An Entity of Type: drug, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Discrimination is the act of making unjustified distinctions between people based on the groups, classes, or other categories to which they belong or are perceived to belong. People may be discriminated on the basis of race, gender, age, religion, or sexual orientation, as well as other categories. Discrimination especially occurs when individuals or groups are unfairly treated in a way which is worse than other people are treated, on the basis of their actual or perceived membership in certain groups or social categories. It involves restricting members of one group from opportunities or privileges that are available to members of another group.

Property Value
dbo:abstract
 • Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat) je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku, druhu apod. (cs)
 • الميز أو التمييز هو التعرف على الصفات والخلافات بين الأشخاص أو الأشياء وجعل الخيارات بين الناس استنادا إلى تلك الصفات الشخصية. التمييز بين الناس على أساس الجدارة هو عموما مشروع في الديمقراطيات الغربية. التمييز القائم على أسس أخرى، مثل لون البشرة أو الدين أو الفكر، وعموما عندما يحدث التمييز غير القانوني كثيرا ما توصف بأنها التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الناس. النظريات الاجتماعية مثل مذهب المساواة الاجتماعية تدعو إلى أن المساواة يجب أن تسود. في بعض المجتمعات، بما في ذلك العديد من البلدان المتقدمة، كل فرد له حقوق مدنية وتشمل الحق في عدم التعرض للتمييز الاجتماعي الذي ترعاه الحكومة. الحرية من التمييز في المجتمعات الإنسانية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وبعبارة أدق، أساس جميع الحريات الأساسية، يؤكد المؤلف هانس هيرمان - هوب، في مقال عن كتابه ، إن النظام الاجتماعي الطبيعي يتميز بزيادة التمييز. التمييز غير المشروع مثل معاملة تنطوي على تمييز أحدهم عن قصد عن معاملة شخص آخر بسبب خاصية (كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو الأصل الوطني، أو التوجه الجنسي، أو السن، أو الإعاقة، أو الوضع العسكري)، بالمقارنة مع شخص دون نفس الظروف. مثالا للتباين في المعاملة والتمييز سيكون عدم إعطاء امرأة وظيفة لأنها من الأرجح ان تأخذ اجازة أمومة من متقدم ذكر. (ar)
 • La discriminació és tracte diferent i menyspreador a una persona o col·lectiu per motius arbitraris, en funció d'alguna de les seves característiques, que pot ser ètnica, de gènere, d'orientació sexual, de religió, de parla, d'edat, de salut, d'estament social o qualsevol altra. La discriminació és un acte de separació d'una persona o un grup de persones a partir de determinats criteris. Creure ser superior a una altra persona i així, maltractar-la física o mentalment causant-li efectes negatius. En el seu sentit més ampli, la discriminació és una manera d'ordenar i classificar altres entitats, persones... Pot referir-se a qualsevol àmbit, i pot utilitzar qualsevol criteri. Si parlem d'éssers humans, per exemple, es pot discriminar entre altres criteris, per edat, color de pell, nivell d'estudis, nivell social, orientació sexual, etc. Però també es pot discriminar fonts d'energia, obres de literatura, animals ... Tanmateix, en la seva accepció més col·loquial, el terme discriminació es refereix a l'acte de fer una distinció o segregació que atempta contra la igualtat social. Normalment s'utilitza per referir-se a la violació de la Llei d'igual llibertat i la igualtat de drets per als drets individuals dels individus per qüestió social, política, races humanes racial, religió... La discriminació positiva pretén restaurar almenys parcialment un tracte discriminatori que es vol erradicar. (ca)
 • Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, z. T. auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziationen. (de)
 • Η διάκριση είναι η πράξη με την οποία γίνεται αδικαιολόγητος διαχωρισμός ατόμων με βάση τις ομάδες, τις τάξεις ή άλλες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν. Οι άνθρωποι ενδέχεται να υφίστανται διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και άλλες κατηγορίες. Οι διακρίσεις συμβαίνουν ιδιαίτερα όταν άτομα ή ομάδες υφίστανται άδικη μεταχείριση με τρόπο που είναι χειρότερος από ό,τι τυγχάνουν μεταχείρισης άλλων ανθρώπων, με βάση την πραγματική ή αντιληπτή συμμετοχή τους σε ορισμένες ομάδες ή κοινωνικές κατηγορίες. Περιλαμβάνει τον περιορισμό των μελών μιας ομάδας και παροχή λιγότερων ευκαιριών ή προνομίων απ'ότι σε μέλη μιας άλλης ομάδας. Παραδόσεις, πολιτικές, ιδέες, πρακτικές και νόμοι που εισάγουν διακρίσεις υπάρχουν σε πολλές χώρες και θεσμούς σε όλα τα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου οι διακρίσεις αντιμετωπίζονται γενικά υποτιμητικά. Σε ορισμένα μέρη, απόπειρες όπως οι ποσοστώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί προς όφελος εκείνων που πιστεύεται ότι είναι σημερινά ή παλαιότερα θύματα διακρίσεων. Αυτές οι απόπειρες έχουν συχνά αντιμετωπιστεί με δυσπιστία και μερικές φορές έχουν ονομαστεί αντίστροφη διάκριση. (el)
 • Diskriminacio estas malavantaĝigo sen sufiĉa pravigo. Ĝi direktiĝas al iuj homoj aŭ homgrupoj, precipe al minoritatoj kaj malfortuloj. Diskriminacio okazas pro diversaj karakterizaĵoj, ekzemple pro sekso (vidu seksismo), raso (vidu rasismo kaj kontraŭjudismo), nacieco (ksenofobio), politiko, seksa orientiĝo (homofobio), seksa identeco, handikapulo aŭ haŭta koloro. Ofte ĝi fontas el manko de la toleremo aŭ antaŭjuĝoj. (eo)
 • Discrimination is the act of making unjustified distinctions between people based on the groups, classes, or other categories to which they belong or are perceived to belong. People may be discriminated on the basis of race, gender, age, religion, or sexual orientation, as well as other categories. Discrimination especially occurs when individuals or groups are unfairly treated in a way which is worse than other people are treated, on the basis of their actual or perceived membership in certain groups or social categories. It involves restricting members of one group from opportunities or privileges that are available to members of another group. Discriminatory traditions, policies, ideas, practices and laws exist in many countries and institutions in all parts of the world, including territories where discrimination is generally looked down upon. In some places, attempts such as quotas have been used to benefit those who are believed to be current or past victims of discrimination. These attempts have often been met with controversy, and have sometimes been called reverse discrimination. (en)
 • Diskriminazioa edo bereizkeria gauzak edo gizakiak bereizteari deritzo orokorrean. Gizakiak edo giza-taldeen diskriminazioa eskubide eta aurkakoa eta generoan, arrazan, jaiotza-lekuan, hizkuntza edo irizpide etniko, erlijioso, politiko, sexual edo ekonomikoetan oinarrituz gertatzen denean ez bidezkotzat jotzen da eta bazterkeria ere baderitzo. Bazterkeria ez jasateko eskubidea Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala delakoan dago jasota. Hala ere, bazterkeria egoerak ohikoak dira hezkuntza, osasun eta lanbide arloetan. Diskriminazioa positiboa, talde bati aldeko tratua egiten zaionean, zein negatiboa, besteei ematen zaien tratu egokia ukatzen zaionean. Diskriminazioa, indarkeri pasibo mota bat da eta diskriminatzen duten pertsonek, diskriminatuak izaten direnak bereizten dituzte.Gizakiak edo giza-taldeen diskriminazioa eskubide eta aukera-berdintasunaren aurkakoa eta generoa, arrazan, hizkuntza edo irizpide etniko, erlijioso, sexual edo ekonomikoetan oinarrituz gertatzen denean ez bidezkotzat jotzen da eta bazterkeria ere baderitzo.Gainera, diskriminatzea giza eskubideen kontrako ekintza bat da, Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalean, bazterkeria ez jasateko eskubidea agertzen baita.Dena dela, ere badago diskriminazio positiboa deiturikoa, non, historian zehar diskriminatuak izan diren giza-taldeei “eskubide” edo onura batzuk ematen zaienean. Diskriminazio hau, talde desfaboratu honen bizi kalitatea hobetzeko egiten da. (eu)
 • En comportamiento social, la discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc.​ En filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración «desventajosa». Esta definición es comparativa: una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada «peor» que otras por razones arbitrarias.​ La reacción o interacción inicial que le sucede un grupo influencia el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder, restringe a miembros de un grupo de privilegios u oportunidades disponibles para otro grupo, lo que conduce a la exclusión del individuo o a entidades basadas en una toma de decisiones ilógica o irracional. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías, pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque hay muchos casos en los que estos grupos no son pequeños.​​ Existen tradiciones, políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países e instituciones en todas partes del mundo, incluso en territorios donde la discriminación está mal vista. En algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicionalmente víctimas de discriminación a través de mecanismos de discriminación positiva, como el establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el acceso de la mujer a los cargos de representación o para favorecer la contratación de personas con discapacidad. (es)
 • La discrimination sociale est un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites « discriminantes », c'est-à-dire produisant un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale ou ethnique, la religion, le genre, le niveau de son intelligence, l'état de santé, etc. (fr)
 • Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, , kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. (in)
 • Nell'ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali la discriminazione viene sempre più associata all'accezione negativa di distinguere e trattare differentemente persone sulla base di gruppi o categorie di appartenenza. Essa comprende la reazione o l'interazione iniziale del gruppo predominante il quale intende limitare i membri di un gruppo minoritario nelle opportunità e/o privilegi disponibili invece alla maggioranza delle altre persone e conducendo in tal maniera all'esclusione sociale delle persone e/o di quelle entità basandosi su decisioni e motivazioni che possono anche considerarsi per certi versi del tutto irrazionali. Tradizioni culturali, politiche, idee, pratiche e leggi discriminatorie esistono ancora ai giorni nostri in molti paesi ed istituzioni in ogni parte del mondo. Alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo, il sessismo, l'antisemitismo, l'omofobia e la transfobia. Discriminazione positiva Negli Stati Uniti d'America è stata istituita una politica governativa conosciuta come "azione positiva" o anche "discriminazione positiva" per incoraggiare i datori di lavoro e le università a ricercare ed accettare gruppi come gli afroamericani e le donne, che sono stati gruppi di rilievo ma oggetti di discriminazioni per un lungo periodo di tempo. La discriminazione positiva consiste sostanzialmente in una discriminazione nei confronti di gruppi sociali considerati privilegiati quali i maschi, i bianchi, gli adulti e gli eterosessuali. Interventi di questo genere, quali le "quote" sono stati utilizzati per beneficiare quelli che si credono essere vittime di una qualche forma di discriminazione; ma sono stati per alcuni versi definiti come "discriminazioni inverse" e hanno finito per essere oggetto di numerose critiche. (it)
 • 차별(差別)은 개인이나 집단의 특성을 이유로 부당하게 구별하여 대우하는 행위를 말한다. 대한민국 국가인권위원회법에서는 없이 종교, 장애, 나이, 신분, 학력, 이미 형(刑)의 효력이 없어진 전과, 성별, 외모, 성적 지향, 인종, 신체 조건, 국적, 나이, , 이념 및 정견 등의 이유로 고용, , 채용, 교육, 배치, 승진, 임금 및 , 융자, 정년, 퇴직, 해고, 재화나 용역, 교통 및 상업시설 이용, 토지나 주거시설 공급, 직업훈련 등에 있어서 특정한 사람을 , 등 불리하게 대우하는 행위를 "평등권 침해의 차별(差別)행위"로 정의한다. (ko)
 • 差別(さべつ)とは、特定の集団や属性に属する個人に対して、その属性を理由にして特別な扱いをする行為である。それが優遇か冷遇かは立場によって異なるが、通常は冷遇、つまり正当な理由なく不利益を生じさせる行為に注目する。国際連合は、「差別には複数の形態が存在するが、その全ては何らかの除外行為や拒否行為である。」としている。 (ja)
 • Dyskryminacja (łac. discriminatio – rozróżnianie) – forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. , niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. (pl)
 • Discriminatie is het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van kenmerken van die personen of groepen die in de gegeven situatie niet relevant zijn. In juridische context wordt discriminatie gedefinieerd als: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen" oftewel "het niet gelijk behandelen van gelijke gevallen", bijvoorbeeld bij sollicitaties op de arbeidsmarkt. Discriminatie kan zowel bedoeld of onbedoeld gebeuren. (nl)
 • Дискриминация (от лат. discrīminātio — «обособление», «различение») — ограничение прав человека и/или различное отношение с людьми или социальными группами на основании какого-то признака. К признакам, становящимся основой для дискриминации могут относиться: возраст, каста, цвет кожи, судимость, рост, вес, инвалидность, этническая принадлежность, семейное положение, поколение, генетические характеристики, брачное положение, национальность, религия, пол, социальный класс, сексуальная ориентация и гендерная идентичность и т. д.. Дискриминация состоит в обращении с отдельным лицом или группой на основе их фактического или предполагаемого членства в определённой группе или социальной категории «в каком-либо смысле хуже, чем с людьми обычно обращаются». Это включает в себя первоначальную реакцию или взаимодействие группы, которое продолжает влиять на фактическое поведение индивида по отношению к лидеру или группе, ограничивая членов одной группы возможностями или привилегиями, доступными для другой группы, что приводит к исключению индивида или организаций на основе нелогичных или нерациональных решений. Дискриминационные традиции, правила, идеи, практики и законы существуют во многих государствах, странах и учреждениях по всему миру, даже там, где дискриминация считается неприемлемой. В некоторых местах были введены определённые меры, такие как квоты, для предоставления преференций членам маргинализированных групп населения. В некоторых местах такая политика, как квоты, использовалась в интересах жертв дискриминации, но многие политики расценивают это как обратную дискриминацию. В США была учреждена государственная политика, называемая позитивными действиями, чтобы мотивировать работодателей и образовательные учреждения предоставлять преимущества группам (вроде афро-американцев и женщин), которые не имели таких преимуществ ранее. (ru)
 • Discriminação é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-a injusta e infundada. Pode ocorrer em diversos contextos, porém o contexto mais comum é o social, através da discriminação social, cultural, étnica, política, religiosa, sexual ou etária, que podem, por sua vez, levar à exclusão social e muitos outros . (pt)
 • Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda eller grundläggande för den kulturella identiteten. Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, klädstil, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Diskriminering kan finnas på strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för olika grupper eller genom att samhällsnormen innebär att vissa grupper behandlas sämre. Diskriminering kan också finnas på individuell nivå, genom att en person, en myndighet, en organisation eller ett företag utifrån sin egen uppfattning, särbehandlar olika individer. Att göra åtskillnad på personer baserat på deras meriter, deras kompetens eller andra personliga kvalitativa egenskaper anses inte vara diskriminering. (sv)
 • Дискримінація (лат. discriminatio «розрізнення») — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. Ні у Загальній декларації прав людини, ні в інших міжнародних угодах немає загального визначення поняття «дискримінація», хоча вони і згадують її досить часто, тому для дефініції зазвичай використовуються соціологічні визначення. У міжнародних конвенціях з прав людини передбачається, що країна, що ратифікувала їх, зобов'язана шанувати і забезпечити всім людям, що знаходяться на її території й у межах її юрисдикції, права людини без будь-яких відмінностей, таких як раса, , стать, мова, релігія, сексуальна орієнтація, політичні або інші погляди, національне або соціальне походження, власність, вживання (але не зловживання) наркотиків, народження або інший статус. У міжнародних відносинах поняття дискримінації також охоплює ставлення до держави (або групи держав), зазіхання на її права, що загрожує загальновизнаним звичаям і . Організації Об'єднаних Націй виключає расову, політичну, релігійну й інші види дискримінації в міжнародних відносинах (ст. 55, 62 і 73). У 1948 році Загальна декларація прав людини заборонила всі форми расової й іншої дискримінації. Акти дискримінації можуть відбуватися відкрито або таємно, вони можуть одержати широке поширення, виконуватися окремими особами або анонімними групами, вони можуть бути одиничними або систематичними, незначними (наприклад, у жартах) або серйозними, що завдає психічну, матеріальну або фізичну шкоду жертвам. (uk)
 • 歧視,是針對特定族群的成員,僅由於其身份或歸類,而非個人特質,給予不同且較差的對待,包含負面眼光的對待。像是國家、地区、膚色、种族、宗教、性別、性向、階級、贫富、教育、職業和年齡等不同性質的層面中都可能會產生不同程度的歧視。 歧視是基於偏见所產生的行為。歧视一般发生在“歧视方”和“被歧视方”两个利益群体之间,歧视方由于担忧自己的利益、地位、权力或文化等方面被被歧视方威胁或挑战,而对被歧视方散发或进行丑化、中伤等言论或行为。歧视实际上是歧视方在寻找一个莫须有或说不出口的理由,以使不合理、不合法、不公平或不正义的事情维持下去,达到维护自己利益的目的。 歧視可能會導致排擠或邊緣化,被剝奪權利,如獲得公平的居住條件、工作機會、教育及充分參與公民生活。但歧視本身可以使信任者之間,做最有效率的媒合,而與不被信任者做最有效率的分離。关于歧視定义充滿爭議,而是否視為歧視言論及差別對待則牽涉言論自由的層面。 一些被認為可能有歧視他人傾向的人,可能不認為自己的觀點是歧視,甚至可能認為歧視本身或相關事物的存在是合理的。如在南美洲秘魯,其首都利馬有座高三公尺、長十公里的「恥辱圍牆」(Wall of Shame),將貧民窟和富人區給隔開;「恥辱圍牆」普遍被認為是當地人歧視窮人的表現,但生活在富人區的人,有些人認為城市到處都是用以隔開自己和他人的牆,因此用牆隔開窮人,不算是種歧視。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8900 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 73437 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1057569988 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikititle
 • discrimination (en)
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat) je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku, druhu apod. (cs)
 • Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, z. T. auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziationen. (de)
 • Diskriminacio estas malavantaĝigo sen sufiĉa pravigo. Ĝi direktiĝas al iuj homoj aŭ homgrupoj, precipe al minoritatoj kaj malfortuloj. Diskriminacio okazas pro diversaj karakterizaĵoj, ekzemple pro sekso (vidu seksismo), raso (vidu rasismo kaj kontraŭjudismo), nacieco (ksenofobio), politiko, seksa orientiĝo (homofobio), seksa identeco, handikapulo aŭ haŭta koloro. Ofte ĝi fontas el manko de la toleremo aŭ antaŭjuĝoj. (eo)
 • La discrimination sociale est un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites « discriminantes », c'est-à-dire produisant un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale ou ethnique, la religion, le genre, le niveau de son intelligence, l'état de santé, etc. (fr)
 • Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, , kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. (in)
 • 차별(差別)은 개인이나 집단의 특성을 이유로 부당하게 구별하여 대우하는 행위를 말한다. 대한민국 국가인권위원회법에서는 없이 종교, 장애, 나이, 신분, 학력, 이미 형(刑)의 효력이 없어진 전과, 성별, 외모, 성적 지향, 인종, 신체 조건, 국적, 나이, , 이념 및 정견 등의 이유로 고용, , 채용, 교육, 배치, 승진, 임금 및 , 융자, 정년, 퇴직, 해고, 재화나 용역, 교통 및 상업시설 이용, 토지나 주거시설 공급, 직업훈련 등에 있어서 특정한 사람을 , 등 불리하게 대우하는 행위를 "평등권 침해의 차별(差別)행위"로 정의한다. (ko)
 • 差別(さべつ)とは、特定の集団や属性に属する個人に対して、その属性を理由にして特別な扱いをする行為である。それが優遇か冷遇かは立場によって異なるが、通常は冷遇、つまり正当な理由なく不利益を生じさせる行為に注目する。国際連合は、「差別には複数の形態が存在するが、その全ては何らかの除外行為や拒否行為である。」としている。 (ja)
 • Dyskryminacja (łac. discriminatio – rozróżnianie) – forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. , niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. (pl)
 • Discriminatie is het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van kenmerken van die personen of groepen die in de gegeven situatie niet relevant zijn. In juridische context wordt discriminatie gedefinieerd als: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen" oftewel "het niet gelijk behandelen van gelijke gevallen", bijvoorbeeld bij sollicitaties op de arbeidsmarkt. Discriminatie kan zowel bedoeld of onbedoeld gebeuren. (nl)
 • Discriminação é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-a injusta e infundada. Pode ocorrer em diversos contextos, porém o contexto mais comum é o social, através da discriminação social, cultural, étnica, política, religiosa, sexual ou etária, que podem, por sua vez, levar à exclusão social e muitos outros . (pt)
 • 歧視,是針對特定族群的成員,僅由於其身份或歸類,而非個人特質,給予不同且較差的對待,包含負面眼光的對待。像是國家、地区、膚色、种族、宗教、性別、性向、階級、贫富、教育、職業和年齡等不同性質的層面中都可能會產生不同程度的歧視。 歧視是基於偏见所產生的行為。歧视一般发生在“歧视方”和“被歧视方”两个利益群体之间,歧视方由于担忧自己的利益、地位、权力或文化等方面被被歧视方威胁或挑战,而对被歧视方散发或进行丑化、中伤等言论或行为。歧视实际上是歧视方在寻找一个莫须有或说不出口的理由,以使不合理、不合法、不公平或不正义的事情维持下去,达到维护自己利益的目的。 歧視可能會導致排擠或邊緣化,被剝奪權利,如獲得公平的居住條件、工作機會、教育及充分參與公民生活。但歧視本身可以使信任者之間,做最有效率的媒合,而與不被信任者做最有效率的分離。关于歧視定义充滿爭議,而是否視為歧視言論及差別對待則牽涉言論自由的層面。 一些被認為可能有歧視他人傾向的人,可能不認為自己的觀點是歧視,甚至可能認為歧視本身或相關事物的存在是合理的。如在南美洲秘魯,其首都利馬有座高三公尺、長十公里的「恥辱圍牆」(Wall of Shame),將貧民窟和富人區給隔開;「恥辱圍牆」普遍被認為是當地人歧視窮人的表現,但生活在富人區的人,有些人認為城市到處都是用以隔開自己和他人的牆,因此用牆隔開窮人,不算是種歧視。 (zh)
 • الميز أو التمييز هو التعرف على الصفات والخلافات بين الأشخاص أو الأشياء وجعل الخيارات بين الناس استنادا إلى تلك الصفات الشخصية. التمييز بين الناس على أساس الجدارة هو عموما مشروع في الديمقراطيات الغربية. التمييز القائم على أسس أخرى، مثل لون البشرة أو الدين أو الفكر، وعموما عندما يحدث التمييز غير القانوني كثيرا ما توصف بأنها التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الناس. النظريات الاجتماعية مثل مذهب المساواة الاجتماعية تدعو إلى أن المساواة يجب أن تسود. في بعض المجتمعات، بما في ذلك العديد من البلدان المتقدمة، كل فرد له حقوق مدنية وتشمل الحق في عدم التعرض للتمييز الاجتماعي الذي ترعاه الحكومة. (ar)
 • La discriminació és tracte diferent i menyspreador a una persona o col·lectiu per motius arbitraris, en funció d'alguna de les seves característiques, que pot ser ètnica, de gènere, d'orientació sexual, de religió, de parla, d'edat, de salut, d'estament social o qualsevol altra. La discriminació positiva pretén restaurar almenys parcialment un tracte discriminatori que es vol erradicar. (ca)
 • Η διάκριση είναι η πράξη με την οποία γίνεται αδικαιολόγητος διαχωρισμός ατόμων με βάση τις ομάδες, τις τάξεις ή άλλες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν. Οι άνθρωποι ενδέχεται να υφίστανται διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και άλλες κατηγορίες. Οι διακρίσεις συμβαίνουν ιδιαίτερα όταν άτομα ή ομάδες υφίστανται άδικη μεταχείριση με τρόπο που είναι χειρότερος από ό,τι τυγχάνουν μεταχείρισης άλλων ανθρώπων, με βάση την πραγματική ή αντιληπτή συμμετοχή τους σε ορισμένες ομάδες ή κοινωνικές κατηγορίες. Περιλαμβάνει τον περιορισμό των μελών μιας ομάδας και παροχή λιγότερων ευκαιριών ή προνομίων απ'ότι σε μέλη μιας άλλης ομάδας. (el)
 • Discrimination is the act of making unjustified distinctions between people based on the groups, classes, or other categories to which they belong or are perceived to belong. People may be discriminated on the basis of race, gender, age, religion, or sexual orientation, as well as other categories. Discrimination especially occurs when individuals or groups are unfairly treated in a way which is worse than other people are treated, on the basis of their actual or perceived membership in certain groups or social categories. It involves restricting members of one group from opportunities or privileges that are available to members of another group. (en)
 • En comportamiento social, la discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc.​ En filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración «desventajosa». Esta definición es comparativa: una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada «peor» que otras por razones arbitrarias.​ La reacción o interacción inicial que le sucede un grupo influencia el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder, restringe a miembros de un grupo de privilegios u oportunidades disponibles para otro grupo, lo que conduce a la exclusi (es)
 • Diskriminazioa edo bereizkeria gauzak edo gizakiak bereizteari deritzo orokorrean. Gizakiak edo giza-taldeen diskriminazioa eskubide eta aurkakoa eta generoan, arrazan, jaiotza-lekuan, hizkuntza edo irizpide etniko, erlijioso, politiko, sexual edo ekonomikoetan oinarrituz gertatzen denean ez bidezkotzat jotzen da eta bazterkeria ere baderitzo. Bazterkeria ez jasateko eskubidea Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala delakoan dago jasota. Hala ere, bazterkeria egoerak ohikoak dira hezkuntza, osasun eta lanbide arloetan. (eu)
 • Nell'ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali la discriminazione viene sempre più associata all'accezione negativa di distinguere e trattare differentemente persone sulla base di gruppi o categorie di appartenenza. Tradizioni culturali, politiche, idee, pratiche e leggi discriminatorie esistono ancora ai giorni nostri in molti paesi ed istituzioni in ogni parte del mondo. Alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo, il sessismo, l'antisemitismo, l'omofobia e la transfobia. Discriminazione positiva (it)
 • Дискриминация (от лат. discrīminātio — «обособление», «различение») — ограничение прав человека и/или различное отношение с людьми или социальными группами на основании какого-то признака. К признакам, становящимся основой для дискриминации могут относиться: возраст, каста, цвет кожи, судимость, рост, вес, инвалидность, этническая принадлежность, семейное положение, поколение, генетические характеристики, брачное положение, национальность, религия, пол, социальный класс, сексуальная ориентация и гендерная идентичность и т. д.. Дискриминация состоит в обращении с отдельным лицом или группой на основе их фактического или предполагаемого членства в определённой группе или социальной категории «в каком-либо смысле хуже, чем с людьми обычно обращаются». Это включает в себя первоначальную реакци (ru)
 • Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda eller grundläggande för den kulturella identiteten. Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, klädstil, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Diskriminering kan finnas på strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för olika grupper eller genom att samhällsnormen innebär att vissa grupper behandlas sämre. Diskriminering kan också finnas på individuel (sv)
 • Дискримінація (лат. discriminatio «розрізнення») — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. Ні у Загальній декларації прав людини, ні в інших міжнародних угодах немає загального визначення поняття «дискримінація», хоча вони і згадують її досить часто, тому для дефініції зазвичай використовуються соціологічні визначення. У 1948 році Загальна декларація прав людини заборонила всі форми расової й іншої дискримінації. (uk)
rdfs:label
 • Discrimination (en)
 • تمييز (ar)
 • Discriminació (ca)
 • Diskriminace (cs)
 • Diskriminierung (de)
 • Διάκριση (el)
 • Diskriminacio (eo)
 • Discriminación (es)
 • Diskriminazio (eu)
 • Discrimination (fr)
 • Diskriminasi (in)
 • Discriminazione (it)
 • 差別 (ja)
 • 차별 (ko)
 • Discriminatie (nl)
 • Dyskryminacja (psychologia społeczna) (pl)
 • Discriminação (pt)
 • Дискриминация (ru)
 • Diskriminering (sv)
 • Дискримінація (uk)
 • 歧視 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:areaOfLaw of
is dbp:discipline of
is dbp:focus of
is dbp:keywords of
is dbp:subject of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License