An Entity of Type: military conflict, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The invasion of Poland (1 September – 6 October 1939), also known as the September campaign (Polish: Kampania wrześniowa), 1939 defensive war (Polish: Wojna obronna 1939 roku) and Poland campaign (German: Überfall auf Polen, Polenfeldzug), was an attack on the Republic of Poland by Nazi Germany and the Soviet Union which marked the beginning of World War II. The German invasion began on 1 September 1939, one week after the signing of the Molotov–Ribbentrop Pact between Germany and the Soviet Union, and one day after the Supreme Soviet of the Soviet Union had approved the pact. The Soviets invaded Poland on 17 September. The campaign ended on 6 October with Germany and the Soviet Union dividing and annexing the whole of Poland under the terms of the German–Soviet Frontier Treaty.

Property Value
dbo:abstract
 • غزو بولندا تعرف كذلك بـحملة سبتمبر (بالبولندية: Kampania wrześniowa) أو حملة بولندا (بالألمانية: Polenfeldzug)، هو هجوم مزدوج شنته القوات الألمانية والسوفيتية عام 1939 على الجمهورية البولندية، بدأ الهجوم الألماني في 1 سبتمبر 1939 وبدأ الهجوم السوفيتي في 17 سبتمبر، وقد تقاسم البلدان الاراضي البولندية طبقا للاتفاق الألماني السوفيتي المبرم بينهما قبل اسبوع من بدأ الحرب في 23 أغسطس 1939. يشكل غزو بولندا بداية الحرب العالمية الثانية إذ سرعان ما أعلنت المملكة المتحدة الحرب على ألمانيا في 3 سبتمبر تبعتها في ذلك فرنسا. في 29 سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق ألماني روسي لترسيم الحدود الجديدة، وتقسيم بولندا (ثلث للروس، وثلثان للألمان) وانتهى اجتياح بولندا في 6 أكتوبر مخلفا خسائرا في صفوف الجيش البولندي بلغت نحو 66 ألف قتيل و 694 ألف أسير فيما أنسحبت القوات البحرية البولندية إلى المملكة المتحدة. (ar)
 • Invaze do Polska (též zářijová kampaň nebo zářijové tažení; německy Polenfeldzug [pólenfeldcug], Fall Weiß [fal vajs], polsky Kampania wrześniowa či Wojna obronna 1939 roku) byl útok nacistického Německa a Sovětského svazu na druhou polskou republiku, který zahájil druhou světovou válku v Evropě. Německo napadlo Polsko 1. září 1939 , týden po podpisu Paktu Molotov–Ribbentrop mezi Německem a Sovětským svazem a den poté, co pakt schválil Nejvyšší sovět Sovětského svazu. SSSR napadl Polsko 17. září. Kampaň skončila 6. října; Nacistické Německo, Slovenský stát a Sovětský svaz během ní společně v jediném měsíci zlikvidovaly Polsko, které bylo rozděleno a anektováno Německem a Sovětským svazem v souladu s Německo-sovětskou smlouvou o přátelství, spolupráci a vymezení demarkační linie. Západní spojenci, kteří v reakci na německou agresi vyhlásili Německu válku, nebyli ochotni ani schopni Polsku významněji pomoci a nedokázali ani využít faktu, že většina německých jednotek byla soustředěna v Polsku a na polských hranicích. Výsledkem bylo rozdělení polského území mezi Německo, Sovětský svaz, Litvu a Slovenský stát. Německé síly napadly Polsko ze severu, jihu a západu ráno po incidentu v Gliwicích. Slovenské síly postupovaly po boku německých ze severu Slovenska. Jak Wehrmacht postupoval, také polské síly ustupovaly ze svých předních operačních základen poblíž německo-polské hranice k zavedenějším obranným liniím na východě. Po polské porážce v polovině září po bitvě na Bzuře získali Němci nespornou výhodu. Polské síly se poté stáhly na jihovýchod, kde se připravovaly na dlouhou obranu rumunského předmostí a očekávaly očekávanou podporu a úlevu od Francie a Spojeného království. Tyto dvě země uzavřely smlouvy s Polskem a 3. září vyhlásily Německu válku; nakonec byla jejich podpora Polsku velmi omezená, nicméně Francie zaútočila na malou část Německa během saarské ofenzívy. 17. září zaútočila sovětská Rudá armáda na východní Polsko, území za Curzonovou linií, které podle tajného protokolu Paktu Molotov – Ribbentrop spadalo do sovětské „sféry vlivu“; polský plán obrany byl tak zastaralý. Tváří v tvář druhé frontě polská vláda dospěla k závěru, že obrana rumunského předmostí již není proveditelná, a nařídila nouzovou evakuaci všech vojsk do neutrálního Rumunska. Dne 6. října, po polské porážce v bitvě u Kocku, získaly německé a sovětské síly nad Polskem plnou kontrolu. Úspěch invaze znamenal konec Druhé polské republiky, ačkoli Polsko se nikdy formálně nevzdalo. 8. října, po počátečním období vojenské správy, Německo přímo připojilo západní Polsko a bývalé Svobodné město Gdaňsk a ve zbývající části území zavedlo okupační německou správu jako tzv. Generální gouvernement. Sovětský svaz začlenil své nově nabyté oblasti do běloruské a ukrajinské svazové republiky a okamžitě zahájil kampaň sovětizace. V návaznosti na invazi vytvořil kolektiv podzemních odbojových organizací na polském území polský podzemní stát. Mnoho z vojenských exulantů, kterým se podařilo z Polska uprchnout, se následně připojilo k polským ozbrojeným silám na Západě, loajálním polské exilové vládě. (cs)
 • La invasió de Polònia (1 de setembre - 6 d'octubre de 1939), també coneguda com a campanya de setembre (polonès: Kampania wrześniowa), guerra defensiva de 1939 (polonès: Wojna obronna 1939 roku) i campanya de Polònia (alemany: Überfall auf Polen, Polenfeldzug), va ser un atac a la República de Polònia per part de l'Alemanya nazi i la Unió Soviètica que va marcar el començament de la Segona Guerra Mundial. La invasió alemanya va començar l'1 de setembre de 1939, una setmana després de la signatura del Pacte Mólotov-Ribbentrop entre Alemanya i la Unió Soviètica, i un dia després que el Soviet Suprem de la Unió Soviètica aprovés el pacte. Els soviètics van envair Polònia el 17 de setembre. La campanya va finalitzar el 6 d'octubre amb Alemanya i la Unió Soviètica dividint i annexionant tota Polònia en virtut del Tractat de Frontera Germano-Soviètica. Les forces alemanyes van envair Polònia des del nord, sud i oest el matí després de l'incident de Gleiwitz. Les forces van al costat dels alemanys al nord d'Eslovàquia. A mesura que la Wehrmacht avançava, les forces poloneses es retiraven de les seves bases d'operacions properes a prop de la frontera Alemanya-Polònia cap a establertes més a l'est. Després de la derrota polonesa a mitjans de setembre a la , els alemanys van obtenir un avantatge indiscutible. Les forces poloneses es van on es van preparar per a una llarga defensa del cap de pont romanès mentre esperaven el suport de França i el Regne Unit; països amb qui Polònia havia signat aliances militars: el 25 d'agost d'aquell mateix any i des de 1921 una altra . Tot i això, malgrat que les dues potències occidentals van declarar la guerra a Alemanya el 3 de setembre, no van donar cap tipus de suport al seu aliat i es van mantenir quasi inactius més de mig any –període conegut com la guerra de broma, durant el qual França va envair una petita part d'Alemanya en l'ofensiva del Saar. El 17 de setembre, l'Exèrcit Roig soviètic va envair Polònia oriental, el territori més enllà de la línia Curzon que va caure a "l'esfera d'influència" soviètica segons el protocol secret del Pacte Mólotov-Ribbentrop; això va fer obsolet el pla de defensa polonès. Davant d'un segon front, el govern polonès va concloure que la defensa del cap de pont romanès ja no era factible i va ordenar l'evacuació d'emergència de totes les tropes per la neutral Romania. El 6 d'octubre, després de la derrota polonesa a la , les forces alemanyes i soviètiques van obtenir el control total sobre Polònia. L'èxit de la invasió va marcar el final de la Segona República Polonesa, tot i que Polònia mai no es va rendir formalment. El 8 d'octubre, després d'un primer , Alemanya l'oest de Polònia i l'antiga ciutat lliure de Danzig i va col·locar el bloc restant de territori sota l'administració del recentment establert Govern General. La Unió Soviètica va a les seves repúbliques constituents de Bielorússia i Ucraïna, i va iniciar immediatament una campanya de sovietització. Després de la invasió, un col·lectiu d' clandestines va formar l'Estat Polonès Clandestí dins del territori de l'antic estat polonès. Molts dels exiliats militars que van aconseguir escapar de Polònia es van unir posteriorment a les , una força armada fidel al govern polonès a l'exili. (ca)
 • Als Überfall auf Polen (Polenfeldzug) wird der Angriffskrieg des NS-Staats gegen die Zweite Polnische Republik bezeichnet. Er führte zum Sitzkrieg, der in den Zweiten Weltkrieg (in Europa) überging. In Asien hatte der Zweite Weltkrieg mit dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg schon 1937 begonnen. Von Adolf Hitler befohlen und unterstützt von Truppen des Slowakischen Staats, griffen die deutschen Streitkräfte am 1. September 1939 nach längeren diplomatischen Spannungen an. Unmittelbar vorangegangen war der vorgetäuschte und zur Rechtfertigung ausgeführte Überfall auf den Sender Gleiwitz. Am 3. September 1939 erklärten die Dritte Französische Republik und das Vereinigte Königreich im Rahmen der Britisch-französischen Garantieerklärung dem Deutschen Reich den Krieg; ihre begrenzten militärischen Maßnahmen wie die Saar-Offensive waren jedoch nicht zur Entlastung Polens geeignet. Unterstützt von der Luftwaffe rückten zwei deutsche Heeresgruppen von Norden und Süden auf polnischem Territorium vor. Deutsche Truppen erreichten am 8. September die Hauptstadt Polens, die in der Schlacht um Warschau am 28. September 1939 kapitulierte. Gemäß dem geheimen Zusatzprotokoll zum Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vollzogen drei Armeen der Roten Arbeiter- und Bauernarmee am 17. September die Sowjetische Besetzung Ostpolens. Die polnische Regierung floh am 17./18. September 1939 in das neutrale Rumänien, wo sie interniert wurde. Die am 30. September gebildete Polnische Exilregierung versuchte, mit geflohenen Truppenteilen Widerstand gegen die Besatzer zu organisieren. Die letzten in Polen verbliebenen Verbände der polnischen Streitkräfte kapitulierten am 6. Oktober 1939; die meisten polnischen Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft. Im Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 teilten Deutschland und die Sowjetunion Polen unter sich auf (Vierte Teilung Polens). Westpolen, Zentralpolen mit Ausnahme der Woiwodschaft Białystok und die westlichen Teile Südpolens fielen an Deutschland, die ostpolnischen Gebiete an die Sowjetunion. Mit einem Erlass vom 8. Oktober 1939 trennte Hitler einen Teil der deutsch besetzten Gebiete, darunter auch rein polnische, als „eingegliederte Ostgebiete“ (Wartheland und Danzig-Westpreußen) vom sogenannten polnischen Reststaat ab. Er erweiterte die Provinz Schlesien in südlicher Richtung um ganz überwiegend polnisch besiedelte Gebiete. Die Freie Stadt Danzig war bereits am 1. September wieder Bestandteil des Deutschen Reichs geworden. In den übrigen deutsch besetzten Gebieten wurde vier Tage später das sogenannte Generalgouvernement als Zone der „Abkapselung“ und rechtsfreien Ausbeutung geschaffen. Während in den eingegliederten Ostgebieten mit einem Prozess der „Neuordnung“ und Eindeutschung begonnen wurde, war das Generalgouvernement zur rücksichtslosen Ausbeutung von Polen und Juden in Polen vorgesehen und wurde Ziel „völkischer Ausrottungsmaßnahmen“. Schon während der Kampfhandlungen und der Deutschen Besetzung Polens 1939–1945 verübten Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD und Angehörige der Wehrmacht teils planmäßig, teils spontan Massenmorde an der polnischen Intelligenzija und Szlachta, an Priestern, Gewerkschaftern und Juden. Dieser „Auftakt zum Vernichtungskrieg“ diente auch der Vorbereitung des Deutsch-Sowjetischen Krieges und des Holocaust. Der Begriff „Überfall auf Polen“ bezeichnet eigentlich nur den Kriegsbeginn. Der gesamte Kriegsverlauf, auch mitsamt der sowjetischen Invasion, wird gemeinhin als Polenfeldzug oder Invasion Polens bezeichnet. In Polen nennt man ihn Septemberfeldzug (Kampania wrześniowa) oder Verteidigungskrieg von 1939 (Wojna obronna 1939 roku). Die englische Bezeichnung ist Invasion of Poland, die französische Campagne de Pologne (1939), die niederländische Poolse Veldtocht, die dänische Felttoget i Polen i 1939. (de)
 • Η εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 και ουσιαστικά σηματοδότησε την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εισβολή πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την υπογραφή του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότωφ μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης. 17 ημέρες μετά την έναρξη της γερμανικής εισβολής, και στα πλαίσια του συμφώνου αυτού, ακολούθησε η σοβιετική εισβολή. Στις 6 Οκτωβρίου 1939 η Πολωνία είχε πλέον υποταχθεί πλήρως. (el)
 • La invado en Pollando (ankaŭ septembra kampanjo aŭ septembra militiro; germane Polenfeldzug, pollingve Kampania wrześniowa aŭ Wojna obronna 1939 roku) – defendo de teritorio de Pollando antaŭ agresmilito (sen difinita en internacia juro militdeklaro) de la germana armeo Wehrmacht kaj de la soveta Ruĝa Armeo. La unua etapo de la dua mondmilito. De la 3-a de septembro 1939 koalicia milito de Pollando, Francio kaj Britio kontraŭ Nazia Germanio. Tio estis la unua kampanjo de la dua mondmilito, daŭranta de la 1-a de septembro ĝis la 6-a de oktobro 1939, kiam kun momento de kapitulaco en kvintaga batalo de Kock finiĝis bataloj de la taĉmentoj de Pola Soldataro kun agresantoj. Supera Komandanto de la pola armeo estis marŝalo Edward Rydz-Śmigły, kaj stabestro brigada generalo Wacław Stachiewicz. Agreso de Germanio komencis la kvaran dispartigon de Pollando surbaze de pli frua sekreta aldona protokolo al la pakto Ribbentrop-Molotov, kiu ebligis la sovetan invadon la 17-an de septembro kun anekso de Orientaj Limregionoj konfirmita de la traktato pri limoj kaj amikkeco inter Nazia Germanio kaj Sovetunio el la 28-a de septembro. Dum la kampanjo evidentiĝis ke la aliancanoj proklamis nur la strangan militon. Sen atendata helpo ili perfidis polojn. Pro tiuj ĉi faktoj Registaro de Pola Respubliko en ekzilo la 30-an de septembro 1939 oficiale protestis kontraŭ perforto de la rajtoj de la pola ŝtato kaj nacio deklarante neniam agnoski la perforton kaj plu batali ĝis la tuta liberigo de la lando. La 30-an de novembro 1939 prezidento Władysław Raczkiewicz dekretis pri nevalideco de okupaciaj leĝoj. Sovetunio parton de okupata de Ruĝa Armeo teritorio de Pollando transdonis la 10-an de oktobro 1939 al Litovio kaj Germanio la 21-an de novembro 1939 al Slovakio, ankaŭ kontraŭ internacia juro (Konvencio de Hago, 1907)). La falo de Pollando signifis abruptan falon de la vivnivelo de la polaj civitanoj, speciale de judoj, estis mortigita ĉirkaŭ 20% de la pola loĝantaro vivanta en la Dua Pola Respubliko antaŭ periodo de la okupadoj. (eo)
 • The invasion of Poland (1 September – 6 October 1939), also known as the September campaign (Polish: Kampania wrześniowa), 1939 defensive war (Polish: Wojna obronna 1939 roku) and Poland campaign (German: Überfall auf Polen, Polenfeldzug), was an attack on the Republic of Poland by Nazi Germany and the Soviet Union which marked the beginning of World War II. The German invasion began on 1 September 1939, one week after the signing of the Molotov–Ribbentrop Pact between Germany and the Soviet Union, and one day after the Supreme Soviet of the Soviet Union had approved the pact. The Soviets invaded Poland on 17 September. The campaign ended on 6 October with Germany and the Soviet Union dividing and annexing the whole of Poland under the terms of the German–Soviet Frontier Treaty. German forces invaded Poland from the north, south, and west the morning after the Gleiwitz incident. Slovak military forces advanced alongside the Germans in northern Slovakia. As the Wehrmacht advanced, Polish forces withdrew from their forward bases of operation close to the Germany–Poland border to more established defense lines to the east. After the mid-September Polish defeat in the Battle of the Bzura, the Germans gained an undisputed advantage. Polish forces then withdrew to the southeast where they prepared for a long defence of the Romanian Bridgehead and awaited expected support and relief from France and the United Kingdom. Those two countries had pacts with Poland and had declared war on Germany on 3 September; in the end their aid to Poland was very limited, however France invaded a small part of Germany in the Saar Offensive. On 17 September, the Soviet Red Army invaded Eastern Poland, the territory beyond the Curzon Line that fell into the Soviet "sphere of influence" according to the secret protocol of the Molotov–Ribbentrop Pact; this rendered the Polish plan of defence obsolete. Facing a second front, the Polish government concluded the defence of the Romanian Bridgehead was no longer feasible and ordered an emergency evacuation of all troops to neutral Romania. On 6 October, following the Polish defeat at the Battle of Kock, German and Soviet forces gained full control over Poland. The success of the invasion marked the end of the Second Polish Republic, though Poland never formally surrendered. On 8 October, after an initial period of military administration, Germany directly annexed western Poland and the former Free City of Danzig and placed the remaining block of territory under the administration of the newly established General Government. The Soviet Union incorporated its newly acquired areas into its constituent Byelorussian and Ukrainian republics, and immediately started a campaign of Sovietization. In the aftermath of the invasion, a collective of underground resistance organizations formed the Polish Underground State within the territory of the former Polish state. Many of the military exiles who managed to escape Poland subsequently joined the Polish Armed Forces in the West, an armed force loyal to the Polish government-in-exile. (en)
 • Poloniaren inbasioa (polonieraz: Kampania wrześniowa edo Iraileko kanpaina; alemanez: Polenfeldzug edo Poloniako kanpaina) 1939. urtean gertatu zen: batez ere Alemania naziak eta Sobietar Batasunak Polonia hartzeko egin zituzten ekintza militarrak, 1939. urteko irailaren 1etik urriaren 6ra bitartean, poloniar armada garaitu arte. Bigarren Mundu Gerra leherrarazi zuen lehenengo gertakaria izan zen, Hitlerrek, erasorik ez egitekotan Molotov-Ribbentrop ituna sobietarrekin sinatu eta astebetera, «Fall Weiss» operazioarekin antolatutako inbasioari ekin zionez: Poloniako iparraldetik, hegoaldetik eta mendebaldetik sartu ziren alemanak, Blitzkrieg zeritzon eraso azkar eta bortitzen teknika erabiliz poloniarrak erraz garaituz, batez ere ostean. Frantziak eta Erresuma Batuak, itunak eginda izan arren, ez zuten parte handirik hartu Poloniari laguntzen, eta horrek bide eman zuen Poloniak hain 'erraz' etsi behar izatera. Sobietarrek, euren aldetik, irailaren 17an hasi ziren Polonia inbaditzen: Armada Gorria Polonia ekialdetik sartzen hasi zen. Poloniarrek defentsarako zituzten indarrak nahiko ez zirelakoan, tropa guztiak Errumaniako lurralde neutralera bidaltzea erabaki zuten. Urriaren 2-5 bitartean poloniarrei garaituta, inbasio-kanpaina 1939. urteko urriaren 6an amaitu zen: Alemaniak eta Sobietar Batasunak Poloniako lur guztiak banatu eta eskuratu zituzten, Poloniako Bigarren Errepublikari amaiera emanez, nahiz eta Polonia formalki sekula errenditu ez. Urriaren 8rako, Alemaniak Poloniako mendebaldea eta Danzig Hiri Askearen (gaur egungo Gdańsk) administrazioa erabakita zeukan. Bestalde, Sobietar Batasunak poloniar lurrak Bielorrusiako eta Ukrainako Sobietar Errepublika Sozialistetan sartu zituen, sobietartze-kanpainari ekinez. Poloniarrek, euren aldetik, erresistentzia-mugimenduak abiarazi zituzten. Biztanleriaren %20a hil zen inbasioan, batez ere juduak. (eu)
 • La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como «Caso Blanco» (en alemán, Fall Weiss), se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas, las cuales estaban usando su famosa técnica llamada blitzkrieg (‘guerra relámpago’) inventada por el General Heinz Guderian, basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada. No obstante, la caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20 % de la población polaca existente antes de la invasión durante la ocupación. (es)
 • Ar an 1 Meán Fómhair 1939 rinne an Ghearmáin ionradh ar an bPolainn. Dhá lá ina dhiaidh sin d’fhógair an Bhreatain agus an Fhrainc cogadh ar an nGearmáin. Bhí tús curtha leis an Dara Cogadh Domhanda. (ga)
 • L’invasion de la Pologne, également connue sous le nom de campagne de septembre (en polonais : Kampania wrześniowa) ou guerre défensive de 1939 (en polonais : Wojna obronna 1939 roku) en Pologne, et campagne de Pologne (en allemand : Polenfeldzug) ou plan Blanc (en allemand : Fall Weiss) en Allemagne, est une opération militaire déclenchée par l'Allemagne avec l'appui de la ville libre de Dantzig et d'un contingent slovaque, et par l'Union soviétique, dans le but d'envahir et de partager la Pologne. Cette offensive lancée par surprise provoque l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne puis fait basculer l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. L'invasion allemande commence le 1er septembre 1939, soit une semaine après la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, alors que l'invasion soviétique débute le 17 septembre après que l'accord Molotov-Tōgō du 16 septembre a mis un terme aux hostilités russo-japonaises en Corée et en Mandchourie. La campagne s'achève le 6 octobre sur la partition et l'annexion du territoire polonais par l'Allemagne et l'Union soviétique, selon les termes du traité germano-soviétique d'amitié, de coopération et de démarcation. Les forces allemandes envahissent la Pologne par le nord, le sud et l'ouest au matin du 1er septembre, aussitôt après l'incident de Gleiwitz qui a servi de prétexte. Confrontées à l'avancée de la Wehrmacht, les forces polonaises se retirent de leurs lignes avancées à proximité de la frontière germano-polonaise afin d'établir une défense plus à l'est. Après la défaite polonaise à la bataille de la Bzura, l'avantage stratégique allemand devient indéniable. Les forces polonaises entament alors une nouvelle retraite vers le sud-est où elles se préparent à une défense longue et acharnée de la tête de pont roumaine, attendant l'intervention alliée de la France et du Royaume-Uni. Mais en dépit des traités passés avec ces deux pays, et leur déclaration de guerre à l'Allemagne le 3 septembre, Britanniques et Français n'offrent à la Pologne qu'un soutien très limité. L'invasion de la Pologne orientale par l'Armée rouge le 17 septembre, selon les termes d'un protocole secret du Pacte germano-soviétique, assène un coup fatal au plan de défense polonais, qui perd alors sa viabilité stratégique. Confronté à une invasion sur deux fronts, le gouvernement polonais décrète alors que la tête de pont roumaine n'est plus tenable et ordonne l'évacuation d'urgence de toutes les troupes en Roumanie neutre. Le 6 octobre, après la victoire de la Wehrmacht à la bataille de Kock, les forces allemandes et soviétiques contrôlent tout le territoire polonais. Hitler et Staline mettent ainsi fin de facto à la Deuxième République polonaise, alors que le pays n'a pas formellement capitulé. Le 8 octobre, l'Allemagne annexe la Pologne occidentale et l'ancienne ville libre de Dantzig, et place le reste du territoire qu'elle occupe et qu'elle n'a pas cédé à l'Union soviétique sous l'administration du nouveau Gouvernement général. L'Union soviétique annexe quant à elle les territoires conquis ou cédés par les Allemands, en les incorporant aux républiques soviétiques de Biélorussie et d'Ukraine, et lance rapidement une campagne de soviétisation. Plusieurs milliers de militaires polonais parviennent cependant à rejoindre l'armée polonaise de l'Ouest formée en France, où s'est installé le gouvernement polonais en exil. En Pologne même, plusieurs mouvements de résistance s'organisent, et créent l'État polonais clandestin, dont l'Armia Krajowa forme le fer de lance. La défaite polonaise est le début d'une longue et brutale occupation par les Allemands et les Soviétiques, qui ne prend fin en 1945 qu'au prix d'une domination totale par le voisin soviétique, et dont la Pologne sort exsangue, après avoir perdu plusieurs millions de ses habitants, et que sa capitale, Varsovie, a été ravagée par les combats. (fr)
 • La campagna di Polonia (in polacco: Wojna obronna 1939 roku, guerra difensiva dell'anno 1939 o Kampania wrześniowa, campagna di settembre; in tedesco: Polenfeldzug, campagna di Polonia; in russo: Вторжение в Польшу, Vtorženie v Pol'šu) fu un'operazione militare diretta all'invasione territoriale della Polonia compiuta in due distinte fasi: dal 1º settembre 1939 dalla Germania e dal 17 settembre dall'Unione Sovietica, allo scopo di spartirsi il territorio polacco al termine delle operazioni. La campagna incominciata il 1º settembre ebbe termine il 6 ottobre con la resa delle ultime forze polacche; l'invasione della Polonia segnò l'inizio della seconda guerra mondiale, in quanto l'aggressione tedesca spinse, il 3 settembre, i paesi alleati della Polonia, Regno Unito e Francia, a dichiarare guerra alla Germania nazista. L'esercito della più grande potenza industriale d'Europa si scontrava con il ben più piccolo esercito polacco: l'esito dell'invasione era scontato, ma nonostante il risultato delle operazioni fosse prevedibile, non lo fu il modo in cui queste si svolsero. La campagna del 1939 fu il primo esempio di un nuovo metodo di condurre la guerra, per definire il quale fu coniata la locuzione di "guerra lampo" (Blitzkrieg), dove le forze tedesche integrarono le dottrine della "guerra di movimento" e le tattiche di infiltrazione sviluppate nella prima guerra mondiale con la moderna tecnologia offerta dai carri armati, dagli aerei e dalle radiocomunicazioni, allo scopo di creare una nuova modalità di guerra caratterizzata dall'uso combinato di quelle nuove forze. (it)
 • Penyerbuan Polandia 1939 (di Polandia juga disebut "Kampanye September", "Kampania wrześniowa," dan "Perang Defensif 1939," "Wojna obronna 1939 roku"; di Jerman, "Kampanye Polandia," "Polenfeldzug," , dan kadang-kadang disebut "Perang Polandia-Jerman 1939"), adalah invasi yang dilancarkan oleh Jerman Nazi, Uni Soviet, dan kontingen Slowakia yang merupakan sebab khusus Perang Dunia II. Penyerbuan Polandia menandai dimulainya Perang Dunia II di Eropa. Sekutu Polandia: Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru, menyatakan perang kepada Jerman pada tanggal 3 September, yang segera diikuti oleh Prancis, Afrika Selatan, dan Kanada. Penyerbuan Polandia dimulai pada tanggal 1 September 1939, satu minggu setelah penandatanganan Pakta Molotov-Ribbentrop, dan penyerbuan ini berakhir pada tanggal 6 Oktober 1939, setelah Jerman dan Uni Soviet menduduki seluruh Polandia. Walaupun Britania Raya dan Prancis menyatakan perang setelah Jerman menyerang Polandia, sangat sedikit aksi militer langsung yang dilakukan (lihat Perang Phoney). Dengan terjadinya Insiden Gleiwitz pada tanggal 31 Agustus 1939, pada 1 September, pasukan Jerman menyerang Polandia dari arah utara, selatan, dan barat. Pasukan Polandia terpencar untuk melindungi perbatasan panjang mereka, dan segera mundur ke timur. Setelah kekalahan Polandia pada pertengahan September dalam , tentara Polandia mulai mundur ke tenggara untuk melindungi , tempat pasukan Polandia menunggu bantuan Sekutu. Pada tanggal 17 September 1939, tentara Merah Soviet menyerang daerah timur Polandia. Soviet mengambil daerah mereka sesuai dengan pembagian pada pakta Molotov-Ribbentrop. Pemerintah Polandia menyadari bahwa mempertahakan Przedmoście rumuńskie sudah tidak berguna dan memerintahkan evakuasi ke Rumania. Pada 1 Oktober, Jerman dan Uni Soviet berhasil menguasai seluruh Polandia, walaupun pemerintah Polandia tidak pernah menyerah. Setelah kampanye militer September, dibentuk. Pasukan Polandia terus terlibat dalam operasi militer Sekutu. (in)
 • 폴란드 침공(영어: Invasion of Poland), 또는 9월 전역(폴란드어: Kampania wrześniowa), 1939년 방어전(폴란드어: Wojna obronna 1939 roku), 제4차 폴란드 분할(폴란드어: IV rozbiór Polski) 나치 독일에서는 (독일어: Polenfeldzug) 또는 백색 상황(독일어: Fall Weiss 팔 바이스[*])으로 불리는 전투는 독일과 소비에트 연방, 슬로바키아가 제2차 세계 대전 중 폴란드를 침공한 사건이다. 독일군은 독일-소련 불가침 조약에 서명한 지 7주일 뒤인 1939년 9월 1일 침공을 시작했으며, 소비에트 연방은 1939년 9월 16일 할힌골 전투 이후 일본과 소비에트 연방 간 몰로토프-도고 조약(Molotov-Togo agreement)를 맺은지 하루 뒤인 9월 17일 침공했다. 이 전역은 1939년 10월 16일 독일과 소련간 을 맺고 폴란드 전체 점령에 합의하며 끝났다. 8월 31일에 일어난 글라이비츠 방송국 공격 사건 이후, 독일군은 북쪽, 서쪽, 남쪽에서 폴란드를 침공하기 시작했다. 독일이 전진하면서 폴란드군은 폴란드-독일 국경과 가까운 기지에서 방어에 용이하고 튼튼한 동부 방어선으로 후퇴했다. 9월 중반 폴란드군의 (Battle of the Bzura) 패배 이후, 독일은 확실한 이점을 얻었다. 폴란드군은 장기적 방어 준비를 위해 서방 계획에 따라 (Romanian Bridgehead)로 후퇴한 이후 지원을 기대하고 프랑스 제3공화국과 대영제국에게 지원을 요청하였다. 결국 두 나라는 폴란드와의 조약에 따라 9월 3일 독일에게 전쟁을 선포했지만 폴란드 전역에 대한 그들의 지원은 매우 적었다. 소비에트 연방의 붉은 군대는 9월 17일 독일-소련 불가침 조약의 내용에 따라 동부 폴란드를 침공했으며 그 결과 폴란드군의 방어계획은 쓸모없어졌다. 2개 전선에 직면한 폴란드는 루마니아 교두보의 방어가 더 이상 불가능한 것으로 결정하고 모든 군대를 긴급하게 중립국인 루마니아로 대피시켰다. 10월 6일 폴란드군의 패배 이후 독일 및 소비에트 연방은 폴란드 전역을 점령했다. 이 침공의 성공은 폴란드 제2공화국의 몰락을 가져왔지만 폴란드 정부는 항복하지 않았다. 10월 8일 군사 정부 기간 이후, 독일은 폴란드 서부와 단치히 자유시를 하였고 나머지 동부 폴란드는 폴란드 총독부가 통치했다. 소비에트 연방의 은 벨라루스 SSR과 우크라이나 SSR이 분할했으며 즉시 를 시작했다. 침공의 여파로 이전 폴란드 지역에서 과 폴란드 지하정부가 만들어졌다. 폴란드를 탈출한 많은 폴란드군은 폴란드 서부군에 합류했으며 폴란드 망명정부에 충성했다. (ko)
 • ポーランド侵攻(ポーランドしんこう)は、1939年9月1日に、ドイツ国およびドイツと同盟を組む独立スロバキアが、続いて1939年9月17日にソビエト連邦がポーランド領内に侵攻したことを指す。ポーランドの同盟国であったイギリスとフランスが相互援助条約((英語条文、ポーランド語条文)、)を元に9月3日にドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が始まった。 (ja)
 • Kampania wrześniowa (inne stosowane nazwy: kampania polska 1939, wojna polska 1939, wojna obronna Polski 1939) – obrona terytorium Polski przed agresją militarną (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) wojsk III Rzeszy (Wehrmacht) i ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II wojny światowej. Od 3 września 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji i Wielkiej Brytanii przeciw Rzeszy Niemieckiej. Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 września (zbrojna agresja Niemiec) do 6 października 1939, kiedy z chwilą kapitulacji SGO Polesie pod Kockiem zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego z agresorami. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii był marszałek Edward Rydz-Śmigły, a szefem sztabu gen. bryg. Wacław Stachiewicz. 2 września 1939 roku prezydent mianował płk. Wacława Kostek-Biernackiego Głównym Komisarzem Cywilnym w randze ministra, który na obszarze operacyjnym miał uprawnienia premiera. W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę terytorium państwowe Rzeczypospolitej zostało całkowicie okupowane i traktatem z 28 września 1939 wbrew prawu międzynarodowemu podzielone. W obliczu tych faktów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 30 września 1939 roku zaprotestował oficjalnie przeciwko pogwałceniu praw państwa i narodu polskiego i rozporządzaniu terytorium Rzeczypospolitej, oświadczając, że nigdy nie uzna tego aktu przemocy i nie zaprzestanie walki o całkowite uwolnienie kraju od najeźdźców. 30 listopada 1939 roku prezydent Władysław Raczkiewicz wydał dekret o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, stanowiący, że wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowieniami IV Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe. ZSRR część terytorium Polski okupowanego przez Armię Czerwoną (Wilno z okręgiem) przekazał 10 października 1939 Litwie, zaś Niemcy przekazały 21 listopada 1939 część terytorium Polski (Spisz i Orawa) Słowacji, również wbrew prawu międzynarodowemu (Konwencja haska IV (1907)). (pl)
 • De Poolse Veldtocht was de invasie van Polen door nazi-Duitsland. De inval wordt gezien als het begin van de Tweede Wereldoorlog. De invasie begon op 1 september 1939 met de Slag om Westerplatte. De Duitsers veroverden binnen vier weken het westelijk deel van Polen met een nieuwe tactiek, de blitzkrieg oftewel "bliksemoorlog". Op 17 september 1939 viel de Sovjet-Unie Oost-Polen binnen, als onderdeel van het Molotov-Ribbentroppact. Het land werd daarop verdeeld tussen de twee overwinnaars. (nl)
 • A Invasão da Polônia (Campanha de Setembro, em polonês/polaco: Kampania wrześniowa; Guerra Defensiva de 1939, em polonês/polaco: Wojna obronna 1939 roku; Campanha da Polônia, em alemão: Überfall auf Polen) marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã começou em 1 de setembro de 1939, sem declaração formal de guerra, uma semana após a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha Nazista e a União Soviética, e um dia após o Soviete Supremo da União Soviética ter aprovado o pacto. Os soviéticos invadiram a Polônia em 17 de setembro. A campanha terminou em 6 de outubro com a Alemanha e a União Soviética dividindo e anexando toda a Polônia sob os termos do . As forças alemãs invadiram a Polônia pelo norte, sul e oeste na manhã após a operação de "bandeira falsa" de Gleiwitz. As forças militares eslovacas avançaram ao lado dos alemães no norte da Eslováquia. À medida que a Wehrmacht avançava, as forças polonesas se retiravam de suas bases avançadas de operação perto da fronteira Alemanha-Polônia para linhas de defesa mais estabelecidas a leste. Após a derrota polonesa em meados de setembro na Batalha de Bzura, os alemães ganharam uma vantagem indiscutível. As forças polonesas então , onde se prepararam para uma longa defesa da e aguardaram o apoio e alívio esperados da França e do Reino Unido. Esses dois países tinham pactos com a Polônia e declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro; no final, sua ajuda à Polônia foi muito limitada, porém a França invadiu uma pequena parte da Alemanha na Ofensiva do Sarre. Em 17 de setembro, o Exército Vermelho Soviético invadiu a Polônia Oriental, o território além da Linha Curzon que caiu na "esfera de influência" soviética de acordo com o protocolo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop; isso tornou o plano de defesa polonês obsoleto. Enfrentando uma segunda frente, o governo polonês concluiu que a defesa da cabeça de ponte romena não era mais viável e ordenou uma evacuação de emergência de todas as tropas para a Romênia neutra. Em 6 de outubro, após a derrota polonesa na Batalha de Kock, as forças alemãs e soviéticas ganharam controle total sobre a Polônia. O sucesso da invasão marcou o fim da Segunda República Polonesa, embora a Polônia nunca tenha se rendido formalmente. Um dos objetivos da invasão era repartir o território polaco no final da operação; a Polónia deveria deixar de existir como país e os polacos ("povo inferior") deveriam ser exterminados. O apoio de empresas dos Estados Unidos no fornecimento de produtos petroquímicos a IG Farben, a partir de portos hispânicos também foi importante, segundo Albert Speer, viabilizando a própria blitzkrieg durante a maior parte da guerra que foi declarada como "humanitária" por Hitler. Em 8 de outubro, após um , a Alemanha a Polônia Ocidental e a antiga Cidade Livre de Danzigue e colocou o bloco de território restante sob a administração do recém-estabelecido Governo Geral. A União Soviética incorporou suas áreas recém-adquiridas às repúblicas bielorussas e ucranianas constituintes e imediatamente iniciou uma campanha de sovietização. No rescaldo da invasão, um coletivo de clandestina formou o Estado Secreto Polaco dentro do território do antigo Estado polonês. Muitos dos exilados militares que conseguiram escapar da Polônia posteriormente se juntaram às , uma força armada leal ao Governo polonês no exílio. (pt)
 • По́льская кампа́ния ве́рмахта (1939), также известная как Германо-польская война, Вторжение в Польшу и Операция «Вайс» (в польской историографии принято название «») — военная операция вооружённых сил нацистской Германии и Словакии, в результате которой было нанесено поражение польским вооружённым силам и была оккупирована территория Западной Польши. 3 сентября в ответ на нападение Германии на Польшу Великобритания и Франция, в соответствии с договором о взаимопомощи с Польшей, объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой начала войны принято считать 1 сентября 1939 года — день вторжения в Польшу. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. В тот же день польское правительство бежало на территорию Румынии. 6 октября 1939 года капитулировали последние части польских войск. Территория Польши после её капитуляции была разделена между Германией и Советским Союзом. Некоторые территории были переданы Литве (до присоединения Литвы к СССР) и Словакии. (ru)
 • По́льська кампа́нія (нім. Polenfeldzug; 1 вересня 1939 — 6 жовтня 1939) — військова операція збройних сил Німеччини, Словаччини та СРСР проти Польщі з метою анексії Польщі. Розпочата Німеччиною та Словаччиною 1 вересня 1939 року. Згідно до попередніх угод з польським урядом, 3 вересня 1939 року Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині, що ознаменувало початок Другої світової війни. 17 вересня у конфлікт втрутився Радянський Союз — як фактичний союзник нацистської Німеччини — і Червона армія окупувала східні області Польщі. Результатом кампанії став розгром польських збройних сил, евакуація польського уряду і залишків його армії за кордон. Відповідно до секретного доповнення до Договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом територія Польщі була поділена між Третім Рейхом та СРСР, а також Словаччиною і Литвою. Остання не брала безпосередньої участі у війні, але 10 жовтня 1939 року підписала з СРСР Договір про взаємодопомогу, згідно з яким литовський уряд дав згоду на дислокацію на своїй території частин Червоної армії та отримав від Радянського Союзу частину колишніх польських територій — Віленську область. (uk)
 • Invasionen av Polen, även känd som Septemberfälttåget eller Försvarskriget 1939 (polska: Kampania wrześniowa eller Wojna obronna 1939 roku) i Polen och Polska fälttåget (tyska: Polenfeldzug) i Tyskland, var en invasion av Polen av Nazityskland, Sovjetunionen samt en mindre slovakisk styrka som utlöste andra världskriget. Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Den 3 september förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Dessförinnan hade Tyskland och Sovjetunionen undertecknat Molotov-Ribbentrop-pakten som bland annat delade upp Polen länderna emellan. Den 17 september invaderades Polen av sovjetiska Röda armén. (sv)
 • 波蘭戰役(又稱德波戰爭,而波蘭稱其為1939年保衛戰或1939年九月戰役;波蘭語:Kampania wrześniowa,德國則稱其為波蘭戰役,作戰代號為《白色方案》)是德國、斯洛伐克與蘇聯軍隊於1939年9月入侵波蘭的行動,該戰役一般被認為是第二次世界大戰的開始。在《德蘇互不侵犯條約》簽署了一星期後,德國於1939年9月1日凌晨4點40分展開進攻,而蘇聯亦於9月17日入侵波蘭,10月6日,德蘇兩國佔領波蘭全國領土,波蘭戰役結束。 德國軍隊分作北、南、西三個方向發動攻擊,並以兩翼包圍的方式夾擊集結於邊境地帶的波軍主力部隊。波軍損失慘重、欲撤出部署於德波邊境的部隊,將其用於首都華沙以西的位置建立一條防線,等待軍事同盟國的英法兩國對德國的西方戰線發動攻擊,但擁有兵力絕對優勢的盟軍卻按兵不動。9月中旬,德軍兵臨華沙,波軍將大部分僅存的主力集結,於布楚拉河一線反擊德軍,一度逼迫後者抽調兵力應付,最終,德軍將波軍主力包圍殲滅,獲得了決定性的勝利。9月17日,東方的蘇聯根據《德蘇互不侵犯條約》中的秘密協議而入侵波蘭,開闢了第二戰場。波蘭政府認定原先守於東方「」進行固守的計劃已不可行,遂下令撤離所有部隊至中立的鄰國—羅馬尼亞。10月6日,最後一批波蘭軍隊於科克戰役被擊潰,德蘇兩軍佔領波蘭全國。儘管波蘭從未有代表全國的政府或組織出面宣佈投降過,但也已象徵了波蘭境內戰事的結束。 10月8日,經過短暫的軍政府管理後,德國直接將波蘭西部,包括西里西亞、大波蘭、波莫查、羅茲、但澤等曾為德意志帝國領土或有大量德裔人居住的地區併吞為國土,而其餘區域則由親衛隊上將漢斯·法郎克所領導的波蘭總督府進行管理,對內施行「德國化」政策,在德國佔領期間,納粹親衛隊於波蘭境內建立了大量的集中營,關押猶太人、醫生、公務員、教會人員與地主等群眾,最後將被关押人员有系統地大量處決。在蘇聯1939年後的佔領區中,史達林則對波蘭人實行「俄羅斯化」,同樣殺害了波蘭社會精英與政治反對者,其中尤以屠殺兩萬名波蘭軍官的「卡廷森林屠殺案」最為出名。在德國佔領波蘭全國後,後者組織起地下抵抗勢力—「波蘭家鄉軍」於二戰期間進行游擊戰。逃到西方國家的數十萬波軍則另外組成一流亡政府,並加入了盟軍,於其他戰場繼續與軸心國戰鬥。二戰結束後,波蘭本土由波蘭統一工人黨所執政,與西方意識形態接近的流亡政府則無法回到波蘭,一直到東歐革命後才重回故土。 波蘭戰役是第一次世界大戰結束後德軍的首次大規模陸上作戰,世界各國對於德軍迅速達成的勝利感到驚訝,進而產生許多誤解或有很大爭議的觀點,部份錯誤資訊仍在今日的出版品中可以見得,例如最有名的「波蘭騎兵向德國戰車衝鋒」、「德國空軍於開戰後數日即消滅波蘭空軍」等,實際上是眾多以訛傳訛的資訊加上的刻意宣传所造成的不正確印象。另外,有軍事歷史學家將本戰役視為德軍新型態作戰模式—「閃擊戰」首次使用的作戰,並視其為德軍吸收西方軍事家(B·H·李德哈特、J·C·富勒和夏爾·戴高樂等人)的戰車理論而發展的結果,同樣地,這個論點也受到了相當的批評。 (zh)
dbo:causalties
 • ----
 • 2 aircraft
 • 11 missing
 • 37 killed
 • 43 tanks
 • Soviet Union:
 • 1,475 killed
 • 114 wounded
 • 17,269 killed
 • 2,383 wounded
 • 236 tanks
 • 246 aircraft
 • 3,500 missing
 • 30,300 wounded
 • 800 vehicles
 • Nazi Germany:
 • Slovak Republic:
 • Total: 59,000
 • or5,327 casualties
dbo:combatant
 • '''
 • (from17 September)
 • (seedetails)
dbo:commander
dbo:date
 • 1939-09-01 (xsd:date)
dbo:isPartOfMilitaryConflict
dbo:place
dbo:result
 • [[#Aftermath
dbo:strength
 • ----
 • 210 tanks
 • 6 brigades
 • 3 divisions
 • 39 divisions
 • 800 aircraft
 • Soviet Union:
 • Total: 1,000,000
 • 11+ brigades
 • 16 brigades
 • 2,315 aircraft
 • 2,750 tanks
 • 3,300 aircraft
 • 33+ divisions
 • 4,300 guns
 • 4,736 tanks
 • 4,959 guns
 • 66 divisions
 • 670tankettes
 • 9,000 guns
 • Nazi Germany:
 • Slovak Republic:
 • Total: 2,000,000+
dbo:territory
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 309288 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 124844 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1054948964 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • medic (en)
dbp:caption
 • Left to right, top to bottom: Luftwaffe bombers over Poland; attacking the Westerplatte; Danzig Police destroying the Polish border post; German tank and armored car formation; German and Soviet troops shaking hands; bombing of Warsaw. (en)
dbp:casualties
 • 2 (xsd:integer)
 • 11 (xsd:integer)
 • 37 (xsd:integer)
 • 43 (xsd:integer)
 • 114 (xsd:integer)
 • 132 (xsd:integer)
 • 236 (xsd:integer)
 • 246 (xsd:integer)
 • 327 (xsd:integer)
 • 800 (xsd:integer)
 • 1475 (xsd:integer)
 • 2383 (xsd:integer)
 • 3500 (xsd:integer)
 • 17269 (xsd:integer)
 • 30300 (xsd:integer)
 • 66000 (xsd:integer)
 • 133700 (xsd:integer)
 • (en)
 • Soviet Union: (en)
 • Nazi Germany: (en)
 • Slovak Republic: (en)
 • Total: 59,000 ---- (en)
 • Total: ~874,700 ---- (en)
 • or 5,327 casualties (en)
 • ~675,000 captured (en)
dbp:combatant
 • (en)
 • ''' (en)
dbp:combatantsHeader
dbp:commander
 • dbr:Emil_Krukowicz-Przedrzymirski
 • (en)
 • ---- (en)
 • Fedor von Bock (en)
 • Gerd von Rundstedt (en)
 • Semyon Timoshenko (en)
 • Soviet Union: (en)
 • Edward Rydz-Śmigły (en)
 • Antoni Szylling (en)
 • Ferdinand Čatloš (en)
 • Juliusz Rómmel (en)
 • Kazimierz Fabrycy (en)
 • Mikhail Kovalyov (en)
 • Nazi Germany: (en)
 • Poland: (en)
 • Slovak Republic: (en)
 • Stefan Dąb-Biernacki (en)
 • Tadeusz Kutrzeba (en)
 • Wacław Stachiewicz (en)
 • Władysław Bortnowski (en)
dbp:conflict
 • Invasion of Poland (en)
dbp:date
 • --09-01
 • July 2020 (en)
dbp:imageSize
 • 300 (xsd:integer)
dbp:partof
 • the European theatre of World War II (en)
dbp:place
 • Poland, eastern Germany, and the Free City of Danzig (en)
dbp:result
 • [[#Aftermath (en)
dbp:strength
 • 3 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
 • 11 (xsd:integer)
 • 16 (xsd:integer)
 • 33 (xsd:integer)
 • 39 (xsd:integer)
 • 66 (xsd:integer)
 • 210 (xsd:integer)
 • 670 (xsd:integer)
 • 800 (xsd:integer)
 • 2315 (xsd:integer)
 • 2750 (xsd:integer)
 • 3300 (xsd:integer)
 • 4300 (xsd:integer)
 • 4736 (xsd:integer)
 • 4959 (xsd:integer)
 • 9000 (xsd:integer)
 • (en)
 • Soviet Union: (en)
 • Nazi Germany: (en)
 • Slovak Republic: (en)
 • Total: 1,000,000 ---- (en)
 • Total: 2,000,000+ ---- (en)
dbp:territory
 • * Polish territory divided among Germany, Lithuania, the Soviet Union, and the Slovak client-state * Danzig annexed by Germany * Kresy annexed by the Soviet Union, Vilnius granted to Lithuania (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Η εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 και ουσιαστικά σηματοδότησε την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εισβολή πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την υπογραφή του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότωφ μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης. 17 ημέρες μετά την έναρξη της γερμανικής εισβολής, και στα πλαίσια του συμφώνου αυτού, ακολούθησε η σοβιετική εισβολή. Στις 6 Οκτωβρίου 1939 η Πολωνία είχε πλέον υποταχθεί πλήρως. (el)
 • Ar an 1 Meán Fómhair 1939 rinne an Ghearmáin ionradh ar an bPolainn. Dhá lá ina dhiaidh sin d’fhógair an Bhreatain agus an Fhrainc cogadh ar an nGearmáin. Bhí tús curtha leis an Dara Cogadh Domhanda. (ga)
 • ポーランド侵攻(ポーランドしんこう)は、1939年9月1日に、ドイツ国およびドイツと同盟を組む独立スロバキアが、続いて1939年9月17日にソビエト連邦がポーランド領内に侵攻したことを指す。ポーランドの同盟国であったイギリスとフランスが相互援助条約((英語条文、ポーランド語条文)、)を元に9月3日にドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が始まった。 (ja)
 • De Poolse Veldtocht was de invasie van Polen door nazi-Duitsland. De inval wordt gezien als het begin van de Tweede Wereldoorlog. De invasie begon op 1 september 1939 met de Slag om Westerplatte. De Duitsers veroverden binnen vier weken het westelijk deel van Polen met een nieuwe tactiek, de blitzkrieg oftewel "bliksemoorlog". Op 17 september 1939 viel de Sovjet-Unie Oost-Polen binnen, als onderdeel van het Molotov-Ribbentroppact. Het land werd daarop verdeeld tussen de twee overwinnaars. (nl)
 • Invasionen av Polen, även känd som Septemberfälttåget eller Försvarskriget 1939 (polska: Kampania wrześniowa eller Wojna obronna 1939 roku) i Polen och Polska fälttåget (tyska: Polenfeldzug) i Tyskland, var en invasion av Polen av Nazityskland, Sovjetunionen samt en mindre slovakisk styrka som utlöste andra världskriget. Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Den 3 september förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Dessförinnan hade Tyskland och Sovjetunionen undertecknat Molotov-Ribbentrop-pakten som bland annat delade upp Polen länderna emellan. Den 17 september invaderades Polen av sovjetiska Röda armén. (sv)
 • غزو بولندا تعرف كذلك بـحملة سبتمبر (بالبولندية: Kampania wrześniowa) أو حملة بولندا (بالألمانية: Polenfeldzug)، هو هجوم مزدوج شنته القوات الألمانية والسوفيتية عام 1939 على الجمهورية البولندية، بدأ الهجوم الألماني في 1 سبتمبر 1939 وبدأ الهجوم السوفيتي في 17 سبتمبر، وقد تقاسم البلدان الاراضي البولندية طبقا للاتفاق الألماني السوفيتي المبرم بينهما قبل اسبوع من بدأ الحرب في 23 أغسطس 1939. يشكل غزو بولندا بداية الحرب العالمية الثانية إذ سرعان ما أعلنت المملكة المتحدة الحرب على ألمانيا في 3 سبتمبر تبعتها في ذلك فرنسا. (ar)
 • Invaze do Polska (též zářijová kampaň nebo zářijové tažení; německy Polenfeldzug [pólenfeldcug], Fall Weiß [fal vajs], polsky Kampania wrześniowa či Wojna obronna 1939 roku) byl útok nacistického Německa a Sovětského svazu na druhou polskou republiku, který zahájil druhou světovou válku v Evropě. (cs)
 • La invasió de Polònia (1 de setembre - 6 d'octubre de 1939), també coneguda com a campanya de setembre (polonès: Kampania wrześniowa), guerra defensiva de 1939 (polonès: Wojna obronna 1939 roku) i campanya de Polònia (alemany: Überfall auf Polen, Polenfeldzug), va ser un atac a la República de Polònia per part de l'Alemanya nazi i la Unió Soviètica que va marcar el començament de la Segona Guerra Mundial. La invasió alemanya va començar l'1 de setembre de 1939, una setmana després de la signatura del Pacte Mólotov-Ribbentrop entre Alemanya i la Unió Soviètica, i un dia després que el Soviet Suprem de la Unió Soviètica aprovés el pacte. Els soviètics van envair Polònia el 17 de setembre. La campanya va finalitzar el 6 d'octubre amb Alemanya i la Unió Soviètica dividint i annexionant tota Po (ca)
 • Als Überfall auf Polen (Polenfeldzug) wird der Angriffskrieg des NS-Staats gegen die Zweite Polnische Republik bezeichnet. Er führte zum Sitzkrieg, der in den Zweiten Weltkrieg (in Europa) überging. In Asien hatte der Zweite Weltkrieg mit dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg schon 1937 begonnen. Von Adolf Hitler befohlen und unterstützt von Truppen des Slowakischen Staats, griffen die deutschen Streitkräfte am 1. September 1939 nach längeren diplomatischen Spannungen an. Unmittelbar vorangegangen war der vorgetäuschte und zur Rechtfertigung ausgeführte Überfall auf den Sender Gleiwitz. (de)
 • La invado en Pollando (ankaŭ septembra kampanjo aŭ septembra militiro; germane Polenfeldzug, pollingve Kampania wrześniowa aŭ Wojna obronna 1939 roku) – defendo de teritorio de Pollando antaŭ agresmilito (sen difinita en internacia juro militdeklaro) de la germana armeo Wehrmacht kaj de la soveta Ruĝa Armeo. La unua etapo de la dua mondmilito. De la 3-a de septembro 1939 koalicia milito de Pollando, Francio kaj Britio kontraŭ Nazia Germanio. (eo)
 • The invasion of Poland (1 September – 6 October 1939), also known as the September campaign (Polish: Kampania wrześniowa), 1939 defensive war (Polish: Wojna obronna 1939 roku) and Poland campaign (German: Überfall auf Polen, Polenfeldzug), was an attack on the Republic of Poland by Nazi Germany and the Soviet Union which marked the beginning of World War II. The German invasion began on 1 September 1939, one week after the signing of the Molotov–Ribbentrop Pact between Germany and the Soviet Union, and one day after the Supreme Soviet of the Soviet Union had approved the pact. The Soviets invaded Poland on 17 September. The campaign ended on 6 October with Germany and the Soviet Union dividing and annexing the whole of Poland under the terms of the German–Soviet Frontier Treaty. (en)
 • La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como «Caso Blanco» (en alemán, Fall Weiss), se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. (es)
 • Poloniaren inbasioa (polonieraz: Kampania wrześniowa edo Iraileko kanpaina; alemanez: Polenfeldzug edo Poloniako kanpaina) 1939. urtean gertatu zen: batez ere Alemania naziak eta Sobietar Batasunak Polonia hartzeko egin zituzten ekintza militarrak, 1939. urteko irailaren 1etik urriaren 6ra bitartean, poloniar armada garaitu arte. Sobietarrek, euren aldetik, irailaren 17an hasi ziren Polonia inbaditzen: Armada Gorria Polonia ekialdetik sartzen hasi zen. Poloniarrek defentsarako zituzten indarrak nahiko ez zirelakoan, tropa guztiak Errumaniako lurralde neutralera bidaltzea erabaki zuten. (eu)
 • Penyerbuan Polandia 1939 (di Polandia juga disebut "Kampanye September", "Kampania wrześniowa," dan "Perang Defensif 1939," "Wojna obronna 1939 roku"; di Jerman, "Kampanye Polandia," "Polenfeldzug," , dan kadang-kadang disebut "Perang Polandia-Jerman 1939"), adalah invasi yang dilancarkan oleh Jerman Nazi, Uni Soviet, dan kontingen Slowakia yang merupakan sebab khusus Perang Dunia II. Setelah kampanye militer September, dibentuk. Pasukan Polandia terus terlibat dalam operasi militer Sekutu. (in)
 • L’invasion de la Pologne, également connue sous le nom de campagne de septembre (en polonais : Kampania wrześniowa) ou guerre défensive de 1939 (en polonais : Wojna obronna 1939 roku) en Pologne, et campagne de Pologne (en allemand : Polenfeldzug) ou plan Blanc (en allemand : Fall Weiss) en Allemagne, est une opération militaire déclenchée par l'Allemagne avec l'appui de la ville libre de Dantzig et d'un contingent slovaque, et par l'Union soviétique, dans le but d'envahir et de partager la Pologne. Cette offensive lancée par surprise provoque l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne puis fait basculer l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. (fr)
 • La campagna di Polonia (in polacco: Wojna obronna 1939 roku, guerra difensiva dell'anno 1939 o Kampania wrześniowa, campagna di settembre; in tedesco: Polenfeldzug, campagna di Polonia; in russo: Вторжение в Польшу, Vtorženie v Pol'šu) fu un'operazione militare diretta all'invasione territoriale della Polonia compiuta in due distinte fasi: dal 1º settembre 1939 dalla Germania e dal 17 settembre dall'Unione Sovietica, allo scopo di spartirsi il territorio polacco al termine delle operazioni. (it)
 • 폴란드 침공(영어: Invasion of Poland), 또는 9월 전역(폴란드어: Kampania wrześniowa), 1939년 방어전(폴란드어: Wojna obronna 1939 roku), 제4차 폴란드 분할(폴란드어: IV rozbiór Polski) 나치 독일에서는 (독일어: Polenfeldzug) 또는 백색 상황(독일어: Fall Weiss 팔 바이스[*])으로 불리는 전투는 독일과 소비에트 연방, 슬로바키아가 제2차 세계 대전 중 폴란드를 침공한 사건이다. 독일군은 독일-소련 불가침 조약에 서명한 지 7주일 뒤인 1939년 9월 1일 침공을 시작했으며, 소비에트 연방은 1939년 9월 16일 할힌골 전투 이후 일본과 소비에트 연방 간 몰로토프-도고 조약(Molotov-Togo agreement)를 맺은지 하루 뒤인 9월 17일 침공했다. 이 전역은 1939년 10월 16일 독일과 소련간 을 맺고 폴란드 전체 점령에 합의하며 끝났다. (ko)
 • Kampania wrześniowa (inne stosowane nazwy: kampania polska 1939, wojna polska 1939, wojna obronna Polski 1939) – obrona terytorium Polski przed agresją militarną (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) wojsk III Rzeszy (Wehrmacht) i ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II wojny światowej. Od 3 września 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji i Wielkiej Brytanii przeciw Rzeszy Niemieckiej. (pl)
 • A Invasão da Polônia (Campanha de Setembro, em polonês/polaco: Kampania wrześniowa; Guerra Defensiva de 1939, em polonês/polaco: Wojna obronna 1939 roku; Campanha da Polônia, em alemão: Überfall auf Polen) marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã começou em 1 de setembro de 1939, sem declaração formal de guerra, uma semana após a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha Nazista e a União Soviética, e um dia após o Soviete Supremo da União Soviética ter aprovado o pacto. Os soviéticos invadiram a Polônia em 17 de setembro. A campanha terminou em 6 de outubro com a Alemanha e a União Soviética dividindo e anexando toda a Polônia sob os termos do . (pt)
 • По́льская кампа́ния ве́рмахта (1939), также известная как Германо-польская война, Вторжение в Польшу и Операция «Вайс» (в польской историографии принято название «») — военная операция вооружённых сил нацистской Германии и Словакии, в результате которой было нанесено поражение польским вооружённым силам и была оккупирована территория Западной Польши. Территория Польши после её капитуляции была разделена между Германией и Советским Союзом. Некоторые территории были переданы Литве (до присоединения Литвы к СССР) и Словакии. (ru)
 • По́льська кампа́нія (нім. Polenfeldzug; 1 вересня 1939 — 6 жовтня 1939) — військова операція збройних сил Німеччини, Словаччини та СРСР проти Польщі з метою анексії Польщі. Розпочата Німеччиною та Словаччиною 1 вересня 1939 року. Згідно до попередніх угод з польським урядом, 3 вересня 1939 року Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині, що ознаменувало початок Другої світової війни. 17 вересня у конфлікт втрутився Радянський Союз — як фактичний союзник нацистської Німеччини — і Червона армія окупувала східні області Польщі. (uk)
 • 波蘭戰役(又稱德波戰爭,而波蘭稱其為1939年保衛戰或1939年九月戰役;波蘭語:Kampania wrześniowa,德國則稱其為波蘭戰役,作戰代號為《白色方案》)是德國、斯洛伐克與蘇聯軍隊於1939年9月入侵波蘭的行動,該戰役一般被認為是第二次世界大戰的開始。在《德蘇互不侵犯條約》簽署了一星期後,德國於1939年9月1日凌晨4點40分展開進攻,而蘇聯亦於9月17日入侵波蘭,10月6日,德蘇兩國佔領波蘭全國領土,波蘭戰役結束。 德國軍隊分作北、南、西三個方向發動攻擊,並以兩翼包圍的方式夾擊集結於邊境地帶的波軍主力部隊。波軍損失慘重、欲撤出部署於德波邊境的部隊,將其用於首都華沙以西的位置建立一條防線,等待軍事同盟國的英法兩國對德國的西方戰線發動攻擊,但擁有兵力絕對優勢的盟軍卻按兵不動。9月中旬,德軍兵臨華沙,波軍將大部分僅存的主力集結,於布楚拉河一線反擊德軍,一度逼迫後者抽調兵力應付,最終,德軍將波軍主力包圍殲滅,獲得了決定性的勝利。9月17日,東方的蘇聯根據《德蘇互不侵犯條約》中的秘密協議而入侵波蘭,開闢了第二戰場。波蘭政府認定原先守於東方「」進行固守的計劃已不可行,遂下令撤離所有部隊至中立的鄰國—羅馬尼亞。10月6日,最後一批波蘭軍隊於科克戰役被擊潰,德蘇兩軍佔領波蘭全國。儘管波蘭從未有代表全國的政府或組織出面宣佈投降過,但也已象徵了波蘭境內戰事的結束。 (zh)
rdfs:label
 • Invasion of Poland (en)
 • غزو بولندا (1939) (ar)
 • Campanya de Polònia (ca)
 • Invaze do Polska (1939) (cs)
 • Überfall auf Polen (de)
 • Γερμανική εισβολή στην Πολωνία (el)
 • Invado en Pollando (eo)
 • Invasión alemana de Polonia de 1939 (es)
 • Poloniaren inbasioa (eu)
 • Ionradh na Polainne (ga)
 • Campagne de Pologne (1939) (fr)
 • Penyerbuan Polandia (in)
 • Campagna di Polonia (it)
 • ポーランド侵攻 (ja)
 • 폴란드 침공 (ko)
 • Kampania wrześniowa (pl)
 • Poolse Veldtocht (nl)
 • Польская кампания вермахта (1939) (ru)
 • Invasão da Polônia (pt)
 • Invasionen av Polen 1939 (sv)
 • Польська кампанія (1939) (uk)
 • 波蘭戰役 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Invasion of Poland (en)
is dbo:battle of
is dbo:isPartOfMilitaryConflict of
is dbo:march of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:usedInWar of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:battles of
is dbp:cause of
is dbp:establishedEvent of
is dbp:event of
is dbp:eventEnd of
is dbp:eventPre of
is dbp:eventStart of
is dbp:march of
is dbp:partof of
is dbp:subject of
is dbp:units of
is dbp:wars of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License