A charter is the grant of authority or rights, stating that the granter formally recognizes the prerogative of the recipient to exercise the rights specified. It is implicit that the granter retains superiority (or sovereignty), and that the recipient admits a limited (or inferior) status within the relationship, and it is within that sense that charters were historically granted, and it is that sense which is retained in modern usage of the term.

Property Value
dbo:abstract
 • Charta (lat. papír na rozdíl od pergamenu) je veřejná listina zásadního významu a obsahu, jež vyhlašuje (deklaruje) nebo zaručuje souhrn nějakých základních lidských, politických, občanských svobod, zásad či práv. (cs)
 • Mit Charta (Pl. Chartas, Aussprache [ˈkarta]; lateinisch charta ‚Papierblatt, Schreibbogen‘, entlehnt aus altgriechisch χάρτης chártēs, möglicherweise mit dem ägyptischen Wort kheret-aa ‚Schreiberkästchen‘ verwandt) bezeichnet man die für das Staats- und Völkerrecht grundlegenden Urkunden. In der Diplomatik wird die Charta als frühmittelalterliche Urkundenform von der Notitia abgegrenzt: Die Charta ist eine dispositive Urkunde, die in der ersten Person und im Präsens formuliert ist, während die Notitia als Beweisurkunde in der dritten Person und im Perfekt formuliert ist. Die Charta war im frühen und hohen Mittelalter besonders im südlichen Europa (Italien, Spanien, Südfrankreich) in Gebrauch. Im übertragenen Sinn wird der Begriff auch für Satzungen oder Selbstverpflichtungen nichtstaatlicher Organisationen verwendet. So gibt es z. B. Chartas von Künstlergruppen, Wissenschaftlern oder Berufsgemeinschaften. Bekannte Chartas sind: * Carta Caritatis, das im 12. Jh. entstandene Verfassungsdokument des Zisterzienserordens, regelt die Beziehungen der Zisterzienserklöster untereinander * 1215 Magna Carta * 1527 Charta von Cetingrad * die portugiesische Verfassungscharta von 1826 * 1933 Charta von Athen (CIAM) * 1945 Charta der Vereinten Nationen * 1964 Charta von Venedig, Denkmalschutz * Charta 77 * 18. August 1988 Hamas-Charta * 7. Dezember 2000 Charta der Grundrechte der Europäischen Union * 2003 * 11. März 2005 Europäische Charta für Forscher * 2006 Charta der Vielfalt * 2008 Charta 08 weitere Chartas in der Kategorie:Charta (de)
 • Ĉarto estas ĝenerala nomo por gravaj dokumentoj, per kiuj aŭtoritato, asembleo, partio ktp. deklaras publike ion. (eo)
 • A charter is the grant of authority or rights, stating that the granter formally recognizes the prerogative of the recipient to exercise the rights specified. It is implicit that the granter retains superiority (or sovereignty), and that the recipient admits a limited (or inferior) status within the relationship, and it is within that sense that charters were historically granted, and it is that sense which is retained in modern usage of the term. The word entered the English language from the Old French charte, via Latin charta, and ultimately from Greek χάρτης (khartes, meaning "layer of papyrus"). It has come to be synonymous with a document that sets out a grant of rights or privileges. (en)
 • Una carta (del latín charta y este del griego χάρτης, chártes, ‘soporte de escritura’) es un documento por el que se concede u otorga una autoridad o unos derechos o privilegios sobre algo, indicando que el otorgante reconoce formalmente la del destinatario a ejercer los derechos especificados. Está implícito que el mantiene la superioridad (o soberanía) y que el receptor reconoce un estatus limitado (o inferior) en la relación, y es de esta forma en el que las cartas fueron otorgadas históricamente, y este sentido se sigue conservando el uso moderno del término. Las cartas pueden ser de naturaleza fundamentalmente política como: * Cartas reales, tales como la Carta Magna de Juan sin Tierra en 1215, la primera de esta tipología (aunque hay un antecedente en las Cortes de León de 1188) o el denominado Estatuto Real de 1834 en España. Hay que tener en cuenta que emanan de la monarquía y no deben confundirse con las constituciones. * Cartas pueblas, por las que se otorga a los habitantes de una población, determinadas concesiones. * Cartas otorgadas, por las que el rey se comprometía a gobernar a sus súbditos de una forma determinada.​ Cartas donde se precisan las condiciones jurídicas y financieras : * , donde se especifican las condiciones para la creación de un edificio civil (un palacio por ejemplo), religioso (por ejemplo, un monasterio) o militar (por ejemplo, un castillo), e incluso una población o una asociación o sociedad. Cartas de mayor contenido jurídico: * Cartas de calidad de un producto o servicio. * Cartas de prácticas profesionales. (es)
 • Les chartes sont des actes juridiques signés par plusieurs acteurs pour définir un objectif et parfois des moyens communs. Les chartes sont de natures variées : * les chartes royales, par exemple la Grande Charte de Jean sans Terre en 1215, ou la Charte constitutionnelle de 1814 ; * les chartes de franchise ; * les chartes de commune. Il existe des chartes : * de qualité de produit ou de service, de respect des délais * des chartes concernant les pratiques professionnelles des personnels soignant ou accompagnant des personnes vulnérables (enfants, handicapés, personnes âgées, malades hospitalisés) Les chartes de fondation précisent les conditions de création d'un bâtiment civil (palais par exemple), militaire ou religieux (abbaye par exemple), d'une ville (bastide par exemple), d'une société ou d'une association. (fr)
 • Sebuah piagam (Charter) adalah pemberian wewenang atau hak, yang menyatakan bahwa pemberi hibah secara resmi mengakui hak prerogatif penerima untuk menggunakan hak yang ditentukan. Secara implisit bahwa pemberi hibah mempertahankan superioritas (atau kedaulatan), dan bahwa penerima mengakui status terbatas (atau inferior), dalam hubungan tersebut, dan dalam arti bahwa piagam secara historis diberikan, dan rasa itu dipertahankan dalam penggunaan modern dari syarat. Kata itu memasuki bahasa Inggris dari bagan bahasa Prancis kuno melalui carta Latin, dan akhirnya dari bahasa Yunani χάρτης (khartes, yang berarti "lapisan papirus"). Itu telah menjadi identik dengan dokumen yang menetapkan pemberian hak atau hak istimewa. (in)
 • 헌장(憲章)은 어느 국가 혹은 기관, 단체, 비영리기구 등에서 어떠한 사실에 대해 지키려고 정한 규범이다. 법과 같이 강제적 구속력, 처벌성을 지니지는 않는다. (ko)
 • Privilegiebrev var under skråväsendets och ståndssamhällets tid en skriven fullmakt, utfärdad av kungen eller riksföreståndaren. I privilegiet överlät utfärdaren mot ersättning kronans rätt (regale) till en specifik individ eller grupp, som regel för att bedriva någon form av verksamhet eller utnyttja naturresurser. Privilegiebreven innehöll också bestämmelser om vad kronan skulle få i ersättning mot privilegierna, som regel skatt eller avrad, och begränsningar för verksamheten. Privilegiebreven, som var ärftliga, skapade monopol och blev ett sätt för staten att styra utvecklingen av näringslivet och hushållningen av resurser. Privilegiebrev utfärdades ofta till personer som önskade starta en mer omfattande verksamhet, som till exempel ett järnbruk där resurser i form av vattenkraft och träkol behövdes. Ett annat slag av privilegiebrev, bergsprivilegium, utfärdades till bergsmän som gav dem rätt att mot ersättning till kronan bryta malm, som ansågs vara kronans regale (bergsregale). På grund av strömregale fick mjöl bara malas i Kronans odalskvarnar, vilka mjölnare individuellt fick privilegium på att driva mot ränta. Apoteksprivilegier utfärdades till apotek, men eftersom privilegierna var ärftliga och kunskapen om farmaci kunde saknas hos arvingar, uppstod en omfattande . Adelsprivilegier utfärdades kollektivt till adelsståndet och reglerade förhållandet mellan deras frälse och staten. Även för städers verksamhet krävdes privilegiebrev, där sådant reglerades som vilka borgarna i staden fick handla med, om de fick exportera varor, tull och stapelfrågor, och borgerlig tunga. Kuststädernas borgare kunde få fiskeprivilegium, och fiskarborgare utgjorde en stor del av kuststädernas borgare. Uppsala universitets privilegier visade på monarkens regale över undervisningen. (sv)
 • Ха́ртия (лат. charta, от др.-греч. χάρτη «лист папируса; бумага»), в Средние века и Новое время — название некоторых документов публично-правового характера (конституций и др. актов), в которых нашли выражение требования политических прав социальных слоёв и классов. У древних римлян слово charta означало бумагу из папируса, а иногда и написанную на бумаге книгу. Различалось много сортов бумаги, например Charta Augusta, Charta Claudia, Ch. Livia и другие. В Древней Руси термин харатья, харотья служил названием некоторых документов, летописей (харатейные списки), а также дипломатических соглашений с другими государствами (Договоры Руси с Византией). В новейшее время хартия в международном праве — это правовой акт, не имеющий обязательной силы, по смыслу близкий к декларации и формулирующий основные положения и цели каких-либо международных договорённостей субъектов политических и правовых отношений. (ru)
 • Ха́ртія (лат. charta, від грец. χάρτης — папір, грамота), у Середньовіччя й Новий час — назва деяких документів публічно-правового характеру (конституцій та інших актів), у яких знайшли відображення політичні вимоги соціальних шарів та класів. У наш час у міжнародному праві хартія — це правовий акт, що не має обов’язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей. * — маніфест, підписаний представниками інтелігенції Китаю у 2008 році. * Хартія 77 — дисидентське політичне угрупування Чехословаччини; * — хартія, складена королем Західного Франкського королівства Карлом II Лисим; * Велика хартія вольностей — один з основоположних конституційних актів Англії; * Хартія європейської безпеки — концепція безпеки світового співтовариства, орієнтована на XXI століття; * ; * Хартія Землі — міжнародна декларація основоположних принципів та цінностей для створення справедливого, стійкого й мирного глобального суспільства у XXI столітті; * Національна школа хартій — французький державний заклад у галузі вищої освіти; * — рамочна конституція для федеративної держави, що об’єднує європейські Нідерланди, Арубу та Нідерландські Антильські острови; * — політична програма чартизму; * — акт, виданий Великою фашистською радою в Італії 21 квітня 1927 року; * Хартія французької мови — основний мовний закон провінції Квебек (Канада). * Олімпійська хартія – звід законів олімпійського руху. У ній йдеться, що мета олімпійського руху полягає у сприянні розвиткові тих прекрасних фізичних та моральних якостей, які набуваються у змаганнях на дружніх полях любительського спорту в об’єднанні молоді світу раз на чотири роки на великому спортивному святі, створюючи тим самим міжнародну довіру й добру волю та сприяючи створенню кращого і спокійнішого світу. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 336179 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7777 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985464235 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • Charta (lat. papír na rozdíl od pergamenu) je veřejná listina zásadního významu a obsahu, jež vyhlašuje (deklaruje) nebo zaručuje souhrn nějakých základních lidských, politických, občanských svobod, zásad či práv. (cs)
 • Ĉarto estas ĝenerala nomo por gravaj dokumentoj, per kiuj aŭtoritato, asembleo, partio ktp. deklaras publike ion. (eo)
 • 헌장(憲章)은 어느 국가 혹은 기관, 단체, 비영리기구 등에서 어떠한 사실에 대해 지키려고 정한 규범이다. 법과 같이 강제적 구속력, 처벌성을 지니지는 않는다. (ko)
 • Mit Charta (Pl. Chartas, Aussprache [ˈkarta]; lateinisch charta ‚Papierblatt, Schreibbogen‘, entlehnt aus altgriechisch χάρτης chártēs, möglicherweise mit dem ägyptischen Wort kheret-aa ‚Schreiberkästchen‘ verwandt) bezeichnet man die für das Staats- und Völkerrecht grundlegenden Urkunden. Im übertragenen Sinn wird der Begriff auch für Satzungen oder Selbstverpflichtungen nichtstaatlicher Organisationen verwendet. So gibt es z. B. Chartas von Künstlergruppen, Wissenschaftlern oder Berufsgemeinschaften. Bekannte Chartas sind: weitere Chartas in der Kategorie:Charta (de)
 • A charter is the grant of authority or rights, stating that the granter formally recognizes the prerogative of the recipient to exercise the rights specified. It is implicit that the granter retains superiority (or sovereignty), and that the recipient admits a limited (or inferior) status within the relationship, and it is within that sense that charters were historically granted, and it is that sense which is retained in modern usage of the term. (en)
 • Una carta (del latín charta y este del griego χάρτης, chártes, ‘soporte de escritura’) es un documento por el que se concede u otorga una autoridad o unos derechos o privilegios sobre algo, indicando que el otorgante reconoce formalmente la del destinatario a ejercer los derechos especificados. Está implícito que el mantiene la superioridad (o soberanía) y que el receptor reconoce un estatus limitado (o inferior) en la relación, y es de esta forma en el que las cartas fueron otorgadas históricamente, y este sentido se sigue conservando el uso moderno del término. (es)
 • Les chartes sont des actes juridiques signés par plusieurs acteurs pour définir un objectif et parfois des moyens communs. Les chartes sont de natures variées : * les chartes royales, par exemple la Grande Charte de Jean sans Terre en 1215, ou la Charte constitutionnelle de 1814 ; * les chartes de franchise ; * les chartes de commune. Il existe des chartes : Les chartes de fondation précisent les conditions de création d'un bâtiment civil (palais par exemple), militaire ou religieux (abbaye par exemple), d'une ville (bastide par exemple), d'une société ou d'une association. (fr)
 • Sebuah piagam (Charter) adalah pemberian wewenang atau hak, yang menyatakan bahwa pemberi hibah secara resmi mengakui hak prerogatif penerima untuk menggunakan hak yang ditentukan. Secara implisit bahwa pemberi hibah mempertahankan superioritas (atau kedaulatan), dan bahwa penerima mengakui status terbatas (atau inferior), dalam hubungan tersebut, dan dalam arti bahwa piagam secara historis diberikan, dan rasa itu dipertahankan dalam penggunaan modern dari syarat. (in)
 • Ха́ртия (лат. charta, от др.-греч. χάρτη «лист папируса; бумага»), в Средние века и Новое время — название некоторых документов публично-правового характера (конституций и др. актов), в которых нашли выражение требования политических прав социальных слоёв и классов. У древних римлян слово charta означало бумагу из папируса, а иногда и написанную на бумаге книгу. Различалось много сортов бумаги, например Charta Augusta, Charta Claudia, Ch. Livia и другие. В Древней Руси термин харатья, харотья служил названием некоторых документов, летописей (харатейные списки), а также дипломатических соглашений с другими государствами (Договоры Руси с Византией). (ru)
 • Ха́ртія (лат. charta, від грец. χάρτης — папір, грамота), у Середньовіччя й Новий час — назва деяких документів публічно-правового характеру (конституцій та інших актів), у яких знайшли відображення політичні вимоги соціальних шарів та класів. У наш час у міжнародному праві хартія — це правовий акт, що не має обов’язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей. (uk)
 • Privilegiebrev var under skråväsendets och ståndssamhällets tid en skriven fullmakt, utfärdad av kungen eller riksföreståndaren. I privilegiet överlät utfärdaren mot ersättning kronans rätt (regale) till en specifik individ eller grupp, som regel för att bedriva någon form av verksamhet eller utnyttja naturresurser. Privilegiebreven innehöll också bestämmelser om vad kronan skulle få i ersättning mot privilegierna, som regel skatt eller avrad, och begränsningar för verksamheten. Privilegiebreven, som var ärftliga, skapade monopol och blev ett sätt för staten att styra utvecklingen av näringslivet och hushållningen av resurser. (sv)
rdfs:label
 • Charta (cs)
 • Charter (en)
 • Charta (de)
 • Ĉarto (eo)
 • Carta (concesión) (es)
 • Charte (fr)
 • Piagam (in)
 • 헌장 (ko)
 • Хартия (ru)
 • Privilegiebrev (sv)
 • Хартія (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:cableServ of
is dbp:establishedTitle of
is dbp:purpose of
is dbp:satServ of
is dbp:serviceType of
is dbp:shipStatus of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of