About: Pulley

An Entity of Type: mean of transportation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A pulley is a wheel on an axle or shaft that is designed to support movement and change of direction of a taut cable or belt, or transfer of power between the shaft and cable or belt. In the case of a pulley supported by a frame or shell that does not transfer power to a shaft, but is used to guide the cable or exert a force, the supporting shell is called a block, and the pulley may be called a sheave. A pulley may have a groove or grooves between flanges around its circumference to locate the cable or belt. The drive element of a pulley system can be a rope, cable, belt, or chain.

Property Value
dbo:abstract
 • البكرة (الجمع: بَكَرَات) آلة بسيطة تتكون من عجلة محيطها مجوف يلتف حوله حبل أو حزام. تستخدم البكرات لتغيير اتجاه القوة المؤثرة، أو توصيل حركة تدويرية، أو وضع تفوق ميكانيكي في نظام تدويري أو خطي للحركة. نظام البكرة والحزام يوصف بكونه بكرتين أو أكثر مرتبطتين بحزام. يساعد هذا على إيصال القوة، أو السرعة عبر المحاور، وإن كانت البكرات ذات أحجام وأقطار مختلفة، تساعد أيضاً على تحقيق . تكون كفاءة أنظمة البكرة والحزام عالية جدًا، بكفاءة قد تصل 98%. (ar)
 • Una corriola, politja o cúrria és una màquina simple que consisteix en una roda amb un canal a la vora (en forma de llanda), pel qual es fa passar una corda o cable i que a més és mòbil al voltant del seu eix central. Les corrioles s'utilitzen per a canviar la direcció d'una força, per a amplificar una força, o per a transmetre el moviment de rotació a altres corrioles, possiblement variant la velocitat angular a la que gira cada una. (ca)
 • Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz. Funkcí kladky není přenos kroutícího momentu, ale změna směru tahové síly ohebného média, které je přes kladku vedeno. Vedeným médiem mohou být nejrůznější druhy lan a řetězů, pásy, dráty, struny apod. Podle průřezu vedeného média je vytvarována drážka na obvodě kladky. Kladka je uložena tak, aby bezpečně přenášela výslednici tahových sil média. Poměry sil na pevné kladce (1) a na kladkostroji se dvěma, třemi a čtyřmi kladkami. FZ = působící síla; s = dráha; FL = výsledná síla; h = zdvih břemene. N znamená newton. (cs)
 • Η τροχαλία είναι κυκλικός δίσκος περιστρεφόμενος γύρω από άξονα διερχόμενο από το κέντρο του δίσκου και κάθετο στο επίπεδό του. Ο άξονας αυτός συνήθως είναι γερά συνδεδεμένος με το δίσκο και στηρίζεται στη λεγόμενη τροχαλιοθήκη. Κατά μήκος της περιφέρειας της τροχαλίας υπάρχει αυλάκι (λαιμός), εντός του οποίου διέρχεται σκοινί ή συρματόσχοινο ή αλυσίδα ή , στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται δύναμη ή αντίσταση. Χρησιμεύει για την έλξη ή την ανύψωση βαρών και διακρίνεται σε δύο κύρια είδη: στην Η πάγια τροχαλία έχει μόνιμο άξονα και διευκολύνει την ανύψωση βαρών μόνο με την αλλαγή της διεύθυνσης της ελκτικής δύναμης που χρειάζεται γι' αυτό και όχι με τη μείωση της απαιτουμένης δύναμης. Αντίθετα, η ελεύθερη τροχαλία έχει άξονα που μετατίθεται στο χώρο. Σ' αυτήν το προς ανύψωση βάρος εξαρτάται από την τροχαλιοθήκη με άγκιστρο: το ένα άκρο του σχοινιού στερεώνεται ακλόνητα, ενώ στο άλλο εφαρμόζεται η ανυψωτική δύναμη. Στην ελεύθερη τροχαλία επιτυγχάνεται μείωση της απαιτουμένης δύναμης κατά το μισό του ανυψούμενου βάρους. Με συνδυασμό παγίων κι ελευθέρων τροχαλιών σχηματίζονται τα πολύσπαστα. (el)
 • Eine Rolle (auch: Umlenkrolle) ist ein Kraftwandler und Maschinenelement bestehend aus einem Rad, das möglichst reibungsarm auf einer Achse gelagert ist. Sie dient der Führung eines Seils oder einer Kette. Zwischen der Rolle und dem Seil oder der Kette läuft eine Rollbewegung ab. Am Rand der Kreisscheibe befindet sich meist ein Steg, der ein Abrutschen des Seils verhindert. Rollen werden zur Änderung der Richtung einer Zugkraft (des Kraftvektors) (ohne Änderung des Betrags der Kraft), zur Führung des Seils oder als Ausgleichselement in Seilsystemen verwendet. Große Umlenkrollen, beispielsweise an Fördertürmen oder Seilbahnen, werden Seilscheiben genannt. In der Seefahrt wird eine Kreisscheibe mit ihrem Gehäuse als Block bezeichnet.Typische Anwendungen sind Seiltransmission und Vorrichtungen wie Aufzüge, Flaschenzüge und Kräne. (de)
 • Pulio estas mekanika organo en formo de rado, kiu uziĝas por transmisio de movoj. Ĝi uziĝas kun rimeno, ŝnuro, kablo, ĉeno k.s., la formo de la puli-rando estante adaptita laŭ tiu uzo. Laŭ Francisko Azorín pulio estas Rado, perimetre kanelita, rulebla sur sia akso. Li indikas etimologion el la greka polos (akso) kaj de tie la latina trochlea. Kaj li aldonas la terminon puliaro por sistema akordigita aro da pulioj. (eo)
 • Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central. Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. Según la definición de la Goupillière, «la polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa»​ actuando en uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia. Las primeras evidencias de poleas se remontan al Antiguo Egipto en la Duodécima Dinastía (1991-1802 a. C.)​ y la Mesopotamia a principios del segundo milenio a. C.​ En el Egipto romano, Herón de Alejandría (c. 10-70 CE) identificó la polea como una de las seis máquinas simples utilizadas para levantar pesos.​ Las poleas se ensamblan para formar un bloque y aparejo con el fin de proporcionar ventaja mecánica para aplicar grandes fuerzas. Las poleas también se ensamblan como parte de correa y para transmitir la potencia de un eje giratorio a otro.​​ La obra de Plutarco Vidas paralelas relata una escena en la que Arquímedes demostró la eficacia de las poleas compuestas y del sistema de bloqueo y enganche utilizando una de ellas para tirar de un barco completamente cargado hacia él como si se deslizara por el agua. ​ (es)
 • Polea edo txirrika (batzuetan trokola ere deitua) indarra transmititzeko balio duen makina sinplea da. Gurpil ildoduna da, eta bertatik hari edo soka bat igarotzen da. Sokaren alde batean igo nahi dena jartzen da, eta beste aldetik indarra egiten da. sortuz, indarra gutxiagotu daiteke, eta, aldi berean, igoera edo jaitsiera moteltzen da. Polearen erabileraren lehen aztarnak K.a XX-XIX. mendekoak dira, eta Antzinako Egipton topatu dira. Lehen erreferentzia idatziak K.a I. edo II. mendekoak dira, Arkimedesi buruzkoak. Heron Alexandriakoak, K.o. I. mendean, polea sei makina sinpleetako bat bezala sailkatu zuen. (eu)
 • Une poulie est une machine simple, c'est-à-dire un dispositif de mécanique élémentaire. Elle est constituée d'une pièce en forme de roue servant à la transmission du mouvement. La poulie est utilisée avec une courroie, une corde, une chaîne ou un câble et la forme de la jante étant adaptée aux cas d'utilisation. On donne parfois (en voile) le nom de poulie à une moufle contenant une poulie à gorge, laquelle prend le nom de réa, la chape (la partie fixe) composée de deux joues est parfois équipée d'un anneau métallique destiné à frapper un cordage, le ringot. Il existe des poulies simples, ou à réas multiples. (fr)
 • Meaisín simplí, roth le clais ar feadh na himlíne gur féidir rópa a rith ann. Is féidir treo fórsa a athrú leis agus, mar shampla, ualach trom a ardú trí tharraingt anuas. (ga)
 • A pulley is a wheel on an axle or shaft that is designed to support movement and change of direction of a taut cable or belt, or transfer of power between the shaft and cable or belt. In the case of a pulley supported by a frame or shell that does not transfer power to a shaft, but is used to guide the cable or exert a force, the supporting shell is called a block, and the pulley may be called a sheave. A pulley may have a groove or grooves between flanges around its circumference to locate the cable or belt. The drive element of a pulley system can be a rope, cable, belt, or chain. The earliest evidence of pulleys dates back to Ancient Egypt in the Twelfth Dynasty (1991-1802 BCE) and Mesopotamia in the early 2nd millennium BCE. In Roman Egypt, Hero of Alexandria (c. 10-70 CE) identified the pulley as one of six simple machines used to lift weights. Pulleys are assembled to form a block and tackle in order to provide mechanical advantage to apply large forces. Pulleys are also assembled as part of belt and chain drives in order to transmit power from one rotating shaft to another. Plutarch's Parallel Lives recounts a scene where Archimedes proved the effectiveness of compound pulleys and the block-and-tackle system by using one to pull a fully laden ship towards him as if it was gliding through water. (en)
 • Katrol atau dalam bahasa inggris snatch block atau pulley block adalah sebuah roda di atas sebuah as roda atau yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk yang dipasang, atau mentransfer kekuatan antara penggerak roda dan kabel atau sabuk. Bukti katrol terawal berasal dari Mesopotamia pada awal milenium ke-2 SM, dan Mesir Kuno pada zaman (1991–1802 SM). Di Mesir Romawi, Hero dari Aleksandria (s. 10–70 M) menyebut katrol sebagai salah satu dari enam mesin sederhana yang dipakai untuk mengangkat beban. (in)
 • 滑車(かっしゃ)とは、中央に1本の軸を持つ自由回転可能な円盤(索輪)と、その円盤を支持して他の物体に接続するための構造部とで構成される機構であり、円盤外周部に接する棒状物または索状物の方向を案内する目的のほか、索状物の張力を他の物体に伝達したり 索状物へ張力を与える目的に用いる器具である。 ロープ、ケーブル、ベルト、あるいは鎖などの柔軟性を持った索状物を円盤の周囲にかけて使う場合には、円盤外周に沿って2つのフランジとその間に溝を設けて索状物が逸脱しないようにするのが一般的である。力の方向を変えたり、引張力を伝達するだけではなく、を向上させるのにも多用されている。5種類ある単純機械の1つである。英語では複数の滑車を組み合わせた装置を "block and tackle" と呼ぶが、日本語では「滑車装置」あるいは「複滑車」「組み合わせ滑車」などと呼ぶ。 (ja)
 • ( 장난감에 대해서는 도르래 (장난감) 문서를 참고하십시오.) 도르래(영어: pulley) 또는 활차(滑車)는 홈이 파인 바퀴에 밧줄이나 사슬을 걸어 물건을 움직이는 장치이다. 도르래는 힘의 작용 방향을 바꾸거나 보다 적은 힘으로 물체를 이동시키기 위해 사용되고, 활차라고도 한다. ·기중기 등에 쓰이며 고정 도르래와 움직 도르래가 있다. 고정 도르래는 고정된 축에 홈이 파인 바퀴가 달려 있는 것으로, 바퀴에 걸린 줄에 짐을 묶고 줄의 다른쪽 끝을 잡아당기면 쉽게 들어올릴 수 있다. 힘을 줄여 주는 것과 같은 기계적 이득은 없지만 방향을 바꿀 수는 있다. 움푹 파인 곳에 짐이 있거나 바닥이 미끄러울 때 유용하다. 반면 움직 도르래는 지지대를 통해 힘을 절반으로 줄일 수 있다. (ko)
 • La carrucola è una macchina semplice adatta al sollevamento di carichi, costituita da una puleggia, funi (o cinghie) e cavi. Nel lessico nautico viene chiamata bozzello. (it)
 • Een katrol (ook wel blok of jijn genoemd, vooral in de zeevaart) is een werktuig waarin de trekrichting van een touw wordt veranderd. Katrollen worden vaak in sets toegepast. Ze vormen dan een takel of blokkenstel, dat het mogelijk maakt een zware last met een beperkte kracht te verplaatsen. (nl)
 • Блок — простое механическое устройство (приспособление), позволяющее регулировать силу. Блок, в механике, представляет собой колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси: жёлоб предназначен для гибкой тяги (каната, цепи, ремня и тому подобное). Блоки бывают одношки́вные, двушки́вные и прочие. Блоки делятся на: * неподвижным; * подвижным; * комбинированный (полиспаст). (ru)
 • Block kallas en enkel konstruktion som kan användas ensamt för att ändra riktning på en dragkraft, eller i par som en talja, en hissanordning som ger utväxling mellan kraft och väg. Blocket räknas traditionellt till de sex enkla maskinerna. Blocket består av ett fast blockhus, i vilket en eller flera skivor (trissor, "hjul") är upphängda och kring vilka ett rep eller en vajer, "löparen", löper. Om block används i par, som en talja, bör dessa ha lika många skivor eller det ena en skiva mer. Skivorna kan vara monterade parallellt i blockhuset (ha "gemensam" axel) eller monteras den ena ovanför den andra. I det senare fallet kallas blocket "syskonblock" eller "fiolblock" . Ett block med en öppning i blockhuset för att man enkelt skall kunna föra in en löpare kallas "kastblock" eller "kipblock". Med ett blocks eller en taljas skärning avses hur många skivor blocket/taljan har (att "skära i ett tåg" betyder att trä det genom ett block). På en talja är löparen fäst i "hundsvotten" på det ena blocket och löper sedan fram och tillbaka mellan blocken, turvis runt de båda blockens skivor. När man sedan drar i repet fördelas den inhämtade repmängden jämnt på var och en av slingorna, och ju fler slingor, desto mindre blir alltså avståndsminskningen mellan blocken då man drar in en viss mängd rep. Enligt grundläggande mekaniska samband ger detta en multiplikation av den insatta dragkraften. Det man vinner i lyftkraft får tas igen i ökad längd lina att dra hem. Till totalresultatet måste dock tillföras att taljans massa ökar den totala massa som måste hissas upp, varför den erforderliga dragkraften vid användande av tung talja inte utan vidare kan beräknas som kvoten mellan nyttolastens vikt och antalet slingor. (sv)
 • Wielokrążek zwykły – rodzaj wielokrążka, w którym krążki są połączone jeden za drugim. Siła niezbędna do uniesienia ciężaru wynosi: gdzie – liczba odcinków cięgna przebiegających pomiędzy zbloczami (zespołami krążków). Jeżeli koniec cięgna umocowany jest do zblocza nieruchomego (jak na ilustracji), to: a jeśli do ruchomego, to: gdzie – liczba krążków przesuwnych (w zbloczu ruchomym). (pl)
 • A polia, roldana, poli(pt-AO) ou moitão é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada para transferir força e energia cinética. Uma polia é constituída por uma roda de material rígido, normalmente metal, mas outra comum em madeira, lisa ou sulcada em sua periferia. Acionada por uma correia, corda ou corrente metálica, a polia gira em um eixo, transferindo movimento e energia a outro objeto. Quando associada a outra polia de diâmetro igual ou não, realiza trabalho equivalente ao de uma engrenagem. (pt)
 • Блок — один з простих механічних пристроїв, що дозволяє регулювати силу. Являє собою колесо з жолобом, що обертається навколо своєї осі. Жолоб призначений для каната, ланцюга, приводного паса тощо. Якщо вісь блока розташовується в обоймах, прикріплених на балці або стіні (тобто вісь блока закріплена), такий блок називається нерухомим і міняє напрям дії сили. Якщо ж до цих обойм прикріплюється вантаж, і блок разом з ними може рухатися, то такий блок називається рухомим і міняє величину сили. Нерухомий блок. Умови рівноваги блока: , де — зовнішня сила, — маса вантажу, — прискорення вільного падіння, — коефіцієнт тертя в блоці (для ланцюгів приблизно 1.05, а для мотузок — 1.1).При відсутності тертя для підйому потрібна сила, рівна вазі вантажу:. Для рухомого блока , при = 1. При цьому вантаж пройде відстань, удвічі меншу від пройденої точкою прикладання сили . Відповідно, виграш у силі рухомого блока дорівнює 2. Фактично, будь-який блок є важелем, у випадку нерухомого блоку — рівноплечним, у разі рухомого — зі співвідношенням плечей 1 до 2. Як і для будь-якого іншого важеля, для блоку справедливе правило: виграш у силі дорівнює програшу у відстані. Іншими словами, робота, що здійснюється під час переміщення вантажу на яку-небудь відстань без використання блока, дорівнює роботі, затраченій під час переміщення вантажу на ту ж саму відстань із застосуванням блока за умови відсутності тертя. У реальному блоці завжди присутні деякі втрати. У техніці використовується система, що складається з комбінації декількох рухомих і нерухомих блоків. Така система називається поліспаст. Найпростіший полістпаст зображено на верхньому малюнку під номером 2. Він дає виграш у силі в 2 рази. На відміну від шківа, блок обертається на осі вільно і забезпечує винятково зміну напрямку руху ременя або каната, не передаючи зусилля з осі на ремінь або з ременя на вісь. (uk)
 • 在力學裏,典型的滑輪(英語:pulley,又稱滑車)是可以繞著中心軸旋轉的圓輪。在圓輪的圓周面具有凹槽,將繩索纏繞於凹槽,用力牽拉繩索兩端的任一端,則繩索與圓輪之間的摩擦力會促使圓輪繞著中心軸旋轉。按滑輪中心軸的位置是否移動,可將滑輪分為「定滑輪」、「動滑輪」;定滑輪的中心軸固定不動,動滑輪的中心軸可以移動。滑輪主要的功能是牽拉負載、改變施力方向、傳輸功率等等。多個滑輪共同組成的機械稱為「滑輪組」,或「複式滑輪」。滑輪組的機械利益較大,可以牽拉較重的負載。滑輪也可以成為或帶傳動的組件,將功率從一個旋轉軸傳輸到另一個旋轉軸。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 23889 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16470 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118443884 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:axles
 • 1 (xsd:integer)
dbp:caption
 • Pulleys on a ship. In this context, pulleys are normally known as blocks. (en)
dbp:classification
dbp:industry
 • Construction, transportation (en)
dbp:name
 • Pulley (en)
dbp:wheels
 • 1 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • البكرة (الجمع: بَكَرَات) آلة بسيطة تتكون من عجلة محيطها مجوف يلتف حوله حبل أو حزام. تستخدم البكرات لتغيير اتجاه القوة المؤثرة، أو توصيل حركة تدويرية، أو وضع تفوق ميكانيكي في نظام تدويري أو خطي للحركة. نظام البكرة والحزام يوصف بكونه بكرتين أو أكثر مرتبطتين بحزام. يساعد هذا على إيصال القوة، أو السرعة عبر المحاور، وإن كانت البكرات ذات أحجام وأقطار مختلفة، تساعد أيضاً على تحقيق . تكون كفاءة أنظمة البكرة والحزام عالية جدًا، بكفاءة قد تصل 98%. (ar)
 • Una corriola, politja o cúrria és una màquina simple que consisteix en una roda amb un canal a la vora (en forma de llanda), pel qual es fa passar una corda o cable i que a més és mòbil al voltant del seu eix central. Les corrioles s'utilitzen per a canviar la direcció d'una força, per a amplificar una força, o per a transmetre el moviment de rotació a altres corrioles, possiblement variant la velocitat angular a la que gira cada una. (ca)
 • Pulio estas mekanika organo en formo de rado, kiu uziĝas por transmisio de movoj. Ĝi uziĝas kun rimeno, ŝnuro, kablo, ĉeno k.s., la formo de la puli-rando estante adaptita laŭ tiu uzo. Laŭ Francisko Azorín pulio estas Rado, perimetre kanelita, rulebla sur sia akso. Li indikas etimologion el la greka polos (akso) kaj de tie la latina trochlea. Kaj li aldonas la terminon puliaro por sistema akordigita aro da pulioj. (eo)
 • Meaisín simplí, roth le clais ar feadh na himlíne gur féidir rópa a rith ann. Is féidir treo fórsa a athrú leis agus, mar shampla, ualach trom a ardú trí tharraingt anuas. (ga)
 • Katrol atau dalam bahasa inggris snatch block atau pulley block adalah sebuah roda di atas sebuah as roda atau yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk yang dipasang, atau mentransfer kekuatan antara penggerak roda dan kabel atau sabuk. Bukti katrol terawal berasal dari Mesopotamia pada awal milenium ke-2 SM, dan Mesir Kuno pada zaman (1991–1802 SM). Di Mesir Romawi, Hero dari Aleksandria (s. 10–70 M) menyebut katrol sebagai salah satu dari enam mesin sederhana yang dipakai untuk mengangkat beban. (in)
 • 滑車(かっしゃ)とは、中央に1本の軸を持つ自由回転可能な円盤(索輪)と、その円盤を支持して他の物体に接続するための構造部とで構成される機構であり、円盤外周部に接する棒状物または索状物の方向を案内する目的のほか、索状物の張力を他の物体に伝達したり 索状物へ張力を与える目的に用いる器具である。 ロープ、ケーブル、ベルト、あるいは鎖などの柔軟性を持った索状物を円盤の周囲にかけて使う場合には、円盤外周に沿って2つのフランジとその間に溝を設けて索状物が逸脱しないようにするのが一般的である。力の方向を変えたり、引張力を伝達するだけではなく、を向上させるのにも多用されている。5種類ある単純機械の1つである。英語では複数の滑車を組み合わせた装置を "block and tackle" と呼ぶが、日本語では「滑車装置」あるいは「複滑車」「組み合わせ滑車」などと呼ぶ。 (ja)
 • ( 장난감에 대해서는 도르래 (장난감) 문서를 참고하십시오.) 도르래(영어: pulley) 또는 활차(滑車)는 홈이 파인 바퀴에 밧줄이나 사슬을 걸어 물건을 움직이는 장치이다. 도르래는 힘의 작용 방향을 바꾸거나 보다 적은 힘으로 물체를 이동시키기 위해 사용되고, 활차라고도 한다. ·기중기 등에 쓰이며 고정 도르래와 움직 도르래가 있다. 고정 도르래는 고정된 축에 홈이 파인 바퀴가 달려 있는 것으로, 바퀴에 걸린 줄에 짐을 묶고 줄의 다른쪽 끝을 잡아당기면 쉽게 들어올릴 수 있다. 힘을 줄여 주는 것과 같은 기계적 이득은 없지만 방향을 바꿀 수는 있다. 움푹 파인 곳에 짐이 있거나 바닥이 미끄러울 때 유용하다. 반면 움직 도르래는 지지대를 통해 힘을 절반으로 줄일 수 있다. (ko)
 • La carrucola è una macchina semplice adatta al sollevamento di carichi, costituita da una puleggia, funi (o cinghie) e cavi. Nel lessico nautico viene chiamata bozzello. (it)
 • Een katrol (ook wel blok of jijn genoemd, vooral in de zeevaart) is een werktuig waarin de trekrichting van een touw wordt veranderd. Katrollen worden vaak in sets toegepast. Ze vormen dan een takel of blokkenstel, dat het mogelijk maakt een zware last met een beperkte kracht te verplaatsen. (nl)
 • Блок — простое механическое устройство (приспособление), позволяющее регулировать силу. Блок, в механике, представляет собой колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси: жёлоб предназначен для гибкой тяги (каната, цепи, ремня и тому подобное). Блоки бывают одношки́вные, двушки́вные и прочие. Блоки делятся на: * неподвижным; * подвижным; * комбинированный (полиспаст). (ru)
 • Wielokrążek zwykły – rodzaj wielokrążka, w którym krążki są połączone jeden za drugim. Siła niezbędna do uniesienia ciężaru wynosi: gdzie – liczba odcinków cięgna przebiegających pomiędzy zbloczami (zespołami krążków). Jeżeli koniec cięgna umocowany jest do zblocza nieruchomego (jak na ilustracji), to: a jeśli do ruchomego, to: gdzie – liczba krążków przesuwnych (w zbloczu ruchomym). (pl)
 • A polia, roldana, poli(pt-AO) ou moitão é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada para transferir força e energia cinética. Uma polia é constituída por uma roda de material rígido, normalmente metal, mas outra comum em madeira, lisa ou sulcada em sua periferia. Acionada por uma correia, corda ou corrente metálica, a polia gira em um eixo, transferindo movimento e energia a outro objeto. Quando associada a outra polia de diâmetro igual ou não, realiza trabalho equivalente ao de uma engrenagem. (pt)
 • 在力學裏,典型的滑輪(英語:pulley,又稱滑車)是可以繞著中心軸旋轉的圓輪。在圓輪的圓周面具有凹槽,將繩索纏繞於凹槽,用力牽拉繩索兩端的任一端,則繩索與圓輪之間的摩擦力會促使圓輪繞著中心軸旋轉。按滑輪中心軸的位置是否移動,可將滑輪分為「定滑輪」、「動滑輪」;定滑輪的中心軸固定不動,動滑輪的中心軸可以移動。滑輪主要的功能是牽拉負載、改變施力方向、傳輸功率等等。多個滑輪共同組成的機械稱為「滑輪組」,或「複式滑輪」。滑輪組的機械利益較大,可以牽拉較重的負載。滑輪也可以成為或帶傳動的組件,將功率從一個旋轉軸傳輸到另一個旋轉軸。 (zh)
 • Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz. Funkcí kladky není přenos kroutícího momentu, ale změna směru tahové síly ohebného média, které je přes kladku vedeno. Vedeným médiem mohou být nejrůznější druhy lan a řetězů, pásy, dráty, struny apod. Podle průřezu vedeného média je vytvarována drážka na obvodě kladky. Kladka je uložena tak, aby bezpečně přenášela výslednici tahových sil média. (cs)
 • Eine Rolle (auch: Umlenkrolle) ist ein Kraftwandler und Maschinenelement bestehend aus einem Rad, das möglichst reibungsarm auf einer Achse gelagert ist. Sie dient der Führung eines Seils oder einer Kette. Zwischen der Rolle und dem Seil oder der Kette läuft eine Rollbewegung ab. Am Rand der Kreisscheibe befindet sich meist ein Steg, der ein Abrutschen des Seils verhindert. Rollen werden zur Änderung der Richtung einer Zugkraft (des Kraftvektors) (ohne Änderung des Betrags der Kraft), zur Führung des Seils oder als Ausgleichselement in Seilsystemen verwendet. Große Umlenkrollen, beispielsweise an Fördertürmen oder Seilbahnen, werden Seilscheiben genannt. In der Seefahrt wird eine Kreisscheibe mit ihrem Gehäuse als Block bezeichnet.Typische Anwendungen sind Seiltransmission und Vorrichtunge (de)
 • Η τροχαλία είναι κυκλικός δίσκος περιστρεφόμενος γύρω από άξονα διερχόμενο από το κέντρο του δίσκου και κάθετο στο επίπεδό του. Ο άξονας αυτός συνήθως είναι γερά συνδεδεμένος με το δίσκο και στηρίζεται στη λεγόμενη τροχαλιοθήκη. Κατά μήκος της περιφέρειας της τροχαλίας υπάρχει αυλάκι (λαιμός), εντός του οποίου διέρχεται σκοινί ή συρματόσχοινο ή αλυσίδα ή , στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται δύναμη ή αντίσταση. Χρησιμεύει για την έλξη ή την ανύψωση βαρών και διακρίνεται σε δύο κύρια είδη: στην (el)
 • Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central. Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. Según la definición de la Goupillière, «la polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa»​ actuando en uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia. (es)
 • Polea edo txirrika (batzuetan trokola ere deitua) indarra transmititzeko balio duen makina sinplea da. Gurpil ildoduna da, eta bertatik hari edo soka bat igarotzen da. Sokaren alde batean igo nahi dena jartzen da, eta beste aldetik indarra egiten da. sortuz, indarra gutxiagotu daiteke, eta, aldi berean, igoera edo jaitsiera moteltzen da. (eu)
 • A pulley is a wheel on an axle or shaft that is designed to support movement and change of direction of a taut cable or belt, or transfer of power between the shaft and cable or belt. In the case of a pulley supported by a frame or shell that does not transfer power to a shaft, but is used to guide the cable or exert a force, the supporting shell is called a block, and the pulley may be called a sheave. A pulley may have a groove or grooves between flanges around its circumference to locate the cable or belt. The drive element of a pulley system can be a rope, cable, belt, or chain. (en)
 • Une poulie est une machine simple, c'est-à-dire un dispositif de mécanique élémentaire. Elle est constituée d'une pièce en forme de roue servant à la transmission du mouvement. La poulie est utilisée avec une courroie, une corde, une chaîne ou un câble et la forme de la jante étant adaptée aux cas d'utilisation. (fr)
 • Block kallas en enkel konstruktion som kan användas ensamt för att ändra riktning på en dragkraft, eller i par som en talja, en hissanordning som ger utväxling mellan kraft och väg. Blocket räknas traditionellt till de sex enkla maskinerna. Till totalresultatet måste dock tillföras att taljans massa ökar den totala massa som måste hissas upp, varför den erforderliga dragkraften vid användande av tung talja inte utan vidare kan beräknas som kvoten mellan nyttolastens vikt och antalet slingor. (sv)
 • Блок — один з простих механічних пристроїв, що дозволяє регулювати силу. Являє собою колесо з жолобом, що обертається навколо своєї осі. Жолоб призначений для каната, ланцюга, приводного паса тощо. Якщо вісь блока розташовується в обоймах, прикріплених на балці або стіні (тобто вісь блока закріплена), такий блок називається нерухомим і міняє напрям дії сили. Якщо ж до цих обойм прикріплюється вантаж, і блок разом з ними може рухатися, то такий блок називається рухомим і міняє величину сили. (uk)
rdfs:label
 • Pulley (en)
 • بكرة (ar)
 • Corriola (ca)
 • Kladka (cs)
 • Rolle (Physik) (de)
 • Τροχαλία (el)
 • Pulio (eo)
 • Polea (es)
 • Polea (eu)
 • Poulie (fr)
 • Ulóg (ga)
 • Katrol (in)
 • Carrucola (it)
 • 滑車 (ja)
 • 도르래 (ko)
 • Wielokrążek zwykły (pl)
 • Katrol (nl)
 • Polia (pt)
 • Блок (механика) (ru)
 • Block (enkel maskin) (sv)
 • Блок (механіка) (uk)
 • 滑轮 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License