About: Wet nurse

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A wet nurse is a woman who breastfeeds and cares for another's child. Wet nurses are employed if the mother dies, or if she is unable or chooses not to nurse the child herself. Wet-nursed children may be known as "milk-siblings", and in some cultures, the families are linked by a special relationship of milk kinship. Wet-nursing existed in cultures around the world until the invention of reliable formula milk in the 20th century. The practice has made a small comeback in the 21st century.

Property Value
dbo:abstract
 • المُرْضِعَة هي امرأة ترضع وتهتم بطفل امرأة أخرى، وتعمل المرضعات عندما تكون الأم غير قادرة أو تختار عدم إرضاع الطفل بنفسها، وأطفال المرضعة يُعرفون باسم «الإخوة في الرضاعة». (ar)
 • Una dida, teta, ama de llet o també simplement ama, és una dona que alleta un lactant que no és el seu fill. El fet de recórrer a una dida podia estar motivat per raons físiques -com en el cas de producció insuficient de llet, en "parts múltiples" en què una dona sola no podia satisfer els requisits de lactància-, o bé socials. La professionalització de la lactància permetia a la mare dedicar-se a altres ocupacions -en el cas, per exemple, de les elits romanes-, abreujar el període entre embarassos-, ja que el sistema endocrí inhibeix normalment la concepció mentre la mare està alletant-, o simplement deslliurar-se d'una tasca percebuda com socialment inadequada per a les classes superiors. (ca)
 • Kojná je žena, která kojí, v minulosti často i za úplatu, svým mateřským mlékem cizí novorozeně. Profese kojné bývala ve společnosti velice žádaná, zejména pak v urozených rodinách. (cs)
 • Amme bezeichnet eine Frau, die nach einer eigenen Schwangerschaft durch den Milcheinschuss oder durch induzierte Laktation (Relaktation) in ihre Brüste stillfähig ist und ein fremdes Kind stillt, entweder zusätzlich zum Stillen des eigenen Kindes oder aufgrund der fortdauernden Milcherzeugung nach dem Abstillen des eigenen Kindes (oder gar seines Verlusts). Im ursprünglichen Sinn des Wortes ist jede stillende Frau eine Amme, sodass die Bezeichnung Amme für Frauen, die ein fremdes Kind gegen Entlohnung an die Brust legen, eigentlich eine spezielle Bedeutung des Wortes ist. Das Stillen an sich heißt im Dänischen und Norwegischen amme, im Schwedischen amma oder amning. Der von einer (Lohn-)Amme gestillte Säugling wurde früher Amming genannt; dieses Wort ist heute außer Gebrauch gekommen. Die leiblichen Kinder der (Lohn-)Amme wurden zu „Milchgeschwistern“ des Ammings (vergleiche Muttermilch). Das Verb „ammen“ kann mit Kind pflegen oder allgemein pflegen übersetzt werden. Die Bezeichnung „Hebamme“ (Geburtshelferin) stammt allerdings nicht von Amme ab. (de)
 • Mamnutristino estas virino, kiu profesie, por mono, mamnutras la bebon aŭ infanon de alia virino, eble kun sian bebon sametempe. En iuj kulturoj oni nomigas la profesiulino kiel malsekan flegistinon. La servo de mamnutrado kutime estas bezonata la bebo kiam sia patrino mortis, aŭ se ŝi ne kapablas aŭ elektas ne mamnutri la infanon mem. Ĉar la neceso de tiu servo al bebo estas sufiĉe ofta afero kaj daŭradas de jaroj, oni rajtas kompreni ke tiu estas pli ol servo sed ekestas intima rilato, de korpo al korpo, inter la mamnutristino kaj sia nutrato. En iuj kulturoj mamnutritaj beboj de la sama virino havas specialan rilaton kun lakteca proksimeco, ili estas nomataj "laktaj gefratoj". Virino povas funkcii kiel mamnutristino nur se ŝi produktas lakton. Iam oni kredis, ke mamnutrado devas naskigiĝi lastatempe, sed fakte tio ne necesas, ĉar regula mama stimulo povas stimuli mamnutradon per neŭrala reflekso de prolaktina produktado kaj sekrecio. (eo)
 • Inude edo hazama bere haurra ez den jaioberria bulartzen duen emakumea da. Mendebaldean egun ia desagerturik dagoen lanbidea bada ere, aurrehistorian hasi eta XIX. mendera arte oso erabiliak izan ziren. Gizarte patriarkaletan goi mailako emakumeek erabili zuten umeen zaintzea saihesteko. Esne-hautsa umearen digestio-aparatura egokitu zutenean desagertu ziren. (eu)
 • Un ama de crianza, ama de cría, ama de leche, nodriza o criandera es una mujer que amamanta a un lactante que no es su hijo. Esta práctica está actualmente en desuso en la mayor parte de países del mundo. El empleo de nodrizas se remonta a la prehistoria, y fue común hasta el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX para alimentar a niños cuyas madres no podían o no deseaban amamantar a sus hijos.​​ (es)
 • Ibu susu ialah seorang wanita yang menyusui dan merawat bayi milik orang lain, atau menyusui anak yang bukan anak kandungnya. Jasa ibu susu digunakan ketika ibu si bayi tidak mampu atau tidak mau menyusui bayinya sendiri karena suatu alasan, seperti ibu kandung mengalami sakit atau meninggal, susu tidak keluar, banyak anak, tidak bertanggung jawab, kesibukan, masalah kecantikan, dll. Anak dari ibu susu dan anak yang disusui akan menjadi "", dan dibeberapa kebudayaan kedua belah keluarga akan memiliki hubungan kekeluargaan secara khusus. Para ibu yang saling silang menyusui anak dari masing-masing diistilahkan sebagai cross-nursing atau co-nursing. (in)
 • Une assistante maternelle, anciennement appelée nourrice ou nounou, est une personne qui s'occupe contre rémunération d'un ou plusieurs jeunes enfants qui ne sont pas les siens sur une durée limitée dans le temps. Ne pas confondre « garde d'enfant à domicile » et « Assistante Maternelle agréée ». La première exerce au domicile des parents tandis que la seconde accueille les enfants à son propre domicile. L'assistante maternelle agréée reçoit une formation par le département, un agréement et un contrôle régulier par les services de la Protection maternelle et infantile. Les deux métiers donnent droit aux familles qui les emploient à une allocation par la Caisse d'allocations familiales (France). Historiquement, les nourrices allaitaient les enfants qui leur étaient confiés, d'où leur nom. Lorsque la garde est de courte durée et ponctuelle au domicile des parents (quelques heures par jour, notamment en soirée), on emploie le terme anglophone baby-sitter ou gardienne. (fr)
 • La balia (o nutrice) è una donna cui è stato affidato, spesso dietro compenso, l'incarico di accudire un neonato provvedendo anche al suo allattamento. La locuzione balia asciutta è invece utilizzata per definire chi accudisce uno o più neonati senza allattarli. Per estensione in etologia viene definita "balia" qualunque femmina che si occupa dell'allattamento di prole non propria. (it)
 • 乳母(うば・めのと)とは、母親に代わって子育てをする女性のこと。 (ja)
 • A wet nurse is a woman who breastfeeds and cares for another's child. Wet nurses are employed if the mother dies, or if she is unable or chooses not to nurse the child herself. Wet-nursed children may be known as "milk-siblings", and in some cultures, the families are linked by a special relationship of milk kinship. Wet-nursing existed in cultures around the world until the invention of reliable formula milk in the 20th century. The practice has made a small comeback in the 21st century. (en)
 • ( 유모(油母)에 대해서는 케로겐 문서를 참고하십시오.) 유모(乳母)는 어머니를 대신하여 유아에게 젖을 먹여 길러 주는 여성을 가리킨다. 젖어머니라고도 한다. 어미가 스스로 아이를 돌볼 수 없을 때 유모가 쓰인다. (ko)
 • Ama de leite é a mulher que amamenta criança alheia quando a mãe natural está impossibilitada de fazê-lo. Geralmente esse encargo era dado às escravas que já tinham filhos. Tal ocupação já foi até associada à precocidade sexual dos brasileiros nascidos e criados em engenhos e fazendas. É pelo menos o que Gilberto Freyre, em Casa-Grande & Senzala, deixa entrever em trecho de sua obra: "Já houve quem insinuasse a possibilidade de se desenvolver, das relações íntimas da criança branca com a ama de leite negra, muito do pendor sexual que se nota pelas mulheres de cor, por parte do filho-família, nos países escravocratas. A importância psíquica do ato de mamar, dos seus efeitos sobre a criança, é, na verdade, considerada enorme pelos psicólogos modernos; e talvez tenha alguma razão Calhoun para supor de grande significação esses efeitos no caso de brancos criados por amas negras". (pt)
 • Mamka – kobieta zawodowo trudniąca się karmieniem własną piersią cudzych dzieci (noworodki i niemowlęta), które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Zwykle pełni też rolę ich niani i opiekunki i pobiera za te czynności wynagrodzenie. W związku z taką funkcją okres laktacji mamki bywa znacznie przedłużony w stosunku do okresu typowego dla przeciętnej matki. W dawnych czasach była to dość rozpowszechniona funkcja, ponieważ duża część zamożnego społeczeństwa nie chciała trudzić się osobiście wychowaniem swojego potomstwa. Popularny był zwyczaj (zwłaszcza na zachodzie Europy) oddawania noworodka (niedługo po urodzeniu) na kilka lat na wychowanie i "odchowanie" przez mamkę. Czasami w takich przypadkach tworzyła się silna więź uczuciowa pomiędzy mamką a jej wychowankiem. W Polsce zawód ten praktycznie zaniknął. (pl)
 • Een min, ook genoemd stilster, voedster, zoogster of zoogvrouw, in verouderde vorm baker, minnemoeder of minne, is een vrouw die het kind van een ander (meestal tegen vergoeding) borstvoeding geeft. Ondanks de grote voordelen van de borstvoeding is het niet altijd en overal populair geweest om het eigen kind te voeden. In de geschiedenis zijn er perioden geweest dat vrouwen uit de adel en de bourgeoisie het geven van borstvoeding overlieten aan betaalde hulpen, minnemoeder of min geheten. De band tussen min en zuigeling werd, omdat men de moedermelk ook karaktervormende eigenschappen toedichtte, een familieband waarin ook de natuurlijke kinderen van de min een rol speelden. Tot in de 20e eeuw is het kraambed omringd geweest met mythen en bijgeloof. Daaraan hebben ook de moedermelk en de min deel. De uitdrukking "dat heeft hij met de moedermelk meegekregen" verwijst daarnaar. De min werd met zorg uitgezocht. Uiteraard moest zij kort van tevoren zelf een kind hebben gebaard dat meestal werd uitbesteed om de opdrachtgevers te verzekeren van het exclusieve recht op de melk van de min. Verder werden de smaak en het volume van het zog beoordeeld. De min diende ook een goed karakter te hebben omdat men in een invloed op het karakter van de zuigeling geloofde. Ook in de Nederlanden heeft men gebruikgemaakt van minnen. Prinses Anna van Hannover gaf haar kinderen daarentegen zelf de borst, evenals koningin Wilhelmina. In navolging van koningin Victoria, die het zogen "minderwaardig en afschuwelijk vond", zagen veel aristocratische vrouwen in de late 19e eeuw af van borstvoeding. (nl)
 • Корми́лица — женщина, нанимаемая для кормления грудью чужого ребёнка и, нередко, для ухода за ним. (ru)
 • Amma är en kvinna som ammar ett spädbarn utan att vara barnets biologiska mor. Förr i tiden lät de högre klasserna anställa ammor till sina barn, men eftersom det numera finns bröstmjölksersättning och man inte har lika svårt att få barn som överlever upp till vuxen ålder så är det inte längre särskilt vanligt, bortsett från utvecklingsländer. (sv)
 • 乳母,又稱乳娘、奶娘、奶媽、奶母、奶婆,是僱用來以母乳餵哺嬰兒的婦女。在古代,奶粉或其他母乳代用品未發明或未普及時,嬰兒的生母如不能或不願意哺育其子女,往往會僱用乳母。尤其是上層社會、宮廷,不少女性都不會親自餵哺子女,因此僱用乳母在上層社會十分普遍。 僱用乳母的原因有: * 嬰兒生母已死亡或不與嬰兒同住 * 藥物導致母乳不適宜哺育嬰兒(包括醫療用藥和吸毒) * 疾病 * 母乳量不足以餵哺嬰兒 * 不願意餵哺嬰兒(例如怕影響身材) 此外,多胞胎的母親即使有餵哺母乳,亦會因為奶水不足以餵哺所有嬰兒而僱用乳母。 有些乳母在小孩出生時也兼任穩婆。 (zh)
 • Годува́льниця — жінка, яка годує дитину грудьми. Це слово вживають як щодо жінок, які годують своїх власних дітей (мати-годувальниця), так і щодо жінок, найнятих для годування чужих дітей. Годувальницю запрошують у випадку, якщо мати дитини не може чи не хоче годувати грудьми свою дитину. Причини можуть бути різними: серйозні хронічні захворювання (наприклад рак), хибна думка, що внаслідок грудного годування груди втрачають свою форму, вживання хімічних і лікарських препаратів (у тому числі наркотиків), що змінюють склад молока. Також потребують годувальницю і в разі браку молока в матері, особливо після народження близнюків. Як правило, годувальниці частіше трапляються у сільській місцевості, де високий рівень материнської смертності. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 269676 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 34399 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1100772511 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المُرْضِعَة هي امرأة ترضع وتهتم بطفل امرأة أخرى، وتعمل المرضعات عندما تكون الأم غير قادرة أو تختار عدم إرضاع الطفل بنفسها، وأطفال المرضعة يُعرفون باسم «الإخوة في الرضاعة». (ar)
 • Una dida, teta, ama de llet o també simplement ama, és una dona que alleta un lactant que no és el seu fill. El fet de recórrer a una dida podia estar motivat per raons físiques -com en el cas de producció insuficient de llet, en "parts múltiples" en què una dona sola no podia satisfer els requisits de lactància-, o bé socials. La professionalització de la lactància permetia a la mare dedicar-se a altres ocupacions -en el cas, per exemple, de les elits romanes-, abreujar el període entre embarassos-, ja que el sistema endocrí inhibeix normalment la concepció mentre la mare està alletant-, o simplement deslliurar-se d'una tasca percebuda com socialment inadequada per a les classes superiors. (ca)
 • Kojná je žena, která kojí, v minulosti často i za úplatu, svým mateřským mlékem cizí novorozeně. Profese kojné bývala ve společnosti velice žádaná, zejména pak v urozených rodinách. (cs)
 • Inude edo hazama bere haurra ez den jaioberria bulartzen duen emakumea da. Mendebaldean egun ia desagerturik dagoen lanbidea bada ere, aurrehistorian hasi eta XIX. mendera arte oso erabiliak izan ziren. Gizarte patriarkaletan goi mailako emakumeek erabili zuten umeen zaintzea saihesteko. Esne-hautsa umearen digestio-aparatura egokitu zutenean desagertu ziren. (eu)
 • Un ama de crianza, ama de cría, ama de leche, nodriza o criandera es una mujer que amamanta a un lactante que no es su hijo. Esta práctica está actualmente en desuso en la mayor parte de países del mundo. El empleo de nodrizas se remonta a la prehistoria, y fue común hasta el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX para alimentar a niños cuyas madres no podían o no deseaban amamantar a sus hijos.​​ (es)
 • La balia (o nutrice) è una donna cui è stato affidato, spesso dietro compenso, l'incarico di accudire un neonato provvedendo anche al suo allattamento. La locuzione balia asciutta è invece utilizzata per definire chi accudisce uno o più neonati senza allattarli. Per estensione in etologia viene definita "balia" qualunque femmina che si occupa dell'allattamento di prole non propria. (it)
 • 乳母(うば・めのと)とは、母親に代わって子育てをする女性のこと。 (ja)
 • A wet nurse is a woman who breastfeeds and cares for another's child. Wet nurses are employed if the mother dies, or if she is unable or chooses not to nurse the child herself. Wet-nursed children may be known as "milk-siblings", and in some cultures, the families are linked by a special relationship of milk kinship. Wet-nursing existed in cultures around the world until the invention of reliable formula milk in the 20th century. The practice has made a small comeback in the 21st century. (en)
 • ( 유모(油母)에 대해서는 케로겐 문서를 참고하십시오.) 유모(乳母)는 어머니를 대신하여 유아에게 젖을 먹여 길러 주는 여성을 가리킨다. 젖어머니라고도 한다. 어미가 스스로 아이를 돌볼 수 없을 때 유모가 쓰인다. (ko)
 • Корми́лица — женщина, нанимаемая для кормления грудью чужого ребёнка и, нередко, для ухода за ним. (ru)
 • Amma är en kvinna som ammar ett spädbarn utan att vara barnets biologiska mor. Förr i tiden lät de högre klasserna anställa ammor till sina barn, men eftersom det numera finns bröstmjölksersättning och man inte har lika svårt att få barn som överlever upp till vuxen ålder så är det inte längre särskilt vanligt, bortsett från utvecklingsländer. (sv)
 • 乳母,又稱乳娘、奶娘、奶媽、奶母、奶婆,是僱用來以母乳餵哺嬰兒的婦女。在古代,奶粉或其他母乳代用品未發明或未普及時,嬰兒的生母如不能或不願意哺育其子女,往往會僱用乳母。尤其是上層社會、宮廷,不少女性都不會親自餵哺子女,因此僱用乳母在上層社會十分普遍。 僱用乳母的原因有: * 嬰兒生母已死亡或不與嬰兒同住 * 藥物導致母乳不適宜哺育嬰兒(包括醫療用藥和吸毒) * 疾病 * 母乳量不足以餵哺嬰兒 * 不願意餵哺嬰兒(例如怕影響身材) 此外,多胞胎的母親即使有餵哺母乳,亦會因為奶水不足以餵哺所有嬰兒而僱用乳母。 有些乳母在小孩出生時也兼任穩婆。 (zh)
 • Mamnutristino estas virino, kiu profesie, por mono, mamnutras la bebon aŭ infanon de alia virino, eble kun sian bebon sametempe. En iuj kulturoj oni nomigas la profesiulino kiel malsekan flegistinon. La servo de mamnutrado kutime estas bezonata la bebo kiam sia patrino mortis, aŭ se ŝi ne kapablas aŭ elektas ne mamnutri la infanon mem. Ĉar la neceso de tiu servo al bebo estas sufiĉe ofta afero kaj daŭradas de jaroj, oni rajtas kompreni ke tiu estas pli ol servo sed ekestas intima rilato, de korpo al korpo, inter la mamnutristino kaj sia nutrato. (eo)
 • Amme bezeichnet eine Frau, die nach einer eigenen Schwangerschaft durch den Milcheinschuss oder durch induzierte Laktation (Relaktation) in ihre Brüste stillfähig ist und ein fremdes Kind stillt, entweder zusätzlich zum Stillen des eigenen Kindes oder aufgrund der fortdauernden Milcherzeugung nach dem Abstillen des eigenen Kindes (oder gar seines Verlusts). (de)
 • Une assistante maternelle, anciennement appelée nourrice ou nounou, est une personne qui s'occupe contre rémunération d'un ou plusieurs jeunes enfants qui ne sont pas les siens sur une durée limitée dans le temps. Historiquement, les nourrices allaitaient les enfants qui leur étaient confiés, d'où leur nom. Lorsque la garde est de courte durée et ponctuelle au domicile des parents (quelques heures par jour, notamment en soirée), on emploie le terme anglophone baby-sitter ou gardienne. (fr)
 • Ibu susu ialah seorang wanita yang menyusui dan merawat bayi milik orang lain, atau menyusui anak yang bukan anak kandungnya. Jasa ibu susu digunakan ketika ibu si bayi tidak mampu atau tidak mau menyusui bayinya sendiri karena suatu alasan, seperti ibu kandung mengalami sakit atau meninggal, susu tidak keluar, banyak anak, tidak bertanggung jawab, kesibukan, masalah kecantikan, dll. (in)
 • Een min, ook genoemd stilster, voedster, zoogster of zoogvrouw, in verouderde vorm baker, minnemoeder of minne, is een vrouw die het kind van een ander (meestal tegen vergoeding) borstvoeding geeft. Ondanks de grote voordelen van de borstvoeding is het niet altijd en overal populair geweest om het eigen kind te voeden. In de geschiedenis zijn er perioden geweest dat vrouwen uit de adel en de bourgeoisie het geven van borstvoeding overlieten aan betaalde hulpen, minnemoeder of min geheten. (nl)
 • Mamka – kobieta zawodowo trudniąca się karmieniem własną piersią cudzych dzieci (noworodki i niemowlęta), które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Zwykle pełni też rolę ich niani i opiekunki i pobiera za te czynności wynagrodzenie. W związku z taką funkcją okres laktacji mamki bywa znacznie przedłużony w stosunku do okresu typowego dla przeciętnej matki. Czasami w takich przypadkach tworzyła się silna więź uczuciowa pomiędzy mamką a jej wychowankiem. W Polsce zawód ten praktycznie zaniknął. (pl)
 • Ama de leite é a mulher que amamenta criança alheia quando a mãe natural está impossibilitada de fazê-lo. Geralmente esse encargo era dado às escravas que já tinham filhos. Tal ocupação já foi até associada à precocidade sexual dos brasileiros nascidos e criados em engenhos e fazendas. É pelo menos o que Gilberto Freyre, em Casa-Grande & Senzala, deixa entrever em trecho de sua obra: (pt)
 • Годува́льниця — жінка, яка годує дитину грудьми. Це слово вживають як щодо жінок, які годують своїх власних дітей (мати-годувальниця), так і щодо жінок, найнятих для годування чужих дітей. Годувальницю запрошують у випадку, якщо мати дитини не може чи не хоче годувати грудьми свою дитину. Причини можуть бути різними: серйозні хронічні захворювання (наприклад рак), хибна думка, що внаслідок грудного годування груди втрачають свою форму, вживання хімічних і лікарських препаратів (у тому числі наркотиків), що змінюють склад молока. (uk)
rdfs:label
 • مرضعة (ar)
 • Dida (ama) (ca)
 • Kojná (cs)
 • Amme (de)
 • Mamnutristino (eo)
 • Ama de crianza (es)
 • Inude (eu)
 • Nourrice (fr)
 • Ibu susu (in)
 • Balia (it)
 • Wet nurse (en)
 • 유모 (ko)
 • 乳母 (ja)
 • Mamka (pl)
 • Min (beroep) (nl)
 • Ama de leite (pt)
 • Кормилица (ru)
 • Годувальниця (uk)
 • Amma (yrke) (sv)
 • 乳母 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:occupation of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License