The international E-road network is a numbering system for roads in Europe developed by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The network is numbered from E1 up and its roads cross national borders. It also reaches Central Asian countries like Kyrgyzstan, since they are members of the UNECE. European main international traffic arteries are defined by ECE/TRANS/SC.1/2016/3/Rev.1 which consider three types of roads: motorways, , and ordinary roads.

Property Value
dbo:abstract
 • Evropská mezinárodní silnice (někdy označovaná též jako eurosilnice) je silnice či dálnice zařazená do evropské sítě mezinárodních silnic. Tyto trasy mají jednotné číslování, začínající písmenem E. Označují se zelenou tabulkou s tímto číslem. Naprostá většina eurosilnic vede přes území více států, což byl hlavní účel jejich založení, vedoucí ke sjednocení číslování hlavních tahů na kontinentě. Evropské silnice se dělí na silnice 1. třídy (páteřní a mezilehlé) a silnice 2. třídy (odbočné, propojovací a připojovací). Toto rozdělení nesouvisí s označením silnic v jednotlivých zemích. Evropská mezinárodní síť prochází všemi státy na kontinentě (nejen v Evropské unii) kromě Malty, Kypru, Andorry, Islandu, Monaka, San Marina a Vatikánu. Do roku 2000 neprocházela žádná z evropských tras ani přes Albánii, kterou dodnes páteřní komunikace obcházejí. Kvůli složitému přeznačení zůstaly raději ve stejné trase a zemi protínají jen doplňkové trasy 2. třídy. Evropská síť zasahuje i na asijský kontinent, a to v Turecku (nachází se částečně i v Evropě) a v kavkazských státech (Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie; kvůli nejasným hranicím kontinentu jsou někdy přičleňovány k Evropě a někdy k Asii). Přes Česko prochází 13 evropských mezinárodních silnic, z toho čtyři páteřní E50, E55, E65 a E75, vedoucí přes celý kontinent. Evropské silnice propojují především významná hospodářská střediska, hlavní města a křižovatky. Evropská silnice proto není vždy ta nejkratší trasa spojující dva konce kontinentu. Například E65 ze Švédska do Řecka by mohla vést nejkratší cestou přes Srbsko a na českém území přes Trutnov a Svitavy. Namísto toho vede delší trasou přes Prahu a přes Chorvatsko. Číslování silnic není náhodné. Čísla se přidělují podle určitého klíče ve směru sever–jih a východ–západ (viz níže). Tím, že silnice spojují významná místa a obcházejí hory a moře, síť není pravoúhlá. Komunikace, po kterých se vedou evropské silnice, musejí splňovat přísnější parametry než běžné silnice první třídy. To se týká především rekonstrukcí a novostaveb silnic. Přednostně jsou evropské trasy vedeny po dálnicích a rychlostních silnicích. Síť mezinárodních silnic má na starosti Evropská hospodářská komise OSN (UNECE). Nejedná se o systém vytvořený Evropskou unií. Existoval již před jejím založením. Používané číslování se od vnitrostátního číslování odlišuje předponou „E-“ (E1 a výše). Ve většině evropských zemích mají mezinárodní silnice zároveň své vnitrostátní číslo. V několika zemích (Švédsko, Norsko) však mají pouze mezinárodní označení. Mezinárodní silnice existují i v jiných světadílech; např. Panamerická dálnice v Severní a Jižní Americe a . (cs)
 • La xarxa de carreteres europees, també coneguda com a xarxa de rutes europees (cal no confondre el concepte amb "carreteres d'Europa", ja que no totes les carreteres d'Europa formen part de la xarxa de carreteres europees), comprèn el conjunt de carreteres que discorren pels països de la Unió Europea. Té la seva pròpia nomenclatura i numeració, i amb això es pretén unificar la numeració de totes les carreteres europees. La seva nomenclatura és responsabilitat de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE). Aquesta xarxa arriba també a països de l'Àsia Central com ara Kazakhstan, atès que són membres de la UNECE. La numeració no té en compte ni el tipus de carretera, ni la presència de mars o muntanyes que puguin interrompre el seu recorregut. En països com Espanya o Alemanya, la numeració europea es realitza al costat de la nomenclatura nacional, com per exemple: A-7 / E15. A la majoria de països, a les carreteres s'indica la denominació europea juntament amb la nacional; a d'altres, com ara Suècia, s'hi indica únicament la denominació europea. A les carreteres de les Illes Britàniques, en canvi, la denominació europea no s'indica, però atès que les seves xarxes nacionals no s'encreuen, òbviament, amb les d'altres països amb altres numeracions, això no suposa cap problema. Altres continents tenen xarxes similars, com ara l', a Amèrica, o la . (ca)
 • Europastraßen sind eine Klasse von Fernstraßen, die sich in Europa, Zentral- und Kleinasien befinden. Sie bilden ein Netz von etwa 50.000 Kilometern Länge, dienen dem internationalen Verkehr und sind durch ein weißes E mit Straßennummer auf grünem Grund gekennzeichnet. In den meisten Staaten tragen Straßen bei der Wegweisung die Europastraßen-Bezeichnung neben der nationalen Straßennummer, während in anderen Staaten wie z. B. Schweden oder Norwegen die nationalen Fernstraßen ausschließlich die Europastraßen-Nummer tragen. Belgien und Dänemark wenden diese Systematik ebenfalls auf den Autobahnen, jedoch nicht auf den sonstigen Straßen an. In Deutschland fehlen fast immer die Europastraßennummern bei der Wegweisung auf Autobahnen, sie werden nur auf den Entfernungstafeln verzeichnet. Derzeit gibt es etwa 250 Europastraßen. (de)
 • Το διεθνές δίκτυο Ε-οδών είναι ένα σύστημα σύνδεσης των κύριων οδών που διασχίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, από το οποίο προκύπτουν ενιαίες ενδοευρωπαϊκές διαδρομές (ευρωπαϊκές οδοί, συντμ. Ε-οδοί). Η αρίθμησή τους γίνεται με το γράμμα «Ε» συνοδευόμενο από διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό, για τη δε σήμανσή τους χρησιμοποιούνται πράσινα ορθογώνια με χαρακτηριστικά στρογγυλεμένες γωνίες. Συνήθως μία ευρωπαϊκή διαδρομή περιλαμβάνει εθνικές οδούς διαφόρων κρατών, υπάρχουν όμως και κάποιες που περιορίζονται στο έδαφος μιας μόνο χώρας (π.χ. η Ε92 που συνδέει την Ηγουμενίτσα με το Βόλο). Συχνά επίσης δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε χερσαία διαδρομή, αλλά συμπεριλαμβάνουν και θαλάσσια τμήματα που εξυπηρετούνται από οχηματαγωγά πλοία. (el)
 • The international E-road network is a numbering system for roads in Europe developed by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The network is numbered from E1 up and its roads cross national borders. It also reaches Central Asian countries like Kyrgyzstan, since they are members of the UNECE. European main international traffic arteries are defined by ECE/TRANS/SC.1/2016/3/Rev.1 which consider three types of roads: motorways, , and ordinary roads. In most countries, the roads carry the European route designation alongside national designations. Belgium, Norway and Sweden have roads which only have the European route designations (examples: E18 and E6). The United Kingdom only uses national road designations and does not show the European designations at all. Denmark only uses the European designations on signage, but also has formal names for every motorway (or part of such), by which the motorways are referred to, for instance in news and weather forecasts. Other continents have similar international road networks, e.g., the Pan-American Highway in the Americas, the Trans-African Highway network, and the Asian Highway Network. (en)
 • La eŭropaj ŝoseoj, eŭropaj vojoj aŭ eŭropaj stratoj estas reto de gravaj ŝoseoj tra Eŭropo kaj Azio. La reto enhavas 50.000 km da stratoj. Multaj de ili, sed ne ĉiuj, estas aŭtostratoj. Eŭropa strato markiĝas per blanka E kaj du- aŭ tricifera numero sur verda ŝildo. Ilia numerosistemo ofte estas aldona al iu nacia numerosistemo, tiel ke ili havas du numerojn. Ekzistas ĉirkaŭ 210 eŭropaj vojoj, la plej longa de ili estas E40, kiu ampleksas 8.000 km de Kalezo ĝis la ĉina limo en kazaĥio. (eo)
 • Las carreteras europeas están formadas por el total de las carreteras de los estados que forman la Unión Europea. Dentro del conjunto total de carreteras se encuentran las rutas europeas marcadas con la matrícula E-XX (siendo las X el número correspondiente). La Red de Carreteras Europeas es responsabilidad de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). Esta numeración no tiene en cuenta el tipo de carretera ni la presencia de montañas o de mares que pueden interrumpir la ruta. Está basada sobre una cuadrícula continental. La Comisión Europea pretende reducir las cifras de accidentes mortales en las carreteras comunitarias y aspira a disminuir el número de víctimas en un 50% de 2004 a 2010. Más de 41 000 personas perdieron la vida y hubo 1,7 millones de heridos en las carreteras europeas en 2003, por eso, el ejecutivo comunitario pide a los estados miembros que movilicen todos los mecanismos para reducir dicha cifra. Entre 1991 y 1997, el número de fallecidos en la red de carreteras europea disminuyó en un 22%, y el de heridos en un 9%. (es)
 • Une route européenne est une route du réseau routier européen dont la numérotation est sous la responsabilité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE), en vertu d'un accord européen sur les artères internationales principales du trafic (AGR), fait à Genève le 15 novembre 1975. Afin de s'affranchir des numérotations nationales, les routes européennes bénéficient d'une numérotation européenne qui ne varie pas d'un pays à l'autre. (fr)
 • La rete stradale internazionale europea (international E-road network in lingua inglese) è una rete di strade del vecchio continente numerate a partire da E1 (Europa1). Tutte queste strade attraversano confini nazionali e ricadono sotto la responsabilità della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. In alcuni paesi (ad es. la Germania) le strade hanno cartelli con la doppia designazione: europea e nazionale. In altri paesi (ad es. l'Italia) tale doppia denominazione appare soltanto per gli itinerari autostradali e alcune strade principali. Altri paesi (ad es. la Svezia) hanno adottato esclusivamente la denominazione europea. In Gran Bretagna le E-roads non hanno contrassegni speciali ma poiché non sono interconnesse con quelle del continente, questo non crea problemi agli utenti. Anche altri continenti hanno reti stradali analoghe: la Panamericana in America, le Autostrade Asiatiche in Asia, Autostrade Africane in Africa. (it)
 • 欧州自動車道路(おうしゅうじどうしゃどうろ)は、ヨーロッパにおける国際的な道路網。ヨーロッパハイウェイ、欧州道路や国際E-ロードネットワークとも呼ばれる。国境をまたがって伸びており、ルートの決定は欧州経済委員会(United Nations Economic Commission for Europe 略称UNECE)によって行われている。そのため、この道路網はヨーロッパのみならず、欧州経済委員会参加国である中央アジアのカザフスタン、キルギスも含んだものになっている。 多くの国では国の道路標識の隣にヨーロッパ共通の道路標識を表示している。しかしながらスウェーデンのように、ヨーロッパ道路標識の表示に排他的な国もある。また、イギリスでは全く道標を設置しておらず、アイルランドは最近計画された道路一つのみに道標を設置している。このように道路標識の表示方法などは統一されていない。同様の国際道路網としてはアジアハイウェイや、パンアメリカンハイウェイなどがある。 (ja)
 • 유럽 고속도로(-高速道路) 또는 국제 E-로드 네트워크(영어: International E-road network)는 유럽의 국제적인 도로망으로 국제 연합 유럽 경제 위원회에서 추진하였다. 그로써 카자흐스탄과 우즈베키스탄 등 일부 중앙아시아 국가가 포함되어 있다. 대부분의 나라에서는 를 사용하고 있으나 벨기에, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴과 같이 유럽 공통표지에 배타적인 나라도 있다. (ko)
 • Europa wordt doorkruist door een reeks wegen die door de letter E en enkele cijfers worden aangeduid. Deze wegen overbruggen nationale grenzen. De nummers worden toegekend door de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE). (nl)
 • Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe napisy na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów. (pl)
 • Европейский автомобильный маршрут (автомобильная дорога с индексом E) — автомобильная дорога, имеющая международное значение и входящая в международную сеть дорог категории Е, определённую Европейским соглашением о международных автомагистралях (СМА) от 15 ноября 1975 года с последующими изменениями и дополнениями. Помимо перечня автомобильных дорог вышеуказанное соглашение устанавливает требования к строительству, оснащению, обслуживанию дорог и охране окружающей среды. СССР присоединился к Соглашению в 1982 году (вступило в силу для СССР 15 марта 1983 года). (ru)
 • A rede de estradas europeias é uma rede de estradas internacionais no continente europeu. A fim de evitar as numerações nacionais, as estradas europeias usam uma numeração europeia que não varia entre os diversos países. (pt)
 • Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av ett ett- till tresiffrigt tal. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för numreringen av europavägarna. Se även Lista över europavägar. (sv)
 • Європейська автомобільна дорога (автомобільна дорога з індексом Е) — частина єдиної Європейської транспортної системи. Система нумерації E—шляхів розроблена Європейською економічною комісією ООН. Шляхи пронумеровані від Е1 і перетинають міждержавні кордони країн Європи. Шляхи досягають також Середньоазійських країн, таких як Киргизстан, бо вони також є членами ЄЕК ООН. Більшість країн суміщають національну нумерацію доріг з європейською. Проте деякі країни, такі як Бельгія, Данія, Норвегія та Швеція розрізняють загальноєвропейські і національні шляхи (наприклад, E18 та E6). Інші частини світу мають аналогічні мережі шляхів: Панамериканське шосе в Америці, в Африці, в Азії. (uk)
 • 欧洲高速公路是欧洲国家的国际道路网,也被称作欧洲路网。 根据欧洲委员会的决定,已建設越来越多的跨国境的欧洲高速公路。因此,道路网络包括欧盟国家、欧洲委员会参加国以及中亚的哈萨克斯坦。 欧洲高速公路在大部分欧洲国家建立了统一的,这些标识树立在高速公路上及公路附近。也有国家(如瑞典),在国內完全采用欧洲道路标识。在英国根本没有设置任何道路标识,爱尔兰直到最近才开始计划为道路设置一定的指示标志。诸如此类道路标识的表示方法尚未统一。 与欧洲高速公路类似的国际道路网有泛亚公路、泛美公路等等。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 49022 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 82832 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982593680 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Markers for E40 and E018 (en)
dbp:country
 • EUR (en)
dbp:date
 • 2008-01-09 (xsd:date)
dbp:field
 • European route nn (en)
dbp:formed
 • 1950-09-16 (xsd:date)
dbp:label
 • E-road (en)
dbp:mapNotes
 • Map of International E-road network (en)
dbp:title
 • E-road network (en)
 • Introduction to EU European routes, with links (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La eŭropaj ŝoseoj, eŭropaj vojoj aŭ eŭropaj stratoj estas reto de gravaj ŝoseoj tra Eŭropo kaj Azio. La reto enhavas 50.000 km da stratoj. Multaj de ili, sed ne ĉiuj, estas aŭtostratoj. Eŭropa strato markiĝas per blanka E kaj du- aŭ tricifera numero sur verda ŝildo. Ilia numerosistemo ofte estas aldona al iu nacia numerosistemo, tiel ke ili havas du numerojn. Ekzistas ĉirkaŭ 210 eŭropaj vojoj, la plej longa de ili estas E40, kiu ampleksas 8.000 km de Kalezo ĝis la ĉina limo en kazaĥio. (eo)
 • Une route européenne est une route du réseau routier européen dont la numérotation est sous la responsabilité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE), en vertu d'un accord européen sur les artères internationales principales du trafic (AGR), fait à Genève le 15 novembre 1975. Afin de s'affranchir des numérotations nationales, les routes européennes bénéficient d'une numérotation européenne qui ne varie pas d'un pays à l'autre. (fr)
 • 欧州自動車道路(おうしゅうじどうしゃどうろ)は、ヨーロッパにおける国際的な道路網。ヨーロッパハイウェイ、欧州道路や国際E-ロードネットワークとも呼ばれる。国境をまたがって伸びており、ルートの決定は欧州経済委員会(United Nations Economic Commission for Europe 略称UNECE)によって行われている。そのため、この道路網はヨーロッパのみならず、欧州経済委員会参加国である中央アジアのカザフスタン、キルギスも含んだものになっている。 多くの国では国の道路標識の隣にヨーロッパ共通の道路標識を表示している。しかしながらスウェーデンのように、ヨーロッパ道路標識の表示に排他的な国もある。また、イギリスでは全く道標を設置しておらず、アイルランドは最近計画された道路一つのみに道標を設置している。このように道路標識の表示方法などは統一されていない。同様の国際道路網としてはアジアハイウェイや、パンアメリカンハイウェイなどがある。 (ja)
 • 유럽 고속도로(-高速道路) 또는 국제 E-로드 네트워크(영어: International E-road network)는 유럽의 국제적인 도로망으로 국제 연합 유럽 경제 위원회에서 추진하였다. 그로써 카자흐스탄과 우즈베키스탄 등 일부 중앙아시아 국가가 포함되어 있다. 대부분의 나라에서는 를 사용하고 있으나 벨기에, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴과 같이 유럽 공통표지에 배타적인 나라도 있다. (ko)
 • Europa wordt doorkruist door een reeks wegen die door de letter E en enkele cijfers worden aangeduid. Deze wegen overbruggen nationale grenzen. De nummers worden toegekend door de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE). (nl)
 • Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe napisy na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów. (pl)
 • Европейский автомобильный маршрут (автомобильная дорога с индексом E) — автомобильная дорога, имеющая международное значение и входящая в международную сеть дорог категории Е, определённую Европейским соглашением о международных автомагистралях (СМА) от 15 ноября 1975 года с последующими изменениями и дополнениями. Помимо перечня автомобильных дорог вышеуказанное соглашение устанавливает требования к строительству, оснащению, обслуживанию дорог и охране окружающей среды. СССР присоединился к Соглашению в 1982 году (вступило в силу для СССР 15 марта 1983 года). (ru)
 • A rede de estradas europeias é uma rede de estradas internacionais no continente europeu. A fim de evitar as numerações nacionais, as estradas europeias usam uma numeração europeia que não varia entre os diversos países. (pt)
 • Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av ett ett- till tresiffrigt tal. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för numreringen av europavägarna. Se även Lista över europavägar. (sv)
 • 欧洲高速公路是欧洲国家的国际道路网,也被称作欧洲路网。 根据欧洲委员会的决定,已建設越来越多的跨国境的欧洲高速公路。因此,道路网络包括欧盟国家、欧洲委员会参加国以及中亚的哈萨克斯坦。 欧洲高速公路在大部分欧洲国家建立了统一的,这些标识树立在高速公路上及公路附近。也有国家(如瑞典),在国內完全采用欧洲道路标识。在英国根本没有设置任何道路标识,爱尔兰直到最近才开始计划为道路设置一定的指示标志。诸如此类道路标识的表示方法尚未统一。 与欧洲高速公路类似的国际道路网有泛亚公路、泛美公路等等。 (zh)
 • La xarxa de carreteres europees, també coneguda com a xarxa de rutes europees (cal no confondre el concepte amb "carreteres d'Europa", ja que no totes les carreteres d'Europa formen part de la xarxa de carreteres europees), comprèn el conjunt de carreteres que discorren pels països de la Unió Europea. Té la seva pròpia nomenclatura i numeració, i amb això es pretén unificar la numeració de totes les carreteres europees. La seva nomenclatura és responsabilitat de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE). Aquesta xarxa arriba també a països de l'Àsia Central com ara Kazakhstan, atès que són membres de la UNECE. (ca)
 • Evropská mezinárodní silnice (někdy označovaná též jako eurosilnice) je silnice či dálnice zařazená do evropské sítě mezinárodních silnic. Tyto trasy mají jednotné číslování, začínající písmenem E. Označují se zelenou tabulkou s tímto číslem. Naprostá většina eurosilnic vede přes území více států, což byl hlavní účel jejich založení, vedoucí ke sjednocení číslování hlavních tahů na kontinentě. Evropské silnice se dělí na silnice 1. třídy (páteřní a mezilehlé) a silnice 2. třídy (odbočné, propojovací a připojovací). Toto rozdělení nesouvisí s označením silnic v jednotlivých zemích. (cs)
 • Europastraßen sind eine Klasse von Fernstraßen, die sich in Europa, Zentral- und Kleinasien befinden. Sie bilden ein Netz von etwa 50.000 Kilometern Länge, dienen dem internationalen Verkehr und sind durch ein weißes E mit Straßennummer auf grünem Grund gekennzeichnet. (de)
 • Το διεθνές δίκτυο Ε-οδών είναι ένα σύστημα σύνδεσης των κύριων οδών που διασχίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, από το οποίο προκύπτουν ενιαίες ενδοευρωπαϊκές διαδρομές (ευρωπαϊκές οδοί, συντμ. Ε-οδοί). Η αρίθμησή τους γίνεται με το γράμμα «Ε» συνοδευόμενο από διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό, για τη δε σήμανσή τους χρησιμοποιούνται πράσινα ορθογώνια με χαρακτηριστικά στρογγυλεμένες γωνίες. (el)
 • The international E-road network is a numbering system for roads in Europe developed by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The network is numbered from E1 up and its roads cross national borders. It also reaches Central Asian countries like Kyrgyzstan, since they are members of the UNECE. European main international traffic arteries are defined by ECE/TRANS/SC.1/2016/3/Rev.1 which consider three types of roads: motorways, , and ordinary roads. (en)
 • Las carreteras europeas están formadas por el total de las carreteras de los estados que forman la Unión Europea. Dentro del conjunto total de carreteras se encuentran las rutas europeas marcadas con la matrícula E-XX (siendo las X el número correspondiente). La Red de Carreteras Europeas es responsabilidad de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). Esta numeración no tiene en cuenta el tipo de carretera ni la presencia de montañas o de mares que pueden interrumpir la ruta. Está basada sobre una cuadrícula continental. (es)
 • La rete stradale internazionale europea (international E-road network in lingua inglese) è una rete di strade del vecchio continente numerate a partire da E1 (Europa1). Tutte queste strade attraversano confini nazionali e ricadono sotto la responsabilità della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Anche altri continenti hanno reti stradali analoghe: la Panamericana in America, le Autostrade Asiatiche in Asia, Autostrade Africane in Africa. (it)
 • Європейська автомобільна дорога (автомобільна дорога з індексом Е) — частина єдиної Європейської транспортної системи. Система нумерації E—шляхів розроблена Європейською економічною комісією ООН. Шляхи пронумеровані від Е1 і перетинають міждержавні кордони країн Європи. Шляхи досягають також Середньоазійських країн, таких як Киргизстан, бо вони також є членами ЄЕК ООН. Більшість країн суміщають національну нумерацію доріг з європейською. Проте деякі країни, такі як Бельгія, Данія, Норвегія та Швеція розрізняють загальноєвропейські і національні шляхи (наприклад, E18 та E6). (uk)
rdfs:label
 • International E-road network (en)
 • Xarxa de carreteres europees (ca)
 • Evropská silnice (cs)
 • Europastraße (de)
 • Διεθνές δίκτυο Ε-οδών (el)
 • Eŭropa ŝoseo (eo)
 • Carreteras europeas (es)
 • Route européenne (fr)
 • Strade europee (it)
 • 欧州自動車道路 (ja)
 • 유럽 고속도로 (ko)
 • E-routenetwerk (nl)
 • Trasa europejska (pl)
 • Estradas europeias (pt)
 • Список европейских автомобильных маршрутов (ru)
 • Europaväg (sv)
 • Мережа європейських автошляхів (uk)
 • 欧洲高速公路 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:label of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of