Plants are mainly multicellular organisms, predominantly photosynthetic eukaryotes of the kingdom Plantae. Historically, plants were treated as one of two kingdoms including all living things that were not animals, and all algae and fungi were treated as plants. However, all current definitions of Plantae exclude the fungi and some algae, as well as the prokaryotes (the archaea and bacteria). By one definition, plants form the clade Viridiplantae (Latin name for "green plants"), a group that includes the flowering plants, conifers and other gymnosperms, ferns and their allies, hornworts, liverworts, mosses and the green algae, but excludes the red and brown algae.

Property Value
dbo:abstract
 • نباتات جنينية أو الايمبريويات أو نباتات الأرض (الاسم العلمي:Embryophytes) هي قسم نباتي يتبع النباتات الخضراء . (ar)
 • النبيت Flora هي الحياة النباتية التي تحدث في منطقة أو وقت ما، و تنشأ عموما بشكل طبيعي أو واطن , و يقابلها في المملكة الحيوانية مصطلح Fauna أي الحيوانات. و تشكل كل من النباتات والحيوانات وغيرها من أشكال الحياة مثل الفطريات ما يعرف ب الكائنات الحية. و في بعض الأحيان يشار إلى البكتيريا و الفطريات أيضا باسم النبت ، كما هو الحال في النبيت المعوي أو النبيت الجلدي. (ar)
 • النباتات (الاسم العلمي: Plantae) هي مجموعة رئيسية من الكائنات الحية، من أمثلتها الأشجار والأزهار والأعشاب والشجيرات والحشائش وأيضا السراخس. تقسم النباتات إلى: نباتات بذرية، نباتات لاوعائية، سراخس وشبيهات السراخس. نُشرت عام 2011 دراسة قدرت عدد الأنواع النباتية في الكرة الأرضية بحوالي 8.7 مليون نوع، منها 6.5 مليون نوع على البر و2.2 مليون نوع في البحر. حتى عام 2004 بلغ عدد الأنواع النباتية التي تم تمييزها وتحديدها 287,655 نوع نباتي، منها 258,650 مزهرة و15,000 لاوعائية. أهم ميزة للنباتات أنها ذاتية التغذية، وبالتالي فهي توفر الغذاء لنفسها وللحيوانات العاشبة أيضاً وللإنسان، مما يجعلها أهم عناصر دورة الغذاء في الطبيعة. تستطيع النباتات تحويل طاقة الشمس إلى شكل طاقة كيميائية في الكربوهيدرات عن طريق التمثيل الضوئي ضمن الصانعات اليخضورية في خلايا النباتات.تغطي النباتات معظم سطح الأرض، وتستطيع أن تعيش في جميع البيئات، كما أنها تزودنا بالأوكسجين عندما تصنع غذائها الذي يعدّ غذاء للمخلوقات الأخرى، وتطرح بخار الماء الذي يعمل على تلطيف الجو. (ar)
 • Les plantes (Plantae) són organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris). Les plantes obtenen l'energia que necessiten per viure mitjançant el procés bioquímic de la fotosíntesi oxigènica. Inclouen organismes familiars com ara arbres, herbes, matolls, lianes, falgueres, molses i les algues verdes. S'estima que actualment existeixen unes 350.000 espècies de plantes, i es defineixen com a espermatòfits, briòfits, falgueres i falgueres afins. El 2004 se n'havien identificat unes 287.655 espècies, de les quals 258.650 fan flor i 18.000 són briòfits. Fora dels contextos de formació científica, el terme «plantes» implica una associació d'organismes amb certs trets comuns: són multicel·lulars, contenen cel·lulosa, i realitzen la fotosíntesi. (ca)
 • Flora, en botànica, té dues accepcions. El primer significat és la flora d'una superfície o d'un període, fent referència a totes les plantes que viuen en una superfície o període, especialment les autòctones. El segon significat és respecte a un llibre o un altre treball botànic que descriu les espècies de plantes que es fan en una superfície o en un període amb la intenció de permetre'n la identificació. Fauna és el terme corresponent per a referir-se als animals. La paraula flora prové de la dea de la mitologia romana Flora. Flora i fauna i altres formes de vida com els fongs s'anomenen col·lectivament biota. Els bacteris a vegades s'inclouen dins la flora. (ca)
 • Els embriòfits (clade Embryophyta o Metaphyta) és el grup de plantes més conegut. Principalment viuen en hàbitats terrestres, contrastant amb les algues verdes que són principalment aquàtiques. Els embriofitins són organismes eucariotes pluricel·lulars amb òrgans reproductius especialitzats, amb poques excepcions fan la fotosíntesi i utilitzen el diòxid de carboni. (ca)
 • Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryobionta, Telomophyta ) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobených životu na souši. Některé druhy jsou (druhotně) vodní. V jejich životním cyklu je typická rodozměna, kdy se střídá pohlavně rozmnožující se generace (gametofyt) s generací, která se rozmnožuje nepohlavně (sporofyt). U mechorostů převládá gametofyt, který je u pokročilejších skupin naopak zcela potlačen a naprosto závislý na sporofytu. Vyšší rostliny se odvozují od zelených řas, ale jejich tělo není tvořeno stélkou, ale je rozlišeno na jednotlivé rostlinné orgány. Pouze u nejprimitivnějších vyšších rostlin se tělo stále organizačně blíží stélce. V tylakoidech chloroplastů je obsažen chlorofyl a a b. (cs)
 • Rostliny (Plantae, nověji jako superskupina Archaeplastida) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů. Odhaduje se, že se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů rostlin (včetně semenných rostlin, mechorostů a kapraďorostů). Zatím bylo popsáno asi 290 000 druhů, z nichž je asi 260 000 semenných, 15 000 mechorostů a zbytek tvoří zejména kapraďorosty a zelené řasy. Typickým znakem rostlin jsou plastidy s dvoujednotkovou membránou, vzniklé primární endosymbiózou eukaryotní buňky a prokaryotní cyanobakterie (sinice). Mitochondrie mívají ploché kristy, centrioly většinou chybějí. Je vyvinutá buněčná stěna, která obsahuje celulózu, zásobní látkou jsou různé formy škrobu. Většina rostlin získává energii procesem zvaným fotosyntéza, při němž se energie ze slunečního záření využívá k výrobě organických látek s vysokým obsahem energie. V procesu fotosyntézy rostliny pohlcují oxid uhličitý a produkují kyslík. Podle používaných fotosyntetických barviv se rostliny dělí na dvě skupiny: Glaukofyty a ruduchy mají chlorofyl a fykobiliny stejně jako sinice, zeleným řasám a rostlinám fykobiliny chybějí. Glaukofyty jsou zvláštní tím, že u nich je endosymbióza se sinicí teprve v počátcích – nemají pravé plastidy, ale cyanely, které stojí někde na půl cesty mezi plastidem a cyanobakterií, a mají zachovalou peptidoglykanovou buněčnou stěnu. U nově objevené skupiny Rhodephidia k fotosyntéze nedochází vůbec a živí se predací bakterií a jednobuněčných eukaryot. Ačkoli se řasy objevily na souši před více než miliardou let (ale už i komplexnější eukaryota), rostliny osídlily Zem přibližně před půl miliardou let. (cs)
 • Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích. Termín flora se také používá pro rostlinstvo daného biotopu („horská flora“) nebo období („třetihorní flora“).V obecném použití může mít i jiné vymezení, a to užší (pouze "pravá" květena, tedy kvetoucí, semenné rostliny), nebo naopak širší (např. mikroflorou se rozumějí i nerostlinné mikroorganismy: bakterie a prvoci jiných říší). (cs)
 • Με τον όρο φυτό χαρακτηρίζεται ένας από τους τύπους με τους οποίους εμφανίζεται η ζωή στη Γη. Ο όρος φυτό είναι γενική ονομασία που δίνεται στα ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη ζώντα είδη. Τα Φυτά (Plantae) αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασίλεια (μαζί με τα Ζώα, τα Πρώτιστα και τους Μύκητες) που σχηματίζουν το υπερβασίλειο των Ευκαρυωτικών οργανισμών (Ευκάρυα). Μέχρι το 2010 είχαν βρεθεί 300-315 χιλιάδες είδη φυτών, εκ των οποίων τα 260-290 χιλιάδες ήταν Σπερματόφυτα. Σαφή όρια μεταξύ των ζώων και των φυτών είναι δύσκολο να ανευρεθούν και, τις περισσότερες φορές, η διάκριση αυτών είναι τεχνητή, ιδιαίτερα στο επίπεδο των μικροοργανισμών. Τούτο είναι δε πολύ φυσικό αφού και οι δύο κατηγορίες φέρονται να εξελίχθηκαν από ίδιους προγονικούς παράγοντες. Τα ανώτερα, όμως, φυτά διακρίνονται σαφώς από τα ζώα. Ως κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φυτών (φυτικών οργανισμών) προβάλλονται: η αδυναμία μετακίνησης και μερική έλλειψη αισθήσεων, η παρουσία χλωροφύλλης και η θρέψη αυτών από ανόργανες ενώσεις με την λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Επίσης, η παρουσία στα φυτικά κύτταρα της κυτταρίνης, που λείπει τελείως στα ζωικά, είναι εκείνη που αποτελεί και τον ασφαλέστερο χαρακτήρα των φυτών.Η επιστήμη που εξετάζει τα φυτά ονομάζεται Φυτολογία ή Βοτανική. (el)
 • Als Pflanzen (Plantae) werden Lebewesen bezeichnet, die sich nicht fortbewegen können und Photosynthese betreiben. Pilze und Bakterien, die früher auch als zum Pflanzenreich gehörig betrachtet wurden, sind heute ausgeschlossen. Derzeit sind verschiedene Definitionen der Pflanzen gebräuchlich, die sich darin unterscheiden, ob bzw. welche Gruppen von Algen neben den Landpflanzen (Embryophyta) aufgenommen werden. Das Teilgebiet der Biologie, das sich aus historischen Gründen mit der Erforschung der Pflanzen einschließlich aller Algen und der Pilze befasst, ist die Botanik. (de)
 • Χλωρίδα είναι ο γενικός όρος που χαρακτηρίζει το σύνολο των φυτών τα οποία φύονται στη γη, σε αντίθεση προς τον όρο «πανίδα», που αναφέρεται στο σύνολο των ζώων. Ο όρος χλωρίδα μπορεί να έχει και πιο περιορισμένη σημασία: να αναφέρεται στο σύνολο των φυτών που αυτοφύονται σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. , ινδική χλωρίδα) ή σε ένα ορισμένο (π.χ. αλπική χλωρίδα, , , χλωρίδα των τελμάτων ή των ερήμων). Μπορεί ακόμη να αφορά μία ορισμένη περίοδο του έτους (π.χ. του θέρους ή χειμερινή χλωρίδα) ή ακόμη ορισμένες γεωλογικές περιόδους (π.χ. χλωρίδα της λιθανθρακοφόρου, χλωρίδα της δεβονίου). Ο όρος μικροχλωρίδα (microflora), χαρακτηρίζει είτε τη χλωρίδα ενός μικροβιότοπου, είτε οποιοδήποτε μικροσκοπικό φυτό που δεν είναι ορατό με γυμνό οφθαλμό. (el)
 • Die Embryophyta, oft auch als Landpflanzen bezeichnet, sind ein biologisches Taxon, das die Samenpflanzen, die Farne, die Schachtelhalme, die Bärlappgewächse und die Moose umfasst. Das namengebende gemeinsame Merkmal der Embryophyta ist der Embryo, der sich bei Samenpflanzen im Samen befindet. Bislang sind etwa 280.000 Arten beschrieben, darunter etwa 250.000 Bedecktsamer (Blütenpflanzen). Rund ein Fünftel davon sind vom Aussterben bedroht. (de)
 • Flaŭro aŭ plantaro estas la tuto de plantoj en certa regiono aŭ epoko respektive la sistema priskribo de ĝia tuto.Ĝi estas listigita en listoj, kiujn oni ankaŭ nomas flaŭro aŭ plantaro kiel katalogo ofte kun rekonŝlosilo. La vorto flaŭro estas dedukita de la latina nomo Flora de la romia diino de floroj kaj juneco. Komplemento de la flaŭro estas la faŭno, la bestaro, nomita laŭ la romia diino Fauna. (eo)
 • Embriofitoj aŭ kormofitoj inkludas pli malpli ĉiujn plantojn, kiuj loĝas sur la tero (ter-plantoj). La scienca termino estas embryophyta. Arbeto: + signo signifas mortintajn grupojn de plantoj dum evoluo ____________________________ Markantiomorfoj (hepatikoj) / __/ __________________________ \__/ \ _______________________ Briofitoj (muskoplantoj) \_/ + \_/ + \_/ + _____________ Likopsidoj (musk-similaj grund-plantetoj) \_/ / _ + \__/ __ + /_ Ekizetopsidoj (ekizetoj) "Vaskulaj" \ /__ + / plantoj \__/ /___ (filikoplantoj) \ / \___/ + _ + \_/ /_ + \_/ \__ + \_ Spermatofitoj (semplantoj) (eo)
 • Planto estas kreskaĵo (aŭ vegetaĵo) plurĉela, produktanta nutraĵon per fotosintezo (ĝenerale). Al la plantoj apartenas interalie arboj, herboj, arbustoj, grimpoplantoj, filikoj, muskoj kaj verdaj algoj. Oni konas nun inter 250 000 kaj 300 000 plantajn speciojn. La plantoj estas regno en la domanio de eŭkariotoj. La plantoj estas parto inter la kreskaĵoj. Plantoj, ankaŭ nomitaj verdaj plantoj (Viridiplantae en la latina), estas multĉelaj eŭkariotoj de la regno Plantae. Ili formas kladon kiu inkludas la florplantojn, pingloarbojn kaj aliajn gimnospermojn, filikojn, likopodiojn, ceratofilojn, hepatikojn, muskojn kaj la verdajn algojn. Plantoj ekskludas la ruĝajn kaj brunalgojn, la fungojn, arĥiojn, bakteriojn kaj bestojn. Verdaj plantoj havas ĉelajn murojn kun celulozo kaj karakterize akiras la plej grandan parton de sia energio el sunlumo per fotosintezo de primaraj kloroplastoj, derivitaj de endosimbiozo kun cianobakterioj. Iliaj kloroplastoj enhavas klorofilojn a kaj b kiuj donas al ili ilian verdan koloron. Kelkaj plantoj estas parazitaj kaj perdis la kapablon produkti normalajn kvantojn de klorofilo aŭ fotosintezi. Plantoj estas karakterizitaj ankaŭ per seksa reproduktado, modula kaj nedeterminita kresko, kaj alterno de generacioj, kvankam ankaŭ neseksa reproduktado estas ofta. Precizajn nombrojn malfacilas determini, sed en 2010, supozeble estas 300-315 mil specioj de plantoj, de kiuj la granda plimulto, proksimume 260-290 mil, estas semplantoj (vidu la ). Verdaj plantoj disponigas la plej grandan parton de la molekula oksigeno de la mondo kaj estas la bazo de la plej multaj el la ekologioj de la tero, precipe surteren. Plantoj kiuj produktas grajnojn, fruktojn kaj legomojn formas la bazan nutrovararon de la homaro, kaj estis malnaturigitaj dum jarmiloj. Plantoj estas utiligitaj kiel ornamaĵoj kaj, ĝis antaŭ nelonge kaj en bonega diverseco, ili funkciis kiel la fonto de la plej multaj medikamentoj kaj drogoj. La scienca studo de plantoj estas konata kiel botaniko, branĉo de biologio. (eo)
 • Als Flora (auch Pflanzenwelt) wird der Bestand an Pflanzensippen (z. B. Familien, Gattungen, Arten und Unterarten) einer bestimmten Region beziehungsweise die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit bezeichnet (vgl. dagegen Vegetation). Verzeichnisse, in denen die Pflanzenwelt eines Gebietes, oft mit einem Bestimmungsschlüssel und Abbildungen aufgelistet wird, nennt man ebenfalls Flora. Diese Bedeutung ist vermutlich sekundär aus der Bedeutung "Pflanzenwelt einer bestimmten Region" entstanden. Die Bezeichnung Flora leitet sich vom lateinischen Namen Flora, der römischen Göttin der Blumen und der Jugend, ab. Spätestens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts wird diese Göttin metonymisch zunächst in der Dichtung, später dann auch in anderen Texten, für die Pflanzenwelt einer bestimmten Region verwendet. Der Pflanzenwelt steht die Tierwelt – die Fauna – gegenüber, benannt nach der römischen Göttin Fauna. Flora bezeichnet im Allgemeinen auch Organismen mit autotropher Ernährung. Ein Florenreich ist jenes große Gebiet, das sich durch einen selbständigen Vegetationscharakter und eine unabhängige Entstehungsgeschichte (Phylogenese) der dortigen Pflanzenwelt auszeichnet und somit auch Pflanzenarten und höhere Pflanzentaxa beherbergt, die in keiner anderen Gegend vorkommen. Zusammengehörige Arten stellen ein Florenelement dar – dieses kann sich großräumig auf ein Florenreich beziehen oder nur auf ein Teilgebiet –, eine Florenzone eine Vegetationszone. Dass Bakterien früher der Pflanzensystematik zugeordnet waren, hat sich in der Bezeichnung „Bakterienflora“ (als der Gesamtheit aller ein bestimmtes Habitat besiedelnden Bakterien) erhalten. Auch die Pilze waren lange Zeit dem Pflanzenreich zugeordnet. Robert Whittaker hat ihnen 1969 ein eigenes Reich, das Regnum „Fungi“, zugestanden. Die Bezeichnung „Funga“ anstatt „Pilzflora“ hat sich jedoch (noch) nicht endgültig durchgesetzt. (de)
 • Las plantas terrestres o embriofitas (Embryophyta) son el clado (grupo monofilético) formado por los descendientes de ciertas algas verdes, que se caracterizan por poseer una serie de adaptaciones para la vida fuera del agua, y que son por lo tanto los responsables de la colonización de la tierra por parte de las plantas. El clado comprende a todas las plantas terrestres: los briófitos (hepáticas, antoceros y musgos), los licopodios, los helechos, y las plantas con semilla, entre las que están las gimnospermas y las angiospermas. La monofilia de las embriofitas está ampliamente consensuada tanto por los estudios morfológicos como por los moleculares (Kenrick y Crane 1997a,​ 1997b,​ Karol et al. 2001).​ El nombre embryophyta proviene de su característica etapa de embrión por la que pasa el esporófito diploide, lo que las diferencia de sus ancestros que no tenían esporófito multicelular ni embrión (por lo tanto eran haploides). Técnicamente, es preferible llamarlas «embriofitas» en lugar de «plantas terrestres», ya que muchas líneas de algas no emparentadas con los ancestros de las embriofitas han hecho su transición a la vida sobre la superficie de la tierra (por ejemplo Trebouxiophyceae), si bien lo han hecho de forma menos conspicua que las embriofitas. Además de poseer esporófito multicelular con etapa de embrión, las embriofitas se caracterizan por poseer estructuras reproductivas multicelulares tanto en el esporófito (los «esporangios») como en el gametófito (los «anteridios» y «arquegonios»), como también cutícula, y esporas de pared gruesa con característica marca trilete. Tradicionalmente, las embriofitas fueron divididas en dos grandes grupos, las Briofitas en sentido amplio (antoceros, musgos y hepáticas), y las plantas vasculares (helechos y afines, gimnospermas y angiospermas). A medida que se sumaron los análisis filogenéticos, fue cada vez más claro que los «briófitos en sentido amplio» son en realidad un grupo parafilético con respecto a las plantas vasculares, si bien sus exactas relaciones filogenéticas aún están en discusión. (es)
 • El término flora se refiere al conjunto de especies vegetales que nacen de forma natural o cultivada por las personas que pueblan una región determinada (por ejemplo un continente, clima, sierra, etc.), la descripción de éstas, su abundancia, los períodos de floración, etc. Varía de acuerdo con el clima, de selva baja a selva alta.[cita requerida] Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. La geobotánica o fitogeografía se ocupa del estudio de la distribución geográfica de las especies vegetales; el estudio fitogeográfico referido a la sistemática de las formaciones vegetales se conoce como florística.[cita requerida] Desde los tiempos prehistóricos la flora ha venido siendo utilizada por las personas sirviendo cada vez más para el sustento humano y el mantenimiento de un ecosistema favorable. Los bosques ocupan aproximadamente el 25% de la superficie terrestre. Entre los productos de la flora se cuentan: la materia prima, tal como madera, semillas, hojas, cortezas, caucho, frutas y alimentos.[cita requerida] El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de las flores, jardines y de la primavera.[cita requerida] (es)
 • En biología, se denominan plantas a los seres vivos mayormente fotosintéticos sin capacidad locomotora cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa.​ Taxonómicamente están agrupadas en el reino Plantae y, como tal, constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas que se relacionan con ellas; sin embargo, no hay un acuerdo entre los autores en la delimitación exacta de este reino. En su circunscripción más restringida, el reino Plantae (del latín: plantae, "plantas") se refiere al grupo de las plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, descendientes de las primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más comúnmente llamamos "planta". En su circunscripción más amplia, se refiere a los descendientes de Primoplantae, lo que involucra la aparición del primer organismo eucariota fotosintético por adquisición de los primeros cloroplastos. Obtienen la energía de la luz del Sol que captan a través de la clorofila presente en los cloroplastos, y con ella realizan la fotosíntesis, mediante la cual convierten simples sustancias inorgánicas en materia orgánica compleja. Como resultado de la fotosíntesis desechan oxígeno (aunque, al igual que los animales, también lo necesitan para respirar). También exploran el medio ambiente que las rodea (normalmente a través de raíces) para absorber otros nutrientes esenciales utilizados para construir, a partir de los productos de la fotosíntesis, otras moléculas que necesitan para subsistir.​ Las plantas poseen alternancia de generaciones determinada por un ciclo de vida haplodiplonte (el óvulo y el anterozoide se desarrollan asexualmente hasta ser multicelulares, aunque en muchas plantas son pequeños y están enmascarados por estructuras del estadio diplonte).En general las plantas terrestres tal como normalmente las reconocemos, son solo el estadio diplonte de su ciclo de vida. En su estadio diplonte, las plantas presentan células de tipo célula vegetal (principalmente con una pared celular rígida y cloroplastos donde ocurre la fotosíntesis), estando sus células agrupadas en tejidos y órganos con especialización del trabajo. Los órganos que pueden poseer son, por ejemplo, la raíz, el tallo y las hojas, y en algunos grupos, flores y frutos.​ La importancia que poseen las plantas para el humano es indiscutible. Sin ellas no podríamos vivir, ya que las plantas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Además, las plantas poseen importancia para el hombre de forma directa: como fuente de alimento; como materiales para construcción, leña y papel; como ornamentales; como sustancias que empeoran o mejoran la salud y que por lo tanto tienen importancia médica; y como consecuencia de lo último, como materia prima de la industria farmacológica. (es)
 • Botanikan, flora toki batean hazten diren landare-espezieen multzoa da, adibidez, kontinente, eskualde edo penintsula batean. Landaredia zabalagoa da, floraren arreta espezieetan bakarrik jartzen delako. Izena latinezkoa da, izan ere Flora lore, lorategi eta udaberriaren erromatar jainkosa izan zen. (eu)
 • Embryophyta edo Metaphyta, Lurreko landare dibisio edo azpierreinurik ugariena da. Uretatik kanpo bizitzeko adaptazio zehatzak zituen batzuen ondorengo guztiek osatzen dute. Barruan dauden landareak lurrean aurki daitezkeen guztiak dira: Marchantiophyta, , goroldioak, Lycopodiophyta, iratzeak eta hazidun landareak daude, hau da, eta angiospermak. Enbriofiten monofiletismoak kontsentsu nahikoa du, eta ikerketa morfologiko eta molekularrek ere babesten dute. "Embryophyta" izena ematen zaio esporofito diploideak enbrioi fase bat duelako, arbasoek ez duten elementu bat (arbasoek ez dute enbrioirik ez esporofito zelulanitzik eta, beraz, haploideak dira). Teknikoki zuzenagoa da Embryophyta esatea "lurreko landare" ordez, harreman zuzenik ez duten hainbat algen kasuan lurrazalean bizitzeko aukera ere dutelako (adibidez ). Enbriofitek, gainera ugal aparatu zelulanitzak dituzte, hala esporofitoan () nola gametofitoan ( eta ). Kutikula dute eta esporek horma lodia dute. Lehen Embryophytaren barruan bi talde handi egiten ziren: (antozeroak, goroldioak eta hepatikoak) eta landare baskularrak (iratzeak, gimnospermak eta angiospermak). Analisi filogenetikoek aurrera egin ahala ikusi da Briofita talde parafiletikoa dela besteekin alderatuta eta, beraz, erlazio zehatzak oraindik aztergai daude. (eu)
 • Landareak Plantae erreinuko izaki bizidunak dira. Gaur egun 300.000 espezie baino gehiago kontabilizatzen dira. Landareen artean zuhaitzak, belarrak eta zuhaixkak daude. Aristotelesek eginiko sailkapen sisteman landareak animaliak ez ziren izaki bizidun guztiak ziren, hau da, mugimendurik ez zutenak edo organo sentsorialik ez zutenak. Linnaeusen nomenklatura sisteman Vegetabilia erreinua osatzen zuten, geroago izenez ezagutuko zena. Orokorrean landaretzat hartu ohi diren hainbat izaki bizidun azkeneko urteetan bertatik atera ditugu, adibidez onddoak eta hainbat alga talde. Gainera landareak taxonomiaren kontzeptuetatik at geratu ohi dira askotan eta horregatik zailak izaten dira definitzen eta sailkatzen. Botanika da landareak aztertzen dituen zientzia. (eu)
 • Is éard is planda ann , ar a dtugtar freisin planda glas nó Viridiplantae sa Laidin, ná orgánach ilcheallach den ríocht Plantae. Cruthaíonn siad clád a fholaíonn na plandaí bláthanna, buaircínigh agus gimnispeirmí eile, raithneacha, garbhógaí, Anthocerotophyta, Marchantiophyta agus caonaigh, chomh maith, leis na algaí glasa, ag brath ar shainmhíniú.Dhealaigh Arastotail gach uile rud beo i ndá dhream, plandaí, a bheith, de ghnáth gan baill céadfaigh agus gluaiseacht agus ainmhithe. D'aithin an córas Linnaeus dhá Ríocht, an (níos déanaí Plantae) agus an Ríocht Animalia. Ina dhiaidh sin áfach, rinneadh trí ríocht eile, Prokaryotae, Proctista agus Fungae ón Ríocht Plantae. Seo a leanas na ceithre phríomhfhíleam i Ríocht na bPlandaí. 1. * Phylum Thallophyta 2. * Phylum Bryophyta 3. * Phylum Spermatophyta 4. * Phylum Pteridophyta (ga)
 • Is iad na Suthfhítí nó Embryophyta an grúpa is aithnidiúla de na phlandaí glasa atá ar eolas againn agus a chruthaíonn fásra ar domhan. Áirítear i measc na suthfhítí beo Anthocerotophyta, Marchantiophyta (an t-aelus), Bryophyta (an caonach), Filicophyta ( an raithneach), , Gymnospermae (gimnispeirmeacha), agus (Plandaí bláthanna), agus ag teacht chun cinn, laistigh de , na halgaí glasa . Tugtar plandaí talún, go neamhfhoirmiúil, ar toisc go mbíonn siad ag maireachtáil go príomha i ngnáthóga talún, fad is a mbíonn na halgaí glasa gaolmhara go príomha uisceach. Is orgánaigh aimpléiseacha iad na heocaróit uile le speisialaithe. Tagann an t-ainm ón a saintréithe nuálaíocha, ag cothú na spóraifíte óige le linn céimeanna tosaigh de chuid a fhorbairt ilchillteach laistigh d'fíocháin ghaiméitifíteacha an tuismitheora. Le beagán eisceachtaí, faigheann suthfhítí a gcuid fuinnimh trí fhótaisintéis, is é sin trí fhuinneamh sholas na gréine a úsáid chun a gcuid bia a shintéisiú ó dhé-ocsaíd charbóin agus uisce. (ga)
 • Flora, dari bahasa Latin, alam tumbuhan atau nabatah adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis. Misalnya, nabatah Jawa, nabatah Asia atau nabatah Australia. Untuk hewan hal ini disebut fauna/alam hewan. Alam tumbuhan dan hewan berarti semua khazanah kehidupan tanpa mikroba. Flora, fauna dan bentuk-bentuk kehidupan yang lain semisal fungi, semuanya dikelompokkan sebagai biota. Pada sisi yang lain, kelompok-kelompok bakteria, alga, dan beberapa macam jasad renik yang lain, juga acap disebut flora; sehingga dikenal adanya flora bakteria, flora alga, flora pohon dan lain-lain. Flora berbeda, namun sering dikelirukan, dengan vegetasi; di mana flora secara ringkas berisi (daftar) kekayaan jenis tetumbuhan, sedangkan vegetasi berarti kelompok-kelompok tetumbuhan yang berinteraksi membentuk suatu komunitas tertentu (misalnya hutan, sabana, padang rumput, dan lain-lain). (in)
 • Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klad yakni, tanaman berbunga, Gymnospermae atau Tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tanaman hijau memiliki dinding sel yang kokoh mengandung selulosa. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof, yakni memproduksi energi sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari melalui proses yang disebut fotosintesis dalam organel sel bernama kloroplas. Karena warna hijau yang dominan pada anggota kerajaan ini, nama lain yang dipakai adalah Viridiplantae ("tumbuhan hijau"). Nama lainnya adalah Metaphyta. Namun ada juga tumbuhan yang bersifat parasit dan beberapa sudah tidak memiliki kemampuan fotosintesis dengan sedikit atau bahkan tanpa klorofil. Tanaman juga bisa dikarekterisasi dari cara mereka berkembang biak, kemampuan pertumbuhan, dan pergiliran keturunan. Tercatat sekitar 350.000 spesies organisme termasuk di dalamnya, tidak termasuk alga hijau. Dari jumlah itu, 258.650 jenis merupakan tumbuhan berbunga dan 18.000 jenis tumbuhan lumut. Tumbuhan hijau menghasilkan hampir seluruh molekul oksigen di muka bumi ini dan merupakan bagian terpenting dalam sistem ekologi bumi. Tumbuhan-tumbahan yang sudah di domestikasi bisa menghasilkan biji, buah-buahan dan sayuran yang berguna sebagai bahan dasar pangan manusia. Selain itu tumbuhan juga digunakanan sebagai tanaman hiasan dan banyak yang berkhasiat obat serta digunakan dalam ilmu medis. Ilmu mengenai studi tanaman disebut botani, yakni salah satu cabang ilmu biologi. (in)
 • La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la faune). Par extension de sens par analogie, le terme « flore » ou « microflore » désigne aussi l'ensemble des micro-organismes présents en un lieu donné. On parle de flore intestinale ou de flore cutanée pour les bactéries présentes dans l'intestin ou à la surface de la peau, par exemple. Le terme de flore est scientifiquement incorrect et fait référence à l'époque où les bactéries étaient classées dans le règne végétal. La communauté scientifique l'a ainsi rebaptisé microbiote qui évoque, sémantiquement, davantage des micro-organismes vivants (grec bios, « vie ») qu'un monde végétal suggéré par le mot flore. Par extension, il désigne aussi les ouvrages répertoriant et décrivant ces espèces, et servant à déterminer les plantes (à les identifier). Le nombre d'espèces à décrire étant très important, les flores à destination du grand public se limitent souvent aux végétaux vasculaires ou aux plantes à graines et à leurs principales espèces. Les collections de spécimens servant à définir les différentes espèces sont conservées dans des herbiers. Ce réseau d'herbiers à travers le monde est très important. C'est la référence qui permet aux botanistes de s'y retrouver et de faire le point entre les dénominations et découvertes anciennes et les identifications actuelles. On ne doit pas confondre le terme de flore avec celui de végétation : la flore d'une zone géographique est la liste des plantes de cette zone (flore des Alpes, flore du Bassin Parisien, flore d'Angleterre, etc.), la végétation est le regroupement de certaines plantes en formations végétales déterminées par une flore spécifique et la dominance d'un type biologique. Ainsi, on peut reconnaître des forêts, des prairies, savanes et brousses tempérées, des cultures, des landes, des tourbières, etc (voir phytosociologie). La floristique est l'étude de la flore. (fr)
 • Les plantes (Plantae) sont des organismes photosynthétiques et autotrophes, caractérisés par des cellules végétales. Elles forment l'un des règnes des eucaryotes. Ce règne est un groupe monophylétique comprenant les plantes terrestres, les algues vertes, les algues rouges et les glaucophytes. La science des plantes est la botanique, qui dans son acception classique étudie aussi les algues et les cyanobactéries (qui n'appartiennent pas au règne Plantae). L'ancien « règne végétal » n'existe plus dans les classifications modernes (cladistes ou évolutionnistes). Le nombre d'espèces de plantes est difficile à déterminer, mais il existerait (en 2015) plus de 400 000 espèces décrites, dont la grande majorité sont des plantes à fleurs (369 000 espèces répertoriées), sachant que près de 2 000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Depuis le début du XXe siècle, trois espèces de plantes disparaissent chaque année, principalement victimes de la déforestation. Une plante sur cinq serait menacée d'extinction. (fr)
 • Embryophyta adalah subkingdom paling akrab dari tanaman hijau yang membentuk vegetasi di bumi. Embryophyta yang masih hidup termasuk lumut tanduk, lumut hati, lumut daun, pakis, lycophyta, gymnospermae dan tumbuhan berbunga, tetapi tidak mencakup alga hijau. Embryophyta secara informal disebut tumbuhan darat karena mereka tinggal terutama di habitat darat, sedangkan ganggang hijau hidup terutama di air. Semuanya eukariota multiseluler kompleks dengan khusus. Namanya berasal dari karakteristik inovatif mereka memelihara embrio sporofit muda selama tahap awal pengembangan multiseluler dalam jaringan gametofit induk. Dengan beberapa pengecualian, embryophyta memperoleh energi mereka dengan fotosintesis, yaitu dengan menggunakan energi sinar matahari untuk mensintesis makanan mereka dari karbon dioksida dan air. (in)
 • Les Embryophytes, ou super-division des Embryophyta, aussi dénommées Cormophytes (« plantes à tige », du latin cormus : tige ; du grec kormos, tronc) ou Archégoniates (végétaux dont le gamétange femelle est un archégone), rassemblent ce qu'on appelle les plantes terrestres. Elles forment un groupe monophylétique, qui s'est développé parmi les chlorobiontes durant l'ère du Paléozoïque et s'est adapté avec succès à la vie sur la terre ferme, qu'elles ont progressivement colonisée, la sortie des eaux étant d'abord le fait des bryophytes avec leur gamétophyte aérien et durable. Ce terme de plantes terrestres n'interdit pas que certaines d'entre elles se soient par la suite adaptées aux milieux aquatiques (à la manière des cétacés chez les animaux) ou que leur fécondation reste en milieu aquatique. Avec les algues vertes, ou chlorophytes lato sensu (groupe paraphylétique), elles constituent le règne des plantes vertes et le clade des chlorobiontes caractérisé par l'association des chlorophylles a et b et l'amidon stocké dans les plastes. Les embryophytes sont définies par la présence d'un embryon végétal, structure qui se développe après la fécondation à partir du zygote et qui contient un pied ou suçoir, un suspenseur et une tête. Ce zygote ou œuf dont le développement est polarisé, au moins des premiers stades, dépend des réserves d'origine maternelle. De même, l'embryon dépend au moins pour les premiers stades de développement de réserves d'origine maternelle. C'est la tête de l'embryon qui se développe en sporophyte avec racine, tige et feuille : le port plus ou moins érigé dans l'air doit en effet vaincre le poids et la verticalité sépare les territoires éclairés des zones d'ancrage et d'absorption. Ainsi, la conquête des terres implique la différenciation en organes et tissu spécialisés, parfois renforcés par de la lignine et recouverts de cuticule, revêtement hydrophobe. Dans la classification phénétique classique, elles se subdivisaient en * bryophytes (lato sensu) * ptéridophytes * spermatophytes. Mais les deux premiers groupes (les mousses et les fougères) sont paraphylétiques, seul le troisième (les plantes à graines) figure encore dans les classifications phylogénétiques. (fr)
 • Le piante (Plantae Haeckel, 1866) sono organismi uni o pluricellulari, eucarioti foto-aerobici, con cloroplasti di origine Vi sono più di 390.000 specie di piante. Sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le succulente, le felci, i muschi, alghe verdi e molti altri ancora. La maggior parte delle piante sono incluse nel gruppo delle Angiosperme (divisione Magnoliophyta), con circa 250.000 specie, che si distinguono dagli altri gruppi per la produzione di fiori, seguita, dopo l'impollinazione, dalla formazione di semi racchiusi e protetti all'interno di un frutto. Le branche della biologia più importanti che si occupano dello studio delle piante sono la botanica per la sistematica e l'anatomia, la fisiologia vegetale per il loro funzionamento e l', che studia la distribuzione delle piante e l'effetto dei fattori ambientali che influenzano tale distribuzione, nonché le interazioni tra le piante e gli altri organismi. (it)
 • Le embriofite (Embryophyta) sono un clade del regno delle piante. Esso raggruppa tutte le piante terrestri (anche se in qualche caso, come Zostera o Posidonia hanno secondariamente acquisito un adattamento alla vita acquatica). In passato erano dette anche archegoniate, dato che gli organi sessuali femminili sono chiamati appunto archegoni e cormofite, perché con cormo s'intende l'insieme di radici, fusto e foglie. Caratteristica delle embriofite è la formazione di un embrione a partire dallo zigote: di un organismo, cioè, nutrito e protetto dall'organismo genitore a cui rimane unito per un tempo più o meno lungo. (it)
 • La flora (di un territorio o di un paesaggio) consiste in una lista di specie vegetali, frutto del censimento, della descrizione e della classificazione quanto più possibile completa delle specie vegetali presenti sul territorio stesso. Lo studio della flora è un settore della botanica, denominato floristica, ed è preliminare e complementare allo studio della vegetazione, denominato fitosociologia o geobotanica, che descrive i popolamenti vegetali presenti in una determinata località e condizione ambientale ed ecologica, studiati dal punto di vista floristico (elenco delle specie presenti), dal punto di vista quantitativo (frequenza relativa delle varie specie nel popolamento oggetto di studio), nonché sotto il profilo relazionale-ecologico che definisce delle forme consociative strutturali e funzionali. I trattati di floristica elencano le specie vegetali presenti in una determinata area geografica (nazione, regione, provincia) e le descrivono, consentendone il riconoscimento (detto determinazione), in genere mediante l'uso di chiavi dicotomiche. Un altro strumento utilizzato per descrivere i rapporti belli fra flora e territorio è l', che rappresenta la documentata presenza di ognuna delle specie in tutti i "punti" del territorio, suddiviso in un reticolo a maglie regolari. La floristica si avvale dello strumento, antico ma insuperato, dell'erbario, ossia della raccolta di esemplari vegetali essiccati e compressi, e quindi opportunamente catalogati e conservati. (it)
 • 植物(しょくぶつ、羅: plantae)とは、生物区分のひとつ。日常語としての「植物」と生物学としての「植物」はその示す範囲が異なるが、日常語としては、草や木などのように、根があって場所が固定されて生きているような生物のことで、動物と対比させられた生物区分。 それに対し生物学では科学的知見が増えるにつれ、植物という語が指し示す範囲は歴史的に変遷してきた。2012年現在は陸上植物(コケ植物、シダ植物、種子植物)を含む単系統群として植物を定義するが、どの単系統を選ぶかにより複数の定義が並立している。狭い定義では陸上植物のみを植物として認めるが、より広い定義をでは緑色植物全体を植物としたり、紅色植物、灰色植物をも植物に含めたりする(詳細後述)。 一方、二界説ないし五界説のような古い学説では植物とみなされていた菌類(キノコやカビ)、褐藻(ワカメなど)は系統が異なる為、2012年現在は植物とみなされていない。 以上の理由のため、「植物」を分類群としては認めなかったり、別の名前を採用し「植物」はシノニムとする動きもある。分類群としての名称は植物界となる。 (ja)
 • 陸上植物(りくじょうしょくぶつ)とは陸上に上がった緑色植物の一群。コケ植物、シダ植物、種子植物をさす。これは最も狭義の(リン・マーギュリスの定義による)植物と同義である。 最初の陸上植物が出現したのは、約4億5000万年前のオルドビス紀である。 陸上植物の定義は系統的なものである。したがって、藻類にも陸生のものがあるが、そういうものはこれに含めず、逆に陸生のものから再び水棲に戻ったと考えられる水草は含まれる。 (ja)
 • 植物学において植物相(フローラ flora。複数形 floras または florae )は、ある地域もしくは時代における全ての植物の種の総体を意味し、とくに自生の植物あるいは在来種の植物である。Flora のもうひとつの意味は、特定地域、あるいは時代区分における植物種の記載を行った書物またはそれに類する記録で、日本語では植物誌を充てる。両者とも、英語の読みそのままにフローラと言うこともある。 フロラという語はローマ神話の花の女神のラテン名である。動物でこれに対応するのは fauna(動物相または動物誌)である。生物の分類学や生態学では植物相と動物相および菌類などその他の生物群をあわせて集合的に生物相とよぶ。 (ja)
 • 식물(植物)은 분류학적으로 식물계에 속하는 생물을 말한다. 생물을 나누는 주요 분류의 하나로, 나무, 풀 등이 여기에 속한다. 넓게는 동물이 아닌 것을 모두 가리킨다. 보통 광합성을 하여 녹말 등의 광합성을 만드나, 일부 기생식물이랑 처럼, 엽록소를 잃고, 대신 직접 포식하거나, 기생, 공생 등으로 양분을 얻는 종도 있다. 원래 식물은 운동성이 거의 없으나, 파리지옥, 신경초, 처럼 민첩한 운동을 하는 식물도 몇 종 있다. (ko)
 • 유배식물(有胚植物, 영어: embryophyte)은 식물의 가장 흔한 집단이다. 이에는 나무와 양치식물, 이끼 그리고 다양한 녹조 유지 식물을 포함하고 있다. 모두는 특수한 재생 기관을 지닌 복잡한 진핵생물이다. 소수를 제외하고, 유배식물은 광합성을 통하여 에너지를 얻는다. (즉, 빛을 흡수한다.) 그리고 이산화탄소로부터 영양분을 합성한다. 유배식물은 다세포 조류를 사용하는 남조류와 구별된다. 게다가 유배식물의 일부는 에 살지만, 주로 육지에 산다. 따라서 이들을 육지식물 또는 육상식물로 부르기도 한다. (ko)
 • 식물상(植物相, flora)은 특정 지역에 자라고 있는 모든 식물의 종류를 가리키며 동물상에 대비한다. 세균성 물질, 조류 따위의 물질들은 이따금 식물상(flora)으로 부르기도 하는데, 이를테면 세균의 식물상인 (세균군, bacterial flora)과 식물의 식물상(plant flora)이 별개로 사용되는 데에서 알 수 있다. (ko)
 • Plants are mainly multicellular organisms, predominantly photosynthetic eukaryotes of the kingdom Plantae. Historically, plants were treated as one of two kingdoms including all living things that were not animals, and all algae and fungi were treated as plants. However, all current definitions of Plantae exclude the fungi and some algae, as well as the prokaryotes (the archaea and bacteria). By one definition, plants form the clade Viridiplantae (Latin name for "green plants"), a group that includes the flowering plants, conifers and other gymnosperms, ferns and their allies, hornworts, liverworts, mosses and the green algae, but excludes the red and brown algae. Green plants obtain most of their energy from sunlight via photosynthesis by primary chloroplasts that are derived from endosymbiosis with cyanobacteria. Their chloroplasts contain chlorophylls a and b, which gives them their green color. Some plants are parasitic or mycotrophic and have lost the ability to produce normal amounts of chlorophyll or to photosynthesize. Plants are characterized by sexual reproduction and alternation of generations, although asexual reproduction is also common. There are about 320,000 species of plants, of which the great majority, some 260–290 thousand, produce seeds. Green plants provide a substantial proportion of the world's molecular oxygen, and are the basis of most of Earth's ecosystems. Plants that produce grain, fruit and vegetables also form basic human foods and have been domesticated for millennia. Plants have many cultural and other uses, as ornaments, building materials, writing material and, in great variety, they have been the source of medicines and psychoactive drugs. The scientific study of plants is known as botany, a branch of biology. (en)
 • Een flora is een in systematische volgorde gerangschikte lijst van in een gebied voorkomende soorten en lagere taxa, met vindplaatsgegevens en vaak ook determinatietabellen. Flora's worden bij het floristische onderzoek opgesteld in het kader van de plantengeografie (areaalkunde, chorologie, floristische geobotanie). De term flora is in het spraakgebruik overgegaan op het naslagwerk, de publicatie waarin de planten in een bepaald gebied of in een bepaalde periode zijn opgesomd – meestal met een sleutel voor determinatie, met een statusaanduiding, met een beschrijving van de diagnostische morfologische kenmerken, vaak met afbeeldingen, soms ook van de standplaatsgegevens en een aanduiding voor welke milieufactoren het taxon indicatief is. Bij micro-organismen gebruikt men ook wel de term flora, zoals bij "darmflora" (systematisch overzicht van de micro-organismen die in de darm leven) en bij "" (het systematische overzicht van de micro-organismen die in de mond leven). (nl)
 • Embryophyta is een botanische naam voor een groep planten waarbij de individuele planten uitgroeien vanuit een embryo. Het gaat om de landplanten, dus ruwweg de mossen, varens en zaadplanten. De naam landplanten is ter onderscheid met de algen. Onder de landplanten bevinden zich ook verschillende planten van het zoete en enkele van het zoute water. Een andere naam voor een vergelijkbare groep is Cormophyta. Deze naam staat dan tegenover Thallophyta, voor 'planten' die geen differentiatie in stengel, blad en wortel vertonen. De mossen vormen bij deze indeling een groep dicht bij de grens tussen de twee groepen; men spreekt bijvoorbeeld van thalleuze en folieuze levermossen, waarmee wordt gedoeld op de gametofyt en niet op de sporofyt. Alle soorten in deze taxonomische groep zijn complexe meercellige eukaryoten met gespecialiseerde voortplantingsorganen. Met slechts een beperkt aantal uitzonderingen verkrijgen ze hun energie door fotosynthese. De 23e druk van de Heukels' Flora van Nederland behandelt alleen de in Nederland inheemse vaatplanten, met een nadruk op de zaadplanten, de Spermatopsida. De Heukels is een flora, dus een lijst van in Nederland voorkomende planten, en gaat niet in op de vraag hoe deze groepen geplaatst moeten worden wat betreft de taxonomie in hogere rangen. Wel verwijst deze flora expliciet naar de webpagina van Tolweb. De Beknopte mosflora van Nederland en België behandelt de mossen van de in Nederland en België inheemse mossen. (nl)
 • Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny). Rośliny zbudowane są z komórek, tworzących u roślin wyżej uorganizowanych tkanki i organy. Umożliwiają one im oddychanie, odżywianie, wzrost i rozwój. Proces fotosyntezy prowadzą dzięki chloroplastom zawierającym chlorofil i pochodzącym z endosymbiozy sinic. Produktem zapasowym jest skrobia. Mają sztywną, zwykle celulozową ścianę komórkową. Rośliny cechują się także zdolnością do nieprzerwanego wzrostu za sprawą tkanek twórczych mających stałą zdolność do podziału komórek. Zazwyczaj są trwale przytwierdzone do podłoża. Ewolucja spowodowała ogromne zróżnicowanie form ich budowy oraz przystosowanie do różnorodnych warunków środowiskowych panujących na Ziemi. (pl)
 • Planten (Viridiplantae binnen de Archaeplastida, oorspronkelijk Plantae) is de algemene benaming voor organismen die zich niet kunnen voortbewegen en die fotosynthese vertonen. De naam Plantae wordt niet meer voor een taxonomische eenheid gebruikt. Bij de uitdrukking "planten en bloemen" gaat het in het gewone spraakgebruik vaak om kruidachtige soorten van de bedektzadigen (Angiospermae), bijvoorbeeld in "sierplant", "kamerplant", "tuinplant", "kuipplant", "potplant", "snijbloemen". Deze worden dan tegenover de houtige planten zoals de "struiken" en "bomen" geplaatst. Samen vormen deze slechts een klein deel van de Viridiplantae. (nl)
 • Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. (pl)
 • Rośliny telomowe, rośliny wyższe, zarodkowe, rośliny osiowe, osiowce, organowce, rośliny lądowe (Telomophyta, Embryophyta, Cormophyta) – grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od ujęcia. W systemie Takhtajana (1974) grupa ta stanowiła takson w randze podkrólestwa, w innych systemach traktowana jest jako gromada, nierzadko wymieniana jest jako grupa bez rangi systematycznej. Do roślin telomowych należą rośliny z linii rozwojowej wyodrębnionej z zielenic w erze paleozoicznej. Ze względu na pochodzenie, w niektórych rygorystycznych ujęciach systematycznych rośliny telomowe stanowią takson w randze klasy (Embryophyceae) w obrębie gromady ramienicowych (Charophyta). Najbliżej spokrewnioną grupą o wspólnym pochodzeniu (kladem siostrzanym dla roślin telomowych) są ramienice. Rośliny telomowe, do których należy ponad 300 tysięcy współczesnych gatunków roślin, tworzą wraz z zielenicami klad roślin zielonych. Rośliny telomowe odpowiadają organowcom (rośliny wyższe) w dawnych ujęciach systematycznych przeciwstawianych polifiletycznym plechowcom (tj. roślinom niższym, z których obecnie część nie jest zaliczana już w ogóle do roślin, np. brunatnice). (pl)
 • Em botânica e ecologia, flora é o conjunto de táxons de plantas (geralmente, apenas as plantas verdes) características de uma região, e objeto de estudo da florística. É possível elaborar uma flora de gêneros, famílias ou, mais normalmente, espécies botânicas de um determinado local ou região (por exemplo: Flora Brasiliensis e Flora Europaea). (pt)
 • Plantae (também designado por reino vegetal, Metaphyta ou Vegetabilia) é o reino da natureza que agrupa as plantas, um vasto conjunto de organismos eucariotas multicelulares, sem motilidade e predominantemente autotróficos fotossintéticos, contendo células que em geral incluem um ou mais cloroplastos, organelos especializados na produção de material orgânico a partir de compostos inorgânicos e energia solar. São conhecidas de 300 000 a 315 000 espécies de plantas, das quais a maioria, de 260 000 a 290 000 espécies, são plantas com flor. Sendo um dos maiores e mais biodiversos grupos de seres vivos na Terra, as plantas verdes fornecem uma parte substancial do oxigénio molecular e são a base trófica da maioria dos ecossistemas, especialmente dos terrestres. O ramo da biologia que estuda as plantas é a botânica. (pt)
 • Embryophyta, informalmente designado por embriófitas ou plantas terrestres, é um clado (grupo monofilético) formado pelos descendentes de um ancestral comum fotossintético que se caracteriza pela presença de um conjunto de adaptações à vida fora de água e que por isso é responsável pela colonização da terra-firme por parte das plantas. O clado agrupa as plantas mais comuns da vegetação e compreende todas as plantas terrestres: os briófitos (hepáticas, antóceros e musgos), os licopódios, os fetos (ou samambaias) e as plantas com sementes, entre as quais as gimnospérmicas e as angiospérmicas. Algumas plantas terrestres desenvolveram adaptações secundárias à vida dentro de água e são as actuais plantas aquáticas. São organismos eucariontes multicelulares com órgãos reprodutivos especializados que, com muito poucas excepções (fitoparasitas e plantas saprotróficas e micotróficas), obtêm a sua energia através da fotossíntese, sintetizando compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono. (pt)
 • Расте́ния (лат. Plantae) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, включающая в себя в том числе мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы. Растения (в первую очередь, цветковые) представлены многочисленными жизненными формами — среди них есть деревья, кустарники, травы и др. Растения являются объектом исследования науки ботаники. (ru)
 • Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории («флора России») или на территории с определёнными условиями («флора болот») в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. На практике под выражением «Флора территории» нередко понимают не все растения данной территории, а только сосудистые растения (Tracheophyta) (то есть семенные и папоротникообразные); растения других групп, как правило, рассматриваются отдельно в силу особенностей методики сбора и определения. Комнатные растения, растения в оранжереях и других сооружениях с искусственным климатом не входят в состав флоры. Раздел ботаники, занимающийся изучением флоры, называется флористикой, а учёные, специализирующиеся на флористике, — флористами. Аннотированный список флоры (список с указанием кратких сведений о каждом виде растений, известных с указанной территории), называется конспектом флоры. Традиционно термин «флора» («микрофлора») используется и для описания совокупности микроорганизмов, характерных для определённого органа человека или животного (например, «флора кишечника», «микрофлора кожи человека»), поскольку бактерии и грибы ранее относили к царству растений. (ru)
 • Высшие растения, или наземные растения, или эмбриофиты (лат. Embryophyta, иногда используется латинское наименование Plantae sensu strictissimo — «растения в наиболее узком смысле»), — клада зелёных растений, которым свойственна дифференциация тканей, в отличие от низших растений — водорослей. К высшим растениям относятся мохообразные и сосудистые растения (папоротниковидные, плауновидные, голосеменные и покрытосеменные). Высшие растения в некоторых системах классификации рассматривают как таксон ранга от подцарства до надотдела. Эволюция высших растений тесно связана с выходом на сушу и завоеванием наземных ниш. Развитие специализированных тканей было важным условием для выхода растений на сушу. Для комфортного существования в воздушной среде растениям было необходимо развить как минимум эпидермис с устьицами для защиты от высыхания и теплообмена и проводящие ткани для обмена минеральных и органических веществ. Результатом выхода растений на сушу также стало разделение организма растения на корень, стебель и лист. Большое разнообразие условий существования наземной жизни объясняет чрезвычайное богатство форм растений. Но несмотря на разнообразие внешнего вида, всем высшим растениям свойственен один тип полового процесса (оогамия) и два варианта одного типа смены ядерных фаз, или «смены поколений» (гетероморфные циклы развития с преобладанием либо спорофита, либо гаметофита). Во всех случаях оба «поколения» — гаметофит и спорофит — различаются морфологически, цитологически и биологически. В эволюции почти всех отделов высших растений (за исключением мохообразных) в циклах развития преобладает спорофит. (ru)
 • Flora är det begrepp som används för att beskriva mångfalden av växter, som finns i ett område. En flora kan också innefatta svampar, bakterier eller alger men aldrig djur. Samma begrepp används också som beteckning för böcker som handlar om en regions växter. Till exempel kan man tala om Gotlands flora, Lapplands flora och Skånes flora. Man talar även om "munnens bakterieflora". En flora kan beskrivas som rik (många arter eller annan stor variation) eller fattig (få arter eller låg variation). Virtuella floran är en onlinetjänst, publicerad av Naturhistoriska riksmuseet och innehållande artbeskrivningar, bilder, bestämningsnycklar och utbredningskartor för alla svenska kärlväxter. (sv)
 • Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik. De gröna växterna indelas i divisioner och kan enkelt indelas i grönalger, mossor och kärlväxter. Kärlväxterna är antingen kärlkryptogamer eller fröväxter. Fröväxterna delas i sin tur upp i gymnospermer och angiospermer. Växter, liksom alger är i allmänhet fotoautotrofa organismer, det vill säga organismer som själva med hjälp av solljus (genom fotosyntes) bildar sin föda från oorganiska ämnen, men det finns också parasitiska växter (som tallört), halvparasitiska växter (som mistel) och köttätande växter, som venus flugfälla och sileshår. Aristoteles delade in alla levande väsen i växter, som inte rör sig eller har sinnesorgan, och djur. Den äldsta bevarade teckningen av en växt återfinns i Johnson-papyrusen. I Linnés system delades organismerna in i (senare Plantae) och Animalia. Senare blev det mer uppenbart att ytterligare indelning behövdes, vilket resulterade i att svampar och alger flyttades ut ur riket växter. På senare tid har i ökad utsträckning framförallt grönalger återförts till växtriket. (sv)
 • Ембріофіти (Embryophyta) або наземні рослини — найвідоміший таксон царства Зелені рослини. У повсякденному житті ембріофіти інколи називають просто рослинами, на відміну від решти зелених рослин, відомих як зелені водорості, які, проте, не складають одного таксона. Ембріофіти відносять до відділу (типу) Streptophyta та його підгрупи Streptophytina. Вони включають дерева, квіткові рослини, папороті, мохи та всі інші сухопутні рослини. Всі вони — багатоклітинні ядерні організми із спеціалізованими органами розмноження. З кількома винятками, ембріофіти отримують необхідну енергію через фотосинтез (тобто через поглинання світла) і синтезують живильні речовини з вуглекислоти. Ембріофіти можливо відрізнити від багатоклітинних зелених водоростей, які теж використовують фотосинтез, тим що вони мають стерильну тканину в органах розмноження. До того ж, ембріофіти перш за все пристосовані для життя на суші, хоча деякі види пізніше повернулися до водного навколишнього середовища, звідси і назва наземні рослини. Ембріофіти розвинулися з складних зелених водоростей протягом палеозойської ери. Їх найближчі сучасні родичі — харові водорості (Charales). Ці рослини характеризуються чергуванням між гаплоїдними і диплоїдними поколіннями (відповідно гаметофіти і спорофіти). У перших ембріофітах, проте, спорофіти стали зовсім іншим за структурою і функцією, залишаючись невеликими і залежними від материнського організму протягом всього свого короткого життя. Такі рослини неофіційно називають «бріофіти» s. l. та поділяють на три сучасні групи відділів: * — Антоцеротоподібні, антоцеротофіти (Anthocerotophyta) * — Мохи, бріофіти (Bryophyta) * — Печіночники, маршанціофіти (Marchantiophyta) Всі згадані вище мохоподібні відносно малих розмірів і звичайно обмежені вологими умовами середовища, тому що вони залежать від води для проходження статевого процесу. Інші рослини, краще пристосовані до наземних умов, з'явилися протягом силурійського періоду. Упродовж девонського періоду вони стали різноманітними і поширилися у наземних умовах. Судинні рослини (Tracheophyta) мають судини або трахеїди, які транспортують воду через тіло, і зовнішній шар або кутикулу, яка чинить опір висиханню. У більшості судинних рослин спорофіти є домінуючим поколінням і розвивають листя, стебла і коріння, тоді як гаметофіти залишаються малими. Багато судинних рослин, проте, все ще розмножуються за допомогою спор. Вони включають такі сучасні групи: * Плауноподібні (Lycopodiophyta) * Moniliformopses (хвощі та папороті) Інша група, яка з'явилася наприкінці палеозойської ери, розмножується за допомогою насіння — капсул, стійких до висушування. Ця група відповідно називається Насінні рослини (Spermatophyta). У цих формах гаметофіт дуже малий, тоді як спорофіт починає своє життя у насінині. Насіння деяких рослин може вижити в надзвичайно сухих умовах, на відміну від їх більш прив'язаних до води попередників. Насінні рослини включають такі сучасні групи: * Хвойні (Coniferophyta) * Гінкгоподібні (Ginkgophyta) * Саговникоподібні (Cycadophyta) * Гнетоподібні (Gnetophyta) * Покритонасінні (Magnoliophyta) Перші чотири групи інколи називають голонасінними (раніше їх об'єднували до одного таксона), тому що ембріональний спорофіт не оточується оболонкою до запилення. На відміну від них, пилку покритонасінних (або квіткових) рослин доводиться виростити трубку, щоб проникнути крізь оболонку сімені. Покритонасінні розвинулися з голонасінних протягом юрського періоду, а потім швидко розповсюдилися протягом крейдяного. Вони — домінуюча група рослин майже в усіх наземних біомах сьогодні. Слід відзначити, що класифікація рослин зазнає значних змін. Деякі автори обмежують царство рослин тільки ембріофітами, інші надають їм різні імена і ранги. Групи, перелічені в цій статті часто класифікують як різні ранги, від відділів до класів. На мікроскопічному рівні клітини ембріофітів залишаються дуже подібними до клітин зелених водоростей. Вони — еукаріоти, з клітинною стінкою, складеною з целюлози, і пластидами, які оточені двома мембранами. Пластиди зазвичай приймають форму хлоропластів, які проводять фотосинтез і накопичують живильні речовини у формі крохмалю, містять пігменти хлорофіл a і b, які загалом надають їм яскравого зеленого кольору. Ембріофіти також загалом мають збільшену центральну вакуоль або тонопласт, яка підтримує клітину і утримує всю рослину жорсткою. Вони не мають джгутиків і центріолей в усіх клітинах окрім статевих. (uk)
 • 植物相(拉丁文:Flora,源自羅馬神話裡的花之女神)又譯植物群或植物区系,指某一地区某一时段的特定植物种群。Flora另一個意思是植物志,是对一个植物区系的纪录和描述。 (zh)
 • 有胚植物,又称为高等植物,是那些最熟悉的植物,包括苔藓植物门、、角苔纲、蕨类、石松、裸子植物、开花植物等,但不包括绿藻。有胚植物都是具有专门的生殖器官的复杂多细胞真核生物,除极少例外,都通过光合作用获取能量,如吸收光,从二氧化碳中生成养料。有胚植物具有的特化的生殖器官中有非生殖性的组织,这一点可以与多细胞藻类相区分。有胚植物主要是适应陆地的生活环境,虽然有些再一次进入水中生活,这样,有胚植物也被称为陆生植物。 (zh)
 • Флора (лат. flora) — історично сформована сукупність видів рослин, поширених на певній території (флора Європи) або на території з певними умовами («флора боліт») у даний час або в минулі геологічні епохи. Флора будь-якої території є частиною єдиної флори Землі. Кількість видів, що складають флору, становить її багатство. Розділ ботаніки, що займається вивченням флори, називається флористикою. (uk)
 • 植物(英文:Plant)是植物界(学名:Plantae)各式生物的统称,对于其范围,在历史上多有变动。在前林奈时代到林奈时代,除了现今所熟知的植物类群外,原核生物、真菌、藻类因不能主动运动或能进行光合作用等与植物类似的特性,也被划分进植物界内。而根据恩斯特·海克尔、罗伯特·魏泰克、琳·馬古利斯、湯瑪斯·卡弗利爾-史密斯等生物学家的进一步研究,原核生物、真菌和部分藻类先后被排除出植物界。在近年来的系统发育和分类学研究中,普遍采用湯瑪斯·卡弗利爾-史密斯定义的植物界(Plantae Caval.-Sm. 1981),将原始色素体生物视为与植物等同的概念。但仍有新的研究在挑战这一观点。 據估計,植物界現存大約有450000個物種,根据邱园的统计,直至2017年,在维管植物中,381910个物种已被描述和命名,其中369000种被子植物,1110种裸子植物,1300种石松类植物,10500种链束植物(狭义蕨类植物)。与此同时,也不断有新的物种被发现,例如在2016年,有1730种有胚植物被发现和命名。 有丝分裂和减数分裂是植物细胞主要的增殖方式,但無絲分裂在植物生长和发育中也有重要作用。有性生殖和世代交替是植物的重要特征,但无性繁殖也是重要的繁殖方式。 植物的共同祖先通过与蓝藻内共生获得了质体,并具备了光合作用的能力。绝大多数植物从祖先那里继承了这一结构及能力,但也有少数植物丧失了叶绿体这一结构和光合作用的能力,转为营寄生生活或腐生生活。 植物的光合作用是植物主要的物质和能量来源,也是生物圈物质循环和能量流动的重要环节,是地球大部分生态系统的基础。许多植物在人类的生产生活中作为食物、药物、建筑材料、纺织原料等,发挥着重要作用。以植物为研究对象的科学称为植物学,是生物学的重要分支。 (zh)
 • Зеле́ні росли́ни — царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не утворювали монофілетичну групу. Також царство відоме під назвою Chlorobionta або група Chlorophyta/Embryophyta. Більшість членів царства були включені до царства Рослини (Plantae) в 1866 Ернстом Геккелем. Представники царства — автотрофні організми, для яких є характерною здатність до фотосинтезу та наявність щільної клітинної оболонки, яка утворена здебільшого целюлозою. Запасною речовиною у рослин є, як правило, крохмаль. Рослини є першою ланкою всіх харчових ланцюжків, так що від них залежить життя тварин. Вони є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин, які діють на організм людини та тварин, зокрема при вживанні у їжу. Вивченням рослин займається ботаніка. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19828134 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 105646 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985556611 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:at
 • 0.100000 (xsd:double)
 • 5 (xsd:integer)
dbp:authority
 • sensu Copeland, 1956 (en)
dbp:displayParents
 • 3 (xsd:integer)
dbp:label
dbp:name
 • Plants (en)
dbp:size
 • 1 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
dbp:subdivision
 • * Chlorokybophyta * Mesostigmatophyta * Spirotaenia * Chlorobionta (Kenrick & Crane 1997) ** Chlorophyta * Streptobionta (Kenrick & Crane 1997) ** Klebsormidiophyceae ** Charophyta ** ?Chaetosphaeridiales ** Coleochaetophyta ** Zygnematophyta ** Embryophyta (Engler, 1892) *** Marchantiophyta *** Bryophyta *** Anthocerotophyta *** †Horneophyta *** †Aglaophyta *** Tracheophyta (en)
dbp:subdivisionRanks
 • Superdivisions (en)
dbp:synonyms
 • * Viridiplantae (Cavalier-Smith 1981) * Chlorobionta (Jeffrey 1982, emend. Bremer 1985, emend. Lewis and McCourt 2004) * Chlorobiota (Kenrick and Crane 1997) * Chloroplastida (Adl et al., 2005 ) * Phyta (Barkley 1939) emend. (Holt & Uidica 2007) * Cormophyta (Endlicher, 1836) * Cormobionta (Rothmaler, 1948) * Euplanta (Barkley, 1949) * Telomobionta (Takhtajan, 1964) * Embryobionta (Cronquist et al., 1966) * Metaphyta (Whittaker, 1969) (en)
dbp:taxon
 • Plantae (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • نباتات جنينية أو الايمبريويات أو نباتات الأرض (الاسم العلمي:Embryophytes) هي قسم نباتي يتبع النباتات الخضراء . (ar)
 • النبيت Flora هي الحياة النباتية التي تحدث في منطقة أو وقت ما، و تنشأ عموما بشكل طبيعي أو واطن , و يقابلها في المملكة الحيوانية مصطلح Fauna أي الحيوانات. و تشكل كل من النباتات والحيوانات وغيرها من أشكال الحياة مثل الفطريات ما يعرف ب الكائنات الحية. و في بعض الأحيان يشار إلى البكتيريا و الفطريات أيضا باسم النبت ، كما هو الحال في النبيت المعوي أو النبيت الجلدي. (ar)
 • Els embriòfits (clade Embryophyta o Metaphyta) és el grup de plantes més conegut. Principalment viuen en hàbitats terrestres, contrastant amb les algues verdes que són principalment aquàtiques. Els embriofitins són organismes eucariotes pluricel·lulars amb òrgans reproductius especialitzats, amb poques excepcions fan la fotosíntesi i utilitzen el diòxid de carboni. (ca)
 • Als Pflanzen (Plantae) werden Lebewesen bezeichnet, die sich nicht fortbewegen können und Photosynthese betreiben. Pilze und Bakterien, die früher auch als zum Pflanzenreich gehörig betrachtet wurden, sind heute ausgeschlossen. Derzeit sind verschiedene Definitionen der Pflanzen gebräuchlich, die sich darin unterscheiden, ob bzw. welche Gruppen von Algen neben den Landpflanzen (Embryophyta) aufgenommen werden. Das Teilgebiet der Biologie, das sich aus historischen Gründen mit der Erforschung der Pflanzen einschließlich aller Algen und der Pilze befasst, ist die Botanik. (de)
 • Die Embryophyta, oft auch als Landpflanzen bezeichnet, sind ein biologisches Taxon, das die Samenpflanzen, die Farne, die Schachtelhalme, die Bärlappgewächse und die Moose umfasst. Das namengebende gemeinsame Merkmal der Embryophyta ist der Embryo, der sich bei Samenpflanzen im Samen befindet. Bislang sind etwa 280.000 Arten beschrieben, darunter etwa 250.000 Bedecktsamer (Blütenpflanzen). Rund ein Fünftel davon sind vom Aussterben bedroht. (de)
 • Flaŭro aŭ plantaro estas la tuto de plantoj en certa regiono aŭ epoko respektive la sistema priskribo de ĝia tuto.Ĝi estas listigita en listoj, kiujn oni ankaŭ nomas flaŭro aŭ plantaro kiel katalogo ofte kun rekonŝlosilo. La vorto flaŭro estas dedukita de la latina nomo Flora de la romia diino de floroj kaj juneco. Komplemento de la flaŭro estas la faŭno, la bestaro, nomita laŭ la romia diino Fauna. (eo)
 • Botanikan, flora toki batean hazten diren landare-espezieen multzoa da, adibidez, kontinente, eskualde edo penintsula batean. Landaredia zabalagoa da, floraren arreta espezieetan bakarrik jartzen delako. Izena latinezkoa da, izan ere Flora lore, lorategi eta udaberriaren erromatar jainkosa izan zen. (eu)
 • 植物(しょくぶつ、羅: plantae)とは、生物区分のひとつ。日常語としての「植物」と生物学としての「植物」はその示す範囲が異なるが、日常語としては、草や木などのように、根があって場所が固定されて生きているような生物のことで、動物と対比させられた生物区分。 それに対し生物学では科学的知見が増えるにつれ、植物という語が指し示す範囲は歴史的に変遷してきた。2012年現在は陸上植物(コケ植物、シダ植物、種子植物)を含む単系統群として植物を定義するが、どの単系統を選ぶかにより複数の定義が並立している。狭い定義では陸上植物のみを植物として認めるが、より広い定義をでは緑色植物全体を植物としたり、紅色植物、灰色植物をも植物に含めたりする(詳細後述)。 一方、二界説ないし五界説のような古い学説では植物とみなされていた菌類(キノコやカビ)、褐藻(ワカメなど)は系統が異なる為、2012年現在は植物とみなされていない。 以上の理由のため、「植物」を分類群としては認めなかったり、別の名前を採用し「植物」はシノニムとする動きもある。分類群としての名称は植物界となる。 (ja)
 • 陸上植物(りくじょうしょくぶつ)とは陸上に上がった緑色植物の一群。コケ植物、シダ植物、種子植物をさす。これは最も狭義の(リン・マーギュリスの定義による)植物と同義である。 最初の陸上植物が出現したのは、約4億5000万年前のオルドビス紀である。 陸上植物の定義は系統的なものである。したがって、藻類にも陸生のものがあるが、そういうものはこれに含めず、逆に陸生のものから再び水棲に戻ったと考えられる水草は含まれる。 (ja)
 • 植物学において植物相(フローラ flora。複数形 floras または florae )は、ある地域もしくは時代における全ての植物の種の総体を意味し、とくに自生の植物あるいは在来種の植物である。Flora のもうひとつの意味は、特定地域、あるいは時代区分における植物種の記載を行った書物またはそれに類する記録で、日本語では植物誌を充てる。両者とも、英語の読みそのままにフローラと言うこともある。 フロラという語はローマ神話の花の女神のラテン名である。動物でこれに対応するのは fauna(動物相または動物誌)である。生物の分類学や生態学では植物相と動物相および菌類などその他の生物群をあわせて集合的に生物相とよぶ。 (ja)
 • 식물(植物)은 분류학적으로 식물계에 속하는 생물을 말한다. 생물을 나누는 주요 분류의 하나로, 나무, 풀 등이 여기에 속한다. 넓게는 동물이 아닌 것을 모두 가리킨다. 보통 광합성을 하여 녹말 등의 광합성을 만드나, 일부 기생식물이랑 처럼, 엽록소를 잃고, 대신 직접 포식하거나, 기생, 공생 등으로 양분을 얻는 종도 있다. 원래 식물은 운동성이 거의 없으나, 파리지옥, 신경초, 처럼 민첩한 운동을 하는 식물도 몇 종 있다. (ko)
 • 유배식물(有胚植物, 영어: embryophyte)은 식물의 가장 흔한 집단이다. 이에는 나무와 양치식물, 이끼 그리고 다양한 녹조 유지 식물을 포함하고 있다. 모두는 특수한 재생 기관을 지닌 복잡한 진핵생물이다. 소수를 제외하고, 유배식물은 광합성을 통하여 에너지를 얻는다. (즉, 빛을 흡수한다.) 그리고 이산화탄소로부터 영양분을 합성한다. 유배식물은 다세포 조류를 사용하는 남조류와 구별된다. 게다가 유배식물의 일부는 에 살지만, 주로 육지에 산다. 따라서 이들을 육지식물 또는 육상식물로 부르기도 한다. (ko)
 • 식물상(植物相, flora)은 특정 지역에 자라고 있는 모든 식물의 종류를 가리키며 동물상에 대비한다. 세균성 물질, 조류 따위의 물질들은 이따금 식물상(flora)으로 부르기도 하는데, 이를테면 세균의 식물상인 (세균군, bacterial flora)과 식물의 식물상(plant flora)이 별개로 사용되는 데에서 알 수 있다. (ko)
 • Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. (pl)
 • Em botânica e ecologia, flora é o conjunto de táxons de plantas (geralmente, apenas as plantas verdes) características de uma região, e objeto de estudo da florística. É possível elaborar uma flora de gêneros, famílias ou, mais normalmente, espécies botânicas de um determinado local ou região (por exemplo: Flora Brasiliensis e Flora Europaea). (pt)
 • Расте́ния (лат. Plantae) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, включающая в себя в том числе мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы. Растения (в первую очередь, цветковые) представлены многочисленными жизненными формами — среди них есть деревья, кустарники, травы и др. Растения являются объектом исследования науки ботаники. (ru)
 • 植物相(拉丁文:Flora,源自羅馬神話裡的花之女神)又譯植物群或植物区系,指某一地区某一时段的特定植物种群。Flora另一個意思是植物志,是对一个植物区系的纪录和描述。 (zh)
 • 有胚植物,又称为高等植物,是那些最熟悉的植物,包括苔藓植物门、、角苔纲、蕨类、石松、裸子植物、开花植物等,但不包括绿藻。有胚植物都是具有专门的生殖器官的复杂多细胞真核生物,除极少例外,都通过光合作用获取能量,如吸收光,从二氧化碳中生成养料。有胚植物具有的特化的生殖器官中有非生殖性的组织,这一点可以与多细胞藻类相区分。有胚植物主要是适应陆地的生活环境,虽然有些再一次进入水中生活,这样,有胚植物也被称为陆生植物。 (zh)
 • Флора (лат. flora) — історично сформована сукупність видів рослин, поширених на певній території (флора Європи) або на території з певними умовами («флора боліт») у даний час або в минулі геологічні епохи. Флора будь-якої території є частиною єдиної флори Землі. Кількість видів, що складають флору, становить її багатство. Розділ ботаніки, що займається вивченням флори, називається флористикою. (uk)
 • النباتات (الاسم العلمي: Plantae) هي مجموعة رئيسية من الكائنات الحية، من أمثلتها الأشجار والأزهار والأعشاب والشجيرات والحشائش وأيضا السراخس. تقسم النباتات إلى: نباتات بذرية، نباتات لاوعائية، سراخس وشبيهات السراخس. (ar)
 • Flora, en botànica, té dues accepcions. El primer significat és la flora d'una superfície o d'un període, fent referència a totes les plantes que viuen en una superfície o període, especialment les autòctones. El segon significat és respecte a un llibre o un altre treball botànic que descriu les espècies de plantes que es fan en una superfície o en un període amb la intenció de permetre'n la identificació. Fauna és el terme corresponent per a referir-se als animals. Els bacteris a vegades s'inclouen dins la flora. (ca)
 • Les plantes (Plantae) són organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris). Les plantes obtenen l'energia que necessiten per viure mitjançant el procés bioquímic de la fotosíntesi oxigènica. Inclouen organismes familiars com ara arbres, herbes, matolls, lianes, falgueres, molses i les algues verdes. S'estima que actualment existeixen unes 350.000 espècies de plantes, i es defineixen com a espermatòfits, briòfits, falgueres i falgueres afins. El 2004 se n'havien identificat unes 287.655 espècies, de les quals 258.650 fan flor i 18.000 són briòfits. (ca)
 • Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryobionta, Telomophyta ) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobených životu na souši. Některé druhy jsou (druhotně) vodní. V jejich životním cyklu je typická rodozměna, kdy se střídá pohlavně rozmnožující se generace (gametofyt) s generací, která se rozmnožuje nepohlavně (sporofyt). U mechorostů převládá gametofyt, který je u pokročilejších skupin naopak zcela potlačen a naprosto závislý na sporofytu. (cs)
 • Rostliny (Plantae, nověji jako superskupina Archaeplastida) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů. Odhaduje se, že se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů rostlin (včetně semenných rostlin, mechorostů a kapraďorostů). Zatím bylo popsáno asi 290 000 druhů, z nichž je asi 260 000 semenných, 15 000 mechorostů a zbytek tvoří zejména kapraďorosty a zelené řasy. Ačkoli se řasy objevily na souši před více než miliardou let (ale už i komplexnější eukaryota), rostliny osídlily Zem přibližně před půl miliardou let. (cs)
 • Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích. (cs)
 • Als Flora (auch Pflanzenwelt) wird der Bestand an Pflanzensippen (z. B. Familien, Gattungen, Arten und Unterarten) einer bestimmten Region beziehungsweise die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit bezeichnet (vgl. dagegen Vegetation). Verzeichnisse, in denen die Pflanzenwelt eines Gebietes, oft mit einem Bestimmungsschlüssel und Abbildungen aufgelistet wird, nennt man ebenfalls Flora. Diese Bedeutung ist vermutlich sekundär aus der Bedeutung "Pflanzenwelt einer bestimmten Region" entstanden. (de)
 • Με τον όρο φυτό χαρακτηρίζεται ένας από τους τύπους με τους οποίους εμφανίζεται η ζωή στη Γη. Ο όρος φυτό είναι γενική ονομασία που δίνεται στα ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη ζώντα είδη. Τα Φυτά (Plantae) αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασίλεια (μαζί με τα Ζώα, τα Πρώτιστα και τους Μύκητες) που σχηματίζουν το υπερβασίλειο των Ευκαρυωτικών οργανισμών (Ευκάρυα). Μέχρι το 2010 είχαν βρεθεί 300-315 χιλιάδες είδη φυτών, εκ των οποίων τα 260-290 χιλιάδες ήταν Σπερματόφυτα. (el)
 • Χλωρίδα είναι ο γενικός όρος που χαρακτηρίζει το σύνολο των φυτών τα οποία φύονται στη γη, σε αντίθεση προς τον όρο «πανίδα», που αναφέρεται στο σύνολο των ζώων. Ο όρος χλωρίδα μπορεί να έχει και πιο περιορισμένη σημασία: να αναφέρεται στο σύνολο των φυτών που αυτοφύονται σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. , ινδική χλωρίδα) ή σε ένα ορισμένο (π.χ. αλπική χλωρίδα, , , χλωρίδα των τελμάτων ή των ερήμων). Μπορεί ακόμη να αφορά μία ορισμένη περίοδο του έτους (π.χ. του θέρους ή χειμερινή χλωρίδα) ή ακόμη ορισμένες γεωλογικές περιόδους (π.χ. χλωρίδα της λιθανθρακοφόρου, χλωρίδα της δεβονίου). (el)
 • Planto estas kreskaĵo (aŭ vegetaĵo) plurĉela, produktanta nutraĵon per fotosintezo (ĝenerale). Al la plantoj apartenas interalie arboj, herboj, arbustoj, grimpoplantoj, filikoj, muskoj kaj verdaj algoj. Oni konas nun inter 250 000 kaj 300 000 plantajn speciojn. La plantoj estas regno en la domanio de eŭkariotoj. La plantoj estas parto inter la kreskaĵoj. (eo)
 • Embriofitoj aŭ kormofitoj inkludas pli malpli ĉiujn plantojn, kiuj loĝas sur la tero (ter-plantoj). La scienca termino estas embryophyta. Arbeto: + signo signifas mortintajn grupojn de plantoj dum evoluo (eo)
 • Embryophyta edo Metaphyta, Lurreko landare dibisio edo azpierreinurik ugariena da. Uretatik kanpo bizitzeko adaptazio zehatzak zituen batzuen ondorengo guztiek osatzen dute. Barruan dauden landareak lurrean aurki daitezkeen guztiak dira: Marchantiophyta, , goroldioak, Lycopodiophyta, iratzeak eta hazidun landareak daude, hau da, eta angiospermak. (eu)
 • El término flora se refiere al conjunto de especies vegetales que nacen de forma natural o cultivada por las personas que pueblan una región determinada (por ejemplo un continente, clima, sierra, etc.), la descripción de éstas, su abundancia, los períodos de floración, etc. Varía de acuerdo con el clima, de selva baja a selva alta.[cita requerida] El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de las flores, jardines y de la primavera.[cita requerida] (es)
 • En biología, se denominan plantas a los seres vivos mayormente fotosintéticos sin capacidad locomotora cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa.​ Taxonómicamente están agrupadas en el reino Plantae y, como tal, constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas que se relacionan con ellas; sin embargo, no hay un acuerdo entre los autores en la delimitación exacta de este reino. (es)
 • Landareak Plantae erreinuko izaki bizidunak dira. Gaur egun 300.000 espezie baino gehiago kontabilizatzen dira. Landareen artean zuhaitzak, belarrak eta zuhaixkak daude. Aristotelesek eginiko sailkapen sisteman landareak animaliak ez ziren izaki bizidun guztiak ziren, hau da, mugimendurik ez zutenak edo organo sentsorialik ez zutenak. Linnaeusen nomenklatura sisteman Vegetabilia erreinua osatzen zuten, geroago izenez ezagutuko zena. Orokorrean landaretzat hartu ohi diren hainbat izaki bizidun azkeneko urteetan bertatik atera ditugu, adibidez onddoak eta hainbat alga talde. Gainera landareak taxonomiaren kontzeptuetatik at geratu ohi dira askotan eta horregatik zailak izaten dira definitzen eta sailkatzen. (eu)
 • Las plantas terrestres o embriofitas (Embryophyta) son el clado (grupo monofilético) formado por los descendientes de ciertas algas verdes, que se caracterizan por poseer una serie de adaptaciones para la vida fuera del agua, y que son por lo tanto los responsables de la colonización de la tierra por parte de las plantas. El clado comprende a todas las plantas terrestres: los briófitos (hepáticas, antoceros y musgos), los licopodios, los helechos, y las plantas con semilla, entre las que están las gimnospermas y las angiospermas. (es)
 • Les Embryophytes, ou super-division des Embryophyta, aussi dénommées Cormophytes (« plantes à tige », du latin cormus : tige ; du grec kormos, tronc) ou Archégoniates (végétaux dont le gamétange femelle est un archégone), rassemblent ce qu'on appelle les plantes terrestres. Elles forment un groupe monophylétique, qui s'est développé parmi les chlorobiontes durant l'ère du Paléozoïque et s'est adapté avec succès à la vie sur la terre ferme, qu'elles ont progressivement colonisée, la sortie des eaux étant d'abord le fait des bryophytes avec leur gamétophyte aérien et durable. Ce terme de plantes terrestres n'interdit pas que certaines d'entre elles se soient par la suite adaptées aux milieux aquatiques (à la manière des cétacés chez les animaux) ou que leur fécondation reste en milieu aquati (fr)
 • Les plantes (Plantae) sont des organismes photosynthétiques et autotrophes, caractérisés par des cellules végétales. Elles forment l'un des règnes des eucaryotes. Ce règne est un groupe monophylétique comprenant les plantes terrestres, les algues vertes, les algues rouges et les glaucophytes. La science des plantes est la botanique, qui dans son acception classique étudie aussi les algues et les cyanobactéries (qui n'appartiennent pas au règne Plantae). L'ancien « règne végétal » n'existe plus dans les classifications modernes (cladistes ou évolutionnistes). (fr)
 • La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la faune). Par extension de sens par analogie, le terme « flore » ou « microflore » désigne aussi l'ensemble des micro-organismes présents en un lieu donné. On parle de flore intestinale ou de flore cutanée pour les bactéries présentes dans l'intestin ou à la surface de la peau, par exemple. Le terme de flore est scientifiquement incorrect et fait référence à l'époque où les bactéries étaient classées dans le règne végétal. La communauté scientifique l'a ainsi rebaptisé microbiote qui évoque, sémantiquement, davantage des micro-organismes vivants (grec bios, « vie ») qu'un monde végétal suggéré par le mot flore. (fr)
 • Plants are mainly multicellular organisms, predominantly photosynthetic eukaryotes of the kingdom Plantae. Historically, plants were treated as one of two kingdoms including all living things that were not animals, and all algae and fungi were treated as plants. However, all current definitions of Plantae exclude the fungi and some algae, as well as the prokaryotes (the archaea and bacteria). By one definition, plants form the clade Viridiplantae (Latin name for "green plants"), a group that includes the flowering plants, conifers and other gymnosperms, ferns and their allies, hornworts, liverworts, mosses and the green algae, but excludes the red and brown algae. (en)
 • Is éard is planda ann , ar a dtugtar freisin planda glas nó Viridiplantae sa Laidin, ná orgánach ilcheallach den ríocht Plantae. Cruthaíonn siad clád a fholaíonn na plandaí bláthanna, buaircínigh agus gimnispeirmí eile, raithneacha, garbhógaí, Anthocerotophyta, Marchantiophyta agus caonaigh, chomh maith, leis na algaí glasa, ag brath ar shainmhíniú.Dhealaigh Arastotail gach uile rud beo i ndá dhream, plandaí, a bheith, de ghnáth gan baill céadfaigh agus gluaiseacht agus ainmhithe. D'aithin an córas Linnaeus dhá Ríocht, an (níos déanaí Plantae) agus an Ríocht Animalia. Ina dhiaidh sin áfach, rinneadh trí ríocht eile, Prokaryotae, Proctista agus Fungae ón Ríocht Plantae. (ga)
 • Is iad na Suthfhítí nó Embryophyta an grúpa is aithnidiúla de na phlandaí glasa atá ar eolas againn agus a chruthaíonn fásra ar domhan. Áirítear i measc na suthfhítí beo Anthocerotophyta, Marchantiophyta (an t-aelus), Bryophyta (an caonach), Filicophyta ( an raithneach), , Gymnospermae (gimnispeirmeacha), agus (Plandaí bláthanna), agus ag teacht chun cinn, laistigh de , na halgaí glasa . Tugtar plandaí talún, go neamhfhoirmiúil, ar toisc go mbíonn siad ag maireachtáil go príomha i ngnáthóga talún, fad is a mbíonn na halgaí glasa gaolmhara go príomha uisceach. Is orgánaigh aimpléiseacha iad na heocaróit uile le speisialaithe. Tagann an t-ainm ón a saintréithe nuálaíocha, ag cothú na spóraifíte óige le linn céimeanna tosaigh de chuid a fhorbairt ilchillteach laistigh d'fíocháin ghaiméit (ga)
 • Embryophyta adalah subkingdom paling akrab dari tanaman hijau yang membentuk vegetasi di bumi. Embryophyta yang masih hidup termasuk lumut tanduk, lumut hati, lumut daun, pakis, lycophyta, gymnospermae dan tumbuhan berbunga, tetapi tidak mencakup alga hijau. Embryophyta secara informal disebut tumbuhan darat karena mereka tinggal terutama di habitat darat, sedangkan ganggang hijau hidup terutama di air. Semuanya eukariota multiseluler kompleks dengan khusus. Namanya berasal dari karakteristik inovatif mereka memelihara embrio sporofit muda selama tahap awal pengembangan multiseluler dalam jaringan gametofit induk. Dengan beberapa pengecualian, embryophyta memperoleh energi mereka dengan fotosintesis, yaitu dengan menggunakan energi sinar matahari untuk mensintesis makanan mereka dari karb (in)
 • Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klad yakni, tanaman berbunga, Gymnospermae atau Tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. (in)
 • Flora, dari bahasa Latin, alam tumbuhan atau nabatah adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis. Misalnya, nabatah Jawa, nabatah Asia atau nabatah Australia. Untuk hewan hal ini disebut fauna/alam hewan. Alam tumbuhan dan hewan berarti semua khazanah kehidupan tanpa mikroba. (in)
 • La flora (di un territorio o di un paesaggio) consiste in una lista di specie vegetali, frutto del censimento, della descrizione e della classificazione quanto più possibile completa delle specie vegetali presenti sul territorio stesso. I trattati di floristica elencano le specie vegetali presenti in una determinata area geografica (nazione, regione, provincia) e le descrivono, consentendone il riconoscimento (detto determinazione), in genere mediante l'uso di chiavi dicotomiche. (it)
 • Le piante (Plantae Haeckel, 1866) sono organismi uni o pluricellulari, eucarioti foto-aerobici, con cloroplasti di origine Vi sono più di 390.000 specie di piante. Sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le succulente, le felci, i muschi, alghe verdi e molti altri ancora. La maggior parte delle piante sono incluse nel gruppo delle Angiosperme (divisione Magnoliophyta), con circa 250.000 specie, che si distinguono dagli altri gruppi per la produzione di fiori, seguita, dopo l'impollinazione, dalla formazione di semi racchiusi e protetti all'interno di un frutto. (it)
 • Le embriofite (Embryophyta) sono un clade del regno delle piante. Esso raggruppa tutte le piante terrestri (anche se in qualche caso, come Zostera o Posidonia hanno secondariamente acquisito un adattamento alla vita acquatica). In passato erano dette anche archegoniate, dato che gli organi sessuali femminili sono chiamati appunto archegoni e cormofite, perché con cormo s'intende l'insieme di radici, fusto e foglie. (it)
 • Een flora is een in systematische volgorde gerangschikte lijst van in een gebied voorkomende soorten en lagere taxa, met vindplaatsgegevens en vaak ook determinatietabellen. Flora's worden bij het floristische onderzoek opgesteld in het kader van de plantengeografie (areaalkunde, chorologie, floristische geobotanie). Bij micro-organismen gebruikt men ook wel de term flora, zoals bij "darmflora" (systematisch overzicht van de micro-organismen die in de darm leven) en bij "" (het systematische overzicht van de micro-organismen die in de mond leven). (nl)
 • Embryophyta is een botanische naam voor een groep planten waarbij de individuele planten uitgroeien vanuit een embryo. Het gaat om de landplanten, dus ruwweg de mossen, varens en zaadplanten. De naam landplanten is ter onderscheid met de algen. Onder de landplanten bevinden zich ook verschillende planten van het zoete en enkele van het zoute water. Een andere naam voor een vergelijkbare groep is Cormophyta. Deze naam staat dan tegenover Thallophyta, voor 'planten' die geen differentiatie in stengel, blad en wortel vertonen. De mossen vormen bij deze indeling een groep dicht bij de grens tussen de twee groepen; men spreekt bijvoorbeeld van thalleuze en folieuze levermossen, waarmee wordt gedoeld op de gametofyt en niet op de sporofyt. (nl)
 • Rośliny telomowe, rośliny wyższe, zarodkowe, rośliny osiowe, osiowce, organowce, rośliny lądowe (Telomophyta, Embryophyta, Cormophyta) – grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od ujęcia. W systemie Takhtajana (1974) grupa ta stanowiła takson w randze podkrólestwa, w innych systemach traktowana jest jako gromada, nierzadko wymieniana jest jako grupa bez rangi systematycznej. Do roślin telomowych należą rośliny z linii rozwojowej wyodrębnionej z zielenic w erze paleozoicznej. Ze względu na pochodzenie, w niektórych rygorystycznych ujęciach systematycznych rośliny telomowe stanowią takson w randze klasy (Embryophyceae) w obrębie gromady ramienicowych (Charophyta). Najbliżej spokrewnioną grupą o wspólnym pochodzeniu (kladem siostrzanym dla roślin telomowych) są ramienice. (pl)
 • Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny). Ewolucja spowodowała ogromne zróżnicowanie form ich budowy oraz przystosowanie do różnorodnych warunków środowiskowych panujących na Ziemi. (pl)
 • Planten (Viridiplantae binnen de Archaeplastida, oorspronkelijk Plantae) is de algemene benaming voor organismen die zich niet kunnen voortbewegen en die fotosynthese vertonen. De naam Plantae wordt niet meer voor een taxonomische eenheid gebruikt. (nl)
 • Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории («флора России») или на территории с определёнными условиями («флора болот») в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. На практике под выражением «Флора территории» нередко понимают не все растения данной территории, а только сосудистые растения (Tracheophyta) (то есть семенные и папоротникообразные); растения других групп, как правило, рассматриваются отдельно в силу особенностей методики сбора и определения. Комнатные растения, растения в оранжереях и других сооружениях с искусственным климатом не входят в состав флоры. (ru)
 • Embryophyta, informalmente designado por embriófitas ou plantas terrestres, é um clado (grupo monofilético) formado pelos descendentes de um ancestral comum fotossintético que se caracteriza pela presença de um conjunto de adaptações à vida fora de água e que por isso é responsável pela colonização da terra-firme por parte das plantas. O clado agrupa as plantas mais comuns da vegetação e compreende todas as plantas terrestres: os briófitos (hepáticas, antóceros e musgos), os licopódios, os fetos (ou samambaias) e as plantas com sementes, entre as quais as gimnospérmicas e as angiospérmicas. Algumas plantas terrestres desenvolveram adaptações secundárias à vida dentro de água e são as actuais plantas aquáticas. São organismos eucariontes multicelulares com órgãos reprodutivos especializados (pt)
 • Высшие растения, или наземные растения, или эмбриофиты (лат. Embryophyta, иногда используется латинское наименование Plantae sensu strictissimo — «растения в наиболее узком смысле»), — клада зелёных растений, которым свойственна дифференциация тканей, в отличие от низших растений — водорослей. К высшим растениям относятся мохообразные и сосудистые растения (папоротниковидные, плауновидные, голосеменные и покрытосеменные). Высшие растения в некоторых системах классификации рассматривают как таксон ранга от подцарства до надотдела. (ru)
 • Plantae (também designado por reino vegetal, Metaphyta ou Vegetabilia) é o reino da natureza que agrupa as plantas, um vasto conjunto de organismos eucariotas multicelulares, sem motilidade e predominantemente autotróficos fotossintéticos, contendo células que em geral incluem um ou mais cloroplastos, organelos especializados na produção de material orgânico a partir de compostos inorgânicos e energia solar. São conhecidas de 300 000 a 315 000 espécies de plantas, das quais a maioria, de 260 000 a 290 000 espécies, são plantas com flor. Sendo um dos maiores e mais biodiversos grupos de seres vivos na Terra, as plantas verdes fornecem uma parte substancial do oxigénio molecular e são a base trófica da maioria dos ecossistemas, especialmente dos terrestres. O ramo da biologia que estuda as p (pt)
 • Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik. De gröna växterna indelas i divisioner och kan enkelt indelas i grönalger, mossor och kärlväxter. Kärlväxterna är antingen kärlkryptogamer eller fröväxter. Fröväxterna delas i sin tur upp i gymnospermer och angiospermer. Växter, liksom alger är i allmänhet fotoautotrofa organismer, det vill säga organismer som själva med hjälp av solljus (genom fotosyntes) bildar sin föda från oorganiska ämnen, men det finns också parasitiska växter (som tallört), halvparasitiska växter (som mistel) och köttätande växter, som venus flugfälla och sileshår. (sv)
 • Flora är det begrepp som används för att beskriva mångfalden av växter, som finns i ett område. En flora kan också innefatta svampar, bakterier eller alger men aldrig djur. Samma begrepp används också som beteckning för böcker som handlar om en regions växter. Till exempel kan man tala om Gotlands flora, Lapplands flora och Skånes flora. Man talar även om "munnens bakterieflora". En flora kan beskrivas som rik (många arter eller annan stor variation) eller fattig (få arter eller låg variation). (sv)
 • Ембріофіти (Embryophyta) або наземні рослини — найвідоміший таксон царства Зелені рослини. У повсякденному житті ембріофіти інколи називають просто рослинами, на відміну від решти зелених рослин, відомих як зелені водорості, які, проте, не складають одного таксона. Ембріофіти відносять до відділу (типу) Streptophyta та його підгрупи Streptophytina. Вони включають дерева, квіткові рослини, папороті, мохи та всі інші сухопутні рослини. Всі вони — багатоклітинні ядерні організми із спеціалізованими органами розмноження. З кількома винятками, ембріофіти отримують необхідну енергію через фотосинтез (тобто через поглинання світла) і синтезують живильні речовини з вуглекислоти. Ембріофіти можливо відрізнити від багатоклітинних зелених водоростей, які теж використовують фотосинтез, тим що вони маю (uk)
 • Зеле́ні росли́ни — царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не утворювали монофілетичну групу. Також царство відоме під назвою Chlorobionta або група Chlorophyta/Embryophyta. Більшість членів царства були включені до царства Рослини (Plantae) в 1866 Ернстом Геккелем. Представники царства — автотрофні організми, для яких є характерною здатність до фотосинтезу та наявність щільної клітинної оболонки, яка утворена здебільшого целюлозою. Запасною речовиною у рослин є, як правило, крохмаль. Рослини є першою ланкою всіх харчових ланцюжків, так що від них залежить життя тварин. Вони є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин, які діють на організм людини та тварин, зокрема (uk)
 • 植物(英文:Plant)是植物界(学名:Plantae)各式生物的统称,对于其范围,在历史上多有变动。在前林奈时代到林奈时代,除了现今所熟知的植物类群外,原核生物、真菌、藻类因不能主动运动或能进行光合作用等与植物类似的特性,也被划分进植物界内。而根据恩斯特·海克尔、罗伯特·魏泰克、琳·馬古利斯、湯瑪斯·卡弗利爾-史密斯等生物学家的进一步研究,原核生物、真菌和部分藻类先后被排除出植物界。在近年来的系统发育和分类学研究中,普遍采用湯瑪斯·卡弗利爾-史密斯定义的植物界(Plantae Caval.-Sm. 1981),将原始色素体生物视为与植物等同的概念。但仍有新的研究在挑战这一观点。 據估計,植物界現存大約有450000個物種,根据邱园的统计,直至2017年,在维管植物中,381910个物种已被描述和命名,其中369000种被子植物,1110种裸子植物,1300种石松类植物,10500种链束植物(狭义蕨类植物)。与此同时,也不断有新的物种被发现,例如在2016年,有1730种有胚植物被发现和命名。 有丝分裂和减数分裂是植物细胞主要的增殖方式,但無絲分裂在植物生长和发育中也有重要作用。有性生殖和世代交替是植物的重要特征,但无性繁殖也是重要的繁殖方式。 (zh)
rdfs:label
 • Plant (en)
 • نباتات جنينية (ar)
 • نبيت (ar)
 • نبات (ar)
 • Plantes (ca)
 • Flora (ca)
 • Embriòfits (ca)
 • Květena (cs)
 • Vyšší rostliny (cs)
 • Rostliny (cs)
 • Embryophyta (de)
 • Flora (de)
 • Pflanze (de)
 • Φυτό (el)
 • Χλωρίδα (el)
 • Embriofito (eo)
 • Plantoj (eo)
 • Flaŭro (eo)
 • Plantae (es)
 • Embryophyta (es)
 • Flora (es)
 • Landare (eu)
 • Embryophyta (eu)
 • Flora (eu)
 • Plante (fr)
 • Embryophyta (fr)
 • Flore (fr)
 • Planda (ga)
 • Suthfhít (ga)
 • Embryophyta (in)
 • Flora (in)
 • Tumbuhan (in)
 • Plantae (it)
 • Embryophyta (it)
 • Flora (it)
 • 植物相 (ja)
 • 陸上植物 (ja)
 • 植物 (ja)
 • 식물상 (ko)
 • 유배식물 (ko)
 • 식물 (ko)
 • Flora (plantkunde) (nl)
 • Flora (pl)
 • Rośliny (pl)
 • Planten (nl)
 • Embryophyta (nl)
 • Rośliny telomowe (pl)
 • Flora (pt)
 • Embryophyta (pt)
 • Plantae (pt)
 • Флора (ru)
 • Растения (ru)
 • Высшие растения (ru)
 • Växt (sv)
 • Flora (botanik) (sv)
 • Рослини (uk)
 • Флора (uk)
 • Ембріофіти (uk)
 • 植物 (zh)
 • 有胚植物 (zh)
 • 植物相 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:kingdom of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:products of
is dbp:regnum of
is dbp:title of
is foaf:primaryTopic of