An Entity of Type: populated place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Achaemenid Empire (/əˈkiːmənɪd/; Old Persian: 𐎧𐏁𐏂, romanized: Xšāça, lit. 'The Empire'), also called the First Persian Empire, was an ancient Iranian empire that was based in Western Asia and founded by Cyrus the Great in 550 BC. It reached its greatest extent under Xerxes I, who conquered most of northern and central ancient Greece. At its greatest territorial extent, the Achaemenid Empire stretched from the Balkans and Eastern Europe in the west to the Indus Valley in the east. The empire was larger than any previous empire in history, spanning a total of 5.5 million square kilometers (2.1 million square miles).

Property Value
dbo:abstract
 • Achaimenovská říše neboli Perská říše (případně První Perská říše pro odlišení od Novoperské) jsou historické názvy pro říši (sami Achaimenovci ji žádný název nedali) vytvořené výboji Kýra Velikého (559–530 př. n. l.) a jeho syna Kambýsa (530–522) je tradičně považována za stát, který završuje rané období vývoje politické organizace na Předním východě. Na místě médské, lýdské, babylónské a egyptské říše se objevil jeden mocný celek, slučující v sobě řadu odlišných tradic, etnických jednotek, náboženských zvyklostí. V roce 486, když umíral třetí achaimenovský panovník Dareios I., náležela k říši část Balkánu a Střední Asie, celá Malá Asie, Sýrie, Palestina, Egypt a Mezopotámie a konečně íránské kraje až k hranicím Indie. Tento rozlehlý stát byl od sklonku 6. století rozdělen na územní jednotky spravované místodržiteli (tzv. satrapy), kteří si vydržovali vlastní dvůr a byli odpovědni pouze králi. Na některých místech ponechali Peršané moc v rukou lokálních dynastií, takže o jednotě správy nemůže být ani řeči. Říše neměla jediné hlavní město, i když Persepolis založená Dareiem I. plnila funkci jakéhosi administrativního centra monarchie. Značný význam si i nadále podržely Súsy (bývalé hlavní město Elamu), Pasargady (jejichž obvod vytyčil Kýros Veliký), Ekbatana (bývalé hlavní město médské říše) i starý Babylón. Jako řeč úřadů a správy se prosadila aramejština, nápisy na budovách a skalních stěnách bývaly psány staropersky, akkadsky a elamsky. Elamština však od poloviny 5. století z epigrafických památek mizí. Mince, které podle lýdského vzoru zavedl již Dareios I., sloužily k placení řeckých žoldnéřů a korumpování čelných představitelů řeckých městských států, s nimiž byla říše od devadesátých let 5. století prakticky neustále ve válečném stavu. Razily se jak mince zlaté (tzv. ), tak stříbrné (nazývané Řeky „sigloi“). Perská armáda byla značně heterogenním tělesem, jehož mobilizace v případě války trvala velmi dlouhou dobu – často i několik let. Sloužily v ní všechny národy obývající říši, podle toho, v jakém druhu zbraní vynikaly (Féničané byli např. vyhlášenými námořníky). Jádro vojska tvořilo 10 000 urozených bojovníků, kteří byli v dobách války neustále doplňováni o nováčky, takže jejich počet zůstával konstantní (odtud název nesmrtelní). Kromě toho existovala i tradiční pěchota, jízda na koních, jízda na velbloudech a válečné vozy. Počet perského vojska lze jen stěží odhadnout, jistě však nedosahoval milionových čísel, jak tvrdí ve svých spisech Hérodotos a Ktésias. Na regionální úrovni ponechával stát svým poddaným značnou autonomii a dokonce podporoval místní náboženské kulty. To se však mohlo změnit, pokud v dané oblasti došlo k nepokojům či vzpouře proti centrální vládě – v takovém případě bývala zpravidla zničena i lokální kultovní místa. O hloubce náboženského cítění achaimenovských vladařů lze jen spekulovat, odvolávky na Ahuramazdu a „jiné bohy“ pouze naznačují, že jejich mazdaismus byl spíše polyteistického rázu. Regionální elity neměly uzavřen přístup k nejvyšším úřadům, na rozdíl od pozdějších římských zvyklostí však nebyl vzestup „provinciálů“ běžným jevem, podporovaným shora. Většina satrapů i vrcholných hodnostářů říše pocházela po celou dobu trvání monarchie z řad perské šlechty. Až do vzniku makedonské velmoci za Filipa II. (359–336 př. n. l.) a jeho syna Alexandra neměl perský stát v Evropě a v Asii výraznější konkurenci a ani občasné odpadnutí některých provincií či dlouholetá válka s Řeky ho vážně neohrožovaly. Teze o „kolosu na hliněných nohou“, který od smrti Dareia I. procházel neustálým úpadkem, je dnes považována za zcela mylnou. Achaimenovská říše byla životaschopným celkem, státem, který profitoval ze své rozlehlosti (dálkový obchod) a jenž ponechával svým obyvatelům dosavadní víru i lokální zvyklosti. Ani sociální mobilita nebyla v jeho rámci zcela vyloučena, i když nebyla běžná. Pokud jde o formálně neomezenou moc krále králů, často pranýřovanou jako tyranie či despocie, ta rozhodně nebránila rozkvětu perského státu. Ostatně pozdější makedonští vládci ji v plném rozsahu převzali a dále rozvinuli. (cs)
 • Das Achämenidenreich (auch als Altpersisches Reich bezeichnet) war das erste persische Großreich. Es erstreckte sich vom späten 6. Jahrhundert v. Chr. bis ins späte 4. Jahrhundert v. Chr. über die Gebiete der heutigen Staaten Türkei, Zypern, Iran, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Ägypten. Das durch Herodot und andere altgriechische Historiker der Geschichtswissenschaft bekannt gemachte Achämenidenreich expandierte erstmals 550 v. Chr. unter Kyros II. durch die Annexion des Mederreiches. Unter den Nachfolgern erfolgte die Fortsetzung bis zur späteren größten Ausdehnung, die ihren Höhepunkt um 500 v. Chr. unter Dareios I. erreichte und zu dieser Zeit auch Teile der heutigen Staaten Libyen, Griechenland, Bulgarien, Pakistan sowie Gebiete im Kaukasus, Sudan und Zentralasien umfasste. Im Jahr 330 v. Chr. beendete Alexander der Große die Herrschaft der Achämeniden. Der Name des Reiches leitet sich von der persischen Dynastie der Achämeniden ab. Diese die legendären früheren Herrscher (wie sie etwa im Schahname geschildert werden) ablösende Dynastie ist nach dem Stammvater Achaimenes benannt, der die Perser gemäß der Legende von einem Siedlungsbereich in der Gegend um den Urmia-See in das später nach ihnen benannte Land Persis (heute Fars) geführt haben soll. Der Name Achaimenes ist die griechische Form des Namens Hachamanisch. Das Achämenidenreich tritt in der westlichen Geschichtsbetrachtung vor allem als Gegenspieler der Griechen auf. Als Eckdaten gelten 490 bzw. 480 v. Chr. (Schlachten bei Marathon und Salamis) und die Jahre 334 bis 330 v. Chr. (Eroberungszug durch Alexander den Großen). Von dieser Perspektive aus wurde die herausragende Rolle des Reiches im Hinblick auf die Geschichte des Vorderen Orients, und, wie sich in der neueren Forschung herausstellt, auch auf die Entwicklung des antiken Griechenlands, weitgehend verkannt. In der Bibel ist das Bild der Perser positiv; hier erscheinen sie als Befreier der Juden und Förderer ihrer religiösen und kulturellen Bedürfnisse. Die historische Rolle, die dem Achämenidenreich in den 220 Jahren seiner Geschichte zukommt, ist jedoch viel bedeutender. So wurde zum ersten Mal in der Geschichte der gesamte Vordere Orient unter einer Herrschaft vereint. Kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Errungenschaften prägten das Innere des Reiches in einem viel stärkeren Maße als die Kriege mit den Griechen oder Aufstände in den einzelnen Provinzen. Das Guinness-Buch der Rekorde weist das Achämenidenreich als das größte Reich aller Zeiten aus, mit einem Anteil von ca. 44 % an der Weltbevölkerung um 500 v. Chr. (49 Millionen von 112 Millionen). Andere Quellen gehen von einer Bevölkerung von 17 bis 35 Millionen Einwohnern aus. (de)
 • الإمبراطورية الأخمينية (‎/‏əˈkiːmənɪd‎/‏ ؛ الفارسية القديمة: 𐎧𐏁𐏂، بالحروف اللاتينية: Xšāça، مضاءة "الإمبراطورية")، يُسمى أيضًا الإمبراطورية الفارسية الأولى، كانت إمبراطورية إيرانية قديمة ومقرها غرب آسيا أسسها كورش العظيم. بدءًا من البلقان و أوروبا الشرقية في الغرب إلى وادي السند في الشرق، كانت أكبر من أي إمبراطورية سابقة في التاريخ، تمتد 5.5 مليون كيلومتر مربع (2.1 مليون ميل مربع). وهي جديرة بالملاحظة في نموذجها الناجح لإدارة مركزية بيروقراطية (من خلال مرزبان تحت ملك الملوك)، لسياستها تعدد الثقافات، لبناء البنية التحتية مثل الطريق أنظمة و نظام بريدي، واستخدام لغة رسمية عبر أراضيها، وتطوير الخدمات المدنية وجيش محترف كبير. ألهمت نجاحات الإمبراطورية أنظمة مماثلة في الإمبراطوريات اللاحقة. بحلول القرن السابع قبل الميلاد، استقر الفرس في الجزء الجنوبي الغربي من الهضبة الإيرانية في منطقة فارس، والتي أصبحت قلبهم. من هذه المنطقة، تقدم كورش الكبير ليهزم الميديين، ليديا، و الإمبراطورية البابلية الجديدة، ليؤسسوا الإمبراطورية الأخمينية. الإسكندر الأكبر، من أشد المعجبين بكورش الكبير، غزا معظم الإمبراطورية الأخمينية بحلول عام 330 قبل الميلاد. عند وفاة الإسكندر، وقعت معظم أراضي الإمبراطورية السابقة تحت حكم المملكة البطلمية و الإمبراطورية السلوقية، بالإضافة إلى الأراضي الصغيرة الأخرى التي حصلت على الاستقلال في ذلك الوقت. استعادت النخب الإيرانية في الهضبة الوسطى السلطة بحلول القرن الثاني قبل الميلاد تحت الإمبراطورية الفرثية. يُشار إلى الإمبراطورية الأخمينية في التاريخ الغربي على أنها خصم دول المدن اليونانية أثناء الحروب اليونانية الفارسية وقامت بتحرير اليهود. تجاوزت العلامة التاريخية للإمبراطورية بكثير التأثيرات الإقليمية والعسكرية وتضمنت التأثيرات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية والدينية أيضًا. على سبيل المثال، اعتمد العديد من أثينا العادات الأخمينية في حياتهم اليومية في تبادل ثقافي متبادل، يتم توظيف البعض من قبل الملوك الفارسيين أو المتحالفين معهم. إن تأثير مذكور في النصوص اليهودية-المسيحية، وكان للإمبراطورية دور فعال في انتشار الزرادشتية في أقصى شرق الصين. حددت الإمبراطورية أيضًا نغمة السياسة وتراث و تاريخ إيران (المعروفة أيضًا باسم بلاد فارس). (ar)
 • The Achaemenid Empire (/əˈkiːmənɪd/; Old Persian: 𐎧𐏁𐏂, romanized: Xšāça, lit. 'The Empire'), also called the First Persian Empire, was an ancient Iranian empire that was based in Western Asia and founded by Cyrus the Great in 550 BC. It reached its greatest extent under Xerxes I, who conquered most of northern and central ancient Greece. At its greatest territorial extent, the Achaemenid Empire stretched from the Balkans and Eastern Europe in the west to the Indus Valley in the east. The empire was larger than any previous empire in history, spanning a total of 5.5 million square kilometers (2.1 million square miles). The empire had its beginnings in the 7th century BC, when the Persians settled in the southwestern portion of the Iranian Plateau, in the region of Persis. From this region, Cyrus rose and defeated the Median Empire—of which he had previously been king—as well as Lydia and the Neo-Babylonian Empire, following which he formally established the Achaemenid Empire. The Achaemenid Empire is known for imposing a successful model of centralized, bureaucratic administration via the use of satraps; its multicultural policy; building infrastructure, such as road systems and a postal system; the use of an official language across its territories; and the development of civil services, including its possession of a large, professional army. The empire's successes inspired the usage of similar systems in later empires. Alexander the Great, an ardent admirer of Cyrus the Great, conquered most of the Achaemenid Empire by 330 BC. Upon Alexander's death, most of the former territory of the empire fell to the rule of the Ptolemaic Kingdom and the Seleucid Empire. The Iranian elites of the central plateau reclaimed power by the 2nd century BC under the Parthian Empire. (en)
 • Η Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία (550 π.Χ.-330 π.Χ.), αποκαλούμενη επίσης Πρώτη Περσική Αυτοκρατορία, ήταν μία αυτοκρατορία στη Δυτική Ασία, που ιδρύθηκε από τον Κύρο Β΄ της Περσίας. Εκτεινόταν, τότε, έως τα βόρεια και τα ανατολικά της Μικράς Ασίας, στη Θράκη, καθώς και στην πλειοψηφία των παράκτιων περιοχών του Εύξεινου Πόντου. Στα ανατολικά εκτεινόταν έως το σημερινό Αφγανιστάν, καθώς και σε τμήμα του σημερινού Πακιστάν, ενώ στα νότια και τα νοτιοδυτικά έως το σημερινό Ιράκ, την Συρία, την Αίγυπτο, τα βόρεια της Σαουδικής Αραβίας, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, καθώς και τα βόρεια της Λιβύης. (el)
 • La Aĥemenida Imperio; en la malnovpersa lingvo: Pārsa; en la novpersa: شاهنشاهی هخامنشی, aŭ Unua Persa Imperio, estis imperio bazita en Okcidenta Azio nome en Irano, fondita en la 6-a jarcento a.K.: fare de Ciro la Granda, kiu regis grandan parton de okcidenta Azio (kaj dumtempe ankaŭ partojn de Eŭropo kaj Afriko) de la jaroj 550 ĝis 330 antaŭ nia erao. La dinastio ŝuldas sian nomon el la reĝo Aĥemeno, kiu regis en Persis inter 705 a.K. kaj 675 a.K. La imperio etendiĝis por eventuale regadi super gravaj partoj de la antikva mondo, kiuj ĉirkaŭ la jaro 500 a.K. etendis el partoj de Balkanio (Bulgario-Panonio) kaj Trakio-Makedonio okcidente, al Indusa Valo oriente, kio faris ĝin la plej granda imperio el la ĝistiama mondo. La Aĥemenida Imperio eventuale kontrolis ankaŭ Egiption. Ĝi estis regata de serio de monarkoj kiuj unuigis ties separatajn tribojn kaj naciecojn per konstruado de kompleksa vojreto. (eo)
 • Akemenestar Inperioa (persieraz: هخامنشیان, Hakhâmaneshiyân), batzuetan Lehen Persiar Inperioa deitua, Iran Handia izeneko eskualdea gobernatu zuen Mediar Inperioaren ondorengoa izan zen, Ziro Handiak sortua. Persiar eta Mediar inperioak, batzuetan, biak batera Mediar-persiar Inperioa izenaz dira ezagunak, beste inperio batzuk ere barnean hartuta. Antzinaroaren inperiorik handiena izan zen, hiru kontinentetan zabaldua: Asia, Afrika eta Europa. Une gorenean, ia 8 milioi kilometroko koadroko eremua hartzen zuen, eta Iran, Afganistan, Pakistan eta iparraldeko India, Erdialdeko Asiako eskualde batzuk, Anatolia, Trazia eta Mazedonia, Itsaso Beltzaren kostaldeak, Irak, iparraldeko Saudi Arabia, Jordania, Palestina/Israel, Libano, Siria eta antzinako Egiptoaren hiri nagusiak ia Libiaren mendebalderaino zituen bere barnean. Mendebaldeko Europako historiografian Mediar Gerretan greziar hirien etsaia izateagatik, juduak Babiloniako esklabotzatik askatzeagatik eta hizkuntza ofizialak ezartzeagatik da ezaguna. Alexandro III.a Mazedoniakoak K.a. 330 inguruan inperioa inbaditu eta desegin ondoren, banatu eta Ptolomeotar Erresuma eta Seleukotar Inperioaren artean banatu zen. Haren lurraldeak zibilizazio helenistikoaren zati bat izan ziren. Inperioa berriro eratu zen partiar eta sasandar aroetan. (eu)
 • El Imperio aqueménida (persa: شاهنشاهی هخامنشی; persa antiguo: 𐎧𐏁𐏂𐎶 Xšāça, "El Imperio"​​) es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas,​ el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. El imperio fue fundado por Ciro el Grande tras independizar Persia y conquistar Media en el año 550 a. C.​ y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío el Grande (r. 522-486 a. C.), cuando llegó a abarcar parte de los territorios de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron de Persia el imperio más grande en extensión hasta entonces,​ lo que la convirtió en quizás la primera superpotencia del mundo.​ Su existencia terminó en el año 330 a. C. cuando el último rey aqueménida, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno.​ El imperio debe su nombre a la dinastía que lo gobernó: los aqueménidas, fundada por un personaje semilegendario, Aquémenes.​En la historia de Occidente, el Imperio aqueménida es conocido sobre todo por su condición de rival de los antiguos griegos, especialmente en dos períodos, las Guerras Médicas y las campañas del macedonio Alejandro Magno. (es)
 • Les Achéménides (prononcé /a.ke.me.nid/) sont une dynastie de rois qui ont fondé et dirigé le premier des empires perses à régner sur une grande partie du Moyen-Orient durant le Ier millénaire av. J.-C. Il s'agit d'un des plus grands empires ayant existé durant l'Antiquité, s'étendant sur environ 7,5 millions de kilomètres carrés. Il s'étend alors au nord et à l'ouest en Asie Mineure, en Thrace et sur la plupart des régions côtières du Pont-Euxin ; à l'est jusqu'en Afghanistan et sur une partie du Pakistan actuels, et au sud et au sud-ouest sur l'actuel Irak, sur la Syrie, le Liban, Israël et la Palestine, la Jordanie, le nord de l'Arabie saoudite, l'Égypte, et jusqu'au nord de la Libye. Le nom « Achéménides » (en vieux perse : Haxāmanišiya) se rapporte au clan fondateur qui se libère vers 550 av. J.-C. de la tutelle des Mèdes, auparavant leurs souverains, ainsi qu'au grand Empire qui résulte ensuite de leur domination. L'Empire fondé par les Achéménides s'empare de l'Anatolie en défaisant la Lydie, puis conquiert l'Empire néo-babylonien et l'Égypte, unissant alors les plus anciennes civilisations du Moyen-Orient dans une seule entité politique de façon durable. L'Empire achéménide menace par deux fois la Grèce antique et s'effondre, vaincu par Alexandre le Grand, en 330 av. J.-C., non sans léguer aux diadoques qui lui succèdent une partie notable de ses traits culturels et politiques. Durant les deux siècles de sa suprématie, l'Empire achéménide a développé un modèle impérial reprenant de nombreux traits de ses prédécesseurs assyriens et babyloniens, tout en présentant des aspects originaux, comme une souplesse et un pragmatisme constants dans ses relations avec les peuples dominés, tant que ceux-ci respectaient sa domination. Les rois perses ont réalisé des travaux importants sur plusieurs sites du cœur de leur Empire (Pasargades, Persépolis, Suse), synthétisant les apports architecturaux et artistiques de plusieurs des pays dominés et exprimant avec pompe leur idéologie impériale. (fr)
 • Ba impireacht suite in Áise í an Impireacht Acaeiméineach. Mhair an impireacht sna blianta timpeall 550–330 RC. Bhunaigh Cíoras Mór í. (ga)
 • アケメネス朝(古代ペルシア語: 𐏃𐎧𐎠𐎶𐎴𐎡𐏁 Haxāmaniš ハカーマニシュ、古代ギリシア語: Ἀχαιμένης アカイメネース)は、古代オリエントのペルシアに存在した王朝・帝国・遊牧国家。アケメネス朝ペルシアまたは単にペルシア帝国とも呼ばれる。インド・ヨーロッパ語族の民族であるペルシア人が建設し、4王国(メディア、リュディア、新バビロニア、エジプト第26王朝)に分立していた古代オリエント世界を統一した。ダレイオス1世の時代には、エーゲ海沿岸からインダス川流域に及ぶ広大な世界帝国となったものの、紀元前330年にマケドニアのアレクサンドロス大王の遠征軍によって滅ぼされた。 (ja)
 • Achemenidzi (staropers. 𐎧𐏁𐏂, pers. هخامنشیان) – dynastia panująca w Persji w latach 550–330 p.n.e. Nazwa dynastii wiąże się z imieniem legendarnego Achemenesa. Szczyt potęgi dynastii przypada na czasy Dariusza I Wielkiego i jego syna Kserksesa I. Za ich czasów Iran osiągnął największe rozmiary rozciągając się od Azji Mniejszej i Egiptu (jako XXVII dynastia) aż po Indie. Achemenidzi zbudowali wielkie zespoły pałacowe w: Pasargadach, Persepolis, Suzie i Ekbatanie. Po śmierci Kserksesa I (465 p.n.e.) rozpoczął się powolny upadek dynastii. Ostatnim władcą z tej dynastii był Dariusz III (336–330 p.n.e.), pokonany przez Aleksandra Macedońskiego. W 1971 r. w ruinach Persepolis szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi obchodził 2500 rocznicę założenia państwa perskiego (liczoną od momentu śmierci Cyrusa Wielkiego w 529 p.n.e.), co miało szczególnie podkreślić znaczenie dynastii Achemenidów w dziejach Iranu. (pl)
 • De Achaemeniden waren het koningshuis van het oud-Perzische Rijk, zo genoemd naar hun voorouder Achaemenes. Het huis werd gesticht rond 559 v.Chr. door Cyrus de Grote en heerste over een wereldrijk tot de verovering door Alexander de Grote in 330 v.Chr. Achaemenidisch Perzië verenigde mensen en koninkrijken van elke belangrijke beschaving uit die tijd (behalve China). Voor het eerst waren de mensen van zeer verschillende culturen met elkaar in contact gebracht onder één heerser. (nl)
 • O Império Aquemênida (português brasileiro) ou Aqueménida (português europeu) (em persa antigo: Parsā; em persa: هخامنشیان; romaniz.: Hakhāmanishiya ou دودمان هخامنشي, Dudmān Hakhâmaneshi; c. 550–330 a.C.), por vezes referido como Primeiro Império Persa, foi um império iraniano situado no sudoeste da Ásia, e fundado no século VI a.C. por Ciro, o Grande, que derrubou a confederação médica. Expandiu-se a ponto de chegar a dominar partes importantes do mundo antigo; por volta do ano 500 a.C. estendia-se do vale do Indo, no leste, à Trácia e Macedônia, na fronteira nordeste da Grécia — o que fazia dele o maior império a ter existido até então. O Império Aquemênida posteriormente também controlaria o Egito. Era governado através de uma série de monarcas, que unificaram suas diferentes tribos e nacionalidades construindo um complexo sistema de estradas. Denominando-se Parsa, do nome tribal ariano Parsua, os persas fixaram-se numa terra que também denominaram Parsua, que fazia fronteira a leste com o rio Tigre, e, ao sul, com o golfo Pérsico. Este tornou-se o centro nevrálgico do império durante toda a sua duração. Foi a partir desta região que Ciro, o Grande partiu para derrotar os impérios Medo, Lídio e Babilônico, abrindo o caminho para as conquistas posteriores do Egito e Ásia Menor. No ápice de seu poder, após a conquista do Egito, o império abrangia aproximadamente oito milhões de quilômetros quadrados situados em três continentes: Ásia, África e Europa. Em sua maior extensão, fizeram parte do império os territórios atuais do Irã, Turquia, parte da Ásia Central, Paquistão, Trácia e Macedônia, boa parte dos territórios litorâneos do Mar Negro, Afeganistão, Iraque, o norte da Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Líbano, Síria, bem como todos os centros populacionais importantes do Antigo Egito até às fronteiras da Líbia. É célebre na história ocidental como o tradicional inimigo das cidades-estado gregas durante as Guerras Greco-Persas, pela emancipação dos escravos, incluindo o povo judeu, de seu cativeiro na Babilônia, e pela instituição de infra-estruturas como um sistema postal, viário, e pela utilização de um idioma oficial por todos os seus territórios. O império tinha uma administração centralizada e burocrática, sob o comando de um imperador e um enorme número de soldados profissionais e funcionários públicos, o que inspirou desenvolvimentos semelhantes em impérios posteriores. O ponto de vista tradicional é de que as vastas extensões e extraordinária diversidade etnocultural do Império Persa acabaria por provocar a sua derrocada, à medida que a delegação de poder aos governos locais acabaria por enfraquecer a autoridade central do rei, fazendo com que muita energia e recursos tivesse de ser gastas nas tentativas de subjugar rebeliões locais. Tal fato tem servido historicamente para explicar o porquê de Alexandre, o Grande (Alexandre III da Macedônia), ao invadir a Pérsia em 334 a.C., ter se deparado com um reino pouco unido, comandado por um monarca enfraquecido, facilmente destruído. Este ponto de vista, no entanto, vem sendo questionado por alguns estudiosos modernos, que argumentam que o Império Aquemênida não se encontrava em crise no período de Alexandre, e que apenas as disputas internas pela sucessão monárquica dentro da própria família aquemênida é que causavam algum enfraquecimento no império. Alexandre, grande admirador de Ciro, o Grande, acabaria por provocar o colapso do império e sua subsequente fragmentação, por volta de 330 a.C., gerando o Reino Ptolemaico, o Império Selêucida e diversos outros territórios de menor extensão, que à época também conquistaram sua independência. A cultura iraniana do planalto central, no entanto, continuou a florescer e voltou a conquistar o poder na região no século II a.C. O legado histórico do Império Aquemênida, no entanto, foi muito além de suas influências territoriais e militares, e deixou marcas importantes no cenário cultural, social, tecnológico e religioso da época. Diversos atenienses adotaram costumes aquemênidas em suas vidas diárias, numa troca cultural recíproca, e muitos foram empregados ou aliados dos reis persas. O impacto do chamado Édito de Ciro, o Grande, foi mencionado nos textos judaico-cristãos, e o império foi fundamental na difusão do zoroastrianismo por grande parte da Ásia, até à China. Mesmo Alexandre, o Grande, o homem que acabaria por conquistar este vasto império, respeitou seus costumes e impôs o respeito aos reis persas (incluindo Ciro), e até mesmo adotou o costume real persa da prosquínese, apesar da forte desaprovação de seus compatriotas macedônios. O Império Persa também daria a tônica da política, herança e história da Pérsia moderna (atual Irã). A influência também se estendeu sobre antigos territórios da Pérsia que se tornaram conhecidos posteriormente como Grande Pérsia. Um dos feitos notáveis de engenharia do império é o sistema de gestão de água conhecido como Qanat, cuja seção mais antiga tem mais de 3000 anos e 71 quilômetros. Em 480 a.C., estima-se que 50 milhões de pessoas vivessem no Império Aquemênida, cerca de 44% da população mundial da época, fazendo dele o maior império de todos os tempos em termos de porcentagem populacional. (pt)
 • Держа́ва Ахемени́дов (др.-перс. 𐎧𐏁𐏂 (Xšāça) — «Империя»), она же Мидо-Персия, Первая Персидская Империя — древнее государство, существовавшее в VI—IV веках до н. э. на территории Передней Азии и северо-восточной Африки, созданное персидской династией Ахеменидов. К концу VI века до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от первого порога Нила на юге до Закавказья на севере. (ru)
 • 阿契美尼德王朝(Achaemenid Empire;(/əˈkiːmənɪd/; 古波斯語:𐎧𐏁𐏂,羅馬化:Xšāça,直译:The Empire),),也稱波斯帝国或波斯第一帝國,是古代波斯地区第一个把領土擴張到大部份中亞和西亚領域的王朝,也是第一個橫跨歐亞非三洲的帝國。阿契美尼德帝國由居魯士二世(居魯士大帝)創立,极盛时期的疆域東起印度河平原,西至巴尔干半岛的色雷斯,西南至埃及和利比亚,佔地約550萬平方公里,超過歷史上任何一個过去的帝國。 阿契美尼德帝國以其成功的集權式和官僚式的管理(透過居魯士二世之下的總督),採取多元文化政策,構建道路和等基礎設施,在整個領土使用官方語言,建立公務員隊伍和龐大的專業軍隊而著稱。阿契美尼德帝國的成功激發後來帝國模仿採用類似的體系。 前7世紀時,波斯人已經定居在伊朗高原西南部的地區,這就是他們的中心起源地帶。居魯士二世從這個地區崛起,擊敗米底王國、呂底亞王國和新巴比倫帝國,建立阿契美尼德帝國。居魯士大帝的狂熱崇拜者,亞歷山大大帝在前330年征服大部分的阿契美尼德帝國。亞歷山大死後,原阿契美尼德帝國的大部分領土被托勒密王國和塞琉古帝國統治。到前2世紀,由伊朗人建立的安息帝國再次崛起。 阿契美尼德帝國在西方歷史上,是波希戰爭中希臘城邦的對手,並解放巴比倫的猶太流亡者(參見巴比倫囚虜)。帝國的歷史標記遠遠超出其領土和軍事影響,還包括文化、社會、技術和宗教影響。儘管兩國之間存在持久的衝突,但許多雅典人在日常生活中通過相互的文化交流而採用阿契美尼德的習俗,有些希臘人被波斯國王僱用或與波斯國王結盟。猶太教-基督教教義中提到居魯士文書的影響力,帝國在祆教遠遠傳播到中國的過程中發揮重要作用。帝國還為伊朗(也稱為波斯)的政治、遺產和歷史定下基調。 (zh)
 • Akemeniderna (fornpersiska: Hakhāmanishiya) var en persisk dynasti. Akemenidernas rike kallade sig självt Xšāça ("Imperiet"). Namnet ”akemenid” syftar på grundarklanen (enligt traditionen uppkallad efter en ättefader vid namn Achaimenes), som runt 556 f.Kr. under Kyros den store befriade sig från medernas rike, såväl som på det stora imperium som blev följden av sammansmältningen av de två. Akemenidernas rike är det första av de persiska imperier som härskade över en stor del av Mellanöstern. Det sträckte sig åt norr och åt väster till Mindre Asien, till Thrakien och större delen av kustområdena vid Svarta havet, i öster ända till nuvarande Afghanistan och en del av nuvarande Pakistan, och åt söder och sydväst till nuvarande Irak, Syrien, Egypten, norra Saudiarabien, Jordanien, Israel, Libanon och bort till norra Libyen. Det imperium som grundades av akemeniderna hotade två gånger Antikens Grekland, erövrade Egypten och fick sitt slut år 330 f.Kr., då Dareios III dukade under för Alexander den store. (sv)
 • Імпе́рія Ахемені́дів (перс.: هخامنشیان‎ МФА: [haχɒmaneʃijɒn]) — стародавня держава VI — IV ст. до н. е. в Азії, створена перською династією Ахеменідів, перша з перських імперій. (uk)
dbo:capital
dbo:currency
dbo:governmentType
dbo:religion
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 30927438 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 172879 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073763431 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:borderS
 • no (en)
dbp:capital
dbp:caption
 • Gold foundation tablets of Darius I for the Apadana Palace, in their original stone box. The Apadana coin hoard had been deposited underneath c. 510 BC. (en)
 • The "Darius Vase" at the Achaeological Museum of Naples. c. 340–320 BC. (en)
 • Detail of Darius, with a label in Greek giving his name. (en)
 • One of the two gold deposition plates. Two more were in silver. They all had the same trilingual inscription . (en)
dbp:captionAlign
 • center (en)
dbp:commonLanguages
 • (en)
 • Greek (en)
 • Aramaic [[#inforefb (en)
 • Babylonian (en)
 • Elamite (en)
 • Median (en)
 • Old Persian [[#inforefa (en)
 • [a]]] (en)
 • [b]]] (en)
dbp:commonName
 • Persia (en)
dbp:conventionalLongName
 • Achaemenid Empire (en)
dbp:currency
dbp:date
 • July 2019 (en)
 • October 2015 (en)
dbp:dateEvent
 • 343 (xsd:integer)
 • 395 (xsd:integer)
 • 499 (xsd:integer)
 • 525 (xsd:integer)
 • 539 (xsd:integer)
 • 547 (xsd:integer)
dbp:era
dbp:event
dbp:eventEnd
dbp:eventStart
dbp:flagP
 • Ancient Egypt map-en.svg (en)
 • Map Anatolia ancient regions-en.svg (en)
 • Median Empire.jpg (en)
 • Neo-Babylonian Empire.png (en)
dbp:flagS
 • Vergina Sun - Golden Larnax.png (en)
dbp:flagSize
 • 100 (xsd:integer)
dbp:flagType
 • Standard of Cyrus the Great (en)
dbp:footnotes
 • (en)
 • ^]]' Official language and lingua franca''. (en)
 • ^]]''' Literary language in Babylonia. (en)
 • ^]]''' Native language. (en)
 • a. '''[[#infoa (en)
 • b. '''[[#infob (en)
 • c. '''[[#infoc (en)
dbp:governmentType
dbp:image
 • Darius detail on the Darius vase.jpg (en)
 • Darius vase Napoli Museum without background.jpg (en)
 • Deposition plate of Darius I in Persepolis.jpg (en)
 • Corner of the Apadana Darius the Great inscription.jpg (en)
dbp:imageFlag
 • File:Standard of Cyrus the Great .svg (en)
dbp:imageMap
 • Achaemenid_Empire_500_BCE.jpg (en)
dbp:imageMapCaption
 • under the rule of Darius I . (en)
 • The Achaemenid Empire at its greatest territorial extent, (en)
dbp:leader
dbp:lifeSpan
 • 550 (xsd:integer)
dbp:p
 • Gandhara (en)
 • Lydia (en)
 • Massagetae (en)
 • Neo-Babylonian Empire (en)
 • Twenty-sixth Dynasty of Egypt (en)
 • Median Empire (en)
 • Sogdia (en)
dbp:reason
 • Source says that these arrowheads were actually easier to make than iron varieties (en)
 • citation is a rarely accepted "fact" that is based on a most unreliable account who moreover himself lived two centuries later (en)
dbp:religion
dbp:s
 • Twenty-eighth Dynasty of Egypt (en)
 • Empire of Alexander the Great (en)
dbp:statArea
 • 5500000 (xsd:integer)
dbp:statPop
 • 17000000 (xsd:integer)
dbp:statYear
 • 500 (xsd:integer)
dbp:status
dbp:title
 • Darius vase (en)
dbp:titleLeader
 • King of Kings (en)
 • King or (en)
dbp:totalWidth
 • 350 (xsd:integer)
 • 352 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:yearEnd
 • 330 (xsd:integer)
dbp:yearLeader
 • 336 (xsd:integer)
 • 559 (xsd:integer)
dbp:yearStart
 • 550 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Η Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία (550 π.Χ.-330 π.Χ.), αποκαλούμενη επίσης Πρώτη Περσική Αυτοκρατορία, ήταν μία αυτοκρατορία στη Δυτική Ασία, που ιδρύθηκε από τον Κύρο Β΄ της Περσίας. Εκτεινόταν, τότε, έως τα βόρεια και τα ανατολικά της Μικράς Ασίας, στη Θράκη, καθώς και στην πλειοψηφία των παράκτιων περιοχών του Εύξεινου Πόντου. Στα ανατολικά εκτεινόταν έως το σημερινό Αφγανιστάν, καθώς και σε τμήμα του σημερινού Πακιστάν, ενώ στα νότια και τα νοτιοδυτικά έως το σημερινό Ιράκ, την Συρία, την Αίγυπτο, τα βόρεια της Σαουδικής Αραβίας, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, καθώς και τα βόρεια της Λιβύης. (el)
 • Ba impireacht suite in Áise í an Impireacht Acaeiméineach. Mhair an impireacht sna blianta timpeall 550–330 RC. Bhunaigh Cíoras Mór í. (ga)
 • アケメネス朝(古代ペルシア語: 𐏃𐎧𐎠𐎶𐎴𐎡𐏁 Haxāmaniš ハカーマニシュ、古代ギリシア語: Ἀχαιμένης アカイメネース)は、古代オリエントのペルシアに存在した王朝・帝国・遊牧国家。アケメネス朝ペルシアまたは単にペルシア帝国とも呼ばれる。インド・ヨーロッパ語族の民族であるペルシア人が建設し、4王国(メディア、リュディア、新バビロニア、エジプト第26王朝)に分立していた古代オリエント世界を統一した。ダレイオス1世の時代には、エーゲ海沿岸からインダス川流域に及ぶ広大な世界帝国となったものの、紀元前330年にマケドニアのアレクサンドロス大王の遠征軍によって滅ぼされた。 (ja)
 • De Achaemeniden waren het koningshuis van het oud-Perzische Rijk, zo genoemd naar hun voorouder Achaemenes. Het huis werd gesticht rond 559 v.Chr. door Cyrus de Grote en heerste over een wereldrijk tot de verovering door Alexander de Grote in 330 v.Chr. Achaemenidisch Perzië verenigde mensen en koninkrijken van elke belangrijke beschaving uit die tijd (behalve China). Voor het eerst waren de mensen van zeer verschillende culturen met elkaar in contact gebracht onder één heerser. (nl)
 • Держа́ва Ахемени́дов (др.-перс. 𐎧𐏁𐏂 (Xšāça) — «Империя»), она же Мидо-Персия, Первая Персидская Империя — древнее государство, существовавшее в VI—IV веках до н. э. на территории Передней Азии и северо-восточной Африки, созданное персидской династией Ахеменидов. К концу VI века до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от первого порога Нила на юге до Закавказья на севере. (ru)
 • Імпе́рія Ахемені́дів (перс.: هخامنشیان‎ МФА: [haχɒmaneʃijɒn]) — стародавня держава VI — IV ст. до н. е. в Азії, створена перською династією Ахеменідів, перша з перських імперій. (uk)
 • الإمبراطورية الأخمينية (‎/‏əˈkiːmənɪd‎/‏ ؛ الفارسية القديمة: 𐎧𐏁𐏂، بالحروف اللاتينية: Xšāça، مضاءة "الإمبراطورية")، يُسمى أيضًا الإمبراطورية الفارسية الأولى، كانت إمبراطورية إيرانية قديمة ومقرها غرب آسيا أسسها كورش العظيم. بدءًا من البلقان و أوروبا الشرقية في الغرب إلى وادي السند في الشرق، كانت أكبر من أي إمبراطورية سابقة في التاريخ، تمتد 5.5 مليون كيلومتر مربع (2.1 مليون ميل مربع). وهي جديرة بالملاحظة في نموذجها الناجح لإدارة مركزية بيروقراطية (من خلال مرزبان تحت ملك الملوك)، لسياستها تعدد الثقافات، لبناء البنية التحتية مثل الطريق أنظمة و نظام بريدي، واستخدام لغة رسمية عبر أراضيها، وتطوير الخدمات المدنية وجيش محترف كبير. ألهمت نجاحات الإمبراطورية أنظمة مماثلة في الإمبراطوريات اللاحقة. (ar)
 • Achaimenovská říše neboli Perská říše (případně První Perská říše pro odlišení od Novoperské) jsou historické názvy pro říši (sami Achaimenovci ji žádný název nedali) vytvořené výboji Kýra Velikého (559–530 př. n. l.) a jeho syna Kambýsa (530–522) je tradičně považována za stát, který završuje rané období vývoje politické organizace na Předním východě. Na místě médské, lýdské, babylónské a egyptské říše se objevil jeden mocný celek, slučující v sobě řadu odlišných tradic, etnických jednotek, náboženských zvyklostí. V roce 486, když umíral třetí achaimenovský panovník Dareios I., náležela k říši část Balkánu a Střední Asie, celá Malá Asie, Sýrie, Palestina, Egypt a Mezopotámie a konečně íránské kraje až k hranicím Indie. Tento rozlehlý stát byl od sklonku 6. století rozdělen na územní jedno (cs)
 • The Achaemenid Empire (/əˈkiːmənɪd/; Old Persian: 𐎧𐏁𐏂, romanized: Xšāça, lit. 'The Empire'), also called the First Persian Empire, was an ancient Iranian empire that was based in Western Asia and founded by Cyrus the Great in 550 BC. It reached its greatest extent under Xerxes I, who conquered most of northern and central ancient Greece. At its greatest territorial extent, the Achaemenid Empire stretched from the Balkans and Eastern Europe in the west to the Indus Valley in the east. The empire was larger than any previous empire in history, spanning a total of 5.5 million square kilometers (2.1 million square miles). (en)
 • La Aĥemenida Imperio; en la malnovpersa lingvo: Pārsa; en la novpersa: شاهنشاهی هخامنشی, aŭ Unua Persa Imperio, estis imperio bazita en Okcidenta Azio nome en Irano, fondita en la 6-a jarcento a.K.: fare de Ciro la Granda, kiu regis grandan parton de okcidenta Azio (kaj dumtempe ankaŭ partojn de Eŭropo kaj Afriko) de la jaroj 550 ĝis 330 antaŭ nia erao. La dinastio ŝuldas sian nomon el la reĝo Aĥemeno, kiu regis en Persis inter 705 a.K. kaj 675 a.K. La imperio etendiĝis por eventuale regadi super gravaj partoj de la antikva mondo, kiuj ĉirkaŭ la jaro 500 a.K. etendis el partoj de Balkanio (Bulgario-Panonio) kaj Trakio-Makedonio okcidente, al Indusa Valo oriente, kio faris ĝin la plej granda imperio el la ĝistiama mondo. La Aĥemenida Imperio eventuale kontrolis ankaŭ Egiption. Ĝi estis rega (eo)
 • Das Achämenidenreich (auch als Altpersisches Reich bezeichnet) war das erste persische Großreich. Es erstreckte sich vom späten 6. Jahrhundert v. Chr. bis ins späte 4. Jahrhundert v. Chr. über die Gebiete der heutigen Staaten Türkei, Zypern, Iran, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Ägypten. Das durch Herodot und andere altgriechische Historiker der Geschichtswissenschaft bekannt gemachte Achämenidenreich expandierte erstmals 550 v. Chr. unter Kyros II. durch die Annexion des Mederreiches. Unter den Nachfolgern erfolgte die Fortsetzung bis zur späteren größten Ausdehnung, die ihren Höhepunkt um 500 v. Chr. unter Dareios I. erreichte und zu dieser Zeit auch Teile der heutigen Staaten Libyen, Griechenland, Bulgarien, Pakistan sow (de)
 • Akemenestar Inperioa (persieraz: هخامنشیان, Hakhâmaneshiyân), batzuetan Lehen Persiar Inperioa deitua, Iran Handia izeneko eskualdea gobernatu zuen Mediar Inperioaren ondorengoa izan zen, Ziro Handiak sortua. Persiar eta Mediar inperioak, batzuetan, biak batera Mediar-persiar Inperioa izenaz dira ezagunak, beste inperio batzuk ere barnean hartuta. (eu)
 • El Imperio aqueménida (persa: شاهنشاهی هخامنشی; persa antiguo: 𐎧𐏁𐏂𐎶 Xšāça, "El Imperio"​​) es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas,​ el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. El imperio fue fundado por Ciro el Grande tras independizar Persia y conquistar Media en el año 550 a. C.​ y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío el Grande (r. 522-486 a. C.), cuando llegó a abarcar parte de los territorios de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron de Persia el imperio más grande en extensión hasta entonces,​ lo que la convir (es)
 • Les Achéménides (prononcé /a.ke.me.nid/) sont une dynastie de rois qui ont fondé et dirigé le premier des empires perses à régner sur une grande partie du Moyen-Orient durant le Ier millénaire av. J.-C. Il s'agit d'un des plus grands empires ayant existé durant l'Antiquité, s'étendant sur environ 7,5 millions de kilomètres carrés. Il s'étend alors au nord et à l'ouest en Asie Mineure, en Thrace et sur la plupart des régions côtières du Pont-Euxin ; à l'est jusqu'en Afghanistan et sur une partie du Pakistan actuels, et au sud et au sud-ouest sur l'actuel Irak, sur la Syrie, le Liban, Israël et la Palestine, la Jordanie, le nord de l'Arabie saoudite, l'Égypte, et jusqu'au nord de la Libye. (fr)
 • Achemenidzi (staropers. 𐎧𐏁𐏂, pers. هخامنشیان) – dynastia panująca w Persji w latach 550–330 p.n.e. Nazwa dynastii wiąże się z imieniem legendarnego Achemenesa. Szczyt potęgi dynastii przypada na czasy Dariusza I Wielkiego i jego syna Kserksesa I. Za ich czasów Iran osiągnął największe rozmiary rozciągając się od Azji Mniejszej i Egiptu (jako XXVII dynastia) aż po Indie. Achemenidzi zbudowali wielkie zespoły pałacowe w: Pasargadach, Persepolis, Suzie i Ekbatanie. Po śmierci Kserksesa I (465 p.n.e.) rozpoczął się powolny upadek dynastii. (pl)
 • O Império Aquemênida (português brasileiro) ou Aqueménida (português europeu) (em persa antigo: Parsā; em persa: هخامنشیان; romaniz.: Hakhāmanishiya ou دودمان هخامنشي, Dudmān Hakhâmaneshi; c. 550–330 a.C.), por vezes referido como Primeiro Império Persa, foi um império iraniano situado no sudoeste da Ásia, e fundado no século VI a.C. por Ciro, o Grande, que derrubou a confederação médica. Expandiu-se a ponto de chegar a dominar partes importantes do mundo antigo; por volta do ano 500 a.C. estendia-se do vale do Indo, no leste, à Trácia e Macedônia, na fronteira nordeste da Grécia — o que fazia dele o maior império a ter existido até então. O Império Aquemênida posteriormente também controlaria o Egito. Era governado através de uma série de monarcas, que unificaram suas diferentes tribos e (pt)
 • Akemeniderna (fornpersiska: Hakhāmanishiya) var en persisk dynasti. Akemenidernas rike kallade sig självt Xšāça ("Imperiet"). Namnet ”akemenid” syftar på grundarklanen (enligt traditionen uppkallad efter en ättefader vid namn Achaimenes), som runt 556 f.Kr. under Kyros den store befriade sig från medernas rike, såväl som på det stora imperium som blev följden av sammansmältningen av de två. Akemenidernas rike är det första av de persiska imperier som härskade över en stor del av Mellanöstern. Det sträckte sig åt norr och åt väster till Mindre Asien, till Thrakien och större delen av kustområdena vid Svarta havet, i öster ända till nuvarande Afghanistan och en del av nuvarande Pakistan, och åt söder och sydväst till nuvarande Irak, Syrien, Egypten, norra Saudiarabien, Jordanien, Israel, Lib (sv)
 • 阿契美尼德王朝(Achaemenid Empire;(/əˈkiːmənɪd/; 古波斯語:𐎧𐏁𐏂,羅馬化:Xšāça,直译:The Empire),),也稱波斯帝国或波斯第一帝國,是古代波斯地区第一个把領土擴張到大部份中亞和西亚領域的王朝,也是第一個橫跨歐亞非三洲的帝國。阿契美尼德帝國由居魯士二世(居魯士大帝)創立,极盛时期的疆域東起印度河平原,西至巴尔干半岛的色雷斯,西南至埃及和利比亚,佔地約550萬平方公里,超過歷史上任何一個过去的帝國。 阿契美尼德帝國以其成功的集權式和官僚式的管理(透過居魯士二世之下的總督),採取多元文化政策,構建道路和等基礎設施,在整個領土使用官方語言,建立公務員隊伍和龐大的專業軍隊而著稱。阿契美尼德帝國的成功激發後來帝國模仿採用類似的體系。 前7世紀時,波斯人已經定居在伊朗高原西南部的地區,這就是他們的中心起源地帶。居魯士二世從這個地區崛起,擊敗米底王國、呂底亞王國和新巴比倫帝國,建立阿契美尼德帝國。居魯士大帝的狂熱崇拜者,亞歷山大大帝在前330年征服大部分的阿契美尼德帝國。亞歷山大死後,原阿契美尼德帝國的大部分領土被托勒密王國和塞琉古帝國統治。到前2世紀,由伊朗人建立的安息帝國再次崛起。 (zh)
rdfs:label
 • Achaemenid Empire (en)
 • الإمبراطورية الأخمينية (ar)
 • Imperi Aquemènida (ca)
 • Achaimenovská říše (cs)
 • Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία (el)
 • Achämenidenreich (de)
 • Aĥemenida Imperio (eo)
 • Imperio aqueménida (es)
 • Akemenestar Inperioa (eu)
 • Achéménides (fr)
 • Impireacht Acaeiméineach (ga)
 • Kekaisaran Akhemeniyah (in)
 • アケメネス朝 (ja)
 • Impero achemenide (it)
 • 아케메네스 제국 (ko)
 • Achaemeniden (nl)
 • Império Aquemênida (pt)
 • Achemenidzi (pl)
 • Держава Ахеменидов (ru)
 • Імперія Ахеменідів (uk)
 • Akemeniderna (sv)
 • 阿契美尼德帝国 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Achaemenid Empire (en)
 • Persia (en)
is dbo:birthPlace of
is dbo:country of
is dbo:isPartOfMilitaryConflict of
is dbo:location of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:place of
is dbo:predecessor of
is dbo:region of
is dbo:subdivision of
is dbo:successor of
is dbo:territory of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:allegiance of
is dbp:birthPlace of
is dbp:built of
is dbp:combatant of
is dbp:countries of
is dbp:country of
is dbp:cultures of
is dbp:deathPlace of
is dbp:dynasty of
is dbp:epochs of
is dbp:era of
is dbp:establishedEvent of
is dbp:estate of
is dbp:followedby of
is dbp:house of
is dbp:label of
is dbp:nation of
is dbp:origin of
is dbp:period of
is dbp:place of
is dbp:region of
is dbp:royalHouse of
is dbp:subdivisionName of
is dbp:subject of
is dbp:text of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License