The APG IV system of flowering plant classification is the fourth version of a modern, mostly molecular-based, system of plant taxonomy for flowering plants (angiosperms) being developed by the Angiosperm Phylogeny Group (APG). It was published in 2016, seven years after its predecessor the APG III system was published in 2009, and 18 years after the first APG system was published in 1998. In 2009, a linear arrangement of the system was published separately; the APG IV paper includes such an arrangement, cross-referenced to the 2009 one.

Property Value
dbo:abstract
 • Systém APG IV je taxonomický systém krytosemenných rostlin. Byl publikován v roce 2016 jako aktualizace systému APG skupinou vědců zvanou Angiosperm Phylogeny Group Systém APG IV navazuje na předchozí verze systému, APG I z roku 1998, APG II z roku 2003 a APG III z roku 2009. Všechny tyto systémy jsou založeny na rozsáhlé spolupráci mnoha vědců z mnoha institucí po celém světě. Hlavními skupinami systému jsou klady jakožto přirozené, holofyletické skupiny; klasické termíny jako "třída" nebo "podtřída" systém nepoužívá. (cs)
 • La classification APG IV (2016), ou classification phylogénétique, est la quatrième version de classification botanique des angiospermes établie par l'Angiosperm Phylogeny Group. C'est une modification de la classification phylogénétique APG III (2009). (fr)
 • APG IV は、主に分子系統学に基づいた被子植物の分類体系であるAPG体系の第4版である。Angiosperm Phylogeny Groupから2016年に発表されたもので、先行するAPG III (2009年)から7年、最初のAPG体系 (1998年)から18年更新された体系である。2009年にはAPG IIIの発表とは別に、標本庫整備に必要な各科の順序を定めているが、APG IVの発表論文では2009年の順序と新しい順序を併記している。 APG IVは基本的にAPG IIIの分類体系を踏襲するが、APG III発表以降に十分な根拠が提示され、従来の分類方法では齟齬が生じることがわかった点について改訂を行なうという保守的な姿勢で作られている。 (ja)
 • APG IV 분류 체계는 속씨식물을 분류하는 현대 이다. 속씨식물 계통연구 그룹(APG, Angiosperm Phylogeny Group)이 출판한 4번째 식물 분류 체계로 주로 분자계통학 연구에 기반하고 있다. 2009년 출판된 APG III 분류 체계 이후 7년, 1998년 출판된 APG 분류 체계가 출판된지 18년 후인 2016년에 출판되었다. 2009년에 APG III 분류 체계의 발표와 별도로 식물표본집 정비에 필요한 각 식물 과의 순서를 정하고 있으나 APG IV 발표 논문에는 2009년 순서와 함께 새로운 순서를 병기하고 있다. APG III 분류 체계와 비교하여, APG IV 분류 체계는 몇 개의 새로운 과와 함께 5개의 목을 새로운 목(지치목와 딜레니아목, 이카키나목, 멧테니우사목, 발리아목)으로 분류하고 있고, 모두 64개 속씨식물 목과 416개 과를 포함하고 있다. (ko)
 • Het APG IV-systeem voor classificatie van de bedektzadigen is in 2016 gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group, als de opvolger van APG I-systeem in 1998, APG II-systeem in 2003 en APG III-systeem in 2009. Na het APG I (1998) met 25 families met onzekere positie, werden nog drie versies van de APG-classificatie gepubliceerd, achtereenvolgens in 2003, 2009 en 2016. De laatste versie van 2016 (APG IV) was de lijst van taxa met onzekere positie gekrompen tot zeven geslachten. Het totale aantal onderscheiden ordes is toegenomen van 45 in het APG III-systeem tot 64 in het APG IV-systeem, met in het totaal 416 families. Er is meer kennis naarmate er meer planten zijn bemonsterd en meer DNA-regio's zijn onderzocht. Het aantal groepen op hoger niveau, formeel en informeel, is ook toegenomen, als een weerspiegeling van toenemend vertrouwen in de relaties van families met elkaar. (nl)
 • System APG IV – system klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych opublikowany w roku 2016 przez członków Angiosperm Phylogeny Group. Jest to kolejna wersja systemu klasyfikacyjnego rozwijanego od 1998 roku, sukcesywnie zastępująca poprzednie klasyfikacje (APG I z 1998, APG II z 2003 i APG III z 2009). Klasyfikacja bazuje na analizie powiązań filogenetycznych między grupami roślin, ustalanych głównie na podstawie danych molekularnych. System został skompilowany przez 16 autorów z 6 krajów, ale uwzględnia też wyniki warsztatów przeprowadzonych w Kew Gardens oraz ankiety internetowej, na którą odpowiedziało 441 respondentów z 42 krajów. Szerokie konsultacje i uznanie sugestii większości zamiast przyjęcia stanowiska ekspertów (np. w kwestii szerokiego ujęcia rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae zamiast jej podziału) spowodowało zresztą kontrowersje w środowisku (Angiosperm Phylogeny Website publikuje w przypadkach spornych klasyfikację sugerowaną przez ekspertów, niżeli przyjętą w APG IV opinię większości). (pl)
 • Система APG IV — современная таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) и опубликованная в марте 2016 года в Ботаническом журнале Лондонского Линнеевского общества в статье «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV». Основные разработчики системы — участники «группы филогении покрытосеменных»: , Mark W. Chase, , , , , Alexander N. Sennikov, , , и другие участники. Вклад в разработку системы внесли также Barbara Briggs, Samuel Brockington, , John C. Clark, John Conran, Elspeth Haston, Michael Möller, Michael Moore, Richard Olmstead, Mathieu Perret, Laurence Skog, James Smith, , Maria Vorontsova и Anton Weber. Научные учреждения: (ru)
 • 被子植物APG IV分類法是由被子植物種系發生學組(Angiosperm Phylogeny Group,簡稱APG)開發的第4版本的一個現代的,主要是基於分子的被子植物(開花植物)的植物分類學系統。它於2016年被出版,距其前身APG III系統於2009年出版有7年,以及1998年第一個APG系統被出版的18年後出版。2009年,系統的線性安排單獨發布; APG IV文件包括這樣的安排,與2009年的版本相互交叉引用。 相比APG III系統, APG IV分類系統承認了五個新的目和一些科,五個新的目分別是紫草目、五椏果目、茶茱萸目、水螅花目和黃漆姑目,總共承認了64目和416科。總的來說,作者將他們的哲學描述為“保守的”,基於僅在“充分支持的需求”得到證明的情況下從APG III系統進行更改。 這有時導致與已發表的研究不相容的放置,但在分類可以改變之前需要進一步研究。 (zh)
 • The APG IV system of flowering plant classification is the fourth version of a modern, mostly molecular-based, system of plant taxonomy for flowering plants (angiosperms) being developed by the Angiosperm Phylogeny Group (APG). It was published in 2016, seven years after its predecessor the APG III system was published in 2009, and 18 years after the first APG system was published in 1998. In 2009, a linear arrangement of the system was published separately; the APG IV paper includes such an arrangement, cross-referenced to the 2009 one. Compared to the APG III system, the APG IV system recognizes five new orders (Boraginales, Dilleniales, Icacinales, Metteniusales and Vahliales), along with some new families, making a total of 64 angiosperm orders and 416 families. In general, the authors describe their philosophy as "conservative", based on making changes from APG III only where "a well-supported need" has been demonstrated. This has sometimes resulted in placements that are not compatible with published studies, but where further research is needed before the classification can be changed. (en)
 • Система APG IV — таксономічна система класифікації квіткових рослин, розроблена «Групою філогенії покритонасінних» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) і опублікована 2016 року. Заснована здебільшого на основі молекулярної філогенетики. Система APG IV чого в цілому містить 64 порядки й 416 родин покритонасінних. Загалом, автори описують свою філософію як "консервативну", що базується на внесенні змін до попередньої версії лише у випадку доброї підтримки для цих змін. Систематика до рівня порядків наведена в картці статті покритонасінні. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 50764138 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52055 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984332537 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:cs1Dates
 • ly (en)
dbp:date
 • June 2020 (en)
dbp:group
dbp:list
 • * Amborellales ** Amborellaceae * Nymphaeales ** Hydatellaceae ** Cabombaceae ** Nymphaeaceae * Austrobaileyales ** Austrobaileyaceae ** Trimeniaceae ** Schisandraceae (en)
dbp:listclass
 • hlist (en)
dbp:state
 • uncollapsed (en)
dbp:title
 • Families of angiosperms (en)
dbp:titlestyle
 • background:#90EE90; (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Systém APG IV je taxonomický systém krytosemenných rostlin. Byl publikován v roce 2016 jako aktualizace systému APG skupinou vědců zvanou Angiosperm Phylogeny Group Systém APG IV navazuje na předchozí verze systému, APG I z roku 1998, APG II z roku 2003 a APG III z roku 2009. Všechny tyto systémy jsou založeny na rozsáhlé spolupráci mnoha vědců z mnoha institucí po celém světě. Hlavními skupinami systému jsou klady jakožto přirozené, holofyletické skupiny; klasické termíny jako "třída" nebo "podtřída" systém nepoužívá. (cs)
 • La classification APG IV (2016), ou classification phylogénétique, est la quatrième version de classification botanique des angiospermes établie par l'Angiosperm Phylogeny Group. C'est une modification de la classification phylogénétique APG III (2009). (fr)
 • APG IV は、主に分子系統学に基づいた被子植物の分類体系であるAPG体系の第4版である。Angiosperm Phylogeny Groupから2016年に発表されたもので、先行するAPG III (2009年)から7年、最初のAPG体系 (1998年)から18年更新された体系である。2009年にはAPG IIIの発表とは別に、標本庫整備に必要な各科の順序を定めているが、APG IVの発表論文では2009年の順序と新しい順序を併記している。 APG IVは基本的にAPG IIIの分類体系を踏襲するが、APG III発表以降に十分な根拠が提示され、従来の分類方法では齟齬が生じることがわかった点について改訂を行なうという保守的な姿勢で作られている。 (ja)
 • APG IV 분류 체계는 속씨식물을 분류하는 현대 이다. 속씨식물 계통연구 그룹(APG, Angiosperm Phylogeny Group)이 출판한 4번째 식물 분류 체계로 주로 분자계통학 연구에 기반하고 있다. 2009년 출판된 APG III 분류 체계 이후 7년, 1998년 출판된 APG 분류 체계가 출판된지 18년 후인 2016년에 출판되었다. 2009년에 APG III 분류 체계의 발표와 별도로 식물표본집 정비에 필요한 각 식물 과의 순서를 정하고 있으나 APG IV 발표 논문에는 2009년 순서와 함께 새로운 순서를 병기하고 있다. APG III 분류 체계와 비교하여, APG IV 분류 체계는 몇 개의 새로운 과와 함께 5개의 목을 새로운 목(지치목와 딜레니아목, 이카키나목, 멧테니우사목, 발리아목)으로 분류하고 있고, 모두 64개 속씨식물 목과 416개 과를 포함하고 있다. (ko)
 • 被子植物APG IV分類法是由被子植物種系發生學組(Angiosperm Phylogeny Group,簡稱APG)開發的第4版本的一個現代的,主要是基於分子的被子植物(開花植物)的植物分類學系統。它於2016年被出版,距其前身APG III系統於2009年出版有7年,以及1998年第一個APG系統被出版的18年後出版。2009年,系統的線性安排單獨發布; APG IV文件包括這樣的安排,與2009年的版本相互交叉引用。 相比APG III系統, APG IV分類系統承認了五個新的目和一些科,五個新的目分別是紫草目、五椏果目、茶茱萸目、水螅花目和黃漆姑目,總共承認了64目和416科。總的來說,作者將他們的哲學描述為“保守的”,基於僅在“充分支持的需求”得到證明的情況下從APG III系統進行更改。 這有時導致與已發表的研究不相容的放置,但在分類可以改變之前需要進一步研究。 (zh)
 • Система APG IV — таксономічна система класифікації квіткових рослин, розроблена «Групою філогенії покритонасінних» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) і опублікована 2016 року. Заснована здебільшого на основі молекулярної філогенетики. Система APG IV чого в цілому містить 64 порядки й 416 родин покритонасінних. Загалом, автори описують свою філософію як "консервативну", що базується на внесенні змін до попередньої версії лише у випадку доброї підтримки для цих змін. Систематика до рівня порядків наведена в картці статті покритонасінні. (uk)
 • Het APG IV-systeem voor classificatie van de bedektzadigen is in 2016 gepubliceerd door de Angiosperm Phylogeny Group, als de opvolger van APG I-systeem in 1998, APG II-systeem in 2003 en APG III-systeem in 2009. Na het APG I (1998) met 25 families met onzekere positie, werden nog drie versies van de APG-classificatie gepubliceerd, achtereenvolgens in 2003, 2009 en 2016. De laatste versie van 2016 (APG IV) was de lijst van taxa met onzekere positie gekrompen tot zeven geslachten. (nl)
 • System APG IV – system klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych opublikowany w roku 2016 przez członków Angiosperm Phylogeny Group. Jest to kolejna wersja systemu klasyfikacyjnego rozwijanego od 1998 roku, sukcesywnie zastępująca poprzednie klasyfikacje (APG I z 1998, APG II z 2003 i APG III z 2009). Klasyfikacja bazuje na analizie powiązań filogenetycznych między grupami roślin, ustalanych głównie na podstawie danych molekularnych. System został skompilowany przez 16 autorów z 6 krajów, ale uwzględnia też wyniki warsztatów przeprowadzonych w Kew Gardens oraz ankiety internetowej, na którą odpowiedziało 441 respondentów z 42 krajów. Szerokie konsultacje i uznanie sugestii większości zamiast przyjęcia stanowiska ekspertów (np. w kwestii szerokiego ujęcia rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae (pl)
 • The APG IV system of flowering plant classification is the fourth version of a modern, mostly molecular-based, system of plant taxonomy for flowering plants (angiosperms) being developed by the Angiosperm Phylogeny Group (APG). It was published in 2016, seven years after its predecessor the APG III system was published in 2009, and 18 years after the first APG system was published in 1998. In 2009, a linear arrangement of the system was published separately; the APG IV paper includes such an arrangement, cross-referenced to the 2009 one. (en)
 • Система APG IV — современная таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) и опубликованная в марте 2016 года в Ботаническом журнале Лондонского Линнеевского общества в статье «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV». Научные учреждения: (ru)
rdfs:label
 • Systém APG IV (cs)
 • APG IV system (en)
 • Classification APG IV (fr)
 • APG IV (ja)
 • APG IV 분류 체계 (ko)
 • APG IV-systeem (nl)
 • System APG IV (pl)
 • Система APG IV (ru)
 • Система APG IV (uk)
 • 被子植物APG IV分類法 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of