A trade route is a logistical network identified as a series of pathways and stoppages used for the commercial transport of cargo. The term can also be used to refer to trade over bodies of water. Allowing goods to reach distant markets, a single trade route contains long-distance arteries, which may further be connected to smaller networks of commercial and noncommercial transportation routes. Among notable trade routes was the Amber Road, which served as a dependable network for long-distance trade. Maritime trade along the Spice Route became prominent during the Middle Ages, when nations resorted to military means for control of this influential route. During the Middle Ages, organizations such as the Hanseatic League, aimed at protecting interests of the merchants and trade became incr

Property Value
dbo:abstract
 • الطرق التجارية هي شبكة تربط الأسواق التجارية في الحواضر والمدن مع بعضها بسلسلة لنقل البضائع والسلع التجارية سواء عن طريق البر أو البحر؛ ويتفرع عن الطريق التجاري الرئيس شبكات من الطرق الفرعية الصغيرة. كانت الطرق تسمى عادة بالسلعة التي يتاجر بها؛ ومن بين الطرق التجارية المعروفة طريق الحرير وطريق الكهرمان، وطريق التوابل خاصة في العصور الوسطى. كما نشأت في أوروبا تكتلات ومنظمات مثل الرابطة الهانزية بهدف حماية مصالح التجار، مما أدى إلى ازدهارها. مع تطور وسائل النقل واختلاف أسلوب العلاقات السياسية والتجارية بين الدول أخذت الطرق التجارية شكلاً مختلفاً عما كان عليه الحال في العالم القديم ووفق اتفاقيات التجارة الحرة دون قيود. (ar)
 • Una ruta comercial és una sèrie d'etapes fixades que uneixen dos punts importants per al comerç. Les rutes han canviat la història de les regions que travessen per la seva importància econòmica i sovint han estat l'origen de guerres i aliances entre països pel seu domini. Amb la globalització, les rutes comercials perden part de la seva rellevància, ja que tot el món esdevé un mercat i el transport ha millorat les connexions de llocs remots. Algunes rutes d'importància * Ruta de l'Encens: una de les primeres rutes és la ruta de l'Encens, que unia la península Aràbiga (Terra de l'encens) amb el Mediterrani els segles III i II aC. Va forçar al faraó egipci a pactes amb pobles veïns per assegurar un subministrament regular d'aquesta substància. Els grecs i després els romans van suprimir aquesta ruta, establint nous camins comercials, saquejant Egipte i eliminant les taxes establertes pels pobles orientals. La porció d'Oman de la ruta ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. * Ruta de la Seda: la ruta de la Seda va ser probablement una de les rutes comercials més famoses, per la unió d'Occident i Orient. Va propiciar un intercanvi d'idees entre els dos mons, l'auge del budisme i aliances comercials a Europa. * : una carretera que travessa l'Índia i que porta més de 2.500 anys en ús. Els diversos governants la van anar eixamplant i garantint la seguretat de les mercaderies. Durant alguns segles, va compartir part del traçat amb la ruta de la Seda. La colonització britànica va fomentar la modernització d'aquesta carretera. * Ruta de l'Ambre: una de les principals rutes europees servia per transportar l'ambre en l'antiguitat. Els romans la van pavimentar i les ciutats que l'envoltaven van convertir-se en centres econòmics d'importància. El seu declivi va ser fruit d'usar el riu Danubi com a via alternativa més eficient. * Via Maris: La via Maris era una carretera que bordejava el Mediterrani i que va ser usada pels romans i després en les croades pels soldats camí de Terra Santa. El seu origen es remunta als hebreus bíblics. Antigament, unia l'antic Egipte amb Fenícia, Mesopotàmia i Assíria. * Camí d'Horus: part de la via Maris, unia l'antic Egipte amb l'Orient Mitjà en una ruta prop de la costa mediterrània. * Ruta dels Reis: rta alternativa al camí d'Horus, travessava el Sinaí i el llevant per l'interior, fins a Damasc, on s'unia a la via Maris. * Ruta de les Espècies: les espècies es van convertir en el principal producte que Europa importava de l'Índia i d'Orient. La ruta de les Espècies va viure el seu auge durant l'edat antiga i moderna. Com que diversos països rivals la bloquejaven, els governants espanyols i portuguesos van impulsar els viatges per Àfrica i el descobriment d'Amèrica. * Lliga Hanseàtica: va ser una aliança dels països del nord d'Europa per afavorir el comerç a la regió durant l'edat moderna. El control de la zona es va barrejar amb les guerres de religió de la Reforma. * : el comerç amb les colònies americanes va explicar en part l'auge de l'Imperi espanyol. * Camins inques: xarxa de rutes i camins dels inques a Sud-amèrica. * Rutes transsaharianes: rutes comercials històriques que uneixen el Mediterrani amb l'Àfrica subsahariana travessant el desert del Sàhara. (ca)
 • A trade route is a logistical network identified as a series of pathways and stoppages used for the commercial transport of cargo. The term can also be used to refer to trade over bodies of water. Allowing goods to reach distant markets, a single trade route contains long-distance arteries, which may further be connected to smaller networks of commercial and noncommercial transportation routes. Among notable trade routes was the Amber Road, which served as a dependable network for long-distance trade. Maritime trade along the Spice Route became prominent during the Middle Ages, when nations resorted to military means for control of this influential route. During the Middle Ages, organizations such as the Hanseatic League, aimed at protecting interests of the merchants and trade became increasingly prominent. In modern times, commercial activity shifted from the major trade routes of the Old World to newer routes between modern nation-states. This activity was sometimes carried out without traditional protection of trade and under international free-trade agreements, which allowed commercial goods to cross borders with relaxed restrictions. Innovative transportation of modern times includes pipeline transport and the relatively well-known trade involving rail routes, automobiles, and cargo airlines. (en)
 • Las rutas comerciales eran los enlaces geográficos entre centros de producción de mercancías y los mercados de consumo. Las rutas internacionales, su exploración y explotación, son las verdaderas causas de los grandes descubrimientos y viajes de la historia, desde Zhang Qian, Erik el Rojo, Leif Eriksson, Zheng He y Marco Polo, pasando por viajeros como Vasco de Gama y Cristóbal Colón, entre otros. Han sido también grandes impulsos para la ciencia y la tecnología de la navegación y el transporte terrestre y aéreo. Gracias a las necesidades de nuevas rutas comerciales, se crearon objetos como las brújulas, los sextantes y los relojes, así como la cartografía.[cita requerida] (es)
 • La route commerciale désigne l'itinéraire, le trajet que suivent certaines marchandises pour être vendues à un endroit différent de leur production. Une telle route est jalonnée de villes étapes ou de ports de transit où convergent ou se croisent plusieurs routes.Le long des itinéraires commerciaux terrestres, les marchands peuvent faire étape quelques jours pour s'approvisionner dans un comptoir ou procéder à des échanges dans le cadre d'une foire. Les routes commerciales dans l'histoire ont d'une part été un important facteur de développement économique et d'échanges entre cultures et civilisations. Leur prospérité, leur déclin ou le déclassement de certaines routes commerciales par d'autres expliquent souvent l'essor, l'affaiblissement ou la disparition de villes, de régions, voire d'États et de civilisations entières. Les premières routes commerciales (caravanes et transport maritime) sont établies vers -4000, entre les premières cités de Mésopotamie. Les routes de commerce maritime au travers du golfe Persique trouvèrent leur premier centre de dépôt sur l'île de Dilmun. Dès l'époque de l'Empire romain, les routes maritimes au sein de la Mer Méditerranée et de la mer Rouge peuvent être tracées en détail grâce aux descriptions d'époque (les « périples »). Plus tard la maîtrise des routes commerciales, et notamment le (commerce maritime au long cours fait la puissance de certains états : la République de Venise, puis le Portugal, puis les Provinces-Unies, puis le Royaume-Uni et aujourd'hui les États-Unis. Le commerce créé et contrôlé entraîne systématiquement une richesse incomparable à celle des autres pays. (fr)
 • adalah jaringan logistik yang diidentifikasi sebagai rangkaian jalur dan perhentian yang digunakan untuk angkutan kargo komersial. Memungkmencakup jalan arteri jarak jauh, yang selanjutnya dapat terhubung ke jaringan rute transportasi komersial dan non-komersial yang lebih kecil. Di antara jalur-jalur perdagangan, salah satu yang penting adalah , yang berfungsi sebagai jaringan yang dapat diandalkan untuk perdagangan jarak jauh. Perdagangan maritim sepanjang Jalur Rempah menjadi menonjol selama Abad Pertengahan, ketika negara-negara menggunakan cara militer untuk menguasai rute yang sangat penting ini. selama Abad Pertengahan, organisasi seperti Liga Hansa ditujukan untuk melindungi kepentingan para pedagang, dan perdagangan menjadi semakin menonjol. Dalam zaman modern, kegiatan komersial bergeser dari rute perdagangan utama Dunia Lama ke rute baru antara negara-negara yang modern. Kegiatan ini kadang-kadang dilakukan tanpa perlindungan tradisional perdagangan dan perjanjian internasional perdagangan bebas, yang memungkinkan barang-barang komersial untuk menyeberangi perbatasan dengan pembatasan yang longgar. Transportasi inovatif zaman modern meliputi dan perdagangan relatif terkenal yang melibatkan rute rel, mobil, dan penerbangan kargo. (in)
 • 交易路は、商業活動を行う人々が交易を行う際に使用した物流経路である。この交易路は陸上のみならず水上にもあり、遠くの市場まで商品を運び売買するのに使用された。代表例としてシルクロードがあげられる。 (ja)
 • 무역로(貿易路)는 국제 무역을 통한 화물이 이동하는 경로를 포함한 수송 네트워크이다. (ko)
 • Een handelsroute is een door handelaren gebruikte verbinding over land of water. De routes bestaan sinds mensenheugenis en waren in de oudheid van belang voor de internationale handel. Handelroutes speelden tevens een belangrijke rol voor kennisuitwisseling en daarmee voor de ontwikkeling van de wetenschap. Bekende handelsroutes zijn of waren: * Barnsteenroute * Handelsroute van de Varjagen naar de Grieken * Hærvejen ofwel Ossenweg * Hellweg * Theeroute * Wierookroute * Via Regia * Zijderoute * Specerijenroute (nl)
 • Szlak handlowy droga, czy też sieć dróg, regularnie wykorzystywana przez kupców, łącząca różne ośrodki handlu i produkcji. Termin ten najczęściej stosowany jest na określenie historycznych dróg handlowych, takich jak: Jedwabny szlak, szlak Celtów przejęty przez Rzymian i nazwany Szlakiem Bursztynowym, szlak od Waregów do Greków, Via Regia czy Trakt Litewski w I Rzeczypospolitej. (pl)
 • Uma rota de comércio é a sucessão de caminhos e locais de paradas usados para o transporte comercial de carga. As rotas comerciais podem ser estabelecidas por terra ou por água. A escolha da rota a ser utilizada (ou não) por grupos de comerciantes e suas escoltas armadas e de logística, dependeu de um número de fatores a serem analisados, incluindo a situação política e econômica global das áreas a serem atravessadas, o meio de transporte utilizado pelos viajantes, suas habilidades de navegação e conhecimento de geografia (e de meteorologia), bem como das facilidades atuais, rapidez, segurança e rentabilidade de tais viagens. O arqueólogo britânico Colin Renfrew e seus colegas, chegaram a demonstrar que o encontro de obsidiana, um vidro vulcânico preto usado em determinadas culturas da idade da pedra para a produção de lâminas afiadas ou pontas de flechas, era um forte indicador da existência de rotas comerciais neolíticas, devido a esses objetos em obsidiana serem normalmente diagnóstico de recursos individuais [ligação inativa]. Os primeiros documentos que mencionaram redes interurbanas de rotas de caravanas e de embarcações foram produzidos por volta de 4.000 a.C.. Descreviam rotas que interligavam os primeiros povoados da Baixa Mesopotâmia (o atual sul do Iraque). Das rotas de navegação do Golfo Pérsico destacava-se a da ilha de Dilmun, que ligava a Mesopotâmia à civilização do Vale do Indo. No tempo do Antigo Império romano, as rotas marítimas pelos mares Mediterrâneo e Vermelho podem ser localizadas ponto-a-ponto e em detalhes através do litoral nos documentos manuscritos chamados de périplos, (grego antigo: periplous, literalmente "circum-navegação", correspondente em latim a navigatio). (pt)
 • Торговый путь — это оптимально сложившийся в данных политико-географических условиях маршрут (путь), служащий для торгово-экономических связей между разными государствами, регионами (странами) и так далее. Примеры исторических торговых путей: * Волжский торговый путь (Скандинавия — Ближний Восток); * Торговый путь через Сахару (Северная Африка — Африка южнее Сахары); * Янтарный путь (Прибалтика — Средиземноморье); * Путь из варяг в греки (северное побережье Балтийского моря — Юго-Восточная Европа и Малая Азия); * Путь из немец в хазары (южное побережье Балтийского моря — Юго-Восточная Европа и Малая Азия); * Великий шёлковый путь (Китай — Восточная, Центральная и Западная Европа); * и другие. (ru)
 • Торговий шлях — логістична мережа визначена як послідовність шляхів і зупинок використовуваних для комерційного транспортування вантажу. Дозволяє товарам досягти більш віддалених ринків. Один торговий шлях складається з великої відстані магістральних артерій, що можуть надалі бути пов'язані з меншою мережею комерційних і некомерційних транспортних маршрутів/трактів. Серед помітних торговельних шляхів був Бурштиновий шлях, який служив надійною мережею для далекої торгівлі. Морська торгівля вздовж "дороги спецій" у середньовіччі стає важливим торговим маршрутом, оскільки країни вдавалися до військових засобів для управління цим впливовим маршрутом. У середньовіччі такі організації, як Ганзейський союз, були спрямовані на захист інтересів купців, і торгівля ставала все більш помітною. Знаходячись під контролем держави, торговельні шляхи завжди мали й військово-політичне значення. Найчастіше саме боротьба за їх оволодіння та контроль над цими шляхами й були причиною багатьох давніх конфліктів. У сучасності, комерційна діяльність зміщується від основних торгових шляхів Старого Світу, щоб утворювати нові маршрути між сучасними націями-державами. Ця діяльність іноді здійснюється без традиційного захисту торгівлі та згідно з міжнародними угодами з вільної торгівлі, що дозволило комерційним товарам простіше перетинати кордони. Інноваційні перевезення сучасності включають трубопровідний транспорт і відносно відому торгівлю за участю залізничних маршрутів, автомобільний транспорт і . (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 583117 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 64890 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983665867 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Las rutas comerciales eran los enlaces geográficos entre centros de producción de mercancías y los mercados de consumo. Las rutas internacionales, su exploración y explotación, son las verdaderas causas de los grandes descubrimientos y viajes de la historia, desde Zhang Qian, Erik el Rojo, Leif Eriksson, Zheng He y Marco Polo, pasando por viajeros como Vasco de Gama y Cristóbal Colón, entre otros. Han sido también grandes impulsos para la ciencia y la tecnología de la navegación y el transporte terrestre y aéreo. Gracias a las necesidades de nuevas rutas comerciales, se crearon objetos como las brújulas, los sextantes y los relojes, así como la cartografía.[cita requerida] (es)
 • 交易路は、商業活動を行う人々が交易を行う際に使用した物流経路である。この交易路は陸上のみならず水上にもあり、遠くの市場まで商品を運び売買するのに使用された。代表例としてシルクロードがあげられる。 (ja)
 • 무역로(貿易路)는 국제 무역을 통한 화물이 이동하는 경로를 포함한 수송 네트워크이다. (ko)
 • Een handelsroute is een door handelaren gebruikte verbinding over land of water. De routes bestaan sinds mensenheugenis en waren in de oudheid van belang voor de internationale handel. Handelroutes speelden tevens een belangrijke rol voor kennisuitwisseling en daarmee voor de ontwikkeling van de wetenschap. Bekende handelsroutes zijn of waren: * Barnsteenroute * Handelsroute van de Varjagen naar de Grieken * Hærvejen ofwel Ossenweg * Hellweg * Theeroute * Wierookroute * Via Regia * Zijderoute * Specerijenroute (nl)
 • Szlak handlowy droga, czy też sieć dróg, regularnie wykorzystywana przez kupców, łącząca różne ośrodki handlu i produkcji. Termin ten najczęściej stosowany jest na określenie historycznych dróg handlowych, takich jak: Jedwabny szlak, szlak Celtów przejęty przez Rzymian i nazwany Szlakiem Bursztynowym, szlak od Waregów do Greków, Via Regia czy Trakt Litewski w I Rzeczypospolitej. (pl)
 • الطرق التجارية هي شبكة تربط الأسواق التجارية في الحواضر والمدن مع بعضها بسلسلة لنقل البضائع والسلع التجارية سواء عن طريق البر أو البحر؛ ويتفرع عن الطريق التجاري الرئيس شبكات من الطرق الفرعية الصغيرة. كانت الطرق تسمى عادة بالسلعة التي يتاجر بها؛ ومن بين الطرق التجارية المعروفة طريق الحرير وطريق الكهرمان، وطريق التوابل خاصة في العصور الوسطى. كما نشأت في أوروبا تكتلات ومنظمات مثل الرابطة الهانزية بهدف حماية مصالح التجار، مما أدى إلى ازدهارها. (ar)
 • Una ruta comercial és una sèrie d'etapes fixades que uneixen dos punts importants per al comerç. Les rutes han canviat la història de les regions que travessen per la seva importància econòmica i sovint han estat l'origen de guerres i aliances entre països pel seu domini. Amb la globalització, les rutes comercials perden part de la seva rellevància, ja que tot el món esdevé un mercat i el transport ha millorat les connexions de llocs remots. (ca)
 • A trade route is a logistical network identified as a series of pathways and stoppages used for the commercial transport of cargo. The term can also be used to refer to trade over bodies of water. Allowing goods to reach distant markets, a single trade route contains long-distance arteries, which may further be connected to smaller networks of commercial and noncommercial transportation routes. Among notable trade routes was the Amber Road, which served as a dependable network for long-distance trade. Maritime trade along the Spice Route became prominent during the Middle Ages, when nations resorted to military means for control of this influential route. During the Middle Ages, organizations such as the Hanseatic League, aimed at protecting interests of the merchants and trade became incr (en)
 • adalah jaringan logistik yang diidentifikasi sebagai rangkaian jalur dan perhentian yang digunakan untuk angkutan kargo komersial. Memungkmencakup jalan arteri jarak jauh, yang selanjutnya dapat terhubung ke jaringan rute transportasi komersial dan non-komersial yang lebih kecil. Di antara jalur-jalur perdagangan, salah satu yang penting adalah , yang berfungsi sebagai jaringan yang dapat diandalkan untuk perdagangan jarak jauh. Perdagangan maritim sepanjang Jalur Rempah menjadi menonjol selama Abad Pertengahan, ketika negara-negara menggunakan cara militer untuk menguasai rute yang sangat penting ini. selama Abad Pertengahan, organisasi seperti Liga Hansa ditujukan untuk melindungi kepentingan para pedagang, dan perdagangan menjadi semakin menonjol. (in)
 • La route commerciale désigne l'itinéraire, le trajet que suivent certaines marchandises pour être vendues à un endroit différent de leur production. Une telle route est jalonnée de villes étapes ou de ports de transit où convergent ou se croisent plusieurs routes.Le long des itinéraires commerciaux terrestres, les marchands peuvent faire étape quelques jours pour s'approvisionner dans un comptoir ou procéder à des échanges dans le cadre d'une foire. (fr)
 • Uma rota de comércio é a sucessão de caminhos e locais de paradas usados para o transporte comercial de carga. As rotas comerciais podem ser estabelecidas por terra ou por água. A escolha da rota a ser utilizada (ou não) por grupos de comerciantes e suas escoltas armadas e de logística, dependeu de um número de fatores a serem analisados, incluindo a situação política e econômica global das áreas a serem atravessadas, o meio de transporte utilizado pelos viajantes, suas habilidades de navegação e conhecimento de geografia (e de meteorologia), bem como das facilidades atuais, rapidez, segurança e rentabilidade de tais viagens. (pt)
 • Торговый путь — это оптимально сложившийся в данных политико-географических условиях маршрут (путь), служащий для торгово-экономических связей между разными государствами, регионами (странами) и так далее. Примеры исторических торговых путей: (ru)
 • Торговий шлях — логістична мережа визначена як послідовність шляхів і зупинок використовуваних для комерційного транспортування вантажу. Дозволяє товарам досягти більш віддалених ринків. Один торговий шлях складається з великої відстані магістральних артерій, що можуть надалі бути пов'язані з меншою мережею комерційних і некомерційних транспортних маршрутів/трактів. Серед помітних торговельних шляхів був Бурштиновий шлях, який служив надійною мережею для далекої торгівлі. Морська торгівля вздовж "дороги спецій" у середньовіччі стає важливим торговим маршрутом, оскільки країни вдавалися до військових засобів для управління цим впливовим маршрутом. У середньовіччі такі організації, як Ганзейський союз, були спрямовані на захист інтересів купців, і торгівля ставала все більш помітною. (uk)
rdfs:label
 • طريق تجاري (ar)
 • Ruta comercial (ca)
 • Handelsstraße (de)
 • Ruta comercial (es)
 • Route commerciale (fr)
 • Trade route (en)
 • Jalur perdagangan (in)
 • 交易路 (ja)
 • Handelsroute (nl)
 • 무역로 (ko)
 • Szlak handlowy (pl)
 • Rota de comércio (pt)
 • Торговый путь (ru)
 • Торговий шлях (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of