The westerlies, anti-trades, or prevailing westerlies, are prevailing winds from the west toward the east in the middle latitudes between 30 and 60 degrees latitude. They originate from the high-pressure areas in the horse latitudes and trend towards the poles and steer extratropical cyclones in this general manner. Tropical cyclones which cross the subtropical ridge axis into the westerlies recurve due to the increased westerly flow. The winds are predominantly from the southwest in the Northern Hemisphere and from the northwest in the Southern Hemisphere.

Property Value
dbo:abstract
 • الغربيات هي ريح سائدة تهب من جهة الغرب باتجاه الشرق في دوائر العرض المتوسطة بين خطي العرض 30 و60. (ar)
 • Οι δυτικοί άνεμοι (αγγλικά westerlies) είναι άνεμοι παγκόσμιας κλίματας που γεννιούνται στην υψηλού βαρομετρικού ζώνη υποτροπικής σύγκλισης και έχουν κατεύθυνση τους πόλους, μεταξύ των γεωγραφικών πλατών 30 και 60 και των δύο ημισφαιρίων, στα πλαίσια του . Στο βόρειο ημισφαίριο έχουν κατεύθυνση ΒΑ και μια μέση ταχύτητα 5-6 μποφόρ που τον χειμώνα μπορεί να φτάσει και τα 8 ενώ, αντίστοιχα, στο νότιο ημισφαίριο έχουν κατεύθυνση ΝΑ με σχετικά μικρότερες ταχύτητες. Σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν την πορεία των θερμών ωκεάνιων ρευμάτων από τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη προς τα υψηλότερα, παρακάμπτοντας περιοχές με υψηλό βαρομετρικό όπως τον αντικυκλώνα των Αζόρων και μετριάζουν την δριμύτητα του κλίματος των παραλιακών περιοχών του βόρειου κυρίως ημισφαιρίου στα μέσα γεωγραφικά πλάτη. Εντούτοις, χαρακτηρίζονται από έντονη αστάθεια και έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδαίτερα μεταξύ του γεωγραφικού πλάτους 40 και 50 αμφότερων ημισφαιρίων. (el)
 • The westerlies, anti-trades, or prevailing westerlies, are prevailing winds from the west toward the east in the middle latitudes between 30 and 60 degrees latitude. They originate from the high-pressure areas in the horse latitudes and trend towards the poles and steer extratropical cyclones in this general manner. Tropical cyclones which cross the subtropical ridge axis into the westerlies recurve due to the increased westerly flow. The winds are predominantly from the southwest in the Northern Hemisphere and from the northwest in the Southern Hemisphere. The westerlies are strongest in the winter hemisphere and times when the pressure is lower over the poles, while they are weakest in the summer hemisphere and when pressures are higher over the poles. The westerlies are particularly strong, especially in the Southern Hemisphere, in areas where land is absent, because land amplifies the flow pattern, making the current more north-south oriented, slowing the westerlies. The strongest westerly winds in the middle latitudes can come in the roaring forties, between 40 and 50 degrees latitude. The westerlies play an important role in carrying the warm, equatorial waters and winds to the western coasts of continents, especially in the southern hemisphere because of its vast oceanic expanse. (en)
 • Die Westwindzone, Westwindlage oder Westwinddrift bezeichnet eine atmosphärische Luftzirkulation in den mittleren Breiten der Erde, also etwa zwischen 40° und 60° auf der Nord- sowie der Südhalbkugel. Teilweise kann die Strömung auch bis 70° geographischer Breite reichen. Sie verläuft in der Rotationsrichtung der Erde von West nach Ost und ist ein Teil der planetarischen Zirkulation. Im Gegensatz zu anderen globalen Windströmungen wie beispielsweise der Passatzirkulation herrschen in der Westwindzone sowohl am Boden als auch in der Höhe der Troposphäre Winde aus westlichen Richtungen vor, die Windverhältnisse sind dabei jedoch vergleichsweise ungleichmäßig. Diese Luftmassen sind thermisch gemäßigt und relativ feucht. (de)
 • Se denominan vientos del oeste (Westerlies en inglés) a los vientos constantes o planetarios que se producen de oeste a este en las latitudes subtropicales y medias de las zonas templadas en latitudes entre 30 y 60 grados de ambos hemisferios. A grandes rasgos, su trayectoria coincide con la de las corrientes oceánicas cálidas de las zonas templadas y vienen a cerrar hacia las altas latitudes el bucle iniciado por los alisios del lado del ecuador. Ambos tipos de vientos rodean los anticiclones dinámicos que se presentan en los océanos en las latitudes subtropicales y tropicales (por ejemplo, el anticiclón de las Azores en el Atlántico Norte). Una gran proporción de la superficie terrestre de continentes e islas, sobre todo, del Hemisferio Norte, tiene un clima que pone de manifiesto la influencia moderadora de estos vientos, especialmente en las costas occidentales de las latitudes medias en Europa, América del Norte, sur de Chile, Tasmania y Nueva Zelanda. Los vientos del oeste pueden ser en particular fuertes, especialmente en el hemisferio austral, donde hay menos tierra en las latitudes intermedias para causar fricción y frenado de los vientos. Estos vientos alcanzan su máxima intensidad entre los 40º y los 50º de latitud en ambos hemisferios, lo que ha dado origen a la denominación de The roaring forties en la terminología empleada por los marinos ingleses, que ha terminado por pasar al lenguaje marinero universal. Al llegar cerca de las costas europeas, por ejemplo, la distinta presión atmosférica, temperatura y humedad entre el océano y el continente, genera frentes cálidos procedentes de los océanos, temporales y galernas de gran intensidad. La intensidad de los Vientos del Oeste cumple un ciclo de debilitamiento en las estaciones cálidas (con un mínimo en verano) y de fortalecimiento en las estaciones frías (con un máximo en invierno) producto de la disminución del gradiente térmico entre el Polo y el Ecuador. En contraposición, los periodo históricos cálidos (como el Periodo Cálida Medieval) ocurre lo contrario: más calor implica más intensidad de los vientos. Esto ocurre por el debilitamiento de la circulación termohalina. ​ (es)
 • Na príomhghaotha a shéideann sna meándomhanleithid 30-60° ó dheas is ó thuaidh ón meánlíne. Sa leathsféar thuaidh is aniar aneas a bpríomhthreo, agus sa leathsféar theas aniar aduaidh. De bhrí nach bhfuil an oiread sin talún sa leathsféar theas, bíonn na gaotha seo an-láidir, agus tugtar na Roaring Forties orthu as na domhanleithid ghinearálta a dtarlaíonn siad iontu. (ga)
 • Les vents d'ouest, contre-alizés, ou vents d'ouest dominants, (westerlies en anglais) correspondent au régime dominant des vents, qui soufflent principalement d'ouest en est, aux latitudes moyennes, soit entre 35 et 65 degrés de latitude. Ils naissent des zones de haute pression dans les latitudes des chevaux et évoluent vers les pôles pour pousser les cyclones extra-tropicaux de manière générale. Les cyclones tropicaux qui franchissent l'axe de la crête subtropicale dans les vents d'ouest dominants infléchissent leur trajectoire à cause du flux d'ouest accru. Les vents soufflent essentiellement du sud-ouest dans l'hémisphère nord et du nord-ouest dans l'hémisphère sud. Les vents d'ouest sont plus forts dans l'hémisphère ouest et lorsque la pression est plus basse au-dessus des pôles, tandis qu'ils sont plus faibles dans l'hémisphère sud et quand les pressions sont plus élevées au-dessus des pôles. Les vents d'ouest sont particulièrement forts, en particulier dans l'hémisphère sud, là où il y a moins de terres dans les latitudes méridionales moyennes, ce qui provoque l'amplification du flux, ou deviennent davantage orientés nord-sud, ce qui ralentit les contre-alizés. Les plus puissants vents d'ouest des latitudes moyennes peuvent survenir dans les quarantièmes rugissants, entre 40 et 50 degrés de latitude. Les vents d'ouest jouent un rôle important dans la circulation des eaux équatoriales chaudes et des vents vers les côtes occidentales des continents, en particulier dans l'hémisphère sud, en raison de sa vaste étendue océanique. (fr)
 • 偏西風(へんせいふう、英語: Westerlies)とは北緯または南緯30度から60度付近にかけて中緯度上空にみられる定在的な西寄りの風のこと。偏西風は熱帯地域の加熱を中心とするハドレー循環と極地域の冷却を中心とする極循環の二つの子午面循環の間の層厚の違いにより発生する。偏西風は高度とともに強くなり対流圏界面付近で風速が最大となり(温度風を参照)特に、冬季には対流圏界面付近で毎秒100mに達し、ジェット気流とよばれる。また、天候を西から東に変える原動力でもある。赤道と極の温度差が大きくなると偏西風は南北に蛇行するようになる(傾圧不安定)。この蛇行を偏西風波動という。季節により循環の位置は移動するので、偏西風域も移動する。偏西風波動は中緯度における赤道と両極の間の熱輸送を担っており(フェレル循環)、低気圧や高気圧の盛衰を支配している。偏西風の蛇行が大きくなるとブロッキング現象が発生し長期的な異常天候をもたらすことがある。日本上空においては、高層天気図の200hPa図がおおよその目安となる。 (ja)
 • In meteorologia, i venti occidentali (in inglese westerlies) sono venti che soffiano tra le latitudini di 35° e 60° sia nell'emisfero boreale che in quello australe ovvero alle latitudini medie o temperate. Il nome è dovuto alla loro direzione prevalente: nell'emisfero boreale soffiano da sud-ovest, in quello australe da nord-ovest, anche se, a differenza degli alisei si tratta di venti incostanti e irregolari che hanno cioè direzione ed intensità variabili. Questo tipo di circolazione, nota anche come circolazione zonale, è quella che caratterizza la cella di circolazione delle medie latitudini detta anche Cella di Ferrel, una delle tre macrocelle della circolazione generale dell'atmosfera. (it)
 • 편서풍(偏西風, 영어: westerlies, prevailing westeries 또는 anti-trades)은 위도 30도와 60도 사이의 중위도 지역에서 서쪽에서 동쪽으로 부는 탁월풍을 말한다. 편서풍 또는 탁월풍은 30도에서 60도 사이의 중위도에서 지배적이며 마위도(Horse latitudes, 30~35)의 고압 영역에서 극으로 분다. 바람은 주로 북반구에서는 남서쪽에서, 남반구에서는 북서쪽에서 불어온다.무역풍과 함께 편서풍은 초기의 유럽 항해선박을 위한 왕복항로로 이용되었다.편서풍은 지역에 따라 부분적으로 강하거나 약하게 부는데, 특히 남반구는 북반구보다 중위도 지역에 육지가 적기 때문에 마찰이 줄어들어 바람이 더 강하게 분다. 편서풍은 위도 40도에서 50도 사이(Roaring Forties)에서 가장 강하게 분다. (편서풍이 일반적으로는 남에서 북으로 부는바람이 전향력에 영향으로 서에서 동에서 부는것이 되는게정확한 것 아닌가라는 생각이 있은 사람들이 있을까 싶어 적어봅니다.) (ko)
 • De westenwindgordels zijn de doorstaande winden die gemiddeld tussen 30° en 65° breedte liggen. Ondanks de naam is de bestendigheid in vergelijking met de passaten en moessons betrekkelijk klein en ligt in de orde van 40 tot 50%. Vooral aan de poolzijden zijn de begrenzingen aan sterke schommelingen onderhevig. De westenwinden ontstaan door de lagedrukgebieden van de westcirculatie. Deze frontale depressies hebben op het noordelijk halfrond een klimatologisch minimum in het op de Atlantische Oceaan en het op de Grote Oceaan. Op het zuidelijk halfrond ligt er een circumpolaire gordel van lage druk tussen 40° en 65° breedte. De frontale depressies hebben een grote invloed op het weer in de westenwindgordels, waar dan ook een hoge bedekkingsgraad is met veel neerslag en storm. Het zuidelijk halfrond bestaat op deze breedten praktisch geheel uit oceaan, zodat de wind hier meer doorstaat. Het weer kan daardoor zo vaak zo slecht zijn,dat het gebied tussen 40° en 50°Z wel de Roaring Forties wordt genoemd en het gebied van 50° tot 60° wel de . In de Zuidelijke Oceaan komt het tussen april en oktober zelden voor dat het er langer dan een dag of zeven goed weer is. De krachtige doorstaande winden veroorzaken daar de westenwinddrift. Het weer in de westenwindgordels is bijzonder veranderlijk met grote afwijkingen van het klimatologisch gemiddelde. Vrijwel alle wolkengeslachten komen geregeld voor. Vooral op het noordelijk halfrond is het verschil tussen de oost- en westkust van de oceanen opvallend. In de Atlantische Oceaan is dit verschil nog groter dan in de Grote Oceaan. De westelijke winden voeren in West-Europa zachte, vochtige oceaanlucht aan van boven de relatief warme Golfstroom. Aan de Amerikaanse kust wordt echter vooral koude continentale lucht aangevoerd. De jaarlijkse gang boven West-Europa is dan ook een stuk kleiner dan die van de oostkust van Amerika. (nl)
 • Os ventos do oeste (também conhecido como corrente ocidental ou pela forma inglesa westerlies) são nas latitudes médias (entre as latitudes 30º e 60º) que sopram de áreas de alta pressão em para os pólos. Os ventos são predominantes do sudoeste no Hemisfério norte e do noroeste no Hemisfério sul. Juntamente com os ventos alísios, os ventos do oeste permitiam as viagens ida-e-volta na rota comercial dos primeiros navios europeus (caravelas). Navios que retornavam para a Europa das Américas Central e Sul, das Indias Ocidentais, navegavam para o norte, virando para leste para atravessar o Atlântico. Os ventos do oeste podem ser particularmente fortes, especialmente no Hemisfério sul, onde há menos terras emersas nas latitudes médias para causar a fricção de relevo e conseqüentemente reduzindo a velocidade dos ventos. Os ventos do oeste mais fortes nas latitudes médias podem vir dos quarenta rugidores, as áreas entre as latitudes 40° e 50° de latitude. Os ventos do oeste têm um papel importante em carregar águas e ventos quentes e equatoriais para as costas oestes dos continentes, especialmente no Hemisfério sul, onde há mais oceanos do que terras emersas. No Hemisfério sul, por causa da condições nebulosas e tempestuosas, é normal referir-se aos ventos do oeste como "Quarenta rugidores", "Furiosos cinquenta" e "Uivantes sessenta", de acordo com as variações da latitude. (pt)
 • Västvindbältena betecknar de områden på jorden mellan cirka 35 och 75 graders nordlig eller sydlig breddgrad där västliga vindar dominerar under året. Från de subtropiska högtrycksområdena strömmar luft efter jordytan inte endast mot ekvatorn utan också mot polerna. Mötet mellan tropik- och polarluftmassor i polarfronten äger rum i en huvudsaklig strömningsriktning väster-öster på grund av Corioliseffekten. Blandningen i luftmassorna sker i oväderscentra eller i cyklonernas olika utvecklingsskeden. Denna artikel om meteorologi eller klimatologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • Западные ветры умеренного пояса — преобладающие ветра, дующие в умеренном поясе примерно между 35 и 65 градусами северной и южной широты, от субтропического хребта до полярного фронта, часть глобальных процессов циркуляции атмосферы и приповерхностная часть ячейки Феррела. Эти ветры дуют преимущественно с запада на восток, точнее с юго-запада в Северном полушарии и с северо-запада в Южном полушарии и могут образовывать внетропические циклоны на своих границах, где градиент скорости ветра высок. Тропические циклоны, которые проникают в зону этих ветров через субтропический хребет, теряя силу, вновь усиливаются благодаря градиенту скорости западных ветров умеренного пояса. Западные ветра умеренного пояса сильнее дуют зимой, когда давление над полюсами выше, и слабее только летом. Эти ветры наиболее сильны в Южном полушарии, где меньше суши, которая имеет свойство отклонять или задерживать ветер. Полоса сильных западных ветров умеренного пояса расположена между 40 и 50 градусами южной широты и известна как «ревущие сороковые». Эти ветры играют важную роль в образовании океанических течений, переносящих теплые экваториальные воды к западным берегам континентов, особенно в Южном полушарии. (ru)
 • 西風帶 (英語:Westerlies) 是位處於南北緯30至60度中緯度地區由西向東的盛行風。由於副熱帶高壓把空氣吹向南北兩極,加上地球自轉產生的科里奥利力,致使在北半球出現西南風而在南半球出現西北風。溫帶氣旋在此區經常出現;而如果熱帶氣旋越過移入此區,會因為受西風影響出現溫帶變性並轉為溫帶氣旋。 (zh)
 • Західні вітри — переважні вітри, що дують у помірному поясі приблизно між 35 і 65 градусами північної та південної широти, від субтропічного хребта до полярного фронту, частина глобальних процесів циркуляції атмосфери та приповерхнева частина комірки Феррела. Ці вітри дують переважно із заходу на схід, точніше з південного заходу у Північній півкулі та з північного заходу в Південній півкулі та можуть утворювати нетропічні циклони на своїх межах, де великий градієнт швидкості вітру. Тропічні циклони, що проникають до зони цих вітрів через субтропічний хребет, втрачаючи силу, знов підсилюються через градієнт швидкості західних вітрів помірного поясу. Західні вітри помірного поясу найсильніші узимку, коли тиск над полюсами найменший, та найслабкіші улітку. Ці вітри сильшіні у Південній півкулі, де менше суші, що відхиляє або затримує вітер. Смуга найсильніших західних вітрів помірного поясу розташована між 40 і 50 градусами південної широти та відома як «Ревучі сорокові». Ці вітри грають важливу роль в утворенні океанських течій, що переносять теплі екваторіальні води до західних берегів континентів, особливо у Південній півкулі. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 786501 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15535 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983385129 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الغربيات هي ريح سائدة تهب من جهة الغرب باتجاه الشرق في دوائر العرض المتوسطة بين خطي العرض 30 و60. (ar)
 • Na príomhghaotha a shéideann sna meándomhanleithid 30-60° ó dheas is ó thuaidh ón meánlíne. Sa leathsféar thuaidh is aniar aneas a bpríomhthreo, agus sa leathsféar theas aniar aduaidh. De bhrí nach bhfuil an oiread sin talún sa leathsféar theas, bíonn na gaotha seo an-láidir, agus tugtar na Roaring Forties orthu as na domhanleithid ghinearálta a dtarlaíonn siad iontu. (ga)
 • 偏西風(へんせいふう、英語: Westerlies)とは北緯または南緯30度から60度付近にかけて中緯度上空にみられる定在的な西寄りの風のこと。偏西風は熱帯地域の加熱を中心とするハドレー循環と極地域の冷却を中心とする極循環の二つの子午面循環の間の層厚の違いにより発生する。偏西風は高度とともに強くなり対流圏界面付近で風速が最大となり(温度風を参照)特に、冬季には対流圏界面付近で毎秒100mに達し、ジェット気流とよばれる。また、天候を西から東に変える原動力でもある。赤道と極の温度差が大きくなると偏西風は南北に蛇行するようになる(傾圧不安定)。この蛇行を偏西風波動という。季節により循環の位置は移動するので、偏西風域も移動する。偏西風波動は中緯度における赤道と両極の間の熱輸送を担っており(フェレル循環)、低気圧や高気圧の盛衰を支配している。偏西風の蛇行が大きくなるとブロッキング現象が発生し長期的な異常天候をもたらすことがある。日本上空においては、高層天気図の200hPa図がおおよその目安となる。 (ja)
 • 편서풍(偏西風, 영어: westerlies, prevailing westeries 또는 anti-trades)은 위도 30도와 60도 사이의 중위도 지역에서 서쪽에서 동쪽으로 부는 탁월풍을 말한다. 편서풍 또는 탁월풍은 30도에서 60도 사이의 중위도에서 지배적이며 마위도(Horse latitudes, 30~35)의 고압 영역에서 극으로 분다. 바람은 주로 북반구에서는 남서쪽에서, 남반구에서는 북서쪽에서 불어온다.무역풍과 함께 편서풍은 초기의 유럽 항해선박을 위한 왕복항로로 이용되었다.편서풍은 지역에 따라 부분적으로 강하거나 약하게 부는데, 특히 남반구는 북반구보다 중위도 지역에 육지가 적기 때문에 마찰이 줄어들어 바람이 더 강하게 분다. 편서풍은 위도 40도에서 50도 사이(Roaring Forties)에서 가장 강하게 분다. (편서풍이 일반적으로는 남에서 북으로 부는바람이 전향력에 영향으로 서에서 동에서 부는것이 되는게정확한 것 아닌가라는 생각이 있은 사람들이 있을까 싶어 적어봅니다.) (ko)
 • 西風帶 (英語:Westerlies) 是位處於南北緯30至60度中緯度地區由西向東的盛行風。由於副熱帶高壓把空氣吹向南北兩極,加上地球自轉產生的科里奥利力,致使在北半球出現西南風而在南半球出現西北風。溫帶氣旋在此區經常出現;而如果熱帶氣旋越過移入此區,會因為受西風影響出現溫帶變性並轉為溫帶氣旋。 (zh)
 • Die Westwindzone, Westwindlage oder Westwinddrift bezeichnet eine atmosphärische Luftzirkulation in den mittleren Breiten der Erde, also etwa zwischen 40° und 60° auf der Nord- sowie der Südhalbkugel. Teilweise kann die Strömung auch bis 70° geographischer Breite reichen. Sie verläuft in der Rotationsrichtung der Erde von West nach Ost und ist ein Teil der planetarischen Zirkulation. (de)
 • Οι δυτικοί άνεμοι (αγγλικά westerlies) είναι άνεμοι παγκόσμιας κλίματας που γεννιούνται στην υψηλού βαρομετρικού ζώνη υποτροπικής σύγκλισης και έχουν κατεύθυνση τους πόλους, μεταξύ των γεωγραφικών πλατών 30 και 60 και των δύο ημισφαιρίων, στα πλαίσια του . Στο βόρειο ημισφαίριο έχουν κατεύθυνση ΒΑ και μια μέση ταχύτητα 5-6 μποφόρ που τον χειμώνα μπορεί να φτάσει και τα 8 ενώ, αντίστοιχα, στο νότιο ημισφαίριο έχουν κατεύθυνση ΝΑ με σχετικά μικρότερες ταχύτητες. Σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν την πορεία των θερμών ωκεάνιων ρευμάτων από τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη προς τα υψηλότερα, παρακάμπτοντας περιοχές με υψηλό βαρομετρικό όπως τον αντικυκλώνα των Αζόρων και μετριάζουν την δριμύτητα του κλίματος των παραλιακών περιοχών του βόρειου κυρίως ημισφαιρίου στα μέσα γεωγραφικά πλάτη. Εντούτοις, χα (el)
 • The westerlies, anti-trades, or prevailing westerlies, are prevailing winds from the west toward the east in the middle latitudes between 30 and 60 degrees latitude. They originate from the high-pressure areas in the horse latitudes and trend towards the poles and steer extratropical cyclones in this general manner. Tropical cyclones which cross the subtropical ridge axis into the westerlies recurve due to the increased westerly flow. The winds are predominantly from the southwest in the Northern Hemisphere and from the northwest in the Southern Hemisphere. (en)
 • Se denominan vientos del oeste (Westerlies en inglés) a los vientos constantes o planetarios que se producen de oeste a este en las latitudes subtropicales y medias de las zonas templadas en latitudes entre 30 y 60 grados de ambos hemisferios. A grandes rasgos, su trayectoria coincide con la de las corrientes oceánicas cálidas de las zonas templadas y vienen a cerrar hacia las altas latitudes el bucle iniciado por los alisios del lado del ecuador. Ambos tipos de vientos rodean los anticiclones dinámicos que se presentan en los océanos en las latitudes subtropicales y tropicales (por ejemplo, el anticiclón de las Azores en el Atlántico Norte). Una gran proporción de la superficie terrestre de continentes e islas, sobre todo, del Hemisferio Norte, tiene un clima que pone de manifiesto la inf (es)
 • Les vents d'ouest, contre-alizés, ou vents d'ouest dominants, (westerlies en anglais) correspondent au régime dominant des vents, qui soufflent principalement d'ouest en est, aux latitudes moyennes, soit entre 35 et 65 degrés de latitude. Ils naissent des zones de haute pression dans les latitudes des chevaux et évoluent vers les pôles pour pousser les cyclones extra-tropicaux de manière générale. Les cyclones tropicaux qui franchissent l'axe de la crête subtropicale dans les vents d'ouest dominants infléchissent leur trajectoire à cause du flux d'ouest accru. Les vents soufflent essentiellement du sud-ouest dans l'hémisphère nord et du nord-ouest dans l'hémisphère sud. (fr)
 • In meteorologia, i venti occidentali (in inglese westerlies) sono venti che soffiano tra le latitudini di 35° e 60° sia nell'emisfero boreale che in quello australe ovvero alle latitudini medie o temperate. Il nome è dovuto alla loro direzione prevalente: nell'emisfero boreale soffiano da sud-ovest, in quello australe da nord-ovest, anche se, a differenza degli alisei si tratta di venti incostanti e irregolari che hanno cioè direzione ed intensità variabili. (it)
 • De westenwindgordels zijn de doorstaande winden die gemiddeld tussen 30° en 65° breedte liggen. Ondanks de naam is de bestendigheid in vergelijking met de passaten en moessons betrekkelijk klein en ligt in de orde van 40 tot 50%. Vooral aan de poolzijden zijn de begrenzingen aan sterke schommelingen onderhevig. (nl)
 • Os ventos do oeste (também conhecido como corrente ocidental ou pela forma inglesa westerlies) são nas latitudes médias (entre as latitudes 30º e 60º) que sopram de áreas de alta pressão em para os pólos. Os ventos são predominantes do sudoeste no Hemisfério norte e do noroeste no Hemisfério sul. Juntamente com os ventos alísios, os ventos do oeste permitiam as viagens ida-e-volta na rota comercial dos primeiros navios europeus (caravelas). Navios que retornavam para a Europa das Américas Central e Sul, das Indias Ocidentais, navegavam para o norte, virando para leste para atravessar o Atlântico. (pt)
 • Западные ветры умеренного пояса — преобладающие ветра, дующие в умеренном поясе примерно между 35 и 65 градусами северной и южной широты, от субтропического хребта до полярного фронта, часть глобальных процессов циркуляции атмосферы и приповерхностная часть ячейки Феррела. Эти ветры дуют преимущественно с запада на восток, точнее с юго-запада в Северном полушарии и с северо-запада в Южном полушарии и могут образовывать внетропические циклоны на своих границах, где градиент скорости ветра высок. Тропические циклоны, которые проникают в зону этих ветров через субтропический хребет, теряя силу, вновь усиливаются благодаря градиенту скорости западных ветров умеренного пояса. (ru)
 • Västvindbältena betecknar de områden på jorden mellan cirka 35 och 75 graders nordlig eller sydlig breddgrad där västliga vindar dominerar under året. Från de subtropiska högtrycksområdena strömmar luft efter jordytan inte endast mot ekvatorn utan också mot polerna. Mötet mellan tropik- och polarluftmassor i polarfronten äger rum i en huvudsaklig strömningsriktning väster-öster på grund av Corioliseffekten. Blandningen i luftmassorna sker i oväderscentra eller i cyklonernas olika utvecklingsskeden. (sv)
 • Західні вітри — переважні вітри, що дують у помірному поясі приблизно між 35 і 65 градусами північної та південної широти, від субтропічного хребта до полярного фронту, частина глобальних процесів циркуляції атмосфери та приповерхнева частина комірки Феррела. Ці вітри дують переважно із заходу на схід, точніше з південного заходу у Північній півкулі та з північного заходу в Південній півкулі та можуть утворювати нетропічні циклони на своїх межах, де великий градієнт швидкості вітру. Тропічні циклони, що проникають до зони цих вітрів через субтропічний хребет, втрачаючи силу, знов підсилюються через градієнт швидкості західних вітрів помірного поясу. (uk)
rdfs:label
 • غربيات (ar)
 • Westwindzone (de)
 • Δυτικοί άνεμοι (el)
 • Vientos del oeste (es)
 • Vents d'ouest (météorologie) (fr)
 • Gaotha aniar (ga)
 • Westerlies (en)
 • 偏西風 (ja)
 • Venti occidentali (it)
 • 편서풍 (ko)
 • Westenwindgordels (nl)
 • Ventos do oeste (pt)
 • Западные ветры умеренного пояса (ru)
 • Västvindbältena (sv)
 • Західні вітри (uk)
 • 西風帶 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of