About: Afforestation

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Afforestation is the establishment of a forest or stand of trees (forestation) in an area where there was no previous tree cover. Many government and non-governmental organizations directly engage in afforestation programs to create forests and increase carbon capture. Afforestation is an increasingly sought-after method to fight climate concerns, as it is known to increase the soil quality and organic carbon levels into the soil, avoiding desertification. Afforestation is mainly done for conservational and commercial purposes.

Property Value
dbo:abstract
 • Zalesňování (angl. afforestation) je zakládání lesních porostů umělou cestou: síjí nebo sadbou. Zahrnuje komplex zalesňovacích prací: příprava půdy, síje a sadba. Z hlediska vodohospodářského má zalesňování schopnost: zvětšení retenční schopnosti půdy, úpravu režimu podzemních vod, ochranu proti erozi, zlepšení klimatických podmínek apod. Zalesňování je aplikováno jak na půdy lesního typu, tak i na nelesní půdy (např. bývalé zemědělské půdy). V lesních zákonech České republiky se majiteli lesa ukládá povinnost zalesnit holiny v co nejkratší době po jejich vzniku. V zájmu zvýšení a zkvalitnění produkce dřeva i ekologické stability lesa jsou podle zákona o lesích vlastníci lesa povinni pro zalesňování a obnovu používat pouze druhové, provenienčně a geneticky vhodné osivo a sazenice. Geneticky vhodným osivem se rozumí osivo sbírané pouze v lesních porostech, které vykazují nadprůměrnou hospodářskou hodnotu a dobrý zdravotní stav. Hlavní lesní dřeviny – smrk, borovici, modřín, douglasku, vejmutovku, buk a dub – je povoleno pěstovat ze semen, sazenic a řízků, pocházejících pouze z porostů uznaných pro sběr osiva, a také ze semenných plantáží. Provenienční vhodnost znamená odpovídající zeměpisný původ osiva, který je určen zeměpisnými oblastmi, vymezenými podle ekologických podmínek, a v jejich rámci pak vegetačními lesními stupni. Vlastník lesa je také povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené obnovy; přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky nevhodných. Zalesňování v oblasti Zimmersee (Německo) (cs)
 • التشجير عملية إنشاء غابة من الأشجار في منطقة لم تكن غابة قبل ذلك. من عوامل نجاح عمليات التشجير داخل المدن بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية هو إتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير في الشوارع على الأرصفة وفي الجزر الوسطية وأمام المحلات التجارية والمنازل. ومن أهم المقترحات الفنية لتطوير العمل في الأمانات والبلديات فيما يتعلق بالاعتماد على المعايير والضوابط العلمية في عمليات التشجير: * إزالة معوقات الرؤيا مثل الأشجار واللوحات الإرشادية عند التقاطعات والإشارات الضوئية والاكتفاء بالمسطحات الخضراء والنباتات القليلة الارتفاع في هذه المناطق . أما الأبعاد بين المنعطف والإشارة والتقاطع وبداية التشجير يجب الاتفاق عليها، وهذا لن يتحقق إلا بإجراء دراسة ميدانية على أن تساهم الأمانات مع المسؤولين عن السير في المرور للخروج بدراسة واقعية لحل جذري لمثل هذه المعوقات وذلك للحصول على تشجير يساهم في جمال المدن ويساهم في حفظ وسلامة الأرواح البريئة ويقلل من الحوادث . * يجب إعادة دراسة وضع أحواض الزراعة على الأرصفة من حيث إلغاء البعض أو إعادة توزيعها بما يسهل مرور المشاة وخاصة على أرصفة الشوارع وسط المدن ذات الكثافة العالية للمشاة. * أما بخصوص التشجير أمام المحلات التجارية يصاحبه عراقيل عديدة منها صعوبة إجراء عمليات الري والصيانة الزراعية المختلفة في الشوارع الضيقة. والأشجار أمام المحلات التجارية تعيق حركة المرور وتحجب رؤية لافتات المحلات وبالتالي معظم أصحاب المحلات التجارية لا يرغبون فيها، وكذلك يلاحظ أن أحواض تلك الأشجار تكون متجمعاً للنفايات مما يعرضها للموت. * أما بخصوص التشجير في الشوارع الفرعية فمن واقع التجربة هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يرغبون في التشجير أمام منازلهم وخاصة عندما تكبر الأشجار، وذلك بحجة أن عمليات القص تؤدي إلى كشف البيوت من الداخل وكذلك سقوط أوراق الأشجار داخل منازلهم وعلى سياراتهم، كذلك من المعاناة أثناء الري وذلك لوجود سيارات المواطنين أمام تلك الأشجار. والأفضل أن يكون الموضوع اختيارياً بالنسبة للمواطنين وليس إلزامياً فالمواطن الذي يزرع شجرة باختياره وبرغبته سوف يكون حريص عليها ويعطيها جزءاً من وقته وماله للحفاظ عليها وصيانتها والعناية بها والعكس صحيح إذا كان إلزامياً . * يتم زراعة الميادين والتي تصمم على شكل مثلثات بالنباتات العشبية المزهرة أو أي نباتات أخرى قصيرة حتى لا تحجب الرؤية ولضمان سلامة مرور السيارات. (ar)
 • Afforestation is the establishment of a forest or stand of trees (forestation) in an area where there was no previous tree cover. Many government and non-governmental organizations directly engage in afforestation programs to create forests and increase carbon capture. Afforestation is an increasingly sought-after method to fight climate concerns, as it is known to increase the soil quality and organic carbon levels into the soil, avoiding desertification. Afforestation is mainly done for conservational and commercial purposes. 1. * The rate of net forest loss decreased substantially over the period 1990–2020 due to a reduction in deforestation in some countries, plus increases in forest area in others through afforestation and the natural expansion of forests. A 2019 study of the global potential for tree restoration showed that there is space for at least 9 million km2 of new forests worldwide, which is a 25% increase from current conditions. This forested area could store up to 205 gigatons of carbon or 25% of the atmosphere's current carbon pool by reducing CO2 in the atmosphere and introducing more O2. (en)
 • Aufforstung bedeutet in der Forstwirtschaft das Anpflanzen von Bäumen oder die Aussaat von Samen mit dem Ziel einer Bewaldung, oft als Wiederherstellung einer früheren, durch Abholzung oder Sturmschäden verschwundenen Bewaldung. War die aufzuforstende Fläche bereits vorher mit Wald bestockt, spricht man von einer Wiederaufforstung, ansonsten von einer Erstaufforstung. Aufforstung und Naturverjüngung sind wesentliche Kerngedanken der forstlichen Nachhaltigkeit. Die verschiedenen Aufforstungstechniken sind Gegenstand der forstwissenschaftlichen Waldbau­lehre. (de)
 • L'afforestation ou boisement est une plantation d'arbres ayant pour but d'établir un état boisé sur une surface longtemps restée dépourvue d'arbre, ou n'ayant éventuellement jamais (aux échelles humaines de temps) appartenu à l'aire forestière. Elle se distingue du reboisement ou de la reforestation qui sont réalisés par l'homme sur une surface déboisée par lui. Sur de petites surfaces destinées à produire des fruits et légumes (forêt-jardin, elle peut s'inspirer des principes de la foresterie analogue, une méthode visant notamment à imiter les processus naturels de succession forestière). (fr)
 • Se denomina forestación al cambio de uso de suelo que se ocupa de establecer el crecimiento de un bosque en áreas que habían sostenido un bosque o no,​​ mediante plantaciones o regeneración natural. Se refiere a reforestación cuando se establece la cubierta forestal en áreas donde hubo bosque en un pasado reciente (menos de algunas décadas por ejemplo).​ Al contrario, introducir árboles en sitios donde nunca hubo cobertura forestal o que no ha existido durante un largo período de tiempo, por ejemplo al menos 50 años,​​ se refiere a forestación. Cabe indicar que el término "aforestación", del anglicismo "afforestation", no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pero que se puede encontrar en español para designar la forestación por plantación con especies forestales exóticas.​ (es)
 • Athphlandáil talamh coille chun adhmad trádálach a tháirgeadh (mar shampla, fáschoillte cónaiféar ar thalamh ard), cosc a chur ar chaitheamh na hithreach nó tuilte tobanna, nó leathnú an ghaineamhlaigh le crios cosanta fásra ar thalamh lom. (ga)
 • Aforestasi adalah pembentukan hutan atau tegakkan pepohonan di area di mana sebelumnya bukan merupakan hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2004 menyebutkan definisi aforestasi adalah "penghutanan pada lahan yang selama 50 tahun atau lebih bukan merupakan hutan". Berbeda dengan reforestasi atau reboisasi yang merupakan pembentukan kembali hutan yang pernah gundul, secara alami maupun buatan. Berbagai lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah bergerak dalam program aforestasi untuk menciptakan hutan, meningkatkan aktivitas dan sekuestrasi karbon, dan membantu meningkatkan keanekaragaman hayati. (in)
 • 植林(しょくりん、英: Afforestation)は、木材生産や森林保全を目的として、木を植えることである。森林保全の中には、地盤の安定化、水資源の確保、生態系の保全、防風、防砂といったさまざまな目的が含まれる。造林とほぼ同義とされることもあるが、造林の一部、すなわち人為的な植樹による人工造林のみを植林とすることもある。林学上、afforestation(狭義の植林、造林)とreforestation(森林再生)を総て広義の植林あるいは造林を定義し得る。 (ja)
 • Bebossing is het met bos beplanten van een gebied dat nooit eerder of lange tijd niet beplant is geweest met bomen. Als er nieuw bos wordt aangelegd in gebied dat eerder bosrijk was dan spreekt men van herbebossing. Bebossing zorgt voor het extra opslaan van koolstof en helpt dus de opwarming van de Aarde tegen te gaan. (nl)
 • ( 녹화사업은 여기로 연결됩니다. 제5공화국 때 대학생을 대상으로 벌인 사상 개조 정책에 대해서는 녹화사업 (제5공화국) 문서를 참고하십시오.) 조림(造林)은 나무를 심거나 씨를 뿌리는 등 인위적인 방법으로 숲을 조성하는 것, 또는 기존의 숲을 손질하거나 다시 살리는 것이다. 조림활동(造林活動)은 나무나 다른 식생이 없는 나지에 나무를 심는 것을 말한다. 많은 정부와 비정부기구는 숲을 복원하고 이산화탄소의 포집과 제거를 위해 숲을 복원하는 데에 많은 관심을 가지고 있다. 영국에서는, 조림활동이 어떤 땅을 합법적으로 왕실 점유 숲으로 바꾸는 것을 뜻할 때도 있다. 녹화사업(綠化事業)은 국가, 또는 기업 차원에서 산지 등에 숲을 조성하는 것을 말한다. (ko)
 • Zalesianie – proces wprowadzania lasu na powierzchnie inne niż leśne, na przykład na nieużytki porolne, wydmy, bagna, torfowiska oraz powierzchnie zdegradowane działalnością człowieka (hałdy kopalniane, odkrywki) w celu przywrócenia im naturalnych warunków panujących w kompleksie bioekologicznym. Przed zalesieniem, niektóre rodzaje powierzchni wymagają wykonania wstępnych zabiegów agrotechnicznych. Proponowano, aby za pomocą zalesiania walczyć z globalnym ociepleniem, jako że lasy pochłaniają dwutlenek węgla. Jednak symulacje opublikowane w wskazują, że nawet gdyby zalesić wszystkie ziemie uprawne do 2050, to udałoby się obniżyć temperaturę o 0,45 °C. Zalesianie jest bardzo ważnym procesem. Drzewa są bowiem producentami tlenu i pochłaniają szkodliwy dwutlenek węgla. Ponadto stanowią miejsce życia wielu organizmów żywych. (pl)
 • Florestamento, em silvicultura e engenharia florestal, é um conceito usado em vários sentidos: * Em acepção ampla, designa o estabelecimento de árvores, quer nativas ou exóticas, quer para fins econômicos ou ambientais, seja em áreas que já possuíram no passado cobertura florestal (reflorestamento), ou em áreas que não eram originalmente florestadas, como campos naturais, savanas, etc., ou que foram desmatadas há muito tempo (aflorestamento). * Em sentido restrito, o termo "florestamento" também é utilizado, em algumas publicações, como tradução de afforestation, sendo, nessa acepção, sinônimo de "aflorestamento". * Alguns autores aplicam o termo "reflorestamento" para o caso de florestamentos com fins econômicos (como o cultivo intensivo de árvores para a produção de madeira, celulose, carvão vegetal, etc.), enquanto preferem aplicar "florestamento" no sentido de florestamentos com fins ambientais (visando sequestro de carbono e conservação de espécies arbóreas). Entretanto, o uso do florestamento (no sentido de aflorestamento) como estratégia de conservação de biomas florestais tem sido criticado por representar uma ameaça à conservação de biomas não florestais, como campos e savanas. Uma alternativa mais adequada seria o reflorestamento de áreas desmatadas, onde originalmente havia presença de florestas. (pt)
 • Лесоразведение — искусственное разведение леса путём насаждения деревьев в нелесистых районах. Обычно деревья высаживают в таких местностях, где они ранее не росли (по меньшей мере в обозримом прошлом), например, в степях, песчаных массивах или на болотах. Выбор способов лесоразведения определяется экономической целесообразностью и проводится с учётом почвенных и климатических условий. При лесоразведении применяют различные способы посева: разбросной, рядовой и др. При лесоразведении посадкой используют посадочный материал как семенного (выращенного из семян), так и вегетативного (черенки, отводки и т. п.) происхождения. Причины высаживания: * для борьбы с эрозией и скрепления почвы (пример, Алешковские пески на Украине) * для защиты пахотных земель от ветров * для добычи древесины, особенно мягких пород, пригодных при производстве бумаги Многие правительственные и не правительственные организации занимаются лесоразведением для создания лесов, роста поглащения и сокращения (секвестрация) углерода, помощи экологическим факторам для улучшения биоразнообразия. (ru)
 • Залісення — штучне лісорозведення з метою розширення лісових площ, відновлення лісу, рекультивації земель, а також один з видів полезахисної та водоохоронної меліорації. Особливо важливо залісення в пустелях, напівпустелях і сухих степах. Так, в 1843 р на півдні Донецького кряжа були зроблені посадки широколистяних дерев. Тепер це Великоанадольський ліс з властивим для нього підліском, птахами й тваринами, не властивими для степу. Він став захистом від вітрової ерозії великого округу. З метою природного відновлення лісів на ділянках залишаються: * зруби з достатньою кількістю життєздатного самосіву і підросту головних і супутніх порід, що відповідають корінним типам деревостанів; * зруби, згарища, на яких проведення заходів щодо сприяння природному поновленню буде достатнім для наступного відновлення цінних порід і формування високопродуктивних молодняків; * зруби в деревостанах, в яких забезпечується успішне порослеве і насіннєво-порослеве відновлення (зруби вільхи, верби, осокора в усіх лісорослинних зонах, а також листяних порід у байрачних лісах I і II генерації), а вирощені молодняки відповідатимуть цільовому призначенню. Лісові культури створюються шляхом садіння сіянців, саджанців, дичок, живців або висівання насіння деревних порід і чагарників. (uk)
 • 植樹造林(英文:Afforestation、Forestation)為在沒有森林覆蓋的區域中,透過栽植樹苗、林木育種等人為方式,使之逐漸成為樹林或森林地,這樣的森林又稱為人造林。 在全球,有許多國家的政府或是非政府組織目前從事造林工作,種植森林的好處是能提高對於環境中二氧化碳的吸存量,並可以人為的方式維持生物多樣性。(在英國,植樹造林可能意味著一些造林地的法律地位將轉變為「」。) 一些植樹的專門用具,如,可以使植樹造林的工作更加簡便與快速。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1968338 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29711 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123764946 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
 • FAO (en)
dbp:date
 • May 2020 (en)
dbp:documenturl
dbp:license
 • CC BY-SA 3.0 (en)
dbp:licenseStatementUrl
dbp:publisher
 • FAO (en)
dbp:reason
 • a lot of content seems as if it should belong in Reforestation (en)
dbp:title
 • Global Forest Resources Assessment 2020 Key findings (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Aufforstung bedeutet in der Forstwirtschaft das Anpflanzen von Bäumen oder die Aussaat von Samen mit dem Ziel einer Bewaldung, oft als Wiederherstellung einer früheren, durch Abholzung oder Sturmschäden verschwundenen Bewaldung. War die aufzuforstende Fläche bereits vorher mit Wald bestockt, spricht man von einer Wiederaufforstung, ansonsten von einer Erstaufforstung. Aufforstung und Naturverjüngung sind wesentliche Kerngedanken der forstlichen Nachhaltigkeit. Die verschiedenen Aufforstungstechniken sind Gegenstand der forstwissenschaftlichen Waldbau­lehre. (de)
 • L'afforestation ou boisement est une plantation d'arbres ayant pour but d'établir un état boisé sur une surface longtemps restée dépourvue d'arbre, ou n'ayant éventuellement jamais (aux échelles humaines de temps) appartenu à l'aire forestière. Elle se distingue du reboisement ou de la reforestation qui sont réalisés par l'homme sur une surface déboisée par lui. Sur de petites surfaces destinées à produire des fruits et légumes (forêt-jardin, elle peut s'inspirer des principes de la foresterie analogue, une méthode visant notamment à imiter les processus naturels de succession forestière). (fr)
 • Athphlandáil talamh coille chun adhmad trádálach a tháirgeadh (mar shampla, fáschoillte cónaiféar ar thalamh ard), cosc a chur ar chaitheamh na hithreach nó tuilte tobanna, nó leathnú an ghaineamhlaigh le crios cosanta fásra ar thalamh lom. (ga)
 • Aforestasi adalah pembentukan hutan atau tegakkan pepohonan di area di mana sebelumnya bukan merupakan hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2004 menyebutkan definisi aforestasi adalah "penghutanan pada lahan yang selama 50 tahun atau lebih bukan merupakan hutan". Berbeda dengan reforestasi atau reboisasi yang merupakan pembentukan kembali hutan yang pernah gundul, secara alami maupun buatan. Berbagai lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah bergerak dalam program aforestasi untuk menciptakan hutan, meningkatkan aktivitas dan sekuestrasi karbon, dan membantu meningkatkan keanekaragaman hayati. (in)
 • 植林(しょくりん、英: Afforestation)は、木材生産や森林保全を目的として、木を植えることである。森林保全の中には、地盤の安定化、水資源の確保、生態系の保全、防風、防砂といったさまざまな目的が含まれる。造林とほぼ同義とされることもあるが、造林の一部、すなわち人為的な植樹による人工造林のみを植林とすることもある。林学上、afforestation(狭義の植林、造林)とreforestation(森林再生)を総て広義の植林あるいは造林を定義し得る。 (ja)
 • Bebossing is het met bos beplanten van een gebied dat nooit eerder of lange tijd niet beplant is geweest met bomen. Als er nieuw bos wordt aangelegd in gebied dat eerder bosrijk was dan spreekt men van herbebossing. Bebossing zorgt voor het extra opslaan van koolstof en helpt dus de opwarming van de Aarde tegen te gaan. (nl)
 • ( 녹화사업은 여기로 연결됩니다. 제5공화국 때 대학생을 대상으로 벌인 사상 개조 정책에 대해서는 녹화사업 (제5공화국) 문서를 참고하십시오.) 조림(造林)은 나무를 심거나 씨를 뿌리는 등 인위적인 방법으로 숲을 조성하는 것, 또는 기존의 숲을 손질하거나 다시 살리는 것이다. 조림활동(造林活動)은 나무나 다른 식생이 없는 나지에 나무를 심는 것을 말한다. 많은 정부와 비정부기구는 숲을 복원하고 이산화탄소의 포집과 제거를 위해 숲을 복원하는 데에 많은 관심을 가지고 있다. 영국에서는, 조림활동이 어떤 땅을 합법적으로 왕실 점유 숲으로 바꾸는 것을 뜻할 때도 있다. 녹화사업(綠化事業)은 국가, 또는 기업 차원에서 산지 등에 숲을 조성하는 것을 말한다. (ko)
 • 植樹造林(英文:Afforestation、Forestation)為在沒有森林覆蓋的區域中,透過栽植樹苗、林木育種等人為方式,使之逐漸成為樹林或森林地,這樣的森林又稱為人造林。 在全球,有許多國家的政府或是非政府組織目前從事造林工作,種植森林的好處是能提高對於環境中二氧化碳的吸存量,並可以人為的方式維持生物多樣性。(在英國,植樹造林可能意味著一些造林地的法律地位將轉變為「」。) 一些植樹的專門用具,如,可以使植樹造林的工作更加簡便與快速。 (zh)
 • التشجير عملية إنشاء غابة من الأشجار في منطقة لم تكن غابة قبل ذلك. من عوامل نجاح عمليات التشجير داخل المدن بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية هو إتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير في الشوارع على الأرصفة وفي الجزر الوسطية وأمام المحلات التجارية والمنازل. ومن أهم المقترحات الفنية لتطوير العمل في الأمانات والبلديات فيما يتعلق بالاعتماد على المعايير والضوابط العلمية في عمليات التشجير: (ar)
 • Zalesňování (angl. afforestation) je zakládání lesních porostů umělou cestou: síjí nebo sadbou. Zahrnuje komplex zalesňovacích prací: příprava půdy, síje a sadba. Z hlediska vodohospodářského má zalesňování schopnost: zvětšení retenční schopnosti půdy, úpravu režimu podzemních vod, ochranu proti erozi, zlepšení klimatických podmínek apod. Zalesňování je aplikováno jak na půdy lesního typu, tak i na nelesní půdy (např. bývalé zemědělské půdy). Zalesňování v oblasti Zimmersee (Německo) (cs)
 • Afforestation is the establishment of a forest or stand of trees (forestation) in an area where there was no previous tree cover. Many government and non-governmental organizations directly engage in afforestation programs to create forests and increase carbon capture. Afforestation is an increasingly sought-after method to fight climate concerns, as it is known to increase the soil quality and organic carbon levels into the soil, avoiding desertification. Afforestation is mainly done for conservational and commercial purposes. (en)
 • Se denomina forestación al cambio de uso de suelo que se ocupa de establecer el crecimiento de un bosque en áreas que habían sostenido un bosque o no,​​ mediante plantaciones o regeneración natural. Se refiere a reforestación cuando se establece la cubierta forestal en áreas donde hubo bosque en un pasado reciente (menos de algunas décadas por ejemplo).​ Al contrario, introducir árboles en sitios donde nunca hubo cobertura forestal o que no ha existido durante un largo período de tiempo, por ejemplo al menos 50 años,​​ se refiere a forestación. Cabe indicar que el término "aforestación", del anglicismo "afforestation", no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pero que se puede encontrar en español para designar la forestación por plantación con especies f (es)
 • Zalesianie – proces wprowadzania lasu na powierzchnie inne niż leśne, na przykład na nieużytki porolne, wydmy, bagna, torfowiska oraz powierzchnie zdegradowane działalnością człowieka (hałdy kopalniane, odkrywki) w celu przywrócenia im naturalnych warunków panujących w kompleksie bioekologicznym. Przed zalesieniem, niektóre rodzaje powierzchni wymagają wykonania wstępnych zabiegów agrotechnicznych. Zalesianie jest bardzo ważnym procesem. Drzewa są bowiem producentami tlenu i pochłaniają szkodliwy dwutlenek węgla. Ponadto stanowią miejsce życia wielu organizmów żywych. (pl)
 • Florestamento, em silvicultura e engenharia florestal, é um conceito usado em vários sentidos: * Em acepção ampla, designa o estabelecimento de árvores, quer nativas ou exóticas, quer para fins econômicos ou ambientais, seja em áreas que já possuíram no passado cobertura florestal (reflorestamento), ou em áreas que não eram originalmente florestadas, como campos naturais, savanas, etc., ou que foram desmatadas há muito tempo (aflorestamento). * Em sentido restrito, o termo "florestamento" também é utilizado, em algumas publicações, como tradução de afforestation, sendo, nessa acepção, sinônimo de "aflorestamento". * Alguns autores aplicam o termo "reflorestamento" para o caso de florestamentos com fins econômicos (como o cultivo intensivo de árvores para a produção de madeira, celulose, (pt)
 • Лесоразведение — искусственное разведение леса путём насаждения деревьев в нелесистых районах. Обычно деревья высаживают в таких местностях, где они ранее не росли (по меньшей мере в обозримом прошлом), например, в степях, песчаных массивах или на болотах. Выбор способов лесоразведения определяется экономической целесообразностью и проводится с учётом почвенных и климатических условий. При лесоразведении применяют различные способы посева: разбросной, рядовой и др. При лесоразведении посадкой используют посадочный материал как семенного (выращенного из семян), так и вегетативного (черенки, отводки и т. п.) происхождения. (ru)
 • Залісення — штучне лісорозведення з метою розширення лісових площ, відновлення лісу, рекультивації земель, а також один з видів полезахисної та водоохоронної меліорації. Особливо важливо залісення в пустелях, напівпустелях і сухих степах. Так, в 1843 р на півдні Донецького кряжа були зроблені посадки широколистяних дерев. Тепер це Великоанадольський ліс з властивим для нього підліском, птахами й тваринами, не властивими для степу. Він став захистом від вітрової ерозії великого округу. З метою природного відновлення лісів на ділянках залишаються: (uk)
rdfs:label
 • Afforestation (en)
 • تشجير (ar)
 • Zalesňování (cs)
 • Aufforstung (de)
 • Forestación (es)
 • Afforestation (fr)
 • Foraoisiú (ga)
 • Aforestasi (in)
 • 植林活動 (ja)
 • 조림 (활동) (ko)
 • Bebossing (nl)
 • Zalesianie (pl)
 • Florestamento (pt)
 • Лесоразведение (ru)
 • 植樹造林 (zh)
 • Залісення (uk)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License