In Islam, ʿĪsā ibn Maryam (Arabic: عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ‎, lit. 'Jesus, son of Mary'), or Jesus, is the penultimate prophet and messenger of God (Allah) and the Messiah, sent to guide the Children of Israel with a new revelation: Injīl (Arabic for "the gospel"). Like all prophets in Islam, Jesus is also called a Muslim, as he preached that his followers should adopt the "straight path". In Islamic eschatology, Jesus returns in a Second Coming to fight the Al-Masih ad-Dajjal or "False Messiah" and establish peace on earth.

Property Value
dbo:abstract
 • Jesús a l'islam es refereix a la interpretació que fa la religió islàmica de la figura de Jesús de Natzaret. Jesús, anomenat en àrab Issa en un context musulmà o bé Yasu en un context cristià, és considerat per l'islam com un dels principals missatgers o profetes (nabí) de Déu (Al·là), precursor de Mahoma i l'últim profeta enviat per Déu per guiar els israelites. Per ajudar-lo en el seu ministeri, i no per al seu propi poder, Déu li va atorgar la possibilitat de fer miracles, però es nega que fos crucificat, que ressuscités d'entre els morts (però en canvi hauria ressuscitat físicament al cel) i que expiés els pecats de la humanitat. El moviment dels ahmadiyya diu que Jesús va ser un home mortal que va sobreviure a la seva crucifixió i que va morir de mort natural a 120 anys al Caixmir. La majoria dels musulmans creuen que Jesús retornarà a la terra poc abans del Dia del Judici Final i derrotarà l'Anticrist. (ca)
 • ʿĪsā ibn Maryam oder Isa ibn Maryam (arabisch عيسى بن مريم, DMG ʿĪsā ibn Maryam ‚Jesus, Sohn der Maria‘) ist die arabische Bezeichnung für Jesus von Nazaret im Koran, der heiligen Schrift des Islam. Die Darstellung Jesu im islamischen Schrifttum zeigt Gemeinsamkeiten, aber auch wesentliche Unterschiede zu neutestamentlichen Darstellungen und Beschreibungen Jesu Christi: Jesus wird im islamischen Schrifttum als مسيح / masīḥ / ‚Gesalbter, Messias‘, رسول / rasūl / ‚Gesandter‘, ein Prophet (der letzte von 24 Vorgängern Mohammeds) (arabisch: نبي nabī) und Wort Gottes, nicht aber als Sohn Gottes bezeichnet. (de)
 • Isa bin Marjam (arabe عيسى بن مريم) estas la maniero kiel Islamo parolas pri Jesuo, ankaŭ konita kiel Kristo, kiu estas la filo de Dio. La Islamo diras ke li estas unu el la kvin grandaj profetoj de Islamo, kune kun Musa (Moseo), Ibrahim (Abrahamo), Nuh (Noa) kaj la fina profeto Muhamad (Mohamedo). Tamen ĉe la arabaj kristanoj li nomiĝas Yasu' al-Masih aŭ Yesua' al-Masih (يسوع المسيح t. e. Jesuo la Mesio). Laŭ la Korano li ne estis najlita nek mortis sur kruco, sed estis levita ĉielen sen morti; laŭ la Korano li faris miraklojn kaj estis naskita de la virgulino Marjam per la spirito de Dio. Li revenos je la fino de la mondo por venki la kontraŭulon kaj por juĝi la homojn. Por la kristanoj li naskiĝis de la virgulino Maria per la Sankta Spirito de Dio, plenumante la profetaĵo el Jesaja: "Tial la Sinjoro mem donos al vi signon: jen virgulino gravediĝis, kaj ŝi naskos filon, kaj ŝi donos al li la nomon Emanuel". (Jesaja 7:14) Tiu nasko estas priskribita en la Evangelio laŭ Mateo kaj Luko ekde kiam la anĝelo Gabriel aperis al la virgulino Maria kaj diris al ŝi ke ŝi naskos filon La evangelioj rakontas la plenkreskan vivon el Jesuo ĝis kiam li mortis plenumante aliaj profetaĵoj , kaj releviĝis por venki la morton kaj doni eternan vivon al tiuj, kiuj kredas je li . (eo)
 • In Islam, ʿĪsā ibn Maryam (Arabic: عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ‎, lit. 'Jesus, son of Mary'), or Jesus, is the penultimate prophet and messenger of God (Allah) and the Messiah, sent to guide the Children of Israel with a new revelation: Injīl (Arabic for "the gospel"). As in the Christian New Testament, the Quran (the central religious text of Islam) describes Jesus as the Messiah (al-Masih in Arabic), born of a virgin, performing miracles, accompanied by disciples, rejected by the Jewish establishment, and being raised to heaven. The Quran differs in denying Jesus was crucified or died on the cross, and especially in rejecting the divinity of Jesus as God incarnate, or the Son of God. The significance of Jesus in Islam is reflected in his being mentioned in the Quran in 93 verses with various titles attached such as "Son of Mary" and other relational terms, mentioned directly and indirectly, over 187 times. He is thus the most mentioned person in the Quran by reference; 25 times by the name Isa, third-person 48 times, first-person 35 times, and the rest as titles and attributes. The Quran and most hadiths (testimonial reports) mention Jesus to have been born a "pure boy" (without sin) to Mary (مريم) as the result of virginal conception, similar to the event of the Annunciation in Christianity. The Quran denies Jesus is the son of God in several verses, including one (Q.5:116) quoting Jesus as denying he is the son of God. According to the Quran, he was neither crucified nor raised from the dead, but rather was saved by God. (Although the earliest Islamic traditions and exegesis quote somewhat conflicting reports regarding a death and its length, most Muslims believe that Jesus only appeared to be crucified and was instead raised alive to heaven). In Islam, Jesus is believed to have been the precursor to the Islamic prophet Muhammad. Over the centuries, Muslim writers have referenced other miracles like casting out demons, having borrowed from some heretical pre-Islamic sources, and from canonical sources as legends about Jesus were expanded. Like all prophets in Islam, Jesus is also called a Muslim, as he preached that his followers should adopt the "straight path". In Islamic eschatology, Jesus returns in a Second Coming to fight the Al-Masih ad-Dajjal or "False Messiah" and establish peace on earth. (en)
 • En el islam, Jesús (عيسى ʿĪsā o Isa, Yasūʿ se utiliza en contexto cristiano, nunca en el islámico) se considera como uno de los mensajeros de Dios y el Mesías enviado para guiar al Pueblo de Israel (banī isrā'īl) con una nueva escritura: el evangelio (Injīl).​ Según el islam, se debe creer en Jesús (así como en todos los otros mensajeros de Dios) como requisito para ser musulmán. El Corán menciona a Jesús 25 veces más a menudo, por su nombre, que a Mahoma.​​ (es)
 • Isa (bahasa Arab: عيسى, `Īsā; Essa; sekitar 1 - 32M) adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari Ulul Azmi. Dalam Al-Qur'an, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 M dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita tentang Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israil dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. (in)
 • ʿĪsā ou 'Isa ibn Maryam (en arabe : عيسى ابن مريم : 'Isa, fils de Maryam), à distinguer du nom Yasu' ibn Maryam (en arabe : يسوع ابن مريم), nom plutôt employé par les chrétiens arabes (Palestine, Syrie, Liban, etc...) est le nom coranique de Jésus de Nazareth, considéré par l'Islam comme l'avant-dernier prophète d'Allah et comme le Messie. 'Isa est un terme qui apparaît comme transcription arabe du nom de Jésus dans le Coran et pour certains arabes chrétiens (voir arbre de Jessé et Jessé, autrement appelé Isaï). Il faut donc distinguer le Jésus coranique du Jésus évangélique car les deux livres religieux donnent deux différentes interprétations. La façon dont le Coran présente 'Isa est en forte opposition avec le credo développé par les Églises chrétiennes depuis le premier concile de Nicée et les courants chrétiens trinitaristes issus des sept Conciles œcuméniques. Ainsi, selon le Coran, 'Isa, bien qu'ayant des titres éminent comme celui de "Parole de Dieu", n'est ni Dieu, ni fils de Dieu. Il est l'avant-dernier prophète de Dieu. 'Isa, dans le Coran, est plus proche des nazôréens, mouvement ayant la particularité de suivre à la fois les croyances et les préceptes du judaïsme et de la loi juive tout en reconnaissant le messie en Jésus de Nazareth qu'ils qualifient de « serviteur de Dieu », croyant en lui tant dans son humanité que dans l'origine divine de son message, sans toutefois le reconnaître comme Dieu. (fr)
 • Nell'Islam Gesù, che per i cristiani è il figlio di Dio , è riconosciuto come il Messia e un profeta come Muhammad. La sua menzione viene sempre accompagnata dall'eulogia "Su di lui la pace [di Allah])" (in arabo ʿalayhi al-salām), simile all'eulogia impiegata per il profeta Maometto (sallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam, cioè "Dio lo benedica e gli dia pace"). Gesù è menzionato diverse volte nel Corano oltre che nella tradizione islamica, con il nome di "Gesù figlio di Maria" (in arabo: عيسى ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‎, ʿĪsā ibn Maryam). Il Corano si riferisce a Gesù con la formula "il messaggero di Dio" o "la parola di Dio" oltre che il Messia e il figlio di Maria. Secondo la tradizione messianica islamica, Gesù tornerà sulla Terra dopo il Mahdi alla fine dei tempi, annunciando lo yawm al-dīn, ovvero il giorno del giudizio finale, e si afferma che egli apparirà lì dove si erge il "minareto di Gesù" (manār ʿĪsà) della moschea degli Omayyadi di Damasco. (it)
 • イスラームにおけるイーサー(アラビア語: عيسى‎、ラテン文字転写例: `Īsā)は、ナザレのイエスのイスラム教における呼称である。キリスト教においてキリスト(救世主)として信仰の対象とされるイエスは、イスラム教ではイーサーと呼ばれ、イスラエルの子ら(banī isrā'īl)を新しい啓示インジールのもと導くために送られた預言者と位置付けられる。本項ではイスラームにおける預言者としてのイーサーについて解説する。 ムスリムはクルアーンを神からの最終啓示だと信じているが、これによればイーサーは、神アッラーの命じた奇跡すなわち処女懐胎の結果、(阿: مريم‎、Maryam、マリア)を母として生まれた。イーサーを探索する動きから逃れられるよう、イーサーは奇跡を起こす力を、すべて神の許しのもと得た。イスラームの教典によれば、イーサーは殺されることも磔にされることもなく、生き続けて天国に上がったとされる。イスラームの伝承では、イーサーは最後の審判が近づけば地上に戻り、司法を復活させて偽のメシア(al-Masīḥ ad-Dajjāl。偽メシア、反キリスト)を打ち負かすと考えられている。イスラームのすべての預言者同様、イーサーはムスリムであり、人々に向かって、神の意志に服従してまっすぐに進むよう説教したと考えられている。 イスラームは、「イーサーは人の姿をした神である、あるいは神の子である」といった考え方を拒絶しており、「イーサーは常人であって、他の預言者同様、神の言葉を広めるために選ばれた人間である」と主張する。イスラームの啓典は、(Shirk。神以外の者の神格化)を禁じ、タウヒード(tawhīd。神の唯一性の概念)を強調する。クルアーンの中で、al-Masīḥ(油を注がれた者、清められた者。メシア)など、多くの称号がイーサーに付けられるが、これはキリスト教の教義による意味付けとは一致しない。しかし、イスラム教の救世主とは、世界を支配し、平和を確立し、すべての宗教をイスラム教に持ち込み、宗教を正義とするために 、神がイエスを選択したことを意味する。しかし顕著な称号に限っては、アラブのキリスト教徒もしばしばこれを使用する。イスラームではイーサーは、ムハンマド(マホメット)の前駆者であり、ムハンマドの出現を予言した者と認識されている。 (ja)
 • 이사 이븐 마르얌 (아랍어: عيسى, 라틴 문자 전사예: `Isa)은 예수의 이슬람에서의 호칭이다. 기독교에서 그리스도 (구세주)로서 신앙의 대상으로 여겨지는 예수는, 이슬람에서는 이사로 불리며 이스라엘의 아이들 (baniisra'il)을 새로운 계시 인질의 아래 이끌기 위해서 보내진 예언자로 자리매김된다. 본항에서는 이슬람에서의 예언자로서의 이사에 대해 해설한다. 이슬람교는 꾸란을 신으로부터의 최종 계시라고 믿고 있지만, 이에 의하면 이사는 신 알라가 명한 기적, 즉 처녀 잉태의 결과, 마르얌 (Maryam, 마리아)을 어머니로서 태어났다. 이사를 탐색하는 움직임으로부터 피할 수 있도록, 이사는 기적을 일으키는 힘을 모두 신의 허가의 아래 얻었다. 이슬람의 경전에 의하면, 이사는 살해당하는 일도 십자가형 받는 일도 없이, 살아 나가 에 올랐다고 여겨진다. 이슬람의 전승에서는, 이사는 마지막 심판이 가까워지면 지상으로 돌아와, 사법을 부활시켜 가짜 메시아 (al-Masihad-Dajjal. 가짜 메시아, 반그리스도)를 패배시킨다고 생각되고 있다. 이슬람의 모든 예언자처럼, 이사는 이슬람교이며, 사람들을 향하고, 신의 의지에 복종해 똑바로 진행되도록 설교했다고 생각되고 있다. 이슬람은 '이사는 사람의 모습을 한 신이다, 혹은 신의 아이이다'라는 생각을 부정하고 '이사는 보통 사람이며, 다른 예언자처럼, 신의 말을 넓히기 위해서 선택된 인간이다'라고 주장한다. 이슬람의 계전은 (Shirk. 신 이외의 사람의 신격화)를 금지해 타우히드 (tawhid. 신의 유일성의 개념)를 강조한다. 꾸란 중에서, al-Masih (불 난 데 부채질 해진 사람, 맑아진 사람. 메시아) 등, 많은 칭호를 이사에 붙이지만, 이는 기독교의 교의에 의한 의미를 부여하는 것과는 일치하지 않는다. 그러나 현저한 칭호에 한해서는, 아랍의 기독교도도 자주 이를 사용한다. 이슬람에서는 이사는, 무함마드 (마호매드)의 선구자이며, 무함마드의 출현을 예언한 사람이라고 인식되고 있다. (ko)
 • Isa (lees: Iesa, Arabisch: عيسى, ook wel Isa bin Maryam, "Isa zoon van Maryam" genoemd) is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus, die in de Koran genoemd wordt als een belangrijk profeet en boodschapper van de Indjil (Evangelie). Arabischtalige christenen gebruiken de term Yasu' al-Masih (يسوع المسيح). Volgens de islam, in overeenstemming met de Koran, is Isa niet de zoon van God (de islam stelt dat Allah ofwel God geen deelgenoten heeft), werd hij niet gekruisigd en stond hij ook niet op uit de dood. (nl)
 • Arabskie i muzułmańskie imię jednego z proroków islamu – Jezusa brzmi Isa ibn Marjam (arab. ‏عيسى بن مريم‎) . Imię to jest wspominane 26 razy w Koranie. Według Koranu był prorokiem i zapowiedzianym wcześniej Mesjaszem stworzonym przez Allaha w łonie Maryi bez udziału mężczyzny, ale nie był Bogiem lub drugą osobą chrześcijańskiej Trójcy. Ortodoksyjny islam zaleca oddawanie czci wyłącznie Allahowi, dlatego ubóstwianie Jezusa przez chrześcijan uznaje za odchylenie. Według islamu Koran stoi tym samym na straży czystego monoteizmu (tauhid) zamykającego się w formule „nie ma boga prócz Boga”. Koran uznaje znaczenie nauczania Jezusa i boskie natchnienie słów, które przekazywał. Wzywa muzułmanów do oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa: Jezus będzie przykładem i nauką poprzedzającą zbliżenie Ostatecznego Sądu. Strzeżcie się wątpić o jego przyjściu. Niech szatan nie sprawi abyście odrzucili tę prawdę; on jest waszym otwartym nieprzyjacielem. Skoro Jezus pokazał się wśród cudów na ziemi, rzekł do ludzi: Przychodzę objawić wam prawdę, i oświecić was w wątpliwościach waszych. Bójcie się Boga, a mojej nauki trzymajcie się. On jest moim i waszym Panem! Służcie Mu, oto jest droga zbawienia. (Koran, 43:61-64 TB tłumaczenie/interpretacja Jana Murzy Tarak Buczackiego, Warszawa 1858). Koran o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa wypowiada się następująco: Bóg powiedział do Jezusa: zesławszy na Ciebie śmierć, wzniosę cię do Siebie, będziesz uwolnionym od niewiernych i nad nich, aż do Dnia Sądnego będą wywyższeni ci, którzy za tobą pójdą; wszyscy do Mego powrócicie Sądu, a ja wasze sprawy rozsądzać będę. (Koran, 3:48, tłum. Jan Murza Tarak Buczacki). I rzekli [Żydzi]: skazaliśmy na śmierć Mesjasza, Jezusa Syna Marii posłańca Bożego; lecz oni go nie skazali na śmierć i nie ukrzyżowali: postać pozorna ciała zwiodła ich okrucieństwa. Ci, którzy się o to sprzeczają, zostają w samych wątpliwościach, nie oświeca ich prawdziwa nauka, a tylko sposób ich sądzenia. Oni nie zabili rzeczywiście Jezusa; Bóg go wziął do siebie, ponieważ On jest potężny i mądry. (Koran, 4:155, tłum. J.M.T.B.). W islamie Isa ibn Marjam (Jezus) jest najważniejszym zaraz po Mahomecie prorokiem. (pl)
 • Issa (em árabe: عيسى; transl.: ʿĪsā) é o nome árabe de Jesus, considerado pelo Islão como um profeta. (pt)
 • 'Īsā (arabiska: عيسى, 'Īsā), Jesus, är inom islam en Guds (Allahs) budbärare som sänts till "Israels barn" (banī isrā'īl) för att vägleda dem med en ny helig skrift, kallad 'Injīl' (evangelium). Enligt Koranen, vilken muslimerna anser vara Guds slutliga uppenbarelse, föddes Jesus av Maria (arabiska: Maryam) genom jungfrulig befruktning, en mirakulös händelse vilken inträffade genom Guds (arabiska: Allah) påbud. För att hjälpa honom med sitt uppdrag gavs Jesus förmågan att utföra mirakel, allt tack vare Guds tillåtelse. Enligt islams skrifter blev Jesus varken dödad eller korsfäst, utan upptagen levande till himlen. Muslimska traditioner berättar att Jesus kommer att återvända till jorden vid domedagen för att återupprätta rättvisan och besegra 'al-Masīḥ ad-Dajjāl' (översatt "den falska Messias", också känd som Antikrist) och islams fiender. Liksom alla profeter inom islam anses Jesus ha varit en muslim, sedan han predikade för folket att anamma den enda vägen i underkastelse till Guds vilja. Islam förkastar starkt att Jesus var Gud eller Guds son och menar att han var en vanlig man som, liksom andra profeter, blivit utvald att sprida Guds bud. Muslimerna menar alltså att Isa sändes till jorden av Gud som profet, men att budskapet förvrängdes efter hans död: Islams skrifter förbjuder föreningen av människor jämlika med Gud (shirk) och betonar uppfattningen om en Gud, alltså monoteism (tawhīd). Isa ses inom islam som en speciellt utvald profet och föregångare till Muhammed och anses ha förutsagt den senares ankomst, bland annat i Koranens sextioförsta sura, vers 6: (sv)
 • И́са ибн Ма́рьям аль-Маси́х (араб. عيسى ابن مريم‎ — Иисус сын Марии) — один из величайших исламских пророков (наби). Отождествляется с новозаветным Иисусом Христом. Пророк Иса был направлен к израильтянам для того, чтобы подтвердить истинность Таурата (Торы) и принести одну из священных книг Ислама — Инджиль (Евангелие). Иса считается одним из посланников Аллаха (расуль), наряду с Нухом, Ибрахимом, Мусой и Мухаммедом, а также основоположником нового Закона. (ru)
 • 尔撒(阿拉伯语:عيسى‎),在伊斯兰教中,被认为是真主的使者,穆斯林宣稱爾撒即是基督宗教中的耶稣。他是真主阿拉派遣予猶太人之先知;并且带給凡人一个新的经文——《引支勒》(未被篡改前的《福音书》),穆斯林认为引支勒由於基督徒們人為因素的篡改,已經失真,故阿拉降下了《可兰经》作為最后的神諭。 尔撒由处女麦尔彦(穆斯林宣稱即是基督宗教中的玛利亚)生出,这是真主所行的神蹟。真主帮助尔撒執行使命,故给了他行奇迹的能力,这些都是真主所赐予的。穆斯林认为:尔撒既没有被處死,更没有钉在十字架上,而是直接被升上了天堂。这使得尔撒成为唯一的一个由处女生出的先知,并且是唯有的三个「白日飛昇」(未死亡,肉身得道,即以肉身軀殼直接飛上天國)的先知之一,其他兩位是以诺(伊德里斯)和以利亚(易勒雅斯)。 伊斯兰教宣稱尔撒即是耶穌,又反對神的化身或圣子,也反對基督徒說的三位一體,然而實際上,耶穌從未稱為爾撒,而穆斯林所理解的三位一體其實乃是參神論。穆斯林指出他就像其他阿拉使者一样,是一个普通的人,因為神的指定而成為使者,以神圣的形式传播天啟。這種說法頗類似於早期學者提倡的《嗣子說》。所有穆斯林都不認為尔撒是神,因伊斯蘭教是嚴格的一位神論,《可蘭經》禁止人类为真主“创造同伴”,强调真主的神圣獨一性。 與所有的伊斯兰教先知一样,尔撒被认为是一个有智慧、講正義的穆斯林,他教诲人们通过来履行真主所指示的神諭,在《可兰经》中尔撒有很多尊称,如麦西哈(即:弥赛亚、基督),尽管它与基督宗教中的概念有所不同。尔撒在伊斯兰教中作为四大先知之一而倍受尊敬,《圣训》记载:尔撒将于世界末日回到人間,以恢复世間的正義,并打倒。许多穆斯林也相信尔撒预言了穆罕默德的到来,同時認為穆罕默德是繼尔撒之後把中斷了六百多年的伊斯蘭道統的復興者和最後使者。 (zh)
 • Іса ібн Мар'ям (араб. عيسى بن مريم‎‎), (біблійний Ісус Христос) — в ісламі один з найбільших пророків (расул, улу-л-азм), надісланий до народу Ізраїлю, останній перед Мухаммедом. Він прийшов, щоб підтвердити істинність Таури (Тори). Йому було послане нове писання Інджил (Євангеліє) (uk)
dbo:birthPlace
dbo:birthYear
 • -003-01-01 (xsd:date)
dbo:parent
dbo:predecessor
dbo:relative
dbo:successor
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 173722 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 95623 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986485698 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 3 (xsd:integer)
dbp:birthPlace
dbp:caption
 • Jesus' name in Islamic calligraphy followed by Peace be upon him (en)
dbp:disappearedDate
 • 30 (xsd:integer)
dbp:disappearedPlace
dbp:name
dbp:parents
 • Maryam [mother] (en)
dbp:predecessor
dbp:quote
 • Muslims do not worship Jesus, who is known as Isa in Arabic, nor do they consider him divine, but they do believe that he was a prophet or messenger of God and he is called the Messiah in the Qu’ran. However, by affirming Jesus as Messiah they are attesting to his messianic message, not his mission as a heavenly Christ. [...] Islam insists that neither Jesus nor Mohammed brought a new religion. Both sought to call people back to what might be called "Abrahamic faith." This is precisely what we find emphasized in the book of James. Like Islam, the book of James, and the teaching of Jesus in Q, emphasize doing the will of God as a demonstration of one's faith. [...] Since Muslims reject all of the Pauline affirmations about Jesus, and thus the central claims of orthodox Christianity, the gulf between Islam and Christianity on Jesus is a wide one. (en)
dbp:relatives
dbp:source
 • Professor James D. Tabor in his book The Jesus Dynasty (en)
dbp:successor
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ʿĪsā ibn Maryam oder Isa ibn Maryam (arabisch عيسى بن مريم, DMG ʿĪsā ibn Maryam ‚Jesus, Sohn der Maria‘) ist die arabische Bezeichnung für Jesus von Nazaret im Koran, der heiligen Schrift des Islam. Die Darstellung Jesu im islamischen Schrifttum zeigt Gemeinsamkeiten, aber auch wesentliche Unterschiede zu neutestamentlichen Darstellungen und Beschreibungen Jesu Christi: Jesus wird im islamischen Schrifttum als مسيح / masīḥ / ‚Gesalbter, Messias‘, رسول / rasūl / ‚Gesandter‘, ein Prophet (der letzte von 24 Vorgängern Mohammeds) (arabisch: نبي nabī) und Wort Gottes, nicht aber als Sohn Gottes bezeichnet. (de)
 • En el islam, Jesús (عيسى ʿĪsā o Isa, Yasūʿ se utiliza en contexto cristiano, nunca en el islámico) se considera como uno de los mensajeros de Dios y el Mesías enviado para guiar al Pueblo de Israel (banī isrā'īl) con una nueva escritura: el evangelio (Injīl).​ Según el islam, se debe creer en Jesús (así como en todos los otros mensajeros de Dios) como requisito para ser musulmán. El Corán menciona a Jesús 25 veces más a menudo, por su nombre, que a Mahoma.​​ (es)
 • Isa (bahasa Arab: عيسى, `Īsā; Essa; sekitar 1 - 32M) adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari Ulul Azmi. Dalam Al-Qur'an, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 M dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita tentang Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israil dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. (in)
 • Isa (lees: Iesa, Arabisch: عيسى, ook wel Isa bin Maryam, "Isa zoon van Maryam" genoemd) is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus, die in de Koran genoemd wordt als een belangrijk profeet en boodschapper van de Indjil (Evangelie). Arabischtalige christenen gebruiken de term Yasu' al-Masih (يسوع المسيح). Volgens de islam, in overeenstemming met de Koran, is Isa niet de zoon van God (de islam stelt dat Allah ofwel God geen deelgenoten heeft), werd hij niet gekruisigd en stond hij ook niet op uit de dood. (nl)
 • Issa (em árabe: عيسى; transl.: ʿĪsā) é o nome árabe de Jesus, considerado pelo Islão como um profeta. (pt)
 • И́са ибн Ма́рьям аль-Маси́х (араб. عيسى ابن مريم‎ — Иисус сын Марии) — один из величайших исламских пророков (наби). Отождествляется с новозаветным Иисусом Христом. Пророк Иса был направлен к израильтянам для того, чтобы подтвердить истинность Таурата (Торы) и принести одну из священных книг Ислама — Инджиль (Евангелие). Иса считается одним из посланников Аллаха (расуль), наряду с Нухом, Ибрахимом, Мусой и Мухаммедом, а также основоположником нового Закона. (ru)
 • Іса ібн Мар'ям (араб. عيسى بن مريم‎‎), (біблійний Ісус Христос) — в ісламі один з найбільших пророків (расул, улу-л-азм), надісланий до народу Ізраїлю, останній перед Мухаммедом. Він прийшов, щоб підтвердити істинність Таури (Тори). Йому було послане нове писання Інджил (Євангеліє) (uk)
 • Jesús a l'islam es refereix a la interpretació que fa la religió islàmica de la figura de Jesús de Natzaret. Jesús, anomenat en àrab Issa en un context musulmà o bé Yasu en un context cristià, és considerat per l'islam com un dels principals missatgers o profetes (nabí) de Déu (Al·là), precursor de Mahoma i l'últim profeta enviat per Déu per guiar els israelites. Per ajudar-lo en el seu ministeri, i no per al seu propi poder, Déu li va atorgar la possibilitat de fer miracles, però es nega que fos crucificat, que ressuscités d'entre els morts (però en canvi hauria ressuscitat físicament al cel) i que expiés els pecats de la humanitat. El moviment dels ahmadiyya diu que Jesús va ser un home mortal que va sobreviure a la seva crucifixió i que va morir de mort natural a 120 anys al Caixmir. La (ca)
 • In Islam, ʿĪsā ibn Maryam (Arabic: عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ‎, lit. 'Jesus, son of Mary'), or Jesus, is the penultimate prophet and messenger of God (Allah) and the Messiah, sent to guide the Children of Israel with a new revelation: Injīl (Arabic for "the gospel"). Like all prophets in Islam, Jesus is also called a Muslim, as he preached that his followers should adopt the "straight path". In Islamic eschatology, Jesus returns in a Second Coming to fight the Al-Masih ad-Dajjal or "False Messiah" and establish peace on earth. (en)
 • Isa bin Marjam (arabe عيسى بن مريم) estas la maniero kiel Islamo parolas pri Jesuo, ankaŭ konita kiel Kristo, kiu estas la filo de Dio. La Islamo diras ke li estas unu el la kvin grandaj profetoj de Islamo, kune kun Musa (Moseo), Ibrahim (Abrahamo), Nuh (Noa) kaj la fina profeto Muhamad (Mohamedo). Tamen ĉe la arabaj kristanoj li nomiĝas Yasu' al-Masih aŭ Yesua' al-Masih (يسوع المسيح t. e. Jesuo la Mesio). La evangelioj rakontas la plenkreskan vivon el Jesuo ĝis kiam li mortis plenumante aliaj profetaĵoj , kaj releviĝis por venki la morton kaj doni eternan vivon al tiuj, kiuj kredas je li . (eo)
 • ʿĪsā ou 'Isa ibn Maryam (en arabe : عيسى ابن مريم : 'Isa, fils de Maryam), à distinguer du nom Yasu' ibn Maryam (en arabe : يسوع ابن مريم), nom plutôt employé par les chrétiens arabes (Palestine, Syrie, Liban, etc...) est le nom coranique de Jésus de Nazareth, considéré par l'Islam comme l'avant-dernier prophète d'Allah et comme le Messie. 'Isa est un terme qui apparaît comme transcription arabe du nom de Jésus dans le Coran et pour certains arabes chrétiens (voir arbre de Jessé et Jessé, autrement appelé Isaï). (fr)
 • Nell'Islam Gesù, che per i cristiani è il figlio di Dio , è riconosciuto come il Messia e un profeta come Muhammad. La sua menzione viene sempre accompagnata dall'eulogia "Su di lui la pace [di Allah])" (in arabo ʿalayhi al-salām), simile all'eulogia impiegata per il profeta Maometto (sallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam, cioè "Dio lo benedica e gli dia pace"). Gesù è menzionato diverse volte nel Corano oltre che nella tradizione islamica, con il nome di "Gesù figlio di Maria" (in arabo: عيسى ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‎, ʿĪsā ibn Maryam). Il Corano si riferisce a Gesù con la formula "il messaggero di Dio" o "la parola di Dio" oltre che il Messia e il figlio di Maria. (it)
 • イスラームにおけるイーサー(アラビア語: عيسى‎、ラテン文字転写例: `Īsā)は、ナザレのイエスのイスラム教における呼称である。キリスト教においてキリスト(救世主)として信仰の対象とされるイエスは、イスラム教ではイーサーと呼ばれ、イスラエルの子ら(banī isrā'īl)を新しい啓示インジールのもと導くために送られた預言者と位置付けられる。本項ではイスラームにおける預言者としてのイーサーについて解説する。 ムスリムはクルアーンを神からの最終啓示だと信じているが、これによればイーサーは、神アッラーの命じた奇跡すなわち処女懐胎の結果、(阿: مريم‎、Maryam、マリア)を母として生まれた。イーサーを探索する動きから逃れられるよう、イーサーは奇跡を起こす力を、すべて神の許しのもと得た。イスラームの教典によれば、イーサーは殺されることも磔にされることもなく、生き続けて天国に上がったとされる。イスラームの伝承では、イーサーは最後の審判が近づけば地上に戻り、司法を復活させて偽のメシア(al-Masīḥ ad-Dajjāl。偽メシア、反キリスト)を打ち負かすと考えられている。イスラームのすべての預言者同様、イーサーはムスリムであり、人々に向かって、神の意志に服従してまっすぐに進むよう説教したと考えられている。 (ja)
 • 이사 이븐 마르얌 (아랍어: عيسى, 라틴 문자 전사예: `Isa)은 예수의 이슬람에서의 호칭이다. 기독교에서 그리스도 (구세주)로서 신앙의 대상으로 여겨지는 예수는, 이슬람에서는 이사로 불리며 이스라엘의 아이들 (baniisra'il)을 새로운 계시 인질의 아래 이끌기 위해서 보내진 예언자로 자리매김된다. 본항에서는 이슬람에서의 예언자로서의 이사에 대해 해설한다. 이슬람은 '이사는 사람의 모습을 한 신이다, 혹은 신의 아이이다'라는 생각을 부정하고 '이사는 보통 사람이며, 다른 예언자처럼, 신의 말을 넓히기 위해서 선택된 인간이다'라고 주장한다. 이슬람의 계전은 (Shirk. 신 이외의 사람의 신격화)를 금지해 타우히드 (tawhid. 신의 유일성의 개념)를 강조한다. 꾸란 중에서, al-Masih (불 난 데 부채질 해진 사람, 맑아진 사람. 메시아) 등, 많은 칭호를 이사에 붙이지만, 이는 기독교의 교의에 의한 의미를 부여하는 것과는 일치하지 않는다. 그러나 현저한 칭호에 한해서는, 아랍의 기독교도도 자주 이를 사용한다. 이슬람에서는 이사는, 무함마드 (마호매드)의 선구자이며, 무함마드의 출현을 예언한 사람이라고 인식되고 있다. (ko)
 • Arabskie i muzułmańskie imię jednego z proroków islamu – Jezusa brzmi Isa ibn Marjam (arab. ‏عيسى بن مريم‎) . Imię to jest wspominane 26 razy w Koranie. Według Koranu był prorokiem i zapowiedzianym wcześniej Mesjaszem stworzonym przez Allaha w łonie Maryi bez udziału mężczyzny, ale nie był Bogiem lub drugą osobą chrześcijańskiej Trójcy. Ortodoksyjny islam zaleca oddawanie czci wyłącznie Allahowi, dlatego ubóstwianie Jezusa przez chrześcijan uznaje za odchylenie. Według islamu Koran stoi tym samym na straży czystego monoteizmu (tauhid) zamykającego się w formule „nie ma boga prócz Boga”. (pl)
 • 'Īsā (arabiska: عيسى, 'Īsā), Jesus, är inom islam en Guds (Allahs) budbärare som sänts till "Israels barn" (banī isrā'īl) för att vägleda dem med en ny helig skrift, kallad 'Injīl' (evangelium). Enligt Koranen, vilken muslimerna anser vara Guds slutliga uppenbarelse, föddes Jesus av Maria (arabiska: Maryam) genom jungfrulig befruktning, en mirakulös händelse vilken inträffade genom Guds (arabiska: Allah) påbud. För att hjälpa honom med sitt uppdrag gavs Jesus förmågan att utföra mirakel, allt tack vare Guds tillåtelse. Enligt islams skrifter blev Jesus varken dödad eller korsfäst, utan upptagen levande till himlen. (sv)
 • 尔撒(阿拉伯语:عيسى‎),在伊斯兰教中,被认为是真主的使者,穆斯林宣稱爾撒即是基督宗教中的耶稣。他是真主阿拉派遣予猶太人之先知;并且带給凡人一个新的经文——《引支勒》(未被篡改前的《福音书》),穆斯林认为引支勒由於基督徒們人為因素的篡改,已經失真,故阿拉降下了《可兰经》作為最后的神諭。 尔撒由处女麦尔彦(穆斯林宣稱即是基督宗教中的玛利亚)生出,这是真主所行的神蹟。真主帮助尔撒執行使命,故给了他行奇迹的能力,这些都是真主所赐予的。穆斯林认为:尔撒既没有被處死,更没有钉在十字架上,而是直接被升上了天堂。这使得尔撒成为唯一的一个由处女生出的先知,并且是唯有的三个「白日飛昇」(未死亡,肉身得道,即以肉身軀殼直接飛上天國)的先知之一,其他兩位是以诺(伊德里斯)和以利亚(易勒雅斯)。 伊斯兰教宣稱尔撒即是耶穌,又反對神的化身或圣子,也反對基督徒說的三位一體,然而實際上,耶穌從未稱為爾撒,而穆斯林所理解的三位一體其實乃是參神論。穆斯林指出他就像其他阿拉使者一样,是一个普通的人,因為神的指定而成為使者,以神圣的形式传播天啟。這種說法頗類似於早期學者提倡的《嗣子說》。所有穆斯林都不認為尔撒是神,因伊斯蘭教是嚴格的一位神論,《可蘭經》禁止人类为真主“创造同伴”,强调真主的神圣獨一性。 (zh)
rdfs:label
 • Jesus in Islam (en)
 • Jesús a l'islam (ca)
 • ʿĪsā ibn Maryam (de)
 • Isa bin Marjam (eo)
 • Jesús en el islam (es)
 • ʿĪsā (fr)
 • Isa (in)
 • Gesù nell'islam (it)
 • イスラームにおけるイーサー (ja)
 • 이슬람교 속 예수 (ko)
 • Jezus w islamie (pl)
 • Isa (profeet) (nl)
 • Issa (pt)
 • Иса ибн Марьям (ru)
 • Isa (sv)
 • Іса ібн Мар'ям (uk)
 • 爾撒 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jesus (en)
 • ʿĪsā (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of