The Angevin Empire (; French: Empire Plantagenêt) describes the possessions of the Angevin kings of England who held lands in England and France during the 12th and 13th centuries. Its rulers were Henry II (ruled 1154–1189), Richard I (r. 1189–1199), and John (r. 1199–1216). The Angevin Empire is an early example of a composite state.

Property Value
dbo:abstract
 • مصطلح الإمبراطورية الأنجوية هو مصطلح حديث يصف مجموعة المناطق التي حكمها البلانتاجانت الأنجويون الواقعة ما بين جبال البرانس (البرينيه) جنوباً حتى إيرلندا شمالاً خلال القرن الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشر. حكمت هذه الإمبراطورية إنجلترا وحوالي نصف فرنسا بالإضافة إلى جزء من إيرلندا، ويحدها من الجنوب كل من مملكة نبرة ومملكة أرغون. لكن وعلى الرغم من اتساع الأراضي الخاضعة لحكم البلانتاجانت، إلا أنهم هُزموا من قبل فيليب الثاني ملك فرنسا مما أدى إلى انقسام الإمبراطورية إلى شطرين وخسارتها كل من نورماندي وأنجو. كانت حرب المئة عام إحدى نتائج هذه الخسارة. (ar)
 • El terme Imperi angeví és un terme modern que descriu el conjunt d'estats governats en algun moment per la dinastia angevina Plantagenet. Els Plantagenet governaren sobre una zona que s'estenia dels Pirineus a Irlanda durant els segles XII i XIII. L'"imperi" abastava més o menys la meitat occidental de la França medieval, tota Anglaterra i, nominalment, tota Irlanda. Tanmateix, malgrat el seu poder, els Plantagenet foren derrotats per Felip II de França, de la Casa dels Capets, que partí l'imperi en dos després de llevar-li Normandia i Anjou. Aquest desfeta portaria a les guerres de Saintonge i dels Cent Anys. (ca)
 • Anjouovská říše, neboli také Angevinská říše, jsou novověká označení pro personální unii nazývanou jako Říše Plantagenetů (francouzsky L'Empire Plantagenêt). Tuto říši vytvořil Jindřich II. z anjouovského rodu Plantagenetů ze svého dědictví po otci (Anjou, Maine, Touraine, Normandie) a po matce (Anglie a svrchovanost nad Bretaní), posléze pak sňatkem s Eleonorou Akvitánskou (Akvitánie, Gaskoňsko). Vládnoucí vrstva byla jazykově a kulturně francouzská. Anjouovská říše byla nejmocnějším politickým útvarem v Evropě v druhé polovině 12. století. Svým potenciálem přispěla významně k ekonomickému rozmachu západní Evropy, na druhou stranu však její existence a rozpínavost zkomplikovaly vztahy Anglie s Francií a vytvořily prostředí pro budoucí války. Období největšího rozmachu Anjouovské říše bylo ukončeno v letech 1204 až 1206 porážkou Jana Bezzemka v jeho střetnutí s francouzským králem Filipem II. Augustem. (cs)
 • Das angevinische Reich (englisch Angevin Empire, französisch Empire angevin oder Empire Plantagenêt) ist eine moderne Bezeichnung für den umfangreichen territorialen Besitz des Hauses Plantagenet zur Zeit von etwa 1150 bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Der Besitz umfasste hauptsächlich die gesamte westliche Hälfte Frankreichs sowie das Königreich England. (de)
 • The Angevin Empire (; French: Empire Plantagenêt) describes the possessions of the Angevin kings of England who held lands in England and France during the 12th and 13th centuries. Its rulers were Henry II (ruled 1154–1189), Richard I (r. 1189–1199), and John (r. 1199–1216). The Angevin Empire is an early example of a composite state. The Angevins of the House of Plantagenet ruled over an area covering roughly half of France, all of England, and parts of Ireland and Wales, and had further influence over much of the remaining British Isles. The empire was established by Henry II, as King of England, Duke of Normandy, Count of Anjou (from which the Angevins derive their name), as well as Duke of Aquitaine by right of his wife, and multiple subsidiary titles. Although their title of highest rank came from the Kingdom of England, the Angevins held court primarily on the continent at Angers in Anjou, and Chinon in Touraine. The influence and power of the House of Anjou brought them into conflict with the kings of France of the House of Capet, to whom they also owed feudal homage for their French possessions, bringing in a period of rivalry between the dynasties. Despite the extent of Angevin rule, Henry's son, John, was defeated in the Anglo-French War (1213–1214) by Philip II of France following the Battle of Bouvines. John lost control of most of his continental possessions, apart from Gascony in southern Aquitaine. This defeat set the scene for further conflicts between England and France, leading up to the Hundred Years' War. (en)
 • El término Imperio angevino es un término moderno que describe el conjunto de estados gobernados en algún momento por la dinastía angevina Plantagenet. Los Plantagenet gobernaron sobre un área que se extendía de los Pirineos a Irlanda durante los siglos XII y XIII. El "imperio" abarcaba más o menos la mitad occidental de la Francia medieval, toda Inglaterra y, nominalmente, toda Irlanda. Sin embargo, pese a su poder, los Plantagenet fueron derrotados por Felipe Augusto, de la Casa de los Capetos, que partió el imperio en dos tras despojarle de Normandía y Anjou. Esta derrota sembraría el terreno para las guerras de Saintonge y de los Cien Años. (es)
 • Angevinar Inperioa XII. eta XIII. mendeetan Plantagenet leinua buru zuten zenbait estaturi historialariek emandako izena da, garai horretan ez baitzegoen horrelako terminorik. Angevinar lurraldeak Pirinioetatik Irlandara zihoazen, mendebaldeko Frantzia eta Ingalaterra osoa bere baitan hartuta. Ingalaterrako Henry II.aren agintaldian (1154-1189) lurralde hauen hedapena erpinera iritsi bazen ere, Frantziako Filipe Augusto erregeak inperio hori erdibitu zuen, Normandia eta Anjouko lurraldeak bereganatu baitzituen. (eu)
 • Is téarma nua-aimseartha í an Impireacht Ainsivíneach, a bhaintear úsáid as le haghaidh cur síos a dhéanamh ar chnuasach na stát a bhí, uair amháin, faoi riail na nAinsivíneach, de chuid Ríshleachta Plantagenêt. Rialaigh na Plantagenêt thar limistéar, a shín ó na Piréiní go hÉirinn, le linn an 12ú agus an luath 13ú haois, a bhí suite ó thuaidh ó na ríochtaí Navarre agus Aragon. Shín an "tImpireacht" seo, a chéadbhunaigh Anraí Plantagenet, cúnta d'Anjou agus mar Anraí II, Rí Shasana, thar tuairim is leath den Fhrainc mheánaoiseach, Sasana uilig, agus chuid d'Éirinn. Mar sin féin, in ainneoin méid na rialach Phlantagenêt, fuair Pilip II na Fraince de Theach na Capet an lámh in uachtar ar a mhac Eoin, Rí Shasana, a d'fhág an tImpireacht scoilte ina dhá chuid, tar éis gur chailleadh cúigí na Normainne agus . Réitigh an cliseadh seo, a d'fhág na Plantagenêt i gceannas ar chríocha i Sasana agus Gascony, an cúige Francach, an comhthéacs don Chogadh Saintonge agus don Chogadh Céad Bliain. (ga)
 • L'Empire Plantagenêt ou Empire angevin est l'ensemble d'États s'étendant des confins anglo-écossais aux Pyrénées et de l'Irlande au Limousin et réunis au milieu du XIIe siècle par Henri II Plantagenêt. La formation de l'Empire Plantagenêt plonge ses origines au XIe siècle avec l'émergence du comté d'Anjou, qui avec le comte Foulques Nerra jusqu'à Foulques V, réussit à asseoir sa domination sur les provinces environnantes du Maine et de la Touraine. Geoffroy Plantagenêt, fils de Foulques V, y ajoute la Normandie. Son propre fils, Henri II Plantagenêt, par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, étend son influence sur l'Aquitaine. À terme, il parvient à conquérir l'Angleterre et y est sacré roi en 1154. L'influence et la puissance des Plantagenêts inquiète la dynastie capétienne française qui ouvre une période de conflits s'étalant sur une centaine d'années. Richard Cœur de Lion, fils et successeur d'Henri II, meurt en 1199, ce qui permet à Philippe Auguste de se lancer à la conquête de la partie continentale de l'Empire en 1214 (dont seul subsiste le duché d'Aquitaine), mettant un terme à la domination des Plantagenêts dans l'ouest de la France. (fr)
 • Kekaisaran Angevin (; Prancis: L'Empire Plantagenêt), dalam penggunaan modern, adalah istilah kolektif untuk wilayah kekuasaan , meskipun Pemerintahannya berada di Angers dan Chinon (sekarang Prancis), pada abad ke-12 dan ke-13. Penguasanya adalah Henry II, Richard I, dan John. Kerajaan Angevin dari Wangsa Plantagenet memerintah atas sebuah kawasan yang meliputi setengah wilayah Prancis, dan bagian-bagian dari Irlandia dan , dan memiliki pengaruh tambahan atas sebagian besar Kepulauan Britania lainnya. Kekaisaran tersebut didirikan oleh Henry II, sebagai Raja Inggris, , dan Adipati Normandy. Pada 1152, melalui ernikahan dengan Eleanor dari Aquitaine, Ia menjadi penguasa Kadipaten Aquitaine. (in)
 • L'Impero angioino (in lingua inglese: Angevin Empire; in francese: Empire angevin) o meglio plantageneto (in francese: L'Empire Plantagenêt) fu un insieme di stati governati dalla dinastia plantageneto-angioina. Tale definizione di "impero angioino" rimane comunque un neologismo storiografico, perché questi domini non costituirono mai uno stato unitario, ma una unione dinastica. I Plantageneti governarono nei secoli XII e XIII su un'area che si estendeva dai Pirenei all'Irlanda, comprendendo circa una metà della Francia medievale, l'Inghilterra e l'Irlanda. Come re di Inghilterra essi erano totalmente sovrani nei territori controllati nelle isole britanniche, ma al di là della Manica, dove possedevano più feudi e terre degli stessi re di Francia, risultavano comunque essere dei vassalli feudali di questi ultimi, a cui dovevano prestare omaggio. Nonostante l'estensione del potere plantageneto, essi alla fine vennero sconfitti da Filippo II Augusto, Re di Francia, della dinastia dei Capetingi, che fece loro perdere tutte le province a nord della Loira, compreso il loro nucleo originario di Normandia ed Angiò. Questa sconfitta, che lasciò ai Plantageneti il governo sui loro possedimenti inglesi e sulla Guascogna in Francia, pose le basi per le successive guerre di Saintonge e dei Cent'anni. (it)
 • アンジュー帝国(アンジューていこく、英語: Angevin Empire(アンジェヴィン・エンパイア)、フランス語: Empire Plantagenêt)は、プランタジネット家(アンジュー家)によって統治された領域の通称。アンジュ帝国とも表記する。正式な国号ではないが、12世紀から13世紀にかけてプランタジネット家が統治した、ピレネー山脈からアイルランドに至る広大な領土は後世に帝国と形容された。プランタジネット家は最盛期にはフランス王国の西半分、イングランド王国全土、アイルランド全土(名目上)に勢力を拡張した。しかし、フランス国王フィリップ2世との抗争に敗れたことにより、アンジュー、ノルマンディー等のヨーロッパ大陸の領土の大半を喪失した。この敗北によって、プランタジネット家が大陸に保有する領土はガスコーニュのみとなり、百年戦争の遠因となった。 (ja)
 • 앙주 제국(영어: Angevin Empire) 또는 플랜태저넷 제국(프랑스어: L'Empire Plantagenêt)은 12세기-13세기에 걸쳐 앙주 가의 당주가 겸임한 작위들에 의해 형성된 동군연합을 가리키는 현대의 표현이다. 앙주 제국을 성립시킨 헨리 2세는 잉글랜드 국왕, , 노르망디 공작 작위를 겸했다. 1152년 아키텐의 엘레오노르와 결혼하면서 의 지배권을 손에 넣었고 1174년에는 으로 스코틀랜드를 속국화했으며 1177년 아일랜드 더블린에 상륙해 아일랜드 영지를 지정하고 자신을 그 영주로 칭했다. 헨리 2세의 아들 존이 1214년 에서 프랑스 카페 가의 필리프 2세에게 패배하여 프랑스 지역의 영지를 모두 잃어버림으로써 앙주 제국은 사실상 해체되었다. 그 다음 왕인 헨리 3세가 de jure 지배권을 주장했으나 의미는 없었다. 잉글랜드 왕가는 앙주 제국의 해체를 기점으로 앙주 가와 플랜태저넷 가로 구분된다. 이후 스코틀랜드 독립 전쟁으로 스코틀랜드가 속국 지위에서 벗어나고 아일랜드 영지도 더블린 일대를 제외하면 게일인들에게 도로 빼앗기게 되면서() 플랜태저넷 가의 영지는 잉글랜드 전역과 웨일스 일부로 쪼그라들었다. 앙주 제국의 영지 계승 문제는 몇 세대 뒤 백년전쟁의 원인이 되었다. (ko)
 • Het Angevijnse Rijk is de naam die gegeven wordt aan het gebied dat de eerste Plantagenetkoningen van Engeland bestuurden. Het rijk strekte zich uit van de Schotse grens tot aan de Pyreneeën, inclusief enkele delen van Wales en Ierland. Het Angevijnse Rijk was puur in hegemonie een rijk, en niet zozeer in territoriaal opzicht. Het werd achtereenvolgens bestuurd door de koningen Hendrik II, Richard I (ook bekend als Richard Leeuwenhart) en Jan van Engeland en zij zagen de voorouderlijke gebieden in de Loirevallei als het centrum van hun rijk. Hendrik II had een grote hoeveelheid aan grondgebieden bij elkaar verkregen. Zo had hij Anjou, Maine en Touraine geërfd en had hij via het huwelijk met zijn vrouw, Eleonora van Aquitanië, het hertogdom Aquitanië verkregen. Hij breidde ook zijn macht op de Britse eilanden verder uit en verlegde daar zijn grenzen in Wales en op Ierland. Door de vazalliteit van de Franse lenen aan de koningen van het Huis Capet kwamen Hendrik II en zijn zonen herhaaldelijk in conflict met de Franse koningen. Hendrik II en Richard I slaagden erin hun grenzen te verdedigen, maar onder het koningschap van Jan gingen grote delen van het rijk verloren. Er kwam een definitief einde aan het rijk toen koning Hendrik III in 1259 zijn aanspraak op Franse lenen opgaf in het Verdrag van Parijs. (nl)
 • O Império angevino ou Império Plantageneta é o conjunto de Estados que se estendiam dos confins anglo-escoceses aos Pirenéus e da Irlanda a Limousin, unidos a meio do século XII por Henrique II de Inglaterra. (pt)
 • Анжуйская держава, Анжуйская монархия, Анжуйская империя (англ. Angevin Empire; фр. L'Empire Plantagenêt) — условное название владений Генриха II Плантагенета, которые простирались по обе стороны Ла-Манша, — вся Северная, Западная и Юго-Западная Франция, а также Англия. После смерти отца Жоффруа V Плантагенета Генрих получил в наследство большую территорию: графства Мэн, графства Анжу, Турень, а также герцогство Нормандия. В 1152 году после брака с Алиенорой Аквитанской (бывшей супругой французского короля Людовика VII) его владения увеличились. Алиенора владела большой территорией в Южной Франции: герцогствами Аквитания и Гасконь, графством Пуатье, в вассальной зависимости от неё находились графства Ла-Марш, Перигор, Овернь, а также виконтство Лимож. Кроме того, после смерти в 1154 году английского короля Стефана Генрих под именем Генрих II был признан королём Англии, став родоначальником династии Плантагенетов, различные ветви которой правили Англией до 1485 года. Его владения во много раз превышали владения королей Франции. В составе владений Генриха и его сыновей графства Анжу оставалось до 1204 года, пока король Франции Филипп II Август не отвоевал Анжу, Мэн, Турэнь и Нормандию у английского короля Иоанна Безземельного, присоединив их к королевскому домену. (ru)
 • 安茹帝国(Angevin empire)这个术语,是历史学家对金雀花王朝统治英格兰和法兰西西部时代的称号。 12世纪后半叶开始,由英格兰国王亨利二世和他的继承人理查一世和约翰统治的安茹帝国。安茹帝国幅员从苏格兰直到比利牛斯山。因为亨利的父亲为安茹伯爵,因此三位国王都称为安茹国王。1150年,亨利二世为诺曼第公爵,1151年,亨利二世为安茹伯爵,1152年,与阿基坦的埃莉诺结婚,成为阿基坦公国的继承人。1171年亨利二世之子杰弗里任布列塔尼公爵,布列塔尼也并入安茹帝国。1154年亨利二世成为英格兰国王,直接统治全英格兰和南威尔士,对北威尔士的领土圭内斯有宗主权。1171年,安茹王国吞并爱尔兰。1174年—1189年苏格兰臣服于亨利二世。1214年亨利二世的儿子约翰因为丧失了在欧洲大陆除吉耶讷以外的领土而被称为无地王约翰。 (zh)
 • Анжуйська імперія (англ. Angevin Empire; фр. L'Empire Plantagenêt) — сучасна узагальнююча назва володінь англійських королів Анжуйської династії у 12 та 13 століттях. Королі з дому Плантагенетів поширювали свої володіння на територію, що охоплювала половину королівства Франція, все королівство Англію, частини Ірландії, Уельса, а також мали значний вплив на решті території Британських островів. Імперію було засновано Генріхом ІІ, який виступав як король Англії, граф Анжу та герцог Нормандії. У 1152 році завдяки шлюбу з Елеонорою Аквітанською, він став також правителем герцогства Аквітанія. Слово «Імперія» використувується у назві державного утворення в умовному значенні, оскільки не повністю відповідає фактичному стану справ у часи існування утворення. Це редше була сукупність різних територій, успадкованих, отриманих або захоплених королями; невідомо, чи існувала на той час якась спільна об'єднуюча їх ідентичність, яка б виправдовувала позначення цієї сукупності володінь як «Імперії». У часи найбільшого свого поширення, Анжуйська імперія включала в себе королівство Англію, Ірландію, герцогства Нормандію, Гасконь та Аквітанію, графства Анжу, Пуату, Мен, Турень, Сентонж, Ла Марш, Перигор, Лімузен, Нант та Керсі. Хоча герцогства та графства були васально підпорядковані королям Франції, контролювались та керувались вони королями Англії. Ця суперечність послужила одною з підвалин низки подальших конфліктів, які в майбутньому переросли на Столітню війну. (uk)
dbo:capital
dbo:currency
dbo:governmentType
dbo:religion
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1256774 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 112535 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983605323 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:capital
 • No official capital. Court was generally held at Angers and Chinon. (en)
dbp:coatAlt
 • The royal arms of England: on a red shield three pale golden lions passant guardant with blue claws and tongues, each on its own row. (en)
dbp:commonLanguages
dbp:commonName
 • Anjou (en)
dbp:conventionalLongName
 • Angevin Empire (en)
dbp:currency
dbp:dateEnd
 • --12-04
dbp:dateEvent
 • 1214-07-27 (xsd:date)
dbp:dateStart
 • --10-25
dbp:era
 • Middle Ages (en)
dbp:event
 • Battle of Bouvines, effective and, at that time, unrecoverable loss of Normandy and Anjou. (en)
dbp:eventEnd
 • Treaty of Paris, Henry III formally recognises Capetian rule over Anjou, Poitou, Maine, and Normandy. (en)
dbp:eventStart
 • Henry of Anjou inherits England (en)
dbp:flag
 • Royal Banner of England (en)
dbp:flagAlt
 • The royal standard England: a red flag with three pale golden lions passant guardant with blue claws and tongues, each on its own row. (en)
dbp:flagType
 • Royal banner (en)
dbp:governmentType
dbp:imageCoat
 • Royal Arms of England .svg (en)
dbp:imageFlag
 • Royal Standard of England.svg (en)
dbp:imageMap
 • Angevin Empire 1190.svg (en)
dbp:imageMapCaption
 • The extent of the Angevin Empire around 1190 (en)
dbp:leader
dbp:lifeSpan
 • 1154 (xsd:integer)
dbp:religion
dbp:sign
dbp:source
 • Phillipidos, iv, 393-6, in Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, ed. H. F. Delaborde, ii (en)
dbp:status
dbp:symbolType
 • Royal coat of arms (en)
dbp:symbolTypeArticle
 • Royal Arms of England (en)
dbp:text
 • When Richard replied [to the charges against him] he spoke so eloquently and regally, in so lionhearted a manner, that it was as though he had forgotten where he was and the undignified circumstances in which he had been captured and imagined himself to be seated on the throne of his ancestors at Lincoln or Caen. (en)
dbp:titleLeader
 • Emperor, King, Prince, Duke, Count and Lord (en)
dbp:today
 • France (en)
 • Guernsey (en)
 • Jersey (en)
 • Republic of Ireland (en)
 • United Kingdom (en)
 • (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:yearEnd
 • 1259 (xsd:integer)
dbp:yearLeader
 • 1154 (xsd:integer)
 • 1189 (xsd:integer)
 • 1199 (xsd:integer)
 • 1216 (xsd:integer)
dbp:yearStart
 • 1154 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • مصطلح الإمبراطورية الأنجوية هو مصطلح حديث يصف مجموعة المناطق التي حكمها البلانتاجانت الأنجويون الواقعة ما بين جبال البرانس (البرينيه) جنوباً حتى إيرلندا شمالاً خلال القرن الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشر. حكمت هذه الإمبراطورية إنجلترا وحوالي نصف فرنسا بالإضافة إلى جزء من إيرلندا، ويحدها من الجنوب كل من مملكة نبرة ومملكة أرغون. لكن وعلى الرغم من اتساع الأراضي الخاضعة لحكم البلانتاجانت، إلا أنهم هُزموا من قبل فيليب الثاني ملك فرنسا مما أدى إلى انقسام الإمبراطورية إلى شطرين وخسارتها كل من نورماندي وأنجو. كانت حرب المئة عام إحدى نتائج هذه الخسارة. (ar)
 • El terme Imperi angeví és un terme modern que descriu el conjunt d'estats governats en algun moment per la dinastia angevina Plantagenet. Els Plantagenet governaren sobre una zona que s'estenia dels Pirineus a Irlanda durant els segles XII i XIII. L'"imperi" abastava més o menys la meitat occidental de la França medieval, tota Anglaterra i, nominalment, tota Irlanda. Tanmateix, malgrat el seu poder, els Plantagenet foren derrotats per Felip II de França, de la Casa dels Capets, que partí l'imperi en dos després de llevar-li Normandia i Anjou. Aquest desfeta portaria a les guerres de Saintonge i dels Cent Anys. (ca)
 • Das angevinische Reich (englisch Angevin Empire, französisch Empire angevin oder Empire Plantagenêt) ist eine moderne Bezeichnung für den umfangreichen territorialen Besitz des Hauses Plantagenet zur Zeit von etwa 1150 bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Der Besitz umfasste hauptsächlich die gesamte westliche Hälfte Frankreichs sowie das Königreich England. (de)
 • El término Imperio angevino es un término moderno que describe el conjunto de estados gobernados en algún momento por la dinastía angevina Plantagenet. Los Plantagenet gobernaron sobre un área que se extendía de los Pirineos a Irlanda durante los siglos XII y XIII. El "imperio" abarcaba más o menos la mitad occidental de la Francia medieval, toda Inglaterra y, nominalmente, toda Irlanda. Sin embargo, pese a su poder, los Plantagenet fueron derrotados por Felipe Augusto, de la Casa de los Capetos, que partió el imperio en dos tras despojarle de Normandía y Anjou. Esta derrota sembraría el terreno para las guerras de Saintonge y de los Cien Años. (es)
 • Angevinar Inperioa XII. eta XIII. mendeetan Plantagenet leinua buru zuten zenbait estaturi historialariek emandako izena da, garai horretan ez baitzegoen horrelako terminorik. Angevinar lurraldeak Pirinioetatik Irlandara zihoazen, mendebaldeko Frantzia eta Ingalaterra osoa bere baitan hartuta. Ingalaterrako Henry II.aren agintaldian (1154-1189) lurralde hauen hedapena erpinera iritsi bazen ere, Frantziako Filipe Augusto erregeak inperio hori erdibitu zuen, Normandia eta Anjouko lurraldeak bereganatu baitzituen. (eu)
 • アンジュー帝国(アンジューていこく、英語: Angevin Empire(アンジェヴィン・エンパイア)、フランス語: Empire Plantagenêt)は、プランタジネット家(アンジュー家)によって統治された領域の通称。アンジュ帝国とも表記する。正式な国号ではないが、12世紀から13世紀にかけてプランタジネット家が統治した、ピレネー山脈からアイルランドに至る広大な領土は後世に帝国と形容された。プランタジネット家は最盛期にはフランス王国の西半分、イングランド王国全土、アイルランド全土(名目上)に勢力を拡張した。しかし、フランス国王フィリップ2世との抗争に敗れたことにより、アンジュー、ノルマンディー等のヨーロッパ大陸の領土の大半を喪失した。この敗北によって、プランタジネット家が大陸に保有する領土はガスコーニュのみとなり、百年戦争の遠因となった。 (ja)
 • O Império angevino ou Império Plantageneta é o conjunto de Estados que se estendiam dos confins anglo-escoceses aos Pirenéus e da Irlanda a Limousin, unidos a meio do século XII por Henrique II de Inglaterra. (pt)
 • 安茹帝国(Angevin empire)这个术语,是历史学家对金雀花王朝统治英格兰和法兰西西部时代的称号。 12世纪后半叶开始,由英格兰国王亨利二世和他的继承人理查一世和约翰统治的安茹帝国。安茹帝国幅员从苏格兰直到比利牛斯山。因为亨利的父亲为安茹伯爵,因此三位国王都称为安茹国王。1150年,亨利二世为诺曼第公爵,1151年,亨利二世为安茹伯爵,1152年,与阿基坦的埃莉诺结婚,成为阿基坦公国的继承人。1171年亨利二世之子杰弗里任布列塔尼公爵,布列塔尼也并入安茹帝国。1154年亨利二世成为英格兰国王,直接统治全英格兰和南威尔士,对北威尔士的领土圭内斯有宗主权。1171年,安茹王国吞并爱尔兰。1174年—1189年苏格兰臣服于亨利二世。1214年亨利二世的儿子约翰因为丧失了在欧洲大陆除吉耶讷以外的领土而被称为无地王约翰。 (zh)
 • Anjouovská říše, neboli také Angevinská říše, jsou novověká označení pro personální unii nazývanou jako Říše Plantagenetů (francouzsky L'Empire Plantagenêt). Tuto říši vytvořil Jindřich II. z anjouovského rodu Plantagenetů ze svého dědictví po otci (Anjou, Maine, Touraine, Normandie) a po matce (Anglie a svrchovanost nad Bretaní), posléze pak sňatkem s Eleonorou Akvitánskou (Akvitánie, Gaskoňsko). Vládnoucí vrstva byla jazykově a kulturně francouzská. Anjouovská říše byla nejmocnějším politickým útvarem v Evropě v druhé polovině 12. století. Svým potenciálem přispěla významně k ekonomickému rozmachu západní Evropy, na druhou stranu však její existence a rozpínavost zkomplikovaly vztahy Anglie s Francií a vytvořily prostředí pro budoucí války. Období největšího rozmachu Anjouovské říše bylo (cs)
 • The Angevin Empire (; French: Empire Plantagenêt) describes the possessions of the Angevin kings of England who held lands in England and France during the 12th and 13th centuries. Its rulers were Henry II (ruled 1154–1189), Richard I (r. 1189–1199), and John (r. 1199–1216). The Angevin Empire is an early example of a composite state. (en)
 • L'Empire Plantagenêt ou Empire angevin est l'ensemble d'États s'étendant des confins anglo-écossais aux Pyrénées et de l'Irlande au Limousin et réunis au milieu du XIIe siècle par Henri II Plantagenêt. (fr)
 • Is téarma nua-aimseartha í an Impireacht Ainsivíneach, a bhaintear úsáid as le haghaidh cur síos a dhéanamh ar chnuasach na stát a bhí, uair amháin, faoi riail na nAinsivíneach, de chuid Ríshleachta Plantagenêt. Rialaigh na Plantagenêt thar limistéar, a shín ó na Piréiní go hÉirinn, le linn an 12ú agus an luath 13ú haois, a bhí suite ó thuaidh ó na ríochtaí Navarre agus Aragon. Shín an "tImpireacht" seo, a chéadbhunaigh Anraí Plantagenet, cúnta d'Anjou agus mar Anraí II, Rí Shasana, thar tuairim is leath den Fhrainc mheánaoiseach, Sasana uilig, agus chuid d'Éirinn. (ga)
 • Kekaisaran Angevin (; Prancis: L'Empire Plantagenêt), dalam penggunaan modern, adalah istilah kolektif untuk wilayah kekuasaan , meskipun Pemerintahannya berada di Angers dan Chinon (sekarang Prancis), pada abad ke-12 dan ke-13. Penguasanya adalah Henry II, Richard I, dan John. (in)
 • L'Impero angioino (in lingua inglese: Angevin Empire; in francese: Empire angevin) o meglio plantageneto (in francese: L'Empire Plantagenêt) fu un insieme di stati governati dalla dinastia plantageneto-angioina. Tale definizione di "impero angioino" rimane comunque un neologismo storiografico, perché questi domini non costituirono mai uno stato unitario, ma una unione dinastica. (it)
 • 앙주 제국(영어: Angevin Empire) 또는 플랜태저넷 제국(프랑스어: L'Empire Plantagenêt)은 12세기-13세기에 걸쳐 앙주 가의 당주가 겸임한 작위들에 의해 형성된 동군연합을 가리키는 현대의 표현이다. 앙주 제국을 성립시킨 헨리 2세는 잉글랜드 국왕, , 노르망디 공작 작위를 겸했다. 1152년 아키텐의 엘레오노르와 결혼하면서 의 지배권을 손에 넣었고 1174년에는 으로 스코틀랜드를 속국화했으며 1177년 아일랜드 더블린에 상륙해 아일랜드 영지를 지정하고 자신을 그 영주로 칭했다. (ko)
 • Het Angevijnse Rijk is de naam die gegeven wordt aan het gebied dat de eerste Plantagenetkoningen van Engeland bestuurden. Het rijk strekte zich uit van de Schotse grens tot aan de Pyreneeën, inclusief enkele delen van Wales en Ierland. Het Angevijnse Rijk was puur in hegemonie een rijk, en niet zozeer in territoriaal opzicht. Het werd achtereenvolgens bestuurd door de koningen Hendrik II, Richard I (ook bekend als Richard Leeuwenhart) en Jan van Engeland en zij zagen de voorouderlijke gebieden in de Loirevallei als het centrum van hun rijk. (nl)
 • Анжуйская держава, Анжуйская монархия, Анжуйская империя (англ. Angevin Empire; фр. L'Empire Plantagenêt) — условное название владений Генриха II Плантагенета, которые простирались по обе стороны Ла-Манша, — вся Северная, Западная и Юго-Западная Франция, а также Англия. (ru)
 • Анжуйська імперія (англ. Angevin Empire; фр. L'Empire Plantagenêt) — сучасна узагальнююча назва володінь англійських королів Анжуйської династії у 12 та 13 століттях. Королі з дому Плантагенетів поширювали свої володіння на територію, що охоплювала половину королівства Франція, все королівство Англію, частини Ірландії, Уельса, а також мали значний вплив на решті території Британських островів. Імперію було засновано Генріхом ІІ, який виступав як король Англії, граф Анжу та герцог Нормандії. У 1152 році завдяки шлюбу з Елеонорою Аквітанською, він став також правителем герцогства Аквітанія. (uk)
rdfs:label
 • الإمبراطورية الأنجوية (ar)
 • Imperi Angeví (ca)
 • Anjouovská říše (cs)
 • Angevinisches Reich (de)
 • Angevin Empire (en)
 • Imperio angevino (es)
 • Angevinar Inperioa (eu)
 • Empire Plantagenêt (fr)
 • Impireacht Ainsivíneach (ga)
 • Kekaisaran Angevin (in)
 • Impero angioino (it)
 • アンジュー帝国 (ja)
 • 앙주 제국 (ko)
 • Angevijnse Rijk (nl)
 • Império Angevino (pt)
 • Анжуйская держава (ru)
 • Анжуйська Імперія (uk)
 • 安茹帝国 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Anjou (en)
 • Angevin Empire (en)
is dbo:birthPlace of
is dbo:deathPlace of
is dbo:place of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:birthPlace of
is dbp:combatant of
is dbp:deathPlace of
is dbp:events of
is dbp:place of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of