Matthew the Apostle, also known as Saint Matthew and as Levi, was, according to the New Testament, one of the twelve apostles of Jesus. According to Christian tradition, he was also one of the four Evangelists and thus is also known as Matthew the Evangelist. The New Testament records that as a disciple, he followed Jesus, and was one of the witnesses of the Ascension of Jesus. Later Church fathers such as Irenaeus and Clement of Alexandria claim that Matthew preached the Gospel to the Jewish community in Judea, before going to other countries.

Property Value
dbo:abstract
 • متى الإنجيلي بالعبرية " מתי ماتاي" ومعناه عطية الله ويعرف أيضا باسم لاوي ومتى العشار، هو واحد من تلاميذ المسيح الإثني عشر كما يعتقد بأنه كاتب الإنجيل الذي ينسب إليه " إنجيل متى " لذلك يلقب بالإنجيلي. (ar)
 • Segons el Nou Testament, Sant Mateu (llatí: Matthaeus -aei; grec: Ματθαῖος -ίου. Galilea, s. I aC - Etiòpia o Hieràpolis, s. I) fou un Apòstol de Jesús de Natzaret. L'atribució de l'Evangeli segons Mateu, però, no està clara, ja que sembla escrit originàriament en grec en una data tardana. És venerat com a sant a tota la cristiandat. (ca)
 • Svatý Matouš Evangelista (hebrejsky מתי, tj. „dar Boží“, řecky Ματθαίος) byl apoštol a údajný autor Evangelia podle Matouše. Jeho otec se údajně jmenoval Alfeus, což by mohlo znamenat, že byl bratrem apoštola Jakuba, jehož otec se jmenoval stejně. O jeho životě je známo velmi málo. V bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní v Kafarnaum, v Lukášově a Markově evangeliu je nazýván Levi (Lukáš, 5:27, Marek, 2:14), vzhledem k tomu, že zbytek textu, který se k těmto osobám váže, je ve všech evangeliích prakticky identický, všechno nasvědčuje tomu, že jde o tutéž osobu. Je možné, že se zprvu skutečně jmenoval Levi a jméno Matouš přijal až v pozdějším věku. Poté, co byl přijat mezi Kristovy učedníky, uspořádal pro ně velkou hostinu (Lukáš, 5:29). Poslední zmínka o něm je ve Skutcích apoštolů, 1:13, je také zmiňován v apokryfních textech, jako je Tomášovo evangelium, což svědčí o jeho velkém významu pro prvotní církev. Evangelium podle Matouše dle legendy nadiktoval dlouhou dobu po Kristově smrti, a to v Etiopii, kam odešel, a kde byl zabit. Detaily ohledně jeho umučení jsou sporné, datum zcela neznámé (svátek svatého Matouše se slaví 21. září v a 16. listopadu ve východních církvích). Ani informace, že zemřel v Etiopii, není zcela jistá. Učenec a církevní otec klade umučení evangelisty Matouše do Hierapolis. Mimoto dokument ze čtrnáctého století uvádí jako místo hrobu evangelisty Matouše jakési „místo, zvané Issyk-Kul“ (ztotožnění s jezerem Issyk-Kul v Kyrgyzstánu je s největší pravděpodobností nesprávné). Jeho ostatky byly přeneseny do Kampánie, poté do Salerna, kde jsou v kryptě tamní katedrály dodnes. Ve výtvarném umění je svatý Matouš zobrazován většinou s andělem, který mu podle legendy diktoval slova jeho evangelia. Z jeho zobrazení je nejslavnější obraz Povolání svatého Matouše od Caravaggia, umístěný v římském kostele San Luigi dei Francesi. Svatý Matouš je patronem účetních, celníků a výběrčích daní, města Salerna a dalších. (cs)
 • Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ή Λευί, είναι ένας από τους αποστόλους, μαθητής του Ιησού Χριστού. Καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως , δηλ. φοροεισπράκτορας. Κάποια ημέρα που ο Ιησούς περνούσε από την Καπερναούμ, όπου ο Ματθαίος κατοικούσε, τον είδε και γνωρίζοντας την εσωτερική του ψυχή του ζήτησε να Τον ακολουθήσει. Ο Ματθαίος χωρίς δεύτερη σκέψη άφησε την εργασία του και από τότε ήταν δίπλα Του. Η πορεία του Αποστόλου Ματθαίου ήταν μεγάλη αφού κήρυττε για δώδεκα χρόνια μετά την Πεντηκοστή στην Παλαιστίνη και έπειτα κήρυξε σε άλλα έθνη για την διάδοση του Χριστιανισμού. Στον Απόστολο Ματθαίο αποδίδεται η συγγραφή του πρώτου Ευαγγελίου, που φέρει και το όνομά του. Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή και τη δράση του Ματθαίου. Αν και μεταγενέστερες παραδόσεις μιλούν για μαρτυρικό θάνατο στην πυρά ή εκτέλεση με ξίφος, η πιθανότερη εκδοχή είναι αυτή του Ηρακλείωνα την οποία παραθέτει ο Κλήμης Αλεξανδρείας και αναφέρει ότι ο Ματθαίος πέθανε από φυσικό θάνατο. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Νοεμβρίου. Θεωρείται άγιος από την Καθολική, την Λουθηρανική, την Αγγλικανική και μερικές ακόμα Προτεσταντικές εκκλησίες. (el)
 • Matthew the Apostle, also known as Saint Matthew and as Levi, was, according to the New Testament, one of the twelve apostles of Jesus. According to Christian tradition, he was also one of the four Evangelists and thus is also known as Matthew the Evangelist. The New Testament records that as a disciple, he followed Jesus, and was one of the witnesses of the Ascension of Jesus. Later Church fathers such as Irenaeus and Clement of Alexandria claim that Matthew preached the Gospel to the Jewish community in Judea, before going to other countries. (en)
 • Sankta Mateo estas unu el la Dekdu apostoloj de Jesuo Kristo kaj aŭtoro de unu el la kvar evangelioj en la Novtestamento. Oni tradicie identigas la apostolon Mateo kaj la evangeliiston. (eo)
 • Das erste der vier Evangelien des Neuen Testaments wird seit den Zeiten der alten Kirche einem nicht näher bekannten Matthäus (hebr. מתתיהו Matitjahu „Geschenk JHWHs“) zugeschrieben. Gleichzeitig wurde dieser Autor mit dem Apostel Jesu identifiziert. Diese Identifikation ist nach heutiger Forschung nicht mehr haltbar. Wahrscheinlich war er ein Judenchrist, der sein Evangelium für seine Gemeinde in Syrien schrieb. In der Kunst und im Brauchtum wird Matthäus sowohl als Evangelist als auch als Apostel verehrt und dargestellt. Sein Zeichen ist der Mensch. (de)
 • Mateo el Evangelista, en hebreo מתי (también conocido como Mateo Leví, Leví de Alfeo o Mateo el Apóstol), fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. La tradición cristiana le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, pero la crítica actual no acepta esta atribución.​​ Etimológicamente, el nombre español Mateo proviene del griego Mathaios (Ματθαιος) y este, del arameo Mattai, una forma corta del hebreo MattanYah, que significa ‘don de Yah’ (forma corta de Yahveh), es decir, ‘don de Dios’. (es)
 • San Mateo (hebreeraz: מתי/מתתיהו‎, Mattay edo Mattithyahu, euskaraz: "Jaungoikoaren oparia"; antzinako grezieraz: Ματθαῖος, Matthaios) edo Mateo Levi Jesus Nazaretekoak hautaturiko apostoluetako bat izan zen. Adituen artean eztabaidatua da, Joan apostolua eta Mateo Ebanjelaria, Mateoren Ebanjelioa idatzi zuena, pertsona bera diren, baina Elizak horrela dela onartzen du. Erromatarren zerga-biltzailea izan zen. San Ireneok dioenez, Palestinan predikatzen aritu ondoren, Etiopiara joan zen, eta han hil zuten. Jaia: irailaren 21a. Hainbat hiri, leku, herrialde eta gizataldeen santu zaindaria da: Salerno, Monzón, zerga-biltzaileak eta abar. (eu)
 • Matthieu, du grec Ματθαῖος (Matthaios), transcrit de l'hébreu Mattai ou Mattay, abréviation de Mattithyahû (Mattith = don et Yâhû = YHWH), ou Matthieu-Lévi ou saint Matthieu, est un personnage juif lié à la Galilée qui apparaît pour la première fois dans les Évangiles synoptiques, où il est appelé soit Matthieu, soit Lévi. Il y est décrit comme un publicain percepteur d'impôts, que Jésus appelle pour devenir un de ses douze apôtres. Pour certains historiens modernes, il convient de dissocier l'apôtre Matthieu et le rédacteur de l'Évangile dit « selon saint Matthieu ». Ce livre a probablement été composé dans les années 80, sans doute à partir d'une version de l'Évangile selon Marc à laquelle ont été adjointes des paroles de Jésus (des logia) issues de ce que les spécialistes appellent la Source Q. Il n'existe, dans l'historiographie récente sur les origines du christianisme, aucune information concernant l'apôtre Matthieu. Il n'apparaît que dans le Nouveau Testament. (fr)
 • Is naomh Críostaí agus údar Soiscéal Naofa Íosa Críost de réir Mhatha é Naomh Matha. (ga)
 • Rasul Matius (bahasa Ibrani: מתי, Modern Mattay Tiberias Mattay ; "Hadiah dari YHWH (=YaHWeH atau TUHAN)" atau Mattithyahu; Septuaginta Bahasa Yunani: Ματθαίος, Matthaios) adalah seorang Kristen yang hidup pada abad pertama Masehi dan termasuk dalam keduabelas murid Yesus, yang dicatat dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Ayahnya bernama Alfeus, dan ia pernah bekerja sebagai seorang pengumpul pajak di Kapernaum. Matius dibicarakan dalam tulisan Kristen awal, terutama tiga Injil Sinoptik. Dia dipercayai sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius, salah satu dari 4 Kitab Injil dalam Alkitab. Dia diakui sebagai santo baik dalam Gereja Katolik maupun Ortodoks Timur. Seperti tiga penulis Injil lainnnya, Matius seringkali digambarkan dalam seni Kristen sebagai pria bersayap, menunjuk ke malaikat yang mendiktenya pada saat dia menulis. Tiga lukisan tentang hidupnya digambar oleh Caravaggio dalam gereja San Luigi dei Francesi di Roma merupakan salah satu karya penting dalam seni Barat. (in)
 • Matteo apostolo ed evangelista (Cafarnao, 4/2 a. C. – Etiopia, 24 gennaio 70) fu, secondo i Vangeli, uno dei dodici apostoli di Gesù e, secondo la tradizione, l'autore del Vangelo secondo Matteo. In questo stesso vangelo viene chiamato "il pubblicano" e descritto come esattore delle tasse prima della chiamata di Gesù; in Marco e Luca lo stesso pubblicano viene chiamato Levi, anche se non viene esplicitamente identificato con l'apostolo Matteo. Matteo non va confuso con l'apostolo quasi omonimo Mattia. Gli studi moderni sulla reale identità dell'autore del Vangelo secondo Matteo hanno opinioni discordanti. Attualmente, comunque, la quasi unanimità degli studiosi, inclusa la più autorevole esegesi cristiana, ritiene che l'apostolo Matteo, in merito al vangelo attribuitogli, non sia stato l'autore e neppure un testimone oculare e che "c'è un accordo quasi unanime nei circoli scientifici di oggi che l'evangelista è sconosciuto, anche se continuiamo a usare il nome «Matteo». La sua dipendenza da Marco (e da Q, un corpo dei detti di Gesù in greco, noto anche a Luca) indica che non era un testimone oculare del ministero di Gesù". Anche in merito all'attribuzione a Matteo della Fonte Q, gli esegeti della Bibbia di Gerusalemme precisano: "Alcuni hanno perfino proposto di identificare la fonte Q (raccolta soprattutto di «parole» di Gesù) con Matteo, del quale Papia dice che ha messo in ordine i «detti» del Signore. Ma Papia usa la stessa espressione per indicare Marco (cf anche il titolo della sua opera) e nulla permette di pensare che il Matteo di cui parla abbia contenuto solo dei logia [detti di Gesù]". A Matteo sono anche tradizionalmente riferiti dei testi apocrifi: il Vangelo dello pseudo-Matteo, che parla dell'infanzia di Cristo, gli Atti di Matteo e il che ne descrivono la predicazione. Secondo la tradizione della Chiesa, Matteo viene raffigurato insieme ad un uomo alato che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il Vangelo; l'uomo alato è uno dei quattro esseri viventi presenti nel libro di Ezechiele e nel libro dell'Apocalisse e ciò perché il Vangelo di Matteo esordisce con la genealogia terrena e l'infanzia di Gesù Figlio dell'uomo, sottolineandone quindi l'umanità. (it)
 • マタイ(英: Matthew the Evangelist)は、新約聖書の福音書に登場する人物でイエス・キリストの十二使徒の1人。ギリシア語表記はマタイオス (Μαθθαιος, Matthaios)。マテオ、マトフェイとも表記する。「マタイ」の意味は「神の賜物」。聖書によればイエスの弟子となる以前は収税人(en)であった。東方諸教会・正教会・カトリック教会・聖公会・ルーテル教会で聖人とされる。 新約聖書の最初におさめられた福音書(第一福音書)の本文には著者に関する言及はないが、古代以来伝統的にマタイによるものとされ、『マタイによる福音書』というタイトルがつけられている。近代以降の聖書学的研究のうち、高等批評では、エルサレム崩壊に関する記述は預言でないとの推測に基づく成立年代の設定などから、使徒マタイが著者であるという見解は疑問視されている。だが聖書信仰の福音派では、現在もマタイが記者だと理解している。 各国語での表記は、ラテン語ではマタエウス (羅: Matthaeus)、フランス語ではマテュー (仏: Matthieu)、英語ではマシュー (英: Matthew)、ドイツ語ではマテウス (独: Matthäus)、ロシア語ではマトフェイ (露: Матфей) となる。日本語では「マタイ」という表記と共に、まれにイタリア語に由来する「マテオ」(伊: Matteo) という表記が用いられることがある。(日本の)カトリック教会でも「マテオ」という表記が用いられていたがこれはラテン語に基づく。Matthaeusの奪格型Mattaeoを教会式発音によってカナ転写したものである。日本ハリストス正教会ではロシア語名に由来する「マトフェイ」という表記を用いる。 (ja)
 • 마태오(히브리어: מתי, 고대 그리스어: Ματθαῖος, 한국어 음역: 마태, 가톨릭: 마태오, 개역성경: 마태)는 사도, 특히 예수 그리스도의 열두 제자 가운데 한 사람이다. 전통적으로 기독교에서는 마태의 기쁜 소식을 쓴 저자로 인식되고 있다. 기독교의 성인. 로마 가톨릭에서 지정한 축일은 9월 21일이며, 동방 정교회에서 지정한 축일은 11월 16일이다. 성공회에서도 종교개혁이전의 신앙전통을 존중하여, 마태오를 수호성인으로 기념한다. 상징물은 책·도끼창·날개 달린 사람이며, 은행가·회계원·세금 징수원·부기원·금전출납원의 수호 성인이다. 흔히 어린 천사를 옆에 두고 복음서를 저술하는 모습으로 그려진다. (ko)
 • Matteüs (ook Mattheus of Mattheüs; Koinè Ματθαίος, Matthaíos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, "geschenk van JHWH") was een van de twaalf apostelen die door Jezus werden geroepen. Soms wordt hij vereenzelvigd met Levi (en daarom ook wel 'Matteüs Levi' genoemd), maar het is niet zeker of het om dezelfde persoon gaat. Matteüs wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs. (nl)
 • Mateusz Ewangelista, wcześniej Mateusz Lewi, (hebr. ‏מַתִּתְיָהוּ‎‎, gr. Ματθαῖος, cs. Евангелист Матфей) – według Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później apostoł Jezusa Chrystusa, według tradycji autor pierwszej Ewangelii, uznawany za męczennika, świętego Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. (pl)
 • São Mateus, Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo (מתי/מתתיהו, "Dom de Javé" ou "Presente de Deus", hebraico padrão e vocalização de Tibérias: Mattay ou Mattiyahu; grego da Septuaginta Ματθαιος, Matthaios; grego moderno: Ματθαίος, Matthaíos) é, pelo relato dos Padres da Igreja, o autor do Evangelho de Mateus e um dos Doze Apóstolos. Adicionalmente, Jerónimo (em De Viris Illustribus, cap 3) e Eusébio de Cesareia citam Mateus como autor do Evangelho dos Hebreus. (pt)
 • Леви́й Матфе́й (ивр. ‏מַתִּתְיָהוּ‏‎ Mattithyahu или ивр. ‏מתי‏‎ Mattay, «Дар Яхве»; греч. Ματθαῖος Matthaios; также Святой Матфей; Евангелист Матфей; Левий Алфеев) — один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, персонаж Нового Завета. Считается автором первого канонического Евангелия — Евангелия от Матфея. Художественно-символически изображается в сопровождении ангела. (ru)
 • Matteus (מתי/מתתיהו, hebreiska, tiberiansk hebreiska: Mattay eller Mattithyahu, "Guds gåva"; grekiska: Ματθαίος eller Ματθαίος, Matthaios, Matthaíos), även kallad Sankt Matteus, är enligt traditionen Matteusevangeliets författare. I modern historisk-kritisk bibelforskning hålls det dock ofta för tveksamt om detta kan vara fallet. Matteus var en av Jesu tolv apostlar, i evangelierna är han även kallad Levi. I Romersk-katolska kyrkan är Matteus skyddspatron för skatteindrivare, tulltjänstemän, bokhållare och växlare. Hans helgondag i den romersk-katolska helgonkalendern firas den 21 september. Matteus reliker vördas i katedralen San Matteo i Salerno i södra Italien. (sv)
 • Ле́вій Матві́й (івр. מַתִּתְיָהוּ‎ Mattithyahu чи івр. מתי‎ — Mattay, «Дар Ягве»; грец. Ματθαῖος — Matthaios), (Левій, Матей, митар, Євангеліст Матвій, Митник) — 60 р. по Хр. Ефіопія) — один з 12 апостолів Ісуса Христа. Матвія називають ще Левієм, що якби відділяє його минуле життя від служіння Ісусові. Матвій написав Євангеліє від Матвія арамейською мовою. (uk)
 • 馬太(希伯來語:מַתִּתְיָהוּ‬‎,Mattityahu,或希伯來語:מתי‬‎,Mattay,意为“YHVH的禮物”,希臘語:Ματθαῖος,Matthaios,英語:Matthew,天主教汉譯為瑪竇,東方正教會譯為瑪爾泰,唐朝景教譯為明泰法王),耶稣的十二使徒之一、四个传福音者之一。傳統相信他是《新约》中《馬太福音》的作者。在跟從耶穌之前,原任羅馬帝國猶太行省的稅吏長。 《路加福音》記載耶穌呼召他的時候他大擺宴席招待耶穌和門徒。 最後提到他是《使徒行傳》。他是偽經《多馬福音》提到的少數門徒之一,顯示他在早期教會地位。傳說他在耶穌升天後四處傳道一直到埃塞俄比亞最後殉道。有關細節並不清晰。有些說他在埃塞俄比亞殉道,但另一些說在帕提亞的希拉波利斯。 (zh)
dbo:birthPlace
dbo:birthYear
 • 0001-01-01 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:deathYear
 • 0001-01-01 (xsd:date)
dbo:majorShrine
dbo:thumbnail
dbo:title
 • Apostle, Evangelist, and Martyr (en)
dbo:veneratedIn
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 20672 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 37018 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985647913 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:attributes
dbp:birthDate
 • 1 (xsd:integer)
dbp:birthPlace
dbp:canonizedDate
dbp:caption
 • Matthew the Evangelist, miniature from the Grandes Heures of Anne of Brittany, Queen consort of France . (en)
dbp:deathDate
 • 1 (xsd:integer)
dbp:deathPlace
 • near Hierapolis or Ethiopia, relics in Salerno, Italy (en)
dbp:feastDay
 • --09-21
 • --11-16
 • --10-22
dbp:majorShrine
 • relics in Salerno, Italy (en)
dbp:majorWorks
dbp:name
 • Saint Matthew the Apostle (en)
dbp:patronage
 • Accountants; Salerno, Italy; bankers; tax collectors; perfumers; civil servants (en)
dbp:titles
 • Apostle, Evangelist, and Martyr (en)
dbp:veneratedIn
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • متى الإنجيلي بالعبرية " מתי ماتاي" ومعناه عطية الله ويعرف أيضا باسم لاوي ومتى العشار، هو واحد من تلاميذ المسيح الإثني عشر كما يعتقد بأنه كاتب الإنجيل الذي ينسب إليه " إنجيل متى " لذلك يلقب بالإنجيلي. (ar)
 • Segons el Nou Testament, Sant Mateu (llatí: Matthaeus -aei; grec: Ματθαῖος -ίου. Galilea, s. I aC - Etiòpia o Hieràpolis, s. I) fou un Apòstol de Jesús de Natzaret. L'atribució de l'Evangeli segons Mateu, però, no està clara, ja que sembla escrit originàriament en grec en una data tardana. És venerat com a sant a tota la cristiandat. (ca)
 • Matthew the Apostle, also known as Saint Matthew and as Levi, was, according to the New Testament, one of the twelve apostles of Jesus. According to Christian tradition, he was also one of the four Evangelists and thus is also known as Matthew the Evangelist. The New Testament records that as a disciple, he followed Jesus, and was one of the witnesses of the Ascension of Jesus. Later Church fathers such as Irenaeus and Clement of Alexandria claim that Matthew preached the Gospel to the Jewish community in Judea, before going to other countries. (en)
 • Sankta Mateo estas unu el la Dekdu apostoloj de Jesuo Kristo kaj aŭtoro de unu el la kvar evangelioj en la Novtestamento. Oni tradicie identigas la apostolon Mateo kaj la evangeliiston. (eo)
 • Das erste der vier Evangelien des Neuen Testaments wird seit den Zeiten der alten Kirche einem nicht näher bekannten Matthäus (hebr. מתתיהו Matitjahu „Geschenk JHWHs“) zugeschrieben. Gleichzeitig wurde dieser Autor mit dem Apostel Jesu identifiziert. Diese Identifikation ist nach heutiger Forschung nicht mehr haltbar. Wahrscheinlich war er ein Judenchrist, der sein Evangelium für seine Gemeinde in Syrien schrieb. In der Kunst und im Brauchtum wird Matthäus sowohl als Evangelist als auch als Apostel verehrt und dargestellt. Sein Zeichen ist der Mensch. (de)
 • Mateo el Evangelista, en hebreo מתי (también conocido como Mateo Leví, Leví de Alfeo o Mateo el Apóstol), fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. La tradición cristiana le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, pero la crítica actual no acepta esta atribución.​​ Etimológicamente, el nombre español Mateo proviene del griego Mathaios (Ματθαιος) y este, del arameo Mattai, una forma corta del hebreo MattanYah, que significa ‘don de Yah’ (forma corta de Yahveh), es decir, ‘don de Dios’. (es)
 • Is naomh Críostaí agus údar Soiscéal Naofa Íosa Críost de réir Mhatha é Naomh Matha. (ga)
 • 마태오(히브리어: מתי, 고대 그리스어: Ματθαῖος, 한국어 음역: 마태, 가톨릭: 마태오, 개역성경: 마태)는 사도, 특히 예수 그리스도의 열두 제자 가운데 한 사람이다. 전통적으로 기독교에서는 마태의 기쁜 소식을 쓴 저자로 인식되고 있다. 기독교의 성인. 로마 가톨릭에서 지정한 축일은 9월 21일이며, 동방 정교회에서 지정한 축일은 11월 16일이다. 성공회에서도 종교개혁이전의 신앙전통을 존중하여, 마태오를 수호성인으로 기념한다. 상징물은 책·도끼창·날개 달린 사람이며, 은행가·회계원·세금 징수원·부기원·금전출납원의 수호 성인이다. 흔히 어린 천사를 옆에 두고 복음서를 저술하는 모습으로 그려진다. (ko)
 • Matteüs (ook Mattheus of Mattheüs; Koinè Ματθαίος, Matthaíos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, "geschenk van JHWH") was een van de twaalf apostelen die door Jezus werden geroepen. Soms wordt hij vereenzelvigd met Levi (en daarom ook wel 'Matteüs Levi' genoemd), maar het is niet zeker of het om dezelfde persoon gaat. Matteüs wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs. (nl)
 • Mateusz Ewangelista, wcześniej Mateusz Lewi, (hebr. ‏מַתִּתְיָהוּ‎‎, gr. Ματθαῖος, cs. Евангелист Матфей) – według Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później apostoł Jezusa Chrystusa, według tradycji autor pierwszej Ewangelii, uznawany za męczennika, świętego Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. (pl)
 • São Mateus, Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo (מתי/מתתיהו, "Dom de Javé" ou "Presente de Deus", hebraico padrão e vocalização de Tibérias: Mattay ou Mattiyahu; grego da Septuaginta Ματθαιος, Matthaios; grego moderno: Ματθαίος, Matthaíos) é, pelo relato dos Padres da Igreja, o autor do Evangelho de Mateus e um dos Doze Apóstolos. Adicionalmente, Jerónimo (em De Viris Illustribus, cap 3) e Eusébio de Cesareia citam Mateus como autor do Evangelho dos Hebreus. (pt)
 • Леви́й Матфе́й (ивр. ‏מַתִּתְיָהוּ‏‎ Mattithyahu или ивр. ‏מתי‏‎ Mattay, «Дар Яхве»; греч. Ματθαῖος Matthaios; также Святой Матфей; Евангелист Матфей; Левий Алфеев) — один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, персонаж Нового Завета. Считается автором первого канонического Евангелия — Евангелия от Матфея. Художественно-символически изображается в сопровождении ангела. (ru)
 • Ле́вій Матві́й (івр. מַתִּתְיָהוּ‎ Mattithyahu чи івр. מתי‎ — Mattay, «Дар Ягве»; грец. Ματθαῖος — Matthaios), (Левій, Матей, митар, Євангеліст Матвій, Митник) — 60 р. по Хр. Ефіопія) — один з 12 апостолів Ісуса Христа. Матвія називають ще Левієм, що якби відділяє його минуле життя від служіння Ісусові. Матвій написав Євангеліє від Матвія арамейською мовою. (uk)
 • 馬太(希伯來語:מַתִּתְיָהוּ‬‎,Mattityahu,或希伯來語:מתי‬‎,Mattay,意为“YHVH的禮物”,希臘語:Ματθαῖος,Matthaios,英語:Matthew,天主教汉譯為瑪竇,東方正教會譯為瑪爾泰,唐朝景教譯為明泰法王),耶稣的十二使徒之一、四个传福音者之一。傳統相信他是《新约》中《馬太福音》的作者。在跟從耶穌之前,原任羅馬帝國猶太行省的稅吏長。 《路加福音》記載耶穌呼召他的時候他大擺宴席招待耶穌和門徒。 最後提到他是《使徒行傳》。他是偽經《多馬福音》提到的少數門徒之一,顯示他在早期教會地位。傳說他在耶穌升天後四處傳道一直到埃塞俄比亞最後殉道。有關細節並不清晰。有些說他在埃塞俄比亞殉道,但另一些說在帕提亞的希拉波利斯。 (zh)
 • Svatý Matouš Evangelista (hebrejsky מתי, tj. „dar Boží“, řecky Ματθαίος) byl apoštol a údajný autor Evangelia podle Matouše. Jeho otec se údajně jmenoval Alfeus, což by mohlo znamenat, že byl bratrem apoštola Jakuba, jehož otec se jmenoval stejně. Ve výtvarném umění je svatý Matouš zobrazován většinou s andělem, který mu podle legendy diktoval slova jeho evangelia. Z jeho zobrazení je nejslavnější obraz Povolání svatého Matouše od Caravaggia, umístěný v římském kostele San Luigi dei Francesi. Svatý Matouš je patronem účetních, celníků a výběrčích daní, města Salerna a dalších. (cs)
 • Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ή Λευί, είναι ένας από τους αποστόλους, μαθητής του Ιησού Χριστού. Καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως , δηλ. φοροεισπράκτορας. Κάποια ημέρα που ο Ιησούς περνούσε από την Καπερναούμ, όπου ο Ματθαίος κατοικούσε, τον είδε και γνωρίζοντας την εσωτερική του ψυχή του ζήτησε να Τον ακολουθήσει. Ο Ματθαίος χωρίς δεύτερη σκέψη άφησε την εργασία του και από τότε ήταν δίπλα Του. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Νοεμβρίου. Θεωρείται άγιος από την Καθολική, την Λουθηρανική, την Αγγλικανική και μερικές ακόμα Προτεσταντικές εκκλησίες. (el)
 • San Mateo (hebreeraz: מתי/מתתיהו‎, Mattay edo Mattithyahu, euskaraz: "Jaungoikoaren oparia"; antzinako grezieraz: Ματθαῖος, Matthaios) edo Mateo Levi Jesus Nazaretekoak hautaturiko apostoluetako bat izan zen. Adituen artean eztabaidatua da, Joan apostolua eta Mateo Ebanjelaria, Mateoren Ebanjelioa idatzi zuena, pertsona bera diren, baina Elizak horrela dela onartzen du. Erromatarren zerga-biltzailea izan zen. San Ireneok dioenez, Palestinan predikatzen aritu ondoren, Etiopiara joan zen, eta han hil zuten. Jaia: irailaren 21a. (eu)
 • Matthieu, du grec Ματθαῖος (Matthaios), transcrit de l'hébreu Mattai ou Mattay, abréviation de Mattithyahû (Mattith = don et Yâhû = YHWH), ou Matthieu-Lévi ou saint Matthieu, est un personnage juif lié à la Galilée qui apparaît pour la première fois dans les Évangiles synoptiques, où il est appelé soit Matthieu, soit Lévi. Il y est décrit comme un publicain percepteur d'impôts, que Jésus appelle pour devenir un de ses douze apôtres. (fr)
 • Rasul Matius (bahasa Ibrani: מתי, Modern Mattay Tiberias Mattay ; "Hadiah dari YHWH (=YaHWeH atau TUHAN)" atau Mattithyahu; Septuaginta Bahasa Yunani: Ματθαίος, Matthaios) adalah seorang Kristen yang hidup pada abad pertama Masehi dan termasuk dalam keduabelas murid Yesus, yang dicatat dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Ayahnya bernama Alfeus, dan ia pernah bekerja sebagai seorang pengumpul pajak di Kapernaum. Matius dibicarakan dalam tulisan Kristen awal, terutama tiga Injil Sinoptik. Dia dipercayai sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius, salah satu dari 4 Kitab Injil dalam Alkitab. (in)
 • Matteo apostolo ed evangelista (Cafarnao, 4/2 a. C. – Etiopia, 24 gennaio 70) fu, secondo i Vangeli, uno dei dodici apostoli di Gesù e, secondo la tradizione, l'autore del Vangelo secondo Matteo. In questo stesso vangelo viene chiamato "il pubblicano" e descritto come esattore delle tasse prima della chiamata di Gesù; in Marco e Luca lo stesso pubblicano viene chiamato Levi, anche se non viene esplicitamente identificato con l'apostolo Matteo. Matteo non va confuso con l'apostolo quasi omonimo Mattia. (it)
 • マタイ(英: Matthew the Evangelist)は、新約聖書の福音書に登場する人物でイエス・キリストの十二使徒の1人。ギリシア語表記はマタイオス (Μαθθαιος, Matthaios)。マテオ、マトフェイとも表記する。「マタイ」の意味は「神の賜物」。聖書によればイエスの弟子となる以前は収税人(en)であった。東方諸教会・正教会・カトリック教会・聖公会・ルーテル教会で聖人とされる。 新約聖書の最初におさめられた福音書(第一福音書)の本文には著者に関する言及はないが、古代以来伝統的にマタイによるものとされ、『マタイによる福音書』というタイトルがつけられている。近代以降の聖書学的研究のうち、高等批評では、エルサレム崩壊に関する記述は預言でないとの推測に基づく成立年代の設定などから、使徒マタイが著者であるという見解は疑問視されている。だが聖書信仰の福音派では、現在もマタイが記者だと理解している。 (ja)
 • Matteus (מתי/מתתיהו, hebreiska, tiberiansk hebreiska: Mattay eller Mattithyahu, "Guds gåva"; grekiska: Ματθαίος eller Ματθαίος, Matthaios, Matthaíos), även kallad Sankt Matteus, är enligt traditionen Matteusevangeliets författare. I modern historisk-kritisk bibelforskning hålls det dock ofta för tveksamt om detta kan vara fallet. Matteus var en av Jesu tolv apostlar, i evangelierna är han även kallad Levi. I Romersk-katolska kyrkan är Matteus skyddspatron för skatteindrivare, tulltjänstemän, bokhållare och växlare. Hans helgondag i den romersk-katolska helgonkalendern firas den 21 september. (sv)
rdfs:label
 • Matthew the Apostle (en)
 • متى (ar)
 • Mateu apòstol (ca)
 • Matouš (evangelista) (cs)
 • Matthäus (Evangelist) (de)
 • Απόστολος Ματθαίος (el)
 • Sankta Mateo la evangeliisto (eo)
 • Mateo el Evangelista (es)
 • Mateo (apostolua) (eu)
 • Matthieu (apôtre) (fr)
 • Naomh Matha Soiscéalaí (ga)
 • Matius (in)
 • マタイ (ja)
 • Matteo apostolo ed evangelista (it)
 • 사도 마태오 (ko)
 • Matteüs (apostel) (nl)
 • Mateusz Ewangelista (pl)
 • Mateus (evangelista) (pt)
 • Левий Матфей (ru)
 • Matteus (sv)
 • Матвій (євангеліст) (uk)
 • 馬太 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Saint Matthew the Apostle (en)
is dbo:namedAfter of
is dbo:patron of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is dbp:dedication of
is dbp:free of
is dbp:houses of
is dbp:nameEtymology of
is dbp:namedAfter of
is dbp:namedFor of
is dbp:patron of
is dbp:person1name of
is dbp:relics of
is dbp:saint of
is foaf:primaryTopic of