An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The history of Austria covers the history of Austria and its predecessor states, from the Early Stone Age to the present state. The name Ostarrîchi (Austria) has been in use since 996 AD when it was a margravate of the Duchy of Bavaria and from 1156 an independent duchy (later archduchy) of the Holy Roman Empire of the German Nation (Heiliges Römisches Reich 962–1806). Austria joined the European Union in 1995.

Property Value
dbo:abstract
 • La història d'Àustria designa la història de l'estat d'Europa central anomenat actualment Àustria. Però la seva definició geopolítica ha conegut profunds canvis en el transcurs dels períodes modern i contemporani. Així doncs, aquesta història pertoca també als estats veïns: Alemanya, Hongria, Suïssa, Itàlia, etc. Ja poblada pels celtes (cultura de Hallstatt), pertanyent a l'Imperi Romà (províncies de la Nòrica així com una part de la Pannònia i de la Rècia) després en part inclosa en la França oriental, Àustria és durant tota l'edat mitjana dels nombrosos principats germanòfons que componen el Sacre Imperi romanogermànic. Gràcies al Privilegium Minus i a la casa de Babenberg, independent de Baviera des de 1156, l'Àustria és adoptada per la casa d'Habsburg el 1278 (Rodolf I) i fou molt de temps la força dominant de l'imperi; va col·locar al capdavant molts dels seus sobirans, fins a la seva dissolució el 1806 pel «doble emperador» austríac Francesc I d'Àustria. Al final de l'edat mitjana, la casa d'Habsburg transforma les seves possessions en potència europea per la unió dels països germanòfons i no germanòfons; centralitza l'administració i el dret en l'Arxiducat d'Àustria -sobretot després de la Guerra de Successió austríaca per Maria Teresa I d'Àustria i el seu fill Josep II- i forma finalment el 1804 l'Imperi austríac. El 1815 -després del Congrés de Viena- Àustria i els altres països germanòfons intenten de nou formar una Confederació Germànica, però l'oposició austroprussiana domina i la Guerra austroprussiana acaba amb aquesta confederació el 1866 i resol definitivament la qüestió alemanya per part d'Àustria. El 1867, Àustria, sota el regnat de Francesc Josep I d'Àustria, es gira cap al sud-est d'Europa, de manera que l'imperi d'Àustria es transforma i creix per formar la monarquia danubiana (en alemany: Donaumonarchie), l'Imperi austrohongarès. La derrota de les potències centrals al final de la Primera Guerra Mundial contempla el trossejament de la Monarquia danubiana, dividida en diversos nous estats independents. Àustria és llavors reduïda al seu territori actual: es deixa temptar llavors per l'austrofeixisme, després pel nazisme. El 1938, Àustria és annexada al Tercer Reich (Anschluss). La derrota hitleriana al final de la Segona Guerra mundial deixa el país exsangüe. Viena, la capital històrica, coneix llavors durant deu anys una sort similar al de Berlín: una divisió quadripartida. El 1955, recobra la seva sobirania i duu a terme una política d'estricta neutralitat. Avui, malgrat una relació de vegades difícil amb el seu passat, Àustria és un estat de la Unió Europea. (ca)
 • Dějiny Rakouska úzce souvisí s dějinami okolních současných států, neboť současná hranice Rakouska vznikla až po první světové válce. V době římské se na území dnešního Rakouska rozkládaly tří římské provincie, z nichž nejvýznamnější bylo Noricum. Od poloviny 4. století na toto území přicházeli Germáni, jež přispívali k oslabení moci římské říše. Římané se z této oblasti stáhli roku 476 a namísto nich se zde začali objevovat Bavoři a Slované. Bavoři se záhy dostali pod vliv franské říše, nedokázali však zabránit Slovanům, aby si zde vytvořili své karantánské knížectví. Bavoři získali převahu až v polovině 8. století, Karantánii ovládli, sami se však roku 757 dostali do područí franské říše. Frankové v této oblasti ustavili Východní marku (po rozdělení franské říše se stala součástí východofranské říše), jež však po celou 1. polovinu 10. století byla vydána v plen Maďarům, které dokázal porazit až král Ota I. roku 955. Jeho nástupce Ota II. pak Východní marku roku 976 reorganizoval a svěřil ji Leopoldovi I. Babenberskému. Babenberkové se zprvu museli ještě vypořádávat s Maďary, po uklidnění východní hranice se však mohli na přelomu 11. a 12. století zapojit do boje o investituru, zpravidla na papežově straně, a později do mocenského zápasu mezi Štaufy a Welfy. Roku 1156 obdržel Jindřich II. Jasomirgott privilegium minus, kterým císař povýšil rakouskou marku na rakouské vévodství a dědičnou držbu tohoto území v mužské i ženské linii udělil právě Babenberkům. Roku 1192 pak Babenberkové získali vládu také nad štýrským vévodstvím. Babenberkové se stále více zapojovali do říšské politiky a účastnili se například křížových výprav. Agresivnější politikou na počátku 13. století si však Babenberkové znepřátelili své bavorské, české i uherské sousedy. Když roku 1246 rod Babenberků vymřel, nastal o jejich dědictví boj. Dočasně získal vládu v rakouském, štýrském i korutanském vévodství Přemysl Otakar II., od roku 1273 se však císaři Rudolfovi I. Habsburskému dařilo českého krále z rakouských zemí vytlačovat, až jej nakonec zcela porazil roku 1278 v bitvě na Moravském poli, čímž babenberské dědictví definitivně získali Habsburkové. Moc Habsburků se z jejich držav v severním Švýcarsku rozšířila ovšem nejen na rakouské a štýrské vévodství, nýbrž záhy také získali Korutany a Tyroly. Po smrti Rudolfa IV. Habsburského roku 1365 však došlo ke sporům mezi jeho syny, kteří si vládu v zemi roku 1379 rozdělili. Dvě větve rodu mezi sebou následující století soupeřily a ke sjednocení habsburských držav došlo znovu až roku 1491 za vlády Maxmiliána I. Po jeho smrti rakouské země obdržel jeho vnuk Ferdinand I., jenž roku 1526 získal také českou a uherskou korunu, a položil tak základy habsburské monarchie. Po jeho smrti roku 1564 se však moc v habsburské monarchii opět rozdělila mezi jeho nástupce. Rozdělená země se musela čelit náboženskému neklidu i třicetileté válce a k jejímu sjednocení došlo opět až roku 1665 za vlády Leopolda I., který musel vzápětí čelit masivnímu osmanskému tažení. Protiútok rakouských a spřátelených vojsk však nakonec vytlačil Osmany z Uher, čímž se území habsburské monarchie podstatně zvětšilo. Dalších územních zisků pak habsburská monarchie došla ve válce o dědictví španělské na počátku 18. století. Císař Karel VI. ovšem roku 1740 zemřel bez mužského potomka, a jeho dcera Marie Terezie proto musela čelit několika armádám, jež si chtěly habsburské dědictví rozdělit. V nastalé válce bylo nakonec úspěšné jen Prusko, které získalo většinu Slezska a další menší území. Další války zemi ještě více vyčerpaly, což postavilo Marii Terezii a jejího syna Josefa II. před nutnost provést osvícenské reformy, jež začaly feudální správu nahrazovat moderní státní správou. Na počátku 19. století postihlo habsburskou monarchii Napoleonovo tažení. Svatá říše římská zanikla a habsburský panovník zůstal pouze rakouským císařem. Snahou státu bylo až do roku 1860 s krátkou přestávkou při revoluci roku 1848 potlačovat liberální myšlenky, neúspěchy v zahraniční politice však nakonec císaře Františka Josefa I. nakonec donutily změnit kurs a povolit demokratickou konstituční monarchii. Rostoucí nacionální problémy se císař rozhodl vyřešit přeměnou Rakouského císařství na Rakousko-Uhersko, tím však uspokojil jen Maďary. Katastrofu pro Rakousko-Uhersko znamenala první světová válka, na jejímž konci roku 1918 se rozpadlo. Rakouští Němci se pokusili prosadit koncepci Německého Rakouska, nakonec však byli nuceni přijmout svůj stát v hranicích, jak jej vymezila Saintgermainská smlouva. První Rakouská republika se potýkala s obrovskými hospodářskými problémy, jež nedokázaly nestabilní vlády dvou znepřátelených politických stran uspokojivě řešit. Roku 1933 konečně Engelbert Dollfuss nastolil autoritativní režim, avšak i on musel čelit vážným problémům, zejména vzestupu rakouského nacismu. Pokus o převrat rakouských nacistů roku 1934 sice nakonec skončil neúspěchem, Rakousko však muselo čelit stále většímu tlaku Hitlerova Německa, jež si nakonec vynutilo „pozvání“ k záboru Rakouska. Jakožto součást Třetí říše se Rakousko zúčastnilo druhé světové války a po pádu nacistické moci bylo podobně jako Německo obsazeno Spojenci a rozděleno do okupačních zón. Plnou suverenitu Rakousko získalo zpět až roku 1955. Jakožto neutrální země se rychle začlenila do západních nevojenských organizací, až nakonec roku 1995 Rakousko vstoupilo do Evropské unie. (cs)
 • يعود تاريخ النمسا إلى القرن الثاني قبل الميلاد حيث كانت هناك مملكة النوريكوم.في عام 15 قبل الميلاد استولت دولة الروم في عهد القيصر آوكوستوس على الأراضي النمساوية ومنذ ذلك الحين يعود كثير من مدن النمسا إلى عصر الرومان مثل فيينا والتي كانت اسمها (فيندوبونا)، سالسبورج (يو فافوم) وغيرها. وبعد وفاة القيصر الروماني مارك أوريل في سنة 180 بعد الميلاد في فيينا، انتهى العصر الروماني بالنمسا حيث انسحبت الروم وتركتها للجرمانيين (الألمان) حيث انتشرت الحملة الصليبية في البلاد من المبشرين القادمين من أيرلندا سكوتلاندا ،ويعود تاريخ أكبر مركز رهباني في سالسبورج (سانت بينرس) إلى هذا العهد. (ar)
 • Ĉi tiu artikolo temas pri la historio de Aŭstrio. (eo)
 • Die Geschichte Österreichs reicht von der ersten Besiedelung in der Altsteinzeit bis zur Gegenwart. Im Jahr 996 unter dem Namen „Ostarrichi“ erstmals erwähnt, gehörte das Land zunächst als Markgrafschaft zum Herzogtum Bayern und war von 1156 bis 1453 als Herzogtum und von 1453 bis 1806 als Erzherzogtum eigenständiger Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches. Die Dynastie der Habsburger erwarb als Haus Österreich ein weiträumiges Herrschaftsgebiet und stellte über mehrere Jahrhunderte den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Das 1804 ausgerufene Kaisertum Österreich (das damals auch Ungarn und Böhmen umfasste) war mit seinem westlichen Teil von 1815 bis 1866 Teil des Deutschen Bundes und bildete ab 1867 mit dem nun eigenständigen Königreich Ungarn die Österreichisch-Ungarische Doppelmonarchie. Nach deren Auseinanderbrechen am Ende des Ersten Weltkriegs entstand Österreich 1918–1921 in seinen heutigen Grenzen, nachdem die Sieger des Ersten Weltkriegs den demokratischen Zusammenschluss mit Deutschland verhinderten. 1934 Diktatur geworden, wurde Österreich 1938 vom nationalsozialistischen Regime dem Deutschen Reich eingegliedert. Seit 1945 ist Österreich wieder eine unabhängige, seit 1955 souveräne Republik, die 1995 der Europäischen Union beitrat. (de)
 • Austriako historia Austria eta honen aurreko estatuen historia da, Burdin Aroan hasi eta XXI. mendera arte. (eu)
 • The history of Austria covers the history of Austria and its predecessor states, from the Early Stone Age to the present state. The name Ostarrîchi (Austria) has been in use since 996 AD when it was a margravate of the Duchy of Bavaria and from 1156 an independent duchy (later archduchy) of the Holy Roman Empire of the German Nation (Heiliges Römisches Reich 962–1806). Austria was dominated by the House of Habsburg and House of Habsburg-Lorraine (Haus Österreich) from 1273 to 1918. In 1806, when Emperor Francis II of Austria dissolved the Holy Roman Empire, Austria became the Austrian Empire, and was also part of the German Confederation until the Austro-Prussian War of 1866. In 1867, Austria formed a dual monarchy with Hungary: the Austro-Hungarian Empire (1867–1918). When this empire collapsed after the end of World War I in 1918, Austria was reduced to the main, mostly German-speaking areas of the empire (its current frontiers), and adopted the name The Republic of German-Austria. However, union with Germany and the chosen country name were forbidden by the Allies at the Treaty of Versailles. This led to the creation of the First Austrian Republic (1919-1933). Following the First Republic, Austrofascism tried to keep Austria independent from the German Reich. Engelbert Dollfuss accepted that most Austrians were German and Austrian, but wanted Austria to remain independent from Germany. In 1938, Austrian-born Adolf Hitler annexed Austria to the German Reich with the Anschluss, which was supported by a large majority of the Austrian people. Ten years after the Second World War Austria again became an independent republic as the Second Austrian Republic in 1955. Austria joined the European Union in 1995. (en)
 • La historia de Austria atañe a la historia de la actual Austria y de sus estados predecesores, desde principios de la Edad de Piedra hasta el Estado actual, y como la definición geopolítica del país ha sufrido cambios profundos durante los períodos modernos y contemporáneos, su historia también concierne a varios países vecinos: Alemania, Hungría, Suiza, Italia, República Checa, etc. Los primeros asentamientos humanos conocidos en la actual Austria se remontan a las primeras comunidades agrícolas de la antigua Edad de Piedra (Paleolítico). El país estuvo ocupado antes de la romanización por diversas tribus, inicialmente por ilirios y ligures, a los que más tarde, a finales de la Edad del Hierro, se sumarían celtas de la cultura de Hallstatt (c. 800 a. C.), una de las primeras culturas celtas, además de la cultura de La Tène en Francia. El primer pueblo organizado como estado nación fue un reino celta conocido por los romanos como Noricum, que data de c. 800 a 400 a.C.. A finales del siglo I a.C., las tierras al sur de Danubio se convirtieron en parte del Imperio romano, primero como reino vasallo independiente, y luego se incorporaron como la provincia de Noricum alrededor del 40 d.C. (partes de Austria también integraban las de Panonia y Retia). El asentamiento romano más importante fue Carnuntum, que todavía se puede visitar hoy como un sitio arqueológico con excavaciones. Tras la decadencia del Imperio romano (siglo IV), al inicio del periodo de las grandes migraciones hunos, godos, lombardos y vándalos cruzaron la frontera en varias ocasiones y después, los eslavos, más específicamente los actuales eslovenos, emigraron a los Alpes al iniciarse la expansión de los ávaros en el siglo VII, mezclándose con la población celto-románica, y establecieron el reino de Karantania, que comprendía gran parte del territorio austríaco oriental y central. Mientras, la tribu germánica de los bavarii se había hecho fuerte en los siglos V y VI en el oeste del país y en Baviera, en tanto que el actual Vorarlberg había sido fundado por los alamanes. Estos grupos se mezclaron con la población retorrománica. Bajo la presión de los ávaros, Karantania perdió su independencia ante Baviera en 745 y pasó a ser un margraviato. Durante los siglos siguientes, los asentamientos bávaros descendieron por el Danubio y ascendieron por los Alpes, un proceso por el cual Austria pasó a ser el país de habla germana que es hoy en día. Los bávaros pasaron a estar bajo el control del Imperio franco de los carolingios y, en consecuencia, formaron un Ducado del Sacro Imperio Romano Germánico. El duque Tasilón III de Baviera, que quería mantener la independencia bávara, fue derrotado y el poder pasó directamente a Carlomagno en 788. Alrededor del año 800, Carlomagno, para contener los avances de los eslavos y los ávaros, estableció el puesto avanzado de la marca Ávara (Awarenmark) en lo que hoy es la Baja Austria y alentó la colonización y la conversión al cristianismo. Parcialmente propiedad de Francia Oriental tras el tratado de Verdún de 843 de división del imperio carolingio, Austria fue en la Edad Media uno de los muchos principados de habla alemana que componían el Sacro Imperio Romano Germánico (Heiliges Römisches Reich, 962-1806). En el siglo X se estableció como una avanzada oriental (al este del río Enns) del ducado de Baviera, en la frontera con Hungría, la (marca del Este) o margraviato de Austria en 976, cuyo gobierno fue entregado a Leopoldo I de la casa de Babenberg que lo ejercerán los siguientes 270 años. Esta 'marca del Este' (zona fronteriza), fue conocida en alemán como Ostarrîchi o 'reino Oriental'. La primera mención de Ostarrîchi ocurre en un documento con ese nombre fechado en 996. En 1156, el emperador Federico I Barbarroja elevó su estatus y creó un ducado independiente de Baviera mediante el Privilegium Minus (correspondiente a la moderna Baja Austria) que siguió bajo el gobierno de los Babenberg, que en 1192, también adquirieron el ducado de Estiria. Con la muerte de Federico II en 1246, la línea Babenberg se extinguió. Otakar II de Bohemia controló efectivamente la Prusia de Austria, Estiria y Carintia. Su reinado llegó a su fin al ser derrotado en Dürnkrut por Rodolfo I de Habsburgo en 1278. De allí en adelante, hasta la Primera Guerra Mundial, Austria fue en gran parte la historia de su dinastía gobernante, los Habsburgo. Después de la dinastía Babenberg y de un breve interregno, Austria estuvo bajo el gobierno del rey alemán Rodolfo I de Habsburgo (r. 1276-1282), comenzando una dinastía que duraría siete siglos y que se hará progresivamente distinta de la vecina Baviera, siempre dentro del Sacro Imperio Romano. Los Habsburgo, cuya historia se confunde con la de Austria, serán la fuerza dominante del imperio y situarán en su cabeza a muchos sus soberanos hasta su disolución en 1806 por el «doble emperador» austriaco Francisco II / I. El siglo XV y principios del siglo XVI vio una expansión considerable de los Habsburgo a través de la diplomacia y de los matrimonios, acumulando territorios lejos de sus tierras hereditarias. En 1477, el archiduque Maximiliano, hijo único del emperador Federico III, se casó con la heredera de Borgoña y, por lo tanto, adquirió la mayor parte de los Países Bajos para la familia. Su hijo Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, heredera de la Corona de Castilla y de Aragón, y amplió las posesiones territoriales de los Habsburgo, sobre todo de los españoles. Este expansionismo, junto con las aspiraciones francesas y la resultante rivalidad entre Habsburgo-Francia o Borbón-Habsburgo, fueron factores importantes que dieron forma a la historia europea durante 200 años (1516-1756). Por el edicto de Worms (Wormser Vertrag) del 28 de abril de 1521, el emperador Carlos V (archiduque de Austria , r. 1519-1521) dividió la dinastía, otorgando las tierras hereditarias de Austria (Österreichische Länder) a su hermano, Fernando I (r. 1521-1564) y se establecieron las primeras estructuras administrativas centrales. En 1526, a raíz de la muerte sin herederos de Luis II, rey de Hungría y Bohemia en la batalla de Mohács (contra Suleiman el Magnífico y los otomanos), Fernando heredó sus territorios, con lo que la parte de Bohemia y de Hungría no ocupada por los otomanos quedó bajo su dominio, aunque pasó a tener un vecino peligroso. Incluso después del fallido primer asedio de Viena por los turcos en 1529, la amenaza otomana persistió durante otro siglo y medio con frecuentes conflictos entre los dos poderes, particularmente evidentes en la llamada Guerra Larga de 1593 a 1606. El siglo XVI también vio la expansión de la Reforma. Desde alrededor de 1600, la política de recatolicización o renovación católica de los Habsburgo (Rekatholisierung) condujo finalmente a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Originalmente una guerra religiosa, también fue una lucha por el poder en Europa central, particularmente por la oposición francesa al Sacro Imperio Romano de Habsburgo. Finalmente, la presión de la coalición anti-Habsburgo de Francia, Suecia y la mayoría de los estados alemanes protestantes contuvo su autoridad sobre las tierras austriacas y checas en 1648. En 1683, las fuerzas otomanas fueron derrotadas cerca de Viena por segunda vez y, finalmente, en la Gran Guerra Turca (1683-1699), fueron rechazadas más allá de Belgrado. Cuando la línea principal (española) de los Habsburgo se extinguió en 1700, precipitó la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) entre los Habsburgo y el rey Luis XIV de Francia. Posteriormente, los Habsburgo ampliaron enormemente sus territorio a través del Tratado de Utrecht de 1713, que les concedía la herencia hispana —Países Bajos Españoles, Nápoles y Lombardía—, la descomposición del poder otomano (1718) y de Polonia (1772 y 1795). Estas adquisiciones junto con las conquistas en los Balcanes dieron a Austria su mayor extensión territorial hasta la fecha. El año 1713 también vio la Pragmática Sanción, diseñada para evitar cualquier división adicional del territorio. Pero cuando Carlos VI (archiduque, r. 1711-1740) murió y fue sucedido por su hija, María Teresa (r. 1740-1780), Austria fue percibida como débil, lo que llevó a la guerra de sucesión austriaca (1740-1748) y a la guerra de los Siete Años (1756-1763). Posteriormente, Austria perdió Silesia frente a Prusia. Austria también perdió las conquistas anteriores de los otomanos, excepto el y Syrmia en la guerra ruso-turca (1735-1739) a pesar de estar aliada con Rusia. Estas guerras de Silesia iniciaron una larga tensión entre Austria y Prusia. María Teresa, efectivamente, reinó como emperatriz a través de su esposo, Francisco Esteban de Lorena (fallecido en 1765) y fundaron la nueva casa de Habsburgo-Lorena. Durante su extenso reinado se iniciaron amplias reformas, y cuando Francisco murió en 1765, José II (emperador r. 1765-1790; archiduque, r. 1780-1790) continuó con ellas. Los reinados de María Teresa I y de su hijo José II fueron un periodo de gran desarrollo social y político en la monarquía (abolición de la servidumbre, libertad de culto, abolición de la tortura, reformas administrativa y judicial, centralización administrativa...), dentro del espíritu del Despotismo Ilustrado. Sin embargo, su sucesor, su hermano, Leopoldo II (r. 1790-1792), fue mucho más conservador. El siguiente emperador, su hijo Francisco II (1792-1835), se encontró en guerra con Francia en la Primera (1792-1797) y en la Segunda Coalición (1798-1802) el preludio de las Guerras Napoleónicas (1803-1815), en que Austria perdió más territorio. Después de más pérdidas austriacas en la guerra de la Tercera Coalición (1803-1806), el futuro del Imperio de los Habsburgo parecía cada vez más incierto. Napoleón I se había autodeclarado emperador de Francia en mayo de 1804 y estaba ocupado reorganizando gran parte de las tierras del Sacro Imperio Romano, y parecía asumir también el título de emperador, como un segundo Carlomagno.​​ Francisco II respondió proclamando el Imperio de Austria en agosto, tomando el nuevo título de Emperador. En 1806, habiendo detentado ambos títulos en el ínterin, renunció a la corona imperial del Sacro Imperio Romano de la Nación alemana, que luego dejó de existir. Las guerras napoleónicas fueron una dura prueba para la supervivencia de la monarquía, pero la victoria reforzó a los Habsburgo. En 1815 —después del Congreso de Viena— Austria, con su canciller Metternich y los otros países germanófonos, formaron nuevamente una Confederación Germánica siendo garantes de la restauración (1815-1848). El surgimiento de los nacionalismos y la oposición austro-prusiana, con las derrotas exteriores entre 1848 y la guerra austro-prusiana de 1866 , acabaron con la confederación y resolvieron la cuestión alemana definitivamente. En 1867, Austria, bajo el reinado de Francisco José I, se volvió hacia el sureste de Europa de manera que el imperio austriaco, con el Compromiso austrohúngaro, se transformó y amplió para formar la «monarquía danubiana» (Donaumonarchy), una con Hungría: el Imperio austrohúngaro (1867-1918). Fue un periodo caracterizado por los problemas políticos entre las diversas nacionalidades, pero también por un gran desarrollo económico y social, y un mayor desarrollo aun en el ámbito de la cultura. Los movimientos nacionalistas dentro del imperio se hicieron cada vez más evidentes, y el elemento alemán se debilitó cada vez más. La monarquía dual logró reducir pero no eliminar las tensiones nacionalistas, que se desbordaron con el asesinato en 1914 del heredero austriaco del trono, el archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, y la consiguiente reacción en cadena que resultó en la Primera Guerra Mundial. La derrota de los Imperios centrales al final de la Guerra en 1918 provocó el colapso del imperio y de la dinastía y vio el territorio de la monarquía danubiana desmembrado en nuevos estados independientes delimitados según los grupos étnicos no alemanes, quedando Austria reducida a su territorio actual, las áreas principales en su mayoría de habla alemana del imperio (sus fronteras actuales), y adoptó el nombre de República de Austria Alemana. Sin embargo, la unión y el nombre fueron prohibidos por los Aliados en el Tratado de Versalles. Esto condujo a la creación de la Primera República de Austria (1918-1933), una república parlamentaria, que tuvo una vida caracterizada por la permanente crisis económica, política y social. La crisis económica mundial persistente y las tensiones políticas internas llevaron al surgimiento del austrofascismo aunque las autoridades intentaron mantener a Austria independiente del Reich alemán. El canciller Engelbert Dollfuss aceptó que la mayoría de los austríacos eran alemanes y austríacos, pero quería que Austria permaneciera independiente de Alemania. En febrero de 1934 estallaron conflictos civiles y la Constitución de mayo de 1934 dio lugar a un estado corporativo autoritario. Apenas dos meses después, el austrofascismo organizó el golpe de julio, queriendo anexar el país al Tercer Reich alemán, lo que resultó en el asesinato del canciller Dollfuss. Aunque el golpe fracasó, Adolf Hitler, que había nacido en Austria, logró anexionar con el Anschluss el país el 12 de marzo de 1938 como Ostmark, apoyado por una gran mayoría del pueblo austríaco.​​ Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Austria, incluida Viena, fue tomada por el Ejército soviético. Tras la derrota de los nazis, con el país exangüe las fuerzas aliadas y la URSS ocuparon Austria y Viena, la capital histórica, tuvo un destino similar al de Berlín durante diez años con una división cuatripartita. En 1955, el país recuperó su soberanía, como Segunda República de Austria, con la condición de que permaneciera neutral.​ Tras el colapso del comunismo en la Europa del Este, Austria incrementó su participación en los asuntos europeos. En 1994, el país aprobó en referéndum su incorporación a la Unión Europea, efectiva desde 1995, y en 1999 adoptó el sistema monetario europeo. (es)
 • Sejarah Austria mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi di Austria dan negara-negara pendahulunya dari awal Zaman Batu hingga saat ini. Nama Ostarrîchi (Austria) sudah digunakan sejak tahun 996 M ketika wilayah tersebut merupakan sebuah wilayah di Kadipaten Bayern. Wilayah ini kemudian menjadi sebuah kadipaten yang independen pada tahun 1156 di Kekaisaran Romawi Suci. Austria didominasi oleh Wangsa Habsburg dari tahun 1273 dan berstatus Kadipaten Utama. Kemudian, setelah kekalahan Napoleon dan diadakannya Kongres Wina pada tahun 1815, Austria menjadi wilayah utama Kekaisaran Austria. Negara ini mendominasi Konfederasi Jerman, tetapi pada tahun 1866 Austria dikalahkan oleh Prusia dalam Perang Austria-Prusia. Austria kemudian membentuk dwimonarki dengan Hongaria pada tahun 1867. Setelah kekalahan kekaisaran ini dalam Perang Dunia I pada tahun 1918, wilayah Austria yang tersisa adalah wilayah utamanya yang mayoritas penduduknya menuturkan bahasa Jerman. Mereka membentuk Republik Jerman-Austria dengan harapan agar mereka dapat bergabung dengan Republik Weimar. Namun, penyatuan ini dilarang oleh Traktat Versailles, sehingga berdirilah Republik Austria Pertama (1918-1933). Pada masa Republik Pertama, gerakan austrofasisme mencoba mempertahankan kemerdekaan Austria dari Jerman. Engelbert Dollfuss mengakui bahwa orang Austria adalah orang Jerman, tetapi ia ingin tetap merdeka dari Jerman yang mayoritas beragama Protestan. Pada tahun 1938, Adolf Hitler (yang lahir di Austria) memulai peristiwa Anschluss, sehingga Austria secara resmi menjadi bagian dari Jerman Nazi. Tindakan ini didukung oleh sebagian besar warga Austria. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Austria kembali dimerdekakan sebagai sebuah republik pada tahun 1955. Austria lalu bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995. (in)
 • オーストリアの歴史(オーストリアのれきし)について詳述する。政治・文化・人物誌などを含んだ総合的な年表を付記する。 「オーストリア#歴史」も参照 (ja)
 • L’histoire de l'Autriche désigne l'histoire du pays d'Europe centrale appelé aujourd'hui Autriche. Mais la définition géopolitique du pays ayant connu de profonds changements au cours des périodes moderne et contemporaine, cette histoire concerne donc aussi les pays voisins : Allemagne, Hongrie, Suisse, Italie, etc. Déjà peuplée par les Celtes (Civilisation de Hallstatt), appartenant à l’Empire romain (Provinces Norique ainsi qu’une partie de la Pannonie et de la Rhétie) puis en partie possédée par la Francie orientale, l’Autriche est pendant tout le Moyen Âge une des nombreuses principautés de langue allemande composant le Saint-Empire romain germanique. Grâce au Privilegium Minus et à la Maison de Babenberg, indépendante de la Bavière depuis 1156, l'Autriche adoptée par la maison de Habsbourg en 1278 (Rodolphe Ier) a longtemps été la force dominante de l’Empire, plaçant à sa tête beaucoup de ses souverains, jusqu’à sa dissolution en 1806 par le « double-empereur » autrichien François II/I. À la fin du Moyen Âge, la maison de Habsbourg (plus tard Habsbourg-Lorraine) transforme ses possessions en puissance européenne par rattachement des pays germanophones et non germanophones, centralise l’administration et le droit dans l’Archiduché d'Autriche — notamment après la guerre de Succession d'Autriche par Marie-Thérèse et son fils Joseph II — et forme enfin en 1804 l’empire d'Autriche. En 1815 — après le Congrès de Vienne — l’Autriche et les autres pays germanophones essayent à nouveau de former une confédération allemande, mais l’opposition austro-prussienne domine, donc la guerre austro-prussienne achève cette confédération en 1866 et résout la question allemande définitivement de la part de l’Autriche. En 1867, l’Autriche, sous le règne de François-Joseph Ier se tourne vers le sud-est de l’Europe de sorte que l’empire d’Autriche se transforme et s’agrandit pour former la « monarchie danubienne » (allemand : Donaumonarchie), l’Autriche-Hongrie. À la fin de la Première Guerre mondiale la défaite des Empires centraux aboutit, au nom du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » et selon le 10e point de Wilson, à la dislocation de la « monarchie danubienne » en plusieurs nouveaux États indépendants, ce qui réduit l’Autriche à son territoire actuel : ses habitants souhaitent s’unir à l'Allemagne républicaine mais les vainqueurs leur refusent le « droit des peuples » et le pays se laisse alors tenter par l'austrofascisme, puis par le nazisme. En 1938, l'Autriche est annexée au Troisième Reich (Anschluss). La défaite hitlérienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, laisse le pays exsangue. Vienne, la capitale historique, connaît alors pendant dix ans un sort similaire à celui de Berlin et connaît une division quadripartite. En 1955, le pays recouvre sa souveraineté et mène une politique de stricte neutralité. Aujourd'hui, en dépit d'un rapport parfois difficile avec son passé, l'Autriche est un pays de l'Union européenne. (fr)
 • La storia dell'Austria si protrae dai primi insediamenti del paleolitico all'età contemporanea. L'Austria fu anticamente abitata dai Celti e dagli Illiri nella parte orientale. Con l'avanzata dei primi, i secondi si spostarono sempre più verso le coste adriatiche riducendo la loro presenza nella regione. Fu conquistata dai Romani e per secoli fece parte dell'Impero romano. Longobardi, Ostrogoti, Bavari e Franchi ne occuparono il territorio che fu germanizzato. L'Austria finì sotto il dominio dei Babenberg dal X al XIII secolo. I Babenberg vennero quindi scacciati dagli Asburgo, la cui dinastia continuò a governare l'Austria fino al XX secolo. Dopo lo scioglimento del Sacro Romano Impero nel 1806, venne fondato l'Impero austriaco, che nel 1867 si trasformò nella doppia monarchia dell'Austria-Ungheria. L'impero venne diviso in diversi Stati indipendenti dopo la sconfitta delle potenze centrali nella prima guerra mondiale, portando l'Austria alla forma odierna. Nel 1918 l'Austria divenne una repubblica, con istituzioni democratico-rappresentative fino al 1934, quando il cancelliere Engelbert Dollfuß stabilì la dittatura. L'Austria venne annessa alla Germania nazista nel 1938 (il cosiddetto Anschluss). Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo la sconfitta nazista, l'Austria venne occupata dagli Alleati fino al 1955, quando la nazione divenne nuovamente una repubblica indipendente, a condizione che rimanesse neutrale. Comunque, dopo il collasso del comunismo, in Europa Orientale, l'Austria venne sempre più coinvolta nelle questioni europee, e, nel 1995, entrò a far parte dell'Unione europea, e, nel 1999, della zona dell'Euro. (it)
 • Por volta de 400 a.C., os celtas chegaram às regiões central e oriental da Áustria. Por volta de 15 a.C., os romanos dominaram a parte ao sul do Danúbio e tornaram esse território parte de seu Império. No final do século II d.C., tribos do norte começaram a invadir a Áustria romana. Em 476 d.C., o Império Romano ruiu. Durante o período de declínio, grupos asiáticos, germânicos e eslavos se estabeleceram na Áustria. Do final do século VIII a 814, a região foi dominada por Carlos Magno. O rei da Germânia, Oto I, passou a reinar sobre a Áustria em 955, sendo coroado imperador em 962. Até 1806, o território governado por reis germânicos constituiu o Sacro Império Romano-Germânico, tendo a Áustria se tornado o país mais importante em 976, o imperador Oto II passou o controle do nordeste da Áustria a Leopoldo I, da família Babenberg. Em 1156, Frederico I declarou a região um ducado. (pt)
 • De geschiedenis van Oostenrijk beschrijft de ontwikkeling van het Alpenland Oostenrijk, vanaf het Frankische Rijk tot vandaag. Het land ontstond rond het kerngebied Oostenrijk, wat vandaag de provincies Neder-Oostenrijk en Opper-Oostenrijk uitmaakt. Van hieruit breidde het land zich uit, binnen het Rooms-Duitse Rijk, maar ook ver daarbuiten tot in het huidige Roemenië en Oekraïne en de Balkan. De geschiedenis van het land is onlosmakelijk verbonden met het huis Habsburg. (nl)
 • Historia Austrii – tereny obecnej Austrii były zamieszkane w okresie starożytności przez plemiona celtyckie. W I wieku p.n.e. większość jej obszaru zostało podbite przez Cesarstwo Rzymskie, następnie Austria była częścią Cesarstwa zachodniorzymskiego. W średniowieczu była częścią I Rzeszy niemieckiej. Najdłużej, bo od drugiej połowy XIII wieku do 1918 roku rządzona była przez dynastię Habsburgów. W latach 1867-1918 wchodziła w skład Austro Węgier. Od rozpadu monarchii Austro-Węgier jest republiką, od 1995 roku członek Unii Europejskiej. (pl)
 • Den här artikeln behandlar Österrikes historia. Österrikes historia behandlar Österrike och dess föregångare från och med tidig stenålder till dagens stat. Namnet Ostarrîchi (Österrike) har använts sedan år 996 när det var en del av hertigdömet Bayern och från 1156 ett självständigt hertigdöme och del av det Tysk-romerska riket (962–1806). Österrike ingick i den habsburgska monarkin 1273–1806 och blev sedan Kejsardömet Österrike innan, som en följd av tysk-österrikiska kriget bildades dubbelmonarkin Österrike-Ungern 1867. När imperiet kollapsade 1918 reducerades Österrike till de tysktalande områden av imperiet som Republiken Tysk-Österrike. 1919 bildades Republiken Österrike och 1938 anslöts landet till Tyskland. 1955 blev landet åter självständigt och gick med i EU 1995. (sv)
 • История Австрии охватывает историю Австрии (нем. Österreich) с каменного века и до настоящего времени. В X веке из герцогства Бавария была выделена Восточная Баварская марка, которая в 996 году получила название Австрии (Ostarrîchi). Первоначально правители марки были вассалами герцогов Баварии, пока в 1156 году император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса не возвёл её в ранг герцогства. С 1273 по 1918 года правителями Австрии были представители дома Габсбургов, которые в итоге стали императорами Священной Римской империи. В 1806 году император Франц II распустил Священную Римскую империю, образовав из своих родовых владений Австрийскую империю (с 1868 — Австро-Венгерская империя). После окончания Первой мировой войны империя распалась, а на территориях с преимущественно немецким населением была образована Германская Австрия. По итогам Сен-Жерменскго договора в 1919 году была образована Первая Австрийская Республика, просуществовавшая до 1938 года, когда в результате Аншлюса Австрия была присоединена к Гитлеровской Германии. После поражения Германии во Второй мировой войне Австрия вошла в состав зоны оккупации союзников. В 1955 году Австрия обрела независимость, на её территории была образована Вторая Австрийская республика. (ru)
 • 奥地利是位于中欧的一个内陆国家,在歷史上的大部分時間和赫赫有名的哈布斯堡家族劃上等號,在奧地利統治神聖羅馬帝國、德意志邦聯、奧地利帝國的500年中一直都是德意志地區的最大強國,但在奧匈帝國成立之後卻屢屢被民族問題困擾,釀成第一次世界大戰,一戰後哈布斯堡帝國解體。二戰前夕其國民希特勒控制德國並讓德奧合併引發第二次世界大戰,二戰後被納入西方北約陣營,不再追求歐洲霸權,成為中立國。21世紀開始,在民主化運動下成為讓人安享晚年的福利國家,其人均收入和國民幸福指數能和北歐國家不相上下。 (zh)
 • На території Австрії знахідки найдавніших людей датуються епохою палеоліту. Деякі історичні дані свідчать про докельтське, найімовірніше ілірійського населення. Дуже багато в Австрії знахідок так званої Гальштатської культури раннього заліза. Близько 500-400 до н.е. з'явилися войовничі кельтські племена зі своєю говіркою, релігійними культами і традиціями які завоювали та асимілювали попереднє населення. На межі нової ери тут жили різні племена, переважно кельтського походження, серед яких найзначнішими були тавриски (норики). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 39477 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 258469 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1070019358 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • يعود تاريخ النمسا إلى القرن الثاني قبل الميلاد حيث كانت هناك مملكة النوريكوم.في عام 15 قبل الميلاد استولت دولة الروم في عهد القيصر آوكوستوس على الأراضي النمساوية ومنذ ذلك الحين يعود كثير من مدن النمسا إلى عصر الرومان مثل فيينا والتي كانت اسمها (فيندوبونا)، سالسبورج (يو فافوم) وغيرها. وبعد وفاة القيصر الروماني مارك أوريل في سنة 180 بعد الميلاد في فيينا، انتهى العصر الروماني بالنمسا حيث انسحبت الروم وتركتها للجرمانيين (الألمان) حيث انتشرت الحملة الصليبية في البلاد من المبشرين القادمين من أيرلندا سكوتلاندا ،ويعود تاريخ أكبر مركز رهباني في سالسبورج (سانت بينرس) إلى هذا العهد. (ar)
 • Ĉi tiu artikolo temas pri la historio de Aŭstrio. (eo)
 • Austriako historia Austria eta honen aurreko estatuen historia da, Burdin Aroan hasi eta XXI. mendera arte. (eu)
 • オーストリアの歴史(オーストリアのれきし)について詳述する。政治・文化・人物誌などを含んだ総合的な年表を付記する。 「オーストリア#歴史」も参照 (ja)
 • De geschiedenis van Oostenrijk beschrijft de ontwikkeling van het Alpenland Oostenrijk, vanaf het Frankische Rijk tot vandaag. Het land ontstond rond het kerngebied Oostenrijk, wat vandaag de provincies Neder-Oostenrijk en Opper-Oostenrijk uitmaakt. Van hieruit breidde het land zich uit, binnen het Rooms-Duitse Rijk, maar ook ver daarbuiten tot in het huidige Roemenië en Oekraïne en de Balkan. De geschiedenis van het land is onlosmakelijk verbonden met het huis Habsburg. (nl)
 • Historia Austrii – tereny obecnej Austrii były zamieszkane w okresie starożytności przez plemiona celtyckie. W I wieku p.n.e. większość jej obszaru zostało podbite przez Cesarstwo Rzymskie, następnie Austria była częścią Cesarstwa zachodniorzymskiego. W średniowieczu była częścią I Rzeszy niemieckiej. Najdłużej, bo od drugiej połowy XIII wieku do 1918 roku rządzona była przez dynastię Habsburgów. W latach 1867-1918 wchodziła w skład Austro Węgier. Od rozpadu monarchii Austro-Węgier jest republiką, od 1995 roku członek Unii Europejskiej. (pl)
 • 奥地利是位于中欧的一个内陆国家,在歷史上的大部分時間和赫赫有名的哈布斯堡家族劃上等號,在奧地利統治神聖羅馬帝國、德意志邦聯、奧地利帝國的500年中一直都是德意志地區的最大強國,但在奧匈帝國成立之後卻屢屢被民族問題困擾,釀成第一次世界大戰,一戰後哈布斯堡帝國解體。二戰前夕其國民希特勒控制德國並讓德奧合併引發第二次世界大戰,二戰後被納入西方北約陣營,不再追求歐洲霸權,成為中立國。21世紀開始,在民主化運動下成為讓人安享晚年的福利國家,其人均收入和國民幸福指數能和北歐國家不相上下。 (zh)
 • На території Австрії знахідки найдавніших людей датуються епохою палеоліту. Деякі історичні дані свідчать про докельтське, найімовірніше ілірійського населення. Дуже багато в Австрії знахідок так званої Гальштатської культури раннього заліза. Близько 500-400 до н.е. з'явилися войовничі кельтські племена зі своєю говіркою, релігійними культами і традиціями які завоювали та асимілювали попереднє населення. На межі нової ери тут жили різні племена, переважно кельтського походження, серед яких найзначнішими були тавриски (норики). (uk)
 • La història d'Àustria designa la història de l'estat d'Europa central anomenat actualment Àustria. Però la seva definició geopolítica ha conegut profunds canvis en el transcurs dels períodes modern i contemporani. Així doncs, aquesta història pertoca també als estats veïns: Alemanya, Hongria, Suïssa, Itàlia, etc. Avui, malgrat una relació de vegades difícil amb el seu passat, Àustria és un estat de la Unió Europea. (ca)
 • Dějiny Rakouska úzce souvisí s dějinami okolních současných států, neboť současná hranice Rakouska vznikla až po první světové válce. V době římské se na území dnešního Rakouska rozkládaly tří římské provincie, z nichž nejvýznamnější bylo Noricum. Od poloviny 4. století na toto území přicházeli Germáni, jež přispívali k oslabení moci římské říše. Římané se z této oblasti stáhli roku 476 a namísto nich se zde začali objevovat Bavoři a Slované. Bavoři se záhy dostali pod vliv franské říše, nedokázali však zabránit Slovanům, aby si zde vytvořili své karantánské knížectví. Bavoři získali převahu až v polovině 8. století, Karantánii ovládli, sami se však roku 757 dostali do područí franské říše. (cs)
 • Die Geschichte Österreichs reicht von der ersten Besiedelung in der Altsteinzeit bis zur Gegenwart. Im Jahr 996 unter dem Namen „Ostarrichi“ erstmals erwähnt, gehörte das Land zunächst als Markgrafschaft zum Herzogtum Bayern und war von 1156 bis 1453 als Herzogtum und von 1453 bis 1806 als Erzherzogtum eigenständiger Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches. Die Dynastie der Habsburger erwarb als Haus Österreich ein weiträumiges Herrschaftsgebiet und stellte über mehrere Jahrhunderte den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Das 1804 ausgerufene Kaisertum Österreich (das damals auch Ungarn und Böhmen umfasste) war mit seinem westlichen Teil von 1815 bis 1866 Teil des Deutschen Bundes und bildete ab 1867 mit dem nun eigenständigen Königreich Ungarn die Österreichisch-Ungarische Doppelmona (de)
 • La historia de Austria atañe a la historia de la actual Austria y de sus estados predecesores, desde principios de la Edad de Piedra hasta el Estado actual, y como la definición geopolítica del país ha sufrido cambios profundos durante los períodos modernos y contemporáneos, su historia también concierne a varios países vecinos: Alemania, Hungría, Suiza, Italia, República Checa, etc. En 1994, el país aprobó en referéndum su incorporación a la Unión Europea, efectiva desde 1995, y en 1999 adoptó el sistema monetario europeo. (es)
 • The history of Austria covers the history of Austria and its predecessor states, from the Early Stone Age to the present state. The name Ostarrîchi (Austria) has been in use since 996 AD when it was a margravate of the Duchy of Bavaria and from 1156 an independent duchy (later archduchy) of the Holy Roman Empire of the German Nation (Heiliges Römisches Reich 962–1806). Austria joined the European Union in 1995. (en)
 • L’histoire de l'Autriche désigne l'histoire du pays d'Europe centrale appelé aujourd'hui Autriche. Mais la définition géopolitique du pays ayant connu de profonds changements au cours des périodes moderne et contemporaine, cette histoire concerne donc aussi les pays voisins : Allemagne, Hongrie, Suisse, Italie, etc. Aujourd'hui, en dépit d'un rapport parfois difficile avec son passé, l'Autriche est un pays de l'Union européenne. (fr)
 • Sejarah Austria mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi di Austria dan negara-negara pendahulunya dari awal Zaman Batu hingga saat ini. Nama Ostarrîchi (Austria) sudah digunakan sejak tahun 996 M ketika wilayah tersebut merupakan sebuah wilayah di Kadipaten Bayern. Wilayah ini kemudian menjadi sebuah kadipaten yang independen pada tahun 1156 di Kekaisaran Romawi Suci. (in)
 • La storia dell'Austria si protrae dai primi insediamenti del paleolitico all'età contemporanea. L'Austria fu anticamente abitata dai Celti e dagli Illiri nella parte orientale. Con l'avanzata dei primi, i secondi si spostarono sempre più verso le coste adriatiche riducendo la loro presenza nella regione. Fu conquistata dai Romani e per secoli fece parte dell'Impero romano. Longobardi, Ostrogoti, Bavari e Franchi ne occuparono il territorio che fu germanizzato. L'Austria finì sotto il dominio dei Babenberg dal X al XIII secolo. I Babenberg vennero quindi scacciati dagli Asburgo, la cui dinastia continuò a governare l'Austria fino al XX secolo. (it)
 • Por volta de 400 a.C., os celtas chegaram às regiões central e oriental da Áustria. Por volta de 15 a.C., os romanos dominaram a parte ao sul do Danúbio e tornaram esse território parte de seu Império. No final do século II d.C., tribos do norte começaram a invadir a Áustria romana. Em 476 d.C., o Império Romano ruiu. Durante o período de declínio, grupos asiáticos, germânicos e eslavos se estabeleceram na Áustria. (pt)
 • Den här artikeln behandlar Österrikes historia. Österrikes historia behandlar Österrike och dess föregångare från och med tidig stenålder till dagens stat. Namnet Ostarrîchi (Österrike) har använts sedan år 996 när det var en del av hertigdömet Bayern och från 1156 ett självständigt hertigdöme och del av det Tysk-romerska riket (962–1806). (sv)
 • История Австрии охватывает историю Австрии (нем. Österreich) с каменного века и до настоящего времени. В X веке из герцогства Бавария была выделена Восточная Баварская марка, которая в 996 году получила название Австрии (Ostarrîchi). Первоначально правители марки были вассалами герцогов Баварии, пока в 1156 году император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса не возвёл её в ранг герцогства. (ru)
rdfs:label
 • History of Austria (en)
 • تاريخ النمسا (ar)
 • Dějiny Rakouska (cs)
 • Història d'Àustria (ca)
 • Geschichte Österreichs (de)
 • Historio de Aŭstrio (eo)
 • Historia de Austria (es)
 • Austriako historia (eu)
 • Histoire de l'Autriche (fr)
 • Sejarah Austria (in)
 • オーストリアの歴史 (ja)
 • Storia dell'Austria (it)
 • 오스트리아의 역사 (ko)
 • Geschiedenis van Oostenrijk (nl)
 • Historia Austrii (pl)
 • História da Áustria (pt)
 • Історія Австрії (uk)
 • История Австрии (ru)
 • Österrikes historia (sv)
 • 奥地利历史 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:deathPlace of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:deathPlace of
is dbp:establishedEvent of
is dbp:sovereigntyType of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License