About: Feedback

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Feedback occurs when outputs of a system are routed back as inputs as part of a chain of cause-and-effect that forms a circuit or loop. The system can then be said to feed back into itself. The notion of cause-and-effect has to be handled carefully when applied to feedback systems: Simple causal reasoning about a feedback system is difficult because the first system influences the second and second system influences the first, leading to a circular argument. This makes reasoning based upon cause and effect tricky, and it is necessary to analyze the system as a whole.

Property Value
dbo:abstract
 • الاِرْتِجَاع (أو التغذية الراجعة أو التلقيم الراجع أو التلقيم المرتدّ أو التغذية المرتدّة أو التغذية المرتجعة، وهي ترجمات لفظية للكلمة الإنجليزية feedback) هي عملية يُمَرَّرُ فيها جزءٌ من إشارةِ الخرج لنظام معين (بشكل راجع) إلى الدخل الخاص بنفس النظام. وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة للتحكم في الأداء الديناميكى للنظام. أمثلة للتغذية الراجعة موجودة بالكثير من مثل الهندسة والعمارة والاقتصاد والديناميكا الحرارية والأحياء. (ar)
 • Zpětná vazba (také zpětnovazební smyčka) je definována v soustavě abstraktních unilaterálních (mají definován vstup informace a její výstup, neexistuje interakce) modulů (exaktního světa), často graficky znázorňovaných jako blokové schéma (někdy nazývané Blackův diagram), zde níže obr. 2 a obr. 3. , nebo jako grafy signálových toků , , . Unilaterální moduly existují i v realizaci, kdy jsou potlačeny v reálném světě typické interakce, popsané např. zákonem akce a reakce. Je toho dosaženo speciální konstrukcí modulů a přísunem vnější energie, někdy říká se jim aktivní členy. Příkladem jsou moduly informačních, sdělovacích a regulačních soustav (např. lineární operační zesilovače, logické obvody počítačů, hydraulické a pneumatické zesilovače v automatickém řízení a neurony biologického mozku: axony jsou výstupy, dendrity jsou vstupy). Princip je ten, že výstupy (díky přísunu vnější energie modulu) disponují takovou energetickou rezervou, že vstupy následujících modulů na onen vstup napojené, nijak hodnoty toho výstupu neovlivňují. Zpětnou vazbou se rozumí uzavřená cesta (smyčka) z výstupu některého z modulů, na vstup téhož nebo jiného z modulů soustavy. V níže uvedených obrázcích 2. a 3. je to uzavřená cesta přes moduly označené A a B, části cesty modulem A se obvykle říká hlavní větev, části modulem B se říká zpětnovazební větev. Zmapování zpětných vazeb ve světě interakcí se obecně děje tak, že během aktu poznání (viz Věda) jsou interakce rozloženy (použitím zákona akce a reakce) na jednosměrně působící akce a reakce, které můžeme chápat jako zpětné vazby. Tak je aktem poznání svět interakcí převeden na svět (jednosměrně - od někud někam tekoucí) informace, někdy se používá pojem signálové toky. Takto získaný informační (matematicky reprezentovaný kognitivní) model lze graficky znázornit unilaterálními bloky, a zpětné vazby popisující akce a reakce původních interakcí, jsou mezi moduly patrné. Řadu příkladů lze nalézt v , . Při výše zmíněných úvahách je třeba pečlivě rozlišovat, kdy se přemýšlí a hovoří o reálném světě interakcí, a kdy o modelovém (unilaterálním) světě informace, jinak dochází k fatálním nedorozuměním. Termín zpětné vazby je často používán v kybernetice, elektroakustice, průmyslové regulaci, automatizaci ale i v technice obecně, dále v biologii, ekonomii, ekologii, systémové dynamice a dalších oborech. Podle efektu, jaký má zpětnovazební smyčka na chování soustavy, hovoříme o kladné zpětné vazbě nebo o záporné zpětné vazbě. Problém použití zpětné vazby úzce souvisí se . V daném případě rozhodnout, zda se jedná o kladnou či zápornou vazbu obvykle vyžaduje podrobnější analytické zkoumání. Ukázku rozhodnutí o tom, zda se jedná o kladnou či zápornou vazbu umožňují pouze učebnicové ukázky. Používají se však i méně závazné významy (viz též Konotace) pojmu zpětná vazba, třeba při posuzování a slovním vyjadřování souvislostí různých, ve volné přírodě či ve společnosti, pozorovaných jevů. Vždy však musí být zřejmé, jak je pojem zpětné vazby chápán. (cs)
 • En una organització, la realimentació o retroacció (en anglès, feedback) és el procés de compartir informació, observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona. La realimentació es un procés bidireccional. La realimentació també és el senyal de la sortida d'un sistema que hi retorna per tal de controlar-lo. El bucle que forma s'anomena bucle de realimentació. Normalment un sistema de control té entrada i sortida al sistema; quan la sortida del sistema torna a entrar al mateix sistema, s'anomena "realimentació". En cibernètica, la realimentació és un procés pel qual una certa proporció del senyal de sortida d'un sistema es redirigeix de nou a l'entrada. Això és d'ús freqüent per a controlar el comportament dinàmic del sistema. Els exemples de la realimentació es poden trobar en la majoria dels sistemes complexos, tals com enginyeria, arquitectura, economia, i biologia. , investigador mexicà i mèdic en què el seu seminari de 1943 va fer una ponència anomenat "Behavior, Purpose and Teleology" ("comportament, propòsit i teleologia"), d'acord amb Norbert Wiener, va fixar les bases per a la nova ciència de la cibernètica i va proposar que el comportament controlat per la realimentació negativa, aplicada a un animal, a l'ésser humà o a les màquines era un principi determinant i directiu, en la naturalesa o en les creacions humanes. (ca)
 • Ανάδραση (αγγλικά: feedback) ονομάζεται η ανατροφοδότηση της εξόδου ενός συστήματος στην είσοδο του. Τα συστήματα με βρόχο ανάδρασης είναι σημαντικά τόσο στη μαθηματική θεωρία αυτομάτου ελέγχου όσο και σε πολλά τεχνολογικά συστήματα. Η ανάδραση μπορεί να είναι είτε (συνηθέστερα) αρνητική ανάδραση, είτε (σπανιότερα) θετική ανάδραση. Αρνητική ανάδραση έχουμε όταν το σήμα εξόδου y αφαιρείται από το σήμα εισόδου r με αποτέλεσμα είσοδο ελέγχου e που τείνει να αποκαταστήσει την ισορροπία, όποτε έχουμε απομάκρυνση της εξόδου από τη θέση ισορροπίας. Θετική ανάδραση έχουμε όταν η ανάδραση προστίθεται και ενισχύει οποιαδήποτε μεταβολή κατάστασης, για παράδειγμα αύξηση της εξόδου προστίθεται στην είσοδο και προκαλεί περαιτέρω αύξηση κοκ. Στο σχήμα βλέπουμε ένα γενικό σχηματικό διάγραμμα συστήματος με βρόχο ανάδρασης. Μπορεί να αφορά οποιοδήποτε είδος συστήματος, για παράδειγμα ηλεκτρικό σύστημα, υδραυλικό σύστημα ή ακόμα και σχηματική αναπαράσταση τμήματος της λειτουργίας βιολογικού συστήματος, οικονομικού συστήματος κοκ. Το σύστημα χωρίς το βρόχο ανάδρασης απεικονίζεται από το κουτάκι Ρ. Ολόκληρο το διάγραμμα της εικόνας μαζί με τα κουτάκια F, C και τα σήματα ελέγχου r, e, u, και την τελική έξοδο του συστήματος y, που απεικονίζονται με βελάκια, είναι το σύστημα ελέγχου. (el)
 • Eine Rückkopplung, auch Rückkoppelung, Rückmeldung oder Feedback [ˈfiːdˌbæk] (engl.), ist ein Mechanismus in signalverstärkenden oder informationsverarbeitenden Systemen, bei dem ein Teil der Ausgangsgröße direkt oder in modifizierter Form auf den Eingang des Systems zurückgeführt wird. (de)
 • Atzeraeragin, atzeraelikadura, berrelikadura, edo, ingelesetik mailegatuta, feedbacka sistema bateko bilakaera eragiteko modu bat da, output, irteera edo emaitzak sistemako input edo sarrerari eragiten dionean berriz atzera, azkenean irteera berriz ere aldatzeko. Atzeraeragina positiboa, atzeraeraginaren bitartez irteera areagotu egiten denean, zein negatiboa, irteera moteldu egiten denean; adibidez, populazio biologikoetan atzeraeragin negatiboa izaten da, populazio handiak, elikagaien eskasia eta beraz, azkenik populazioa txikitzea dakarrelako. (eu)
 • Feedback occurs when outputs of a system are routed back as inputs as part of a chain of cause-and-effect that forms a circuit or loop. The system can then be said to feed back into itself. The notion of cause-and-effect has to be handled carefully when applied to feedback systems: Simple causal reasoning about a feedback system is difficult because the first system influences the second and second system influences the first, leading to a circular argument. This makes reasoning based upon cause and effect tricky, and it is necessary to analyze the system as a whole. — Karl Johan Åström and Richard M.Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers (en)
 • La realimentación​​ —también referida de forma común como retroalimentación—​ es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se redirige a la entrada, con señales de controlar su comportamiento.​ Los ejemplos de la realimentación se pueden encontrar en la mayoría de los sistemas complejos, tales como ingeniería, arquitectura, economía, y biología. donde, el control es una etapa cualitativa y cuantitativa, que sirve de base para la fase de planeación. Arturo Rosenblueth, investigador mexicano y médico en cuya obra Behavior, Purpose and Teleology ("comportamiento, propósito y teleología"), de acuerdo con Norbert Wiener, fijó las bases para la nueva ciencia de la cibernética y propuso que el comportamiento controlado por la realimentación negativa, aplicada a un animal, al ser humano o a las máquinas era un principio determinante y directivo, en la naturaleza o en las creaciones humanas. (es)
 • Próiseas ina n-iompraítear eolas (tugtar aischothú ar an eolas féin freisin) go dtí foinse an aschuir bhunaidh. Tháinig an téarma ón innealtóireacht agus córais rialú aischothaithe ar dtús. Baineadh feidhm as sa chibirnitic, agus cuirtear i bhfeidhm é i meaisíní de gach saghas is i gcumarsáid ainmhithe is daoine. Ligeann sé do sheoltóir monatóireacht a dhéanamh ar na teachtaireachtaí a glacadh, agus aon mhionathrú is gá a dhéanamh sa réadam. (ga)
 • La rétroaction (en anglais feedback) est l’action en retour d’un effet sur sa propre origine : la séquence de causes et d'effets forme donc une boucle dite boucle de rétroaction. Au niveau supérieur, un système comportant une boucle de rétroaction a — avec des conditions limitatives — un effet de stabilisation des écarts par rapport à une consigne, ou — faute de ces conditions — un effet paralysant par oscillation incontrôlable. Du point de vue de la distinction entre commande et action, la sortie de la commande et donc l'action font partie des facteurs qui influent en retour sur la commande du système (la rétroaction diffère de l'hypothèse de la causalité inversée, dans laquelle l'effet précède sa cause). (fr)
 • Loloh balik atau umpan-balik atau suap-balik (feedback) adalah suatu proses di mana sebagian dari output (keluaran) di-loloh-balik-kan ke bagian input . Hal ini sering dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk mencapai keadaan yang stabil yang diinginkan. Beberapa contohnya dapat dijumpai pada sistem kompleks yang dipakai di bidang teknik, instrumentasi, elektronika, termodinamika, biologi, arsitektur, maupun ekonomi, dan lain lain. Contoh konkret dari sistem kendali dengan loloh-balik ini adalah stir mobil pada saat kita mengendarai/menyetir mobil kita. Jika di tengah jalan kita menjumpai bahwa mobil kita terlalu ke pinggir (dan takut akan menabrak orang), maka informasi ini kita pakai (di-feedback-kan ke input) untuk mengubah kedudukan stir mobil sehingga mobil akan berada pada posisi jalur yang benar (output yang kita inginkan). (in)
 • フィードバック(英語: feedback)とは、もともと「帰還」と訳され、ある系の出力(結果)を入力(原因)側に戻す操作のこと。古くは調速機(ガバナ)の仕組みが、意識的な利用は1927年のw:Harold Stephen Blackによる負帰還増幅回路の発明に始まり、サイバネティックスによって厳密に体系化されて広められた。システムの振る舞いを説明する為の基本原理として、エレクトロニクスの分野で増幅器の特性の改善、発振・演算回路及び自動制御回路などに広く利用されているのみならず、制御システムのような機械分野や生物分野、経済分野などにも広く適用例がある。自己相似を作り出す過程であり、それゆえに予測不可能な結果をもたらす場合もある。21世紀に入り、多種多様なサービスで不可欠になった情報システムも、フィードバック制御を前提として開発されている。 (ja)
 • In fisica e automazione e fondamenti di elettronica, la retroazione o retroregolazione (feedback in inglese, ma usato spesso anche in italiano) è la capacità di un sistema dinamico di tenere conto dei risultati del sistema per modificare le caratteristiche del sistema stesso. (it)
 • Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking (proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer. Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer gegevens na verwerking opnieuw worden aangeboden ter vergelijking of verwerking. (nl)
 • Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu, systemu lub układu, na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Ponieważ matematycznym, jednoznacznym opisem bloku gałęzi zwrotnej jest transmitancja, to informacja ta może być modyfikowana przez transmitancję bloku gałęzi zwrotnej. Wyróżnia się: * sprzężenie zwrotne dodatnie, DSZ – gdy sygnał z gałęzi zwrotnej dodaje się do wartości referencyjnej w węźle sumacyjnym; * sprzężenie zwrotne ujemne, USZ – gdy sygnał z gałęzi zwrotnej odejmuje się w węźle sumacyjnym od wartości referencyjnej. (pl)
 • Retroalimentação ou realimentação também denominada por feedback, cujo significado técnico é "retorno da informação ou do processo". É o efeito retroativo ou informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão, ou até mesmo dar uma resposta. O termo costuma ser utilizado nas ciências como Física, Química, Biologia, Engenharia, Economia e Psicologia. É também o nome dado ao procedimento através do qual parte do sinal de saída de um sistema (ou circuito) é transferida para a entrada deste mesmo sistema. Quando a retroalimentação diminui o nível da saída, fala-se de retroalimentação negativa, e quando a retroalimentação amplifica o nível da saída fala-se de retroalimentação positiva. A retroalimentação pode também ter um efeito variável (às vezes positivo, às vezes negativo) de acordo com as condições, tempo de transmissão e inércia do sistema. (pt)
 • Återkoppling är ett sätt att styra olika typer av system, där en del av utsignalen kopplas till systemets insignal. Återkoppling används bland annat i elektriska, akustiska och mekaniska system och i matematiska modeller. Återkoppling delas upp i och negativ återkoppling. Positiv återkoppling leder till resonans genom att utsignalen förstärker insignalen (de två signalerna ligger i fas). Negativ återkoppling (exempelvis B = -1 i figur 1) används i förstärkare för att motverka att den driver, genererar eget brus, är olinjär och instabil. Metoden uppfanns av Harold Stephen Black år 1927 och är det centrala elementet i alla moderna reglersystem. Vardagliga exempel på detta är farthållaren i en bil eller termostaten i en varmvattenberedare. Om insignalen och den återkopplade signalen förstärker varandra kan det hända att systemet blir instabilt (kommer i självsvängning). Detta är vad som händer när man får "rundgång" i ett högtalar-mikrofon-system; högtalaren tjuter. I många fall, till exempel vid bilkörning, är det människan som står för återkopplingen. Motsatsen till återkopplade system är öppna system. Styrning i öppna system brukar kallas öppen styrning. Detta är vad som sker på en enkel elektrisk spis utan termostat, där temperaturen på plattan inte på något sätt påverkar ineffekten. (sv)
 • Обра́тная связь в технике — это процесс, приводящий к тому, что результат функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых зависит функционирование этой системы. Другими словами, на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала). Часто это делается преднамеренно, чтобы повлиять на динамику функционирования системы. Различают положительную и отрицательную обратную связь. Отрицательная обратная связь изменяет входной сигнал таким образом, чтобы противодействовать изменению выходного сигнала. Это делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров. Положительная обратная связь, наоборот, усиливает изменение выходного сигнала. Системы с сильной положительной обратной связью проявляют тенденцию к неустойчивости, в них могут возникать незатухающие колебания, то есть система становится генератором. (ru)
 • Зворо́тний зв'язо́к (англ. feedback) — вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування. Термін «зворотний зв'язок» використовують стосовно протікання процесів у соціальних, біологічних, технічних, економічних та інших системах, а також у кібернетиці та теорії автоматичного регулювання та управління. Одне з перших досліджень впливу зворотного зв'язку на результат функціонування системи було виконане Майклом Фарадеєм у популярній роботі . (uk)
 • 反饋(英語:feedback,又稱回授,香港稱為反饋,台湾稱為回饋),是控制論的基本概念,指將系统的輸出返回到輸入端并以某种方式改變輸入,它们之間存在因果關係的回路,進而影響系统功能的过程。 在這種情况下,我們可以說系统“回饋到它自身”。在討論回饋系统時,因果關係的概念應當特别仔细對待:“對於回饋系统,很難作出簡單的推理歸因,因爲當系统A系統到系统B,系统B又系統到系统A,形成了循環。這使得基于因果關係的分析特别困難,需要將系统作爲一個整體來看待。” 反馈可分为负反馈和正回饋。前者使输出發揮与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减少,系统趋于稳定;后者使输出發揮与输入相似的作用,使系统偏差不断增加,使系统振荡,可以放大控制作用。对负反馈的研究是控制论的核心问题。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11545 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46525 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023897701 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
 • Karl Johan Åström and Richard M.Murray (en)
dbp:text
 • Simple causal reasoning about a feedback system is difficult because the first system influences the second and second system influences the first, leading to a circular argument. This makes reasoning based upon cause and effect tricky, and it is necessary to analyze the system as a whole. (en)
dbp:title
 • Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الاِرْتِجَاع (أو التغذية الراجعة أو التلقيم الراجع أو التلقيم المرتدّ أو التغذية المرتدّة أو التغذية المرتجعة، وهي ترجمات لفظية للكلمة الإنجليزية feedback) هي عملية يُمَرَّرُ فيها جزءٌ من إشارةِ الخرج لنظام معين (بشكل راجع) إلى الدخل الخاص بنفس النظام. وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة للتحكم في الأداء الديناميكى للنظام. أمثلة للتغذية الراجعة موجودة بالكثير من مثل الهندسة والعمارة والاقتصاد والديناميكا الحرارية والأحياء. (ar)
 • Eine Rückkopplung, auch Rückkoppelung, Rückmeldung oder Feedback [ˈfiːdˌbæk] (engl.), ist ein Mechanismus in signalverstärkenden oder informationsverarbeitenden Systemen, bei dem ein Teil der Ausgangsgröße direkt oder in modifizierter Form auf den Eingang des Systems zurückgeführt wird. (de)
 • Atzeraeragin, atzeraelikadura, berrelikadura, edo, ingelesetik mailegatuta, feedbacka sistema bateko bilakaera eragiteko modu bat da, output, irteera edo emaitzak sistemako input edo sarrerari eragiten dionean berriz atzera, azkenean irteera berriz ere aldatzeko. Atzeraeragina positiboa, atzeraeraginaren bitartez irteera areagotu egiten denean, zein negatiboa, irteera moteldu egiten denean; adibidez, populazio biologikoetan atzeraeragin negatiboa izaten da, populazio handiak, elikagaien eskasia eta beraz, azkenik populazioa txikitzea dakarrelako. (eu)
 • Próiseas ina n-iompraítear eolas (tugtar aischothú ar an eolas féin freisin) go dtí foinse an aschuir bhunaidh. Tháinig an téarma ón innealtóireacht agus córais rialú aischothaithe ar dtús. Baineadh feidhm as sa chibirnitic, agus cuirtear i bhfeidhm é i meaisíní de gach saghas is i gcumarsáid ainmhithe is daoine. Ligeann sé do sheoltóir monatóireacht a dhéanamh ar na teachtaireachtaí a glacadh, agus aon mhionathrú is gá a dhéanamh sa réadam. (ga)
 • La rétroaction (en anglais feedback) est l’action en retour d’un effet sur sa propre origine : la séquence de causes et d'effets forme donc une boucle dite boucle de rétroaction. Au niveau supérieur, un système comportant une boucle de rétroaction a — avec des conditions limitatives — un effet de stabilisation des écarts par rapport à une consigne, ou — faute de ces conditions — un effet paralysant par oscillation incontrôlable. Du point de vue de la distinction entre commande et action, la sortie de la commande et donc l'action font partie des facteurs qui influent en retour sur la commande du système (la rétroaction diffère de l'hypothèse de la causalité inversée, dans laquelle l'effet précède sa cause). (fr)
 • フィードバック(英語: feedback)とは、もともと「帰還」と訳され、ある系の出力(結果)を入力(原因)側に戻す操作のこと。古くは調速機(ガバナ)の仕組みが、意識的な利用は1927年のw:Harold Stephen Blackによる負帰還増幅回路の発明に始まり、サイバネティックスによって厳密に体系化されて広められた。システムの振る舞いを説明する為の基本原理として、エレクトロニクスの分野で増幅器の特性の改善、発振・演算回路及び自動制御回路などに広く利用されているのみならず、制御システムのような機械分野や生物分野、経済分野などにも広く適用例がある。自己相似を作り出す過程であり、それゆえに予測不可能な結果をもたらす場合もある。21世紀に入り、多種多様なサービスで不可欠になった情報システムも、フィードバック制御を前提として開発されている。 (ja)
 • In fisica e automazione e fondamenti di elettronica, la retroazione o retroregolazione (feedback in inglese, ma usato spesso anche in italiano) è la capacità di un sistema dinamico di tenere conto dei risultati del sistema per modificare le caratteristiche del sistema stesso. (it)
 • Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking (proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer. Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer gegevens na verwerking opnieuw worden aangeboden ter vergelijking of verwerking. (nl)
 • Зворо́тний зв'язо́к (англ. feedback) — вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування. Термін «зворотний зв'язок» використовують стосовно протікання процесів у соціальних, біологічних, технічних, економічних та інших системах, а також у кібернетиці та теорії автоматичного регулювання та управління. Одне з перших досліджень впливу зворотного зв'язку на результат функціонування системи було виконане Майклом Фарадеєм у популярній роботі . (uk)
 • 反饋(英語:feedback,又稱回授,香港稱為反饋,台湾稱為回饋),是控制論的基本概念,指將系统的輸出返回到輸入端并以某种方式改變輸入,它们之間存在因果關係的回路,進而影響系统功能的过程。 在這種情况下,我們可以說系统“回饋到它自身”。在討論回饋系统時,因果關係的概念應當特别仔细對待:“對於回饋系统,很難作出簡單的推理歸因,因爲當系统A系統到系统B,系统B又系統到系统A,形成了循環。這使得基于因果關係的分析特别困難,需要將系统作爲一個整體來看待。” 反馈可分为负反馈和正回饋。前者使输出發揮与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减少,系统趋于稳定;后者使输出發揮与输入相似的作用,使系统偏差不断增加,使系统振荡,可以放大控制作用。对负反馈的研究是控制论的核心问题。 (zh)
 • En una organització, la realimentació o retroacció (en anglès, feedback) és el procés de compartir informació, observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona. La realimentació es un procés bidireccional. La realimentació també és el senyal de la sortida d'un sistema que hi retorna per tal de controlar-lo. El bucle que forma s'anomena bucle de realimentació. Normalment un sistema de control té entrada i sortida al sistema; quan la sortida del sistema torna a entrar al mateix sistema, s'anomena "realimentació". (ca)
 • Zpětná vazba (také zpětnovazební smyčka) je definována v soustavě abstraktních unilaterálních (mají definován vstup informace a její výstup, neexistuje interakce) modulů (exaktního světa), často graficky znázorňovaných jako blokové schéma (někdy nazývané Blackův diagram), zde níže obr. 2 a obr. 3. , nebo jako grafy signálových toků , , . Unilaterální moduly existují i v realizaci, kdy jsou potlačeny v reálném světě typické interakce, popsané např. zákonem akce a reakce. Je toho dosaženo speciální konstrukcí modulů a přísunem vnější energie, někdy říká se jim aktivní členy. Příkladem jsou moduly informačních, sdělovacích a regulačních soustav (např. lineární operační zesilovače, logické obvody počítačů, hydraulické a pneumatické zesilovače v automatickém řízení a neurony biologického mozku (cs)
 • Ανάδραση (αγγλικά: feedback) ονομάζεται η ανατροφοδότηση της εξόδου ενός συστήματος στην είσοδο του. Τα συστήματα με βρόχο ανάδρασης είναι σημαντικά τόσο στη μαθηματική θεωρία αυτομάτου ελέγχου όσο και σε πολλά τεχνολογικά συστήματα. Η ανάδραση μπορεί να είναι είτε (συνηθέστερα) αρνητική ανάδραση, είτε (σπανιότερα) θετική ανάδραση. (el)
 • La realimentación​​ —también referida de forma común como retroalimentación—​ es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se redirige a la entrada, con señales de controlar su comportamiento.​ (es)
 • Feedback occurs when outputs of a system are routed back as inputs as part of a chain of cause-and-effect that forms a circuit or loop. The system can then be said to feed back into itself. The notion of cause-and-effect has to be handled carefully when applied to feedback systems: Simple causal reasoning about a feedback system is difficult because the first system influences the second and second system influences the first, leading to a circular argument. This makes reasoning based upon cause and effect tricky, and it is necessary to analyze the system as a whole. (en)
 • Loloh balik atau umpan-balik atau suap-balik (feedback) adalah suatu proses di mana sebagian dari output (keluaran) di-loloh-balik-kan ke bagian input . Hal ini sering dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk mencapai keadaan yang stabil yang diinginkan. Beberapa contohnya dapat dijumpai pada sistem kompleks yang dipakai di bidang teknik, instrumentasi, elektronika, termodinamika, biologi, arsitektur, maupun ekonomi, dan lain lain. (in)
 • Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu, systemu lub układu, na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Ponieważ matematycznym, jednoznacznym opisem bloku gałęzi zwrotnej jest transmitancja, to informacja ta może być modyfikowana przez transmitancję bloku gałęzi zwrotnej. Wyróżnia się: (pl)
 • Retroalimentação ou realimentação também denominada por feedback, cujo significado técnico é "retorno da informação ou do processo". É o efeito retroativo ou informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão, ou até mesmo dar uma resposta. O termo costuma ser utilizado nas ciências como Física, Química, Biologia, Engenharia, Economia e Psicologia. (pt)
 • Обра́тная связь в технике — это процесс, приводящий к тому, что результат функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых зависит функционирование этой системы. Другими словами, на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала). Часто это делается преднамеренно, чтобы повлиять на динамику функционирования системы. (ru)
 • Återkoppling är ett sätt att styra olika typer av system, där en del av utsignalen kopplas till systemets insignal. Återkoppling används bland annat i elektriska, akustiska och mekaniska system och i matematiska modeller. Om insignalen och den återkopplade signalen förstärker varandra kan det hända att systemet blir instabilt (kommer i självsvängning). Detta är vad som händer när man får "rundgång" i ett högtalar-mikrofon-system; högtalaren tjuter. I många fall, till exempel vid bilkörning, är det människan som står för återkopplingen. (sv)
rdfs:label
 • Feedback (en)
 • ارتجاع (ar)
 • Realimentació (ca)
 • Zpětná vazba (cs)
 • Rückkopplung (de)
 • Ανάδραση (el)
 • Fermitcikla regilo (eo)
 • Atzeraeragin (eu)
 • Realimentación (es)
 • Aischothú (ga)
 • Umpan balik (in)
 • Rétroaction (fr)
 • フィードバック (ja)
 • Retroazione (it)
 • 피드백 (ko)
 • Terugkoppeling (nl)
 • Sprzężenie zwrotne (pl)
 • Retroalimentação (pt)
 • Обратная связь (техника) (ru)
 • Återkoppling (sv)
 • Зворотний зв'язок (uk)
 • 反馈 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License