An Entity of Type: place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The monastic community of Mount Athos is an Eastern Orthodox community of monks in Greece, enjoying the status of an autonomous region holding the combined rights of a decentralized administration, a region and a municipality, with its territory encompassing the distal part of the Athos peninsula including Mount Athos, while the bordering proximal part of the peninsula belongs to the regular Aristotelis community in Central Macedonia.

Property Value
dbo:PopulatedPlace/area
 • 336.0
dbo:abstract
 • Η Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους (συντ.: Άγιον Όρος) αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, που βρίσκεται στη χερσόνησο του Άθω της Χαλκιδικής, στη Μακεδονία. Περιλαμβάνει τις είκοσι Ιερές Μονές, τα εξαρτήματά τους και διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες. Το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζονται με λεπτομερή τρόπο, παράλληλα προς το Σύνταγμα της Ελλάδας, με τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) της 10ης Μαΐου 1924. Από το 1988 συγκαταλέγεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (el)
 • Aŭtonoma Monaĥa Ŝtato de la Sankta Monto Athos estas duonmemstara regiono de la greka ŝtato kun memregantaj monaĥaj komunumoj sude de la duoninsulo nomata laŭ la monto Athos oriente de la regiona distrikto Ĥalkidiko. Troviĝas ekde 1988 en la Listo de Monda Heredaĵo de Unesko. En pejzaĝo alkroĉita al la monto, foje troviĝas 20 monaĥejoj kiuj gastigas ĉirkaŭ 2 000 grekajn, bulgarajn, rumanajn, rusajn, serbajn kaj aliajn ortodoksajn monaĥojn, kiuj vivas izolite, introspekte kaj preĝe, Tiuj monaĥejoj kaj la diversaj vilaĝoj kaj butikoj kiuj dependas de ili, falas ekster la aŭtoritaton de la estro de la ortodoksa eklezio de Grekio, la ĉefepiskopo de Ateno, sed kaj falas sub la jurisdikcion de la patriarko de la Konstantinopola Ortodoksa Eklezio. La teritorio de la Monaĥa Respubliko limas al la greka komunumo Stagira-Akanthos, de kiu ĝi estas apartigita pere de longa barilo de ĉirkaŭ naŭ kilometroj. La urbo Karyès (Athos) estas la politika kaj administra centro de la la Aŭtonoma monaĥa ŝtato. (eo)
 • The monastic community of Mount Athos is an Eastern Orthodox community of monks in Greece, enjoying the status of an autonomous region holding the combined rights of a decentralized administration, a region and a municipality, with its territory encompassing the distal part of the Athos peninsula including Mount Athos, while the bordering proximal part of the peninsula belongs to the regular Aristotelis community in Central Macedonia. In modern Greek, the community is commonly referred to as Agio Oros (Άγιο Όρος) translating to 'Holy Mountain', while Oros Athos (Greek: Όρος Άθως) is used to denote the physical mountain and Hersonissos tou Atho (Χερσόνησος του Άθω) in respect to peninsula. The community includes 20 monasteries and the settlements that depend on them. The monasteries house around 2,000 Eastern Orthodox monks from Greece and many other countries, including Eastern Orthodox countries such as Romania, Moldova, Georgia, Bulgaria, Montenegro, Serbia and Russia, who live an ascetic life at Athos, isolated from the rest of the world. The Athonite monasteries feature a rich collection of well-preserved artifacts, rare books, ancient documents, and artworks of immense historical value, and Mount Athos has been listed as a World Heritage Site since 1988. Although Mount Athos is legally part of the European Union like the rest of Greece, the Monastic community institutions have a special jurisdiction which was reaffirmed during the admission of Greece to the European Community (precursor to the EU). This empowers the monastic community's authorities to restrict the free movement of people and goods in its territory; in particular, only males are allowed to enter, while women and most female animals are banned from Mount Athos by religious tradition of the community which lives there. (en)
 • La communauté monastique du mont Athos se trouve dans le nord de la Grèce, sur la péninsule du mont Athos, appelée Aktè, en Chalcidique. Cette communauté juridiquement autonome réunit vingt monastères et les différents villages et maisons qui en dépendent. Ils abritent environ 2 000 moines orthodoxes grecs, bulgares, roumains, russes, serbes et autres, qui mènent une vie de réclusion, d'introspection et de prière. Sur le plan politique et administratif, le ministère des Affaires étrangères grec traite les questions relatives à la presqu'île, territoire grec, mais où s'appliquent des lois différentes, compatibles avec l’ : cette différence est constitutionnellement garantie. Sur le plan canonique, les vingt monastères sont « stavropégiaques », c'est-à-dire exempts : ils échappent à l'autorité de l'évêque local et sont placés directement sous la seule responsabilité épiscopale de l'archevêque de Constantinople et patriarche œcuménique. Sur le plan territorial, la communauté monastique englobe l'Aktè et est contiguë à la municipalité grecque de Stagira-Akanthos, dont il est séparé par une clôture d'environ neuf kilomètres de longueur. L'ensemble se situe en Chalcidique, en Macédoine-Centrale. Siège du synode, la petite bourgade de Karyès en est le centre administratif : on y trouve des laïcs au service de la communauté. C'est la seule localité de Grèce où, conformément à l’, il n'y a aucune femme. (fr)
 • 아토스산 수도원 공화국 또는 거룩한 산 수도원 자치국은 그리스 북부 할키디키반도에 위치한 자치 지역이다. 아토스산 반도를 중심으로 한 지역으로서 그리스의 주와 동등한 수준의 자치권을 갖고 있다. 아토스산에 위치한 20개의 수도원과 이에 의존하는 다른 마을과 집들을 한데 모아서 관할한다. 그리스, 불가리아, 루마니아, 러시아, 세르비아를 비롯한 여러 나라에서 온 동방 정교회 수사들 2,000여 명이 은둔, 자기 성찰, 기도 등의 삶을 영위한다. 20개의 수도원은 지역 주교의 권한에서 벗어나서 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교의 유일한 감독과 책임에 따른다. 정치와 행정 분야에서 그리스의 영토인 할키디키반도와 관련된 사항은 그리스 외무부에서 관할하지만 그 외의 법률이 적용되는 곳에서는 아바톤과 양립할 수 있다. 이러한 차이점은 그리스 헌법에 의해 보장되어 있다. 모든 성산의 수도원장처럼 보통 카리에스 프로타톤 교회의 제단 뒤쪽에 전시되어 있는 테오토코스라고 부르는 악시온 에스틴이라는 이콘은 그리스의 대도시에서 가끔 보여지는데 그리스의 대도시에서는 국가원수가 보유한 것과 견줄 만한 영예를 받는다. 1990년 이후에 아토스산 수도원 공화국에서는 종종 졸업생과 동구권 출신 청년들이 정기적으로 유입되어 수사들과 수련 수사들이 급격히 증가하면서 영적인 갱신을 경험했다. 처음에 11개의 수도원은 동방 정교회의 수도원(수사 수도원)에 공통적인 마르 사바와 같은 규칙을 따랐고, 다른 9개의 수도원들에서는 각각 그들 자신만의 규칙(독거 수도원)을 제정하고 따랐다. 1970년과 1990년 사이에 모든 수도원들은 마침내 수사 수도원 공동체 제도를 채택했다. 아토스산 수도원 공화국에서는 수사들을 유혹하지 않기 위해 "어떠한 암컷 생물"의 출입은 엄격히 금지되어 있지만 이 규정은 설치류를 통제하는 고양이, 이콘의 매개체인 템페라 제작에 사용되거나 식재료로 사용되는 달걀을 낳는 닭 2가지 경우를 제외하고는 국내 척추 동물만을 다루는 규정으로 여겨지고 있다. 아토스산 수도원 공화국의 영토는 그리스 스타게이라-아칸토스와 인접해 있는데 해당 지역과의 경계선은 약 9km 길이의 울타리로 나뉘어 있다. 카리에스라는 작은 마을은 아토스산 수도원 공화국의 행정 중심지이자 회당 소재지인데 이 곳에는 그리스 중앙 정부를 섬기는 평신도들이 거주한다. (ko)
 • アトス自治修道士共和国 は、ギリシャ共和国の中央マケドニア南方に所在するギリシャ正教最大の聖地、修道院共同体で一種の宗教国家である。 ギリシャ国内にありながら同国より治外法権が認められ、各国正教会の20の修道院・修道小屋(「ケリ」と呼称される)によって自治がおこなわれる共和国である。首都は。ギリシャ共和国では正教会の一員たるギリシャ正教会が主要な宗教であるが、アトスでは正教会で第一の格式を持つ総主教庁であるコンスタンディヌーポリ総主教庁(コンスタンティノープル総主教庁)の管轄下にあり、現在も中世より受け継がれた厳しい修行生活を送る修道士が暮らす。約2,000人の修行僧が女人禁制のもと、祈りと労働の生活を送っている。 (ja)
 • De Monastieke gemeenschap van de Heilige Berg is een semiautonoom gebied, met zelfbesturende kloostergemeenschappen, op het schiereiland Oros Athos ten oosten van het regionale district Chalcidice. Het schiereiland is het oostelijkste van drie langgerekte schiereilanden in de Egeïsche Zee en is vernoemd naar de bergtop Athos op het zuiden van schiereiland. Het valt buiten het gezag van het hoofd van de Grieks-orthodoxe kerk, de aartsbisschop van Athene, en ressorteert onder de patriarch van Constantinopel. (nl)
 • Athos, także Święta Góra (nowogr. Άγιο Όρος, grec. staroż. Ἅγιον Ὄρος – Agion Oros) – wspólnota mnichów prawosławnych w Grecji, posiadająca status regionu autonomicznego równego jednostkom administracji zdecentralizowanej, z terytorium obejmującym dalszą od nasady część półwyspu Athos wraz z górą Athos. W 2011 r. wspólnota liczyła 1811 mieszkańców. (pl)
 • Айон-Орос (грец. Άγιον Όρος — Свята Гора) — півострів, третій східний «палець» Халкідіки. У центральній частині півострова по всій його довжині простягається гірське пасмо, що на півдні закінчується горою Афон (висота 2,003 м). Також є номом Греції. Адміністративно — особлива автономна одиниця Греції, самокерована громада 20-ти православних монастирів, що з 1313 року перебувають під безпосередньою церковною юрисдикцією Константинопольського Патріарха. Суверенітет Греції над півостровом закріплений Лозанською угодою 1923 року. На відміну від іншої частини Константинопольського Патріархату, на Афоні використовується виключно Юліанський календар, в тому числі в адміністративних документах. Для православних всього світу — одне з головних святих місць, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. (uk)
 • 阿索斯山修道院共同體(希臘語:Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους),是位於希臘北方哈爾基季基半島中阿索斯山半島的一個自治政體,相較於其他希臘大區,其擁有自治地位。 該地區共包含20座修道院以及其附屬的村莊與房屋,共計有2,000名希臘、保加利亞、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞與其他地區的正教會修士,生活主軸為隱居、內省及祈禱;由於其所在的山地地景,有時被稱為「基督教的西藏」。阿索斯山由20個修道院的代表組成的神聖共同體(「Holy Community」,Iera Kinotita)治理。 (zh)
dbo:area
 • 336000000.000000 (xsd:double)
dbo:capital
dbo:currency
dbo:governmentType
dbo:originalName
 • (en)
dbo:populationTotal
 • 2416 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 62570093 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 63869 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123592892 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:areaKm
 • 336 (xsd:integer)
dbp:capital
dbp:commonLanguages
 • Russian (en)
 • English (en)
 • Greek (en)
 • Romanian (en)
 • Serbian (en)
 • Bulgarian (en)
 • Languages: (en)
dbp:commonName
 • Athos (en)
dbp:conventionalLongName
 • Monastic community of Mount Athos (en)
dbp:currency
dbp:governmentType
dbp:imageMap
 • File:Athos in Greece.svg (en)
dbp:leaderName
dbp:leaderTitle
dbp:nativeName
 • (en)
dbp:officialWebsite
dbp:populationEstimate
 • 2416 (xsd:integer)
dbp:populationEstimateYear
 • 2011 (xsd:integer)
dbp:status
 • Autonomous region of Greece (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Η Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους (συντ.: Άγιον Όρος) αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, που βρίσκεται στη χερσόνησο του Άθω της Χαλκιδικής, στη Μακεδονία. Περιλαμβάνει τις είκοσι Ιερές Μονές, τα εξαρτήματά τους και διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες. Το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζονται με λεπτομερή τρόπο, παράλληλα προς το Σύνταγμα της Ελλάδας, με τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) της 10ης Μαΐου 1924. Από το 1988 συγκαταλέγεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (el)
 • アトス自治修道士共和国 は、ギリシャ共和国の中央マケドニア南方に所在するギリシャ正教最大の聖地、修道院共同体で一種の宗教国家である。 ギリシャ国内にありながら同国より治外法権が認められ、各国正教会の20の修道院・修道小屋(「ケリ」と呼称される)によって自治がおこなわれる共和国である。首都は。ギリシャ共和国では正教会の一員たるギリシャ正教会が主要な宗教であるが、アトスでは正教会で第一の格式を持つ総主教庁であるコンスタンディヌーポリ総主教庁(コンスタンティノープル総主教庁)の管轄下にあり、現在も中世より受け継がれた厳しい修行生活を送る修道士が暮らす。約2,000人の修行僧が女人禁制のもと、祈りと労働の生活を送っている。 (ja)
 • De Monastieke gemeenschap van de Heilige Berg is een semiautonoom gebied, met zelfbesturende kloostergemeenschappen, op het schiereiland Oros Athos ten oosten van het regionale district Chalcidice. Het schiereiland is het oostelijkste van drie langgerekte schiereilanden in de Egeïsche Zee en is vernoemd naar de bergtop Athos op het zuiden van schiereiland. Het valt buiten het gezag van het hoofd van de Grieks-orthodoxe kerk, de aartsbisschop van Athene, en ressorteert onder de patriarch van Constantinopel. (nl)
 • Athos, także Święta Góra (nowogr. Άγιο Όρος, grec. staroż. Ἅγιον Ὄρος – Agion Oros) – wspólnota mnichów prawosławnych w Grecji, posiadająca status regionu autonomicznego równego jednostkom administracji zdecentralizowanej, z terytorium obejmującym dalszą od nasady część półwyspu Athos wraz z górą Athos. W 2011 r. wspólnota liczyła 1811 mieszkańców. (pl)
 • 阿索斯山修道院共同體(希臘語:Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους),是位於希臘北方哈爾基季基半島中阿索斯山半島的一個自治政體,相較於其他希臘大區,其擁有自治地位。 該地區共包含20座修道院以及其附屬的村莊與房屋,共計有2,000名希臘、保加利亞、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞與其他地區的正教會修士,生活主軸為隱居、內省及祈禱;由於其所在的山地地景,有時被稱為「基督教的西藏」。阿索斯山由20個修道院的代表組成的神聖共同體(「Holy Community」,Iera Kinotita)治理。 (zh)
 • Aŭtonoma Monaĥa Ŝtato de la Sankta Monto Athos estas duonmemstara regiono de la greka ŝtato kun memregantaj monaĥaj komunumoj sude de la duoninsulo nomata laŭ la monto Athos oriente de la regiona distrikto Ĥalkidiko. Troviĝas ekde 1988 en la Listo de Monda Heredaĵo de Unesko. La teritorio de la Monaĥa Respubliko limas al la greka komunumo Stagira-Akanthos, de kiu ĝi estas apartigita pere de longa barilo de ĉirkaŭ naŭ kilometroj. La urbo Karyès (Athos) estas la politika kaj administra centro de la la Aŭtonoma monaĥa ŝtato. (eo)
 • The monastic community of Mount Athos is an Eastern Orthodox community of monks in Greece, enjoying the status of an autonomous region holding the combined rights of a decentralized administration, a region and a municipality, with its territory encompassing the distal part of the Athos peninsula including Mount Athos, while the bordering proximal part of the peninsula belongs to the regular Aristotelis community in Central Macedonia. (en)
 • La communauté monastique du mont Athos se trouve dans le nord de la Grèce, sur la péninsule du mont Athos, appelée Aktè, en Chalcidique. Cette communauté juridiquement autonome réunit vingt monastères et les différents villages et maisons qui en dépendent. Ils abritent environ 2 000 moines orthodoxes grecs, bulgares, roumains, russes, serbes et autres, qui mènent une vie de réclusion, d'introspection et de prière. Sur le plan politique et administratif, le ministère des Affaires étrangères grec traite les questions relatives à la presqu'île, territoire grec, mais où s'appliquent des lois différentes, compatibles avec l’ : cette différence est constitutionnellement garantie. Sur le plan canonique, les vingt monastères sont « stavropégiaques », c'est-à-dire exempts : ils échappent à l'autori (fr)
 • 아토스산 수도원 공화국 또는 거룩한 산 수도원 자치국은 그리스 북부 할키디키반도에 위치한 자치 지역이다. 아토스산 반도를 중심으로 한 지역으로서 그리스의 주와 동등한 수준의 자치권을 갖고 있다. 아토스산에 위치한 20개의 수도원과 이에 의존하는 다른 마을과 집들을 한데 모아서 관할한다. 그리스, 불가리아, 루마니아, 러시아, 세르비아를 비롯한 여러 나라에서 온 동방 정교회 수사들 2,000여 명이 은둔, 자기 성찰, 기도 등의 삶을 영위한다. 20개의 수도원은 지역 주교의 권한에서 벗어나서 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교의 유일한 감독과 책임에 따른다. 정치와 행정 분야에서 그리스의 영토인 할키디키반도와 관련된 사항은 그리스 외무부에서 관할하지만 그 외의 법률이 적용되는 곳에서는 아바톤과 양립할 수 있다. 이러한 차이점은 그리스 헌법에 의해 보장되어 있다. 모든 성산의 수도원장처럼 보통 카리에스 프로타톤 교회의 제단 뒤쪽에 전시되어 있는 테오토코스라고 부르는 악시온 에스틴이라는 이콘은 그리스의 대도시에서 가끔 보여지는데 그리스의 대도시에서는 국가원수가 보유한 것과 견줄 만한 영예를 받는다. (ko)
 • Айон-Орос (грец. Άγιον Όρος — Свята Гора) — півострів, третій східний «палець» Халкідіки. У центральній частині півострова по всій його довжині простягається гірське пасмо, що на півдні закінчується горою Афон (висота 2,003 м). Також є номом Греції. Адміністративно — особлива автономна одиниця Греції, самокерована громада 20-ти православних монастирів, що з 1313 року перебувають під безпосередньою церковною юрисдикцією Константинопольського Патріарха. Для православних всього світу — одне з головних святих місць, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. (uk)
rdfs:label
 • Άγιο Όρος (el)
 • Aŭtonoma Monaĥa Ŝtato de la Sankta Monto Athos (eo)
 • Communauté monastique du mont Athos (fr)
 • アトス自治修道士共和国 (ja)
 • 아토스산 수도원 공화국 (ko)
 • Monastic community of Mount Athos (en)
 • Athos (pl)
 • Monastieke gemeenschap van de Heilige Berg (nl)
 • Айон-Орос (uk)
 • 阿索斯山修道院共同體 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Athos (en)
 • Monastic community of Mount Athos (en)
is dbo:region of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:order of
is dbp:region of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License