A municipality is usually a single administrative division having corporate status and powers of self-government or jurisdiction as granted by national and regional laws to which it is subordinate. It is to be distinguished (usually) from the county, which may encompass rural territory or numerous small communities such as towns, villages and hamlets. The term municipality may also mean the governing or ruling body of a given municipality. A municipality is a general-purpose administrative subdivision, as opposed to a special-purpose district.

Property Value
dbo:abstract
 • البلدية هي دائرة حكومية تقوم بتطوير المدن والقرى المحيطة بها وإنارة الطرق وتجميل الشوارع بالأشجار واللوحات الإرشادية وتنفيذ المخططات للمواطنين وتنظيم الأسواق وتقوم بتصريف مياه الأمطار والمحافظة على نظافة المدينة وتقوم الدولة بتخصيص ميزانية ضخمة للبلدية من أجل التطور وتحسين مظاهر المدن. عادة تتكون من عدة أقسام كالتالي: * رئيس البلدية هو المسؤول الأول في البلدية وله صلاحيات شاسعه من حيث تنفيذ المشاريع والتوظيف وشراء السيارات اللازمة له ولموظفي البلدية والمعدات الثقيلة وبناء المباني المملوكة للبلدية ويستطيع أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو مساعده. * القسم الفني وهو مسؤول عن تخطيط المدن والمباني والمشاريع الحكومية وإعطاء التراخيص اللازمة لذلك. * قسم صحة البيئة ويرأسه عادة طبيب بيطري أو مراقب صحي مهمة هذا القسم منح الصحة لفتح المحلات التجارية والخاصة. بالأطعمة وما في حكمها ومتابعة نظافة المدينة ومراقبة الأسواق والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتحرير المخالفات للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية. * قسم مراقبة الأراضي والتعديات هو قسم مسؤول عن مراقبة الأراضي الحكومية والبيضاء ومنع التعدي عليها أو البناء فيها دون صك ملكية أو رخصة بناء من البلدية. * قسم الشؤون المالية وهو المسؤول عن المصروفات والايرادات من الميزانية التي خصصت للبلدية ويقوم بتامين المعدات اللازمة للاقسام الأخرى في البلدية. * قسم الاستثمارات هو قسم مسؤول عن الاستثمارات البلدية ومنح الأراضي والمخططات وتخصيص أراضي للجهات الحكومية الأخرى وغيرها. * قسم شؤون الموظفين وهو مسؤول عن كل الموظفين من حيث رواتبهم وإجازاتهم وحقوقهم كما يتولى منصب مدير شؤون الموظفين في العادة مساعد رئيس البلدية. تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على (الصحة والراحة والسلامة العامة) ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية : 1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. 2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. 3- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها. 4- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. 5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين، والمكاييل، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً. 6- إنشاء المسالخ وتنظيمها. 7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع. 8- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً. 9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة. 10- تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة. 11- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة. 12- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها. 14- الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم. 15- حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. 16- تشجيع النشاط الثقافي، والرياضي، والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. 17- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول، والتشرد، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم. 18- إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى. 19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان. 20- منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطاتها. (ar)
 • Un municipi és l'entitat local bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics en molts països. De vegades s'utilitza sota la influència francesa el sinònim comú o comuna. El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeixen. Està format per: * Un territori, el terme municipal, àmbit territorial on l'Ajuntament exerceix les seves competències. * Una població, el conjunt de veïns o habitants, persones residents en el municipi, segons consta al padró municipal d'habitants. * Una administració municipal, l'Ajuntament, organització político-administrativa formada per un conjunt de persones i béns ordenats per a la consecució dels objectius que es proposen. En l'actualitat, la majoria dels països recullen el municipi com a entitat local bàsica d'organització. Per exemple, a Catalunya, els municipis vénen regulats per la Llei Reguladora de les Bases del Règim local i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. El concepte de municipi com a subdivisió administrativa té l'origen en la reorganització administrativa després de la revolució francesa. Els revolucionaris volien rompre amb les subdivisions feudals de l'antic règim i es van crear municipis, districtes, departaments. El territori dels municipis pot tenir el seu origen en fets molt diversos. Els més freqüents són els següents: es podia tractar del territori d'un senyoriu (a Catalunya, habitualment una baronia); o bé d'un terme parroquial, dins de l'anterior; podia ser una vila nova, de vegades vila franca, en territori de repoblament, a la qual d'entrada se li assignava un territori; finalment, podia tractar-se d'un territori sota jurisdicció d'un monestir, capítol de canonges, etcètera. En la base de la gran majoria de municipis catalans, hi ha un d'aquests elements territorials predecessors. Els països ocupats per França generalment van mantenir aquesta reforma administrativa. Altres països van crear estructures semblants per reemplaçar els senyors locals hereditaris de l'antic règim, segons el cas per consells elegits o per funcionaris nomenats pel govern central. Els municipis actuals a l'Estat espanyol es constituïren, utilitzant el nom d'«ajuntament», a partir del 1812, quan es desplegaren les disposicions emanades de la Constitució de Cadis, de manera que amb anterioritat a aquesta data, no es pot parlar pròpiament de l'existència dels municipis, amb el concepte actual d'aquest ens administratiu. En un primer moment es crearen molts ajuntaments, fins a l'extrem de formar-se'n amb només dos caps de casa (dos electors i elegibles per al càrrec d'alcalde, per tant), que devien agrupar al voltant de 10 habitants. És el cas de l'ajuntament d'Enrens i Trepadús, a l'Alta Ribagorça (actualment terme de Tremp, al Pallars Jussà. Als anys posteriors al 1812, s'intentà acabar d'organitzar i racionalitzar l'estat espanyol, creant-se les províncies, els partits judicials, etcètera. El 1845 es promulgà una llei municipal que limitava a 30 caps de casa el mínim per poder tenir ajuntament propi, i, d'aquesta manera, tots els ajuntaments més petits d'aquest nombre s'hagueren d'agrupar a un de més gran, o bé ajuntar-se entre ells per a tenir el mínim de ciutadans electors i elegibles per als càrrecs. Calia ser cap de casa contribuent amb una renda mínima per a poder ser considerat veí (els esmentats electors i elegibles); la resta de la família i els caps de família de rendes més petites no eren considerats veïns i no podien votar ni ser elegits per a cap mena de càrrec. És important no confondre el concepte municipi amb els de ciutat, vila, poble, etcètera. En l'actualitat, a causa de les reordenacions territorials dels dos darrers segles, algunes viles, antigament amb municipi propi, han estat afegides a termes municipals més amplis, i n'han passat a ser el cap municipal, o a dependre de ciutats o altres viles, habitualment de més importància en el seu territori. Tanmateix, en ser el títol de vila actualment més honorífic que no pas pràctic, aquestes viles no han perdut mai la seva categoria, encara que en alguns casos hom les anomeni exviles. A l'antiga Roma, un municipium era una ciutat lliure que era governada amb les seves pròpies lleis, tot i que els seus ciutadans gaudien del drets de la ciutadania romana. S'utilitza de vegades com sinònim la paraula de «municipalita» que a l'origen significa qualitat de municipal. (ca)
 • Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a v různé míře, podle typu obce, také vykonavatelem státní správy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některé obce mohou být součástí města. (cs)
 • Δήμος ονομάζεται μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, η οποία στα περισσότερα κράτη αποτελεί τη βασική αυτοδιοικητική μονάδα και κατά κανόνα περιλαμβάνει μια πόλη ή κωμόπολη και τα γύρω χωριά της. Δεν είναι πάντως σπάνιο φαινόμενο να περιλαμβάνει μόνο κάποια συνοικία ή προάστιο μιας μεγαλούπολης, ή και αντίθετα μόνο χωριά μιας απομονωμένης ορεινής περιοχής ή ενός νησιού. (el)
 • A municipality is usually a single administrative division having corporate status and powers of self-government or jurisdiction as granted by national and regional laws to which it is subordinate. It is to be distinguished (usually) from the county, which may encompass rural territory or numerous small communities such as towns, villages and hamlets. The term municipality may also mean the governing or ruling body of a given municipality. A municipality is a general-purpose administrative subdivision, as opposed to a special-purpose district. The term is derived from French municipalité and Latin municipalis. The English word municipality derives from the Latin social contract municipium (derived from a word meaning "duty holders"), referring to the Latin communities that supplied Rome with troops in exchange for their own incorporation into the Roman state (granting Roman citizenship to the inhabitants) while permitting the communities to retain their own local governments (a limited autonomy). A municipality can be any political jurisdiction from a sovereign state, such as the Principality of Monaco, to a small village, such as West Hampton Dunes, New York. The territory over which a municipality has jurisdiction may encompass * only one populated place such as a city, town, or village * several of such places (e.g., early jurisdictions in the U.S. state of New Jersey (1798–1899) as townships governing several villages, Municipalities of Mexico, Municipalities of Colombia) * only parts of such places, sometimes boroughs of a city such as the 34 municipalities of Santiago, Chile. (en)
 • Als Gemeinde oder politische Gemeinde (auch Kommune) bezeichnet man Gebietskörperschaften (territoriale und hoheitliche Körperschaften des öffentlichen Rechts), die im öffentlich-verwaltungsmäßigen Aufbau von Staaten meistens die kleinste räumlich-administrative, also politisch-geographische Verwaltungseinheit darstellen. Das entspricht der LAU-2-Ebene der Europäischen Union. (de)
 • Municipo estas loka administra unuo, kiu kutime regas urbon aŭ alian specon de komunumo, aŭ iukaze plurajn urbojn, aŭ (malpli ofte) nur parton de granda urbo. La preciza signifo de la termino varias laŭ lando, ĝuste kiel plej multaj aliaj Esperantaj klasnomoj pri administraj unuoj, ekz. distrikto, prefektujo, provinco, kantono, departemento, ktp. Ofte oni konsideras la municipon kiel relative memstaran, kontraste al ordinaraj urboj. En multaj landoj, la municipo estas la malplej granda administra unuo kun demokratie elektitaj registoj. Ekzistas tendenco sub influo de naciaj lingvoj, uzi la vorton ĝenerale en la senco de "komunumo". Tio validas precipe por Ameriko, ankaŭ Japanio kaj Hispanio (en ĉi-lasta lando oni per tio krome strebas al pli klaran distingon al la t.n. "aŭtonomaj komunumoj"). Ĉu municipo kaj komunumo estas sinonimoj, aŭ ĉu ili estas oficiale distingaj unuoj, oni devas difini diverse laŭ la diversaj landoj. Al la nocio de komunumo ligas ankaŭ plej multaj intervikioj. La plej grandaj municipoj (laŭ surfaco) troviĝas en Kanado kaj Groenlando. Verŝajne la plej granda municipo en la mondo estas en Groenlando, kiu estas pli granda ol Britio. Historie, en la Romia regno oni donis la titolon municipo (latine municipium) al urboj, kiuj konservis sian propran juron, sed kies anoj posedis la romian civitanecon. (eo)
 • Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias y que puede hacer referencia a una ciudad o un pueblo. El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo territorialmente, pudiendo extenderse fuera de sus límites con exclaves y presentando enclaves de otros municipios) y la población que lo habita regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón municipal y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o vecindad legal, que sólo considera vecino al habitante que cumple determinadas características —origen o antigüedad— y no al mero residente. El municipio está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o concejo, encabezado por una institución unipersonal: el alcalde (en el Antiguo Régimen en España había un alcalde por el estado noble y otro por el estado llano; y, en las principales ciudades, un corregidor designado por el rey). Por extensión, también se usa el término municipio para referirse al ayuntamiento o municipalidad en sí. En la mayoría de Estados modernos, un municipio es la división administrativa más pequeña que posee sus propios dirigentes representativos, elegidos democráticamente. En algunos municipios españoles todavía funciona el régimen medieval de gobierno, gestión y decisión por participación asamblearia denominado concejo abierto. En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana «municipio») era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes, aunque sus habitantes disfrutaban de muy distintas situaciones jurídicas, pues obtenían sus derechos no por su residencia en ella, sino por la posesión de la ciudadanía romana, la condición de libertad o esclavitud, etc. En algunos países, las entidades equivalentes a los municipios son llamadas «comunas»; por ejemplo, la commune francesa, el comune italiano o la kommun sueca. El término proviene de la comuna medieval (Ciudades-estado italianas, Ciudad Imperial Libre). (es)
 • Udalerri bat, herri bati edo hainbat herriri dagokion administrazio eremu bati deritzo, lurralde geografiko bati atxikia eta udal batek zuzendua. (eu)
 • Munisipalitas (Bahasa Inggris: municipality) adalah suatu entitas administratif yang terdefinisi secara jelas wilayah dan penduduknya, yang umumnya merujuk pada suatu kota atau desa, atau kelompok kecil dari sebuah entitas-entitas tersebut. Suatu munisipalitas biasanya diperintah oleh seorang wali kota (mayor) dan suatu dewan kota atau dewan munisipal. Pada masa penjajahan Belanda (Hindia Belanda), sejumlah kota besar di Indonesia juga berstatus sebagai maunisipalitas dan disebut sebagai Gemeente. Pada kebanyakan negara, suatu munisipalitas adalah subdivisi administratif terkecil yang pimpinannya diangkat melalui suatu proses pemilihan demokratis. Di beberapa negara, munisipalitas juga merujuk pada suatu komune, misalnya di Prancis (commune) dan Spanyol (comuna). (in)
 • Il comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed è dotato di un certo grado di autonomia amministrativa. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro abitativo nel quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti, l'ente amministrativo più vicino al cittadino (principio di sussidiarietà verticale). Vengono comunemente usati come sinonimi anche municipio o municipalità per intendere l'insieme delle autorità comunali. In Italia questo è sbagliato nelle regioni a statuto ordinario, in cui si applica il decreto legislativo 267/2000 (noto come nuovo testo unico degli enti locali), il quale stabilisce che municipio è un ente rappresentativo delle comunità d'origine all'interno dei comuni soppressi. Altresì i termini "municipio" e "municipalità" sono utilizzati negli statuti dei comuni di Napoli, Milano, Genova, Venezia e Torino, nonché di Roma Capitale, per indicare le circoscrizioni di decentramento. Inoltre Pirri, in Sardegna, che fu comune autonomo fino al 1927, e poi frazione del comune di Cagliari, ne è dal 2006 una municipalità e possiede un suo consiglio autonomo a cui il Comune ha demandato diverse funzioni. (it)
 • Une municipalité est l'administration territoriale d'une entité de type communal qui peut inclure une seule ville ou plusieurs agglomérations (villages, hameaux, lieux-dits, etc). Le terme peut également désigner le territoire sur lequel s'exerce cette administration. L'organisation, les compétences ou la taille du territoire des municipalités varient d'un pays à l'autre. Elles peuvent porter différents noms : * en France ou en Suisse, la municipalité est soit l'ensemble des élus soit l'organe exécutif de la commune ; * le mot désigne également des communes en Allemagne, Belgique et Autriche (Gemeinde), aux Pays-Bas (gemeente), en Suède (kommuner), etc ; * au Canada, les municipalités peuvent être des cités (city), villes (town), paroisses (parish), comtés (county), cantons (township), etc. ; au Québec (province francophone), une distinction est faite entre municipalités locales et municipalités régionales ; * dans les pays hispanophones, il s'agit d'ayuntamiento, de municipio (par exemple, les municipalités du Mexique, ou de comuna ; * dans les pays anglophones, il s'agit de municipalité (municipality), gouvernement local (local government), zone d'administration locale (Local Government Area), etc. Dans certains pays, l'ensemble du territoire relève d'une municipalité. Dans d'autres, certaines zones généralement peu peuplées ne relèvent d'aucune municipalité. (fr)
 • 基礎自治体(きそじちたい)は、国の行政区画の中で最小の単位で、首長や地方議会などの自治制度があるものを指す。 基礎自治体の名称は国によって異なる。日本の市町村のようにいくつかの種類に分かれている国もあれば、フランスのコミューンのように人口に関係なく同じ名称で呼ばれる国もある。 (ja)
 • 지방 자치체(地方自治体)는 나라의 행정 구역 단위 중 최소 단위로, 수장이나 지방 의회 등의 자치 제도가 있는 것을 뜻한다. 대한민국의 경우 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있으며 법령에 위배되는 조례는 효력이 없다. (ko)
 • Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn: * in Nederland achtereenvolgens de provincie en de rijksoverheid.Twee gemeenten kenden tot 2014 deelgemeenten waarin de gemeente was opgedeeld: Amsterdam en Rotterdam. * in België achtereenvolgens de provincie, het gewest en de federale staat. Een Belgisch arrondissement is geen bestuurslaag, maar een administratieve indeling.De gemeenten zijn administratief opgedeeld in deelgemeenten. Deze afdelingen vormen geen bestuurslaag. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners mogen van de deelgemeenten districten maken met een eigen verkozen raad en bestuur. Alleen de stad Antwerpen maakt van dit recht gebruik, zie district in Antwerpen. (nl)
 • Gmina (z niem. Gemeinde) – jednostka podziału administracyjnego. Organizacja prawna i pozycja ustrojowa gminy różnią się w poszczególnych państwach i są zwykle określane ustawowo. (pl)
 • Uma municipalidade(em inglês: "township") é uma subdivisão administrativa equivalente ao município utilizada em certos estados dos Estados Unidos. Na Nova Inglaterra, realizam as funções governamentais que na maioria dos outros estados americanos seriam responsabilidade de condados - que existem nos estados da Nova Inglaterra, mas não passam de divisões geográficas. No Estado de Nova Iorque, uma municipalidade é uma subdivisão administrativa de um condado. (pt)
 • Муниципалитет — в некоторых языках термин для обозначения органа местного самоуправления (МСУ) или для административно-территориальной единицы (города, района, посёлка, деревни). К понятию «муниципалитет» относят органы городской и районной администрации (местные органы исполнительной власти). В некоторых государствах муниципалитет является единой административной единицей определённого уровня (обычно 2-го или 3-го), независимо от наличия и количества в нём городов. Во многих из таких государств муниципалитет — наименьшая административная единица, управляемая выборными органами. В таком случае понятие муниципалитет является синонимом понятий община, коммуна и волость и используется в русском языке, лишь если в оригинальном языке используется аналогичное слово. В Российской империи городская дума или являлась аналогом муниципалитета в Западной Европе. В некоторых языках соответствующее слово (например, англ. municipality) является основным словом для обозначения административных единиц и, в частности, для перевода слов «коммуна» и «община». В России применяется термин муниципальное образование, что используется как общее слово для тех административных единиц, отличных от субъектов федерации (то есть 2-го или 3-го уровней), в которых существует местное самоуправление. В некоторых случаях (например, в Ярославле), муниципалитетом называется городской парламент. (ru)
 • En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand primärkommun, inte sekundärkommun. Ordet kommun kommer av latinets communis, som betyder gemensam, och används också i andra sammanhang, såsom i fråga om arbetarekommuner. (sv)
 • Муніципаліте́т (з нім. Munizipalität, що походить від лат. municipium, від munis — «тягар» і capio — «приймаю») — термін, який залежно від контексту може означати: 1. * орган місцевого самоврядування; 2. * приміщення, яке займає орган місцевого самоврядування; 3. * адміністративну одиницю найнижчого рівня у Франції та багатьох інших країнах. (uk)
 • 基層政權(英語:Municipality)是指一個國家內最基礎的地方政府團體,通常與基層行政區劃對應。在不同國家或地區會有不同的稱呼。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 19038 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38687 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986412185 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • January 2014 (en)
dbp:section
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a v různé míře, podle typu obce, také vykonavatelem státní správy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některé obce mohou být součástí města. (cs)
 • Δήμος ονομάζεται μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, η οποία στα περισσότερα κράτη αποτελεί τη βασική αυτοδιοικητική μονάδα και κατά κανόνα περιλαμβάνει μια πόλη ή κωμόπολη και τα γύρω χωριά της. Δεν είναι πάντως σπάνιο φαινόμενο να περιλαμβάνει μόνο κάποια συνοικία ή προάστιο μιας μεγαλούπολης, ή και αντίθετα μόνο χωριά μιας απομονωμένης ορεινής περιοχής ή ενός νησιού. (el)
 • Als Gemeinde oder politische Gemeinde (auch Kommune) bezeichnet man Gebietskörperschaften (territoriale und hoheitliche Körperschaften des öffentlichen Rechts), die im öffentlich-verwaltungsmäßigen Aufbau von Staaten meistens die kleinste räumlich-administrative, also politisch-geographische Verwaltungseinheit darstellen. Das entspricht der LAU-2-Ebene der Europäischen Union. (de)
 • Udalerri bat, herri bati edo hainbat herriri dagokion administrazio eremu bati deritzo, lurralde geografiko bati atxikia eta udal batek zuzendua. (eu)
 • 基礎自治体(きそじちたい)は、国の行政区画の中で最小の単位で、首長や地方議会などの自治制度があるものを指す。 基礎自治体の名称は国によって異なる。日本の市町村のようにいくつかの種類に分かれている国もあれば、フランスのコミューンのように人口に関係なく同じ名称で呼ばれる国もある。 (ja)
 • 지방 자치체(地方自治体)는 나라의 행정 구역 단위 중 최소 단위로, 수장이나 지방 의회 등의 자치 제도가 있는 것을 뜻한다. 대한민국의 경우 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있으며 법령에 위배되는 조례는 효력이 없다. (ko)
 • Gmina (z niem. Gemeinde) – jednostka podziału administracyjnego. Organizacja prawna i pozycja ustrojowa gminy różnią się w poszczególnych państwach i są zwykle określane ustawowo. (pl)
 • Uma municipalidade(em inglês: "township") é uma subdivisão administrativa equivalente ao município utilizada em certos estados dos Estados Unidos. Na Nova Inglaterra, realizam as funções governamentais que na maioria dos outros estados americanos seriam responsabilidade de condados - que existem nos estados da Nova Inglaterra, mas não passam de divisões geográficas. No Estado de Nova Iorque, uma municipalidade é uma subdivisão administrativa de um condado. (pt)
 • En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand primärkommun, inte sekundärkommun. Ordet kommun kommer av latinets communis, som betyder gemensam, och används också i andra sammanhang, såsom i fråga om arbetarekommuner. (sv)
 • Муніципаліте́т (з нім. Munizipalität, що походить від лат. municipium, від munis — «тягар» і capio — «приймаю») — термін, який залежно від контексту може означати: 1. * орган місцевого самоврядування; 2. * приміщення, яке займає орган місцевого самоврядування; 3. * адміністративну одиницю найнижчого рівня у Франції та багатьох інших країнах. (uk)
 • 基層政權(英語:Municipality)是指一個國家內最基礎的地方政府團體,通常與基層行政區劃對應。在不同國家或地區會有不同的稱呼。 (zh)
 • البلدية هي دائرة حكومية تقوم بتطوير المدن والقرى المحيطة بها وإنارة الطرق وتجميل الشوارع بالأشجار واللوحات الإرشادية وتنفيذ المخططات للمواطنين وتنظيم الأسواق وتقوم بتصريف مياه الأمطار والمحافظة على نظافة المدينة وتقوم الدولة بتخصيص ميزانية ضخمة للبلدية من أجل التطور وتحسين مظاهر المدن. عادة تتكون من عدة أقسام كالتالي: بالأطعمة وما في حكمها ومتابعة نظافة المدينة ومراقبة الأسواق والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتحرير المخالفات للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية. 1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. 6- إنشاء المسالخ وتنظيمها. (ar)
 • Un municipi és l'entitat local bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics en molts països. De vegades s'utilitza sota la influència francesa el sinònim comú o comuna. El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeixen. Està format per: (ca)
 • A municipality is usually a single administrative division having corporate status and powers of self-government or jurisdiction as granted by national and regional laws to which it is subordinate. It is to be distinguished (usually) from the county, which may encompass rural territory or numerous small communities such as towns, villages and hamlets. The term municipality may also mean the governing or ruling body of a given municipality. A municipality is a general-purpose administrative subdivision, as opposed to a special-purpose district. (en)
 • Municipo estas loka administra unuo, kiu kutime regas urbon aŭ alian specon de komunumo, aŭ iukaze plurajn urbojn, aŭ (malpli ofte) nur parton de granda urbo. La preciza signifo de la termino varias laŭ lando, ĝuste kiel plej multaj aliaj Esperantaj klasnomoj pri administraj unuoj, ekz. distrikto, prefektujo, provinco, kantono, departemento, ktp. Ofte oni konsideras la municipon kiel relative memstaran, kontraste al ordinaraj urboj. En multaj landoj, la municipo estas la malplej granda administra unuo kun demokratie elektitaj registoj. (eo)
 • Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias y que puede hacer referencia a una ciudad o un pueblo. El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo territorialmente, pudiendo extenderse fuera de sus límites con exclaves y presentando enclaves de otros municipios) y la población que lo habita regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón municipal y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o vecindad legal, que sólo considera vecino al habitante que cumple determinadas características —origen o antigüedad— y no al mero residente. (es)
 • Munisipalitas (Bahasa Inggris: municipality) adalah suatu entitas administratif yang terdefinisi secara jelas wilayah dan penduduknya, yang umumnya merujuk pada suatu kota atau desa, atau kelompok kecil dari sebuah entitas-entitas tersebut. Suatu munisipalitas biasanya diperintah oleh seorang wali kota (mayor) dan suatu dewan kota atau dewan munisipal. Pada masa penjajahan Belanda (Hindia Belanda), sejumlah kota besar di Indonesia juga berstatus sebagai maunisipalitas dan disebut sebagai Gemeente. (in)
 • Une municipalité est l'administration territoriale d'une entité de type communal qui peut inclure une seule ville ou plusieurs agglomérations (villages, hameaux, lieux-dits, etc). Le terme peut également désigner le territoire sur lequel s'exerce cette administration. L'organisation, les compétences ou la taille du territoire des municipalités varient d'un pays à l'autre. Elles peuvent porter différents noms : Dans certains pays, l'ensemble du territoire relève d'une municipalité. Dans d'autres, certaines zones généralement peu peuplées ne relèvent d'aucune municipalité. (fr)
 • Il comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed è dotato di un certo grado di autonomia amministrativa. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro abitativo nel quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti, l'ente amministrativo più vicino al cittadino (principio di sussidiarietà verticale). (it)
 • Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn: (nl)
 • Муниципалитет — в некоторых языках термин для обозначения органа местного самоуправления (МСУ) или для административно-территориальной единицы (города, района, посёлка, деревни). К понятию «муниципалитет» относят органы городской и районной администрации (местные органы исполнительной власти). В некоторых государствах муниципалитет является единой административной единицей определённого уровня (обычно 2-го или 3-го), независимо от наличия и количества в нём городов. Во многих из таких государств муниципалитет — наименьшая административная единица, управляемая выборными органами. В таком случае понятие муниципалитет является синонимом понятий община, коммуна и волость и используется в русском языке, лишь если в оригинальном языке используется аналогичное слово. (ru)
rdfs:label
 • Municipality (en)
 • بلدية (ar)
 • Municipi (ca)
 • Obec (cs)
 • Gemeinde (de)
 • Δήμος (el)
 • Municipo (eo)
 • Municipio (es)
 • Udalerri (eu)
 • Municipalité (fr)
 • Munisipalitas (in)
 • Comune (it)
 • 基礎自治体 (ja)
 • 지방자치체 (ko)
 • Gemeente (bestuur) (nl)
 • Gmina (pl)
 • Municipalidade (pt)
 • Муниципалитет (ru)
 • Kommun (sv)
 • Муніципалітет (uk)
 • 基层政权 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:country of
is dbo:deathPlace of
is dbo:governingBody of
is dbo:governmentType of
is dbo:mergedWith of
is dbo:owner of
is dbo:subdivision of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:areaBlank1Title of
is dbp:areaServed of
is dbp:blank3InfoSec of
is dbp:category of
is dbp:club of
is dbp:country1ClaimDivisionsTitle of
is dbp:countryAdminDivisionsTitle of
is dbp:district of
is dbp:divisionBlank1Name of
is dbp:establishedTitle of
is dbp:governingBody of
is dbp:governmentFootnotes of
is dbp:governmentType of
is dbp:ground of
is dbp:houseType of
is dbp:leader2Title of
is dbp:leader3Title of
is dbp:leader4Title of
is dbp:leaderTitle of
is dbp:merger of
is dbp:operator of
is dbp:owner of
is dbp:parentAgency of
is dbp:partsType of
is dbp:populationBlank1Title of
is dbp:populationBlank2Title of
is dbp:seatType of
is dbp:seats4Title of
is dbp:settlementType of
is dbp:stadium of
is dbp:statusText of
is dbp:subdivisionName of
is dbp:subdivisionType of
is dbp:totalType of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of