An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Records of the Grand Historian, also known by its Chinese name Shiji, is a monumental history of ancient China and the world finished around 94 BC by the Western Han Dynasty official Sima Qian after having been started by his father, Sima Tan, Grand Astrologer to the imperial court. The work covers the world as it was then known to the Chinese and a 2,500-year period from the age of the legendary Yellow Emperor to the reign of Emperor Wu of Han in the author's own time.

Property Value
dbo:abstract
 • سجلات المؤرخ الكبير Records of the Grand Historian (بالصينية: Tàishǐgōng shū 太史公書) وهي تاريخ هائل من الصين القديمة والعالم عام 109 قبل الميلاد من مملكة هان - سيما شيان من والده سيما تان, (ar)
 • Zápisky historika (čínsky v českém přepisu Š’-ťi, pchin-jinem Shǐjì, znaky zjednodušené 史记, tradiční 史記, variantně Zápisy historika, Historikovy zápisky/zápisy) původně Kniha vrchních písařů (čínsky v českém přepisu Tchaj-š’-kung šu, pchin-jinem Tài​shǐ​gōng shū, znaky 太史公書) jsou dějiny Číny a okolních zemí od mytických počátků kolem roku 2600 př. n. l. do 1. století př. n. l. Zápisky začal sestavovat čínský historik chanské doby S’-ma Tchan; jeho syn S’-ma Čchien pokračoval ve sbírání podkladů a v letech 104–93 př. n. l. je sepsal pod názvem Kniha vrchních písařů. Po zveřejnění díla S’-ma Čchienovým vnukem Jang Jünem se Zápisky začaly šířit mezi vzdělanou veřejnost. Ovšem už autoři 1. století n. l. uváděli, že část knihy byla ztracena a dodatečně doplněna jinými historiky. Od té doby probíhá debata o rozsahu neautentických pasáží Zápisků i o podílu S’-ma Tchana na výsledném textu. Nejstarší úplně zachované vydání díla pochází z éry Ťing-jou (1034–1038), od konce 12. století byly Zápisky tištěny zpravidla se třemi nejvýznamnějšími komentáři, pocházejícími z 5. – 8. století. Současné standardní čínské vydání bylo publikováno roku 1959. Zápisky historika mají přes přes půl miliónu znaků čínského písma. Jejich 130 kapitol je seskupeno do pěti oddílů: nejdříve je v 12 kapitolách „Kořenů a počátků“ podán přehled dvou a půl tisíciletí čínských dějin od Žlutého císaře po současnost autorů; klíčové události jsou znovu shrnuty v 10 kapitolách chronologicky uspořádaných „Tabulek“; následuje 8 kapitol „Pojednání“ rozebírajících témata z pohledu autorů významná pro správnou vládu; dalších 30 kapitol „Dědičných rodů“ rekapituluje čínskou historii tentokrát z perspektivy údělných knížectví, zahrnují i životopis Konfucia a některých významných politiků; a konečně 70 kapitol „Příběhů“ obsahuje biografie významných osobností, ale i historii nečínských států a národů sousedících s říší Chan. Poslední kapitola „Příběhů“ je věnována S’-ma Čchienovu rodu a samotným Zápiskům. S’-ma Čchien pojal historii Číny jako dějiny jediné říše, bez ohledu na její politickou roztříštěnost po většinu její minulosti. Pokusil se uspořádat historické údaje, zevšeobecnit je a dobrat se pochopení zákonitostí dějin, „cesty Nebes“. Současně se snažil i o uchování památky významných osobností a svého rodu. Dílo mimořádné svým rozsahem i literární úrovní se stalo vzorem pro pozdější historiky a spisovatele. S tím, jak získalo oficiální status, změnil se i název spisu. Z Knihy vrchních písařů, vyjadřující osobní názory S’-ma Čchiena a jeho otce, se staly Š’-ťi, ve významu Zápisky písaře, později Zápisky historika a nakonec již zcela odosobněné Historické zápisky. Zápisky byly přeloženy do ruštiny (Vjatkinův překlad) a japonštiny, významné jsou i částečné překlady Édouarda Chavannese (do francouzštiny) a týmu Williama Nienhausera ml. (do angličtiny). Do češtiny přeložil v letech 1962–1971 několik kapitol Timoteus Pokora. V roce 2012 vyšla zhruba čtvrtina díla v českém překladu Olgy Lomové (se zahrnutím části starších Pokorových textů) pod názvem Kniha vrchních písařů. Výbor z díla čínského historika. (cs)
 • Els Registres del gran historiador o Shiji (xinès tradicional: 史記, xinès simplificat: 史记, pinyin: Shǐjì), també coneguts com a Memòries històriques, escrites del 109 aC al 91 aC, fou el magnum opus de Sima Qian, en què va relatar la història xinesa des dels temps de l'emperador Groc fins a la seva pròpia època. (L'emperador Groc, tradicionalment situat en el 2600 aC, és el primer governant considerat per Sima Qian com a prou històric per a poder aparèixer en els Registres). En tant que primer text històric xinès sistemàtic, els Registres influïren profundament en la historiografia i la prosa xinesa. (ca)
 • Τα Αρχεία του Μεγάλου Ιστορικού (παρ. κινεζικά: 史記, απλ. κινεζικά: 史记, πινγίν: Shǐjì, "Ιστορικά αρχεία"), λέγεται επίσης Σιτζί, περιγράφουν την πρώιμη ιστορία της Κίνας που γράφτηκε περίπου το 85 π.Χ. από τον ιστορικό Σίμα Τσιεν. Ένα βιβλίο που χρειάστηκε 18 χρόνια για να δημιουργηθεί, το Σιτζί πραγματεύεται σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες για περίπου 2.000 χρόνια, από την εποχή του θρυλικού κίτρινου αυτοκράτορα μέχρι και την εποχή του συγγραφέα. Περιλαμβάνει 130 κεφάλαια και συνολικά περισσότερες από 520.000 λέξεις. Το Σιτζί όχι μόνο ήταν η πρώτη γενική ιστορία του είδους του που επιχειρήθηκε στην Κίνα, αλλά έθεσε επίσης ένα πρότυπο οργάνωσης για τις δυναστικές ιστορίες των επόμενων χρόνων. Σε αντίθεση με τα δυτικά ιστορικά έργα, το Σιτζί δεν αντιμετωπίζει την ιστορία ως "μια συνεχή, σαρωτική αφήγηση", αλλά μάλλον τη χωρίζει σε μικρότερες, αλληλοκαλυπτόμενες ενότητες που ασχολούνται με γνωστούς ηγέτες, άτομα και θέματα κεφαλαιώδους σημασίας. Τα γεγονότα του παρελθόντος χωρίζονται σε πέντε μέρη. Τα "Βασικά Χρονικά" είναι η πρώτη ενότητα, όπου περιγράφονται γεγονότα από την αυλή, η οποία θεωρούταν ότι ήταν η υπέρτατη δύναμη εκείνη την εποχή. Η επόμενη ενότητα, "Οι Κληρονομικοί Οίκοι" αποτελείται από χρονολογικούς πίνακες που διευκρινίζουν την ιστορία των διαφόρων ανεξάρτητων φεουδαρχικών βασιλείων και επιτρέπουν στον αναγνώστη να δει με μια ματιά τι συνέβαινε σε καθεμία από τις πολιτείες ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια μια σειρά από μονογραφίες ασχολείται με διάφορες κρίσιμες πτυχές της διακυβέρνησης. Το βιβλίο τελειώνει με τις "Βιογραφίες" διάσημων ατόμων που επιλέχθηκαν ως υποδείγματα διαφόρων τύπων συμπεριφοράς, και συζητά τις υποθέσεις των διαφόρων ξένων λαών που θεωρούνταν σημαντικοί κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Γου, της δυναστείας Χαν. (el)
 • Das Shiji (chinesisch 史記, Pinyin Shǐjì, W.-G. Shih-Chi – „Aufzeichnungen des Chronisten, Aufzeichnungen der Chronisten, Aufzeichnungen der Historiker, Aufzeichnungen des Hofschreibers, Historische Aufzeichnungen bzw. Aufzeichnungen des Historikers“) von Sima Qian (bzw. Sima Qian und dessen Vater Sima Tan 司馬談) aus der frühen Han-Zeit (zwischen 109 und 91 v. Chr. geschrieben) gilt als das erste bedeutende Beispiel chinesischer Geschichtsschreibung und die erste der 24 Dynastiegeschichten. Es umfasst 130 Rollen oder Bände (卷, juǎn). (de)
 • La Registroj de la Granda Historiisto (太史公書), nune kutime konata kiel Shǐjì (史記, "La registroj de la skribisto"), estas monumenta historio de antikva Ĉinio kaj de la mondo finigita ĉirkaŭ la jaro 94 a.K. fare de la funkciulo de la Dinastio Han nome Sima Qian post esti komencita de lia patro, Sima Tan, Granda Astrologo de la imperia kortego. La verko kovras la mondon kiel ĝi estis tiam konata por la ĉinoj kaj dum periodo de ĉirkaŭ 2500 jaroj el la epoko de la legenda Flava Imperiestro al la regado de la imperiestro Wu Di de Han en la epoko de la propra aŭtoro. La Registroj estis konsiderataj “fundamanta teksto en Ĉina civilizacio”, ĉar ĝi markis la modelojn por la postaj 24 dinastioj de la historio de Ĉinio. (eo)
 • Las Memorias históricas (chino tradicional: 史記, chino simplificado: 史记, pinyin: Shǐjì, también traducido como Recuerdos del gran historiador) son la obra maestra del historiador Sima Qian, compuesta entre los años 109 a. C. y 91 a. C., durante la dinastía Han. En esta obra se narran los 2500 años de historia china desde la época del legendario Emperador Amarillo hasta la época del propio autor, con algunas interpolaciones en el texto hechas después de su muerte. Gran parte de los acontecimientos de las épocas más antiguas de China se conocen gracias a la meticulosidad de la Shijì. Las Memorias Históricas tendrán una amplia influencia sobre los historiadores posteriores y han marcado la manera en que los chinos ven su propia historia. Es la primera historia de China hecha de forma sistemática, por lo que ha influido en gran medida en la historiografía y prosa china. Sima Qian intentó realizar una obra desprovista de errores e investigó en los siempre bien nutridos archivos de China para recabar datos. También realizó varios viajes y habló con testigos de hechos recientes para documentarse. (es)
 • Le Shiji, parfois mémoires du Grand Historien ou Mémoires historiques (chinois simplifié : 史记 ; chinois traditionnel : 史記 ; pinyin : Shǐjì) ont été écrits de -109 à -91 par l'historien chinois Sima Qian. Cet ouvrage couvre l'histoire chinoise de l'époque mythique de l'Empereur Jaune jusqu'à l'époque où a vécu son auteur. Première somme systématique de l'histoire de la Chine, il a exercé une influence importante sur l'historiographie chinoise postérieure. Il est comparable aux Histoires d'Hérodote. (fr)
 • The Records of the Grand Historian, also known by its Chinese name Shiji, is a monumental history of ancient China and the world finished around 94 BC by the Western Han Dynasty official Sima Qian after having been started by his father, Sima Tan, Grand Astrologer to the imperial court. The work covers the world as it was then known to the Chinese and a 2,500-year period from the age of the legendary Yellow Emperor to the reign of Emperor Wu of Han in the author's own time. The Records has been called a "foundational text in Chinese civilization". After Confucius and the First Emperor of Qin, "Sima Qian was one of the creators of Imperial China, not least because by providing definitive biographies, he virtually created the two earlier figures." The Records set the model for the 24 subsequent dynastic histories of China. In contrast to Western historical works, the Records do not treat history as "a continuous, sweeping narrative", but rather break it up into smaller, overlapping units dealing with famous leaders, individuals, and major topics of significance. (en)
 • Catatan Sejarawan Agung atau Shiji adalah buku sejarah terlengkap yang pertama tentang peradaban Tiongkok selama 3000 tahun, mulai dari zaman Kaisar Kuning sampai Dinasti Han Barat. Buku sejarah ini ditulis oleh Sima Qian yang merupakan sejarawan termasyhur Tiongkok. Ia menghabiskan waktu 18 tahun untuk menyelesaikan karya ini mulai dari tahun 109 SM sampai 91 SM. Setelah Catatan Sejarawan Agung dibuat, sejarawan dari tiap-tiap dinasti berikutnya menulis sejarah sesuai dengan pola yang dibuat oleh Sima Qian. Terbagi ke dalam 130 bab dan 5 intisari penting Catatan Sejarawan Agung dibuat ketika kertas belum ditemukan, sehingga semua aksara diukir di atas potongan bambu. Jumlah aksara yang ditulis dalam Catatan Sejarawan Agung sebanyak 526.500 buah.Isi memuat tentang: Bagian Pertama: Riwayat Kaisar-kaisar, Bagian Kedua: Tabel kronologi, Bagian Ketiga: Delapan bab Upacara, Musik, Pipa titinada, Kalender, Astrologi, Upacara Kurban, Saluran Air, dan Politik Ekonomi. Bagian Keempat: Riwayat Bangsawan-bangsawan serta yang terakhir Biografi tokoh-tokoh penting. * l * b * s (in)
 • 『史記』(しき)は、中国前漢の武帝の時代に、司馬遷によって編纂された中国の歴史書である。二十四史の一つで、正史の第一に数えられる。計52万6千5百字。著者自身が名付けた書名は『太史公書』(たいしこうしょ)であるが、後世に『史記』と呼ばれるようになるとこれが一般的な書名とされるようになった。 二十四史の中でも『漢書』と並んで最高の評価(史漢)を得ており、単に歴史的価値だけではなく文学的価値も高く評価されている。 日本でも古くから読まれており、元号の出典として12回採用されている。 (ja)
 • 《사기》(史記)는 중국 전한 왕조 무제 시대에 사마천이 저술한 중국의 역사서이며, 중국 이십사사의 하나이자 정사의 으뜸으로 꼽힌다. 본래 사마천 자신이 붙인 이름은 《태사공서》(太史公書) 였으나, 후한 말기에 이르러 《태사공기》(太史公記)로도 불리게 되었으며 이 '태사공기'의 약칭인 '사기'가 정식 명칭으로 굳어졌다. 〈본기〉(本紀) 12권, 〈표〉(表)」10권, 〈서〉(書)」8권, 〈세가〉(世家)」30권, 〈열전〉(列傳)」70권으로 구성된 기전체 형식의 역사서로서 그 서술 범위는 전설상의 오제(五帝)의 한 사람이었다는 요 (기원전 22세기)에서 기원전 2세기 말의 전한 무제까지를 다루고 있으며, 그 서술 방식은 후대 중국의 역사서, 특히 정사를 기술하는 한 방식의 전범(典範)이 되었고, 유려한 필치와 문체로 역사서로서의 가치 외에 문학으로서도 큰 가치를 가진 서적으로 평가받고 있다. (ko)
 • Lo Shiji (史記T, ShǐjìP), noto anche come Memorie storiche o Memorie di uno storico, è un resoconto di storiografia la cui scrittura venne iniziata da e portata a termine dal figlio Sima Qian (司馬遷T, Sīmǎ QiānP), entrambi storiografi di corte, sotto il regno dell'imperatore Wu (140 - 87 a.C.). Nel documento viene raccontata la storia cinese dai tempi dell'Imperatore Giallo fino all'epoca contemporanea degli autori. Il regno dell'Imperatore Giallo, tradizionalmente datato attorno al 2600 a.C., è il primo ad apparire nella monumentale opera poiché usualmente considerato l'inizio della storia cinese. (it)
 • Shiji (Historische verslagen), ook bekend als Taishigong shu (Optekeningen van de hofhistoriograaf), is het eerste Chinese werk dat de gehele Chinese geschiedenis beschrijft. Het boek heeft een buitengewoon grote invloed gehad op de Chinese literatuur in het algemeen en de Chinese historiografie in het bijzonder. Het werk is begonnen door Sima Tan en is na diens dood voltooid door zijn zoon Sima Qian. Het werk vormt zijn magnum opus. De datum van voltooiing is onbekend, maar ligt na 99 v.Chr. Shiji begint bij de Gele Keizer (Huangdi), de eerste van de mythische Vijf Oerkeizers en loopt door tot in de regering van keizer Wudi (r. 140-87 v.Chr.) van de Han-dynastie en tijdgenoot van Sima Qian. Het gehele werk omvat 130 juan en bevatte volgens Sima Qian 526.500 karakters. Het boek diende als voorbeeld voor alle latere officiële dynastieke geschiedenissen en wordt dan ook beschouwd als het eerste werk van die reeks. (nl)
 • A obra Registros do Historiador, também conhecida pelo nome chinês Shiji (chinês simplificado: 史记 ; chinês tradicional: 史記 ; pinyin: Shǐjì), escrita de 109 a.C. a 91 a.C., foi a obra prima de Sima Qian, na qual ele descreveu a história chinesa, da época do mítico Imperador Amarelo até a sua própria época. Sendo considerado o primeiro texto sistemático a respeito da história chinesa, influenciou tremendamente a historiografia e a prosa na China, sendo comparável a Heródoto e sua Historiai. Os 130 capítulos de texto classificam todas as informações em várias categorias: * 12 capítulos de Běnjì (本紀) contendo a biografia de todos líderes proeminentes, do mítico Imperador Amarelo a Qin Shi Huang e os reis da Dinastia Xia, Dinastia Shang e Dinastia Zhou. As biografias de quatro imperadores e uma imperatriz da Dinastia Han antes de sua época também são incluídas. * 30 capítulos de Shìjiā (世家) contendo biografias de todos líderes, nobres e burocratas notáveis, a maioria destes, do Período das Primaveras e Outonos e do Período dos Reinos Combatentes. * 70 capítulos de Lièzhuàn (列傳) contendo todas biografias do figuras importantes incluindo Lao Zi, Mozi, Sun Tzu e . * 8 capítulos de Shū (書), com registros econômicos e culturais dos períodos tratados no livro. * 10 capítulos de Biǎo (表), uma cronologia de eventos. Diferente de subseqüentes textos históricos oficiais que adotaram a doutrina confucionista, que proclamavam os direitos divinos dos imperadores, a obra de Sima Qian é muito mais liberal e objetiva. A maioria dos capítulos de Lièzhuàn são descrições aprofundadas de eventos e personagens. (pt)
 • Zapiski historyka lub Zapiski historyczne – jedna z najważniejszych kronik historii Chin, uważana za czołowe osiągnięcie chińskiej historiografii i wzór dla pokoleń dziejopisarzy, będąca zarazem pierwszym elementem jak i prototypem wszystkich kronik zawartych w oficjalnym zbiorze Dwudziestu czterech historii. Powstała w latach 109–91 p.n.e., a jej autorem był Sima Qian, historyk na dworze dynastii Han. Zapiski sięgają czasów mitycznego Żółtego Cesarza, a kończą się na epoce autora. Ze względu na rolę, jaką pełnią w chińskiej tradycji, Sima Qian bywa nazywany chińskim Herodotem. (pl)
 • Shiji (traditionell kinesiska: 史記, förenklad kinesiska: 史记, pinyin: Shǐjì), Historikerns nedteckningar, det första av de 24 historieverken, är en historiekrönika över Kinas historia som börjar med kejsare Huang-Di på 2700-talet f.Kr. och sträcker sig till 100-talet f.Kr.. Shiji skrevs av Sima Qian mellan 109 f.Kr. och 91 f.Kr.. Verket sträcker sig över 130 kapitel (bokrullar), varav de flesta är biografier över kejsare och adelsmän. Bland de sista kapitlen finns också ekonomiska essäer och historiska tidslinjer. (sv)
 • Ши цзи (кит. трад. 史記, упр. 史记, пиньинь shǐ-jì) — «Исторические записки»: труд историографа империи Хань Сыма Цяня. В китайской культуре играет роль примерно сопоставимую с той, которую сыграла «История» Геродота для западного мира. Созданные между 109 и 91 гг до н. э., Ши-цзи охватывают период от мифического Желтого Императора и до империи Западная Хань включительно. Среди источников, которыми пользовался Сыма Цянь, была энциклопедия Ши бэнь. (ru)
 • 《史记》,最早稱為《太史公書》或《太史公记》,是西汉汉武帝时期的任职太史令的司馬迁(太史公)编写的纪传体史书,记载自传说中的黄帝至汉武帝太初年間共二千五百年的中国历史,与後来的《汉书》、《後汉书》、《三國志》合称“前四史”。全书包括本纪12卷、世家30卷、列传70卷、表10卷、书8卷,共130卷,52万6500餘字。该书原稿约在西汉末年佚失,目前存世最古的史记残卷是日本京都高山寺藏中国六朝抄本;存世最古的完整史记為现藏於台灣中央研究院历史语言研究所的北宋“景祐本”《史记集解》(其中有十五卷为别版补配)、及日本藏南宋版黄善夫刻三家注史记。 作者司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,对後世史学和文学的发展皆产生了深远影响。《史记》首创的纪传体撰史方法为後来历代“正史”所传承。《史记》同时是一部优秀的文学著作,鲁迅称其为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 (zh)
dbo:author
dbo:country
dbo:language
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 188168 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 39339 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1052632870 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
dbp:caption
 • Printed copy by Zhonghua Book Company (en)
dbp:country
dbp:j
 • Si2-gei3 (en)
 • Tai3 si2 gong1 syu1 (en)
dbp:l
 • "Records of the Grand Historian" (en)
 • "Scribal Records" (en)
dbp:language
dbp:mc
 • tʰài ʂí kuwng sho (en)
 • ʂí-kì (en)
dbp:name
 • Records of the Grand Historian (en)
dbp:ocBs
 • *l̥ˤat-s s-rəʔ C.qˤung s-ta (en)
 • s-rəʔ C.krəʔ-s (en)
dbp:p
 • Shǐjì (en)
 • Tàishǐgōng shū (en)
dbp:pic
 • Shiji .svg (en)
dbp:piccap
 • "Shiji" in Traditional and Simplified Chinese characters (en)
dbp:picupright
 • 0.400000 (xsd:double)
dbp:poj
 • Sú-kì (en)
 • Thài-sú-kong su (en)
dbp:pubDate
 • c. 91 BC (en)
dbp:source
 • Sima Qian, translation by Burton Watson (en)
dbp:subject
 • Ancient Chinese history (en)
dbp:t
 • 太史公書 (en)
dbp:text
 • I myself have travelled west as far as K'ung-t'ung, north past Cho-lu, east to the sea, and in the south I have sailed the Yellow and Huai Rivers. The elders and old men of these various lands frequently pointed out to me the places where the Yellow Emperor, Yao, and Shun had lived, and in these places the manners and customs seemed quite different. In general those of their accounts which do not differ from the ancient texts seem to be near to the truth. (en)
dbp:title
 • Records of the Grand Historian (en)
dbp:w
 • Shih3-chi4 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wuu
 • Sy-ci (en)
dbp:y
 • Sí-gei (en)
 • Tai sí gōng syū (en)
dct:subject
gold:hypernym
http://rdvocab.info/RDARelationshipsWEMI/manifestationOfWork
rdf:type
rdfs:comment
 • سجلات المؤرخ الكبير Records of the Grand Historian (بالصينية: Tàishǐgōng shū 太史公書) وهي تاريخ هائل من الصين القديمة والعالم عام 109 قبل الميلاد من مملكة هان - سيما شيان من والده سيما تان, (ar)
 • Els Registres del gran historiador o Shiji (xinès tradicional: 史記, xinès simplificat: 史记, pinyin: Shǐjì), també coneguts com a Memòries històriques, escrites del 109 aC al 91 aC, fou el magnum opus de Sima Qian, en què va relatar la història xinesa des dels temps de l'emperador Groc fins a la seva pròpia època. (L'emperador Groc, tradicionalment situat en el 2600 aC, és el primer governant considerat per Sima Qian com a prou històric per a poder aparèixer en els Registres). En tant que primer text històric xinès sistemàtic, els Registres influïren profundament en la historiografia i la prosa xinesa. (ca)
 • Das Shiji (chinesisch 史記, Pinyin Shǐjì, W.-G. Shih-Chi – „Aufzeichnungen des Chronisten, Aufzeichnungen der Chronisten, Aufzeichnungen der Historiker, Aufzeichnungen des Hofschreibers, Historische Aufzeichnungen bzw. Aufzeichnungen des Historikers“) von Sima Qian (bzw. Sima Qian und dessen Vater Sima Tan 司馬談) aus der frühen Han-Zeit (zwischen 109 und 91 v. Chr. geschrieben) gilt als das erste bedeutende Beispiel chinesischer Geschichtsschreibung und die erste der 24 Dynastiegeschichten. Es umfasst 130 Rollen oder Bände (卷, juǎn). (de)
 • Le Shiji, parfois mémoires du Grand Historien ou Mémoires historiques (chinois simplifié : 史记 ; chinois traditionnel : 史記 ; pinyin : Shǐjì) ont été écrits de -109 à -91 par l'historien chinois Sima Qian. Cet ouvrage couvre l'histoire chinoise de l'époque mythique de l'Empereur Jaune jusqu'à l'époque où a vécu son auteur. Première somme systématique de l'histoire de la Chine, il a exercé une influence importante sur l'historiographie chinoise postérieure. Il est comparable aux Histoires d'Hérodote. (fr)
 • 『史記』(しき)は、中国前漢の武帝の時代に、司馬遷によって編纂された中国の歴史書である。二十四史の一つで、正史の第一に数えられる。計52万6千5百字。著者自身が名付けた書名は『太史公書』(たいしこうしょ)であるが、後世に『史記』と呼ばれるようになるとこれが一般的な書名とされるようになった。 二十四史の中でも『漢書』と並んで最高の評価(史漢)を得ており、単に歴史的価値だけではなく文学的価値も高く評価されている。 日本でも古くから読まれており、元号の出典として12回採用されている。 (ja)
 • 《사기》(史記)는 중국 전한 왕조 무제 시대에 사마천이 저술한 중국의 역사서이며, 중국 이십사사의 하나이자 정사의 으뜸으로 꼽힌다. 본래 사마천 자신이 붙인 이름은 《태사공서》(太史公書) 였으나, 후한 말기에 이르러 《태사공기》(太史公記)로도 불리게 되었으며 이 '태사공기'의 약칭인 '사기'가 정식 명칭으로 굳어졌다. 〈본기〉(本紀) 12권, 〈표〉(表)」10권, 〈서〉(書)」8권, 〈세가〉(世家)」30권, 〈열전〉(列傳)」70권으로 구성된 기전체 형식의 역사서로서 그 서술 범위는 전설상의 오제(五帝)의 한 사람이었다는 요 (기원전 22세기)에서 기원전 2세기 말의 전한 무제까지를 다루고 있으며, 그 서술 방식은 후대 중국의 역사서, 특히 정사를 기술하는 한 방식의 전범(典範)이 되었고, 유려한 필치와 문체로 역사서로서의 가치 외에 문학으로서도 큰 가치를 가진 서적으로 평가받고 있다. (ko)
 • Lo Shiji (史記T, ShǐjìP), noto anche come Memorie storiche o Memorie di uno storico, è un resoconto di storiografia la cui scrittura venne iniziata da e portata a termine dal figlio Sima Qian (司馬遷T, Sīmǎ QiānP), entrambi storiografi di corte, sotto il regno dell'imperatore Wu (140 - 87 a.C.). Nel documento viene raccontata la storia cinese dai tempi dell'Imperatore Giallo fino all'epoca contemporanea degli autori. Il regno dell'Imperatore Giallo, tradizionalmente datato attorno al 2600 a.C., è il primo ad apparire nella monumentale opera poiché usualmente considerato l'inizio della storia cinese. (it)
 • Zapiski historyka lub Zapiski historyczne – jedna z najważniejszych kronik historii Chin, uważana za czołowe osiągnięcie chińskiej historiografii i wzór dla pokoleń dziejopisarzy, będąca zarazem pierwszym elementem jak i prototypem wszystkich kronik zawartych w oficjalnym zbiorze Dwudziestu czterech historii. Powstała w latach 109–91 p.n.e., a jej autorem był Sima Qian, historyk na dworze dynastii Han. Zapiski sięgają czasów mitycznego Żółtego Cesarza, a kończą się na epoce autora. Ze względu na rolę, jaką pełnią w chińskiej tradycji, Sima Qian bywa nazywany chińskim Herodotem. (pl)
 • Shiji (traditionell kinesiska: 史記, förenklad kinesiska: 史记, pinyin: Shǐjì), Historikerns nedteckningar, det första av de 24 historieverken, är en historiekrönika över Kinas historia som börjar med kejsare Huang-Di på 2700-talet f.Kr. och sträcker sig till 100-talet f.Kr.. Shiji skrevs av Sima Qian mellan 109 f.Kr. och 91 f.Kr.. Verket sträcker sig över 130 kapitel (bokrullar), varav de flesta är biografier över kejsare och adelsmän. Bland de sista kapitlen finns också ekonomiska essäer och historiska tidslinjer. (sv)
 • Ши цзи (кит. трад. 史記, упр. 史记, пиньинь shǐ-jì) — «Исторические записки»: труд историографа империи Хань Сыма Цяня. В китайской культуре играет роль примерно сопоставимую с той, которую сыграла «История» Геродота для западного мира. Созданные между 109 и 91 гг до н. э., Ши-цзи охватывают период от мифического Желтого Императора и до империи Западная Хань включительно. Среди источников, которыми пользовался Сыма Цянь, была энциклопедия Ши бэнь. (ru)
 • 《史记》,最早稱為《太史公書》或《太史公记》,是西汉汉武帝时期的任职太史令的司馬迁(太史公)编写的纪传体史书,记载自传说中的黄帝至汉武帝太初年間共二千五百年的中国历史,与後来的《汉书》、《後汉书》、《三國志》合称“前四史”。全书包括本纪12卷、世家30卷、列传70卷、表10卷、书8卷,共130卷,52万6500餘字。该书原稿约在西汉末年佚失,目前存世最古的史记残卷是日本京都高山寺藏中国六朝抄本;存世最古的完整史记為现藏於台灣中央研究院历史语言研究所的北宋“景祐本”《史记集解》(其中有十五卷为别版补配)、及日本藏南宋版黄善夫刻三家注史记。 作者司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,对後世史学和文学的发展皆产生了深远影响。《史记》首创的纪传体撰史方法为後来历代“正史”所传承。《史记》同时是一部优秀的文学著作,鲁迅称其为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 (zh)
 • Zápisky historika (čínsky v českém přepisu Š’-ťi, pchin-jinem Shǐjì, znaky zjednodušené 史记, tradiční 史記, variantně Zápisy historika, Historikovy zápisky/zápisy) původně Kniha vrchních písařů (čínsky v českém přepisu Tchaj-š’-kung šu, pchin-jinem Tài​shǐ​gōng shū, znaky 太史公書) jsou dějiny Číny a okolních zemí od mytických počátků kolem roku 2600 př. n. l. do 1. století př. n. l. (cs)
 • Τα Αρχεία του Μεγάλου Ιστορικού (παρ. κινεζικά: 史記, απλ. κινεζικά: 史记, πινγίν: Shǐjì, "Ιστορικά αρχεία"), λέγεται επίσης Σιτζί, περιγράφουν την πρώιμη ιστορία της Κίνας που γράφτηκε περίπου το 85 π.Χ. από τον ιστορικό Σίμα Τσιεν. Ένα βιβλίο που χρειάστηκε 18 χρόνια για να δημιουργηθεί, το Σιτζί πραγματεύεται σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες για περίπου 2.000 χρόνια, από την εποχή του θρυλικού κίτρινου αυτοκράτορα μέχρι και την εποχή του συγγραφέα. Περιλαμβάνει 130 κεφάλαια και συνολικά περισσότερες από 520.000 λέξεις. Το Σιτζί όχι μόνο ήταν η πρώτη γενική ιστορία του είδους του που επιχειρήθηκε στην Κίνα, αλλά έθεσε επίσης ένα πρότυπο οργάνωσης για τις δυναστικές ιστορίες των επόμενων χρόνων. (el)
 • La Registroj de la Granda Historiisto (太史公書), nune kutime konata kiel Shǐjì (史記, "La registroj de la skribisto"), estas monumenta historio de antikva Ĉinio kaj de la mondo finigita ĉirkaŭ la jaro 94 a.K. fare de la funkciulo de la Dinastio Han nome Sima Qian post esti komencita de lia patro, Sima Tan, Granda Astrologo de la imperia kortego. La verko kovras la mondon kiel ĝi estis tiam konata por la ĉinoj kaj dum periodo de ĉirkaŭ 2500 jaroj el la epoko de la legenda Flava Imperiestro al la regado de la imperiestro Wu Di de Han en la epoko de la propra aŭtoro. (eo)
 • The Records of the Grand Historian, also known by its Chinese name Shiji, is a monumental history of ancient China and the world finished around 94 BC by the Western Han Dynasty official Sima Qian after having been started by his father, Sima Tan, Grand Astrologer to the imperial court. The work covers the world as it was then known to the Chinese and a 2,500-year period from the age of the legendary Yellow Emperor to the reign of Emperor Wu of Han in the author's own time. (en)
 • Las Memorias históricas (chino tradicional: 史記, chino simplificado: 史记, pinyin: Shǐjì, también traducido como Recuerdos del gran historiador) son la obra maestra del historiador Sima Qian, compuesta entre los años 109 a. C. y 91 a. C., durante la dinastía Han. En esta obra se narran los 2500 años de historia china desde la época del legendario Emperador Amarillo hasta la época del propio autor, con algunas interpolaciones en el texto hechas después de su muerte. (es)
 • Catatan Sejarawan Agung atau Shiji adalah buku sejarah terlengkap yang pertama tentang peradaban Tiongkok selama 3000 tahun, mulai dari zaman Kaisar Kuning sampai Dinasti Han Barat. Buku sejarah ini ditulis oleh Sima Qian yang merupakan sejarawan termasyhur Tiongkok. Ia menghabiskan waktu 18 tahun untuk menyelesaikan karya ini mulai dari tahun 109 SM sampai 91 SM. Setelah Catatan Sejarawan Agung dibuat, sejarawan dari tiap-tiap dinasti berikutnya menulis sejarah sesuai dengan pola yang dibuat oleh Sima Qian. * l * b * s (in)
 • Shiji (Historische verslagen), ook bekend als Taishigong shu (Optekeningen van de hofhistoriograaf), is het eerste Chinese werk dat de gehele Chinese geschiedenis beschrijft. Het boek heeft een buitengewoon grote invloed gehad op de Chinese literatuur in het algemeen en de Chinese historiografie in het bijzonder. Het werk is begonnen door Sima Tan en is na diens dood voltooid door zijn zoon Sima Qian. Het werk vormt zijn magnum opus. De datum van voltooiing is onbekend, maar ligt na 99 v.Chr. Shiji begint bij de Gele Keizer (Huangdi), de eerste van de mythische Vijf Oerkeizers en loopt door tot in de regering van keizer Wudi (r. 140-87 v.Chr.) van de Han-dynastie en tijdgenoot van Sima Qian. Het gehele werk omvat 130 juan en bevatte volgens Sima Qian 526.500 karakters. Het boek diende als (nl)
 • A obra Registros do Historiador, também conhecida pelo nome chinês Shiji (chinês simplificado: 史记 ; chinês tradicional: 史記 ; pinyin: Shǐjì), escrita de 109 a.C. a 91 a.C., foi a obra prima de Sima Qian, na qual ele descreveu a história chinesa, da época do mítico Imperador Amarelo até a sua própria época. Sendo considerado o primeiro texto sistemático a respeito da história chinesa, influenciou tremendamente a historiografia e a prosa na China, sendo comparável a Heródoto e sua Historiai. Os 130 capítulos de texto classificam todas as informações em várias categorias: (pt)
rdfs:label
 • Records of the Grand Historian (en)
 • سجلات المؤرخ الكبير (ar)
 • Registres del Gran Historiador (ca)
 • Zápisky historika (cs)
 • Shiji (de)
 • Αρχεία του Μεγάλου Ιστορικού (el)
 • Registroj de la Granda Historiisto (eo)
 • Memorias históricas (es)
 • Shiji (fr)
 • Catatan Sejarawan Agung (in)
 • Shiji (it)
 • 사기 (역사서) (ko)
 • 史記 (ja)
 • Shiji (nl)
 • Zapiski historyka (pl)
 • Registros do Historiador (pt)
 • Ши цзи (ru)
 • Історичні записи (uk)
 • Shiji (sv)
 • 史记 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • ) (en)
 • Records of the Grand Historian (en)
 • ( (en)
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License