About: Barter

An Entity of Type: currency, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In trade, barter (derived from baretor) is a system of exchange in which participants in a transaction directly exchange goods or services for other goods or services without using a medium of exchange, such as money. Economists distinguish barter from gift economies in many ways; barter, for example, features immediate reciprocal exchange, not one delayed in time. Barter usually takes place on a bilateral basis, but may be multilateral (if it is mediated through a trade exchange). In most developed countries, barter usually exists parallel to monetary systems only to a very limited extent. Market actors use barter as a replacement for money as the method of exchange in times of monetary crisis, such as when currency becomes unstable (such as hyperinflation or a deflationary spiral) or sim

Property Value
dbo:abstract
 • En l'àmbit del comerç, la barata, la permuta, el bescanvi o el troc és un sistema d'intercanvi en què els participants en una transacció intercanvien directament béns o serveis per altres béns o serveis sense fer servir un mitjà d'intercanvi, com ara diners. Els economistes distingeixen entre la barata i les economies del regal de moltes maneres; la barata, per exemple, implica un canvi recíproc immediat, no ajornat en el temps. La barata normalment té lloc de manera bilateral, però pot ser multilateral (p. ex., mitjançant un intercanvi comercial). En la majoria de països desenvolupats, la barata normalment sols existeix en paral·lel a sistemes monetaris i de manera molt limitada. Els actors del mercat utilitzen la barata com a substitut dels diners com a mètode de canvi en temps de crisi monetària, com ara quan la moneda esdevé inestable (durant una hiperinflació o una espiral deflacionista) o simplement quan no n'hi ha de disponible per a comerciar. No hi ha estudis etnogràfics que mostrin que cap societat del passat o actual hagi utilitzat primordialment la barata sense altres mitjans d'intercanvi o mesura, ni els antropòlegs han trobat proves que els diners emergissin de la barata; en canvi, han trobat que el mitjà més habitual d'intercanvi de béns i serveis ha estat la donació (crèdit atorgat de manera personal amb un balanç interpersonal mantingut a llarg termini; és a dir l'economia del regal). No obstant això, els economistes des dels temps d'Adam Smith (1723–1790) —posant com a exemples societats premodernes, sovint totalment imaginades— han utilitzat la ineficiència de la barata per a explicar l'aparició de l'economia, i de la mateixa disciplina de les ciències econòmiques. (ca)
 • المقايضة هو نظام الصرف الذي يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام مثل المال. وهي عادة ما تكون ثنائية ولكن قد تكون متعددة الأطراف (أي بوساطة من خلال المنظمات المقايضة) وعادة موجودة بالتوازي مع النظم النقدية في معظم البلدان المتقدمة على نطاق محدود جدا. المقايضة عادة ما تستبدل المال كوسيلة للتبادل في أوقات الأزمات النقدية، مثل عندما تكون العملة إما غير مستقرة (على سبيل المثال التضخم أو ) أو ببساطة غير متوفرة لإجراء التجارة.ديفيد غرايبر يجادل بأن عدم كفاءة المقايضة في المجتمعات القديمة هي حجة تم استخدامها من قبل الاقتصاديين منذ آدم سميث لشرح ظهور المال والاقتصاد وبالتالي علم الاقتصاد نفسه. «اقتصاديون من العقيدة المعاصرة... يقترحون أن تنمية الاقتصادات تطورت بشكل أن البشر تخلوا عن المقايضة على أنها سمة» طبيعية «للإنسان في المرحلة الأكثر بدائية لصالح الصرف النقدي في أقرب وقت أصبح الناس على بينة من زيادة كفاءة الأخير». وعلى العكس من ذلك، اجريت تحقيقات موسعة من قبل علماء الأنثروبولوجيا مثل غرايبر منذ ذلك الحين وخلصت إلى أنه «لا وجود وصف، واضح وبسيط، لمثال تاريخي عن اقتصاد المقايضة عدا عن مسألة ظهور المال كجزء من تطور عملية المقايضة؛ كل ما هو متاح في الاثنوغرافيا يوحي بأنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، ولكن هناك اقتصادات اليوم هذا يهيمن عليها نظام المقايضة». منذ 1830s ساعدت المقايضة المباشرة في اقتصادات السوق الغربية من قبل التبادلات والتي كثيرا ما تستخدم عملات بديلة على أساس نظريات قيمة العمل وتهدف إلى منع عمليات جني الأرباح من قبل وسطاء. ومن الأمثلة على ذلك الاشتراكيين ومؤخرا . نظام المقايضة لم يكن ظهور النقود نتيجة لاختراع فرد واحد ولم يكن تداولها نتيجة لعقد اجتماعي بين الافراد، وانما كان وليد الحاجة إليها. والمقصود بنظام المقايضة انه نظام يقوم على مبادلة شيء بشيء اخر فمن يملك شيئا لا يحتاجه ويريد شيئا بحوزة شخص اخر يقايض هذا الشخص.لم تظهر الحاجة للنقود في العصور البدائية، التي كان الإنسان يكتفي ذاتيا خلال تلك العصور، سواء على مستوى الفرد أو العائلة أو القبيلة. حيث كان كل فرد يبادل جزءا من إنتاجه مقابل السلع التي ينتجها الاخرون أي ان المبادلة كانت تتم عن طريق المقايضة دون وجود فاصل من أي نوع، أي دون تدخل النقودوسيطا في عملية التبادل.إلا أن هذا النظام أصبح قاصرا عن مجاراة التطور الحضاري الذي ساد المجتمعات فالمقايضة ليست الصورة المثلى للتبادل واتمام المعاملاتالاقتصادية حيث زادت حاجات الإنسان وأصبح يتنقل من مكان إلى اخر واخذ يدرك تدريجيا مزايا الانفراد بعمل معين وتقسيم العمل وبرزتبالتالي عيوب نظام المقايضة وهي: * صعوبات ايجاد مقياس واحد للتبادل. * عدم توافق رغبات البائع والمشتري في وقت واحد. * صعوبة توفر وسيلة عامة صالحة لاختزان القيمة. * صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع الاجل. * صعوبة تجزأة بعض السلع. و قبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة حيث اختارت بعض المجتمعات أنواعا من الماشية لتنسب إليها قيم باقي السلع الأخرىو اختارت مجتمعات أخرى سلعا أخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية مثل القواقع والمحار، وكانت هذه السلع تمثل شيئا واسعالانتشار ومقبولا من قبل المجتمع قبولا عاما.ظلت المقايضة في هذا الوقت عملية واحدة ولكن قام المتعاملين بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما أصبح يطلق عليه وحدة الحساب وتخلصت المقايضة من مشكلة صعوبة ايجاد مقياس واحد للتبادل، لجؤوا بعد ذلك إلى مبادلة السلعة بسلعة ثم مقايضة هذه بالسلعة التي يحتاجونها. (ar)
 • Směnný obchod (též barterový obchod či jen barter) je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskutečnit obchod. Je možné, že se jedná o první způsob obchodování. V právu České republiky jsou barterové obchody upraveny prostřednictvím směnné smlouvy. (cs)
 • Ο αντιπραγματισμός ή ανταλλακτική οικονομία ή ανταλλακτικό εμπόριο σύμφωνα με την οικονομολογία ορίζεται η οικονομία εκείνη εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή αγαθών (υλικών και άυλων) μεταξύ των οικονομικών μονάδων χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήματος . Για παράδειγμα, 10 πορτοκάλια ανταλλάσσονται με 5 μήλα. Οπότε η σχετική τιμή των πορτοκαλιών ανά μήλο είναι 2/1 (ή 10/5). Άρα, για να αποκτήσουμε 1 μήλο χρειάζεται να δώσουμε 2 πορτοκάλια. Στα οικονομικά κατά κανόνα οι ανταλλακτικές οικονομίες αναλύονται με το «Κουτί του ». (el)
 • Der Tauschhandel ist eine Form des Handels, bei der Waren oder Dienstleistungen direkt gegen andere Waren oder Dienstleistungen getauscht werden, ohne dass als Gegenleistung Geld eingesetzt wird. Eine alte Bezeichnung hierfür ist Barattohandel. (de)
 • En ekonomiko Natura interŝanĝo estas situacio, kiam du aŭ pli subjektoj reciproke interŝanĝis malmonajn aktivojn. Oni povas interŝanĝi ankaŭ servojn aŭ ŝuldatestojn. Profito aŭ de natura interŝanĝo estas kalkulita pere de prezoj de interŝanĝitaj aktivoj. Notinde, ke natura interŝanĝo ekskluzivas operaciojn kun mono. Interŝanĝo povas estis ekvivalenta, kiam la prezoj de interŝanĝitaj varoj egalas. Natura interŝanĝo estis unika komerca metodo antaŭ apero de mono. Nuntempe natura interŝanĝo povas ekzisti inter du subjektoj, kiuj konsente volas ŝanĝi varojn. Natura interŝanĝo povas disvolviĝi okaze de inflaciego, kiam mono tute ne plenumas ilian funkcion. La kolektado de poŝt- kaj enspezmarkoj, kiu iuj foje nomiĝas filatelo, estas ekzemplo de merkato ke multo de kies transakcioj inter interesitaj agentoj estas faritaj de naturaj interŝanĝoj, do ne per mono aŭ valuto, sed havaĵo por havaĵo. (eo)
 • In trade, barter (derived from baretor) is a system of exchange in which participants in a transaction directly exchange goods or services for other goods or services without using a medium of exchange, such as money. Economists distinguish barter from gift economies in many ways; barter, for example, features immediate reciprocal exchange, not one delayed in time. Barter usually takes place on a bilateral basis, but may be multilateral (if it is mediated through a trade exchange). In most developed countries, barter usually exists parallel to monetary systems only to a very limited extent. Market actors use barter as a replacement for money as the method of exchange in times of monetary crisis, such as when currency becomes unstable (such as hyperinflation or a deflationary spiral) or simply unavailable for conducting commerce. No ethnographic studies have shown that any present or past society has used barter without any other medium of exchange or measurement, and anthropologists have found no evidence that money emerged from barter. They instead found that gift-giving (credit extended on a personal basis with an inter-personal balance maintained over the long term) was the most usual means of exchange of goods and services. Nevertheless, economists since the times of Adam Smith (1723–1790) often inaccurately imagined pre-modern societies as examples to use the inefficiency of barter to explain the emergence of money, of "the" economy, and hence of the discipline of economics itself. (en)
 • Trukea edo trukatzea, ekonomian, ondasunak eta zerbitzuak hartu eta haien ordez beste batzuk ematea da, tartean dirurik erabili gabe. Gehienetan bi alderen artean gertatzen da, baina bi alde baino gehiagok har dezakete parte. Diruan oinarritutako sistemekin batera existitzen da, nahiz eta bere tamaina ez den oso handia. Krisi ekonomikoetan, batzuetan trukeak dirua ordezkatzen du ekonomiaren bideratzaile nagusi modura, normalean dibisa ezegonkorra denean edo eskuragarri ez dagoenean. (eu)
 • El trueque es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos o servicios. Se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero como representante del valor en la transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a un trueque se le denomina permuta. Según la corriente liberal de la economía fundada por Adam Smith, el trueque, como intercambio libre entre individuos, es una práctica natural del ser humano para la cual debe existir previamente el excedente (exceso de bienes que no necesitan consumirse) y la división del trabajo (necesidad de un bien que no produce uno mismo), lo que desemboca en el concepto de propiedad privada.​ Sin embargo, según diversos antropólogos, no se ha descrito ninguna comunidad en la que el trueque existiera como el medio principal de acceso a bienes, lo que desmiente la extendida concepción de que el trueque era una fase previa a la aparición del dinero. Tan solo se ha documentado el trueque como una práctica ejercida entre comunidades rivales (debido a que el reparto de los bienes dentro de la propia comunidad se realizaba en común) o en periodos posteriores a las caídas de los grandes imperios y sistemas económicos que ya estaban basados con anterioridad en la moneda y en el intercambio.​ (es)
 • Le troc est l'opération économique par laquelle chaque participant cède la propriété d'un bien (ou un groupe de biens) et reçoit un autre bien. Le troc fait partie du commerce de compensation avec l'échange de services au pair. Il peut intervenir dans le commerce intérieur mais surtout dans les échanges internationaux, lorsqu'un pays ne dispose pas d'une devise convertible. Les crises monétaires donnent toujours un rôle un peu plus grand au troc du fait de la raréfaction des signes monétaires. Plus généralement dans les périodes de pénuries, comme les périodes de guerre ou d'occupation, le troc redevient un mode d'échange fréquent. Les différents tickets de rationnement font particulièrement l'objet d'un troc massif, l'égalité de la distribution de ticket ne correspondant pas à la variété de celles des goûts. Mais les biens rares et d'usage courants jouent un rôle nouveau dans les échanges. Pendant la guerre de 1940, en France occupée, les pneus rechapés, extrêmement rares, comme l'essence, étaient des moyens d'échanges irrésistibles. Les sociétés soviétiques ont toutes connu, à côté des marchés classiques utilisant la monnaie légale, d'importants marchés de troc portant sur des productions personnelles, des biens meubles personnels, ou des biens récupérés sur les lieux de travail. La contestation du rôle de la monnaie a vu l'apparition de systèmes de troc à dimension sociale. Ils sont connus sous le nom de système d'échange local, mais leur proximité avec les systèmes de monnaie locale laisse penser que le but recherché est moins de rejeter la monnaie fiduciaire, que de (re)créer une monnaie du lien. (fr)
 • Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar yakni uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai dengan saat ini kegiatan barter masih digunakan ketika terjadi kondisi krisis ekonomi di mana nilai mata uang mengalami devaluasi akibat hiperinflasi. Salah satu kelemahan sistem barter adalah tidak memiliki standar nilai yang jelas, tetapi karena barter dilakukan oleh dua belah pihak yang saling membutuhkan, maka komoditi barang yang dianggap nilainya seimbang diterima oleh kedua belah pihak yang telah sepakat. (in)
 • 物々交換(ぶつぶつこうかん)とは、物品と物品を直接に交換する決済手段である。お金(通貨)が存在しなかった時代での決済手段であると伝統的な経済学では説明してきたが、文化人類学はこの見解に否定的である。「物」とあるが、無形のサービスについても使う。 (ja)
 • Ruilhandel is de vorm van handel waarbij goederen geruild worden voor andere goederen, zonder tussenkomst van geld. Als men iets wil verwerven gaat men naar de persoon met een waardevol object dat de ander accepteert als ruilmiddel. Wanneer beiden akkoord gaan met de ruil krijgt de ene persoon het ruilmiddel (dit kan een dier zijn of een voorwerp of een dienst) van de andere en omgekeerd. Een ruileconomie is een type economie dat gebaseerd zou zijn op ruilhandel. Hoewel het principe van de ruileconomie vaak wordt aangewezen als het oudste type economie en de directe voorganger van de geldeconomie, zijn nooit voorbeelden van ruileconomieën aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van ruilhandel, maar dat deze plaatsvindt in de marge van een economie die vooral gebaseerd is op een ander principe, zoals een of een geldeconomie. In die laatste vorm komt ruilhandel nog steeds voor. (nl)
 • 물물교환(物物交換, barter 바터[*])은 재화나 용역을 화폐 따위의 없이 직접 교환하는 것을 말한다. (ko)
 • Il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due o più soggetti economici (individui, imprese, enti, governi, ecc.) senza uso di moneta. Nel diritto civile italiano, il baratto viene classificato sotto la denominazione di permuta. (it)
 • Barter – wymiana towaru lub usługi na inny towar lub usługę. Barter wykorzystywany jest w wymianie handlowej w celu obejścia restrykcji walutowych lub z państwami cierpiącymi na brak zasobów walut wymienialnych. Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy. (pl)
 • Byteshandel är handel som utgörs av byten av mot andra reala nyttigheter. Med reala nyttigheter menas någonting som någon uppfattar ha en reell nytta t.ex. mat, en bil, eller en plastpåse. Vid ett byte får man alltid någonting tillbaka för det som man ger. Bytet sker om båda parter betraktar ett högre värde i varandras reala nyttigheter. Till exempel, en person som byter 1 kg potatis mot en liter mjölk, värderar ett byte inklusive mjölken -- högre än den potatis som han/hon ger upp. Byteshandel övergick gradvis i handel med pengar, när det började förekomma handelsvaror som hade känt värde och var lätt att byta vidare och som började användas som bytesvara som inbytaren tänkt byta bort igen, till exempel metaller. (sv)
 • Ба́ртер (міна) — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. Здійснюється за єдиним договором, в якому з метою еквівалентності обміну, для визначення розміру страхових сум, оцінки претензій, нарахування санкцій фіксується сума договору. Бáртерна оперáція — це товарообмінна експортно-імпортна операція на збалансованій по вартості (ціні) основі з передачею права власності на товар без платежу грішми (натуральний обмін). Зменшують витрати на податки та інші господарські операції. Бартерні операції властиві переважно країнам з нестабільною економікою, в яких відчутний дефіцит як власної, так і іноземної валют. В Україні особливого поширення набув у 1990-х роках. Бáртерна угóда — це безвалютний, але оцінений і збалансований обмін товарами, який оформляється єдиним договором (контрактом). Оцінка товарів проводиться з метою створення умов для еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, нарахування санкцій. Умовою еквівалентності є обмін товарів за світовими або договірними цінами. Розрахунки з взаємних претензій (штрафи і т. д.) при бартерних операціях здійснюються додатковими поставками або зменшенням поставок товарів. Головна причина застосування бартерних угод — валютні проблеми (недостача конвертованої валюти, її нестійкість і т. д.). (uk)
 • O Escambo, de maneira geral, significa troca ou permuta. Na história do Brasil colonial, porém, o termo aparece frequentemente associado ao tipo de relações estabelecidas entre portugueses e indígenas nas primeiras décadas do século XVI. Fornecendo certos instrumentos de ferro, espelhos e outros objetos, os europeus recebiam dos nativos as toras de pau-brasil. Se por um lado esses objetos citados eram triviais aos europeus, o mesmo vale para o pau-brasil em relação aos indígenas. Dadas as particularidades, ambos os lados compartilhavam o que tinham de abundante em troca de artigos de grande valor pelo caráter de "novidade". (pt)
 • Договор мены (бартерный обмен, ба́ртер, мена) — вид гражданско-правового договора, при котором одна сторона берёт на себя обязательство передать другой стороне некоторое имущество против обязательства другой стороны передать первой имущество аналогичной стоимости (по оценке сторон договора). Обычно термин «бартер» применяют к договорам мены между юридическими лицами, при котором происходит переход права собственности на объекты договора между его сторонами без использования законного средства платежа (например, денег, банковских обязательств, векселей). В юридическом смысле, договор мены — более широкое понятие, поскольку включает в себя и обмен правами, не сводящимися к собственности на вещи. Также договор обмена между частными лицами зачастую называют договором мены. (ru)
 • 以物易物(英語:barter economy)又稱物物交換,是有社会契约或明确协议条件下的交换价值模式。与礼物经济自由价值模式相反。用自己擁有的物品或服务與別人交換,以換取別人的物品或服务,是一種現有貿易模式出現之前已有的交易方式。人類會使用貨幣作買賣之前,人類已經懂得以物易物。以物換物不同於買賣,並沒有使用任何金錢作交易的工具,所以以物易物不一定是一場等價交換。和市场经济一样,以物易物是人类形成等级制度的经济基础,属于等级制度的文化体系,有明显的“经济”体系特性。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4232 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 34315 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1110483889 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Směnný obchod (též barterový obchod či jen barter) je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskutečnit obchod. Je možné, že se jedná o první způsob obchodování. V právu České republiky jsou barterové obchody upraveny prostřednictvím směnné smlouvy. (cs)
 • Ο αντιπραγματισμός ή ανταλλακτική οικονομία ή ανταλλακτικό εμπόριο σύμφωνα με την οικονομολογία ορίζεται η οικονομία εκείνη εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή αγαθών (υλικών και άυλων) μεταξύ των οικονομικών μονάδων χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήματος . Για παράδειγμα, 10 πορτοκάλια ανταλλάσσονται με 5 μήλα. Οπότε η σχετική τιμή των πορτοκαλιών ανά μήλο είναι 2/1 (ή 10/5). Άρα, για να αποκτήσουμε 1 μήλο χρειάζεται να δώσουμε 2 πορτοκάλια. Στα οικονομικά κατά κανόνα οι ανταλλακτικές οικονομίες αναλύονται με το «Κουτί του ». (el)
 • Der Tauschhandel ist eine Form des Handels, bei der Waren oder Dienstleistungen direkt gegen andere Waren oder Dienstleistungen getauscht werden, ohne dass als Gegenleistung Geld eingesetzt wird. Eine alte Bezeichnung hierfür ist Barattohandel. (de)
 • Trukea edo trukatzea, ekonomian, ondasunak eta zerbitzuak hartu eta haien ordez beste batzuk ematea da, tartean dirurik erabili gabe. Gehienetan bi alderen artean gertatzen da, baina bi alde baino gehiagok har dezakete parte. Diruan oinarritutako sistemekin batera existitzen da, nahiz eta bere tamaina ez den oso handia. Krisi ekonomikoetan, batzuetan trukeak dirua ordezkatzen du ekonomiaren bideratzaile nagusi modura, normalean dibisa ezegonkorra denean edo eskuragarri ez dagoenean. (eu)
 • 物々交換(ぶつぶつこうかん)とは、物品と物品を直接に交換する決済手段である。お金(通貨)が存在しなかった時代での決済手段であると伝統的な経済学では説明してきたが、文化人類学はこの見解に否定的である。「物」とあるが、無形のサービスについても使う。 (ja)
 • 물물교환(物物交換, barter 바터[*])은 재화나 용역을 화폐 따위의 없이 직접 교환하는 것을 말한다. (ko)
 • Il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due o più soggetti economici (individui, imprese, enti, governi, ecc.) senza uso di moneta. Nel diritto civile italiano, il baratto viene classificato sotto la denominazione di permuta. (it)
 • Barter – wymiana towaru lub usługi na inny towar lub usługę. Barter wykorzystywany jest w wymianie handlowej w celu obejścia restrykcji walutowych lub z państwami cierpiącymi na brak zasobów walut wymienialnych. Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy. (pl)
 • O Escambo, de maneira geral, significa troca ou permuta. Na história do Brasil colonial, porém, o termo aparece frequentemente associado ao tipo de relações estabelecidas entre portugueses e indígenas nas primeiras décadas do século XVI. Fornecendo certos instrumentos de ferro, espelhos e outros objetos, os europeus recebiam dos nativos as toras de pau-brasil. Se por um lado esses objetos citados eram triviais aos europeus, o mesmo vale para o pau-brasil em relação aos indígenas. Dadas as particularidades, ambos os lados compartilhavam o que tinham de abundante em troca de artigos de grande valor pelo caráter de "novidade". (pt)
 • 以物易物(英語:barter economy)又稱物物交換,是有社会契约或明确协议条件下的交换价值模式。与礼物经济自由价值模式相反。用自己擁有的物品或服务與別人交換,以換取別人的物品或服务,是一種現有貿易模式出現之前已有的交易方式。人類會使用貨幣作買賣之前,人類已經懂得以物易物。以物換物不同於買賣,並沒有使用任何金錢作交易的工具,所以以物易物不一定是一場等價交換。和市场经济一样,以物易物是人类形成等级制度的经济基础,属于等级制度的文化体系,有明显的“经济”体系特性。 (zh)
 • المقايضة هو نظام الصرف الذي يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام مثل المال. وهي عادة ما تكون ثنائية ولكن قد تكون متعددة الأطراف (أي بوساطة من خلال المنظمات المقايضة) وعادة موجودة بالتوازي مع النظم النقدية في معظم البلدان المتقدمة على نطاق محدود جدا. المقايضة عادة ما تستبدل المال كوسيلة للتبادل في أوقات الأزمات النقدية، مثل عندما تكون العملة إما غير مستقرة (على سبيل المثال التضخم أو ) أو ببساطة غير متوفرة لإجراء التجارة.ديفيد غرايبر يجادل بأن عدم كفاءة المقايضة في المجتمعات القديمة هي حجة تم استخدامها من قبل الاقتصاديين منذ آدم سميث لشرح ظهور المال والاقتصاد وبالتالي علم الاقتصاد نفسه. «اقتصاديون من العقيدة المعاصرة... يقترحون أن تنمية الاقتصادات تطورت بشكل أن البشر تخلوا عن المقايضة على أنها سمة» طبيعية «للإنسان في المرحلة الأكثر بدائية لصالح الصرف النقد (ar)
 • En l'àmbit del comerç, la barata, la permuta, el bescanvi o el troc és un sistema d'intercanvi en què els participants en una transacció intercanvien directament béns o serveis per altres béns o serveis sense fer servir un mitjà d'intercanvi, com ara diners. (ca)
 • In trade, barter (derived from baretor) is a system of exchange in which participants in a transaction directly exchange goods or services for other goods or services without using a medium of exchange, such as money. Economists distinguish barter from gift economies in many ways; barter, for example, features immediate reciprocal exchange, not one delayed in time. Barter usually takes place on a bilateral basis, but may be multilateral (if it is mediated through a trade exchange). In most developed countries, barter usually exists parallel to monetary systems only to a very limited extent. Market actors use barter as a replacement for money as the method of exchange in times of monetary crisis, such as when currency becomes unstable (such as hyperinflation or a deflationary spiral) or sim (en)
 • En ekonomiko Natura interŝanĝo estas situacio, kiam du aŭ pli subjektoj reciproke interŝanĝis malmonajn aktivojn. Oni povas interŝanĝi ankaŭ servojn aŭ ŝuldatestojn. Profito aŭ de natura interŝanĝo estas kalkulita pere de prezoj de interŝanĝitaj aktivoj. Notinde, ke natura interŝanĝo ekskluzivas operaciojn kun mono. Interŝanĝo povas estis ekvivalenta, kiam la prezoj de interŝanĝitaj varoj egalas. (eo)
 • El trueque es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos o servicios. Se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero como representante del valor en la transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a un trueque se le denomina permuta. (es)
 • Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar yakni uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu se (in)
 • Le troc est l'opération économique par laquelle chaque participant cède la propriété d'un bien (ou un groupe de biens) et reçoit un autre bien. Le troc fait partie du commerce de compensation avec l'échange de services au pair. Il peut intervenir dans le commerce intérieur mais surtout dans les échanges internationaux, lorsqu'un pays ne dispose pas d'une devise convertible. (fr)
 • Ruilhandel is de vorm van handel waarbij goederen geruild worden voor andere goederen, zonder tussenkomst van geld. Als men iets wil verwerven gaat men naar de persoon met een waardevol object dat de ander accepteert als ruilmiddel. Wanneer beiden akkoord gaan met de ruil krijgt de ene persoon het ruilmiddel (dit kan een dier zijn of een voorwerp of een dienst) van de andere en omgekeerd. (nl)
 • Byteshandel är handel som utgörs av byten av mot andra reala nyttigheter. Med reala nyttigheter menas någonting som någon uppfattar ha en reell nytta t.ex. mat, en bil, eller en plastpåse. Vid ett byte får man alltid någonting tillbaka för det som man ger. Bytet sker om båda parter betraktar ett högre värde i varandras reala nyttigheter. Till exempel, en person som byter 1 kg potatis mot en liter mjölk, värderar ett byte inklusive mjölken -- högre än den potatis som han/hon ger upp. (sv)
 • Ба́ртер (міна) — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. Здійснюється за єдиним договором, в якому з метою еквівалентності обміну, для визначення розміру страхових сум, оцінки претензій, нарахування санкцій фіксується сума договору. Бáртерна оперáція — це товарообмінна експортно-імпортна операція на збалансованій по вартості (ціні) основі з передачею права власності на товар без платежу грішми (натуральний обмін). Зменшують витрати на податки та інші господарські операції. (uk)
 • Договор мены (бартерный обмен, ба́ртер, мена) — вид гражданско-правового договора, при котором одна сторона берёт на себя обязательство передать другой стороне некоторое имущество против обязательства другой стороны передать первой имущество аналогичной стоимости (по оценке сторон договора). Обычно термин «бартер» применяют к договорам мены между юридическими лицами, при котором происходит переход права собственности на объекты договора между его сторонами без использования законного средства платежа (например, денег, банковских обязательств, векселей). (ru)
rdfs:label
 • Barter (en)
 • نظام المقايضة (ar)
 • Barata (ca)
 • Směnný obchod (cs)
 • Tauschhandel (de)
 • Αντιπραγματισμός (el)
 • Natura interŝanĝo (eo)
 • Trueque (es)
 • Truke (eu)
 • Barter (in)
 • Troc (fr)
 • Baratto (it)
 • 物々交換 (ja)
 • 물물교환 (ko)
 • Ruilhandel (nl)
 • Barter (pl)
 • Escambo (pt)
 • Бартер (ru)
 • Byteshandel (sv)
 • 以物易物 (zh)
 • Бартер (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:currency of
is dbo:industry of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:currency of
is dbp:industry of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License