Bactria (Bactrian: βαχλο, Bakhlo) (), or Bactriana, was an ancient region in Central Asia. Bactria proper was north of the Hindu Kush mountain range and south of the Amu Darya river, covering the flat region that straddles modern-day Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. More broadly Bactria was the area north of the Hindu Kush, west of the Pamirs and south of the Tian Shan, with the Amu Darya flowing west through the center.

Property Value
dbo:abstract
 • باختر أو باختريا وسماها الإغريق باكتريا (باليونانية: Βακτρία) هو الاسم القديم للمنطقة بين جبال هندو كوش ونهر جيحون وعاصمتها كانت باخترا (وهي الآن بلخ) وتسمى في الكتابات الفارسية باختري، وهي منطقة جبلية بمناخ معتدل ولمياه فيها متوافرة والأرض خصبة، وقد كانت موطنا لإحدى القبائل الإيرانية. يسمى الجمل ذو السنامين أحيانا الجمل البختارياني على هذه المنطقة (ar)
 • Baktrie (staropersky Báchtriš, novopersky Báchtar, řecky Βακτριανή, latinsky Bactria, čínsky 大夏, Ta Sia) je název historické země v oblasti dnešního severního Afghánistánu, jejímž hlavním městem byla Baktra, pozdější Balch. Hranice Baktrie tvořila na severu řeka Amudarja, na jihu pohoří Hindúkuš, na západě řeka a na východě dnešní Badachšán. Ve starověku obývalo Baktrii, jejíž území je z valné části hornaté, indoevropské etnikum Baktrů, příbuzné s Médy, Peršany a Parthy. Vedle toho zde žili i polonomádští Sakové, náležející ke skythské skupině íránských národů. Někdy se soudí, že z Baktrie pocházel perský prorok Zarathuštra, zakladatel monoteistické náboženské soustavy známé jako zoroastrismus, tento názor však má své odpůrce.[kdo?] (cs)
 • La Bactriana o Bactris (Bāxtriš) fou una satrapia de l'imperi persa i després de l'imperi selèucida, que tenia per capital Bactra, que correspon a la moderna Balkh. El seu territori era bastant extens i tenia al nord la Sogdiana i el riu Oxus, amb les muntanyes de Paropamisos o Hindu Kush; a l'oest tenia la Margiana; al sud Gandhara, i a l'est les terres del nord de l'Indus. Es creu que incloïa el Kunduz i Badakhxan (al nord del qual hi havia les tribus escites) i algunes terres poblades d'hindús a l'est. El seu nom sembla que deriva del riu Bactrus, a la riba del qual hi havia la ciutat de Bactra, la capital. Les ciutats principals eren Bactra, Ortospana, Zariaspa (de vegades assimilada a l'anterior) i (Orgamenes). Eucratídia fou construïda pel rei Eucratides; Menàpia, o Drapsaca (probablement, l'actual ) i Alexandria, fundada per Alexandre prop de l'actual Khulm. Una ciutat de nom , de certa importància segons esmenta Arrià, no ha pogut estar identificada. Com a estat independent des de mitjan segle iii aC, es va dividir en districtes menors anomenats satrapies. D'aquestes, les d'Aspiònia i Turiva (Tagouria) foren ocupades al rei Eucratides pels parts. Claudi Ptolemeu i Plini el Vell en donen el nom d'algunes tribus con els (), una tribu rajput anomenada (que encara existeix), tokharis (), varins (varna), i d'altres. La satrapia de Bactriana era una de les grans satrapies de l'imperi aquemènida. Els seus sàtrapes eren generalment prínceps aquemènides o membres de la noblesa. La gran satrapia estava formada per set satrapies, però tres d'aquestes eren territoris de nòmades: * Bactriana (Bāxtriš) * Sògdia o Sogdiana (Suguda) * Gandhāra (Gandāra) * Ària o Ariana (Haraiva) * País dels dahes o Dahā (Sakā paradraya) * País dels massagetes (Sakā tigraxaudā) * País del amirgians (Sakā haumavargā) Al seu torn, la satrapia de Bactriana estava integrada per dues satrapies menors: * Bactriana (Bāxtriš) * Margiana (Marguš) Se sap que Margiana depenia de Bactriana perquè el sàtrapa d'aquesta, Dādaršiš, fou encarregat de suprimir la revolta de Frada a Margiana, cosa que es feia amb el sàtrapa immediat superior quan hi havia una revolta en una de les satrapies menors. La satrapia menor de Bactriana limitava al sud amb Gandara o Gandhara, i n'era el límit l'Hindu Kush; al nord, l'Oxus o Amudarià, que feia de frontera amb Sogdiana; al sud-oest, amb Ària i, a l'oest, amb Margiana; tenia a l'est la satrapia de . Diodor de Sicília parla de Bactriana, que fou atacada per Cir, qui va nomenar governador el seu fill petit Tanyoxarces (amb Coràsmia, Pàrtia i Carmània). Darios hi va establir presoners fets a Barca, al nord d'Àfrica. La satrapia pagava un tribut anyal de 360 talents. En l'exèrcit de Xerxes, els soldats bactrians anaven junts amb els sakes i els caspis i vestien com els medes; el seu líder llavors era Hystaspes, fill de Darios i d'Atossa (filla de Cir). Heròdot esmenta una revolta contra Xerxes dirigida per Masistes, que va fracassar. A la mort de Xerxes, el sàtrapa Artapanos es va revoltar altra vegada i Artaxerxes fou derrotat en la primera batalla, però més tard el va poder sotmetre. En la batalla d'Arbela o Gaugamela, la cavalleria bactriana formava l'escorta de Darios amb mil homes, dirigits per Nabarzanes, que després va fugir cap a Transoxiana. Quan Alexandre el Gran perseguia el sàtrapa de Bactriana Bessó, que s'havia proclamat rei després de matar Darios, va arribar a Aornos i Bactra, que va ocupar, va creuar l'Oxus i arribà fins a Maracanda (Samarcanda), a Sogdiana. Després va tornar a Bactriana, on va passar l'hivern i, a la primavera del 227 aC, va entrar des allí a l'Índia. A Bessó, mort per ordre d'Alexandre, el va succeir com a sàtrapa Artabazos i després Amyntas, nomenats ambdós pel rei macedoni. Stasanor de Soli fou sàtrapa vers el 324 aC, però Diodor de Sicília diu que fou sàtrapa de Pàrtia, Ària i Drangiana i no de Bactriana. Entre el 312 aC i el 302 aC, la satrapia fou reduïda a l'obediència per Seleuc I Nicàtor, i nombroses monedes d'aquest sobirà i del seu fill han estat trobades a la regió. Vers el 255 aC, el sàtrapa Theodotus (Diodot) es va fer independent, es va proclamar rei, i originà el regne indogrec de Bactriana. Els seus successors són coneguts principalment per les monedes. El 181 aC, apareix el rei Eucratides, que fou contemporani de Mitridates I de Pàrtia el Gran, que va tenir un regnat pròsper testimoniat per nombroses monedes en grec i bactrià pali. Estrabó diu que governava sobre mil ciutats incloent-ne algunes a l'Índia. El rei Menandre, vers el 126 aC, és esmentat com a rei de Bactriana per Estrabó i Plutarc, però sembla que aquesta regió no era dins els seus dominis; les seves monedes (dracmes) es feien servir fins a Gujarat, i se n'han trobat a la vall de Kabul i al Hazaradjat, i fins a la vall del Jumna. Els foren eliminats pels escites, esdeveniments registrats per cròniques xineses. Els escites o sakes havien arribat a les muntanyes de l'Hindu Kush o Paropamisos vers el 90 aC, i les van superar al llarg del segle per arribar al final del segle a la boca de l'Indus, on Ptolemeu els situa en el seu Periple. Estrabó anomena els sakes com asis (asianis), pasianis, tocaris i sacaraulis (sarancanis), i es van crear un estat anomenat Sakastan (del qual deriva l'actual Sistan), però en atacar l'Índia foren rebutjats per Vikramaditya, rei d'Ujjain (56 aC). Després del domini escita, els perses sassànides van arribar a la regió i la devien dominar, perquè les seves monedes es troben sovint a Bactriana i a l'Indus. (ca)
 • Η Βακτρία ή Βακτριανή (αραβ. باختر / Μπάκχταρ, λατ. Bactria, κινέζικα 大夏 Ντα Ξια) ή Τοχαριστάν, είναι ιστορική περιοχή στην οποία υπήρξε κράτος με πρωτεύουσα τα Βάκτρα, το σημερινό Μπαλχ. Εκτείνεται βόρεια του Χίντου Κους και νότια του ποταμού Ώξου. Ήταν πατρίδα του θρησκευτικού ηγέτη Ζωροάστρη. Σήμερα ανήκει στο Τατζικιστάν, στο Ουζμπεκιστάν, και στο Αφγανιστάν το Τουρκμενιστάν. Κάτοικοι της Βακτρίας ήταν οι Βάκτριοι και οι Σκύθες. (el)
 • Bactria (Bactrian: βαχλο, Bakhlo) (), or Bactriana, was an ancient region in Central Asia. Bactria proper was north of the Hindu Kush mountain range and south of the Amu Darya river, covering the flat region that straddles modern-day Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. More broadly Bactria was the area north of the Hindu Kush, west of the Pamirs and south of the Tian Shan, with the Amu Darya flowing west through the center. Called "beautiful Bactria, crowned with flags" by the Avesta, the region is one of the sixteen perfect Iranian lands that the supreme deity Ahura Mazda had created. One of the early centers of Zoroastrianism and capital of the legendary Kayanian kings of Iran, Bactria is mentioned in the Behistun Inscription of Darius the Great as one of the satrapies of the Achaemenid Empire; it was a special satrapy and was ruled by a crown prince or an intended heir. Bactria was center of Iranian resistance against the Macedonian invaders after fall of the Achaemenid Empire in the 4th century BC, but eventually fell to Alexander the Great. After death of the Macedonian conqueror, Bactria was annexed by his general, Seleucus I. Nevertheless, the Seleucids lost the region after declaration of independence by the satrap of Bactria, Diodotus I; thus started history of the Greco-Bactrian and the later Indo-Greek Kingdoms. By the 2nd century BC, Bactria was conquered by the Iranian Parthian Empire, and in the early 1st century, the Kushan Empire was formed by the Yuezhi in the Bactrian territories. Shapur I, the second Sasanian King of Kings of Iran, conquered western parts of the Kushan Empire in the 3rd century, and the Kushano-Sasanian Kingdom was formed. The Sasanians lost Bactria in the 4th century, however, it was reconquered in the 6th century. With the Muslim conquest of Iran in the 7th century, Islamization of Bactria began. Bactria was center of an Iranian Renaissance in the 8th and 9th centuries, and New Persian as an independent literary language first emerged in this region. The Samanid Empire was formed in Eastern Iran by the descendants of Saman Khuda, a Persian from Bactria; thus started spread of Persian language in the region and decline of Bactrian language. Bactrian, an Eastern Iranian language, was the common language of Bactria and surroundings areas in ancient and early medieval times. Zoroastrianism and Buddhism were the religions of the majority of Bactrians before the rise of Islam. (en)
 • Baktrio (malnovperse Báĥtriŝ, novperse Báĥtar, greke Βακτριανή, latine Bactria, ĉine Ta Sia) estas nomo de historia lando en regiono de hodiaŭa norda Afganujo, kies kerno estis Baktro, pli posta Balĥ. La limojn de Baktrio kreis norde rivero Amudarjo, sude montaro Hindukuŝo, okcidente rivero kaj oriente hodiaŭa Badaĥŝano. En antikva epoko loĝis en Baktrio, kies teritorio estas grandparte montaroriĉa, hindeŭropa etno de baktroj, parenca kun medoj, persoj kaj partoj. (eo)
 • Baktrien (persisch باختر Bākhtar, altpersisch Bāxtriš, avestisch Bāx’iš, griechisch Βακτριανή, lat. Bactria, chinesisch 大夏, Pinyin Dà Xià) ist der historische Name einer Landschaft um die ehemalige Hauptstadt Baktra (das heutige Balch), die nördlich des Hindukusch und südlich des Flusses Amu Darja liegt. Das Gebiet, aus dem eventuell der Religionsgründer Zarathustra stammt, gehört heute großteils zum Norden Afghanistans sowie zu den südlichen Gebieten der zentralasiatischen Staaten Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan. Die Bewohner Baktriens bildeten teils sesshafte und teils noch nomadisch lebende iranische Völker. Den Hauptanteil bildeten die Baktrer, einen kleineren die Skythen (genauer eigentlich: Saken). (de)
 • Bactriana o Bactria es el antiguo nombre griego de una región histórica del Asia Central, localizada entre el Hindú Kush (Parapamisos o Caucasus Índicus para los autores grecolatinos) al sur, y el río Amu Daria (Oxus) al norte; su capital fue la ciudad de Balh (Bactra o Zaraspa). Hoy ese territorio corresponde a varias naciones, el norte de Afganistán, el sur de Uzbekistán, y Tayikistán. La Bactriana limitaba por el este con la región antigua de Gandhara en el subcontinente indio, al oeste con Drangiana e Hircania y al norte con la Transoxiana, la Sogdiana y la extensísima Escitia (Extra Imaus), al sur confinaba con Aracosia; entre otros territorios, la Bactriana incluía a los de la Guriana, la Bubacena, la Parapamisade y el llamado «país de los marucenos». El idioma clásico de la Bactriana era una lengua indoeuropea de la subfamilia indoirania, el idioma bactriano. Los bactrianos son una de las líneas hereditarias de los modernos tayikos, así como posiblemente de los pastunes. Algunos historiadores creen que el nombre moderno de «tayik» se originó de Ta-Hia o Daxia, nombre chino antiguo para la región (en chino medieval se pronunciaba /datguea/); por su parte los antiguos indios la denominaban Bahlika. (es)
 • Baktriana edo Baktria (antzinako grezieraz: Βακτριανή; : βαχλο; paxtuneraz: باختر‎, Pākhtar; persieraz: باختر‎; uzbekeraz: Балх; tajikeraz: Бохтар; txinera tradizionalez: 大夏; pinyinez: Dàxià; : Báhlika) Erdialdeko Asiako antzinako eskualde historikoa izan zen. Hiriburua Baktra (gaur egun Balkh) zen. (eu)
 • Baktria (Baktriana, Bākhtar dalam bahasa Persia, بـلـخ (dieja: Bhalakh) dan Daxia dalam bahasa Tionghoa) adalah region historis di Iran Raya. Disebut oleh Yunani kuno sebagai "Baktriana", region ini terletak di antara pegunungan Hindu Kush dan Amu Darya. Baktria berbatasan dengan Gandhara di sebelah timur. (in)
 • La Bactriane ou Bactrie (du grec ancien Βακτριανὴ / Baktrianê) est une région à cheval sur les États actuels d'Afghanistan, du Tadjikistan, et de l'Ouzbékistan, située entre les montagnes de l'Hindou Kouch et le fleuve Amou-Daria. C'est un État fondé autour de la cité de Bactres (l'actuel Balkh, ville du Nord de l'actuel Afghanistan) qui a été sa capitale administrative et centre du pouvoir, d'où elle tire aussi son appellation de la "Bactriane", en particulier à l'époque du royaume gréco-bactrien (IIIe – IIe siècle av. J.-C.) et des royaumes indo-grecs (IIe – Ier siècle av. J.-C.) . Elle était autrefois beaucoup plus grande. Elle avait pour bornes : au sud les Paropamisades et l'Inde; au nord, la Sogdiane; à l'est, la Scythie extra Imaum; à l'ouest, l'Hyrcanie, et contenait, entre autres contrées, la Margiane, la , la , le pays des Tochares et des . (fr)
 • Battria (detta anche Battriana o Bactriana) fu il nome in greco antico di un territorio situato tra l'Hindu Kush (l'antico Caucasus Indicus) e l'Oxus (ora Amu Darya). In lingua persiana si chiamava Bakhtār e la sua capitale, per i Greci Battra (o Battria, ora Balkh), era situata nell'odierno nord dell'Afghanistan. La Battriana confinava ad est con l'antica regione di Gandhāra nel subcontinente indiano. La lingua battriana era una lingua iranica della sotto-famiglia indo-iraniana delle lingue indoeuropee. I Battriani sono una delle linee ancestrali dei Tagichi dell'Asia centrale così come forse dei Pashtun. Alcuni storici ritengono che il nome moderno Tajik sia da collegarsi a Ta-Hsia, il nome in cinese antico della regione. (it)
 • バクトリア(Bactria)は、バクトリアーナ(バクトリアナ)、トハーリスターン(トハリスタン)とも呼ばれ、ヒンドゥークシュ山脈とアム(オクサス)川の間に位置する中央アジアの歴史的な領域の古名。 現在はイランの北東の一部、アフガニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、および、トルクメニスタンの一部にあたる。かつてその領域にはグレコ・バクトリア王国などが栄えた。 (ja)
 • 박트리아(Bactriana, 고대 그리스어: Βακτριανα, 페르시아어: Bākhtar, بـلـخ , 중국어: 大夏 대하[*])는 힌두쿠시 산맥과 아무다리야 강(옥서스) 사이에 있는 나라이다. 그 수도는 박트라(오늘날 발크)였다. 박트리아는 동쪽으로 불교의 발상지인 고대 간다라 지방과 마주하고 있었다. 박트리아 언어는 박트리아어(고대 이란어 계열)로 인도이란어파와 인도유럽어족 계통이다. 박트리아인들은 오늘날의 아프가니스탄 북부와 타지키스탄에 거주하고 있는 중앙아시아 선조들의 일파다. 박트리아는 오늘날의 아프가니스탄의 북쪽으로, 근래에는 중앙아시아의 모든 나라를 지칭하는데 쓰인다. 기후가 적합한 산지로, 물이 많고 땅은 비옥하다. (ko)
 • Bactrië of Baktrië (Oudgrieks: Βακτριανή / Baktriané; Perzisch: باختر / Bākhtar; Latijn: Bactria; Mandarijn: 大夏 Da Xia) of Bākhdī was in de oudheid de naam van een landstreek voornamelijk gelegen in het noordoosten van het huidige Afghanistan, rond de hoofdstad Bactra of Baktra (thans Balch) en de stad Bamyan. De streek ligt tussen de rivier de Amu Darja, toentertijd Oxus genoemd, en de bergen van de Hindoekoesj. (nl)
 • Baktria (gr. Baktriana, Βακτριανα; pers. Bākhtar; arab. i ind. Bhalika; chin. 大夏, Dàxià) to starożytna, grecka nazwa krainy położonej obecnie w północnym Afganistanie. Jej stolica to Baktra (Balhika, Bokhdi, współczesny Balch). (pl)
 • Báctria ou Bactriana (em grego clássico: Βακτριανή; transl.: Bactriané; em latim: Bactria; em persa: Bākhtar; em chinês: Da Xia) é uma região histórica cuja capital era a cidade de Bactro. Fazia parte da região persa do Coração e hoje integra o Tadjiquistão e o Uzbequistão. Se localizava ao norte do Indocuche e ao sul do rio Amu Dária (ou Oxo). (pt)
 • Baktrien, även Baktriana, (klassisk grekiska Βακτριανή Baktriane; grekiska Βακτρία Baktria; persiska باختر Bâxtar; arabiska باختر Bhalika; kinesiska 大夏 Daxia) är ett historiskt landskap i Centralasien, beläget mellan Hindukush och floden Amu Darja, och vars huvudstad var Baktra (nuvarande Balkh i Afghanistan). Området var bebott redan 50 000 år f.Kr. och där bedrevs jordbruk och boskapsskötsel 6 000 år f.Kr eller ännu tidigare. Under antiken och medeltiden var det ett viktigt kulturellt centrum tills Balkh förstördes av Djingis Khan år 1220. En äldre beteckning för Baktrien är "landet runt övre Oxus", idag Amu-Darja. Det språket är en nordlig dialekt av . Baktrien var medelpunkt för Zoroasters reformatoriska verksamhet, som skriften Avesta är förknippad med.[källa behövs] Perserkungen Kyros II erövrade Baktrien 540 f.Kr. och gjorde området till en provins (satrapi) i det persiska riket. Efter perserrikets fall tillföll efter erövring Baktrien Alexander den store, och efter dennes död kom Baktrien att tillhöra seleukidernas rike. De mest betydande kungarna av Baktrien var och .[källa behövs] Omkring 250 f.Kr. gjorde dåvarande ståthållaren, hellenen Diodotus, uppror mot seleukiderna och gjorde sig oberoende. Det nybaktriska riket som han då grundade sträckte sig småningom mot söder över Parapanisos. Det egentliga Baktrien invaderades omkring 140 f. Kr. av saker norrifrån, senare av skyter. Efter Kristi födelse kom Baktrien att behärskas av partherna. Den hellenska kulturen överlevde till 200-talet. På 400-talet erövrades Baktrien av heftaliter, därefter av och av kineserna under Tangdynastin.[källa behövs] Sasanidernas välde sträckte sig under sin blomstringstid även till Baktrien, och efter det sasaniska väldets fall år 642 löd Baktrien omväxlande arabiska, turkiska och från 1220-talet under mongoliska härskare, innan det på 1500-talet erövrades av Uzbeker och utgjorde från slutet av 1700-talets ett tvisteämne mellan Perserriket emirerna av Buchara och Kabul innan det 1850 hamnade under Afghanistan. Kamelens (Camelus bactrianus) artepitet betyder "från Baktrien".[källa behövs] (sv)
 • Ба́ктрия (др.-греч. Βακτριανή, Бактриана от др.-перс. Baxtri-; перс. باختر ,بلخ‎; тадж. Балх, Бохтар; узб. Balx) — историческая область, на сопредельных территориях современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана, между горной цепью Гиндукуш на юге и Ферганской долиной на севере. Столицей страны был город Бактры на территории северного Афганистана. Бактрийцы говорили на вымершем бактрийском — иранском языке индо-иранской подгруппы индоевропейской языковой семьи.Современные таджики, юг Таджикистана и север Афганистана являются потомками древних бактрийцев. (ru)
 • 巴克特里亞 (英語:Bactria;希臘語:Βακτριανα;波斯語:بـلـخ‎;亦有譯巴克垂亞)是一個中亚古地名,古希腊人在此地建立希腊-巴克特里亚王国,中国史籍称之为大夏(但巴克特里亚在张骞到达时已不复存在,据西方历史学家记载,大夏为 Dahae, 与西方的达契亚部落为同一支,汉朝记载的大秦也为大夏或达契亚),此地一說為吐火羅。主要指阿姆河以南,兴都库什以北地区。 (zh)
 • Ба́ктрія, Бактріа́на (дав.-гр. Βακτριανή; Persian: перс. باختر (Bākhtar)‎ ; Chinese кит. трад. 大夏, нов. , піньїнь Dàxià)), Балх (давня самоназва) — стародавня країна й історичний край Центральної Азії у долині верхів'ї і середній течії Аму-Дар'ї між горами Гіндукуш й Памір на території сучасних Афганістану, Таджикистану, Узбекистану й малої частини Туркменістану.Згодом Бактрія була відома під назвою Тухаристан, Тохаристан й Точаристан за давнім іранським народом тохари. Бактрія грала одну з провідних ролей у Азії. Головним містом й столицею було місто Балх (грецькою Бактра) у сучасному північному Афганістані. (uk)
dbo:capital
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 45378 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33969 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986119332 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:c
 • 大夏 (en)
dbp:capital
dbp:commonName
 • Bactria (en)
dbp:conventionalLongName
 • Bactria (en)
dbp:era
dbp:imageMap
 • thumb|center|300px|Ancient cities of Bactria (en)
dbp:nation
 • the Achaemenid Empire, Seleucid Empire, Greco-Bactrian Kingdom and Indo-Greek Kingdom (en)
dbp:nativeName
 • Balkh (en)
dbp:p
 • Dàxià (en)
dbp:subdivision
 • Province (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:yearEnd
 • 900 (xsd:integer)
dbp:yearStart
 • 2500 (xsd:integer)
dct:subject
schema:sameAs
georss:point
 • 36.7581 66.8989
rdf:type
rdfs:comment
 • باختر أو باختريا وسماها الإغريق باكتريا (باليونانية: Βακτρία) هو الاسم القديم للمنطقة بين جبال هندو كوش ونهر جيحون وعاصمتها كانت باخترا (وهي الآن بلخ) وتسمى في الكتابات الفارسية باختري، وهي منطقة جبلية بمناخ معتدل ولمياه فيها متوافرة والأرض خصبة، وقد كانت موطنا لإحدى القبائل الإيرانية. يسمى الجمل ذو السنامين أحيانا الجمل البختارياني على هذه المنطقة (ar)
 • Η Βακτρία ή Βακτριανή (αραβ. باختر / Μπάκχταρ, λατ. Bactria, κινέζικα 大夏 Ντα Ξια) ή Τοχαριστάν, είναι ιστορική περιοχή στην οποία υπήρξε κράτος με πρωτεύουσα τα Βάκτρα, το σημερινό Μπαλχ. Εκτείνεται βόρεια του Χίντου Κους και νότια του ποταμού Ώξου. Ήταν πατρίδα του θρησκευτικού ηγέτη Ζωροάστρη. Σήμερα ανήκει στο Τατζικιστάν, στο Ουζμπεκιστάν, και στο Αφγανιστάν το Τουρκμενιστάν. Κάτοικοι της Βακτρίας ήταν οι Βάκτριοι και οι Σκύθες. (el)
 • Baktrio (malnovperse Báĥtriŝ, novperse Báĥtar, greke Βακτριανή, latine Bactria, ĉine Ta Sia) estas nomo de historia lando en regiono de hodiaŭa norda Afganujo, kies kerno estis Baktro, pli posta Balĥ. La limojn de Baktrio kreis norde rivero Amudarjo, sude montaro Hindukuŝo, okcidente rivero kaj oriente hodiaŭa Badaĥŝano. En antikva epoko loĝis en Baktrio, kies teritorio estas grandparte montaroriĉa, hindeŭropa etno de baktroj, parenca kun medoj, persoj kaj partoj. (eo)
 • Baktrien (persisch باختر Bākhtar, altpersisch Bāxtriš, avestisch Bāx’iš, griechisch Βακτριανή, lat. Bactria, chinesisch 大夏, Pinyin Dà Xià) ist der historische Name einer Landschaft um die ehemalige Hauptstadt Baktra (das heutige Balch), die nördlich des Hindukusch und südlich des Flusses Amu Darja liegt. Das Gebiet, aus dem eventuell der Religionsgründer Zarathustra stammt, gehört heute großteils zum Norden Afghanistans sowie zu den südlichen Gebieten der zentralasiatischen Staaten Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan. Die Bewohner Baktriens bildeten teils sesshafte und teils noch nomadisch lebende iranische Völker. Den Hauptanteil bildeten die Baktrer, einen kleineren die Skythen (genauer eigentlich: Saken). (de)
 • Baktriana edo Baktria (antzinako grezieraz: Βακτριανή; : βαχλο; paxtuneraz: باختر‎, Pākhtar; persieraz: باختر‎; uzbekeraz: Балх; tajikeraz: Бохтар; txinera tradizionalez: 大夏; pinyinez: Dàxià; : Báhlika) Erdialdeko Asiako antzinako eskualde historikoa izan zen. Hiriburua Baktra (gaur egun Balkh) zen. (eu)
 • Baktria (Baktriana, Bākhtar dalam bahasa Persia, بـلـخ (dieja: Bhalakh) dan Daxia dalam bahasa Tionghoa) adalah region historis di Iran Raya. Disebut oleh Yunani kuno sebagai "Baktriana", region ini terletak di antara pegunungan Hindu Kush dan Amu Darya. Baktria berbatasan dengan Gandhara di sebelah timur. (in)
 • バクトリア(Bactria)は、バクトリアーナ(バクトリアナ)、トハーリスターン(トハリスタン)とも呼ばれ、ヒンドゥークシュ山脈とアム(オクサス)川の間に位置する中央アジアの歴史的な領域の古名。 現在はイランの北東の一部、アフガニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、および、トルクメニスタンの一部にあたる。かつてその領域にはグレコ・バクトリア王国などが栄えた。 (ja)
 • 박트리아(Bactriana, 고대 그리스어: Βακτριανα, 페르시아어: Bākhtar, بـلـخ , 중국어: 大夏 대하[*])는 힌두쿠시 산맥과 아무다리야 강(옥서스) 사이에 있는 나라이다. 그 수도는 박트라(오늘날 발크)였다. 박트리아는 동쪽으로 불교의 발상지인 고대 간다라 지방과 마주하고 있었다. 박트리아 언어는 박트리아어(고대 이란어 계열)로 인도이란어파와 인도유럽어족 계통이다. 박트리아인들은 오늘날의 아프가니스탄 북부와 타지키스탄에 거주하고 있는 중앙아시아 선조들의 일파다. 박트리아는 오늘날의 아프가니스탄의 북쪽으로, 근래에는 중앙아시아의 모든 나라를 지칭하는데 쓰인다. 기후가 적합한 산지로, 물이 많고 땅은 비옥하다. (ko)
 • Bactrië of Baktrië (Oudgrieks: Βακτριανή / Baktriané; Perzisch: باختر / Bākhtar; Latijn: Bactria; Mandarijn: 大夏 Da Xia) of Bākhdī was in de oudheid de naam van een landstreek voornamelijk gelegen in het noordoosten van het huidige Afghanistan, rond de hoofdstad Bactra of Baktra (thans Balch) en de stad Bamyan. De streek ligt tussen de rivier de Amu Darja, toentertijd Oxus genoemd, en de bergen van de Hindoekoesj. (nl)
 • Baktria (gr. Baktriana, Βακτριανα; pers. Bākhtar; arab. i ind. Bhalika; chin. 大夏, Dàxià) to starożytna, grecka nazwa krainy położonej obecnie w północnym Afganistanie. Jej stolica to Baktra (Balhika, Bokhdi, współczesny Balch). (pl)
 • Báctria ou Bactriana (em grego clássico: Βακτριανή; transl.: Bactriané; em latim: Bactria; em persa: Bākhtar; em chinês: Da Xia) é uma região histórica cuja capital era a cidade de Bactro. Fazia parte da região persa do Coração e hoje integra o Tadjiquistão e o Uzbequistão. Se localizava ao norte do Indocuche e ao sul do rio Amu Dária (ou Oxo). (pt)
 • Ба́ктрия (др.-греч. Βακτριανή, Бактриана от др.-перс. Baxtri-; перс. باختر ,بلخ‎; тадж. Балх, Бохтар; узб. Balx) — историческая область, на сопредельных территориях современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана, между горной цепью Гиндукуш на юге и Ферганской долиной на севере. Столицей страны был город Бактры на территории северного Афганистана. Бактрийцы говорили на вымершем бактрийском — иранском языке индо-иранской подгруппы индоевропейской языковой семьи.Современные таджики, юг Таджикистана и север Афганистана являются потомками древних бактрийцев. (ru)
 • 巴克特里亞 (英語:Bactria;希臘語:Βακτριανα;波斯語:بـلـخ‎;亦有譯巴克垂亞)是一個中亚古地名,古希腊人在此地建立希腊-巴克特里亚王国,中国史籍称之为大夏(但巴克特里亚在张骞到达时已不复存在,据西方历史学家记载,大夏为 Dahae, 与西方的达契亚部落为同一支,汉朝记载的大秦也为大夏或达契亚),此地一說為吐火羅。主要指阿姆河以南,兴都库什以北地区。 (zh)
 • La Bactriana o Bactris (Bāxtriš) fou una satrapia de l'imperi persa i després de l'imperi selèucida, que tenia per capital Bactra, que correspon a la moderna Balkh. El seu territori era bastant extens i tenia al nord la Sogdiana i el riu Oxus, amb les muntanyes de Paropamisos o Hindu Kush; a l'oest tenia la Margiana; al sud Gandhara, i a l'est les terres del nord de l'Indus. Es creu que incloïa el Kunduz i Badakhxan (al nord del qual hi havia les tribus escites) i algunes terres poblades d'hindús a l'est. El seu nom sembla que deriva del riu Bactrus, a la riba del qual hi havia la ciutat de Bactra, la capital. (ca)
 • Baktrie (staropersky Báchtriš, novopersky Báchtar, řecky Βακτριανή, latinsky Bactria, čínsky 大夏, Ta Sia) je název historické země v oblasti dnešního severního Afghánistánu, jejímž hlavním městem byla Baktra, pozdější Balch. Hranice Baktrie tvořila na severu řeka Amudarja, na jihu pohoří Hindúkuš, na západě řeka a na východě dnešní Badachšán. (cs)
 • Bactria (Bactrian: βαχλο, Bakhlo) (), or Bactriana, was an ancient region in Central Asia. Bactria proper was north of the Hindu Kush mountain range and south of the Amu Darya river, covering the flat region that straddles modern-day Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. More broadly Bactria was the area north of the Hindu Kush, west of the Pamirs and south of the Tian Shan, with the Amu Darya flowing west through the center. (en)
 • La Bactriane ou Bactrie (du grec ancien Βακτριανὴ / Baktrianê) est une région à cheval sur les États actuels d'Afghanistan, du Tadjikistan, et de l'Ouzbékistan, située entre les montagnes de l'Hindou Kouch et le fleuve Amou-Daria. C'est un État fondé autour de la cité de Bactres (l'actuel Balkh, ville du Nord de l'actuel Afghanistan) qui a été sa capitale administrative et centre du pouvoir, d'où elle tire aussi son appellation de la "Bactriane", en particulier à l'époque du royaume gréco-bactrien (IIIe – IIe siècle av. J.-C.) et des royaumes indo-grecs (IIe – Ier siècle av. J.-C.) . (fr)
 • Bactriana o Bactria es el antiguo nombre griego de una región histórica del Asia Central, localizada entre el Hindú Kush (Parapamisos o Caucasus Índicus para los autores grecolatinos) al sur, y el río Amu Daria (Oxus) al norte; su capital fue la ciudad de Balh (Bactra o Zaraspa). Hoy ese territorio corresponde a varias naciones, el norte de Afganistán, el sur de Uzbekistán, y Tayikistán. (es)
 • Battria (detta anche Battriana o Bactriana) fu il nome in greco antico di un territorio situato tra l'Hindu Kush (l'antico Caucasus Indicus) e l'Oxus (ora Amu Darya). In lingua persiana si chiamava Bakhtār e la sua capitale, per i Greci Battra (o Battria, ora Balkh), era situata nell'odierno nord dell'Afghanistan. La Battriana confinava ad est con l'antica regione di Gandhāra nel subcontinente indiano. La lingua battriana era una lingua iranica della sotto-famiglia indo-iraniana delle lingue indoeuropee. (it)
 • Baktrien, även Baktriana, (klassisk grekiska Βακτριανή Baktriane; grekiska Βακτρία Baktria; persiska باختر Bâxtar; arabiska باختر Bhalika; kinesiska 大夏 Daxia) är ett historiskt landskap i Centralasien, beläget mellan Hindukush och floden Amu Darja, och vars huvudstad var Baktra (nuvarande Balkh i Afghanistan). Området var bebott redan 50 000 år f.Kr. och där bedrevs jordbruk och boskapsskötsel 6 000 år f.Kr eller ännu tidigare. Under antiken och medeltiden var det ett viktigt kulturellt centrum tills Balkh förstördes av Djingis Khan år 1220. (sv)
 • Ба́ктрія, Бактріа́на (дав.-гр. Βακτριανή; Persian: перс. باختر (Bākhtar)‎ ; Chinese кит. трад. 大夏, нов. , піньїнь Dàxià)), Балх (давня самоназва) — стародавня країна й історичний край Центральної Азії у долині верхів'ї і середній течії Аму-Дар'ї між горами Гіндукуш й Памір на території сучасних Афганістану, Таджикистану, Узбекистану й малої частини Туркменістану.Згодом Бактрія була відома під назвою Тухаристан, Тохаристан й Точаристан за давнім іранським народом тохари. (uk)
rdfs:label
 • Bactria (en)
 • باختر (ar)
 • Bactriana (ca)
 • Baktrie (cs)
 • Baktrien (de)
 • Βακτρία (el)
 • Baktrio (eo)
 • Bactriana (es)
 • Baktriana (eu)
 • Bactriane (fr)
 • Baktria (in)
 • Battria (it)
 • バクトリア (ja)
 • 박트리아 (ko)
 • Baktria (pl)
 • Bactrië (nl)
 • Báctria (pt)
 • Бактрия (ru)
 • Baktrien (sv)
 • Бактрія (uk)
 • 巴克特里亞 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(66.898902893066 36.758098602295)
geo:lat
 • 36.758099 (xsd:float)
geo:long
 • 66.898903 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bactria (en)
 • Balkh (en)
is dbo:capital of
is dbo:place of
is dbo:territory of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:birthPlace of
is dbp:capital of
is dbp:country of
is dbp:deathPlace of
is dbp:place of
is dbp:region of
is dbp:state of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of