An Entity of Type: populated place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Russian Empire, commonly referred to as Imperial Russia, was a historical empire that extended across Eurasia from 1721, succeeding the Tsardom of Russia following the Treaty of Nystad that ended the Great Northern War. The rise of the Russian Empire coincided with the decline of neighboring rival powers: the Swedish Empire, Poland–Lithuania, Persia, the Ottoman Empire, and Qing China. The Empire lasted until the Republic was proclaimed by the Provisional Government that took power after the February Revolution of 1917. The third-largest empire in history, at one point stretching over three continents—Europe, Asia, and North America—the Russian Empire was surpassed in size only by the British and Mongol empires. With 125.6 million subjects, according to the 1897 census, it had the thir

Property Value
dbo:PopulatedPlace/areaMetro
 • 2.28E7
dbo:abstract
 • Ruské impérium neboli Ruská říše (rusky Российская империя, v předreformní podobě Pоссiйская Имперiя), běžně také carské Rusko, byl státní útvar pokrývající území Eurasie a část Severní Ameriky, který vznikl roku 1721 po skončení Severní války a existoval do roku 1917, kdy byla po Únorové revoluci vyhlášena Ruská prozatímní vláda. Jednalo se o třetí územně nejrozsáhlejší říši v dějinách lidstva, která se ve svém největším rozsahu rozkládala na třech kontinentech – Evropě, Asii a Severní Americe a co do velikosti byla překonána pouze britskou a mongolskou říší. Vzestup Ruské říše se časově shodoval s úpadkem sousedních konkurenčních mocností: Švédské říše, Polsko-litevské unie, Persie a Osmanské říše. V letech 1812–1814 sehrála zásadní roli v porážce Napoleonových ambicí ovládnout Evropu a rozšířila své území na západ a na jih. Dynastie Romanovců vládla Ruské říši od roku 1721 do roku 1762. Od roku 1762 do konce říše vládla jeho matrilineární větev patrilinearity německého původu – holštýnsko‑gotorpsko‑romanovské dynastie. Na začátku 19. století Ruská říše zaujímala území přes tři světadíly, od Severního ledového oceánu na severu k Černému moři na jihu, od Baltského moře na západě k Aljašce a severní Kalifornii v Americe na východě. Se 125,6 miliony obyvatel zjištěných sčítáním lidu v roce 1897 měla v té době po říši Čching a Indii třetí největší populaci na světě. Stejně jako všechny říše i ruská měla velkou rozmanitost, pokud jde o ekonomiku, národnosti, jazyky a náboženství. V průběhu staletí zde bylo mnoho disidentských prvků, které rozněcovaly četné vzpoury a atentáty. Od 19. století byly přísně sledovány carskou tajnou policií a tisíce odpůrců carismu byly vyhnány na Sibiř. Ekonomicky byla říše převážně zemědělského charakteru s nízkou produktivitou na velkých polnostech obhospodařovaných ruskými rolníky, známými jako nevolníci, kteří byli s půdou svázáni feudálním uspořádáním. Nevolníci byli osvobozeni v roce 1861, ale šlechta držící půdu si kontrolu zachovala. Ekonomika se pomalu industrializovala pomocí zahraničních investic do železnic a továren. Od 10. do 17. století vládla zemi šlechtická třída – bojaři a následně car. Základy pro budoucí říši položil již car Ivan III. (1462–1505). Zdvojnásobil území svého státu, ukončil dominanci Zlaté hordy, zrekonstruoval moskevský Kreml a položil základy ruského státu. Car Petr Veliký (1682–1725) bojoval v mnoha konfliktech a rozšířil již tak obrovskou říši na významnou evropskou mocnost. Přesunul hlavní město z Moskvy do nového města Petrohradu, které mělo značný evropský ráz. Vedl kulturní obrodu, která nahradila některé tradiční a středověké sociální a politické morésy moderním, vědeckým, evropským a racionálním systémem. Za císařovny Kateřiny Veliké (vládla 1762–1796) říše zažila zlatý věk; rozšířila území dobýváním, kolonizací a diplomacií a pokračovala v politice modernizace Petra Velikého dle západoevropských směrů. Car Alexandr II. (1855–1881) podporoval četné reformy, nejdramatičtěji v roce 1861 zrovnoprávněním všech 23 milionů nevolníků. Jeho politika ve východní Evropě zahrnovala ochranu pravoslavných křesťanů pod nadvládou Osmanské říše. Toto spojení vedlo v roce 1914 k vstupu Ruska do první světové války na straně Dohody, tedy Francie, Spojeného království a Srbska proti Německu, Rakousko-Uhersku a Osmanské říši. Ruská říše fungovala jako absolutní monarchie na ideologické doktríně pravoslaví, autokracie a národnosti až do revoluce roku 1905, kdy byla ustavena de iure konstituční monarchie. Říše se zhroutila během únorové revoluce v roce 1917, hlavně v důsledku obrovských selhání vyplývajících z účasti v první světové válce. Carská rodina byla v roce 1918 zavražděna bolševiky, kteří před převzetím moci uvěznili nebo popravili mnoho aristokratů, což nakonec vyústilo k vytvoření Svazu sovětských socialistických republik. Roku 1897 činila rozloha impéria 22 400 000 km² (pro porovnání: dnešní Ruská federace zaujímá 17 075 200 km²), téhož roku zde žilo 128 200 000 obyvatel, z nichž přibližně polovinu tvořili Rusové. Říše byla rozdělena na 81 gubernií, 20 oblastí a 1 okruh (stav v roce 1914). (cs)
 • Russisches Kaiserreich ist neben Kaiserreich Russland der in der Geschichtswissenschaft gebräuchliche Name für das Russische Reich im Zeitraum von 1721 bis 1917. Die offizielle Staatsbezeichnung ist russisch (Все-)Росси́йская импе́рия, Transkription: (Wse-)Rossijskaja imperija, wörtlich: „(All-)Russisches Imperium“. Ebenso finden die Bezeichnungen Russisches Zarenreich und zaristisches Russland zuweilen Verwendung, obgleich Zar Peter der Große den Zarentitel 1721 durch den des Kaisers ersetzt hatte. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung Mitte des 19. Jahrhunderts stellte das Territorium des Russischen Kaiserreichs das drittgrößte Reich der Weltgeschichte (nach dem Britischen Weltreich und dem Mongolischen Reich) beziehungsweise das größte zusammenhängende neuzeitliche Reich dar. Infolge der Februarrevolution 1917 ging das Kaiserreich unter. (de)
 • الإمبراطورية الروسية (بالإملاء الروسي الحديث: Российская Империя رَسِّيسكَيَا إمپِرِيَا؛ وبالإملاء الروسي القديم: Россійская Имперія، نقحرة: رَسِّيسكَيَا إمپِرِيَا) وهو اسم الدولة الموجودة منذ سنة 1721 حتى قيام الثورة البلشفية سنة 1917. وكانت خلفًا لروسيا القيصرية، وسلفًا للاتحاد السوفييتي. تعد ثاني أكبر إمبراطورية متجاورة في تاريخ العالم من حيث الامتداد الجغرافي، ولم تتجاوزها إلا إمبراطورية المغول والثالثة عالمياً بعد إسقاط صفة التجاوز خلف الإمبراطورية البريطانية وإمبراطورية المغول. ففي سنة 1866، كانت الإمبراطورية تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا، وصولاً إلى أمريكا الشمالية على مساحة 22.8 مليون كم مربع، لتشمل 15.3% من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية. في بداية القرن التاسع عشر، كانت روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، فقد امتدت حدودها من المحيط المتجمد الشمالي شمالاً إلى البحر الأسود جنوبًا، ومن بحر البلطيق غربًا إلى المحيط الهادئ شرقًا. كان 176.4 مليون من مواطني الإمبراطورية متناثرين في هذا المجال الواسع، وكانوا يُشكلون ثالث أكبر تجمع بشري في العالم في ذلك الوقت بعد الصين في عهد سلالة تشينغ والإمبراطورية البريطانية، إلا أن التفاوت في أوضاعهم الاقتصادية والعرقية والدينية كان بارزًا بشكل كبير. كانت الحكومة، وعلى رأسها الإمبراطور، واحدة من الملكيات المطلقة الأخيرة في أوروبا. عُدت روسيا واحدة من القوى العظمى الخمس في القارة الأوروبية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914. (ar)
 • Ρωσική Αυτοκρατορία (ρωσικά: Российская империя) είναι η επίσημη ονομασία του ρωσικού κράτους από το 1721 (πολιτειακή μεταρρύθμιση του Πέτρου) έως το 1917 (Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση). Η εποχή αυτή αναφέρεται επιγραμματικά και ως αυτοκρατορική. Με μέγιστη έκταση περίπου 28.400.000 τ.χλμ. στα μέσα του 19ου αιώνα, είναι το τρίτο μεγαλύτερο κράτος στην ιστορία της ανθρωπότητας μετά τη Μεγάλη Βρετανία των αρχών του 20ού αιώνα (η οποία όμως διέθετε αποικίες) και τη μεσαιωνική Μογγολική Αυτοκρατορία του Κουμπλάι Χαν. Η Ρωσική Αυτοκρατορία ή απλά Ρωσία ήταν μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν στην Ευρασία και τη Βόρεια Αμερική από το 1721, μετά το τέλος του Μεγάλου Βόρειου Πόλεμου, έως ότου η Δημοκρατία ανακήρυξε την Προσωρινή Κυβέρνηση που πήρε την εξουσία μετά την Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας έφερε τον τίτλο του Αυτοκράτορα, σε αντίθεση με τους προκατόχους του που αποκαλούνταν Τσάροι (Καίσαρες) του Βασιλείου της Ρωσίας. Πάντως στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και στην ελληνική, ο όρος τσάρος συνέχισε να χρησιμοποιείται. Όλοι οι αυτοκράτορες της συγκεκριμένης περιόδου προέρχονταν από τον Οίκο των Ρομάνοφ. Η αυτοκρατορική εποχή μπορεί να χωρισθεί σε δύο μεγάλες περιόδους. Η πρώτη (18ος αι.) ξεκινά με το Μέγα Πέτρο και κλείνει με τη Μεγάλη Αικατερίνη - είναι η εποχή που η Ρωσία αποκτά τις δύο πολυπόθητες θαλάσσιες εξόδους στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα αντίστοιχα, αλλά έχει και μία μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας στο κέντρο της. Η δεύτερη (19ος αι.) είναι η περίοδος της πολιτικής σταθερότητας, της εκβιομηχάνισης και της ανάδειξης σε παγκόσμια υπερδύναμη, αλλά συνάμα και της επιμονής σε παρωχημένες κοινωνικοπολιτικές δομές. Αυτή η επιμονή θα δημιουργήσει τις συνθήκες για δύο επαναστάσεις στις αρχές του 20ού αιώνα (1905, 1917) και τη δημιουργία του πρώτου κομμουνιστικού κράτους στον κόσμο. Η άνοδος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας συνέβη σε συνδυασμό με την παρακμή των γειτονικών αντίπαλων δυνάμεων: της Σουηδικής Αυτοκρατορίας, της Πολωνικής-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας, της Περσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το 1812-1814 στη ματαίωση των φιλοδοξιών του Ναπολέοντα να ελέγξει την Ευρώπη και να επεκταθεί στα δυτικά και στα νότια. Ο Οίκος των Ρομανώφ κυβέρνησε τη Ρωσική Αυτοκρατορία από το 1721 μέχρι το 1762 και ο εκ Γερμανίας συγκαταγόμενος κλάδος του, ο Χόλσταϊν-Γκότορπ-Ρομανώφ, από το 1762. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ρωσική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από τον Αρκτικό Ωκεανό στο βορρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα στο νότο και από τη Βαλτική Θάλασσα στα δυτικά μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό και μέχρι το 1867 μέχρι την Αλάσκα στην Αμερική στα ανατολικά. Με 125,6 εκατομμύρια υπηκόους, που καταγράφηκαν με την απογραφή του 1897, είχε τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο την εποχή εκείνη, μετά την Κίνα και την Ινδία. Όπως όλες οι αυτοκρατορίες, παρουσίαζε μεγάλη ανομοιογένεια οικονομική, εθνοτική και θρησκευτική. Υπήρχαν πολλά διαφωνούντα στοιχεία, που πραγματοποίησαν πολλές εξεγέρσεις και απόπειρες δολοφονίας και παρακολουθούντο στενά από τη μυστική αστυνομία, με χιλιάδες τους εξόριστους στη Σιβηρία. Από οικονομική άποψη η αυτοκρατορία είχε κατά κύριο λόγο γεωργική βάση, με χαμηλή παραγωγικότητα σε μεγάλα κτήματα που δούλευαν οι δουλοπάροικοι (έως ότου ελευθερώθηκαν το 1861). Η οικονομία εκβιομηχανίστηκε αργά με τη βοήθεια ξένων επενδύσεων σε σιδηροδρόμους και εργοστάσια. Η γη ελεγχόταν από την αριστοκρατία (τούς βογιάρους) από το 10ο ως το 17ο αιώνα και στη συνέχεια από τον αυτοκράτορα. Ο Τσάρος Ιβάν Γ΄ (1462-1505) έθεσε τα θεμέλια της αυτοκρατορίας, που αναδύθηκε αργότερα. Τριπλασίασε το έδαφος του κράτους του, τερμάτισε την κυριαρχία της Χρυσής Ορδής, ανακαίνισε το Κρεμλίνο της Μόσχας και έθεσε τα θεμέλια του ρωσικού κράτους. Ο Αυτοκράτορας Πέτρος ο Μέγας (1682-1725) διεξήγαγε πολλούς πολέμους και επέκτεινε μια ήδη τεράστια αυτοκρατορία σε μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Μόσχα στη νέα πόλη-πρότυπο της Αγίας Πετρούπολης και ηγήθηκε μιας πολιτιστικής επανάστασης, που αντικατέστησε μερικά από τα παραδοσιακά και μεσαιωνικά κοινωνικά και πολιτικά ήθη με ένα σύγχρονο, επιστημονικό, προσανατολισμένο προς την Ευρώπη, ορθολογικό σύστημα. Η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη η Μεγάλη (βασίλεψε το 1762-1796) ηγήθηκε σε μια χρυσή εποχή. Επέκτεινε το κράτος με κατακτήσεις, αποικισμό και διπλωματία, συνεχίζοντας τον πολιτικό εκσυγχρονισμό του Μεγάλου Πέτρου κατά τα Δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β΄ (1855-1881) προώθησε πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις, με θεαματικότερη τη απελευθέρωση και των 23 εκατομμυρίων δουλοπάροικων το 1861. Η πολιτική του στην Ανατολική Ευρώπη περιλάμβανε την προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η εμπλοκή αυτή το 1914 οδήγησε στην είσοδο της Ρωσίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σερβίας, κατά της Γερμανικής, της Αυστριακής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ρωσική Αυτοκρατορία λειτουργούσε ως απόλυτη μοναρχία μέχρι την Επανάσταση του 1905 και στη συνέχεια έγινε de jure συνταγματική μοναρχία. Η αυτοκρατορία κατέρρευσε κατά την Επανάσταση του Φεβρουαρίου 1917, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα των μαζικών αποτυχιών στη συμμετοχή της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. (el)
 • La Rusia Imperio (ruse Российская империя, Rossijskaja imperija) estis imperio de Rusio, kiu daŭris de 1721 ĝis 1917. Ĝi estis fondita de caro Petro la Granda en 1721, kiu proklamis sin imperiestro. Per tio Rusia Imperio fariĝis la unua imperio en Eŭropo, kie imperiestroj ne estis elektataj, sed heredis sian postenon. Petro la Granda movis ĉefurbon de la lando al la de li fondita nova urbo Sankt-Peterburgo (ekde 1914 Petrogrado). Per tio li volis pli rapide reformi la tutan vivon de la granda lando laŭ la okcidenta maniero. Ekde 1772 ĝis 1795 jaro Rusia Imperio, kune kun Aŭstro-Hungaria imperio kaj Prusia Imperio dividis inter si Respublikon de Ambaŭ Nacioj. Katerino la 2-a estis amanto de la pola reĝo Stanislao Aŭgusto Poniatowski kaj malpermesis lin protekti sian landon. Post abdiko de tiu reĝo Tadeusz Kościuszko organizis insurekcion en 1795 sed ne povis savi Pollandon-Litovion. Poste Poloj aliancis kun Napoleono Bonaparte kaj gajnis la malgrandan Varsovian Dukejon. Post venko de Rusio super Napoleono Rusia Imperio aneksis Varsovian Dukejon proponante ke caro Aleksandro la 2-a estu la reĝo de Pollando. La Rusa-persa milito de 1826–1828 estis la lasta grava milita konflikto inter la Rusia Imperio kaj Irano. Revokado de naciaj liberaĵoj por poloj estis kaŭzo de la unua tutpola ribelo nomata Novembra Ribelo en 1830, kiu vanis. Poste en 1863 proksima al sukceso estis Januara Ribelo, post kiu imperiestro likvidis Pollandon en sia Imperio kaj malpermesis praktiki polan kulturon kaj lingvon. Pollando sendependiĝis nur en 1918. Tempo de tiu okupacio estis tamen tre profita por la rusa kulturo. Rusaj artistoj de pola origino estis ekzemple — dancisto, Kazimir Maleviĉ — pentristo, Henryk Wieniawski — violonisto kaj aliaj. Multaj geavoj de grandaj rusoj estis poloj — ekzemple de Dmitrij Ŝostakoviĉ aŭ . Pri "malbonaj poloj" oni kreis gravajn operojn kiel Ivan Susanin de Miĥail Glinka. La imperio rigardis sin posteulo de Bizanca imperio. Interalie, Rusia Imperio etendis eŭropan civilizon al Siberio, aneksis centran Azion. En la 19-a jarcento la rusa literaturo floris: Aleksandr Puŝkin, Fjodor Dostojevskij (laŭteorie devenante de rusigita pola familio Dostojewski de blazono Radwan), Lev Tolstoj ka. Fine de la 19-a jarcento teritorio de la imperio estis 21,8 mln km² (sesono de la tuta seka tersurfaco en la mondo), per kio ĝi okupis la duan lokon post la Brita Imperio. En la lando loĝis 128,2 milionoj de homoj (laŭ rezulto de la sola censo, okazigita en 1897). En 1905, la imperio estis tiel malforta, ke Japanio venkis ĝin en milito en Manĉurio. La Unua mondmilito plue malfortigis la imperion tiel, ke ĝi estis renversita en la Rusia revolucio. (eo)
 • El Imperio ruso (en ruso, Российская Империя, Rossíyskaya Impériya) fue un Estado soberano que existió entre 1721 y 1917. Abarcó grandes zonas de los continentes europeo, asiático y americano, siendo el sucesor del Zarato ruso.​ La expresión «Rusia imperial» designa el periodo cronológico de la historia rusa que comprende desde la conquista de los territorios que se encuentran entre el mar Báltico y el océano Pacífico, iniciada por Pedro I, hasta la caída de Nicolás II y el comienzo de la Revolución de 1917. La capital del imperio fue San Petersburgo (rebautizada en 1914 como Petrogrado a raíz del inicio de la Primera Guerra Mundial). A finales del siglo xix, el imperio comprendía 22,8 millones de km².​​ De acuerdo al censo de 1897, su población alcanzaba las 125 640 000 personas, habitando la mayoría (102,8 millones) en Europa.​ Más de 100 grupos étnicos diferentes convivían en el imperio —la etnia rusa componía el 44% de la población—. La religión oficial del imperio era el cristianismo ortodoxo, controlado por el monarca a través del Santísimo Sínodo Gobernante. Sus habitantes estaban divididos en estratos (clases) tales como dvoryanstvo («nobleza»), el clero, los comerciantes, los cosacos y los campesinos. Los nativos de Siberia y Asia Central fueron oficialmente registrados en el estrato inorodtsy («extranjeros»). Además del actual territorio de Rusia, en 1917, el Imperio ruso incluía territorios de los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), Ucrania, Bielorrusia, la mitad oriental de Polonia (Zarato de Polonia), Moldavia (Besarabia), Rumania (Valaquia), el Cáucaso (las actuales naciones de Armenia, Georgia y Azerbaiyán), Finlandia, la mayoría del Asia Central (actuales repúblicas de Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán) y una parte de Turquía (las provincias de Ardahán, Artvin, Iğdır y Kars, siendo estos territorios partes de la Armenia turca). Entre 1741 y 1867, el Imperio ruso también incluía Alaska, al otro lado del estrecho de Bering. También controló por cierto periodo la región de Manchuria china, la región norte de Irán y la mitad norte de Hövsgöl (perteneciente a Mongolia) En 1914, el Imperio ruso estaba dividido en 81 provincias (óblasti) y 20 regiones (gubernias). Entre los vasallos y protectorados del imperio se incluían el Emirato de Bujará, el Kanato de Jiva y, tras 1914, Tuvá. Su escudo de armas fue el gran escudo del Imperio ruso, y su himno, «Dios salve al zar» (Боже, Царя храни). Después del derrocamiento de la monarquía en 1917, Rusia fue convertida en una república bajo el Gobierno provisional ruso. (es)
 • Errusiako Inperioa (errusieraz Российская Империя (Rosijskaja Imperija), Россійская Имперія 1918 aurreko idazkeran) Errusiak 1721 eta 1917 bitartean jasotzen duen izena da. Europa, Asia eta Amerikako (Alaska) lurralde handiak hartu zituen, Errusiar Tsarerriaren oinordeko sistema politikoa izan zelarik. (eu)
 • L'Empire russe, ou empire de Russie (en russe : Российская империя, Rossiïskaïa imperia ; en orthographe précédant la réforme de 1917-1918 Россійская имперія), est l'entité politique de la Russie de 1721, sous le règne de Pierre Ier, au 14 septembre 1917, jour de la proclamation de la République russe. Sa capitale est Saint-Pétersbourg. À la fin du XIXe siècle, la taille de l'Empire est d'environ 21 800 000 kilomètres carrés (presque 1/6 des terres émergées du globe). En plus des territoires de l'actuelle fédération de Russie, la Russie compte les provinces baltes, la majeure partie de l'Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Moldavie orientale (actuelle Moldavie), le Caucase, le grand-duché de Finlande et une partie importante de l'Asie centrale, sans compter la colonisation russe des Amériques, essentiellement l'Alaska, vendue aux États-Unis en 1867, et la ville fortifiée de Port-Arthur, louée à bail à la Chine en 1894. En 1914, l'Empire russe se subdivise en 81 gouvernements et 20 oblasts (« régions »). Les vassaux et les protectorats de la Russie comptent le khanat de Boukhara, le khanat de Khiva et, après 1914, Touva. Outre la Russie elle-même, l'Empire comprend le royaume de Pologne (1815 – 1915), placé sous le patronage de la Russie par le congrès de Vienne, et le grand-duché de Finlande (1809 – 1917). Selon le recensement de 1897, l'Empire compte à cette date environ 128,2 millions d'habitants, dont plus de 70 % (93,4 millions) vivent en Russie d'Europe. Plus de cent groupes ethniques différents vivent dans le territoire de l'Empire (les Russes représentant 45 % de la population). L'Empire russe n'est pas un État-nation mais une entité multiethnique intégrant une diversité de peuples en son sein dès ses origines. L'Empire russe est une autocratie dirigée par un empereur, appelé le plus souvent Gosoudar (« souverain »), ou tsar dans les campagnes. Mais sa dénomination officielle est imperator. Il est issu de la dynastie des Romanov. Le christianisme orthodoxe est la religion officielle de l'Empire, administrée par le souverain par le truchement du Saint-Synode. Les sujets de l'Empire sont séparés en ordres (classes) comme le dvorianstvo (la « noblesse »), le clergé, les marchands (répartis en plusieurs guildes), le mechtchantsvo (« petits commerçants » ou artisans), les cosaques, et les paysans (libres, d'État, ou de la noblesse). (fr)
 • Úsáidtear an téarma Impireacht na Rúise le tagairt a dhéanamh don ré stairiúil ó laethanta Pheadair Mhóir go dtí Réabhlóid na Rúise 1917. San am seo, tháinig fás agus borradh ar an Rúis mar stát, go dtí gur shín sí ón Muir Bhailt go dtí an tAigéan Ciúin. Tháinig deireadh deifnídeach leis an Impireacht nuair a mharaigh na Boilséivigh an tImpire deireanach, Nioclás a Dó, agus a theaghlach in Yekaterinburg, áit ar cuireadh ar díbirt é. B'é ainm oifigiúil an stáit Rúisigh ná Impireacht na Rúise (Rúisis: Российская Империя - "Rossiyskaya Imperiya") ón mbliain 1721 go dtí an bhliain 1917. Ba í Cathair Pheadair príomhchathair na himpireachta, agus bhí an stát níos mó ná 22 mhilliún ciliméadar cearnach ar achar ag deireadh na naoú haoise déag. De réir dhaonáireamh na bliana 1897, bhí 128 milliún duine ina gcónaí sa tír. Chomh maith leis an tír atá ann inniu, bhí baint ag go leor tíortha leis an Rúis atá neamhspleách inniu, mar shampla an Fhionlainn, an Eastóin, an Liotuáin, an Laitvia, an Bhealarúis, an Úcráin, an Pholainn, an Mholdóiv, agus na tíortha Muslamacha i lár na hÁise ar a dtugadh na Rúisigh an Turcastáin. Monarcacht oidhreachtúil ab ea an Impireacht Rúiseach, agus impire nó Sár i gceannas uirthi. Bhain na hImpirí deireanacha le . B'í Críostaíocht Cheartchreidmheach an Oirthir an reiligiún oifigiúil, agus b'í an Rúisis an teanga oifigiúil. Sa tréimhse sin, b'é "Go Soirbhí Dia don tSár!" (Rúisis: Боже, Царя храни!/Bozhe, Tsarya khrani!) an t-amhrán náisiúnta. (ga)
 • L'Impero russo (in russo: Российская империя?, traslitterato: Rossijskaja imperija), spesso indicato anche come Russia imperiale, fu l'organismo statale che per volontà di Pietro I il Grande (1682–1725) governò la Russia zarista dal 1721 fino alla forzata abdicazione di Nicola II (1894–1917) a seguito della rivoluzione di febbraio del 1917. Venne preceduto dal regno degli zar moscoviti e seguito dalla Repubblica Russa. Tutti gli zar dell'impero appartennero alla famiglia dei Romanov. Dal punto di vista territoriale fu il terzo Stato più esteso della storia: nel 1790 si estendeva su tre continenti (Europa, Asia e Nord America), confinando tanto con la Prussia quanto con la provincia del Canada (Impero britannico), affacciandosi sia sul mar Baltico che sull'oceano Pacifico. La superficie era di 23,7 milioni di km² (22,8 nel 1866), circa 1⁄6 di tutte le terre emerse del pianeta. Economicamente l'impero era pesantemente legato all'agricoltura, con una bassa produttività ed una forte presenza di servitù della gleba sino a quando questa non venne abolita definitivamente nel 1861. L'economia col tempo seppe industrializzarsi con l'aiuto di investimenti stranieri nelle ferrovie e nelle fabbriche. La terra venne perlopiù governata dalla nobiltà locale (boiardi) dal X al XVII secolo e formalmente era governata dall'imperatore (zar). Lo zar Ivan III (1462–1505) preparò il terreno per accogliere le riforme dei secoli successivi: egli triplicò il territorio del suo Stato, pose fine alla dominazione dell'Orda d'oro, rinnovò il Cremlino di Mosca e fondò le principali istituzioni dello stato russo. Lo zar Pietro il Grande (1682–1725) combatté numerose guerre e costruì un impero moderno e forte al punto da imporsi come una tra le maggiori potenze europee della sua epoca. Egli spostò la capitale da Mosca alla sua nuova città di San Pietroburgo e rimpiazzò i tradizionali e medievali modelli sociali e politici con un sistema razionalista ispirato al modello occidentale. Caterina la Grande (1761–1796) regnò durante l'epoca d'oro della Russia: ella si preoccupò di espandere rapidamente la nazione con la conquista, la colonizzazione e la diplomazia. Continuò l'opera di modernizzazione introdotta da Pietro il Grande seguendo linee europeiste. Lo zar Alessandro II (1855–1881) promosse numerose riforme tra cui quella relativa all'emancipazione di 23 milioni di servi nel 1861. La sua politica nell'Europa orientale fu quella di proteggere i locali cristiani ortodossi che si trovavano a vivere sotto il governo dell'Impero ottomano. Questo coinvolgimento ed altri portarono la Russia a entrare nella prima guerra mondiale nel 1914 e a schierarsi con Francia, Regno Unito e Serbia contro Germania, Austria-Ungheria e Impero ottomano. La Russia rimase una monarchia assoluta sino alla rivoluzione del 1905 e quindi divenne una monarchia costituzionale. L'impero collassò durante la rivoluzione di febbraio del 1917 in gran parte a causa della fallimentare partecipazione dello stato alla Grande guerra. (it)
 • The Russian Empire, commonly referred to as Imperial Russia, was a historical empire that extended across Eurasia from 1721, succeeding the Tsardom of Russia following the Treaty of Nystad that ended the Great Northern War. The rise of the Russian Empire coincided with the decline of neighboring rival powers: the Swedish Empire, Poland–Lithuania, Persia, the Ottoman Empire, and Qing China. The Empire lasted until the Republic was proclaimed by the Provisional Government that took power after the February Revolution of 1917. The third-largest empire in history, at one point stretching over three continents—Europe, Asia, and North America—the Russian Empire was surpassed in size only by the British and Mongol empires. With 125.6 million subjects, according to the 1897 census, it had the third-largest population in the world at the time, after Qing China and India. Like all empires, it featured great economic, ethnic, linguistic, and religious diversity. From the 10th through the 17th centuries, the land was ruled by a noble class, the boyars, above whom was a tsar, who later became an emperor. Tsar Ivan III (1462–1505) laid the groundwork for the empire that later emerged. He tripled the territory of his state, ended the dominance of the Golden Horde, renovated the Moscow Kremlin, and laid the foundations of the Russian state. The House of Romanov ruled the Russian Empire from its beginning in 1721 until 1762. Its matrilineal branch of patrilineal German descent, the House of Holstein-Gottorp-Romanov, ruled from 1762 until the end of the empire. At the beginning of the 19th century, the empire extended from the Arctic Ocean in the north to the Black Sea in the south, from the Baltic Sea on the west into Alaska and Northern California, in North America, on the east. By the end of the 19th century, it would acquire Central Asia and parts of Northeast Asia. Emperor Peter I (1682–1725) fought numerous wars and expanded an already vast empire into a major European power. He moved the capital from Moscow to the new model city of Saint Petersburg, which was largely built according to Western design. He led a cultural revolution that replaced some of the traditionalist and medieval social and political mores with a modern, scientific, Western-oriented, and rationalist system. Empress Catherine the Great (1762–1796) presided over a golden age; she expanded the state by conquest, colonization, and diplomacy, while continuing Peter I's policy of modernization along Western European lines. Emperor Alexander I (1801-1825) played a major role in defeating Napoleon's ambitions to control Europe, as well as constituting the Holy Alliance of conservative monarchies. Russia further expanded to the west, south, and east, becoming one of the most powerful European empires of the time. Its victories in the Russo-Turkish Wars were checked by defeat in the Crimean War (1853–1856), which led to a period of reform and intensified expansion in Central Asia. Emperor Alexander II (1855–1881) initiated numerous reforms, most dramatically the emancipation of all 23 million serfs in 1861. His policy in Eastern Europe officially involved the protection of Eastern Orthodox Christians within the Ottoman Empire. This was one factor leading to Russia's entry into World War I in 1914, on the side of the Allied powers against the Central Powers. The Russian Empire functioned as an absolute monarchy on the ideological doctrine of Orthodoxy, Autocracy, and Nationality until the Revolution of 1905, when a nominal semi-constitutional monarchy was established. It functioned poorly during World War I, leading to the February Revolution and the abdication of Emperor Nicholas II, after which the monarchy was abolished. In the October Revolution, the Bolsheviks seized power, leading to the Russian Civil War. The Bolsheviks executed the imperial family in 1918 and established the Soviet Union in 1922 after emerging victorious from the civil war. (en)
 • ロシア帝国(ロシアていこく、ロシア語:Российская империя ラスィーイスカヤ・インピェーリヤ)は、1721年11月から1917年9月までに存在した帝国である。ロシアを始め、フィンランド、リボニア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、カフカーズ、中央アジア、シベリア、外満洲などのユーラシア大陸の北部を広く支配していた。帝政ロシア(ていせいロシア)とも呼ばれる。 1917年の時点で、ロシア帝国はオーストリア-ハンガリーに次ぐ2番目に大きなスラブ国家であった。通常は1721年のピョートル1世即位からロシア帝国の名称を用いることが多い。統治王家のロマノフ家にちなんでロマノフ朝とも呼ばれるがこちらはミハイル・ロマノフがロシア・ツァーリ国のツァーリに即位した1613年を成立年とする。 (ja)
 • Het Keizerrijk Rusland (Russisch: Российская Империя, Rossijskaja Imperija), ook wel het Russische Rijk, was een staat die bestond van 1721 tot september 1917, toen de republiek werd uitgeroepen onder leiding van de Voorlopige Regering. Het Russische Rijk ontstond uit het tsaardom Rusland, dat door de opvolgers van tsaar Ivan IV werd geregeerd. Het Russische Rijk was een absolute (erfelijke) monarchie met aan het hoofd een keizer uit het Huis Romanov. In de volksmond werd hij tsaar genoemd, net als keizer een afleiding van Caesar. De Russisch-Orthodoxe Kerk was de Staatskerk, die werd bestuurd door de Heiligste Regerende Synode, nadat Peter I van Rusland het ambt van patriarch in 1721 had afgeschaft. De klassen in het rijk waren onder andere verdeeld in de adel, de geestelijke, de kooplieden, de kozakken en de boeren. Mensen uit Siberië en Centraal-Azië werden geregistreerd als "inorodtsy", dat letterlijk "mensen van vreemde afkomst" betekent. Aan het eind van de 19e eeuw besloeg het rijk 22.400.000 vierkante kilometer, ongeveer een zesde van het totale landoppervlak op aarde. Alleen het Britse Rijk kon zich er in omvang mee meten. Toch woonden de meeste mensen toen in het Europese gedeelte van Rusland. Meer dan honderd verschillende etnische groepen behoorden tot het Rijk, de talrijkste groep (45%) waren de Russen. (nl)
 • Imperium Rosyjskie, oficjalna nazwa polska: Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя, przed reformą ortografii: Россійская Имперія) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim pod względem wielkości państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Faktyczną stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg, choć z prawnego punktu widzenia stolicą pozostawała Moskwa, pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów. Dwór przeniesiono do Moskwy w 1728 roku, ale dwa lata później powrócił on do Petersburga (1730). Imperium upadło na skutek dwóch rewolucji w 1917 roku. (pl)
 • Império Russo (em russo: Росси́йская Импе́рия, grafado até 1918 como Pоссiйская Имперiя), também conhecido coloquialmente como Rússia Imperial ou Rússia Czarista, para diferenciá-la da Rússia Soviética e da Rússia moderna, foi um Estado que existiu desde 1721 até que foi derrubado pela Revolução de Fevereiro em 1917. Um dos maiores impérios da história da humanidade, que se estendia por três continentes, o Império Russo foi superado em massa de terra apenas pelos impérios Britânico e Mongol. A ascensão do Império Russo aconteceu em associação ao declínio de potências vizinhas rivais: o Império Sueco, a Comunidade Polaco-Lituana, a Pérsia e o Império Otomano. Ele desempenhou um papel importante entre 1812 e 1814 ao derrotar as ambições de Napoleão de controlar a Europa e se expandiu para o oeste e sul. A Dinastia Romanov governou o Império Russo desde 1721 até 1762, e sua Alemão-descendentes ramo cadete, a Casa de Holstein-Gottorp-Romanov, governou a partir de 1762. No início do século XIX, o Império Russo se estendia do Oceano Ártico, no norte, até o Mar Negro, no sul, e do Mar Báltico, a oeste, até o Oceano Pacífico. Até 1867 o império também compreendia o Alasca na América do Norte (América Russa). Com 125,6 milhões de indivíduos registrados pelo censo de 1897, tinha a terceira maior população do mundo na época, depois da China Qing e da Índia. Como todos os impérios, incluiu uma grandes disparidades econômicas, étnicas e religiosas. Houve numerosos elementos dissidentes, que lançaram numerosas rebeliões e tentativas de assassinato; eles eram observados de perto pela polícia secreta, sendo que milhares foram exilados para a Sibéria. Economicamente, o império tinha uma base agrícola predominantemente, com baixa produtividade em grandes propriedades trabalhadas por servos (até que eles foram libertos em 1861). A economia lentamente industrializou-se com a ajuda de investimentos estrangeiros em ferrovias e fábricas. A terra era governada por uma nobreza (os boiardos) entre os séculos X e XVII e, posteriormente, por um imperador. O czar Ivan III (1462-1505) lançou as bases para o império que surgiu depois. Ele triplicou o território de seu Estado, acabou com o domínio da Horda de Ouro, renovou o Kremlin de Moscou e lançou as bases do Estado russo. O czar Pedro, o Grande (1682-1725) lutou inúmeras guerras e expandiu um já enorme império em uma grande potência europeia. Ele mudou a capital de Moscou para a nova cidade de São Petersburgo e liderou uma revolução cultural que substituiu alguns dos costumes sociais e políticos medievais e tradicionalistas por sistema moderno científico e racionalista. Catarina, a Grande (reinou 1762-1796) governou durante uma era de ouro. Ela expandiu o Estado russo através da conquista, colonização e diplomacia, continuando a política de modernização iniciada por Pedro, o Grande. O czar Alexandre II (1855-1881) promoveu inúmeras reformas, principalmente a emancipação de todos os 23 milhões de servos em 1861. Sua política na Europa Oriental envolvia proteger os cristãos ortodoxos sob o domínio do Império Otomano. Essa conexão em 1914 levou à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial ao lado de França, Reino Unido e Sérvia, contra os impérios Alemão, Austríaco e Otomano. O Império Russo funcionava como uma monarquia absoluta até a Revolução de 1905 e, em seguida, tornou-se uma monarquia constitucional. O império ruiu durante a Revolução de Fevereiro de 1917, em grande parte como resultado de falhas enormes na sua participação na Primeira Guerra Mundial. (pt)
 • Росси́йская импе́рия (рус. дореф. Россійская имперія; также Всеросси́йская импе́рия) — государство, существовавшее в период с 22 октября (2 ноября) 1721 года до Февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года Временным правительством. Будучи крупнейшим государством Евразии, располагалась в Восточной и Северной Европе, Северной и Средней Азии, а также до 1867 года в Северной Америке. Империя была провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721 года по окончании Северной войны, когда по прошению сенаторов Пётр I принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. Столицей Российской империи с 1721 по 1728 и с 1732 по 1917 годы был Санкт-Петербург (в 1914—1917 годах Петроград), а в 1728—1732 годах — Москва. Российская империя была третьим по площади из когда-либо существовавших государств (после Британской и Монгольской империй). К концу своего существования она простиралась до Северного Ледовитого океана на севере и Чёрного моря на юге, до Балтийского моря на западе и Тихого океана на востоке. Во главе империи — император Всероссийский, обладал абсолютной властью до 1905 года (Манифеста 1905 года) за исключением краткого периода в начале правления императрицы Всероссийской Анны Иоанновны, когда действовали навязанные ей членами Верховного тайного совета при вступлении на престол кондиции, сильно ограничивающие ее власть. Государственным строем Российской империи являлась абсолютная монархия на основе идеологической доктрины «Православие, Самодержавие, Народность» до революции 1905 года, в результате которой была установлена дуалистическая монархия. После Февральской революции 1917 года император Николай II отрекся от престола. Сразу после этого было создано Временное правительство, 1 (14) сентября 1917 года провозгласившее страну республикой (хотя этот вопрос относился к компетенции Учредительного собрания, которое 5 (18) января 1918 года также объявило Россию республикой). В 1917 году в результате Октябрьской революции большевики захватили власть, что привело к гражданской войне, а в 1918 году была расстреляна императорская семья. В 1922 году основан Советский Союз. Династия Романовых правила Российской империей с 1721 по 1917 год. Её матрилинейная ветвь немецкого происхождения по отцовской линии (Гольштейн-Готторп-Романовы) правила с 1762 года до свержения монархии. В единственной переписи населения империи 1897 года было зарегистрировано 125,6 млн человек, что в то время было третьим по величине показателем в мире после Империи Цин и Британской Индии. Население быстро росло и к 1916 году оценивалось в 181 млн человек. В различные эпохи экономика империи имела различные формы и размеры. До 1861 года, как и в некоторых других странах того периода (Австрия, Пруссия, Дания), часть крестьян (около 37% на 1861 год) были крепостными и не имели личной свободы. После отмены крепостного права экономика начала быстрый рост и к 1913 году Российская империя занимала 3-е место в мире по ВВП после Британской империи и США. Процесс модернизации экономики проходил в том числе с помощью иностранных инвестиций в инфраструктуру и промышленность. В разное время в управлении страной, помимо монарха, принимали участие бояре и дворяне. В XX веке формы доступа к институтам власти расширились и на другие сословные группы общества, при этом степень их вовлечения зависела от социальной принадлежности. (ru)
 • Kejsardömet Ryssland (ryska: Российская империя, Rossijskaja imperija), även Ryska kejsardömet, förr Ryska riket (Ryska imperiet), var den ryska statsbildningen åren 1721 till 1917. År 1721 efter Peter den stores seger i stora nordiska kriget upphöjdes Tsarryssland till ett kejsardöme som kom att vara fram till februarirevolutionen 1917 då det ersattes med Ryska republiken. (sv)
 • 俄罗斯帝国(俄語:Российская империя)在中文中常简称为帝俄、沙俄、俄国,是存在于18世纪至20世纪的统一君主制国家,也是俄罗斯历史上最后一个君主制朝代。1721年,俄国沙皇彼得一世率军擊潰瑞典帝國赢得大北方战争后,改称“全俄罗斯皇帝”(Император Всероссийский),创立俄罗斯帝国。雖然俄羅斯帝國的君主已按照西方慣例明確改稱“皇帝”,但在當時的歐洲依然習慣性的稱呼俄羅斯皇帝為“沙皇”。 俄罗斯帝国由罗曼诺夫王朝统治,彼得一世为首位皇帝。彼得一世在位期间展开改革,使得帝俄在经济、军事和文化上均有显著的进步,开創效法西欧的近代化的先例。在大北方战争中,俄国击败北欧强权瑞典帝國,取得波罗的海出海口,由純粹的内陆国转变为滨海国,被欧洲承認為列强之一。帝国在叶卡捷琳娜二世女皇统治时期步入黄金时代,透過三次瓜分波蘭和两次对土作战的手段,夺得黑海出海口並将帝国的西部边界深入中欧。在拿破仑战争期间,俄国积极参与反法同盟,透過俄法战争成為唯一能在陸軍上遏法军入侵的國家。维也纳会议后,帝俄主导奧地利帝國和普魯士王國成立神圣同盟,再次從瑞典手中奪取整個芬蘭大公國,成为了僅次於大英帝國的歐洲第二大列強,人稱“歐洲憲兵”。在随后的新帝国主义时期,其势力范围继续向高加索、中亚和远东三方面扩张,完全毀滅了世界上最後一批遊牧民族國家、囊括整個中亞,成為侵佔清朝時期中國領土最多的國家。帝俄在版图上於在19世纪中期达到极盛,横跨欧亚大陆,北起北冰洋、南达黑海南部,西起波罗的海、东达阿拉斯加,涵盖中亚、北高加索及芬兰地区,与挪威、瑞典、德国、奥匈帝国、罗马尼亚、奥斯曼帝国、波斯、阿富汗、中國、朝鲜與日本接壤,按国土面积计算,成为历史上国土面积第三大的帝国。根据1897年人口普查,其人口达到1.25亿,位居世界第三,仅次于大英帝国和大清帝国。 尽管帝俄在政治、军事、外交和菁英文化上皆为当时欧洲数一数二的强国,俄罗斯帝国在经济、科技、社會制度、教育上卻在歐洲敬陪末座。15世纪至19世纪中期,因為農奴制度牽制了生產力、東正教腐化貴族思想、未曾经历大规模的产业革命,導致帝國的國力開始衰弱。在亚历山大二世统治时期,俄国于克里米亚战争败於早已近代化的英法,继而於1861年展开对内的大规模农奴制改革,宣告废除农奴制;但由于俄国本身幅员辽阔,無法一次性改革到位,還觸動了国内在既得利益者,加劇了俄國人在民族和宗教上分歧。受19世纪中期欧洲革命风潮影响,反对俄羅斯自古君主专制传统的浪潮此起彼伏,人民要求建立共和體制、甚至讓少數民族獨立,此矛盾在1881年達到最高峰,皇帝亚历山大二世被激进主义者炸死。其子亚历山大三世意識到俄國不能再故步自封,於是強勢介入推進改革,不過成就依然不如英法美德等西方進步國家。在1905年,俄羅斯帝国在日俄战争中被亚洲的新兴强权日本击败,連續兩次重大戰爭的失敗讓帝俄國內一片罵聲,認為其原因是日本後來居上的制定憲法,诱發1905年俄国革命,這場革命促使皇帝尼古拉二世实行在立憲的框架下實施俄羅斯帝國基本法,并由首相斯托雷平展开经济改革,之後帝俄繼續養精蓄銳,積極修建铁路、兴办近代工厂、建立近代化军队,獲得了長期的和平,和經濟和人口雙雙繁榮。直到1914年,第一次世界大戰把全部改革成果毀於一旦。 帝俄自称“第三罗马”,视己為拜占庭帝国的正統后继者,担负保卫东正教信仰的责任。俄国在尼古拉一世期间确立“君主专制-东正教-民族性”的三維官方民族理论,在外交上奉行泛斯拉夫主义,积极支持巴尔干半岛信仰东正教的南斯拉夫人的民族主义运动,而巴爾幹半島為舊奧斯曼帝國領土上的空白地帶,導致其和奧匈帝國發生嚴重利益衝突。1914年爆发萨拉热窝事件,奥匈帝国向和俄羅斯同樣的斯拉夫民族东正教国家塞尔维亚王国宣战,帝俄基於泛斯拉夫主義堅持幫助塞尔维亚一方而参战,并作为协约国的一员,拉動英法一同对抗奥匈帝国及其背後的盟主德意志帝国,被迫捲入第一次世界大战。俄羅斯帝国难以支应德国的攻势,自此深入战争泥潭;1917年,二月革命爆发,罗曼诺夫王朝被推翻,宣告俄罗斯帝国以及俄羅斯君主統治徹底终结。 (zh)
 • Росі́йська імпе́рія (рос. дореф. Россійская Имперія, рос. Российская империя) — історична держава, що утворилася з Московського царства, з продовженням подальшої безперервної експансії на суміжні країни та території. Назву отримала в процесі петровських реформ 1708–1721 років, відомих також як «прорубування вікна в Європу». Під час проголошення імперії первинна назва звучала як «Всеросійська імперія», що засвідчено документами «правлячого Сенату» в 1721 році. Держава проіснувала до Лютневої революції 1917 року. (uk)
dbo:anthem
dbo:areaMetro
 • 22800000000000.000000 (xsd:double)
dbo:capital
dbo:currency
dbo:dissolutionDate
 • 1917-09-14 (xsd:date)
dbo:dissolutionYear
 • 1917-01-01 (xsd:gYear)
dbo:foundingDate
 • 1721-11-02 (xsd:date)
dbo:foundingYear
 • 1721-01-01 (xsd:gYear)
dbo:governmentType
dbo:language
dbo:largestCity
dbo:motto
 • ""
 • ("God is with us!")
dbo:officialLanguage
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 20611504 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 142635 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1074682337 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:alt
 • Panorama of Moscow in 1819 (en)
dbp:areaKm
 • 22800000 (xsd:integer)
dbp:areaRank
 • 3.0
dbp:capital
dbp:commonName
 • Imperial Russia (en)
dbp:conventionalLongName
 • Russian Empire (en)
dbp:currency
dbp:dateEnd
 • --09-14
dbp:dateEvent
 • 1722-02-04 (xsd:date)
 • 1825-12-26 (xsd:date)
 • 1861-03-03 (xsd:date)
 • 1867-10-18 (xsd:date)
 • 1905-10-30 (xsd:date)
 • 1906-05-06 (xsd:date)
 • (en)
 • --03-16
 • January 1905 – July 1907 (en)
dbp:datePre
 • 1721-09-10 (xsd:date)
dbp:dateStart
 • --11-02
dbp:deputy
 • (en)
 • Nikolai Golitsyn (en)
 • Nikolai Rumyantsev (en)
dbp:event
dbp:eventEnd
 • Republic proclaimed (en)
dbp:eventPre
dbp:eventStart
 • Proclaimed (en)
dbp:flagP
 • Flag of Russia.svg (en)
dbp:flagS
 • Flag of Russia.svg (en)
dbp:flagType
dbp:fullheight
 • 600 (xsd:integer)
dbp:fullwidth
 • 12569 (xsd:integer)
dbp:gdpPpp
 • 106299000000 (xsd:decimal)
dbp:gdpPppRank
 • 6 (xsd:integer)
dbp:gdpPppYear
 • 1900 (xsd:integer)
dbp:governmentType
dbp:height
 • 175 (xsd:integer)
dbp:house
dbp:imageCoat
 • Lesser Coat of Arms of Russian Empire.svg (en)
dbp:imageFlag
 • Flag of Russia.svg (en)
dbp:imageMap
 • Russian Empire .svg (en)
dbp:largestCity
dbp:leader
dbp:legislature
dbp:nationalAnthem
 • (en)
 • "" (en)
dbp:nationalMotto
 • (en)
 • "" (en)
dbp:officialLanguages
dbp:otherSymbolType
 • Greater coat of arms (en)
dbp:p
 • Russia (en)
 • Tsardom of Russia (en)
 • Tsardom of (en)
dbp:populationEstimate
 • 164000000 (xsd:integer)
dbp:populationEstimateRank
 • 3.0
dbp:populationEstimateYear
 • 1914 (xsd:integer)
dbp:recognisedLanguages
 • Polish, German , Finnish, Swedish, Ukrainian, Chinese (en)
dbp:religion
 • 0.560000 (xsd:double)
 • 0.940000 (xsd:double)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4.160000 (xsd:double)
 • 9.160000 (xsd:double)
 • 11.070000 (xsd:double)
 • 71.100000 (xsd:double)
 • Majority: (en)
 • Minorities: (en)
dbp:s
 • Russian Provisional Government (en)
 • Russian Republic (en)
dbp:statPop
 • 125640021 (xsd:integer)
dbp:statYear
 • 1897 (xsd:integer)
dbp:symbolType
dbp:titleLeader
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:yearDeputy
 • 1810 (xsd:integer)
 • 1917 (xsd:integer)
dbp:yearEnd
 • 1917 (xsd:integer)
dbp:yearLeader
 • 1721 (xsd:integer)
 • 1894 (xsd:integer)
dbp:yearStart
 • 1721 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Errusiako Inperioa (errusieraz Российская Империя (Rosijskaja Imperija), Россійская Имперія 1918 aurreko idazkeran) Errusiak 1721 eta 1917 bitartean jasotzen duen izena da. Europa, Asia eta Amerikako (Alaska) lurralde handiak hartu zituen, Errusiar Tsarerriaren oinordeko sistema politikoa izan zelarik. (eu)
 • ロシア帝国(ロシアていこく、ロシア語:Российская империя ラスィーイスカヤ・インピェーリヤ)は、1721年11月から1917年9月までに存在した帝国である。ロシアを始め、フィンランド、リボニア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、カフカーズ、中央アジア、シベリア、外満洲などのユーラシア大陸の北部を広く支配していた。帝政ロシア(ていせいロシア)とも呼ばれる。 1917年の時点で、ロシア帝国はオーストリア-ハンガリーに次ぐ2番目に大きなスラブ国家であった。通常は1721年のピョートル1世即位からロシア帝国の名称を用いることが多い。統治王家のロマノフ家にちなんでロマノフ朝とも呼ばれるがこちらはミハイル・ロマノフがロシア・ツァーリ国のツァーリに即位した1613年を成立年とする。 (ja)
 • Imperium Rosyjskie, oficjalna nazwa polska: Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя, przed reformą ortografii: Россійская Имперія) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim pod względem wielkości państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Faktyczną stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg, choć z prawnego punktu widzenia stolicą pozostawała Moskwa, pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów. Dwór przeniesiono do Moskwy w 1728 roku, ale dwa lata później powrócił on do Petersburga (1730). Imperium upadło na skutek dwóch rewolucji w 1917 roku. (pl)
 • Kejsardömet Ryssland (ryska: Российская империя, Rossijskaja imperija), även Ryska kejsardömet, förr Ryska riket (Ryska imperiet), var den ryska statsbildningen åren 1721 till 1917. År 1721 efter Peter den stores seger i stora nordiska kriget upphöjdes Tsarryssland till ett kejsardöme som kom att vara fram till februarirevolutionen 1917 då det ersattes med Ryska republiken. (sv)
 • Росі́йська імпе́рія (рос. дореф. Россійская Имперія, рос. Российская империя) — історична держава, що утворилася з Московського царства, з продовженням подальшої безперервної експансії на суміжні країни та території. Назву отримала в процесі петровських реформ 1708–1721 років, відомих також як «прорубування вікна в Європу». Під час проголошення імперії первинна назва звучала як «Всеросійська імперія», що засвідчено документами «правлячого Сенату» в 1721 році. Держава проіснувала до Лютневої революції 1917 року. (uk)
 • الإمبراطورية الروسية (بالإملاء الروسي الحديث: Российская Империя رَسِّيسكَيَا إمپِرِيَا؛ وبالإملاء الروسي القديم: Россійская Имперія، نقحرة: رَسِّيسكَيَا إمپِرِيَا) وهو اسم الدولة الموجودة منذ سنة 1721 حتى قيام الثورة البلشفية سنة 1917. وكانت خلفًا لروسيا القيصرية، وسلفًا للاتحاد السوفييتي. تعد ثاني أكبر إمبراطورية متجاورة في تاريخ العالم من حيث الامتداد الجغرافي، ولم تتجاوزها إلا إمبراطورية المغول والثالثة عالمياً بعد إسقاط صفة التجاوز خلف الإمبراطورية البريطانية وإمبراطورية المغول. ففي سنة 1866، كانت الإمبراطورية تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا، وصولاً إلى أمريكا الشمالية على مساحة 22.8 مليون كم مربع، لتشمل 15.3% من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية. (ar)
 • Ruské impérium neboli Ruská říše (rusky Российская империя, v předreformní podobě Pоссiйская Имперiя), běžně také carské Rusko, byl státní útvar pokrývající území Eurasie a část Severní Ameriky, který vznikl roku 1721 po skončení Severní války a existoval do roku 1917, kdy byla po Únorové revoluci vyhlášena Ruská prozatímní vláda. (cs)
 • Russisches Kaiserreich ist neben Kaiserreich Russland der in der Geschichtswissenschaft gebräuchliche Name für das Russische Reich im Zeitraum von 1721 bis 1917. Die offizielle Staatsbezeichnung ist russisch (Все-)Росси́йская импе́рия, Transkription: (Wse-)Rossijskaja imperija, wörtlich: „(All-)Russisches Imperium“. Ebenso finden die Bezeichnungen Russisches Zarenreich und zaristisches Russland zuweilen Verwendung, obgleich Zar Peter der Große den Zarentitel 1721 durch den des Kaisers ersetzt hatte. (de)
 • Ρωσική Αυτοκρατορία (ρωσικά: Российская империя) είναι η επίσημη ονομασία του ρωσικού κράτους από το 1721 (πολιτειακή μεταρρύθμιση του Πέτρου) έως το 1917 (Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση). Η εποχή αυτή αναφέρεται επιγραμματικά και ως αυτοκρατορική. Με μέγιστη έκταση περίπου 28.400.000 τ.χλμ. στα μέσα του 19ου αιώνα, είναι το τρίτο μεγαλύτερο κράτος στην ιστορία της ανθρωπότητας μετά τη Μεγάλη Βρετανία των αρχών του 20ού αιώνα (η οποία όμως διέθετε αποικίες) και τη μεσαιωνική Μογγολική Αυτοκρατορία του Κουμπλάι Χαν. Η Ρωσική Αυτοκρατορία ή απλά Ρωσία ήταν μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν στην Ευρασία και τη Βόρεια Αμερική από το 1721, μετά το τέλος του Μεγάλου Βόρειου Πόλεμου, έως ότου η Δημοκρατία ανακήρυξε την Προσωρινή Κυβέρνηση που πήρε την εξουσία μετά την Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1 (el)
 • La Rusia Imperio (ruse Российская империя, Rossijskaja imperija) estis imperio de Rusio, kiu daŭris de 1721 ĝis 1917. Ĝi estis fondita de caro Petro la Granda en 1721, kiu proklamis sin imperiestro. Per tio Rusia Imperio fariĝis la unua imperio en Eŭropo, kie imperiestroj ne estis elektataj, sed heredis sian postenon. Petro la Granda movis ĉefurbon de la lando al la de li fondita nova urbo Sankt-Peterburgo (ekde 1914 Petrogrado). Per tio li volis pli rapide reformi la tutan vivon de la granda lando laŭ la okcidenta maniero. La imperio rigardis sin posteulo de Bizanca imperio. (eo)
 • L'Empire russe, ou empire de Russie (en russe : Российская империя, Rossiïskaïa imperia ; en orthographe précédant la réforme de 1917-1918 Россійская имперія), est l'entité politique de la Russie de 1721, sous le règne de Pierre Ier, au 14 septembre 1917, jour de la proclamation de la République russe. Sa capitale est Saint-Pétersbourg. (fr)
 • El Imperio ruso (en ruso, Российская Империя, Rossíyskaya Impériya) fue un Estado soberano que existió entre 1721 y 1917. Abarcó grandes zonas de los continentes europeo, asiático y americano, siendo el sucesor del Zarato ruso.​ La expresión «Rusia imperial» designa el periodo cronológico de la historia rusa que comprende desde la conquista de los territorios que se encuentran entre el mar Báltico y el océano Pacífico, iniciada por Pedro I, hasta la caída de Nicolás II y el comienzo de la Revolución de 1917. (es)
 • Úsáidtear an téarma Impireacht na Rúise le tagairt a dhéanamh don ré stairiúil ó laethanta Pheadair Mhóir go dtí Réabhlóid na Rúise 1917. San am seo, tháinig fás agus borradh ar an Rúis mar stát, go dtí gur shín sí ón Muir Bhailt go dtí an tAigéan Ciúin. Tháinig deireadh deifnídeach leis an Impireacht nuair a mharaigh na Boilséivigh an tImpire deireanach, Nioclás a Dó, agus a theaghlach in Yekaterinburg, áit ar cuireadh ar díbirt é. (ga)
 • The Russian Empire, commonly referred to as Imperial Russia, was a historical empire that extended across Eurasia from 1721, succeeding the Tsardom of Russia following the Treaty of Nystad that ended the Great Northern War. The rise of the Russian Empire coincided with the decline of neighboring rival powers: the Swedish Empire, Poland–Lithuania, Persia, the Ottoman Empire, and Qing China. The Empire lasted until the Republic was proclaimed by the Provisional Government that took power after the February Revolution of 1917. The third-largest empire in history, at one point stretching over three continents—Europe, Asia, and North America—the Russian Empire was surpassed in size only by the British and Mongol empires. With 125.6 million subjects, according to the 1897 census, it had the thir (en)
 • L'Impero russo (in russo: Российская империя?, traslitterato: Rossijskaja imperija), spesso indicato anche come Russia imperiale, fu l'organismo statale che per volontà di Pietro I il Grande (1682–1725) governò la Russia zarista dal 1721 fino alla forzata abdicazione di Nicola II (1894–1917) a seguito della rivoluzione di febbraio del 1917. (it)
 • Het Keizerrijk Rusland (Russisch: Российская Империя, Rossijskaja Imperija), ook wel het Russische Rijk, was een staat die bestond van 1721 tot september 1917, toen de republiek werd uitgeroepen onder leiding van de Voorlopige Regering. (nl)
 • Império Russo (em russo: Росси́йская Импе́рия, grafado até 1918 como Pоссiйская Имперiя), também conhecido coloquialmente como Rússia Imperial ou Rússia Czarista, para diferenciá-la da Rússia Soviética e da Rússia moderna, foi um Estado que existiu desde 1721 até que foi derrubado pela Revolução de Fevereiro em 1917. Um dos maiores impérios da história da humanidade, que se estendia por três continentes, o Império Russo foi superado em massa de terra apenas pelos impérios Britânico e Mongol. A ascensão do Império Russo aconteceu em associação ao declínio de potências vizinhas rivais: o Império Sueco, a Comunidade Polaco-Lituana, a Pérsia e o Império Otomano. Ele desempenhou um papel importante entre 1812 e 1814 ao derrotar as ambições de Napoleão de controlar a Europa e se expandiu para o (pt)
 • Росси́йская импе́рия (рус. дореф. Россійская имперія; также Всеросси́йская импе́рия) — государство, существовавшее в период с 22 октября (2 ноября) 1721 года до Февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года Временным правительством. Будучи крупнейшим государством Евразии, располагалась в Восточной и Северной Европе, Северной и Средней Азии, а также до 1867 года в Северной Америке. Империя была провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721 года по окончании Северной войны, когда по прошению сенаторов Пётр I принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. (ru)
 • 俄罗斯帝国(俄語:Российская империя)在中文中常简称为帝俄、沙俄、俄国,是存在于18世纪至20世纪的统一君主制国家,也是俄罗斯历史上最后一个君主制朝代。1721年,俄国沙皇彼得一世率军擊潰瑞典帝國赢得大北方战争后,改称“全俄罗斯皇帝”(Император Всероссийский),创立俄罗斯帝国。雖然俄羅斯帝國的君主已按照西方慣例明確改稱“皇帝”,但在當時的歐洲依然習慣性的稱呼俄羅斯皇帝為“沙皇”。 帝俄自称“第三罗马”,视己為拜占庭帝国的正統后继者,担负保卫东正教信仰的责任。俄国在尼古拉一世期间确立“君主专制-东正教-民族性”的三維官方民族理论,在外交上奉行泛斯拉夫主义,积极支持巴尔干半岛信仰东正教的南斯拉夫人的民族主义运动,而巴爾幹半島為舊奧斯曼帝國領土上的空白地帶,導致其和奧匈帝國發生嚴重利益衝突。1914年爆发萨拉热窝事件,奥匈帝国向和俄羅斯同樣的斯拉夫民族东正教国家塞尔维亚王国宣战,帝俄基於泛斯拉夫主義堅持幫助塞尔维亚一方而参战,并作为协约国的一员,拉動英法一同对抗奥匈帝国及其背後的盟主德意志帝国,被迫捲入第一次世界大战。俄羅斯帝国难以支应德国的攻势,自此深入战争泥潭;1917年,二月革命爆发,罗曼诺夫王朝被推翻,宣告俄罗斯帝国以及俄羅斯君主統治徹底终结。 (zh)
rdfs:label
 • Russian Empire (en)
 • الإمبراطورية الروسية (ar)
 • Imperi Rus (ca)
 • Ruské impérium (cs)
 • Ρωσική Αυτοκρατορία (el)
 • Russisches Kaiserreich (de)
 • Rusia Imperio (eo)
 • Imperio ruso (es)
 • Errusiako Inperioa (eu)
 • Empire russe (fr)
 • Impireacht na Rúise (ga)
 • Kekaisaran Rusia (in)
 • Impero russo (it)
 • ロシア帝国 (ja)
 • 러시아 제국 (ko)
 • Keizerrijk Rusland (nl)
 • Império Russo (pt)
 • Российская империя (ru)
 • Imperium Rosyjskie (pl)
 • Kejsardömet Ryssland (sv)
 • Російська імперія (uk)
 • 俄罗斯帝国 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Imperial Russia (en)
 • Russian Empire (en)
is dbo:architecturalStyle of
is dbo:award of
is dbo:birthPlace of
is dbo:builder of
is dbo:citizenship of
is dbo:city of
is dbo:country of
is dbo:deathPlace of
is dbo:garrison of
is dbo:headquarter of
is dbo:hometown of
is dbo:jurisdiction of
is dbo:knownFor of
is dbo:language of
is dbo:locatedInArea of
is dbo:location of
is dbo:locationCountry of
is dbo:majorShrine of
is dbo:nationality of
is dbo:occupation of
is dbo:origin of
is dbo:place of
is dbo:predecessor of
is dbo:presenter of
is dbo:regionServed of
is dbo:residence of
is dbo:restingPlace of
is dbo:stateOfOrigin of
is dbo:successor of
is dbo:territory of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:allegiance of
is dbp:almaMater of
is dbp:ambassadorFrom of
is dbp:architecture of
is dbp:areaServed of
is dbp:based of
is dbp:birthDate of
is dbp:birthPlace of
is dbp:branch of
is dbp:burialPlace of
is dbp:citizenship of
is dbp:combatant of
is dbp:controlledby of
is dbp:countries of
is dbp:countriesAffected of
is dbp:country of
is dbp:deathDate of
is dbp:deathPlace of
is dbp:empire of
is dbp:epochs of
is dbp:establishedEvent of
is dbp:eventEnd of
is dbp:foundation of
is dbp:founder of
is dbp:foundingLocation of
is dbp:garrison of
is dbp:headquarters of
is dbp:hqLocationCountry of
is dbp:label of
is dbp:locale of
is dbp:location of
is dbp:locationCountry of
is dbp:locationOfDocument of
is dbp:locationSigned of
is dbp:locations of
is dbp:moreUsers of
is dbp:nation of
is dbp:nationalOrigin of
is dbp:nationality of