A parameter (from the Ancient Greek παρά, para: "beside", "subsidiary"; and μέτρον, metron: "measure"), generally, is any characteristic that can help in defining or classifying a particular system (meaning an event, project, object, situation, etc.). That is, a parameter is an element of a system that is useful, or critical, when identifying the system, or when evaluating its performance, status, condition, etc. Parameter has more specific meanings within various disciplines, including mathematics, computer programming, engineering, statistics, logic and linguistics.

Property Value
dbo:abstract
 • المَعلم أو الوسيط (البارامتر) (بالإنجليزية: Parameter) هو عنصر أو قيمة ثابتة في معادلة، حيث يتم تغيير قيم الأوسطة في دالة، لمعرفة سلوك المنحنى أوالسطح الناتج عن هذه الدالة .لذا فهذا النوع من الثابتات يسهم في اتخاذ القرار. (ar)
 • Un paràmetre és una constant arbitrària que pot prendre qualsevol valor. El valor particular que prengui caracteritzarà un membre particular d’un sistema d’expressions, funcions, corbes, superfícies, etc. El valor d’aquesta constant és fix dins d’aquest sistema, però és alterable fora d’ell. És una constant tal, que altres constants poden ésser expressades en funció d’ella. (ca)
 • A parameter (from the Ancient Greek παρά, para: "beside", "subsidiary"; and μέτρον, metron: "measure"), generally, is any characteristic that can help in defining or classifying a particular system (meaning an event, project, object, situation, etc.). That is, a parameter is an element of a system that is useful, or critical, when identifying the system, or when evaluating its performance, status, condition, etc. Parameter has more specific meanings within various disciplines, including mathematics, computer programming, engineering, statistics, logic and linguistics. (en)
 • Als Parameter (griechisch παρά para, deutsch ‚neben‘ und μέτρον metron ‚Maß‘), auch Formvariable, wird in der Mathematik eine Variable bezeichnet, die gemeinsam mit anderen Variablen auftritt, aber von anderer Qualität ist. Man spricht auch davon, dass ein Parameter beliebig, aber fest ist. Er unterscheidet sich damit von einer Konstanten dadurch, dass der Parameter nur für einen gerade betrachteten Fall konstant ist, für den nächsten Fall aber variiert werden kann. In der Gleichung sind sowohl als auch Variablen. Je nachdem, ob oder als Parameter betrachtet wird, wird durch dann eine Funktion der übrigen Variablen beschrieben mit jeweils unterschiedlichem Charakter: * Hält man fest, dann ergibt sich eine quadratische Funktion mit , deren Graph eine Parabel mit der Öffnung ist. Diese Öffnung hängt von der speziellen Wahl des Parameters ab. * Hält man fest, ergibt sich eine lineare Funktion mit , deren Graph eine Gerade mit der Steigung durch den Ursprung der y-b-Ebene darstellt. Die Steigung hängt von der speziellen Wahl des Parameters ab. Setzt man nacheinander verschiedene Werte für einen Parameter ein, erhält man eine Kurvenschar. Beispielsweise kann ein Parameter den Graphen einer Funktion mit auf verschiedene Weise beeinflussen: * : Eine Veränderung des Parameters gegenüber führt zu einer Verschiebung des Graphen in Richtung der y-Achse um Einheiten. * : Eine Veränderung des Parameters gegenüber führt zu einer Verschiebung des Graphen in Richtung der x-Achse um Einheiten. * : Eine Veränderung des Parameters gegenüber führt zu Streckung oder Stauchung in Richtung der y-Achse. Ist der Betrag von kleiner 1, dann liegt eine Stauchung vor. Ist negativ, dann wird der Graph zusätzlich an der x-Achse gespiegelt. * : Eine Veränderung des Parameters gegenüber führt zu Streckung oder Stauchung in Richtung der x-Achse. Ist der Betrag von kleiner 1, dann liegt eine Streckung vor. Ist negativ, dann wird der Graph zusätzlich an der y-Achse gespiegelt. Für eine weitere Verwendung des Begriffs Parameter in der Mathematik siehe Parameterdarstellung. Per Konvention werden Parameter meist mit Buchstaben vom Anfang des lateinischen oder griechischen Alphabets bezeichnet ( oder mit Indizes oder etc.), Variablen hingegen mit Buchstaben vom Ende des Alphabets (). (de)
 • Matematiko > Parametro Parametro (de greka lingvo "parametron" - 'mezuranta') estas grando, kies signifo servas por distingo de elementoj de iu aro inter si. Ekzemple, en Kartezia koordinata sistemo la ekvacio (x-a)2 + (y-b)2 = 1 difinas tutan aron de la cirkloj, kies radiuso egalas al 1 en la ebeno xOy. Konsiderante, ke a=3 kaj b=4, oni apartigas el tiu aro la cirkloj tute difinitan cirklon, kiu havas centron en la punkto (3,4). Sekve, la grandoj a kaj b estas parametroj de la cirklo en la ekzamenita aro. Simile oni povas paroli pri parametroj de rekto, ebeno, sfero, ktp. Parametro por funkcio estas konstanto de la funkcio, kiu havas diversajn valorojn por diversaj funkcioj apartenantaj al certa familio de funkcioj. (eo)
 • 数学における媒介変数(ばいかいへんすう)、 助変数(じょへんすう、英: auxiliary variable; 補助変数)、パラメータ(英: parameter; 母数、径数)は、主たる変数(自由変数)に対して補助的に用いられる。異なる変数の間の陰伏的な関係を記述する媒介変数は、その媒介変数が変化したときの系の振る舞いを見るという意味で「変数」と見ることができるが、対照的に主変数の変化に伴う系の振る舞いを調べたい場合などでは、しばしば補助変数は(「値を取り換えることができる」という意味で値は任意にとれるけれども)「定数」として扱われる。 広範な各分野においてより特定の意味を持って用いられるけれども、一般に「パラメータ」は特定の系(事象や対象や状況など)を決定したり分類したりする助けとなる任意の特徴量を言う。つまり、パラメータは系の同定(あるいは、状態や振る舞いの評価、条件の特定など)に際して有用あるいは重大な役割を果たす系の要素となるものである。 (ja)
 • 매개변수(媒介變數), 파라미터(parameter), 모수(母數)는 수학과 통계학에서 어떠한 시스템이나 함수의 특정한 성질을 나타내는 변수를 말한다. 일반적으로는 θ라고 표현되며, 다른 표시는 각각 독특한 뜻을 지닌다. 함수의 수치를 정해진 에서 구하거나 시스템의 반응을 결정할 때는 독립변수는 변하지만 매개변수는 일정하다. 다른 매개변수를 이용해 함수의 다른 수치를 다시 구하거나 시스템의 다른 반응을 볼 수도 있다. 에서는 독립적 변수가 매개변수라고 일컬어진다. (ko)
 • Een parameter is in de exacte wetenschappen een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop is bijvoorbeeld een parameter van het lichtsysteem in de kamer. De temperatuur en de stand van de thermostaat zijn parameters van het verwarmingssysteem. In de wiskunde gebruikt men een parameter om wiskundige objecten variabel te maken. Zo kan ax + 3 weliswaar opgevat worden als een functie van de twee variabelen a en x, maar kunnen we ook stellen dat we voor elke waarde van de parameter a een andere functie f hebben, gegeven door ƒ(x) = ax + 3 In het eerste geval hebben we één functie met twee argumenten, in het andere geval vele functies met één argument, samengevat in één uitdrukking met een parameter en een argument. Argumenten worden vaak aangeduid met letters die aan het einde van het alfabet voorkomen, zoals x, y en z, zodat die gemakkelijk kunnen worden onderscheiden van parameters. (nl)
 • Parametr – niewiadoma łącząca funkcję ze zmiennymi, w przypadku gdy relację tę trudno jest wyrazić równaniem. Innymi słowy jest to litera występująca w formule matematycznej, pełniąca w niej rolę współczynnika liczbowego. (pl)
 • Пара́метр (от др.-греч. παραμετρέω — «отмеривающий»; где παρά: «рядом», «второстепенный», «вспомогательный», «подчинённый»; и μέτρον: «измерение») — величина, значения которой служат для различения элементов некоторого множества между собой.. Параметр - величина, постоянная в пределах данного явления или задачи, но при переходе к другому явлению или задаче могущая изменить своё значение. Иногда параметрами называют также величины, очень медленно изменяющиеся по сравнению с другими величинами (переменными). (ru)
 • En parameter är en storhet som betraktas som konstant i en given situation men som kan anta andra konstanta värden i andra situationer. Parametrar används i matematiska formler, inom programmering, i parametriserade konstruktionsbeskrivningar, i inställbara apparater med mera. Om en storhet ska klassas som parameter eller variabel beror ofta på sammanhanget. Inom datavetenskap och programmering benämns ibland samma företeelse både parameter och variabel. Det gäller speciellt argument i funktionsprocedurers argumentlista. Genom att anroparen ger argumenten värden eller adresser vid anropet, bestäms i detalj vad funktionen ska göra just denna gång. Men samma funktion kan användas av olika anropare där den matematiska synen på vad som ska kallas variabel och parameter kan vara olika. Funktionen själv ser inte dessa sammanhang utan gör bara en isolerad beräkning varje gång någon anropar den. I dess perspektiv kan argumenten lika gärna kallas parametrar som variabler. Ofta kallas de just argument, och ges ibland till och med prefixet "a" för att särskilja dem från lokala variabler. (sv)
 • 在数学和统计学裡,参数(英語:parameter)是使用来建立函数和变量之间关系(当这种关系很难用方程来阐述时)的一个数量。在不同的语境里这一术语可能有特殊用途。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 25065 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20132 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982902484 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المَعلم أو الوسيط (البارامتر) (بالإنجليزية: Parameter) هو عنصر أو قيمة ثابتة في معادلة، حيث يتم تغيير قيم الأوسطة في دالة، لمعرفة سلوك المنحنى أوالسطح الناتج عن هذه الدالة .لذا فهذا النوع من الثابتات يسهم في اتخاذ القرار. (ar)
 • Un paràmetre és una constant arbitrària que pot prendre qualsevol valor. El valor particular que prengui caracteritzarà un membre particular d’un sistema d’expressions, funcions, corbes, superfícies, etc. El valor d’aquesta constant és fix dins d’aquest sistema, però és alterable fora d’ell. És una constant tal, que altres constants poden ésser expressades en funció d’ella. (ca)
 • A parameter (from the Ancient Greek παρά, para: "beside", "subsidiary"; and μέτρον, metron: "measure"), generally, is any characteristic that can help in defining or classifying a particular system (meaning an event, project, object, situation, etc.). That is, a parameter is an element of a system that is useful, or critical, when identifying the system, or when evaluating its performance, status, condition, etc. Parameter has more specific meanings within various disciplines, including mathematics, computer programming, engineering, statistics, logic and linguistics. (en)
 • 数学における媒介変数(ばいかいへんすう)、 助変数(じょへんすう、英: auxiliary variable; 補助変数)、パラメータ(英: parameter; 母数、径数)は、主たる変数(自由変数)に対して補助的に用いられる。異なる変数の間の陰伏的な関係を記述する媒介変数は、その媒介変数が変化したときの系の振る舞いを見るという意味で「変数」と見ることができるが、対照的に主変数の変化に伴う系の振る舞いを調べたい場合などでは、しばしば補助変数は(「値を取り換えることができる」という意味で値は任意にとれるけれども)「定数」として扱われる。 広範な各分野においてより特定の意味を持って用いられるけれども、一般に「パラメータ」は特定の系(事象や対象や状況など)を決定したり分類したりする助けとなる任意の特徴量を言う。つまり、パラメータは系の同定(あるいは、状態や振る舞いの評価、条件の特定など)に際して有用あるいは重大な役割を果たす系の要素となるものである。 (ja)
 • 매개변수(媒介變數), 파라미터(parameter), 모수(母數)는 수학과 통계학에서 어떠한 시스템이나 함수의 특정한 성질을 나타내는 변수를 말한다. 일반적으로는 θ라고 표현되며, 다른 표시는 각각 독특한 뜻을 지닌다. 함수의 수치를 정해진 에서 구하거나 시스템의 반응을 결정할 때는 독립변수는 변하지만 매개변수는 일정하다. 다른 매개변수를 이용해 함수의 다른 수치를 다시 구하거나 시스템의 다른 반응을 볼 수도 있다. 에서는 독립적 변수가 매개변수라고 일컬어진다. (ko)
 • Parametr – niewiadoma łącząca funkcję ze zmiennymi, w przypadku gdy relację tę trudno jest wyrazić równaniem. Innymi słowy jest to litera występująca w formule matematycznej, pełniąca w niej rolę współczynnika liczbowego. (pl)
 • Пара́метр (от др.-греч. παραμετρέω — «отмеривающий»; где παρά: «рядом», «второстепенный», «вспомогательный», «подчинённый»; и μέτρον: «измерение») — величина, значения которой служат для различения элементов некоторого множества между собой.. Параметр - величина, постоянная в пределах данного явления или задачи, но при переходе к другому явлению или задаче могущая изменить своё значение. Иногда параметрами называют также величины, очень медленно изменяющиеся по сравнению с другими величинами (переменными). (ru)
 • 在数学和统计学裡,参数(英語:parameter)是使用来建立函数和变量之间关系(当这种关系很难用方程来阐述时)的一个数量。在不同的语境里这一术语可能有特殊用途。 (zh)
 • Als Parameter (griechisch παρά para, deutsch ‚neben‘ und μέτρον metron ‚Maß‘), auch Formvariable, wird in der Mathematik eine Variable bezeichnet, die gemeinsam mit anderen Variablen auftritt, aber von anderer Qualität ist. Man spricht auch davon, dass ein Parameter beliebig, aber fest ist. Er unterscheidet sich damit von einer Konstanten dadurch, dass der Parameter nur für einen gerade betrachteten Fall konstant ist, für den nächsten Fall aber variiert werden kann. Setzt man nacheinander verschiedene Werte für einen Parameter ein, erhält man eine Kurvenschar. (de)
 • Matematiko > Parametro Parametro (de greka lingvo "parametron" - 'mezuranta') estas grando, kies signifo servas por distingo de elementoj de iu aro inter si. Ekzemple, en Kartezia koordinata sistemo la ekvacio (x-a)2 + (y-b)2 = 1 difinas tutan aron de la cirkloj, kies radiuso egalas al 1 en la ebeno xOy. Konsiderante, ke a=3 kaj b=4, oni apartigas el tiu aro la cirkloj tute difinitan cirklon, kiu havas centron en la punkto (3,4). Sekve, la grandoj a kaj b estas parametroj de la cirklo en la ekzamenita aro. Simile oni povas paroli pri parametroj de rekto, ebeno, sfero, ktp. (eo)
 • Een parameter is in de exacte wetenschappen een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop is bijvoorbeeld een parameter van het lichtsysteem in de kamer. De temperatuur en de stand van de thermostaat zijn parameters van het verwarmingssysteem. ƒ(x) = ax + 3 (nl)
 • En parameter är en storhet som betraktas som konstant i en given situation men som kan anta andra konstanta värden i andra situationer. Parametrar används i matematiska formler, inom programmering, i parametriserade konstruktionsbeskrivningar, i inställbara apparater med mera. Om en storhet ska klassas som parameter eller variabel beror ofta på sammanhanget. (sv)
rdfs:label
 • Parameter (en)
 • وسيط (رياضيات) (ar)
 • Paràmetre (ca)
 • Parameter (Mathematik) (de)
 • Parametro (eo)
 • 媒介変数 (ja)
 • 매개변수 (ko)
 • Parameter (nl)
 • Parametr (matematyka) (pl)
 • Параметр (ru)
 • Parameter (sv)
 • Параметр (uk)
 • 参数 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of