About: Money

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts, such as taxes, in a particular country or socio-economic context. The main functions of money are distinguished as: a medium of exchange, a unit of account, a store of value and sometimes, a standard of deferred payment. Any item or verifiable record that fulfils these functions can be considered as money.

Property Value
dbo:abstract
 • عملة قانونية (بالإنجليزية:Legal tender أو forced tender).وهي عبارة عن أوراق نقدية صادرة بحكم القانون، وتعتبر عملة قانونية حسب المقادير المبينة فيها بدون تحديد للكمية، وبمعنى آخر، إن القانون أعتبر التأديات الجارية بين الأفراد غير محدودة بالكميات والفئات التي يختارونها من النقود الورقية طالما أكتسبت هذه الاوراق الصفة القانونية بالأصدار. أما بالنسبة للمسكوكات النقدية فإن القانون يحدد عادة قوة الإبراء على الافراد فقط، (مثال ذلك: ان يحدد القانون تسديد مبلغ كبير عشرة دنانير بفئات صغيرة من المسكوكات مثل الفلس كأن تكون فئة خمسين فلسا لا أقل من ذلك بالفلس مثلا)، أما خزائن الدولة فعليها أن تقبل المسكوكات المعدنية على اختلاف أنواعها دون تحديد لمقدارها. أما النقود القانونية Lawful money.فيمكن تعريفها كالآتي: * أي نقود سواء كانت على هيئة مسكوكات أو عملة ورقية يتم التداول بها بموجب القانون كواسطة لتبادل القيم. * تعتبر الاحتياطات المصرفية Bank reseves المقبولة لأغراض معينة نقودا قانونية هي الأخرى. (ar)
 • المال هو أي سلعة يمكن استخدامها للتجارة وحدةً للحساب ولتخزين القيمة. وقيمة المال تكتسب من قدرته الشرائية والتي تنخفض عادةً على مر السنوات ويطلق على المال مسمى عصب الحياة، وذلك لأهميتة البالغة في تلبية الحاجات وتحقيق المنافع، وهو من ساهم في تطوير العلوم المالية وذلك لتعظيم حجم الأموال المملوكة وبالتالي تعظيم المنافع. وشرعاً هو كل ما يصح امتلاكه في الإسلام والتصرف فيه وفق أحكام الشرع. (ar)
 • Una moneda de curs legal és un mitjà de admès per un sistema legal (definit per la llei d'un estat) que sigui vàlid per a complir amb una obligació financera. El paper moneda i les monedes són formes comunes de moneda de curs legal en molts països. La moneda de curs legal es defineix de diverses maneres en diferents jurisdiccions. Formalment, és tot el que extingeix el deute quan s'ofereix en pagament. Però, els xecs personals, les targetes de crèdit i els mètodes de pagament similars que no són en efectiu no es consideren moneda de curs legal. Les monedes i els bitllets del banc es defineixen generalment com a moneda de curs legal. Algunes jurisdiccions poden prohibir o limitar el pagament per qualsevol altre mitjà que no sigui la moneda de curs legal. Per exemple, una llei d'aquest tipus podria prohibir l'ús de monedes i bitllets de banc estrangers o bé requerir una llicència per realitzar transaccions financeres en una moneda estrangera. (ca)
 • Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím. Peníze umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích. Peníze zjednodušují a snižují transakční náklady směny. Oproti přímé směně statků umožňují přehledné porovnání cen jednotlivých statků, směny mezi jedinci, kteří navzájem nepoptávají svoje produkty a směnu při nenásobných cenách zboží. V omezeném právním smyslu jsou peníze takovým statkem, který je definován zákonem jako tzv. zákonné platidlo. Konkrétní peněžní jednotka daného státu se označuje měna. V České republice je zákonným platidlem Česká koruna. (cs)
 • Geld ist das in einer Gesellschaft allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel. (de)
 • Zákonné platidlo (legal tender) je platidlo, které podle zákona nemůže příjemce odmítnout, pokud se jedná o úvěr. Zákonné platidlo je koncept, který je často mylně pochopen jakožto výsledek rozdílných právních výkladů různých jurisdikcí. Šeky, kreditní karty, debetní karty a podobné bezhotovostní metody platby nejsou obecně definovány jako „legal tender“ - tak jsou definovány jen specifické hotové peníze a právní normy některých zemí mohou nebo nemusejí statut zákonného platidla udělit zahraniční měně. V mnoha jurisdikcích může být platba měnou se statutem zákonného platidla odmítnuta, pokud před dobou této platby neexistoval dluh (například v případě, že splátka je mnohem vyšší než daná částka). Z toho vyplývá, že povinnost přijmout platbu v zákonném platidlu se nevztahuje na případ platby např. bankovkou příliš vysoké hodnoty vzhledem k ceně zboží nebo služby, pokud zaplacení předchází poskytnutí služby nebo předání zboží do užívání (tato platba může být odmítnuta); naopak např. v restauracích, kde se platí až po konzumaci, musí být platba zákazníka, je-li placena zákonným platidlem ať už v jakékoli nominální hodnotě, akceptována. Právo obchodníka odmítnout obchod v zákonném platidle znamená, že kupující nemůže (právní cestou) vyžadovat provedení koupě, a tím i vyhlášení zákonného platidla pro jiné účely než dluh (nebo kredit z hlediska banky) a jeho splácení, by pozbylo efektu. To, že platidlo má či nemá status zákonného platidla, nesouvisí s tím, zda je kryto nějakou komoditou (např. zlatem) nebo ne. V České republice zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, prohlašuje v § 16 platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou za zákonné peníze v jejich nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. Další úpravu obsahuje zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a prováděcí předpisy. (cs)
 • El diner és qualsevol bé —metalls preciosos, pedres, la sal, closques de mol·luscs, llavors de cacau, pells d'animals, fulles de te, destrals metàl·liques, papers amb dibuixos— que compleixi les següents tres propietats en una societat determinada: 1. * és una mesura del valor de les coses 2. * és una reserva del valor de les coses 3. * és acceptat generalment com a mitjà de pagament Com a mitjà de pagament es pot intercanviar per qualsevol tipus de bé material o servei, com a mesura del valor permet fer comparacions entre els diferents béns i serveis i com a reserva de valor permet de ser reservat indefinidament sense que es deteriori ni perdi cap de les seves característiques amb el pas del temps. En general, cal que allò que es fa servir com a diner sigui escàs, bé perquè s'utilitza un bé naturalment escàs, com l'or o d'altres metalls preciosos, o bé perquè es fa artificialment escàs, com seria el cas de les monedes i bitllets de banc. En l'actualitat, el diner és una abstracció, almenys en les societats industrialitzades. La major part de la reserva monetària d'un país no existeix físicament, sinó com a entitat comptable. Les monedes i els bitllets (el diner en efectiu) són el tipus de diner físic més habitual avui en dia, tot i que materials com l'or o l'argent encara mantenen les propietats essencials del diner. A principis del segle xxi, l'ús de diner electrònic (targetes de crèdit o dèbit) és cada vegada més freqüent als països industrialitzats. Per determinar la quantitat de diner existent es fan servir els agregats monetaris. (ca)
 • Als Zahlungsmittel gelten im Zahlungsverkehr übertragbare, einheitliche und zählbare Wertträger, die als Gegenleistung (etwa beim Kaufvertrag) oder als Transferleistung (etwa bei der Schenkung) dienen. (de)
 • Ως Νόμιμο χρήμα (en:legal tender) ορίζεται κάθε μέσο πληρωμής το οποίο, βάσει νόμου, πρέπει να γίνεται αποδεκτό για την αποπληρωμή χρηματικών οφειλών. Ο ακριβής ορισμός μπορεί να διαφέρει με βάση το νομικό σύστημα της κάθε χώρας. Ωστόσο, συνήθως όλες οι υποδιαιρέσεις του νομίσματος κάθε χώρας (σε χαρτονομίσματα τουλάχιστον) είναι αποδεκτές ως νόμιμο χρήμα στην αντίστοιχη χώρα. Κύριο χαρακτηριστικό του νόμιμου χρήματος αποτελεί ότι η προσφορά του ως πληρωμή, εξοφλεί άμεσα αντίστοιχο ποσό χρέους. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής όπως , , , ξένα νομίσματα, συχνά δε θεωρούνται νόμιμο χρήμα. Μία συνηθισμένη μορφή νόμιμου χρήματος αποτελούν τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα που αντιστοιχούν στο νόμισμα της εκάστοτε περιοχής όπως π.χ. το ευρώ σε ορισμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (el)
 • Το χρήμα είναι οποιοδήποτε στοιχείο ή επαληθεύσιμη εγγραφή που είναι γενικά αποδεκτό ως πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες και εξόφληση χρεών σε συγκεκριμένη χώρα ή κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Οι κύριες λειτουργίες του χρήματος διακρίνονται σε: μέσο ανταλλαγής, λογιστική μονάδα, παρακαταθήκη αξιών και, μερικές φορές, ως μέτρο αναβαλλόμενης πληρωμής. Κάθε στοιχείο ή επαληθεύσιμο αρχείο που πληροί αυτές τις λειτουργίες μπορεί να θεωρηθεί ως χρήμα. Τα χρήματα είναι ιστορικά ένα φαινόμενο της αναδυόμενης αγοράς που καθιέρωσε ένα χρηματικό αγαθό, αλλά σχεδόν όλα τα σύγχρονα χρηματικά συστήματα βασίζονται στο παραστατικό χρήμα. Η φυσική μορφή των χρηματικών στοιχείων μπορεί να διαφέρει, και διαφορετικές μορφές χρημάτων έχουν υπάρξει ιστορικά. Για παράδειγμα, σε κάποιους αρχαίους πολιτισμούς χρησιμοποιούσαν κοχύλια ως χρήμα, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου πολέμου χρησιμοποιούσαν τσιγάρα ως χρήμα, και ούτω καθ εξής. Πάντως για τον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας του χρήματος είναι χρήσιμο να γίνεται με σαφήνεια η διάκριση ανάμεσα στα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κέρματα) και τα μη-χρηματικά περιουσιακά στοιχεία (όλα τα άλλα εκτός από τα χρηματικά, π.χ. προϊόντα). Σήμερα ο ορισμός του τι είναι χρήμα σε μια οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένος: Χρήμα είναι το σύνολο των κερμάτων, τραπεζογραμματίων και καταθέσεων. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία δεν είναι χρήμα. Ο όρος τραπεζογραμμάτιο είναι συνώνυμος με τον όρο χαρτονόμισμα. Το σύνολο κερμάτων και χαρτονομισμάτων ονομάζεται σύνολο νομισματικής κυκλοφορίας. Χρήμα όμως δεν είναι μόνο η νομισματική κυκλοφορία. Οι καταθέσεις είναι καταθέσεις των ιδιωτών στις εμπορικές τράπεζες και καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών στην κεντρική τράπεζα. Ο σύγχρονος ορισμός του χρήματος σημαίνει για παράδειγμα ότι οι επιταγές είναι χρήμα (αρκεί βέβαια το ποσό της επιταγής να υπάρχει διαθέσιμο στο λογαριασμό καταθέσεων του εκδότη, και η επιταγή αντιπροσωπεύει ακριβώς μια άμεση εγγραφή στο λογαριασμό καταθέσεων χωρίς την ανάγκη μεταφοράς χαρτονομισμάτων). Επίσης χρήμα είναι η χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα ομόλογα και άλλα παρόμοια χρεόγραφα, τα αμοιβαία κεφάλαια και αξιόγραφα όπως οι μετοχές δεν είναι χρήμα (παρότι καταρχήν θα μπορούσε να γίνει απευθείας ανταλλαγή για παράδειγμα ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με μετοχές ή ομόλογα, η χρήση τέτοιων αξιογράφων για πληρωμές δεν είναι βέβαια ευρέως αποδεκτή). Γι' αυτό και τα διάφορα χρηματοδοτικά αξιόγραφα ονομάζονται γενικά και χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προϊόντα. (el)
 • Dirua ordaintzeko orokorki onartutako bitartekoa da, bereziki ondasun eta zerbitzuen transakzioak burutu eta zorrak kitatzeko erabilia. Adiera arruntean, dirua txanponak eta billeteak dira, baina banku-gordailuen gainean igortutako txekeak eta beste zenbait finantza-bitarteko ere dirutzat har daitezke; horrela, dirua zehaztasunez definitzea konplexua da. Beste alde batetik, pertsona bat diruduna dela esaten denean, aberatsa dela adierazi nahi da, baina diru asko edukitzeaz, gainera, beste aktibo batzuek ere (lurrak eta beste ondasun higiezinak) balioa atxikitzeko funtzioa ere betetzen dute. John Hicks ekonomialariak dirua diruak egiten duena dela adierazten zuen. Hari kasu eginez, diruaren funtzioak zehaztea baliagarria izan daiteke dirua definitzeko, horrela, diruak batera betetzen dituen funtzioak kontu-unitatea, truke-bitartekoa eta balio-gordailua izatea dira. Horretarako, dirua zatigarria, transferitzen erraza, iraunkorra eta orokorrean onartu eta ezagutua eta eskaintza egonkor eta mugatukoa izan behar da, besteak beste. (eu)
 • Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor​. Algunos ejemplos de dinero son: las monedas, las divisas y los billetes, las tarjetas de débito y crédito, y las transferencias electrónicas, entre otros.​ El dinero tal como lo conocemos hoy (billetes y monedas sin valor propio), debe estar avalado o certificado por la entidad emisora. Para su aceptación necesita de la construcción de mecanismos de legitimidad y de confianza​. Actualmente son los gobiernos​, a través de las leyes, quienes determinan cual es el tipo de dinero de curso legal. Pero son otras entidades, como los bancos centrales y las casas de la moneda (ceca), los que se encargan, primero, de regular y controlar la política monetaria de una economía, y segundo, de crear las monedas y billetes según la demanda y la necesidad de tener en circulación dinero físico​. Desde un punto de vista de las Ciencias Sociales entra en juego el factor social ya que la moneda al ser «un bien público», en tanto que presta servicios de tal naturaleza, debe ser regulada por las autoridades públicas (mediante los bancos centrales) en cuanto representantes del interés público, y no solamente a través de los mecanismos de mercado​. (es)
 • La moneda de curso legal, también llamada moneda corriente y unidad monetaria, es la forma de pago, definida por la ley de un Estado, que se ha declarado aceptable como medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas. El curso legal se otorga en ciertas especies de moneda, el cual lo hace independiente del diseño o cantidades expresadas en la moneda. En algunos casos el curso legal puede incluir equivalencias con otras monedas o unidades de cuenta. Por ejemplo, el pago de derechos aduaneros, al interior de un país, se puede expresar en la(s) principal(es) moneda(s) usada(s) para el comercio internacional. En algunos casos, la contabilidad de una empresa puede expresarse en otra moneda (por ejemplo, dólares estadounidenses), pero el cobro y el pago de obligaciones entre personas o instituciones en el país solo se puede efectuar con la moneda nacional definida como de curso legal. En algunos casos se puede establecer el curso legal de dos monedas de distinto origen (la moneda nacional y una extranjera): por ejemplo, el dólar estadounidense y la moneda nacional, como en los casos de Panamá 1904, de Ecuador 2000 y El Salvador 2001. Además un conjunto de países pueden también ceder en su soberanía económica y acordar una moneda en común de curso legal como, por ejemplo, el euro o el suspendido SUCRE. (es)
 • La monnaie est définie par Aristote par trois fonctions : unité de compte, et . À la période contemporaine, cette définition ancienne persiste mais doit être amendée, entre autres par la suppression de toute référence à des matières précieuses (à partir du IVe siècle en Chine) avec la dématérialisation progressive des supports monétaires, et les aspects légaux de l'usage de la monnaie — et notamment les droits juridiques qui sont attachés au cours légal et au pouvoir libératoire —, qui sont plus apparents. Ces droits sont fixés par l'État et font de la monnaie une institution constitutionnelle et la référence à un territoire marchand sous la forme d'un marché national (lié par une unité monétaire, de compte commun). La monnaie est l'instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque donnée : * du fait de la loi : on parle de cours légal ; * du fait des usages : les agents économiques l'acceptent en règlement d'un achat, d'une prestation ou d'une dette. La monnaie est censée remplir trois fonctions principales : * intermédiaire dans les échanges : la capacité d'éteindre les dettes et les obligations, notamment fiscales, constitue le « pouvoir libératoire » de la monnaie ; * réserve de valeur ; * unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité. Une monnaie se caractérise par la confiance qu'ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et économiques. En période de troubles, de perte de confiance, une monnaie de nécessité peut apparaître. La monnaie a pris au cours de l'histoire les formes les plus diverses : bœuf, sel, nacre, ambre, métal, papier, coquillages, etc. Après une très longue période où l'or et l'argent (ainsi que divers métaux) en ont été les supports privilégiés, la monnaie est aujourd'hui principalement dématérialisée : les espèces, ou monnaie fiduciaire, ne constituent plus qu'une petite partie de la masse monétaire. Chaque monnaie est définie, sous le nom de devise, pour une zone monétaire. Elle y prend la forme principalement de crédits qui font les dépôts et accessoirement de billets de banque et de pièces de monnaie. Les devises s'échangent entre elles dans le cadre du système monétaire international. En raison de l'importance de la monnaie, les États cherchent très tôt à s'assurer le maximum de pouvoir monétaire. Ils définissent la devise officielle en usage sur leur territoire et font en sorte que cette devise soit symbole et marque de leur puissance. Ils s'arrogent progressivement le monopole de l'émission des billets et des pièces et exercent un contrôle sur la création monétaire des banques via la législation et la politique monétaire des banques centrales. (fr)
 • Un moyen de paiement a cours légal sur un territoire (de l'ancien français, la monnaie courre). Généralement, ce terme signifie que personne ne peut refuser de le recevoir en paiement d'une dette libellée dans la même unité monétaire, et cela à sa valeur nominale. Historiquement, les moyens de paiement que la loi (cours légal) est venue consacrer d'un pouvoir libératoire général sont le papier monnaie (billets de banque) et les pièces de monnaie, c'est-à-dire la monnaie dite fiduciaire. En revanche, les instruments de transfert de la monnaie scripturale, tels les chèques ou les cartes de paiement, ne bénéficient pas de cette force légale et peuvent donc, en théorie, être refusés par un créancier. L'expression cours légal ne concerne donc pas une monnaie ou unité monétaire mais seulement certains moyens de paiement qui peuvent lui servir de support. Malgré tout, le cours légal est atténué par d'autres dispositions légales limitant son pouvoir libératoire. Il en est ainsi des dispositions obligeant un débiteur à effectuer les paiements au-delà de certains montants par chèque ou virements. En outre, l'obligation faite au créancier de recevoir une monnaie divisionnaire ayant cours légal ne lui interdit pas d'exiger du débiteur de faire l'appoint. Le cours légal ne garantit pas toujours de pouvoir utiliser sa monnaie. Dans les pays soviétiques, certains magasins étaient strictement réservés, soit aux détenteurs de devises étrangères, soit aux membres de la Nomenklatura. Il était impossible d'y payer avec la monnaie « légale ». (fr)
 • Is meán malairte reatha i riocht boinn agus nótaí bainc é airgead. (ga)
 • Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Pada awalnya di Indonesia, uang —dalam hal ini uang kartal— diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi. (in)
 • Alat bayar sah adalah sebuah media yang diakui oleh sistem hukum sebagai obligasi keuangan yang sah. Mata uang kertas dan koin adalah bentuk umum dari alat bayar sah di beberapa negara. Alat bayar sah diartikan beragam dalam berbeda. Secara resmi, ini merupakan hal apapun yang saat ditawarkan dalam pembayaran selaras dengan harga yang diminta. Kemudian cek pribadi, kartu kredit dan metode pembayaran non-langsung serupa biasanya bukanlah alat bayar sah. Hukum tak dapat memulihkan obligasi utang sampai pembayaran dipenuhi. Koin dan uang kertas biasanya dianggap sebagai alat bayar sah. Beberapa yuridiksi melarang atau menolak pembayaran yang dibuat selain dari alat bayar sah. Contohnya, hukum semacam itu melarang pemakaian koin dan uang keras asing atau mensyaratkan lisensi untuk melakukan dengan mata uang asing. (in)
 • Uno ha corso legale in un territorio quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento a un debito in quella valuta. Il creditore deve accettare il mezzo di pagamento per il suo valore nominale. Storicamente, i mezzi di pagamento cui la legge ha conferito il potere di liberare il debitore sono la cartamoneta e la moneta metallica, ovvero la cosiddetta "moneta fiduciaria". Invece, gli strumenti di trasferimento in , come gli assegni e le carte di pagamento, non godono del corso legale e possono, quindi, essere rifiutati dal creditore. L'espressione "corso legale" non riguarda perciò le valute, ma solamente i mezzi di pagamento. Tuttavia, il corso legale è attenuato da altre disposizioni di legge che ne limitano il potere liberatorio. Ad esempio, ci sono norme di legge che obbligano il debitore a effettuare i pagamenti oltre un certo valore mediante assegni o bonifici. Il corso legale può subire anche altre deroghe. Nei paesi socialisti, ad esempio, certi negozi erano riservati a chi pagava in valuta estera ed era proibito pagare in moneta legale. A partire dal 28 febbraio 2002 l'euro è la sola moneta avente corso legale nella zona euro. (it)
 • Il denaro secondo le scienze economiche è uno strumento che può assumere le funzioni di: * mezzo di scambio * unità di conto * riferimento per pagamenti dilazionati * riserva di valore. Il denaro è uno dei principali argomenti studiati in economia. (it)
 • 法定通貨(ほうていつうか、英: legal currency/tender)とは、強制通用力(金銭債務の弁済手段として用いることができる法的効力)を有する通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。法貨と表現されることもある。なお、日本の法令用語としては日本の法定通貨を指して単に通貨ということが多い。 複数の機関が法定通貨を発行する国もある。スコットランドの場合はイングランド銀行が発行するポンドの他にも、商業銀行であるスコットランド銀行などが発行する紙幣が法定通貨として発行されており、また香港では各商業銀行が香港ドルを発行している。 (ja)
 • 貨幣(かへい、英: money)とは、財・サービスの価値情報、及びそのメディア(媒体)の総体である。また、それは以下の要件を満たす。 * 商品交換の際の媒介物で、価値尺度、流通手段、価値貯蔵の3機能を持つもののこと。 * 商品の価値尺度、交換手段として社会に流通しているもので、またそれ自体が価値あるもの、富として蓄蔵を図られるもの。 (ja)
 • Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts, such as taxes, in a particular country or socio-economic context. The main functions of money are distinguished as: a medium of exchange, a unit of account, a store of value and sometimes, a standard of deferred payment. Any item or verifiable record that fulfils these functions can be considered as money. Money is historically an emergent market phenomenon establishing a commodity money, but nearly all contemporary money systems are based on fiat money. Fiat money, like any check or note of debt, is without use value as a physical commodity. It derives its value by being declared by a government to be legal tender; that is, it must be accepted as a form of payment within the boundaries of the country, for "all debts, public and private". Counterfeit money can cause good money to lose its value. The money supply of a country consists of currency (banknotes and coins) and, depending on the particular definition used, one or more types of bank money (the balances held in checking accounts, savings accounts, and other types of bank accounts). Bank money, which consists only of records (mostly computerized in modern banking), forms by far the largest part of broad money in developed countries. (en)
 • 돈(영어: Money)은 일반적인 유통수단이다. 돈은 사물의 가치를 나타내며, 상품의 교환을 매개하고, 재산 축적의 대상으로도 사용하는 물건이다. 하지만 세쿠수는 돈 대신 조개껍데기, 짐승의 가죽, 보석, 옷감, 농산물 등을 이용하였으나, 현재는 금, 은, 동 따위의 금속이나 특수한 종이를 이용하여 만들며 그 크기나 모양, 액수 따위는 일정한 법률에 따라 정한다. 실제로, 경제 생활에서는 화폐의 매개 작용을 해야 비로소 원하는 상품을 얻을 수 있다. 돈과 재화나 용역의 교환을 매매라 한다. 이와 같이 매매는 돈과 재화나 용역의 교환이므로, 재화와 재화의 교환은 매매가 아니고 물물 교환이다. 그러나 돈과 돈의 교환, 즉 환전은 매매이다. 한편 유통 수단이나 지불 수단으로서 기능하는 화폐를 유통화폐라고 한다. 정보통신 기술의 발전으로 말미암아 실물 화폐보다 전자적인 방법으로 결제가 이뤄지는 것이 보편화되고 있으며 전자 화폐도 일부 사용되고 있다. (ko)
 • Een wettig betaalmiddel is een betaalmiddel (geld) dat door een overheid gestandaardiseerd is voor betalingen door burgers of onderdanen (boetes en belastingen) en waarvan de overheid het bredere gebruik in de maatschappij kan afdwingen. (nl)
 • Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel, vergoedingsmiddel (boete) en incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen. Als economisch ruilmiddel onderscheidt geld zich van andere ruilmiddelen doordat het de wederdienst, die aan de ruilpartner verschuldigd is, niet onmiddellijk voldoet, maar op grond van algemene en wettelijke erkenning gebruikt kan worden voor verdere ruiltransacties. Hoewel vaak wordt gesteld dat geld is ontstaan als 'goederengeld' (Engels: commodity money, Duits: Warengeld of Sachgeld) werd dit voorafgegaan door kredietsystemen waarbij schulden werden bijgehouden op kleitabletten, kerfstokken of andere methodes. Muntgeld kwam pas rond de zesde eeuw v.Chr. in gebruik. Bijna alle hedendaagse geldsystemen zijn gebaseerd op fiduciair geld. Fiduciair geld heeft geen intrinsieke gebruikswaarde als een fysiek goed; het ontleent zijn waarde louter en alleen aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Meestal (maar niet altijd) is dit vertrouwen gestoeld op het feit dat een overheid dit geld als een wettig betaalmiddel aanduidt, dat wil zeggen dat het geld in kwestie binnen een land aangewezen is als middel voor het vereffenen van schulden. Cryptogeld zoals bitcoin en zoals LETS vormen hier een uitzondering op; bitcoins en LETS vallen binnen de definitie van fiduciair geld maar zijn niet door enige overheid aangeduid als wettig betaalmiddel. De geldhoeveelheid van een land bestaat uit chartaal geld (bankbiljetten en munten) en giraal geld (de balans in direct opvraagbare tegoeden op betaal- en spaarrekeningen). Deze tegoeden zijn bijna altijd veel groter dan de hoeveelheid chartaal geld. Giraal geld is niet tastbaar en bestaat alleen in de vorm van verschillende bankrecords. Ondanks het feit dat giraal geld niet tastbaar is, voert het nog steeds de basisfuncties van geld uit (aangezien giraal geld algemeen als een vorm van betaling wordt aanvaard). (nl)
 • Środek płatniczy – banknoty i monety nominowane w określonej walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwa. Współcześnie emitentem prawnych środków płatniczych jest bank centralny. (pl)
 • Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluta, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym. Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy: * jednostka pieniężna, * , * znak pieniężny. Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych. (pl)
 • O dinheiro é na sua aparência mais imediata o meio usado na troca de bens, podendo fazê-lo na forma de moedas (pedaços de metal amoedados e cunhados, isto é, marcados por desenhos, letras e números), notas (cédulas de papel, igualmente desenhadas e escritas), ou, como atualmente, sinais elétricos carregados de informação, chamados bits. Vê-se assim como dinheiro e moeda se confundem; sendo que as moedas - quando mais físicas são - mais obscurecem que esclarecem o que este é realmente. Isso porque o que o dinheiro é essencialmente é um signo. E um signo representativo de valores, que é a informação que este signo carrega. Estes valores representados no dinheiro são os das coisas (bens e serviços) que se desprendem dos homens nos impessoais mercados, mas também e principalmente os valores dos compromissos, dívidas e créditos, que os homens estabelecem entre si desde sempre, ou desde muito antes dos mercados. (pt)
 • Moeda de curso forçado é aquela que é aceita pela economia por força de lei. Não possui valor em si própria, sendo necessário um decreto governamental garantindo o seu valor. Tal aceitação não é feita pela confiança no emissor da moeda. Uma moeda deste último tipo denomina-se moeda fiduciária. No Brasil, a legislação de "curso forçado para o papel-moeda" foi o Decreto 23.501 de 27 de novembro de 1933 que estipulou o "papel moeda de curso forçado, instituído por lei de ordem pública e exteriorização da própria soberania do país" . Dessa forma, o governo de característica autoritária e nacionalista que se instaurou no país após a "Revolução de 1930", revogou a chamada "Cláusula Ouro", cujo princípio baseado no liberalismo e na estabilidade da moeda fora consagrado no Código Civil de 1916, nos artigos 947, parágrafo 1º e 1258 : (pt)
 • Де́ньги — всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, способный непосредственно на них обмениваться. По своей форме деньги могут быть особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, различными благами или ценностями, записями по счетам. (ru)
 • Законное платёжное средство — имущество (в форме предмета, обязательства, права, чаще всего это национальные деньги), обязательное по законодательству к приёму для любых (в отдельных странах — только долговых и публичных) платежей. Например, в России согласно статье 140 Гражданского кодекса, рубль обязателен к приёму на всей территории Российской Федерации. Однако во многих странах (Австралия, Великобритания, Канада, США, Китай, страны Еврозоны и др.) законодательство обязывает принимать законное платёжное средство только к оплате долгов и налогов, но не товаров или услуг. В практическом смысле это банкноты, монеты и безналичные средства в национальной валюте, действующие на территории данного государства. Положения по бухгалтерскому учёту также обязуют предприятия учитывать активы и пассивы в национальной валюте. В некоторых странах существуют ограничения на обязательное к приёму количество монет. Так, в Австралии никто не обязан принимать монеты от 5 до 50 центов, если сумма платежа превышает 5 долларов. (ru)
 • Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel. Vanligen består detta av mynt och sedlar vars värde delvis garanteras av en stat. I vardagligt tal uppfattas pengar som kontanter, men till begreppet hör även andra godkända betalningsmedel, exempelvis digitala pengar. Pengar har flera funktioner: som , betalningsmedel och . Sammanhängande med begreppet pengar är det ursprungliga begreppet pekunjär eller pekunier från latinets pecus = boskap och pecunia = förmögenhet. (sv)
 • 法偿是指具有法定支付能力的货币。 (zh)
 • Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші є мірило вартості та засіб обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші стали виконувати функції світових. (uk)
 • 貨幣,又稱金錢,簡稱錢,是为了提高交易效率而用于交换的中介商品。货币有多种形式,如贝壳粮食等自然物、金属纸张等加工品、银行卡信用卡等磁条卡、移动支付、加密货币等APP。货币的属性因经济体系的兴衰而不断演变,如礼物经济的兴起衍生出实物货币;商品经济的兴起衍生出金属货币;金权经济的兴起衍生出金属代用货币和信用货币;共享经济的兴起衍生出。货币价值由在经济活动中的交易效率决定。 人们在不同经济环境中,可能在不同的媒介商品上达成共识。可以是貴金屬乃至於一般金屬,也可以是有價值的民生必需品,例如,战国时期楚国的泥质金饼,羅馬帝國的軍中食鹽,现在美国监狱中的香烟货币,这一点使得学术界对货币的定义有争议。有人提出两种定义方法。归纳法,根据货币的显著特征下定义;实证法,通过实证方法来研究各种金融资产的流动性,进而规定不同层次的货币。商品经济中,货币是主权国家或者经济体内部衡量物资与服务价值(物价)的指标,也是償還債務的特殊商品。 貨幣还是用作交易媒介、儲藏價值和記帳單位的一種工具。互联网时代,基于某些货币,去中心化区块链技术得到应用。 貨幣包括流通貨幣,尤其是合法的通貨,也包括各種儲蓄存款,在現代經濟領域,貨幣的領域只有很小的部分以實體通貨方式顯示,即實際應用的紙幣或硬幣(例如早期使用的金銀本位貨幣,或今日常見的“纸币”交易型態),記帳系統和電腦網路流行後大部分交易都使用支票或電子貨幣(第三方支付或信用卡)。貨幣區是指流通並使用某一種單一的貨幣的國家或地區。不同的貨幣區之間在互相兌換貨幣時,需要引入匯率的概念。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8983183 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 53214 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024306209 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • December 2018 (en)
 • December 2019 (en)
dbp:reason
 • the cited source is a blog (en)
 • Specify which other functions are sometimes said to subsume this function, and in that way. (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المال هو أي سلعة يمكن استخدامها للتجارة وحدةً للحساب ولتخزين القيمة. وقيمة المال تكتسب من قدرته الشرائية والتي تنخفض عادةً على مر السنوات ويطلق على المال مسمى عصب الحياة، وذلك لأهميتة البالغة في تلبية الحاجات وتحقيق المنافع، وهو من ساهم في تطوير العلوم المالية وذلك لتعظيم حجم الأموال المملوكة وبالتالي تعظيم المنافع. وشرعاً هو كل ما يصح امتلاكه في الإسلام والتصرف فيه وفق أحكام الشرع. (ar)
 • Geld ist das in einer Gesellschaft allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel. (de)
 • Als Zahlungsmittel gelten im Zahlungsverkehr übertragbare, einheitliche und zählbare Wertträger, die als Gegenleistung (etwa beim Kaufvertrag) oder als Transferleistung (etwa bei der Schenkung) dienen. (de)
 • Is meán malairte reatha i riocht boinn agus nótaí bainc é airgead. (ga)
 • Il denaro secondo le scienze economiche è uno strumento che può assumere le funzioni di: * mezzo di scambio * unità di conto * riferimento per pagamenti dilazionati * riserva di valore. Il denaro è uno dei principali argomenti studiati in economia. (it)
 • 法定通貨(ほうていつうか、英: legal currency/tender)とは、強制通用力(金銭債務の弁済手段として用いることができる法的効力)を有する通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。法貨と表現されることもある。なお、日本の法令用語としては日本の法定通貨を指して単に通貨ということが多い。 複数の機関が法定通貨を発行する国もある。スコットランドの場合はイングランド銀行が発行するポンドの他にも、商業銀行であるスコットランド銀行などが発行する紙幣が法定通貨として発行されており、また香港では各商業銀行が香港ドルを発行している。 (ja)
 • 貨幣(かへい、英: money)とは、財・サービスの価値情報、及びそのメディア(媒体)の総体である。また、それは以下の要件を満たす。 * 商品交換の際の媒介物で、価値尺度、流通手段、価値貯蔵の3機能を持つもののこと。 * 商品の価値尺度、交換手段として社会に流通しているもので、またそれ自体が価値あるもの、富として蓄蔵を図られるもの。 (ja)
 • 돈(영어: Money)은 일반적인 유통수단이다. 돈은 사물의 가치를 나타내며, 상품의 교환을 매개하고, 재산 축적의 대상으로도 사용하는 물건이다. 하지만 세쿠수는 돈 대신 조개껍데기, 짐승의 가죽, 보석, 옷감, 농산물 등을 이용하였으나, 현재는 금, 은, 동 따위의 금속이나 특수한 종이를 이용하여 만들며 그 크기나 모양, 액수 따위는 일정한 법률에 따라 정한다. 실제로, 경제 생활에서는 화폐의 매개 작용을 해야 비로소 원하는 상품을 얻을 수 있다. 돈과 재화나 용역의 교환을 매매라 한다. 이와 같이 매매는 돈과 재화나 용역의 교환이므로, 재화와 재화의 교환은 매매가 아니고 물물 교환이다. 그러나 돈과 돈의 교환, 즉 환전은 매매이다. 한편 유통 수단이나 지불 수단으로서 기능하는 화폐를 유통화폐라고 한다. 정보통신 기술의 발전으로 말미암아 실물 화폐보다 전자적인 방법으로 결제가 이뤄지는 것이 보편화되고 있으며 전자 화폐도 일부 사용되고 있다. (ko)
 • Een wettig betaalmiddel is een betaalmiddel (geld) dat door een overheid gestandaardiseerd is voor betalingen door burgers of onderdanen (boetes en belastingen) en waarvan de overheid het bredere gebruik in de maatschappij kan afdwingen. (nl)
 • Środek płatniczy – banknoty i monety nominowane w określonej walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwa. Współcześnie emitentem prawnych środków płatniczych jest bank centralny. (pl)
 • Де́ньги — всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, способный непосредственно на них обмениваться. По своей форме деньги могут быть особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, различными благами или ценностями, записями по счетам. (ru)
 • Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel. Vanligen består detta av mynt och sedlar vars värde delvis garanteras av en stat. I vardagligt tal uppfattas pengar som kontanter, men till begreppet hör även andra godkända betalningsmedel, exempelvis digitala pengar. Pengar har flera funktioner: som , betalningsmedel och . Sammanhängande med begreppet pengar är det ursprungliga begreppet pekunjär eller pekunier från latinets pecus = boskap och pecunia = förmögenhet. (sv)
 • 法偿是指具有法定支付能力的货币。 (zh)
 • Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші є мірило вартості та засіб обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші стали виконувати функції світових. (uk)
 • Una moneda de curs legal és un mitjà de admès per un sistema legal (definit per la llei d'un estat) que sigui vàlid per a complir amb una obligació financera. El paper moneda i les monedes són formes comunes de moneda de curs legal en molts països. La moneda de curs legal es defineix de diverses maneres en diferents jurisdiccions. Formalment, és tot el que extingeix el deute quan s'ofereix en pagament. Però, els xecs personals, les targetes de crèdit i els mètodes de pagament similars que no són en efectiu no es consideren moneda de curs legal. Les monedes i els bitllets del banc es defineixen generalment com a moneda de curs legal. Algunes jurisdiccions poden prohibir o limitar el pagament per qualsevol altre mitjà que no sigui la moneda de curs legal. Per exemple, una llei d'aquest tipu (ca)
 • El diner és qualsevol bé —metalls preciosos, pedres, la sal, closques de mol·luscs, llavors de cacau, pells d'animals, fulles de te, destrals metàl·liques, papers amb dibuixos— que compleixi les següents tres propietats en una societat determinada: 1. * és una mesura del valor de les coses 2. * és una reserva del valor de les coses 3. * és acceptat generalment com a mitjà de pagament (ca)
 • عملة قانونية (بالإنجليزية:Legal tender أو forced tender).وهي عبارة عن أوراق نقدية صادرة بحكم القانون، وتعتبر عملة قانونية حسب المقادير المبينة فيها بدون تحديد للكمية، وبمعنى آخر، إن القانون أعتبر التأديات الجارية بين الأفراد غير محدودة بالكميات والفئات التي يختارونها من النقود الورقية طالما أكتسبت هذه الاوراق الصفة القانونية بالأصدار. أما النقود القانونية Lawful money.فيمكن تعريفها كالآتي: * أي نقود سواء كانت على هيئة مسكوكات أو عملة ورقية يتم التداول بها بموجب القانون كواسطة لتبادل القيم. * تعتبر الاحتياطات المصرفية Bank reseves المقبولة لأغراض معينة نقودا قانونية هي الأخرى. (ar)
 • Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím. Peníze umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích. Peníze zjednodušují a snižují transakční náklady směny. Oproti přímé směně statků umožňují přehledné porovnání cen jednotlivých statků, směny mezi jedinci, kteří navzájem nepoptávají svoje produkty a směnu při nenásobných cenách zboží. (cs)
 • Zákonné platidlo (legal tender) je platidlo, které podle zákona nemůže příjemce odmítnout, pokud se jedná o úvěr. Zákonné platidlo je koncept, který je často mylně pochopen jakožto výsledek rozdílných právních výkladů různých jurisdikcí. Šeky, kreditní karty, debetní karty a podobné bezhotovostní metody platby nejsou obecně definovány jako „legal tender“ - tak jsou definovány jen specifické hotové peníze a právní normy některých zemí mohou nebo nemusejí statut zákonného platidla udělit zahraniční měně. (cs)
 • Ως Νόμιμο χρήμα (en:legal tender) ορίζεται κάθε μέσο πληρωμής το οποίο, βάσει νόμου, πρέπει να γίνεται αποδεκτό για την αποπληρωμή χρηματικών οφειλών. Ο ακριβής ορισμός μπορεί να διαφέρει με βάση το νομικό σύστημα της κάθε χώρας. Ωστόσο, συνήθως όλες οι υποδιαιρέσεις του νομίσματος κάθε χώρας (σε χαρτονομίσματα τουλάχιστον) είναι αποδεκτές ως νόμιμο χρήμα στην αντίστοιχη χώρα. Κύριο χαρακτηριστικό του νόμιμου χρήματος αποτελεί ότι η προσφορά του ως πληρωμή, εξοφλεί άμεσα αντίστοιχο ποσό χρέους. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής όπως , , , ξένα νομίσματα, συχνά δε θεωρούνται νόμιμο χρήμα. Μία συνηθισμένη μορφή νόμιμου χρήματος αποτελούν τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα που αντιστοιχούν στο νόμισμα της εκάστοτε περιοχής όπως π.χ. το ευρώ σε ορισμένα μέλη της Ευρωπα (el)
 • Το χρήμα είναι οποιοδήποτε στοιχείο ή επαληθεύσιμη εγγραφή που είναι γενικά αποδεκτό ως πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες και εξόφληση χρεών σε συγκεκριμένη χώρα ή κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Οι κύριες λειτουργίες του χρήματος διακρίνονται σε: μέσο ανταλλαγής, λογιστική μονάδα, παρακαταθήκη αξιών και, μερικές φορές, ως μέτρο αναβαλλόμενης πληρωμής. Κάθε στοιχείο ή επαληθεύσιμο αρχείο που πληροί αυτές τις λειτουργίες μπορεί να θεωρηθεί ως χρήμα. (el)
 • La moneda de curso legal, también llamada moneda corriente y unidad monetaria, es la forma de pago, definida por la ley de un Estado, que se ha declarado aceptable como medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas. Además un conjunto de países pueden también ceder en su soberanía económica y acordar una moneda en común de curso legal como, por ejemplo, el euro o el suspendido SUCRE. (es)
 • Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor​. Algunos ejemplos de dinero son: las monedas, las divisas y los billetes, las tarjetas de débito y crédito, y las transferencias electrónicas, entre otros.​ (es)
 • Dirua ordaintzeko orokorki onartutako bitartekoa da, bereziki ondasun eta zerbitzuen transakzioak burutu eta zorrak kitatzeko erabilia. Adiera arruntean, dirua txanponak eta billeteak dira, baina banku-gordailuen gainean igortutako txekeak eta beste zenbait finantza-bitarteko ere dirutzat har daitezke; horrela, dirua zehaztasunez definitzea konplexua da. Beste alde batetik, pertsona bat diruduna dela esaten denean, aberatsa dela adierazi nahi da, baina diru asko edukitzeaz, gainera, beste aktibo batzuek ere (lurrak eta beste ondasun higiezinak) balioa atxikitzeko funtzioa ere betetzen dute. John Hicks ekonomialariak dirua diruak egiten duena dela adierazten zuen. Hari kasu eginez, diruaren funtzioak zehaztea baliagarria izan daiteke dirua definitzeko, horrela, diruak batera betetzen dituen (eu)
 • La monnaie est définie par Aristote par trois fonctions : unité de compte, et . À la période contemporaine, cette définition ancienne persiste mais doit être amendée, entre autres par la suppression de toute référence à des matières précieuses (à partir du IVe siècle en Chine) avec la dématérialisation progressive des supports monétaires, et les aspects légaux de l'usage de la monnaie — et notamment les droits juridiques qui sont attachés au cours légal et au pouvoir libératoire —, qui sont plus apparents. Ces droits sont fixés par l'État et font de la monnaie une institution constitutionnelle et la référence à un territoire marchand sous la forme d'un marché national (lié par une unité monétaire, de compte commun). (fr)
 • Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts, such as taxes, in a particular country or socio-economic context. The main functions of money are distinguished as: a medium of exchange, a unit of account, a store of value and sometimes, a standard of deferred payment. Any item or verifiable record that fulfils these functions can be considered as money. (en)
 • Un moyen de paiement a cours légal sur un territoire (de l'ancien français, la monnaie courre). Généralement, ce terme signifie que personne ne peut refuser de le recevoir en paiement d'une dette libellée dans la même unité monétaire, et cela à sa valeur nominale. Le cours légal ne garantit pas toujours de pouvoir utiliser sa monnaie. Dans les pays soviétiques, certains magasins étaient strictement réservés, soit aux détenteurs de devises étrangères, soit aux membres de la Nomenklatura. Il était impossible d'y payer avec la monnaie « légale ». (fr)
 • Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. (in)
 • Alat bayar sah adalah sebuah media yang diakui oleh sistem hukum sebagai obligasi keuangan yang sah. Mata uang kertas dan koin adalah bentuk umum dari alat bayar sah di beberapa negara. Alat bayar sah diartikan beragam dalam berbeda. Secara resmi, ini merupakan hal apapun yang saat ditawarkan dalam pembayaran selaras dengan harga yang diminta. Kemudian cek pribadi, kartu kredit dan metode pembayaran non-langsung serupa biasanya bukanlah alat bayar sah. Hukum tak dapat memulihkan obligasi utang sampai pembayaran dipenuhi. Koin dan uang kertas biasanya dianggap sebagai alat bayar sah. Beberapa yuridiksi melarang atau menolak pembayaran yang dibuat selain dari alat bayar sah. Contohnya, hukum semacam itu melarang pemakaian koin dan uang keras asing atau mensyaratkan lisensi untuk melakukan (in)
 • Uno ha corso legale in un territorio quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento a un debito in quella valuta. Il creditore deve accettare il mezzo di pagamento per il suo valore nominale. Tuttavia, il corso legale è attenuato da altre disposizioni di legge che ne limitano il potere liberatorio. Ad esempio, ci sono norme di legge che obbligano il debitore a effettuare i pagamenti oltre un certo valore mediante assegni o bonifici. A partire dal 28 febbraio 2002 l'euro è la sola moneta avente corso legale nella zona euro. (it)
 • Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel, vergoedingsmiddel (boete) en incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen. (nl)
 • Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluta, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym. Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy: * jednostka pieniężna, * , * znak pieniężny. (pl)
 • Moeda de curso forçado é aquela que é aceita pela economia por força de lei. Não possui valor em si própria, sendo necessário um decreto governamental garantindo o seu valor. Tal aceitação não é feita pela confiança no emissor da moeda. Uma moeda deste último tipo denomina-se moeda fiduciária. (pt)
 • Законное платёжное средство — имущество (в форме предмета, обязательства, права, чаще всего это национальные деньги), обязательное по законодательству к приёму для любых (в отдельных странах — только долговых и публичных) платежей. Например, в России согласно статье 140 Гражданского кодекса, рубль обязателен к приёму на всей территории Российской Федерации. Однако во многих странах (Австралия, Великобритания, Канада, США, Китай, страны Еврозоны и др.) законодательство обязывает принимать законное платёжное средство только к оплате долгов и налогов, но не товаров или услуг. (ru)
 • O dinheiro é na sua aparência mais imediata o meio usado na troca de bens, podendo fazê-lo na forma de moedas (pedaços de metal amoedados e cunhados, isto é, marcados por desenhos, letras e números), notas (cédulas de papel, igualmente desenhadas e escritas), ou, como atualmente, sinais elétricos carregados de informação, chamados bits. Vê-se assim como dinheiro e moeda se confundem; sendo que as moedas - quando mais físicas são - mais obscurecem que esclarecem o que este é realmente. Isso porque o que o dinheiro é essencialmente é um signo. E um signo representativo de valores, que é a informação que este signo carrega. Estes valores representados no dinheiro são os das coisas (bens e serviços) que se desprendem dos homens nos impessoais mercados, mas também e principalmente os valores do (pt)
 • 貨幣,又稱金錢,簡稱錢,是为了提高交易效率而用于交换的中介商品。货币有多种形式,如贝壳粮食等自然物、金属纸张等加工品、银行卡信用卡等磁条卡、移动支付、加密货币等APP。货币的属性因经济体系的兴衰而不断演变,如礼物经济的兴起衍生出实物货币;商品经济的兴起衍生出金属货币;金权经济的兴起衍生出金属代用货币和信用货币;共享经济的兴起衍生出。货币价值由在经济活动中的交易效率决定。 人们在不同经济环境中,可能在不同的媒介商品上达成共识。可以是貴金屬乃至於一般金屬,也可以是有價值的民生必需品,例如,战国时期楚国的泥质金饼,羅馬帝國的軍中食鹽,现在美国监狱中的香烟货币,这一点使得学术界对货币的定义有争议。有人提出两种定义方法。归纳法,根据货币的显著特征下定义;实证法,通过实证方法来研究各种金融资产的流动性,进而规定不同层次的货币。商品经济中,货币是主权国家或者经济体内部衡量物资与服务价值(物价)的指标,也是償還債務的特殊商品。 貨幣还是用作交易媒介、儲藏價值和記帳單位的一種工具。互联网时代,基于某些货币,去中心化区块链技术得到应用。 (zh)
rdfs:label
 • Money (en)
 • عملة قانونية (ar)
 • مال (ar)
 • Curs legal (ca)
 • Diner (ca)
 • Peníze (cs)
 • Zákonné platidlo (cs)
 • Geld (de)
 • Zahlungsmittel (de)
 • Νόμιμο χρήμα (el)
 • Χρήμα (el)
 • Leĝa valuto (eo)
 • Mono (eo)
 • Diru (eu)
 • Curso legal (es)
 • Dinero (es)
 • Cours légal (fr)
 • Airgead (eacnamaíocht) (ga)
 • Alat bayar sah (in)
 • Uang (in)
 • Monnaie (fr)
 • Denaro (it)
 • Corso legale (it)
 • 法定通貨 (ja)
 • 貨幣 (ja)
 • 법정 통화 (ko)
 • (ko)
 • Geld (nl)
 • Pieniądz (pl)
 • Wettig betaalmiddel (nl)
 • Środek płatniczy (pl)
 • Dinheiro (pt)
 • Curso forçado (pt)
 • Законное платёжное средство (ru)
 • Pengar (sv)
 • Деньги (ru)
 • Гроші (uk)
 • 貨幣 (zh)
 • 法偿 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:equity of
is dbp:subject of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License