An Entity of Type: WikicatBalticLanguages, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Balto-Slavic languages are a branch of the Indo-European family of languages. It traditionally comprises the Baltic and Slavic languages. Baltic and Slavic languages share several linguistic traits not found in any other Indo-European branch, which points to a period of common development. Although the notion of a Balto-Slavic unity has been contested (partly due to political controversies), there is now a general consensus among specialists in Indo-European linguistics to classify Baltic and Slavic languages into a single branch, with only some details of the nature of their relationship remaining in dispute.

Property Value
dbo:abstract
 • اللغات البلطيقية السلافية هي مجموعة لغوية تضم تقليدياً اللغات البلطيقية والسلافية، وهي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو-أوروبية. تشترك اللغات البلطيقية والسلافية بالعديد من المزايا اللغوية والتي لا توجد في أي فرع آخر فروع اللغات الهندو-أوروبية، مما يشير إلى فترة النمو المشترك لها، على الرغم من ذلك هناك بعض الخصائص المشتركة لا تزال محل نقاش وجدل بين اللغويين، خاصة مع وجود تعقيدات سياسية في بعض الأحيان. بالمقابل ظهر بعض اللغويين الذين دعوا إلى تقسيم اللغات البلطيقية السلافية إلى ثلاثة أقسام: البلطيقية الشرقية، والبلطيقية الغربية، والسلافية. (ar)
 • Balto-slovanské jazyky jsou jednou ze skupin jazyků indoevropských. Hovoří se jimi především ve střední, jihovýchodní, severovýchodní a východní Evropě a v severní Asii. Tvoří je dvě větve: slovanská, do níž naleží drtivá většina jazyků i mluvčích, a baltská, kterou se hovoří v severovýchodním Pobaltí. Odhaduje se, že společným prajazykem, z něhož se obě větve vyvinuly, tzn. , se hovořilo zhruba v letech 1500–1000 př. n. l., cca v oblasti dnešního Polska, Běloruska a Ukrajiny. (cs)
 • Les llengües balto-eslaves són una subfamília de les llengües indoeuropees proposada com avantpassada de les llengües bàltiques i eslaves, que comparteixen molts trets gramaticals, si bé no tots els filòlegs comparteixen aquesta assimilació. August Schleicher seria un dels primers lingüistes partidaris de la llengua comuna, mentre que Jānis Endzelīns s'inclinava per explicar les semblances pel contacte entre els idiomes i no per un origen comú. D'altres estudiosos, per últim, asseguren que les llengües balto-eslaves s'haurien de dividir en tres branques i no en les dues que indica el seu nom, ja que entre els idiomes bàltics orientals i occidentals es troben mecanismes evolutius diferenciats que podrien suggerir protollengües a part. Malgrat la polèmica, el que resulta evident és que totes les llengües de la zona van patir una evolució similar en els períodes intermedis de la seva història, especialment a partir del segle VII. Fonèticament es pot explicar amb la llei de Winter, que explica la pronúncia geminada de determinades vocals, i el canvi en la ubicació de l'accent. Aquests idiomes tenen en comú un ús progressivament creixent de l'ablatiu en substitució del genitiu i un plural en -e. (ca)
 • Οι Βαλτοσλαβικές γλώσσες είναι μια ομάδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Διακρίνονται σε δύο κύριους κλάδους, τις Βαλτικές γλώσσες και τις Σλαβικές γλώσσες. Καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής χερσονήσου και έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία. Υπήρξε μια περίοδος κοινής ανάπτυξης μεταξύ αυτών των δύο γλωσσικών ομάδων. Η Βαλτική και η σλαβική είναι οι πλησιέστερες αναγνωρίσιμες ομάδες μεταξύ όλων των ομάδων που υπάρχουν εντός της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. (el)
 • La baltslava lingvaro estas hipoteza sublingvaro de la hindeŭropa lingva familio. Ĝi entenas la slavajn kaj baltajn lingvojn. Baltaj lingvoj kaj slavaj lingvoj havas komunajn lingvajn trajtojn. (eo)
 • The Balto-Slavic languages are a branch of the Indo-European family of languages. It traditionally comprises the Baltic and Slavic languages. Baltic and Slavic languages share several linguistic traits not found in any other Indo-European branch, which points to a period of common development. Although the notion of a Balto-Slavic unity has been contested (partly due to political controversies), there is now a general consensus among specialists in Indo-European linguistics to classify Baltic and Slavic languages into a single branch, with only some details of the nature of their relationship remaining in dispute. A Proto-Balto-Slavic language is reconstructable by the comparative method, descending from Proto-Indo-European by means of well-defined sound laws, and from which modern Slavic and Baltic languages descended. One particularly innovative dialect separated from the Balto-Slavic dialect continuum and became ancestral to the Proto-Slavic language, from which all Slavic languages descended. (en)
 • Bahasa Balto-Slavia ialah cabang Rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini secara tradisional terdiri dari bahasa Baltik dan bahasa Slavia. Bahasa Baltik dan Slavia berbagi beberapa sifat linguistik yang tidak dapat ditemukan dalam cabang bahasa Indo-Eropa lainnya, yang menunjukkan periode perkembangan bersama. Meskipun gagasan persatuan bahasa Balto-Slavia telah diperdebatkan (sebagian karena kontroversi politik), sekarang ada konsensus umum di antara para pakar dalam linguistik Indo-Eropa untuk mengklasifikasikan bahasa Baltik dan Slavia menjadi satu cabang tunggal, dengan hanya beberapa rincian sifat hubungan kedua bahasa itu yang masih menjadi perselisihan. Bahasa Proto-Balto-Slavia dapat di rekonstruksi dengan metode perbandingan, turunan dari bahasa Proto-Indo-Eropa dengan menggunakan yang terdefinisi dengan baik, dan dari mana bahasa Slavia dan Baltik diturunkan. Salah satu dialek inovatif yang terpisah dari kesinambungan dialek Balto-Slavia dan menjadi bentuk awal dari bahasa Proto-Slavia, asal semua bahasa Slavia diturunkan. (in)
 • Il gruppo linguistico balto-slavo è un ipotetico gruppo linguistico ricostruito, di cui fanno parte le lingue baltiche e le lingue slave all'interno della famiglia delle lingue indoeuropee. Le lingue che appartengono a questa famiglia sono parlate da circa 240 milioni di persone soprattutto in Europa centrale, orientale e balcanica. (it)
 • De Balto-Slavische taalgroep bestaat uit de Baltische en Slavische subgroepen van de Indo-Europese talen. De reconstructie van een hypothetische Proto-Balto-Slavische taal is nog steeds het onderwerp van een grote discussie. De meningen verschillen van een effectieve genetische eenheid, tot een meer incidentele periode van intense en langdurige contacten. (nl)
 • バルト・スラヴ語派(バルト・スラヴごは、Baltic-Slavic language)とはインド・ヨーロッパ語族のバルト語派とスラヴ語派を含むグループである。バルト語派とスラヴ語派は他の語派には見られない、いくつかの言語学的共有点をもち、最も近い共通の祖語をもつと考えられる。ほとんどのインド・ヨーロッパ語学者はバルト語派とスラヴ語派を同一の枝に位置付けているが、政治的な問題からいくつかの詳細で議論がある。Gray & Atkinson 2003による系統樹では、両者は100%で姉妹群を成す。近年の言語学者はバルト・スラヴ語が東バルト語群、西バルト語群、スラブ語派に同時に三分岐したとの見方を示している。 は比較方法によって再構され、インドヨーロッパ祖語からは、明瞭に定義される共有の音変化によって分類づけられる。ある一つの革新的な方言が、バルト・スラヴ方言連続体からわかれ、スラヴ祖語となったと考えられる。 (ja)
 • Les langues balto-slaves sont une branche de la famille des langues indo-européennes. Elles regroupent les langues baltes et les langues slaves. Ce regroupement est aujourd'hui[Quand ?] largement admis même si une minorité de linguistes considère toujours que les similitudes entre les langues de ces deux groupes seraient dues à des interférences linguistiques (par proximité géographique) au cours du Ier millénaire ap. J.-C. (mais ils ne remettent pas en cause les appartenances des deux groupes aux langues indo-européennes) plutôt qu'une origine commune. Certains linguistes enfin, ont récemment suggéré que la branche balto-slave pouvait être séparée en trois groupes équidistants : les langues baltes de l'ouest (prussien), les langues baltes de l'Est (lituanien et letton) et les langues slaves. (fr)
 • Języki bałtosłowiańskie, języki bałtycko-słowiańskie – hipotetyczna podrodzina językowa w obrębie języków indoeuropejskich, obejmująca języki bałtyckie i języki słowiańskie. Posługuje się nimi ponad 300 mln osób. Istnienie grupy języków bałtosłowiańskich bywa kwestionowane, jednak większość badaczy ją uznaje. (pl)
 • As línguas balto-eslávicas são um grupo de línguas no qual estão incluídas as línguas bálticas e as línguas eslavas dentro da grande família das línguas indo-europeias. Muitos linguistas contestam a hipótese da existência desta subfamília, argumentando que as semelhanças existentes entre línguas eslavas e bálticas devem-se principalmente à proximidade geográfica dos grupos, ou seja, uma interferência linguística concomitante e não uma origem comum. (pt)
 • Den balto-slaviska språkfamiljen är en gren av de indoeuropeiska språken. Den består av de baltiska språken (lettiska, litauiska, prusiska och de slaviska språken (ryska, polska, kroatiska, bulgariska, med flera. Ett hypotetiskt baltoslaviskt urspråk går att rekonstruera, härlett från urindoeuropeiska via regelbundna ljudkorrespondenser, som sedan har givit upphov till de baltiska och slaviska språken. I början av 1900-talet var relationen mellan de baltiska och slaviska språken omstridd och livligt debatterad. Senare forskning har dock styrkt deras språkliga släktskap. (sv)
 • Балто-славя́нские языки́ — группа языков, из которой, предположительно, выделились балтийская и славянская группы индоевропейских языков. (ru)
 • Балто-слов'янська мовна спільність — гіпотетична єдність у далекому минулому слов'янської і балтійської груп мов. Ґрунтується загалом на великій подібності їхніх лексик. (uk)
 • 波羅的-斯拉夫語族(Baltic-Slavic language)是印歐語系中波羅的語族和斯拉夫語族的合稱。波羅的語族的語言和斯拉夫語族的語言共同點較多,兩者較為接近。但波羅的諸語和斯拉夫諸語是否是同一語族,目前仍然有爭議 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 867145 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35059 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1041089865 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:child
dbp:familycolor
 • Indo-European (en)
dbp:glotto
 • balt1263 (en)
dbp:glottorefname
 • Balto-Slavic (en)
dbp:mapcaption
 • Countries where the national language is: (en)
dbp:name
 • Balto-Slavic (en)
dbp:protoname
dbp:region
 • Northern Europe, Eastern Europe, Central Europe, Southeast Europe, North Asia, parts of Central Asia (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • اللغات البلطيقية السلافية هي مجموعة لغوية تضم تقليدياً اللغات البلطيقية والسلافية، وهي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو-أوروبية. تشترك اللغات البلطيقية والسلافية بالعديد من المزايا اللغوية والتي لا توجد في أي فرع آخر فروع اللغات الهندو-أوروبية، مما يشير إلى فترة النمو المشترك لها، على الرغم من ذلك هناك بعض الخصائص المشتركة لا تزال محل نقاش وجدل بين اللغويين، خاصة مع وجود تعقيدات سياسية في بعض الأحيان. بالمقابل ظهر بعض اللغويين الذين دعوا إلى تقسيم اللغات البلطيقية السلافية إلى ثلاثة أقسام: البلطيقية الشرقية، والبلطيقية الغربية، والسلافية. (ar)
 • Balto-slovanské jazyky jsou jednou ze skupin jazyků indoevropských. Hovoří se jimi především ve střední, jihovýchodní, severovýchodní a východní Evropě a v severní Asii. Tvoří je dvě větve: slovanská, do níž naleží drtivá většina jazyků i mluvčích, a baltská, kterou se hovoří v severovýchodním Pobaltí. Odhaduje se, že společným prajazykem, z něhož se obě větve vyvinuly, tzn. , se hovořilo zhruba v letech 1500–1000 př. n. l., cca v oblasti dnešního Polska, Běloruska a Ukrajiny. (cs)
 • Οι Βαλτοσλαβικές γλώσσες είναι μια ομάδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Διακρίνονται σε δύο κύριους κλάδους, τις Βαλτικές γλώσσες και τις Σλαβικές γλώσσες. Καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής χερσονήσου και έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία. Υπήρξε μια περίοδος κοινής ανάπτυξης μεταξύ αυτών των δύο γλωσσικών ομάδων. Η Βαλτική και η σλαβική είναι οι πλησιέστερες αναγνωρίσιμες ομάδες μεταξύ όλων των ομάδων που υπάρχουν εντός της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. (el)
 • La baltslava lingvaro estas hipoteza sublingvaro de la hindeŭropa lingva familio. Ĝi entenas la slavajn kaj baltajn lingvojn. Baltaj lingvoj kaj slavaj lingvoj havas komunajn lingvajn trajtojn. (eo)
 • Il gruppo linguistico balto-slavo è un ipotetico gruppo linguistico ricostruito, di cui fanno parte le lingue baltiche e le lingue slave all'interno della famiglia delle lingue indoeuropee. Le lingue che appartengono a questa famiglia sono parlate da circa 240 milioni di persone soprattutto in Europa centrale, orientale e balcanica. (it)
 • De Balto-Slavische taalgroep bestaat uit de Baltische en Slavische subgroepen van de Indo-Europese talen. De reconstructie van een hypothetische Proto-Balto-Slavische taal is nog steeds het onderwerp van een grote discussie. De meningen verschillen van een effectieve genetische eenheid, tot een meer incidentele periode van intense en langdurige contacten. (nl)
 • バルト・スラヴ語派(バルト・スラヴごは、Baltic-Slavic language)とはインド・ヨーロッパ語族のバルト語派とスラヴ語派を含むグループである。バルト語派とスラヴ語派は他の語派には見られない、いくつかの言語学的共有点をもち、最も近い共通の祖語をもつと考えられる。ほとんどのインド・ヨーロッパ語学者はバルト語派とスラヴ語派を同一の枝に位置付けているが、政治的な問題からいくつかの詳細で議論がある。Gray & Atkinson 2003による系統樹では、両者は100%で姉妹群を成す。近年の言語学者はバルト・スラヴ語が東バルト語群、西バルト語群、スラブ語派に同時に三分岐したとの見方を示している。 は比較方法によって再構され、インドヨーロッパ祖語からは、明瞭に定義される共有の音変化によって分類づけられる。ある一つの革新的な方言が、バルト・スラヴ方言連続体からわかれ、スラヴ祖語となったと考えられる。 (ja)
 • Języki bałtosłowiańskie, języki bałtycko-słowiańskie – hipotetyczna podrodzina językowa w obrębie języków indoeuropejskich, obejmująca języki bałtyckie i języki słowiańskie. Posługuje się nimi ponad 300 mln osób. Istnienie grupy języków bałtosłowiańskich bywa kwestionowane, jednak większość badaczy ją uznaje. (pl)
 • As línguas balto-eslávicas são um grupo de línguas no qual estão incluídas as línguas bálticas e as línguas eslavas dentro da grande família das línguas indo-europeias. Muitos linguistas contestam a hipótese da existência desta subfamília, argumentando que as semelhanças existentes entre línguas eslavas e bálticas devem-se principalmente à proximidade geográfica dos grupos, ou seja, uma interferência linguística concomitante e não uma origem comum. (pt)
 • Den balto-slaviska språkfamiljen är en gren av de indoeuropeiska språken. Den består av de baltiska språken (lettiska, litauiska, prusiska och de slaviska språken (ryska, polska, kroatiska, bulgariska, med flera. Ett hypotetiskt baltoslaviskt urspråk går att rekonstruera, härlett från urindoeuropeiska via regelbundna ljudkorrespondenser, som sedan har givit upphov till de baltiska och slaviska språken. I början av 1900-talet var relationen mellan de baltiska och slaviska språken omstridd och livligt debatterad. Senare forskning har dock styrkt deras språkliga släktskap. (sv)
 • Балто-славя́нские языки́ — группа языков, из которой, предположительно, выделились балтийская и славянская группы индоевропейских языков. (ru)
 • Балто-слов'янська мовна спільність — гіпотетична єдність у далекому минулому слов'янської і балтійської груп мов. Ґрунтується загалом на великій подібності їхніх лексик. (uk)
 • 波羅的-斯拉夫語族(Baltic-Slavic language)是印歐語系中波羅的語族和斯拉夫語族的合稱。波羅的語族的語言和斯拉夫語族的語言共同點較多,兩者較為接近。但波羅的諸語和斯拉夫諸語是否是同一語族,目前仍然有爭議 (zh)
 • Les llengües balto-eslaves són una subfamília de les llengües indoeuropees proposada com avantpassada de les llengües bàltiques i eslaves, que comparteixen molts trets gramaticals, si bé no tots els filòlegs comparteixen aquesta assimilació. August Schleicher seria un dels primers lingüistes partidaris de la llengua comuna, mentre que Jānis Endzelīns s'inclinava per explicar les semblances pel contacte entre els idiomes i no per un origen comú. D'altres estudiosos, per últim, asseguren que les llengües balto-eslaves s'haurien de dividir en tres branques i no en les dues que indica el seu nom, ja que entre els idiomes bàltics orientals i occidentals es troben mecanismes evolutius diferenciats que podrien suggerir protollengües a part. (ca)
 • The Balto-Slavic languages are a branch of the Indo-European family of languages. It traditionally comprises the Baltic and Slavic languages. Baltic and Slavic languages share several linguistic traits not found in any other Indo-European branch, which points to a period of common development. Although the notion of a Balto-Slavic unity has been contested (partly due to political controversies), there is now a general consensus among specialists in Indo-European linguistics to classify Baltic and Slavic languages into a single branch, with only some details of the nature of their relationship remaining in dispute. (en)
 • Bahasa Balto-Slavia ialah cabang Rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini secara tradisional terdiri dari bahasa Baltik dan bahasa Slavia. Bahasa Baltik dan Slavia berbagi beberapa sifat linguistik yang tidak dapat ditemukan dalam cabang bahasa Indo-Eropa lainnya, yang menunjukkan periode perkembangan bersama. Meskipun gagasan persatuan bahasa Balto-Slavia telah diperdebatkan (sebagian karena kontroversi politik), sekarang ada konsensus umum di antara para pakar dalam linguistik Indo-Eropa untuk mengklasifikasikan bahasa Baltik dan Slavia menjadi satu cabang tunggal, dengan hanya beberapa rincian sifat hubungan kedua bahasa itu yang masih menjadi perselisihan. (in)
 • Les langues balto-slaves sont une branche de la famille des langues indo-européennes. Elles regroupent les langues baltes et les langues slaves. Ce regroupement est aujourd'hui[Quand ?] largement admis même si une minorité de linguistes considère toujours que les similitudes entre les langues de ces deux groupes seraient dues à des interférences linguistiques (par proximité géographique) au cours du Ier millénaire ap. J.-C. (mais ils ne remettent pas en cause les appartenances des deux groupes aux langues indo-européennes) plutôt qu'une origine commune. Certains linguistes enfin, ont récemment suggéré que la branche balto-slave pouvait être séparée en trois groupes équidistants : les langues baltes de l'ouest (prussien), les langues baltes de l'Est (lituanien et letton) et les langues slav (fr)
rdfs:label
 • Balto-Slavic languages (en)
 • لغات بلطيقية سلافية (ar)
 • Llengües balto-eslaves (ca)
 • Balto-slovanské jazyky (cs)
 • Βαλτοσλαβικές γλώσσες (el)
 • Baltslava lingvaro (eo)
 • Lenguas baltoeslavas (es)
 • Langues balto-slaves (fr)
 • Rumpun bahasa Balto-Slavia (in)
 • Lingue balto-slave (it)
 • バルト・スラヴ語派 (ja)
 • Balto-Slavische talen (nl)
 • 발트슬라브어파 (ko)
 • Języki bałtosłowiańskie (pl)
 • Línguas balto-eslávicas (pt)
 • Балто-славянские языки (ru)
 • Baltoslaviska språk (sv)
 • 波羅的-斯拉夫語族 (zh)
 • Балто-слов'янська мовна спільність (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:languageFamily of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fam of
is dbp:label of
is dbp:target of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License