About: Nation state

An Entity of Type: place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A nation state is a political unit where the state and nation are congruent. It is a more precise concept than "country", since a country does not need to have a predominant ethnic group. A nation, in the sense of a common ethnicity, may include a diaspora or refugees who live outside the nation state; some nations of this sense do not have a state where that ethnicity predominates. In a more general sense, a nation state is simply a large, politically sovereign country or administrative territory. A nation state may be contrasted with:

Property Value
dbo:abstract
 • دولة القومية أو الدولة الأمة (وأيضا الدولة-القومية) هي منطقة جغرافية تتميز بإنها تستمد شرعيتها السياسية من تمثيلها أمة أو قومية مستقلة وذات سيادة. الدولة هي كيان سياسي وجيوسياسي بينما دولة القومية هي كيان ثقافي وإثني. مصطلح «دولة القومية» يفيد التقاء وتوافق السياسي الجيوسياسي مع الثقافي والإثني معا، تَشكل «دولة القومية» يمكن أن يحدث في أوقات مختلفة وبقاع مختلفة من العالم. مفهوم الدولة القومية يمكن مقارنتة ومباينته مع مفاهيم الدولة متعددة القوميات، الدولة المدينة، الإمبراطورية، والكونفدرالية وأشكال الدولة الأخرى، والتي بدورها قد تتداخل معًا أو مع مفهوم دولة القومية. الصفة الفريدة للدولة القومية هو تماثل وتطابق الشعب مع الكيان السياسي. الأمة، ضمن الإحساس بالإثنية المشتركة، قد يشمل الشتات أو اللاجئين الذين يعيشون خارج الدولة القومية؛ بعض الدول بهذا الإحساس ليس لديها دولة تسود فيها تلك الإثنية. بمعنى أكثر عمومية فإن الدولة القومية هي ببساطة دولة كبيرة سيادية أو إدارية ذات سيادة. قد تتناقض الدولة القومية مع: * دولة متعددة القوميات، حيث لا توجد مجموعة إثنية واحدة تهيمن (يمكن اعتبارها أيضًا دولة متعددة الثقافات اعتمادًا على درجة الاستيعاب الثقافي للمجموعات المختلفة). * دولة مدينة أصغر من «أمة» بمعنى «دولة ذات سيادة كبيرة» والتي قد تكون أو لا تهيمن عليها كل أو جزء من «أمة» واحدة بمعنى الإثنية المشتركة. (ar)
 • L'estat nació és una entitat política formada per un estat amb qui la majoria dels seus ciutadans s'identifica a partir d'una identitat comuna basada en el concepte de nació. Es considera un concepte més precís que "país", atès que un país no necessita tenir un grup ètnic predominant. La es construeix a partir de trets compartits com ara una llengua, una religió, una història de convivència o una tradició cultural. Sovint es basteix també sobre mites —un passat gloriós, unes qualitats incomparables, una suposada raça originària— o en contraposició a altres identitats nacionals. Si bé l'estat com a organització política comença a originar-se al voltant de les monarquies en els segles XIII-XVIII, la idea de nació parteix del romanticisme alemany de finals del segle XVIII. En els moderns estats nació, l'autoritat política i la població es retroalimenten: la primera reforça la identitat nacional a través de les lleis, els mitjans de comunicació o els sistemes educatius i de salut; i la població nacional accepta millor així l'autoritat de l'estat i la defensa, si cal, del territori nacional. Els estats nació han perdurat en el temps, a diferència de les antigues ciutats estat, pel seu pes poblacional, però també perquè els seus ciutadans es mobilitzen per defensar-la quan és atacada. Els dos elements, territori i població, configuren la nació i aquesta, en la majoria dels casos, expressa la en un parlament. Altrament dit, un estat nació és un estat que s'identifica amb un poble i amb una llengua; és l'estat del poble X i funciona en la llengua X. En la immensa majoria de casos, els estats del món tendeixen a presentar-se com a estats nació, tot i que gairebé sempre són de composició plurinacional o multinacional i, en un grau o altre, apliquen polítiques d'absorció lingüístico-cultural envers els al·lòfons. L'estat nació es considera que es va erigir com un mecanisme polític per a delimitar el poder i influències de les potències europees en els diferents territoris on es discutia l'hegemonia sobre els pobles. L'estat nació veu la llum, històricament, mitjançant el tractat de Westfàlia firmat el 1648, al final de la guerra dels 30 anys i que buscava una sortida a les lluites de religions iniciades per les reformes protestant. El principi bàsic d'aquest tractat és l'equilibri de poders dels diferents estats d'Europa, i per fer-ho es va recórrer a la fórmula de l'estat nació i el reconeixement internacional de certa tolerància política i religiosa en el desenvolupament intern de cada estat. Mitjançant aquest tractat s'acaba amb l'antic ordre dels estats feudals, controlats i privatitzats per un títol nobiliari, que no mantenia cap correlació amb fronteres, nacions, pobles, correlacions i es limitaven a una explotació medieval dels dominis. A partir d'aquí, es dona pas a organitzacions territorials i poblacionals definides al voltant d'un govern que reconeix els seus límits espacials, i per tant, de poder. (ca)
 • Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické). Jinými slovy, národ je považován za klíčovou jednotku státu, který mu poskytuje suverenitu nad daným územím. Jedná se o problematický pojem, vyplývající z obtížnosti srozumitelné definice národa. Současná politologie operuje s pojmem národní stát i v případě, kdy administrativní (státní) hranice plně nesplývají s hranicemi výskytu dané etnické skupiny. Dnešní mezinárodní systém je považován za systém národních států. (cs)
 • Der Nationalstaat ist ein Staatsmodell, das auf der Idee und Souveränität der Nation beruht. Im Begriff Nationalstaat fällt das Staatsgebilde mit dem Begriff der Nation zusammen. Sprachliche, kulturelle oder ethnische Homogenität werden im Diskurs um die Nation oft als Voraussetzung und Ziel eines (reinen) Nationalstaates benannt. Die Ideen der Nation und des Nationalstaats werden auch als Konstrukte bezeichnet. (de)
 • Το έθνος κράτος (ή έθνος-κράτος) είναι το κράτος όπου η μεγάλη πλειονότητα του λαού που το απαρτίζει μοιράζεται την ίδια νοοτροπία και είναι συνειδητό. Το έθνος-κράτος είναι ιδανικό στο οποίο τα πολιτιστικά σύνορα ταιριάζουν με τα πολιτικά. Σύμφωνα με έναν ορισμό, "το έθνος-κράτος είναι κυρίαρχο κράτος, του οποίου τα περισσότερα θέματα είναι ενωμένα επίσης από παράγοντες που ορίζονται ένα έθνος όπως η γλώσσα ή η κοινή καταγωγή." Είναι πιο ακριβής έννοια από τη "χώρα", δεδομένου ότι μια χώρα δεν πρέπει να έχει μια κυρίαρχη εθνοτική ομάδα. Ένα έθνος, με την έννοια μιας κοινής εθνοτικής καταγωγής, μπορεί να περιλαμβάνει μια διασπορά ή πρόσφυγες που ζουν έξω από το έθνος-κράτος. μερικά έθνη αυτής της έννοιας δεν έχουν κράτος όπου κυριαρχούν. Σε μια πιο γενική έννοια, το έθνος-κράτος είναι απλά μια μεγάλη, πολιτικά κυρίαρχη χώρα ή διοικητική επικράτεια. Ένα έθνος-κράτος μπορεί να αντιπαραβληθεί με: * Το όπου δεν κυριαρχεί κάποιο έθνος (μπορεί επίσης να θεωρηθεί πολυπολιτισμικό κράτος, ανάλογα με το βαθμό της πολιτιστικής αφομοίωσης των διαφόρων ομάδων). * Μια πόλη-κράτος που είναι μικρότερο από το "έθνος" με την έννοια του "μεγάλη κυρίαρχη χώρα" που μπορεί να μην κυριαρχείται από ένα ενιαίο "έθνος", με την έννοια μιας κοινής εθνοτικής καταγωγής. * Μια αυτοκρατορία, η οποία αποτελείται από πολλές χώρες (πιθανώς μη-κυρίαρχα κράτη) και έθνη κάτω από ενιαίο μονάρχη ή κρατική κυβέρνηση. * Μια συνομοσπονδία, συμμαχία κυρίαρχων κρατών, που μπορεί ή όχι να περιλαμβάνει έθνη-κράτη. * Μια ομόσπονδη πολιτεία η οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι έθνος-κράτος, αλλά να είναι μόνο μια εν μέρει αυτοδιοικούμενη περιοχή εντός μιας μεγαλύτερης ομοσπονδίας (για παράδειγμα, οι οντότητες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έχουν καθοριστεί με βάση τα εθνοτικά όρια, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έγινε κάτι τέτοιο) (el)
 • Oni parolas pri nacio-ŝtato, se en ŝtato loĝas nur unu nacio. Nederlando estas nacio-ŝtato ĉar en ĝi loĝas nur la nederlanda nacio. La frisoj estas konsiderataj popolo, kaj ne nacio, ĉar ili ja ne havas apartan politikan povon, nek apartajn leĝojn. Ankaŭ Francio estas nacio-ŝtato. Kvankam vivas dekoj da popoloj ene de la ŝtato, ili ne havas apartan politikan signifon. Belgio ne estas nacio-ŝtato, ĉar ekzistas du apartaj nacioj ene de la ŝtato, la flandra kaj la valona, kiuj estas apartaj politikaj unuoj kun apartaj leĝoj kaj institucioj. Alia ekzemplo estas Hispanio. Ankaŭ ĝi ne estas nacio-ŝato, ĉar ekzemple la kataluna nacio havas apartan politikan rolon kaj signifon. (eo)
 • Un Estado nación es una forma de organización política​ que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Si no cumple con estos requisitos no se considera Estado nación. El Estado nación surge mediante el tratado de Westfalia, al final de la guerra de los Treinta Años (1648). Con este tratado se acababa con el antiguo orden feudal y se daba paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconocía sus límites y poder. (es)
 • Nazio-estatua estatuaren antolaketa modu bat da, posible diren guztien artean, nazio batek lurralde baten gainean eraikitzen duen antolaketa politiko bat, hain zuzen ere, bere izaera eta lurraldea defenditu ahal izateko. Gehienetan kultura bat eta hizkuntza administratibo edo ofizial bakarra izaten du. Erlijioak ere markatu izan du zenbait kasutan nazio izaeraren pertzepzioa. (eu)
 • A nation state is a political unit where the state and nation are congruent. It is a more precise concept than "country", since a country does not need to have a predominant ethnic group. A nation, in the sense of a common ethnicity, may include a diaspora or refugees who live outside the nation state; some nations of this sense do not have a state where that ethnicity predominates. In a more general sense, a nation state is simply a large, politically sovereign country or administrative territory. A nation state may be contrasted with: * A multinational state, where no one ethnic group dominates (such a state may also be considered a multicultural state depending on the degree of cultural assimilation of various groups). * A city-state, which is both smaller than a "nation" in the sense of "large sovereign country" and which may or may not be dominated by all or part of a single "nation" in the sense of a common ethnicity. * An empire, which is composed of many countries (possibly non-sovereign states) and nations under a single monarch or ruling state government. * A confederation, a league of sovereign states, which might or might not include nation-states. * A federated state, which may or may not be a nation-state, and which is only partially self-governing within a larger federation (for example, the state boundaries of Bosnia and Herzegovina are drawn along ethnic lines, but those of the United States are not). This article mainly discusses the more specific definition of a nation-state as a typically sovereign country dominated by a particular ethnicity. (en)
 • Negara kebangsaan (bahasa Inggris: nation state) adalah suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Jadi, suku bangsanya hanya satu.Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan—atau nasionalisme—yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (in)
 • Un État-nation est un concept théorique, politique et historique, désignant la juxtaposition d'un État, en tant qu'organisation politique, à une nation, c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. C'est donc la coïncidence entre une notion d'ordre identitaire, l'appartenance à un groupe, la nation, et une notion d'ordre juridique, l'existence d'une forme de souveraineté et d'institutions politiques et administratives qui l'exercent, l'État. Sans cette coïncidence, on parlera plutôt d'un État multinational. (fr)
 • 国民国家(こくみんこっか、英: Nation-state、仏: État-nation、独: Nationalstaat)とは、国家内部の全住民をひとつのまとまった構成員(=「国民」)として統合することによって成り立つ国家。領域内の住民を国民単位に統合した国家そのものだけではなく、それを主権国家として成立する国家概念やそれを成り立たせるイデオロギーをも指している。 (ja)
 • Uno Stato-nazione (o Stato nazionale) è uno Stato costituito prevalentemente da una comune e omogenea entità culturale o etnica: i suoi cittadini condividono, infatti, linguaggio, cultura e valori, diversamente da quanto può avvenire in altri Stati di cui si conoscono esempi storici. Il concetto di "Stato nazionale" cominciò a formarsi in Europa dopo la fine della guerra dei cent'anni, ma si sviluppò soprattutto nel XIX secolo col diffondersi di alcuni movimenti culturali. (it)
 • Een natiestaat of nationale staat is een staat met één dominante natie, waarmee een soeverein territorium wordt geboden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit. Het bereiken van een natiestaat wordt meestal gezien als het einddoel van een nationale staatsordening zoals in het 19e-eeuwse nationalisme nagestreefd werd. Dit nationalisme was om te beginnen een uitdrukking van de politieke emancipatie van 'het volk' tegenover de macht van de toenmalige, deels nog feodale, bovenlaag. Deze maatschappelijke elite nam, toen de aantrekkingskracht van de emancipatiebeweging bleek, en vooral na de democratische revoluties in het jaar 1848, om haar machtspositie te behouden gaandeweg het voortouw over in de nationalisering van de door hen gedomineerde samenleving. Zij werd zodoende een nationale elite die met de middelen, met name volksonderwijs, die de natiestaat haar gaf 'het volk' een nationale identiteit aanleerde, een proces dat begunstigd werd door de moderne middelen van de massa-media en de massa-mobiliteit. Over de vraag wat de natiestaat primair bepaalt, worden grofweg twee visies aangehangen waarin verschillend gedacht wordt over de oorsprong en vorm van de natiestaat 1. * Natiestaat als culturele gemeenschap, een visie die zich in Midden-Europa heeft verwezenlijkt; 2. * Natiestaat als politieke gemeenschap, een visie die berust op de vestiging van de Franse Republiek, na de Grote Revolutie (1790-1810). (nl)
 • 국민 국가(國民國家, nation state)는 국민공동체를 기초로 하는 국가를 말한다. 근대 국가의 한 부류이며, 프랑스 시민혁명을 거쳐 오늘날 가장 일반적인 국가형태가 되었다. 민족 국가(民族國家)라 번역하기도 한다. 구성원 중심 개념인 국민(nation)과 통치기구 중심 개념인 국가(state)의 합성어인 국민 국가는 두 차원으로 이해할 수 있다. 국민(nation)의 관점에서 주관적으로는 구성원이 공통의 정체성을 토대로 하나의 집단으로서 자각한 상태이며, 국가(state)의 관점에서 객관적으로는 통치기구가 일정한 영토를 통제하고 방어하며 물질적 복리를 제공한다. 국민 국가는 영토 내의 국민통합을 통하여 주관적 국민공동체와 객관적 국가공동체의 일치를 추구한다. 국민(nation)이 정체성으로 규정되는 주관적 개념이기 때문에, 국민 국가 역시 통일된 정의가 존재하지 않는 다의적 개념이다. 국민 정체성의 근간을 혈통 중심의 좁은 의미로 해석할 때, 국민은 곧 민족이며 국민 국가는 민족 국가와 동일한 의미이다. 민족주의 운동이 활기를 띠던 근대에는 국민 국가와 민족 국가라는 두 단어는 완전히 혼용되었다. 민족주의는 민족 단위와 국가 단위의 일치를 추구하는 이념이며, 이상적인 민족 국가는 민족과 국가가 완전히 일치한 단일민족국가를 이른다. 따라서 협의의 엄밀한 의미에서 민족 국가는 다민족 국가와 대비되는 개념이다. 그러나 근대와는 달리 현대에는 국민들의 민족 구성이 갈수록 다양해지고 있다. 그에 따라 중화인민공화국 등 학계 일부에서는 국민국가를 민족국가와 조금 다른, 민족을 배제한 개념으로 쓰고 있다. 이 경우 국민 정체성은 혈통이 아니라 공통의 문화를 근간으로 한 넓은 의미로 해석되며, 국민 국가는 일정한 영토를 기반으로 국민을 통합하는 모든 근대 국가를 의미한다. 보편적 국가 형태로서 광의의 국민 국가는 국제정치의 기본 단위이다. 국민 국가는 국민(문화적인 주체)에게 주권적인 영토를 제공하기 위하여 존재하며 그러한 목적이 국민 국가의 정당성의 원천이다. 이를 위해 단일 국가의 형태를 가지며 통일된 법과 정부 체계를 갖춘다. 베버적 국가 개념인 국민 국가는 주권적 공동체로서 국가 위에 다른 권력이 존재하지 않으며, 합법적으로 폭력을 독점하고 국민을 결속시키는 자율적 존재이다. (ko)
 • Państwo narodowe – państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. Taka forma państwa wynika m.in. z postulowanego przez ONZ prawa narodów do samostanowienia zawartego w art. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (1966) oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966). Jeśli przyjąć etniczną definicję narodu, to państwa narodowe praktycznie nie istnieją. Z drugiej strony, jeśli przyjąć polityczną definicję narodu jako mieszkańców jednego państwa, to każde państwo jest państwem narodowym. W koloniach, które uzyskały później niepodległość, granice zależały w większym stopniu od struktury administracji kolonialnej, niż od różnic etnicznych, językowych i innych między grupami ludności, napływowej czy też autochtonicznej. Narody tworzyły się dopiero w obrębie istniejących państw. O ile na terytoriach, gdzie przeważała ludność napływowa (Ameryki, Australia, itd.), procesy narodotwórcze były dość silne, to tam, gdzie przeważała ludność miejscowa (w szczególności w Afryce), a granice były prowadzone bez zwracania uwagi na związki etniczne i historię tych ziem, więzy narodowe są słabe. Największe państwa Azji, takie jak Chiny, Indie, Rosja, obejmują ziemie zamieszkane przez wiele niespokrewnionych grup etnicznych.Jest tu jednak też wiele państw typowo narodowych, takich jak Japonia, obie Koree, itd. W Europie istnieją zarówno państwa narodowe, jak i wielonarodowe,jednak trudno wyznaczyć między nimi wyraźną granicę. Raczej jednonarodowy charakter ma większość państw Europy środkowej, północnej i wschodniej. Wiele z tych państw powstało w wyniku działań ruchów narodowyzwoleńczych w XX wieku, zwłaszcza po I wojnie światowej oraz po upadku komunizmu w Europie. Typowo wielonarodowe są takie państwa, jak Wielka Brytania czy Hiszpania. Wiele państw trudno jest jednoznacznie zakwalifikować – np. Belgia raz określana jest jako państwo narodowe zamieszkiwane przez Belgów, innym zaś razem jako dwunarodowe państwo Walonów i Flamandów. (pl)
 • Um estado-nação é uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada, que pelos próprios meios, constitui um governo soberano. Enquanto um estado pode ser definido como uma entidade política e geopolítica, já nação é uma unidade étnica e cultural. O termo "estado-nação" implica uma situação onde os dois são coincidentes. O Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, a capacidade de impor uma soberania, sobre um povo, num dado território com fronteiras, com uma moeda própria e forças armadas próprias também. O conceito de um estado-nação pode ser comparado e contrastado com o de um estado multinacional, cidades-estado, impérios, confederações, e outras formações de estados dos quais podem sobrepor-se. Ao longo da história, existiram estados-nações em diferentes épocas e lugares do mundo, e atualmente representam a forma dominante de organização geopolítica mundial. (pt)
 • En nationalstat är en stat som är uppbyggd kring en nation, och en majoritetsbefolknings nationella identitet, till skillnad från ett rike som definieras av härskarens blodslinjer och militära territorium. Bonniers lexikon definierar nationalstat som "en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur" och hänvisar till begreppet nationalism. Denna definering faller under begreppet "kulturnationnell uppfattning" i kontrast till "statsnationell uppfattning" vilka båda ligger till grund för olika nationalistiska inriktningar. Norges strävan mot självständighet från sin union med Sverige, vilken upplöstes 1905, kan förstås som ett typiskt exempel på skapandet av en nationalstat. Under 1900-talets avkolonialisering försökte folken i de självständiga staterna med varierande framgång skapa nationalstater av de tidigare kolonierna, exempelvis i Vietnam 1954 och i Bangladesh 1971. (sv)
 • 民族国家(英語:Nation-state),亦稱國族國家、國民國家,由國族(Nation)形成的國家(State),國家内绝大多数人群都保有同一认同,并共享相同文化。支持民族國家的意識形態稱為民族主義,理想中的民族国家只有一种民族团体和一种文化传统,但现当代绝大多数国家都属于多元族群国家,因而也有等人在《》提出虽然“民族国家”概念应用广泛,但现实中并不存在真正的民族国家。 民族国家是政體的一种形式;民族则是共同體的認同概念,其來源可以是共享的體制、文化、或族群。民族国家这个概念應此包括以公民民族主義及種族民族主義等不一样的思維,主要取決於認同概念的形成要素。所謂的單一民族国家,所有公民共享同一价值、歷史、文化、或语言;不論是繼承前帝國/王國的統治範圍或者是當代全球化的移民現實來說,少有国家符合此類型。因此,當代民族国家常為多民族國家,而今日多元文化主義常用來形塑及爭取對體制的認同,而非民族,但按國家族群比例的多寡,一國對於外來移民的包容程度也會不同。 (zh)
 • Национа́льное госуда́рство — государство, территориально и демографически совпадающее с нацией; государство, которое претендует на статус государства определённой нации и понимается как таковое; государство для конкретной, самобытной, имеющей определённые границы нации. В общих чертах характеризуется переходом от сословной системы к абсолютизму, когда в результате ликвидации феодальных владений и повинностей произошло развитие капиталистических отношений и возник национальный рынок. Например, в Англии и Франции эти изменения относятся к XVI веку, но утверждения о начале становления национальных государств там можно встретить с конца XI (Солсберийская присяга в Англии, блокировка развития вассально-ленной системы) — начала XII века (начало расширения французскими королями своих владений за счёт владений аристократов). Однако, процесс ликвидации феодальных сословных привилегий завершился, например, применительно к Франции только с революцией 1789 года. Также появление национальных государств часто связывается с вестфальским миром 1648 года, когда Священная римская империя потеряла ряд национальных территорий как на окраинах (Швейцария), так и в Германии, таким образом происходит противопоставление национального государства и империи. Тот же оттенок термина мы видим при его понимании как мононационального образования, в частности, до превращения Англии в Британскую империю в результате овладения колониями в XVIII веке. Применительно к России говорят о национальном государстве с объединения северо-восточной части земель Руси под властью Москвы в конце XV — начале XVI века, но уже в середине XVI века Московское государство присоединило ряд земель других национальностей и приобрело черты империи, хотя оформлено это название было только в начале XVIII века. С распадом СССР Россия вновь стала страной в гораздо большей степени (с 53 % до 78 %) мононациональной. (ru)
 • Націона́льна держа́ва (англ. Nation state, нім. Nationalstaat, фр. État-nation, яп. 国民国家) — тип держави, яка є формою самоорганізації, самовизначення і самовираження певної нації на певній суверенній території. Нація є найвищою цінністю, головним джерелом влади і визначає соціо-політичну систему такої держави. Ідеалом національної держави є моноетнічна держава, де переважна більшість громадян належать до одного корінного етносу і використовують єдину знакову систему, зрозумілу усім представникам цієї нації: мову, культуру, звичаї, стереотипи, систему цінностей тощо. Відповідно до документів ООН і ЮНЕСКО національна держава — це така держава, в якій титульний народ становить 67 % населення. Концепція національної держави тісно пов'язана з розвитком націоналізму в Європі 17 — 18 століть, колоніалізмом та національно-визвольними рухами 19 — першої половини 20 століття. У 20 столітті національні держави стали домінуючими формами державної організації більшості світу; вони замінили династичні і класові держави середньовіччя. Національним державам часто протиставляються наднаціональні утворення імперського-інтегрального типу такі як імперії минулого — СРСР і т.д. Наприкінці 20 століття пророкувався занепад національних держав, проте розвал СРСР довів протилежне. В більшості міжнародних організацій, таких як ООН, саме національна держава виступає основною політичною одиницею в усіх міжнародних процесах. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21627 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 88279 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123672522 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické). Jinými slovy, národ je považován za klíčovou jednotku státu, který mu poskytuje suverenitu nad daným územím. Jedná se o problematický pojem, vyplývající z obtížnosti srozumitelné definice národa. Současná politologie operuje s pojmem národní stát i v případě, kdy administrativní (státní) hranice plně nesplývají s hranicemi výskytu dané etnické skupiny. Dnešní mezinárodní systém je považován za systém národních států. (cs)
 • Der Nationalstaat ist ein Staatsmodell, das auf der Idee und Souveränität der Nation beruht. Im Begriff Nationalstaat fällt das Staatsgebilde mit dem Begriff der Nation zusammen. Sprachliche, kulturelle oder ethnische Homogenität werden im Diskurs um die Nation oft als Voraussetzung und Ziel eines (reinen) Nationalstaates benannt. Die Ideen der Nation und des Nationalstaats werden auch als Konstrukte bezeichnet. (de)
 • Un Estado nación es una forma de organización política​ que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Si no cumple con estos requisitos no se considera Estado nación. El Estado nación surge mediante el tratado de Westfalia, al final de la guerra de los Treinta Años (1648). Con este tratado se acababa con el antiguo orden feudal y se daba paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconocía sus límites y poder. (es)
 • Nazio-estatua estatuaren antolaketa modu bat da, posible diren guztien artean, nazio batek lurralde baten gainean eraikitzen duen antolaketa politiko bat, hain zuzen ere, bere izaera eta lurraldea defenditu ahal izateko. Gehienetan kultura bat eta hizkuntza administratibo edo ofizial bakarra izaten du. Erlijioak ere markatu izan du zenbait kasutan nazio izaeraren pertzepzioa. (eu)
 • Negara kebangsaan (bahasa Inggris: nation state) adalah suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Jadi, suku bangsanya hanya satu.Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan—atau nasionalisme—yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (in)
 • Un État-nation est un concept théorique, politique et historique, désignant la juxtaposition d'un État, en tant qu'organisation politique, à une nation, c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. C'est donc la coïncidence entre une notion d'ordre identitaire, l'appartenance à un groupe, la nation, et une notion d'ordre juridique, l'existence d'une forme de souveraineté et d'institutions politiques et administratives qui l'exercent, l'État. Sans cette coïncidence, on parlera plutôt d'un État multinational. (fr)
 • 国民国家(こくみんこっか、英: Nation-state、仏: État-nation、独: Nationalstaat)とは、国家内部の全住民をひとつのまとまった構成員(=「国民」)として統合することによって成り立つ国家。領域内の住民を国民単位に統合した国家そのものだけではなく、それを主権国家として成立する国家概念やそれを成り立たせるイデオロギーをも指している。 (ja)
 • Uno Stato-nazione (o Stato nazionale) è uno Stato costituito prevalentemente da una comune e omogenea entità culturale o etnica: i suoi cittadini condividono, infatti, linguaggio, cultura e valori, diversamente da quanto può avvenire in altri Stati di cui si conoscono esempi storici. Il concetto di "Stato nazionale" cominciò a formarsi in Europa dopo la fine della guerra dei cent'anni, ma si sviluppò soprattutto nel XIX secolo col diffondersi di alcuni movimenti culturali. (it)
 • 民族国家(英語:Nation-state),亦稱國族國家、國民國家,由國族(Nation)形成的國家(State),國家内绝大多数人群都保有同一认同,并共享相同文化。支持民族國家的意識形態稱為民族主義,理想中的民族国家只有一种民族团体和一种文化传统,但现当代绝大多数国家都属于多元族群国家,因而也有等人在《》提出虽然“民族国家”概念应用广泛,但现实中并不存在真正的民族国家。 民族国家是政體的一种形式;民族则是共同體的認同概念,其來源可以是共享的體制、文化、或族群。民族国家这个概念應此包括以公民民族主義及種族民族主義等不一样的思維,主要取決於認同概念的形成要素。所謂的單一民族国家,所有公民共享同一价值、歷史、文化、或语言;不論是繼承前帝國/王國的統治範圍或者是當代全球化的移民現實來說,少有国家符合此類型。因此,當代民族国家常為多民族國家,而今日多元文化主義常用來形塑及爭取對體制的認同,而非民族,但按國家族群比例的多寡,一國對於外來移民的包容程度也會不同。 (zh)
 • دولة القومية أو الدولة الأمة (وأيضا الدولة-القومية) هي منطقة جغرافية تتميز بإنها تستمد شرعيتها السياسية من تمثيلها أمة أو قومية مستقلة وذات سيادة. الدولة هي كيان سياسي وجيوسياسي بينما دولة القومية هي كيان ثقافي وإثني. مصطلح «دولة القومية» يفيد التقاء وتوافق السياسي الجيوسياسي مع الثقافي والإثني معا، تَشكل «دولة القومية» يمكن أن يحدث في أوقات مختلفة وبقاع مختلفة من العالم. (ar)
 • L'estat nació és una entitat política formada per un estat amb qui la majoria dels seus ciutadans s'identifica a partir d'una identitat comuna basada en el concepte de nació. Es considera un concepte més precís que "país", atès que un país no necessita tenir un grup ètnic predominant. (ca)
 • Το έθνος κράτος (ή έθνος-κράτος) είναι το κράτος όπου η μεγάλη πλειονότητα του λαού που το απαρτίζει μοιράζεται την ίδια νοοτροπία και είναι συνειδητό. Το έθνος-κράτος είναι ιδανικό στο οποίο τα πολιτιστικά σύνορα ταιριάζουν με τα πολιτικά. Σύμφωνα με έναν ορισμό, "το έθνος-κράτος είναι κυρίαρχο κράτος, του οποίου τα περισσότερα θέματα είναι ενωμένα επίσης από παράγοντες που ορίζονται ένα έθνος όπως η γλώσσα ή η κοινή καταγωγή." Είναι πιο ακριβής έννοια από τη "χώρα", δεδομένου ότι μια χώρα δεν πρέπει να έχει μια κυρίαρχη εθνοτική ομάδα. (el)
 • Oni parolas pri nacio-ŝtato, se en ŝtato loĝas nur unu nacio. Nederlando estas nacio-ŝtato ĉar en ĝi loĝas nur la nederlanda nacio. La frisoj estas konsiderataj popolo, kaj ne nacio, ĉar ili ja ne havas apartan politikan povon, nek apartajn leĝojn. Ankaŭ Francio estas nacio-ŝtato. Kvankam vivas dekoj da popoloj ene de la ŝtato, ili ne havas apartan politikan signifon. (eo)
 • A nation state is a political unit where the state and nation are congruent. It is a more precise concept than "country", since a country does not need to have a predominant ethnic group. A nation, in the sense of a common ethnicity, may include a diaspora or refugees who live outside the nation state; some nations of this sense do not have a state where that ethnicity predominates. In a more general sense, a nation state is simply a large, politically sovereign country or administrative territory. A nation state may be contrasted with: (en)
 • 국민 국가(國民國家, nation state)는 국민공동체를 기초로 하는 국가를 말한다. 근대 국가의 한 부류이며, 프랑스 시민혁명을 거쳐 오늘날 가장 일반적인 국가형태가 되었다. 민족 국가(民族國家)라 번역하기도 한다. 구성원 중심 개념인 국민(nation)과 통치기구 중심 개념인 국가(state)의 합성어인 국민 국가는 두 차원으로 이해할 수 있다. 국민(nation)의 관점에서 주관적으로는 구성원이 공통의 정체성을 토대로 하나의 집단으로서 자각한 상태이며, 국가(state)의 관점에서 객관적으로는 통치기구가 일정한 영토를 통제하고 방어하며 물질적 복리를 제공한다. 국민 국가는 영토 내의 국민통합을 통하여 주관적 국민공동체와 객관적 국가공동체의 일치를 추구한다. 국민 국가는 국민(문화적인 주체)에게 주권적인 영토를 제공하기 위하여 존재하며 그러한 목적이 국민 국가의 정당성의 원천이다. 이를 위해 단일 국가의 형태를 가지며 통일된 법과 정부 체계를 갖춘다. 베버적 국가 개념인 국민 국가는 주권적 공동체로서 국가 위에 다른 권력이 존재하지 않으며, 합법적으로 폭력을 독점하고 국민을 결속시키는 자율적 존재이다. (ko)
 • Een natiestaat of nationale staat is een staat met één dominante natie, waarmee een soeverein territorium wordt geboden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit. Het bereiken van een natiestaat wordt meestal gezien als het einddoel van een nationale staatsordening zoals in het 19e-eeuwse nationalisme nagestreefd werd. Dit nationalisme was om te beginnen een uitdrukking van de politieke emancipatie van 'het volk' tegenover de macht van de toenmalige, deels nog feodale, bovenlaag. Deze maatschappelijke elite nam, toen de aantrekkingskracht van de emancipatiebeweging bleek, en vooral na de democratische revoluties in het jaar 1848, om haar machtspositie te behouden gaandeweg het voortouw over in de nationalisering van de door hen gedomineerde samenleving. Zij werd zodoende een nati (nl)
 • Um estado-nação é uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada, que pelos próprios meios, constitui um governo soberano. Enquanto um estado pode ser definido como uma entidade política e geopolítica, já nação é uma unidade étnica e cultural. O termo "estado-nação" implica uma situação onde os dois são coincidentes. O Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, a capacidade de impor uma soberania, sobre um povo, num dado território com fronteiras, com uma moeda própria e forças armadas próprias também. (pt)
 • Państwo narodowe – państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. Taka forma państwa wynika m.in. z postulowanego przez ONZ prawa narodów do samostanowienia zawartego w art. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (1966) oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966). (pl)
 • En nationalstat är en stat som är uppbyggd kring en nation, och en majoritetsbefolknings nationella identitet, till skillnad från ett rike som definieras av härskarens blodslinjer och militära territorium. Bonniers lexikon definierar nationalstat som "en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur" och hänvisar till begreppet nationalism. Denna definering faller under begreppet "kulturnationnell uppfattning" i kontrast till "statsnationell uppfattning" vilka båda ligger till grund för olika nationalistiska inriktningar. (sv)
 • Национа́льное госуда́рство — государство, территориально и демографически совпадающее с нацией; государство, которое претендует на статус государства определённой нации и понимается как таковое; государство для конкретной, самобытной, имеющей определённые границы нации. (ru)
 • Націона́льна держа́ва (англ. Nation state, нім. Nationalstaat, фр. État-nation, яп. 国民国家) — тип держави, яка є формою самоорганізації, самовизначення і самовираження певної нації на певній суверенній території. Нація є найвищою цінністю, головним джерелом влади і визначає соціо-політичну систему такої держави. Ідеалом національної держави є моноетнічна держава, де переважна більшість громадян належать до одного корінного етносу і використовують єдину знакову систему, зрозумілу усім представникам цієї нації: мову, культуру, звичаї, стереотипи, систему цінностей тощо. (uk)
rdfs:label
 • دولة قومية (ar)
 • Estat nació (ca)
 • Národní stát (cs)
 • Nationalstaat (de)
 • Έθνος κράτος (el)
 • Nacio-ŝtato (eo)
 • Estado nación (es)
 • Nazio-estatu (eu)
 • Negara bangsa (in)
 • État-nation (fr)
 • Stato-nazione (it)
 • 국민 국가 (ko)
 • 国民国家 (ja)
 • Nation state (en)
 • Natiestaat (nl)
 • Estado-nação (pt)
 • Państwo narodowe (pl)
 • Национальное государство (ru)
 • Nationalstat (sv)
 • Національна держава (uk)
 • 民族國家 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License