An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Arabic literature (Arabic: الأدب العربي / ALA-LC: al-Adab al-‘Arabī) is the writing, both as prose and poetry, produced by writers in the Arabic language. The Arabic word used for literature is Adab, which is derived from a meaning of etiquette, and which implies politeness, culture and enrichment.

Property Value
dbo:abstract
 • La literatura àrab (àrab: الأدب العربي, al-adab al-ʿarabī) és el conjunt de textos literaris escrits en llengua àrab; no és habitual, per tant, incloure les obres que estan escrites usant l'alfabet àrab però no l'idioma, com és el cas de la literatura persa i de la literatura en llengua urdú. La paraula àrab usada per a literatura és àdab (أدب, adab), que deriva d'un verb, àduba, que significa ‘ser ben educat, cortès, civilitzat’. La literatura àrab va emergir al segle vi i de dates anteriors només se'n conserven alguns fragments. L'Alcorà (escrit de manera definitiva entre 644-655) és la principal font literària de la i de la seva literatura. La tradició explica que el califa Alí ibn Abi-Tàlib, després de llegir un Alcorà amb errors, va instar a escriure una obra en la qual es codifiqués la gramàtica de l'àrab. Al-Khalil ibn Àhmad, més endavant, escriuria Kitab al-ayn, el primer diccionari d'àrab, juntament amb obres sobre prosòdia i música, i el seu deixeble, Sibawayh, produiria l'obra més respectada de gramàtica àrab, coneguda simplement com Al-kitab, El llibre. A les darreries del segle vii, el califa Abd-al-Màlik ibn Marwan va fer de l'àrab la llengua oficial de l'administració del nou imperi; arran d'això, la literatura va desenclavar-se de la península Aràbiga i es va desenvolupar per totes les terres on s'estenia l'islam, on l'àrab va esdevenir llengua de prestigi. Es va obrir així l'ampli camp de la literatura àrab clàssica, que va gaudir d'una gran profusió de gèneres i autors. (ca)
 • الأدب العربي هو مجموع الأعمال المكتوبة باللغة العربية، ويشمل الأدب العربي النثر والشعر المكتوبين بالعربية وكذلك يشمل الأدب القصصي والرواية والمسرح والنقد. ازدهر الأدب العربي خلال العصر الذهبي للإسلام، وظل نابضا بالحياة حتى يومنا هذا. (ar)
 • Arabische Literatur im engeren Sinn ist Literatur in arabischer Sprache. Im weiteren Sinn versteht man darunter auch literarische Werke arabischer Autoren, unabhängig davon, in welcher Sprache das Original verfasst wurde. Zum einen schreiben etliche bedeutende arabische Autoren in anderen Sprachen als Arabisch, sei es, dass sie die Sprache des ehemaligen Koloniallandes benutzen, wie es im Maghreb häufig vorkommt, sei es, dass sie im Exil leben und die Sprache des Exillandes bevorzugen. Zum anderen gab es gerade in der Frühzeit des Islam wichtige Autoren nicht-arabischen Ursprungs, die Arabisch als Literatursprache wählten. Darüber hinaus sind in den einzelnen arabischen Ländern nationale Literaturen entstanden, die beispielsweise als ägyptische, marokkanische oder syrische Literatur bezeichnet werden. Diesen Unterschieden entspricht der ebenfalls gebräuchliche Begriff „arabischsprachige Literatur“. In der arabischen Literaturgeschichte sind die folgenden Epochen von Bedeutung: * die altarabische oder vorislamische Epoche (um 475 bis 622) * die Epoche der orthodoxen Kalifen und der Omaijaden (622–750) * die Epoche der Abbasiden (749–1258) * die Epoche der Dekadenz (1258–1798) * die Epoche von Napoleons Ägyptischer Expedition (1798) bis zum frühen 20. Jahrhundert * die zeitgenössische Literatur in Hocharabisch, dialektalen Formen oder in anderen Sprachen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts (de)
 • Arabic literature (Arabic: الأدب العربي / ALA-LC: al-Adab al-‘Arabī) is the writing, both as prose and poetry, produced by writers in the Arabic language. The Arabic word used for literature is Adab, which is derived from a meaning of etiquette, and which implies politeness, culture and enrichment. Arabic literature emerged in the 5th century with only fragments of the written language appearing before then. The Qur'an, widely regarded as the finest piece of literature in the Arabic language, would have the greatest lasting effect on Arab culture and its literature. Arabic literature flourished during the Islamic Golden Age, but has remained vibrant to the present day, with poets and prose-writers across the Arab world, as well as in the Arab diaspora, achieving increasing success. (en)
 • Arablingva literaturo estas literaturo verkita en la araba lingvo aŭ ties dialektoj. (eo)
 • Arabiar literatura (arabieraz: الأدب العربي‎, al-Adab al-‘Arabī) prosan zein poesian arabieraz idazten duten idazleen lana da. Arabieraz literaturari "" diote, etiketaren ekarritako hitza dena eta edertasuna, kultura era aberastasuna adierazi nahi dituena. "Mila gau eta bat gehiago" liburua (Hezār Afsaneh or Hezār wa-Yek Shab (persieraz) edo Kitāb 'Alf Layla wa-Layla (arabieraz) taldeko adierazgarriena da eta munduko literaturan eragin itzela eduki du, haren lehenengo aztarnak IX. mendekoak izanda. Arabierazko idazle bakarrak Nobel Saria eskuratu du literatura kategorian (Nagib Mahfuz, 1988). (eu)
 • La littérature arabe concerne tous les écrits (en prose ou en vers) rédigés en langue arabe. Cela ne comprend pas les œuvres écrites avec l'alphabet arabe utilisé pour transcrire une autre langue, comme le persan ou l'ourdou. Le terme adab (arabe : أدب ج آداب), qui signifie aujourd'hui « littérature » en arabe, n'est utilisé en ce sens que depuis la Nahda (XIXe siècle), quand la littérature arabe s'est alignée sur les concepts et les genres littéraires occidentaux. Avant le XIXe siècle, il n'y a pas de terme arabe correspondant au mot « littérature », englobant l'ensemble de la production écrite. On distingue la littérature moderne et contemporaine (du XIXe siècle à nos jours) de la littérature classique (du VIe siècle à la fin du XVIIIe siècle). Les témoignages antérieurs au VIe siècle ne constituent que des fragments de langue écrite. (fr)
 • La literatura árabe (en árabe, الأدب العربي al-ádab al-aárabi) es el conjunto de textos literarios escritos en lengua árabe; no es habitual, por tanto, incluir las obras que están escritas usando el alfabeto árabe pero no el idioma, como es el caso de la literatura persa y de la literatura en lengua urdu. La palabra árabe usada para literatura es ádab, que deriva de una palabra que significa "cuando alguien es educado" y que implica matices de cortesía, cultura y enriquecimiento personal. La literatura árabe emergió en el siglo VI, conservándose de fechas anteriores solo algunos fragmentos. El Corán, del siglo VII, es la principal fuente literaria de la cultura árabe y de su literatura. (es)
 • Sastra Arab (bahasa Arab: الأدب العربي‎ / : al-Adab al-‘Arabī) merujuk pada khazanah kesusastraan di wilayah Arab atau Timur Tengah yang mencakup negara-negara di Asia Barat dan Afrika Utara. Sastra Arab merupakan beragam tulisan dan/atau cerita lisan berupa natsr (نثر) atau syi'r (شعر) yang ditulis dalam bahasa Arab atau penulis-penulis berkebangsaan negara-negara Arab. Natsr (نثر) adalah genre prosa Arab, sedangkan si'yir (شعر) adalah genre puisi Arab yang memiliki karakteristik puitika yang khas, seperti memiliki akhir bunyi yang sama (qafiah, قافية) dan disusun dalam pola tertentu (arudh, عروض). Sastra Arab dikenal sejak sebelum masuknya Islam (sebelum abad ke-7 Masehi). Masa pra-Islam tersebut disebut sebagai sastra Arab klasik atau sastra Arab masa jahiliyah. Setelah Muhammad Saw. diangkat menjadi Rasul pada 6 Agustus 611 M, sastra Arab dipengaruhi secara kuat oleh ajaran Islam. Setelah itu, sastra Arab semakin berkembang dan mengalami puncaknya pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kekhalifahan Abbasiyah mundur, wilayah Arab mengalami perpecahan menjadi beberapa dinasti kecil, termasuk kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal tersebut berdampak pada terminologi sastra Arab yang secara geografis terbatas pada negara-negara yang berbahasa Arab hingga berdirinya negara-negara modern di wilayah Arab atau Timur Tengah, seperti: Mesir, Arab Saudi, Lebanon, Irak, dan sebagainya. (in)
 • Con il termine letteratura araba (in arabo: الأدب العربي‎, al-’adab al-ʿarabī), si indica l'insieme di quelle attività indirizzate alla produzione di testi scritti, poetici e in prosa, proprie delle popolazioni che hanno fatto uso nello scritto della lingua araba (della famiglia delle lingue semitiche). Pertanto fanno parte della letteratura araba tutti i testi che, a partire dal VI secolo d.C., sono stati composti e scritti in arabo anche da autori che Arabi non erano. (it)
 • 아랍 문학은 아랍어 사용자들이 쓴 산문과 운문을 총칭한다. 아랍 문학은 '아랍 문자'로 쓴 것뿐만 아니라 페르시아 문학이나 우르두 문학과 같이 아랍어를 사용한 모든 문학 장르를 포괄한다. 아랍 문학은 '식사에 어떤 사람을 초대 함'라는 뜻의 단어에서 유래한 '아다브(Adab)'라고도 불린다. 이 단어는 공손, 교양, 의 의미를 내포하고 있다. 일반적으로 아랍 문학은 6세기에 나타난 일부 작품과 그 이후의 작품만을 말한다. 왜냐하면 7세기에 나타난 코란(Qur'an)이 아랍 문화와 문학에 지대한 영향을 미쳐 그 이후의 문학적 흐름이 달라졌기 때문이다. (ko)
 • Onder Arabische literatuur kan literatuur in het Arabisch worden verstaan, of in bredere zin literaire werken geschreven door Arabische schrijvers in om het even welke taal, bijvoorbeeld als deze schrijvers in ballingschap leefden. De eerste Arabische literatuur verscheen in de 5e eeuw na Christus. De geschiedenis ervan kan in vijf perioden worden onderverdeeld: * De pre-islamitische periode (ca. 475 tot 622) * Het tijdperk van de kaliefen en Omajjaden (622 tot ca. 750) * Het tijdperk van de Abassiden (ca. 750 tot 1258) * Het tijdperk van verval (1258 tot 1798) * De periode vanaf de expeditie van Napoleon naar Egypte (1798 tot heden) (nl)
 • アラビア語文学(アラビアごぶんがく、アラビア語: الأدب العربي、al-Adab al-‘Arabī )とは、アラビア語の文芸、及びそれらの作品や作家を研究する学問を指す。 (ja)
 • Literatura arabska (arab. ‏الأدب العربي‎) – twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, współczesnym literackim oraz w dialektach lokalnych. Powstała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach zajętych przez Arabów w wyniku podbojów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. (pl)
 • Арабская литература (араб. الأدب العربي‎) своими корнями уходит в устную словесность родоплеменных обществ на территории Аравийского полуострова. Древняя арабская словесность культивировалась среди кочевников-скотоводов (бедуинов), но получила распространение и среди полукочевого и оседлого населения земледельческих оазисов и городов. (ru)
 • Arabisk litteratur (arabiska: الأدب العربي al-a'dab al-'arabi) är ett samlande begrepp för den litteratur som ursprungligen är skriven på arabiska. Den behöver inte nödvändigtvis vara skriven av författare med arabiska som modersmål. Det arabiska ordet för litteratur, a'dab, kommer från ett ord som betyder att "bjuda en eller flera till måltid", och som underförstått innebär hövlighet, berikning och kultur. Den arabiska litteraturen blomstrade under men är fortfarande i allra högsta grad levande, med poeter och prosaförfattare över hela Arabvärlden som åtnjuter växande berömmelse. (sv)
 • Literatura árabe (em árabe: الأدب العربي; romaniz.: Al-Adab Al-Arabi) é toda a obra escrita produzida, tanto em prosa quanto poesia, pelos falantes - não necessariamente nativos - do idioma árabe. Normalmente não inclui obras escritas no alfabeto árabe porém em outros idiomas, como o persa e o urdu. O árabe utilizado para a literatura é chamado de adabe, termo derivado de uma palavra que pode ser traduzida como "convidar alguém para uma refeição", e implica polidez, cultura e enriquecimento. A literatura árabe surgiu no século VI, apenas com fragmentos do idioma escrito aparecendo até então. Foi o Corão, no século VII, que teve um efeito mais duradouro na cultura árabe e sua literatura; a literatura árabe floresceu durante a Era de Ouro do Islamismo, e continua até os dias de hoje. (pt)
 • Поняття арабська література (араб. لأدب العربي‎, al-Adab al-‘Arabī) охоплює літературну творчість арабською мовою (класичною, сучасною чи будь-яким із діалектів). Арабська література виникла на Аравійському півострові, розвиваючись пізніше також на територіях, захоплених арабами на Близькому Сході та в Північній Африці. (uk)
 • 阿拉伯文学(英语Arab literature;阿拉伯文:الأدب العربي‎),是指阿拉伯民族创造的,以阿拉伯文字为载体形象化地反映风貌的艺术,表现形式包括戏剧、诗歌、小说、散文等,以不同的形式亦或体裁表现阿拉伯民族内心情感与思想;同时再现一定历史时期和一定地域的生活风貌。 阿拉伯文学亦是的一个重要组成部分,是东西方比较文学的一个重要研究对象。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 462469 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 102985 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118723720 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:quote
 • Mention no longer the driver on his night journey and the wide striding camels, and give up talk of morning dew and ruins. (en)
 • I no longer have any taste for love songs on dwellings which already went down in seas of [too many] odes. (en)
 • If a steamer leaves with my friends on sea or land, why should I direct my complaints to the camels? (en)
 • So, too, the ghada, whose fire, fanned by the sighs of those enamored of it, cries out to the poets: "Alas for my burning!" (en)
dbp:source
 • —Excerpt from Francis Marrash's Mashhad al-ahwal , translated by Shmuel Moreh. (en)
dbp:width
 • 41.0
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الأدب العربي هو مجموع الأعمال المكتوبة باللغة العربية، ويشمل الأدب العربي النثر والشعر المكتوبين بالعربية وكذلك يشمل الأدب القصصي والرواية والمسرح والنقد. ازدهر الأدب العربي خلال العصر الذهبي للإسلام، وظل نابضا بالحياة حتى يومنا هذا. (ar)
 • Arablingva literaturo estas literaturo verkita en la araba lingvo aŭ ties dialektoj. (eo)
 • Arabiar literatura (arabieraz: الأدب العربي‎, al-Adab al-‘Arabī) prosan zein poesian arabieraz idazten duten idazleen lana da. Arabieraz literaturari "" diote, etiketaren ekarritako hitza dena eta edertasuna, kultura era aberastasuna adierazi nahi dituena. "Mila gau eta bat gehiago" liburua (Hezār Afsaneh or Hezār wa-Yek Shab (persieraz) edo Kitāb 'Alf Layla wa-Layla (arabieraz) taldeko adierazgarriena da eta munduko literaturan eragin itzela eduki du, haren lehenengo aztarnak IX. mendekoak izanda. Arabierazko idazle bakarrak Nobel Saria eskuratu du literatura kategorian (Nagib Mahfuz, 1988). (eu)
 • Con il termine letteratura araba (in arabo: الأدب العربي‎, al-’adab al-ʿarabī), si indica l'insieme di quelle attività indirizzate alla produzione di testi scritti, poetici e in prosa, proprie delle popolazioni che hanno fatto uso nello scritto della lingua araba (della famiglia delle lingue semitiche). Pertanto fanno parte della letteratura araba tutti i testi che, a partire dal VI secolo d.C., sono stati composti e scritti in arabo anche da autori che Arabi non erano. (it)
 • 아랍 문학은 아랍어 사용자들이 쓴 산문과 운문을 총칭한다. 아랍 문학은 '아랍 문자'로 쓴 것뿐만 아니라 페르시아 문학이나 우르두 문학과 같이 아랍어를 사용한 모든 문학 장르를 포괄한다. 아랍 문학은 '식사에 어떤 사람을 초대 함'라는 뜻의 단어에서 유래한 '아다브(Adab)'라고도 불린다. 이 단어는 공손, 교양, 의 의미를 내포하고 있다. 일반적으로 아랍 문학은 6세기에 나타난 일부 작품과 그 이후의 작품만을 말한다. 왜냐하면 7세기에 나타난 코란(Qur'an)이 아랍 문화와 문학에 지대한 영향을 미쳐 그 이후의 문학적 흐름이 달라졌기 때문이다. (ko)
 • アラビア語文学(アラビアごぶんがく、アラビア語: الأدب العربي、al-Adab al-‘Arabī )とは、アラビア語の文芸、及びそれらの作品や作家を研究する学問を指す。 (ja)
 • Literatura arabska (arab. ‏الأدب العربي‎) – twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, współczesnym literackim oraz w dialektach lokalnych. Powstała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach zajętych przez Arabów w wyniku podbojów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. (pl)
 • Арабская литература (араб. الأدب العربي‎) своими корнями уходит в устную словесность родоплеменных обществ на территории Аравийского полуострова. Древняя арабская словесность культивировалась среди кочевников-скотоводов (бедуинов), но получила распространение и среди полукочевого и оседлого населения земледельческих оазисов и городов. (ru)
 • Arabisk litteratur (arabiska: الأدب العربي al-a'dab al-'arabi) är ett samlande begrepp för den litteratur som ursprungligen är skriven på arabiska. Den behöver inte nödvändigtvis vara skriven av författare med arabiska som modersmål. Det arabiska ordet för litteratur, a'dab, kommer från ett ord som betyder att "bjuda en eller flera till måltid", och som underförstått innebär hövlighet, berikning och kultur. Den arabiska litteraturen blomstrade under men är fortfarande i allra högsta grad levande, med poeter och prosaförfattare över hela Arabvärlden som åtnjuter växande berömmelse. (sv)
 • Поняття арабська література (араб. لأدب العربي‎, al-Adab al-‘Arabī) охоплює літературну творчість арабською мовою (класичною, сучасною чи будь-яким із діалектів). Арабська література виникла на Аравійському півострові, розвиваючись пізніше також на територіях, захоплених арабами на Близькому Сході та в Північній Африці. (uk)
 • 阿拉伯文学(英语Arab literature;阿拉伯文:الأدب العربي‎),是指阿拉伯民族创造的,以阿拉伯文字为载体形象化地反映风貌的艺术,表现形式包括戏剧、诗歌、小说、散文等,以不同的形式亦或体裁表现阿拉伯民族内心情感与思想;同时再现一定历史时期和一定地域的生活风貌。 阿拉伯文学亦是的一个重要组成部分,是东西方比较文学的一个重要研究对象。 (zh)
 • La literatura àrab (àrab: الأدب العربي, al-adab al-ʿarabī) és el conjunt de textos literaris escrits en llengua àrab; no és habitual, per tant, incloure les obres que estan escrites usant l'alfabet àrab però no l'idioma, com és el cas de la literatura persa i de la literatura en llengua urdú. La paraula àrab usada per a literatura és àdab (أدب, adab), que deriva d'un verb, àduba, que significa ‘ser ben educat, cortès, civilitzat’. (ca)
 • Arabic literature (Arabic: الأدب العربي / ALA-LC: al-Adab al-‘Arabī) is the writing, both as prose and poetry, produced by writers in the Arabic language. The Arabic word used for literature is Adab, which is derived from a meaning of etiquette, and which implies politeness, culture and enrichment. (en)
 • La literatura árabe (en árabe, الأدب العربي al-ádab al-aárabi) es el conjunto de textos literarios escritos en lengua árabe; no es habitual, por tanto, incluir las obras que están escritas usando el alfabeto árabe pero no el idioma, como es el caso de la literatura persa y de la literatura en lengua urdu. La palabra árabe usada para literatura es ádab, que deriva de una palabra que significa "cuando alguien es educado" y que implica matices de cortesía, cultura y enriquecimiento personal. (es)
 • Arabische Literatur im engeren Sinn ist Literatur in arabischer Sprache. Im weiteren Sinn versteht man darunter auch literarische Werke arabischer Autoren, unabhängig davon, in welcher Sprache das Original verfasst wurde. Zum einen schreiben etliche bedeutende arabische Autoren in anderen Sprachen als Arabisch, sei es, dass sie die Sprache des ehemaligen Koloniallandes benutzen, wie es im Maghreb häufig vorkommt, sei es, dass sie im Exil leben und die Sprache des Exillandes bevorzugen. Zum anderen gab es gerade in der Frühzeit des Islam wichtige Autoren nicht-arabischen Ursprungs, die Arabisch als Literatursprache wählten. Darüber hinaus sind in den einzelnen arabischen Ländern nationale Literaturen entstanden, die beispielsweise als ägyptische, marokkanische oder syrische Literatur bezeic (de)
 • Sastra Arab (bahasa Arab: الأدب العربي‎ / : al-Adab al-‘Arabī) merujuk pada khazanah kesusastraan di wilayah Arab atau Timur Tengah yang mencakup negara-negara di Asia Barat dan Afrika Utara. Sastra Arab merupakan beragam tulisan dan/atau cerita lisan berupa natsr (نثر) atau syi'r (شعر) yang ditulis dalam bahasa Arab atau penulis-penulis berkebangsaan negara-negara Arab. Natsr (نثر) adalah genre prosa Arab, sedangkan si'yir (شعر) adalah genre puisi Arab yang memiliki karakteristik puitika yang khas, seperti memiliki akhir bunyi yang sama (qafiah, قافية) dan disusun dalam pola tertentu (arudh, عروض). (in)
 • La littérature arabe concerne tous les écrits (en prose ou en vers) rédigés en langue arabe. Cela ne comprend pas les œuvres écrites avec l'alphabet arabe utilisé pour transcrire une autre langue, comme le persan ou l'ourdou. Le terme adab (arabe : أدب ج آداب), qui signifie aujourd'hui « littérature » en arabe, n'est utilisé en ce sens que depuis la Nahda (XIXe siècle), quand la littérature arabe s'est alignée sur les concepts et les genres littéraires occidentaux. Avant le XIXe siècle, il n'y a pas de terme arabe correspondant au mot « littérature », englobant l'ensemble de la production écrite. (fr)
 • Onder Arabische literatuur kan literatuur in het Arabisch worden verstaan, of in bredere zin literaire werken geschreven door Arabische schrijvers in om het even welke taal, bijvoorbeeld als deze schrijvers in ballingschap leefden. De eerste Arabische literatuur verscheen in de 5e eeuw na Christus. De geschiedenis ervan kan in vijf perioden worden onderverdeeld: (nl)
 • Literatura árabe (em árabe: الأدب العربي; romaniz.: Al-Adab Al-Arabi) é toda a obra escrita produzida, tanto em prosa quanto poesia, pelos falantes - não necessariamente nativos - do idioma árabe. Normalmente não inclui obras escritas no alfabeto árabe porém em outros idiomas, como o persa e o urdu. O árabe utilizado para a literatura é chamado de adabe, termo derivado de uma palavra que pode ser traduzida como "convidar alguém para uma refeição", e implica polidez, cultura e enriquecimento. (pt)
rdfs:label
 • Arabic literature (en)
 • أدب عربي (ar)
 • Literatura àrab (ca)
 • Arabische Literatur (de)
 • Arablingva literaturo (eo)
 • Literatura árabe (es)
 • Arabiar literatura (eu)
 • Sastra Arab (in)
 • Letteratura araba (it)
 • Littérature arabophone (fr)
 • 아랍 문학 (ko)
 • アラビア語文学 (ja)
 • Arabische literatuur (nl)
 • Literatura arabska (pl)
 • Literatura árabe (pt)
 • Арабская литература (ru)
 • Arabisk litteratur (sv)
 • Арабська література (uk)
 • 阿拉伯文学 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:genre of
is dbo:language of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:mainInterest of
is dbo:movement of
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:mainInterests of
is dbp:movement of
is dbp:schoolTradition of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License