About: Property

An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Property is a system of rights that gives people legal control of valuable things, and also refers to the valuable things themselves. Depending on the nature of the property, an owner of property may have the right to consume, alter, share, redefine, rent, mortgage, pawn, sell, exchange, transfer, give away or destroy it, or to exclude others from doing these things, as well as to perhaps abandon it; whereas regardless of the nature of the property, the owner thereof has the right to properly use it under the granted property rights.

Property Value
dbo:abstract
 • الملكية الشخصية أو خاصية الشخص (باللاتينية: Res Privata) بشكل عام هي ما ينتمي لشيء ما كعنصر من عناصر شيء آخر وربّما يكون عنصر من عدّة عناصر منتمية لشيئ آخر ماديةً كانت أم غير مادية من ممتلكات شخص وربّما تكون من ممتلكات مجموعة أشخاص أو كيان قانوني أو شركة. اعتمادًا على طبيعة الشيء المملوك فيمكن لمالكه استهلاكه أو تغييره أو مشاركته أو إعادة تعريفه أو تأجيره أو رهنه أو بيعه أو تبادله أو تحويله أو التخلي عنه أو إتلافه أو منع الآخرين من التدخل به.وبغض النظر عن طبيعة الشيء المملوك فإن للمالك الحق في استخدامه بشكل صحيح أو بأي شكل يريده ويمكنه الاحتفاظ به بشكل حصري. في الاقتصاد والاقتصاد السياسي، هناك ثلاثة أشكال واسعة للملكية: الملكية الخاصة، والملكية العامة، والملكية الجماعية (وتسمى أيضًا الملكية التعاونية).يمكن حيازة الممتلكات التي تنتمي بشكل مشترك إلى أكثر من طرف واحد أو السيطرة عليها بطرق متشابهة جدًا أو مميزة جدًا، سواء كانت بسيطة أو معقدة بالتساوي أو بشكل غير متكافئ. ومع ذلك، هناك توقع بأن يتم تحديد إرادة كل طرف (بدلاً من السلطة التقديرية) فيما يتعلق بالممتلكات بشكل واضح وغير مشروط، وذلك للتمييز بين الملكية والارتفاق من الإيجار. قد يتفق الأطراف أن تكون قراراتهم بالإجماع أو بالتناوب لإلغاء إمكانية الإختلاف بين بعضهم في اتخاذ القرارات قد يتفقون أن تكون إداراتهم الخاصة كافية ومطلقة أو يستعينون بخبراء. بشكل عام تنص القوانين على أنّ الممتلكات هي أي شيء ملموس أو غير ملموس، حيث تفرض العلاقة القانونية بين الأشخاص والدولة مصلحة حيازية أو سند قانوني متعلق بالشيئ المملوك. هذه العلاقة الوسيطة بين الفرد والملكية والدولة تسمى نظام الملكية. في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا غالبًا ما يتم تعريف الملكية على أنها علاقة بين شخصين أو أكثر وعنصر، حيث يمتلك واحد على الأقل من هؤلاء الأفراد مجموعة من الحقوق على العنصر. يُنظر إلى التمييز بين «الملكية الجماعية» و «الملكية الخاصة» على أنه خلط والتباس ففي ففي الملكية الجماعية يمتلك أشخاص مختلفون لعنصر واحد وغالبًا ما يمتلكون حقوقًا مختلفة عليه. تشمل أنواع الممتلكات: الممتلكات العقارية (مزيج من الأرض وأي تحسينات على الأرض أو عليها) والممتلكات الشخصية (الممتلكات المادية العائدة لشخص ما) والممتلكات الخاصة (الممتلكات المملوكة للأشخاص الاعتباريين أو الكيانات التجارية) والملكية (الممتلكات المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية عامة والمتاحة) والملكية الفكرية (الحقوق الحصرية على الإبداعات الفنية والاختراعات وما إلى ذلك)، على الرغم من أن النوع الأخير لا يتم دائمًا الاعتراف به أو تطبيقه على نطاق واسع.قد تحتوي الملكية على أجزاء مادية وغير مادية. يُحدد حق الملكية العلاقة بين الممتلكات والأشخاص الآخرين، ويؤكد للمالك الحق في التصرف في الممتلكات كما يشاء. غالبًا ما يستخدم المصطلح غير المشروط «الملكية» للإشارة على وجه التحديد للممتلكات العقارية. (ar)
 • La propietat (del llatí Res privata) en abstracte és allò que pertany o amb alguna cosa, ja sigui com a atribut o com a component d'aquesta cosa. Es tracta d'un o més components (més que d'atributs), ja siguin físics o incorporis, del patrimoni d'una persona jurídica. Depenent de la naturalesa de la propietat, un propietari té dret a consumir, alterar, compartir, redefinir, llogar, hipotecar, empenyorar, vendre, intercanviar, transferir, regalar-lo o destruir-lo, o a excloure altres de fer aquestes coses, o abandonar-lo; mentre que, independentment de la naturalesa de l'immoble, el seu propietari té dret a utilitzar-lo correctament (com a durador, mitjà o factor, o el que sigui), o, si més no, a conservar-lo en exclusiva. Habitualment es considera que el dret de propietat ple compren tres facultats principals: ús (ius utendi), gaudi (ius fruendi) i abús (ius abutendi), distinció que provié del dret romà o de la seva evolució medieval. També té oríge romà la concepció de la propietat en sentit subjectiu, como a sinònim de facultat o atribució corresponent a un subjecte. La denominació més antiga, de l'època arcaica, en dret romà sobre la propietat és el mancipium, que fa referència al contacte d'una cosa amb el propietari, durant la República Romana va aparèixer el terme dominium en referència al poder del propietari (dominus) de la casa (domus), i durant el Principat va emergir el terme proprius en referència al fet que un propietari té sobre alguna cosa en contraposició a allò públic. (ca)
 • Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní. Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný vlastník volně nakládat. (cs)
 • Eigentum (Lehnübersetzung aus dem lat. proprietas zu proprius „eigen“) bezeichnet die rechtliche Herrschaft an einer Sache, welche die Rechtsordnung an einer Sache zulässt. Merkmale moderner Formen des Eigentums sind die rechtliche Zuordnung von Gütern zu einer natürlichen oder juristischen Person, die Anerkennung der beliebigen Verfügungsgewalt des Eigentümers und die Beschränkung des Eigentümerbeliebens durch Gesetze. Eigentum ist in den meisten Verfassungen als Grundrecht geschützt, aber nicht inhaltlich bestimmt. Der materiale Gehalt des Eigentums ergibt sich aus einer Vielzahl von Gesetzen des Privatrechts und Öffentlichen Rechts (Bodenrecht, Mietrecht, Kaufrecht, Denkmalschutz, Umweltrecht, Steuergesetze etc.; als Besonderheit: Tierschutz) oder gerichtlichen Präzedenzfällen. Man spricht daher auch von Eigentum als einem „Bündel von Rechten und Berechtigungen“, das die Beziehungen und das Handeln zwischen Personen symbolisiert. Der Gehalt des Eigentumsbegriffs ist nicht statisch und naturgegeben, sondern entwickelt sich im Laufe der Zeit durch die gewohnheitsrechtliche Praxis, Rechtsprechung und Gesetzgebung. Allgemeinsprachlich wird häufig von „Besitz“ gesprochen, obwohl „Eigentum“ gemeint ist. Da beide Begriffe in der juristischen Fachsprache aber gegeneinander abgegrenzt sind, werden sie dort nicht synonym verwendet. (de)
 • Η ιδιοκτησία ως όρος του δικαίου αναφέρεται στην κυριότητα, το απόλυτο δικαίωμα στην χρήση και εκμετάλλευση ενός πράγματος. (el)
 • Posedo, posedorajto aŭ proprietorajtoj en juro kaj laŭ ĝeneralaj terminoj estas la rekta povo sur objekto aŭ alimaniere dirite, la kapableco de ties titolanto disponi el ĝi, sen pli da limoj ol tiuj proklamitaj en la leĝo. Laŭ subjektiva signifo, la vorto estas sinonimo de kapableco aŭ atribuo propra de iu subjekto. Tiu ĉi estas la senso kiun havis la posedo en Romio, kie ĝi estis komprenata kiel absoluta rajto aplikebla sur iu havaĵo: ius utendi, fruendi et abutendi. (Vidu sube) La objekto de la rajto de posedo konsistigas je ĉiu havaĵo eblaj esti posedataj aŭ alproprigitaj. Por la realigo de tiu situacio, ĝenerale, nepras tri kondiĉoj: 1. * Ke la havaĵo estu utila, ĉar se tio ne okazus, ne estus profita la posedigo. 2. * Ke la havaĵo ekzistu en limigita kvanto, male al aero, la akvo el la maro, ktp. 3. * Ke la havaĵo estu okupebla, ĉar alimaniere ne eblos agadi, ekzemple pri nuboj. (eo)
 • La propiedad o dominio es un poder directo e inmediato sobre una cosa, que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las que establezcan las leyes. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplican el ordenamiento jurídico concede sobre un bien.​ El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser apropiados, de utilidad, de existencia limitada y que pueden ser ocupados.​ Con todo, el dominio no solo se circunscribe a las cosas corporales, sino también recae sobre las incorporales tales como el derecho de propiedad industrial o intelectual.​ Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su voluntad".Según la definición dada el jurista venezolano-chileno Andrés Bello en el artículo 582 del Código Civil de Chile, el dominio consiste en: el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Habitualmente se considera que el derecho de propiedad pleno comprende tres facultades principales: uso (ius utendi), disfrute (ius fruendi) y abuso (ius abutendi),​ distinción que proviene del derecho romano o de su recepción medieval.​ Tiene también origen romano la concepción de la propiedad en sentido subjetivo, como sinónimo de facultad o atribución correspondiente a un sujeto. Por el contrario, en sentido objetivo y sociológico, se atribuye al término el carácter de institución social y jurídica y, según señala , puede ser definida la propiedad como el conjunto de derechos y obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, con respecto a qué facultades de disposición y uso sobre bienes materiales les corresponden. (es)
 • Jabetza gauzez era absolutuenean gozatzeko eta xedatzeko eskubidea da, legeek edo erregelamenduek debekaturiko erabilerarik ematen ez zaien bitartean. Ordenamendu juridikoak ondasun bati buruz ematen dituen ahalmen juridikoak erabiltzea dakarren da. Jabetza-eskubidearen xedea jabetzan har daitezkeen ondasun guztiek osatzen dute. Baldintza hori betetzeko, oro har, hiru baldintza bete behar dira: ondasuna erabilgarria izatea, hori ez balitz jabetzeak ez lukeelako amaierarik izango; ondasuna kopuru mugatuan existitzea; eta okupagarria izatea, bestela ezin izango delako jardun. (eu)
 • Is córas cearta é maoin a thugann smacht dlíthiúil do dhaoine ar rudaí luachmhara, agus tagraíonn sé freisin do na rudaí luachmhara iad féin. Ag brath ar nádúr na maoine, féadfaidh sé go mbeidh sé de cheart ag úinéir maoine úinéir maoine í a úsáid, a athrú, a roinnt, a athshainiú,, a ligean ar cíos, ar morgáiste, a chuir ngeall, a dhíol, a mhalartú, a aistriú, a thabhairt chun bealaigh nó a dhíothú, a thabhairt uaidh nó daoine eile a eisiamh ó na nithe sin a dhéanamh, chomh maith le b'fhéidir é a thréigean ; ach beag beann ar chineál na maoine, tá an ceart ag a úinéir í a úsáid i gceart faoi na cearta maoine a deonaíodh . San eacnamaíocht agus eacnamaíocht pholaitiúil, ar an mórgóir tá trí chineál maoine ann: maoin phríobháideach, maoin phoiblí, agus maoin chomhchoiteann ( ar a dtugtar maoin chomhair freisin) . Féadfar maoin, a bhaineann le níos mó ná páirtí amháin i gcomhpháirt, a shealbhú nó a rialú, ar an gcaoi sin ar bhealaí atá an-chosúil nó an-difriúil, go simplí nó go casta, cibé acu go cothrom nó go míchothrom. Mar sin féin, táthar ag súil go mbeidh toil gach páirtí (in ionad a rogha ) maidir leis an maoin, sainmhínithe go soiléir agus neamhchoinníollach, chun idirdhealú a dhéanamh idir úinéireacht agus éasúint agus cíos. (ga)
 • Property is a system of rights that gives people legal control of valuable things, and also refers to the valuable things themselves. Depending on the nature of the property, an owner of property may have the right to consume, alter, share, redefine, rent, mortgage, pawn, sell, exchange, transfer, give away or destroy it, or to exclude others from doing these things, as well as to perhaps abandon it; whereas regardless of the nature of the property, the owner thereof has the right to properly use it under the granted property rights. In economics and political economy, there are three broad forms of property: private property, public property, and collective property (also called cooperative property). Property that jointly belongs to more than one party may be possessed or controlled thereby in very similar or very distinct ways, whether simply or complexly, whether equally or unequally. However, there is an expectation that each party's will (rather discretion) with regard to the property be clearly defined and unconditional, to distinguish ownership and easement from rent. The parties might expect their wills to be unanimous, or alternately every given one of them, when no opportunity for or possibility of a dispute with any other of them exists, may expect his, her, it's or their own will to be sufficient and absolute. The first Restatement defines property as anything, tangible or intangible, whereby a legal relationship between persons and the State enforces a possessory interest or legal title in that thing. This mediating relationship between individual, property, and State is called a property regime. In sociology and anthropology, property is often defined as a relationship between two or more individuals and an object, in which at least one of these individuals holds a bundle of rights over the object. The distinction between "collective property" and "private property" is regarded as confusion since different individuals often hold differing rights over a single object. Types of property include real property (the combination of land and any improvements to or on the ground), personal property (physical possessions belonging to a person), private property (property owned by legal persons, business entities or individual natural persons), public property (State-owned or publicly owned and available possessions) and intellectual property (exclusive rights over artistic creations, inventions, etc.). However, the last is not always as widely recognized or enforced. An article of property may have physical and incorporeal parts. A title, or a right of ownership, establishes the relation between the property and other persons, assuring the owner the right to dispose of the property as the owner sees fit. The unqualified term "property" is often used to refer specifically to real property. (en)
 • Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif.Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property (tanah), (personal property) (kepemilikan barang secara fisik lainnya), dan kekayaan intelektual.hak dari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi "kepunyaan seseorang" baik pribadi maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya ataupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Beberapa ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya mengatakan bahwa hak itu timbul dari moralitas atau (natural law). (in)
 • La propriété est la « possession » d'un bien meuble ou immeuble ou d'une production intellectuelle, reconnue et consacrée par une autorité (divine ou humaine), la société, la loi, la raison générale ou le consentement universel, etc. C'est selon Pierre-Joseph Proudhon une usucapion ou une usurpation. La Révolution française a exalté le droit de propriété : inviolable et sacrée, selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet absolutisme de principe issu du mansipium romain sera dans les faits accompagné de limites de plus en plus nombreuses. En France la propriété est définie, par l'article 544 du Code civil, comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le propriétaire en droit français ne perd pas son droit de propriété par le non-usage de la chose, la propriété a un caractère imprescriptible et ce droit de propriété peut être transmis aux héritiers. La propriété qui s'exerce sur des biens accepte son corollaire par lequel il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous (Des lois de police règlent la manière d'en jouir), consacré par l'Article 714 du Code civil. Le terme « propriété », du latin juridique exproprias « propriété, caractère propre, spécifique » et « droit de possession, chose possédée » à l'époque impériale[Laquelle ?], conserve actuellement les deux mêmes sens[réf. souhaitée]. On traite ici du second, socialement plus important et plus disputé[réf. nécessaire] : un ensemble de droits qui confèrent des prérogatives exclusives à une ou plusieurs personnes sur des territoires, des objets, des êtres, des idées ou des méthodes, ainsi que les choses visées[Quoi ?]. (fr)
 • 財物(ざいぶつ)とは、刑法における法律用語であり、移転罪の客体である。定義に関しては争いがある。 (ja)
 • 재산권(財産權)은 개인이나 단체가 경제적 이익을 목적으로 하는 권리를 뜻하는 법적 용어이다. 이러한 중요한 권리로는 부동산, 동산, 지적 재산 등을 들 수 있다. 소유권의 권한은 다른 개인이나 그룹과 관련하여 물건을 소유하는 것을 확정하는 재산권과 관련되어 있으며, 사용, 양도 여부에 관계 없이 재산의 구분을 보증한다.물권은 특정의 독립된 물건 자체를 객체로 하여 권리를 실현하는 재산권이다. 이에 비하여 채권은 특정인의 행위를 그 객체로 하여 권리를 실현하는 재산권이다. (ko)
 • La proprietà (in latino proprietas da proprius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano). Si parla di proprietà privata, o pubblica, con riferimento allo status - privato o pubblico - del soggetto giuridico cui spetta la titolarità del diritto. Nel linguaggio comune, il termine "proprietà", oltre alla situazione giuridica soggettiva designa anche il bene oggetto del diritto. La proprietà stabilisce che "il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". (it)
 • Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten. Wanneer een natuurlijke persoon iets in eigendom heeft heet dit , privaat- of privé-eigendom; iets dat eigendom is van een gemeenschap heet gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom in handen van een staat heet publiek eigendom of . De rechthebbende van de eigendom van een zaak of goed wordt eigenaar genoemd. Sinds de afschaffing van het feodalisme heeft iedere burger in Belgie en Nederland het recht goederen in eigendom te hebben. In het dagelijks spraakgebruik en in andere wetenschappen dan het recht wordt bezit vaak als synoniem van eigendom gebruikt. Zowel het Belgisch als het Nederlands recht maakt hier echter een onderscheid: bezit is hier slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak — de zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurd, gepacht of gestolen zijn. In deze laatste gevallen is juridisch sprake van houderschap (of detentie), niet van eigendom. De manier waarop eigendom in een samenleving is geregeld is een van de meest fundamentele onderdelen van een maatschappijordening, omdat dit de economische verhoudingen bepaalt: wie is eigenaar van grond, delfstoffen of industrie, in het Marxisme schaarse productiemiddelen genoemd? Deze vraag heeft in de loop van de geschiedenis conflicten opgeleverd, variërend van filosofisch debat tot oorlogvoering. In de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie speelden eigendomsrechten een centrale rol. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren tachtig van de 20e eeuw waren eigendomsrechten een bron van conflicten in Oost-West verhoudingen.Tegenwoordig is het recht op eigendom als grondrecht in vrijwel alle nationale grondwetten van staten ter wereld opgenomen. (nl)
 • Majątek – w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa majątkowe. Do majątku mogą wchodzić długi (które są pasywami majątkowymi). Majątek stanowi podstawowy składnik działalności gospodarczej, jest to tzw. majątek produkcyjny. Majątek brutto pomniejszony o zobowiązania stanowi majątek netto. Majątek zawsze jest odnoszony do konkretnego podmiotu, do którego należy. Przepisy mogą wskazywać przypadki, w których z ogólnego majątku wyodrębnia się określone składniki, tworząc w ten sposób majątek odrębny. Takie wyodrębnione składniki są regulowane przepisami szczególnymi. Przykładem majątku odrębnego jest majątek wspólny małżonków, spadek do chwili przyjęcia przez spadkobierców i majątek spółki cywilnej. (pl)
 • Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma. Äganderätten är en metafysisk rättighet till egendom vilken anses representera ett betydande kommersiellt bytesvärde, kan i allmänhet registreras hos nationell statlig myndighet (publicitetsprincipen). Fast egendom är sådant som inte kan flyttas, i huvudsak fastigheter, medan lös egendom utgörs av all annan egendom, oavsett om den är materiell eller immateriell. Ägaren kan med stöd av sin metafysiska äganderätt företa de åtgärder och dispositioner som han finner vara lämpliga. Ägaren kan sägas ha en allmän fri förfoganderätt. Äganderätten kan dock begränsas genom sedvanerätt, avtal, domstolspraxis eller med uttryckligt stöd i lag. Egendom representerar dels ett icke-kommersiellt bruksvärde och dels ett kommersiellt bytesvärde. (sv)
 • Propriedade é o direito subjetivo absoluto (com eficácia erga omnes) que permite a uma pessoa (denominada então "proprietário") o gozo de uma coisa (uso, fruição e disposição), em todas as suas relações como indivíduo. É também o direito/faculdade de usar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha, e somente pode ser aplicada a algo escasso. Orlando Gomes descreve que é ainda um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo. Algumas correntes jurídicas, econômicas e até filosóficas vão entender o direito à propriedade como um direito natural, concepção cuja própria aceitação não é uníssona no meio acadêmico e jurídico. Em economia, propriedade significa o direito de tomar decisões sobre um recurso escasso (de como usá-lo, ou até mesmo se usará ou não, ou de vendê-lo); este recurso é propriedade de seu dono. (pt)
 • 财产(英語:Property),指能夠被擁有的任何有形或無形事物,多指具有经济价值,依一定之目的而结合之权利义务之总体。在中国大陆地区的法律条文中,某些涉及物权的民事法律对于物权的客体多不使用“物”、“特定物”、“独立物”、“有体物”这样的概念,而是直接使用“财产”一词。值得注意的是,财产的范畴是随着时代的发展不断扩张的。 一些研究認為,私有財產普遍存在於所有的人類文化當中,是普世文化通則之一。即便是小朋友也能輕易地了解私有財產的觀念,甚至在像是黑猩猩等一些非人類的動物身上,也可以觀察到私有財產的存在;而私有制,也就是對私有財產的保障,是一個數千年來受到認可且廣為接受的制度。 (zh)
 • Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность. В зависимости от имущества его владелец имеет право потреблять, изменять, делить, переоформлять, сдавать в аренду, закладывать, продавать, обменивать, передавать, дарить или уничтожать его, а также исключать других из этих процессов, а также, возможно, отказаться от него. Независимо от характера собственности, его владелец имеет право надлежащим образом использовать его или, по крайней мере, только хранить его. Имущество часто разделяют на материальное и нематериальное. (ru)
 • Майно — предмети матеріального світу, які перебувають у власності суб'єкта права (фізична особа, юридична особа, держава, територіальна громада, Український народ), у тому числі: окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов'язки, гроші і цінні папери, а також майнові права на них. Майно поділяється на рухоме і нерухоме, а також за іншими ознаками. Право власності на майно окремих категорій посвідчується правовстановлюючими документами. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23626 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 69430 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124874132 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
 • Harold Demsetz (en)
dbp:source
 • "Toward a Theory of property Rights", The American Economic Review 57 , p. 347. (en)
dbp:state
 • collapsed (en)
dbp:text
 • In the world of Robinson Crusoe, property rights play no role. property rights are an instrument of society and derive their significance from the fact that they help a man form those expectations which he can reasonably hold in his dealings with others. These expectations find expression in society's laws, customs, and more. An owner of property rights possesses the consent of fellowmen to allow him to act in particular ways. An owner expects the community to prevent others from interfering with his actions, provided that these actions are not prohibited in the specifications of his rights. (en)
dbp:title
 • Other related topics (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní. Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný vlastník volně nakládat. (cs)
 • Η ιδιοκτησία ως όρος του δικαίου αναφέρεται στην κυριότητα, το απόλυτο δικαίωμα στην χρήση και εκμετάλλευση ενός πράγματος. (el)
 • Jabetza gauzez era absolutuenean gozatzeko eta xedatzeko eskubidea da, legeek edo erregelamenduek debekaturiko erabilerarik ematen ez zaien bitartean. Ordenamendu juridikoak ondasun bati buruz ematen dituen ahalmen juridikoak erabiltzea dakarren da. Jabetza-eskubidearen xedea jabetzan har daitezkeen ondasun guztiek osatzen dute. Baldintza hori betetzeko, oro har, hiru baldintza bete behar dira: ondasuna erabilgarria izatea, hori ez balitz jabetzeak ez lukeelako amaierarik izango; ondasuna kopuru mugatuan existitzea; eta okupagarria izatea, bestela ezin izango delako jardun. (eu)
 • 財物(ざいぶつ)とは、刑法における法律用語であり、移転罪の客体である。定義に関しては争いがある。 (ja)
 • 재산권(財産權)은 개인이나 단체가 경제적 이익을 목적으로 하는 권리를 뜻하는 법적 용어이다. 이러한 중요한 권리로는 부동산, 동산, 지적 재산 등을 들 수 있다. 소유권의 권한은 다른 개인이나 그룹과 관련하여 물건을 소유하는 것을 확정하는 재산권과 관련되어 있으며, 사용, 양도 여부에 관계 없이 재산의 구분을 보증한다.물권은 특정의 독립된 물건 자체를 객체로 하여 권리를 실현하는 재산권이다. 이에 비하여 채권은 특정인의 행위를 그 객체로 하여 권리를 실현하는 재산권이다. (ko)
 • 财产(英語:Property),指能夠被擁有的任何有形或無形事物,多指具有经济价值,依一定之目的而结合之权利义务之总体。在中国大陆地区的法律条文中,某些涉及物权的民事法律对于物权的客体多不使用“物”、“特定物”、“独立物”、“有体物”这样的概念,而是直接使用“财产”一词。值得注意的是,财产的范畴是随着时代的发展不断扩张的。 一些研究認為,私有財產普遍存在於所有的人類文化當中,是普世文化通則之一。即便是小朋友也能輕易地了解私有財產的觀念,甚至在像是黑猩猩等一些非人類的動物身上,也可以觀察到私有財產的存在;而私有制,也就是對私有財產的保障,是一個數千年來受到認可且廣為接受的制度。 (zh)
 • Майно — предмети матеріального світу, які перебувають у власності суб'єкта права (фізична особа, юридична особа, держава, територіальна громада, Український народ), у тому числі: окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов'язки, гроші і цінні папери, а також майнові права на них. Майно поділяється на рухоме і нерухоме, а також за іншими ознаками. Право власності на майно окремих категорій посвідчується правовстановлюючими документами. (uk)
 • الملكية الشخصية أو خاصية الشخص (باللاتينية: Res Privata) بشكل عام هي ما ينتمي لشيء ما كعنصر من عناصر شيء آخر وربّما يكون عنصر من عدّة عناصر منتمية لشيئ آخر ماديةً كانت أم غير مادية من ممتلكات شخص وربّما تكون من ممتلكات مجموعة أشخاص أو كيان قانوني أو شركة. اعتمادًا على طبيعة الشيء المملوك فيمكن لمالكه استهلاكه أو تغييره أو مشاركته أو إعادة تعريفه أو تأجيره أو رهنه أو بيعه أو تبادله أو تحويله أو التخلي عنه أو إتلافه أو منع الآخرين من التدخل به.وبغض النظر عن طبيعة الشيء المملوك فإن للمالك الحق في استخدامه بشكل صحيح أو بأي شكل يريده ويمكنه الاحتفاظ به بشكل حصري. (ar)
 • La propietat (del llatí Res privata) en abstracte és allò que pertany o amb alguna cosa, ja sigui com a atribut o com a component d'aquesta cosa. Es tracta d'un o més components (més que d'atributs), ja siguin físics o incorporis, del patrimoni d'una persona jurídica. Depenent de la naturalesa de la propietat, un propietari té dret a consumir, alterar, compartir, redefinir, llogar, hipotecar, empenyorar, vendre, intercanviar, transferir, regalar-lo o destruir-lo, o a excloure altres de fer aquestes coses, o abandonar-lo; mentre que, independentment de la naturalesa de l'immoble, el seu propietari té dret a utilitzar-lo correctament (com a durador, mitjà o factor, o el que sigui), o, si més no, a conservar-lo en exclusiva. (ca)
 • Eigentum (Lehnübersetzung aus dem lat. proprietas zu proprius „eigen“) bezeichnet die rechtliche Herrschaft an einer Sache, welche die Rechtsordnung an einer Sache zulässt. Merkmale moderner Formen des Eigentums sind die rechtliche Zuordnung von Gütern zu einer natürlichen oder juristischen Person, die Anerkennung der beliebigen Verfügungsgewalt des Eigentümers und die Beschränkung des Eigentümerbeliebens durch Gesetze. Eigentum ist in den meisten Verfassungen als Grundrecht geschützt, aber nicht inhaltlich bestimmt. Der materiale Gehalt des Eigentums ergibt sich aus einer Vielzahl von Gesetzen des Privatrechts und Öffentlichen Rechts (Bodenrecht, Mietrecht, Kaufrecht, Denkmalschutz, Umweltrecht, Steuergesetze etc.; als Besonderheit: Tierschutz) oder gerichtlichen Präzedenzfällen. Man spri (de)
 • Posedo, posedorajto aŭ proprietorajtoj en juro kaj laŭ ĝeneralaj terminoj estas la rekta povo sur objekto aŭ alimaniere dirite, la kapableco de ties titolanto disponi el ĝi, sen pli da limoj ol tiuj proklamitaj en la leĝo. Laŭ subjektiva signifo, la vorto estas sinonimo de kapableco aŭ atribuo propra de iu subjekto. Tiu ĉi estas la senso kiun havis la posedo en Romio, kie ĝi estis komprenata kiel absoluta rajto aplikebla sur iu havaĵo: ius utendi, fruendi et abutendi. (Vidu sube) (eo)
 • La propiedad o dominio es un poder directo e inmediato sobre una cosa, que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las que establezcan las leyes. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplican el ordenamiento jurídico concede sobre un bien.​ el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. (es)
 • Is córas cearta é maoin a thugann smacht dlíthiúil do dhaoine ar rudaí luachmhara, agus tagraíonn sé freisin do na rudaí luachmhara iad féin. Ag brath ar nádúr na maoine, féadfaidh sé go mbeidh sé de cheart ag úinéir maoine úinéir maoine í a úsáid, a athrú, a roinnt, a athshainiú,, a ligean ar cíos, ar morgáiste, a chuir ngeall, a dhíol, a mhalartú, a aistriú, a thabhairt chun bealaigh nó a dhíothú, a thabhairt uaidh nó daoine eile a eisiamh ó na nithe sin a dhéanamh, chomh maith le b'fhéidir é a thréigean ; ach beag beann ar chineál na maoine, tá an ceart ag a úinéir í a úsáid i gceart faoi na cearta maoine a deonaíodh . (ga)
 • Property is a system of rights that gives people legal control of valuable things, and also refers to the valuable things themselves. Depending on the nature of the property, an owner of property may have the right to consume, alter, share, redefine, rent, mortgage, pawn, sell, exchange, transfer, give away or destroy it, or to exclude others from doing these things, as well as to perhaps abandon it; whereas regardless of the nature of the property, the owner thereof has the right to properly use it under the granted property rights. (en)
 • Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif.Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property (tanah), (personal property) (kepemilikan barang secara fisik lainnya), dan kekayaan intelektual.hak dari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi "kepunyaan seseorang" baik pribadi maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya ataupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Beberapa ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya mengatakan bahwa hak itu t (in)
 • La propriété est la « possession » d'un bien meuble ou immeuble ou d'une production intellectuelle, reconnue et consacrée par une autorité (divine ou humaine), la société, la loi, la raison générale ou le consentement universel, etc. C'est selon Pierre-Joseph Proudhon une usucapion ou une usurpation. La Révolution française a exalté le droit de propriété : inviolable et sacrée, selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet absolutisme de principe issu du mansipium romain sera dans les faits accompagné de limites de plus en plus nombreuses. (fr)
 • La proprietà (in latino proprietas da proprius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano). Si parla di proprietà privata, o pubblica, con riferimento allo status - privato o pubblico - del soggetto giuridico cui spetta la titolarità del diritto. (it)
 • Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten. Wanneer een natuurlijke persoon iets in eigendom heeft heet dit , privaat- of privé-eigendom; iets dat eigendom is van een gemeenschap heet gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom in handen van een staat heet publiek eigendom of . De rechthebbende van de eigendom van een zaak of goed wordt eigenaar genoemd. Sinds de afschaffing van het feodalisme heeft iedere burger in Belgie en Nederland het recht goederen in eigendom te hebben. (nl)
 • Majątek – w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa majątkowe. Do majątku mogą wchodzić długi (które są pasywami majątkowymi). Majątek stanowi podstawowy składnik działalności gospodarczej, jest to tzw. majątek produkcyjny. Majątek brutto pomniejszony o zobowiązania stanowi majątek netto. Majątek zawsze jest odnoszony do konkretnego podmiotu, do którego należy. (pl)
 • Propriedade é o direito subjetivo absoluto (com eficácia erga omnes) que permite a uma pessoa (denominada então "proprietário") o gozo de uma coisa (uso, fruição e disposição), em todas as suas relações como indivíduo. É também o direito/faculdade de usar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha, e somente pode ser aplicada a algo escasso. Orlando Gomes descreve que é ainda um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo. Algumas correntes jurídicas, econômicas e até filosóficas vão entender o direito à propriedade como um direito natural, concepção cuja própria aceitação não é uníssona no meio acadêmico e jurídico. (pt)
 • Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma. Äganderätten är en metafysisk rättighet till egendom vilken anses representera ett betydande kommersiellt bytesvärde, kan i allmänhet registreras hos nationell statlig myndighet (publicitetsprincipen). Fast egendom är sådant som inte kan flyttas, i huvudsak fastigheter, medan lös egendom utgörs av all annan egendom, oavsett om den är materiell eller immateriell. (sv)
 • Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность. В зависимости от имущества его владелец имеет право потреблять, изменять, делить, переоформлять, сдавать в аренду, закладывать, продавать, обменивать, передавать, дарить или уничтожать его, а также исключать других из этих процессов, а также, возможно, отказаться от него. Независимо от характера собственности, его владелец имеет право надлежащим образом использовать его или, по крайней мере, только хранить его. Имущество часто разделяют на материальное и нема (ru)
rdfs:label
 • Property (en)
 • ملكية شخصية (ar)
 • Propietat (ca)
 • Majetek (cs)
 • Eigentum (de)
 • Ατομική ιδιοκτησία (el)
 • Posedo (eo)
 • Jabetza (eu)
 • Propiedad (es)
 • Maoin (cearta dlíthiúla) (ga)
 • Properti (in)
 • Proprietà (diritto) (it)
 • Propriété (fr)
 • 財物 (ja)
 • 재산권 (ko)
 • Eigendom (nl)
 • Propriedade (direito) (pt)
 • Majątek (pl)
 • Имущество (ru)
 • Egendom (sv)
 • 財產 (zh)
 • Майно (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:notableIdea of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License