About: Gender

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Gender is the range of characteristics pertaining to femininity and masculinity and differentiating between them. Depending on the context, this may include sex-based social structures (i.e. gender roles) and gender identity. Most cultures use a gender binary, having two genders (boys/men and girls/women); those who exist outside these groups may fall under the umbrella term non-binary. Some societies have specific genders besides "man" and "woman", such as the hijras of South Asia; these are often referred to as third genders (and fourth genders, etc.). Most scholars agree that gender is a central characteristic for social organization.

Property Value
dbo:abstract
 • Gender ([dʒɛndr]IPA), česky sociální pohlaví, někdy rod, je pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Gender jednotlivce v západní společnosti znamená, do jaké míry se daný člověk cítí být mužem či ženou, které pohlaví je mu okolím přisuzováno a jaké chování a povahové rysy jsou od něj proto očekávány. Pojmem gender může ale být míněna pouze genderová identita jedince nebo pouze a role. Na rozdíl od kategorie pohlaví, ze které gender vychází a která je založená především na biologických základech, bývá gender většinou chápán jako společenský konstrukt, tedy jako soubor lidmi vytvořených představ a pravidel. Tyto představy a pravidla se mohou lišit podle kultury a období, přičemž se mění jak počet společensky přijímaných genderů, tak charakteristiky, podle nichž se gender jednotlivce určuje. Západní společnosti obvykle vycházejí z konceptu dvou genderů (maskulinního a feminního, respektive mužského a ženského). Univerzalita a vhodnost tohoto striktně pojetí však bývá zpochybňována, stejně jako možnost vůbec přesně oddělit pojmy pohlaví a gender. Gender jedince je jedním z klíčových prvků jeho společenského života, jelikož se podílí na utváření jeho pozice v mocenských a emocionálních mezilidských vztazích. Přestože však existuje mnoho stereotypů a očekávaných projevů spojených s maskulinitou a feminitou, nejsou jednotlivé gendery ve všech aspektech exaktně vymezitelné. Chování, které se od jedince na základě genderu očekává či je akceptováno, se nazývá genderová role; souhrn těchto očekávání je pak označován za ideologii genderových rolí. Genderové otázky zkoumají gender studies, interdisciplinární obor využívající převážně sociologických, kulturologických a literárněvědných východisek a zahrnující pod sebe jako podobory ženská studia a . V České republice existuje odborné pracoviště Národní kontaktní centrum – gender a věda a vychází časopis Gender a výzkum. (cs)
 • النوع الاجتماعي الجنوسة أو الجندر (بالإنجليزية: Gender)‏ هو مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة والأنوثة. اعتمادًا على السياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس الحيوي المعيّن (أي كون الإنسان تشريحيا ذكر أو أنثى أو ثنائي الجنس)، وتشمل البنى الاجتماعية المعتمدة على الجنس (بما فيها من أدوار جنوسة وأدوار اجتماعية أخرى)، أو الهوية الجنوسة. في غالب الحالات يُرى أن المرأة هي النوع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تعديل دوره الاجتماعي. (ar)
 • Ως κοινωνικό φύλο ή γένος αναφέρονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία το σύνολο των χαρακτηριστικών που παραπέμπουν στην αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα και διαχωρίζουν τη μία κατάσταση από την άλλη. Για αυτά τα χαρακτηριστικά λαμβάνεται υπόψη το βιολογικό φύλο (π.χ. αρσενικό, θηλυκό ή ίντερσεξ), η κοινωνική δόμηση των φύλων (ρόλοι των φύλων) ή η ταυτότητα φύλου. (el)
 • Als Gender ([ˈdʒɛndɐ]; Lehnwort aus dem Englischen) oder soziales Geschlecht werden Geschlechtsaspekte zusammengefasst, die eine Person in Gesellschaft und Kultur in Abgrenzung zu ihrem rein biologischen Geschlecht (englisch sex) beschreiben. In den Sozialwissenschaften untersuchen die Gender Studies (Geschlechterforschung) seit den 1970er-Jahren das Verhältnis der Geschlechter zueinander, ihre unterschiedlichen Geschlechterrollen und die soziokulturelle Geschlechterordnung sowie – in kritischer Absicht – insbesondere auch deren gesellschaftliche Entstehung bzw. Konstituierung. (de)
 • Socia sekso (neologisme ankaŭ genro laŭ la angla vorto gender [ĜENder]) rilatas al la socia kaj kultura interpreto de la regantaj ideoj, roloj, trjtoj kaj atendoj ĉirkaŭ "vireco" kaj "virineco" en socio. Depende de la kunteksto, ĉi tiuj trajtoj povas inkluzivi biologian sekson (t.e., la stato de esti vira, virina, aŭ intersekseca variaĵo), sociajn strukturojn bazitajn sur sekso (t.e., genraj roloj), aŭ genra identeco. Plej multaj kulturoj uzas genran duumismon, havante du genrojn (knaboj/viroj kaj knabinoj/virinoj); tiuj, kiuj ekzistas ekster ĉi tiuj grupoj, estas klasifikitaj kiel neduumaj. Iuj socioj havas specifajn genrojn krom "viro" kaj "virino", kiel la hiĝroj de Suda Azio; oni ofte nomas ilin triaj genroj (kaj kvaraj genroj, ktp). La distingo inter "biologia sekso" kaj "socia sekso," kaj la kapablo difini biologian sekson laŭ absolutaj terminoj, estas tamen komplikitaj pro la ekzisto de homoj kun kondiĉoj, kia la simptomaro de plena androgen-rezistado, kie plene fenotipe inaj homoj estas genotipe "viraj." Ĝi estas plu komplikita pro lastaj studoj en neŭroscienco, kiuj montras similaĵojn inter la malmultaj sekse duformaj cerbaj strukturoj de antaŭhormonterapiaj transseksuloj kaj tiuj de cisgenruloj de ilia interna sekso. Iusence eĉ biologia sekso estas socia konstruaĵo, kvankam utila konstruaĵo por priskribi la plimulton da homoj, sed certe ne scienca leĝo kiel gravito aŭ lumrapido. En feminisma teorio kaj kvir-teorio oni distingas la utilajn biologiajn klasigojn de vira, ina, kaj interseksa seksoj, disde la socia sekso, la aro de enaj sentoj, sociaj konceptoj, normoj, kredoj, kaj anticipoj konstruitaj ĉirkaŭ tiu klasigo, laŭ kiuj oni taksas sin viro, virino, ambaŭ, aŭ neniu el tiuj. Kelkaj aspektoj de socia sekso estas: * nomo kaj respekttitolo; * aspekto - videbla fizika formo, hararo, voĉo ktp.; * vestaĵoj; * sinteno; * interna identiĝo. Malakordo aŭ malkonformo inter aspektoj de ies interna sento pri sia sekso kaj ties socie determinita sekso povas logi diskriminacion aŭ eĉ perforton. (eo)
 • Soziologian, generoa maskulinitatea eta feminitatea definitzen dituzten ezaugarrien multzoa da. Testuinguruaren arabera, ezaugarri horiek sexu biologikoari dagozkionak dira (arra, emea edo intersexuala izatea), baina baita sexuan oinarritutako gizarte egiturei dagozkienak (genero rolak eta beste rol batzuk barne) eta genero nortasunari dagozkionak ere.: "Genero" hitzaren erabilera hori berria da. sexologoak erabili zuen ingelesez lehen aldiz zentzu horretan 1955ean (gender hitza erabili zuen), eta handik euskarara igaro da zentzu berean. 1970eko hamarkadan zabaldu zen erabilera hori, feminismoa kontzeptua orokortu zuenean sexu biologikoaren eta generoaren eraikuntza soziala bereizteko. Gaur egun bereizketa hori zorrotz mantentzen da zenbait testuingurutan, batez ere gizarte zientzien alorrean; beste batzuetan, ordea, generoak sexua barne hartzen du edo guztiz ordezkatzen du. (eu)
 • Gender is the range of characteristics pertaining to femininity and masculinity and differentiating between them. Depending on the context, this may include sex-based social structures (i.e. gender roles) and gender identity. Most cultures use a gender binary, having two genders (boys/men and girls/women); those who exist outside these groups may fall under the umbrella term non-binary. Some societies have specific genders besides "man" and "woman", such as the hijras of South Asia; these are often referred to as third genders (and fourth genders, etc.). Most scholars agree that gender is a central characteristic for social organization. Sexologist John Money is often regarded as the first to introduce a terminological distinction between biological sex and "gender role" (which, as originally defined, includes the concepts of both gender role and what would later become known as gender identity) in 1955 although Madison Bentley had already in 1945 defined gender as the "socialized obverse of sex", and Simone de Beauvoir's 1949 book The Second Sex has been interpreted as the beginning of the distinction between sex and gender in feminist theory. Before Money's work, it was uncommon to use the word gender to refer to anything but grammatical categories. However, Money's meaning of the word did not become widespread until the 1970s, when feminist theory embraced the concept of a distinction between biological sex and the social construct of gender. Most contemporary social scientists, behavioral scientists and biologists, many legal systems and government bodies, and intergovernmental agencies such as the WHO, make a distinction between gender and sex. In other contexts, the term gender is used to replace sex without representing a clear conceptual difference. For instance, in non-human animal research, gender is commonly used to refer to the biological sex of the animals. This change in the meaning of gender can be traced to the 1980s. In 1993, the US Food and Drug Administration (FDA) started to use gender instead of sex. Later, in 2011, the FDA reversed its position and began using sex as the biological classification and gender as "a person's self-representation as male or female, or how that person is responded to by social institutions based on the individual's gender presentation." The social sciences have a branch devoted to gender studies. Other sciences, such as sexology and neuroscience, are also interested in the subject. The social sciences sometimes approach gender as a social construct, and gender studies particularly do, while research in the natural sciences investigates whether biological differences in females and males influence the development of gender in humans; both inform the debate about how far biological differences influence the formation of gender identity and gendered behavior. In some English literature, there is also a trichotomy between biological sex, psychological gender, and social gender role. This framework first appeared in a feminist paper on transsexualism in 1978. (en)
 • El vocablo género (del lat. (genus, -ĕris)​ es un término técnico específico en las ciencias sociales que alude al «conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres».​ Remite a una categoría relacional​ y no a una simple clasificación de los sujetos en grupos identitarios; según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a «los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres»,​ orientado a visibilizar aquellas diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros.​​ Se trata entonces de una construcción social y no de una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos —características anatómico-fisiológicas—, por lo que la analogía o sinonimia semántica entre los términos «género» y «sexo» es errónea.​​​​​​ Dentro de las causas de la confusión de "género" y "sexo", se ha señalado la prolongada práctica de socializar lo biológico y biologizar lo social;​ tal posición no sería aislada,​ y su frecuencia ha llevado a que algunos investigadores reconozcan que el término «género» sea «mal utilizada como sinónimo culturalista de sexo, a tal punto que no es infrecuente oír hablar de dos «géneros», el género femenino y el masculino, como si existiera una correspondencia exacta y automática con los sexos femenino y masculino.​ Diversas culturas, tanto antiguas como actuales, han reconocido la existencia de más de dos géneros, negando el binarismo de género, así como la posibilidad de las personas de alternar entre géneros,​​ en tanto que algunas corrientes proponen la supresión del género mismo.​ Las personas que no se sienten identificados con un género en particular y alternan diversas identidades de género, se denominan de "género fluido" (gender fluid). Si bien algunas personas consideraron que la palabra inglesa gender no debía traducirse al español como "género",​ el Diccionario panhispánico de dudas indicó en 2005 que este significado del término era válido en la lengua española, al igual que expresiones como estudios de género, discriminación de género y violencia de género, siempre que se utilizasen con un sentido técnico.​ Finalmente el concepto fue incluido en la edición de 2014 del Diccionario de la lengua española, indicando que el tercer significado de la palabra "género" se refiere al "grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico".​ (es)
 • Genre désigne les processus et rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent l'humanité en différentes catégories de « sexe », « genre » et de « sexualité » (tel que masculin / féminin, homme / femme, mâle / femelle, cisgenre / transgenre, intersexe / dyadique, homo / hétéro, etc.) Initialement introduit par les sciences psycho-médicales dans les années 1950, puis développé sous l'impulsion des sciences sociales à partir des années 1970, le genre servait alors à distinguer ce qui dans la division entre les sexes relevait du psychologique ou du social et non du biologique. Bien qu'étant encore employé dans ce sens, notamment dans le langage courant, cette dichotomie biologique/social, comme si le social venait se surajouter au biologique, a été remise en cause par les études sur le genre et la définition du genre s'est déplacée vers le principe de division et de catégorisation d'une part, et de classification et de hiérarchisation d'autre part. Le genre est de nos jours une notion rattachée à un champ de savoirs pluridisciplinaires : les études sur le genre. En effet, plusieurs disciplines (philosophie, anthropologie, sociologie, histoire, économie, psychologie, etc.) et plusieurs courants (ex : constructionnisme, matérialisme, interactionnisme, poststructuralisme, etc.), ont contribué à forger différentes théorisations du genre. Une opposition à la notion de genre est formulée au sein du clergé catholique qui parle de « l'idéologie du genre » et de « la théorie du genre ». Cette dernière expression gagnera en popularité dans les années 2000, notamment à travers l'offensive menée par le Vatican contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, à l'homoparentalité et la procréation médicalement assistée. (fr)
 • Leagan cainte sóisialta ar an difríocht bhunúsach fhiseolaíoch idir mná is fir. An t-iompar sóisialta a mheastar a bheith oiriúnach don ról baineann nó fireann, a fhoghlaimítear trí shóisialú bunaidh is tánaisteach. Is rud bitheolaíoch é gnéas, ach cinntear inscne go sóisialta. Tá an coincheap os comhair an phobail le glúin nó dhó mar chuid den díospóireacht ar ghnéasachas sa tsochaí. (ga)
 • Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakeristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial sepeti peran gender), atau identitas gender. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat nonbiner atau genderqueer. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari "pria" dan "wanita" yang secara kolektif disebut sebagai gender ketiga seperti golongan Bissu di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang hijra di Asia Selatan. Seksolog Selandia Baru yaitu John Money mencetuskan perbedaan penggunaan isitilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Sebelum itu, kata "gender" jarang digunakan untuk menyebut hal lain selain dalam ilmu bahasa. Definisi yang diajukan oleh Money tidak langsung banyak diakui sebelum akhirnya pada dekdae 1970-an ketika mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan . Definisi tersebut hingga kini masih digunakan untuk beberapa konteks seperti dalam ilmu sosial dan beberapa dokumen terbitan Organisasi Kesehatan Dunia. Konteks-konteks lain menggunakan istilah "gender" yang mencakup atau sebagai pengganti dari "jenis kelamin". Sebagai contoh, dalam kajian terhadap hewan nonmanusia, gender umumnya digunakan untuk menyebut jenis kelamin dari hewan. dari kata "gender" dapat ditelusuri hingga dekade 1980-an. Pada tahun 1993, Food and Drug Administration (FDA) mulai menggunakan gender sebagai pengganti istilah jenis kelamin (bahasa Inggris: sex). Kemudian pada tahun 2011, FDA mulai menggunakan jenis kelamin/seks untuk klasifikasi biologis dan gender untuk "representasi diri seseorang sebagai laki-laki atau perempuan atau bagaimana ia merespon terhadap institusi-institusi sosial yang didasarkan pada presentasi gender seseorang." Beberapa ilmu seputar gender salah satunya adalah cabang dari ilmu sosial yaitu kajian gender. Seksologi dan ilmu saraf juga membahas beberapa hal mengenai gender. Kajian gender umumnya membahas gender sebagai sebuah sementara ilmu-ilmu dalam ilmu alam membahas mengenai antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi perkembangan gender pada manusia. Kedua pendekatan tersebut berkontribusi dalam menyelidiki seberapa jauh perbedaan biologis mempengaruhi pembentukan identitas gender pada seseorang. Trikotomi antara jenis kelamin biologis, gender psikologis, dan peran gender sosial pertama kali muncul pada sebuah artikel jurnal mengenai transseksualisme pada tahun 1978. (in)
 • Il genere (in inglese gender), in sociologia, è l’appartenenza all’uno o all’altro sesso, non in base alle differenze di natura biologica o fisica, ma su componenti di natura sociale, culturale e comportamentale, quindi l'appartenenza a uno dei due sessi dal punto di vista culturale e non biologico. La maggior parte delle culture usa un binarismo di genere, con due generi (genere maschile e genere femminile); coloro al di fuori di questi due generi rientrano nel termine generico non binario (o genderqueer). Le caratteristiche che definiscono i generi sono variabili a seconda dei contesti storico-sociali e possono includere il sesso biologico (cioè lo stato di essere maschio, femmina o intersessuale), strutture sociali basate sul sesso (cioè ruoli di genere) o identità di genere. Alcune culture hanno specifici ruoli di genere che sono distinti da "uomo" e "donna", come gli hijra dell'Asia meridionale. Questi sono spesso indicati come terzo genere. (it)
 • 젠더(gender) 또는 사회적 성(社會的 性)은 남성성과 여성성이라는 단어로 특정되고 구분되는 특성 전반을 뜻한다. 단어가 쓰이는 맥락에 따라 해당 특성에는 생물학적 성별 (남성, 여성 또는 간성 등의 상태) 또는 성별 기반 사회구성체 (성 역할 등), 성정체성 등이 포함된다. 전통적으로 자신을 남성이나 여성으로 여기거나 해당 젠더 대명사를 사용하는 사람들이 젠더 이분법을 이용해 자신을 구분한 데에 반해 이런 구분에 들지 못하는 사람들은 논바이너리 또는 젠더퀴어라는 포괄적 용어로 구분된다. 어떤 문화권에서는 "남성"과 "여성" 밖의 성 역할도 나타나는데, 남아시아의 히즈라가 그 예이다. 이를 통칭 제3의 성이라 부른다. 1955년, 성과학자 존 머니를 필두로 라는 용어를 처음 구분하여 사용하기 시작하였다. 그의 연구 이전에는 "젠더"라는 단어는 그저 문법적 범주 중 하나일 뿐이었다. 1970년대까지는 널리 쓰이지 못했으나, 이후 에서 생물학적 성과 의 구분을 받아들이면서 점차 통용되기 시작하였다. 오늘날에는 일부 사회과학계나 세계보건기구의 문서 등에서 이러한 구분법을 사용하고 있다. 사회과학의 다른 영역 및 기타 학계에서는 "젠더"가 "성별"을 포함하거나 또는 "성별" 그 자체로 쓰이기도 한다. 예를 들어 동물 연구에서 "젠더"라 함은 보통 동물의 생물학적 성별을 가리킨다. 1980년대부터 용어의 의미가 변화하기 시작했는데, 1993년 미국 식품의약국에서는 "성별"이란 단어 대신 "젠더"를 사용하기 시작하였다가 이후 2011년 다시 용어를 재정립하여 "성별"은 생물학적 구분으로 "젠더"는 "개인의 남성 또는 여성으로서의 자가 표현, 또는 해당 개인의 젠더 표현에 따른 사회 제도권에서의 취급"의 의미로 사용하기 시작하였다. (ko)
 • ジェンダーは、多義的な概念であり性別に関する社会的規範と性差を指す。性差とは、個人を性別カテゴリーによって分類し、統計的に集団として見た結果、集団間に認知された差異をいう。ジェンダーの定義と用法は年代によって変化する。ジェンダーという概念は、性別に関して抑圧的な社会的事実を明らかにするとともに、ジェンダーをめぐる社会的相互作用をその概念自身を用いて分析するものである。 生物学的性別に関しては性別を参照 (ja)
 • Gender is de culturele uitdrukking van de verschillende biologische verschillen. Het begrip is in 1955 geïntroduceerd door in onderzoek naar intersekse. Het begrip werd in de jaren 1970 breder toen het een belangrijke rol kreeg in de om via genderstudies de te duiden. In de biologie is het sinds de jaren 1980 ook in gebruik om juist de biologische sekse van dieren aan te duiden. (nl)
 • Género (português europeu) ou gênero (português brasileiro) é uma gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade. Dependendo do contexto, essas características podem incluir o sexo biológico: como o estado de ser do sexo masculino, do sexo feminino, ou uma variação intersexo (que pode complicar a atribuição do sexo). Também poderá incluir as opressões sociais baseadas no sexo, incluindo papéis sexuais e outros papéis sociais, e a identidade de gênero. Algumas culturas têm papéis de gênero específicos que podem ser considerados distintos da categoria "homens" e "mulheres", como a hijra na Índia e Paquistão. O sexólogo John Money introduziu a distinção terminológica entre sexo biológico e gênero como um papel social em 1955. Antes de seu trabalho, era incomum usar a palavra "gênero" para se referir a qualquer coisa, exceto categorias gramaticais. No entanto, o significado da palavra dado por Money não se generalizou até a década de 1970, quando as teorias feministas abraçaram o conceito da distinção entre o sexo biológico e a construção social de gênero. Hoje, a distinção é rigorosamente seguida em alguns contextos, principalmente nas ciências sociais e em documentos escritos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em outros contextos, incluindo algumas áreas das ciências sociais, gênero inclui sexo ou o substitui. Por exemplo, em pesquisas com animais, gênero é geralmente utilizado para se referir ao sexo biológico dos animais. Essa mudança no significado de gênero pode ser atribuída na década de 1980. Em 1997, a Food and Drug Administration (FDA) começou a usar gênero em vez de sexo. Depois, em 2011, a FDA modificou sua posição e começou a usar sexo como classificação biológica e gênero como "auto representação de uma pessoa como homem ou mulher, ou como essa pessoa é respondida por instituições sociais com base na apresentação de gênero do indivíduo." As ciências sociais têm um ramo dedicado aos estudos de gênero. Outras ciências, como sexologia e neurociência, também são interessadas no assunto. Embora as ciências sociais às vezes abordem o gênero como uma construção social, e os estudos de gênero geralmente abordam dessa forma, a pesquisa nas ciências naturais investigam se diferenças biológicas em homens e mulheres influenciam o desenvolvimento do gênero em humanos. (pt)
 • Gender (ang. gender, czyt. dżender; płeć kulturowa, płeć społeczna, płeć kulturowo-społeczna, płeć/rodzaj, czasami także jako płeć psychologiczna lub psychiczna) – zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci. Jest to suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych, rozumianych w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie, przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w zakresie danej kultury w drodze socjalizacji, niewynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała między płciami, czyli dymorfizmu płciowego. Gender, czyli kulturowy składnik tożsamości płciowej, przekazywany jest poszczególnym jednostkom w sposób performatywny, czyli poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci. Na płeć społeczną składać się może np. sposób ubierania się, sposób zachowania, oczekiwane funkcje w ramach społeczeństwa, sprawowana władza itp. Gender odróżnia się tym od płci biologicznej (ang. sex), czyli sumy cech fizycznych i zachowań seksualnych wynikających z odmiennych funkcji i ról obu płci w procesie rozmnażania płciowego. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): „gender odnosi się do społecznie skonstruowanych cech kobiet i mężczyzn – takich jak normy, role i relacje między grupami kobiet i mężczyzn oraz między nimi. Różni się ona w zależności od społeczeństwa i może podlegać zmianom. Chociaż większość ludzi rodzi się albo jako mężczyźni, albo jako kobiety, uczy się ich odpowiednich norm i zachowań – w tym sposobu, w jaki powinni współdziałać z innymi osobami tej samej lub przeciwnej płci w gospodarstwach domowych, społecznościach i miejscach pracy. Kiedy jednostki lub grupy nie pasują do ustalonych norm płci, często spotykają się z napiętnowaniem, praktykami dyskryminacyjnymi lub wykluczeniem społecznym”. Stosowanie słowa „gender” do określenia kulturowo nabytych różnic między kobietami i mężczyznami zapoczątkował John Money, który w roku 1955 w swojej publikacji użył sformułowania gender role. W kolejnych latach pojęcie było coraz częściej stosowane w literaturze z zakresu nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Obserwuje się też tendencję do poszerzania znaczenia słowa gender o biologiczne kryteria płci. Studia wyższe i badania naukowe nad społeczno-kulturową tożsamością płciową prowadzi się w ramach nauk społecznych, w szczególności także w dyscyplinie gender studies, która nie jest jednak w Polsce formalnie rozpoznaną dyscypliną naukową. Kierunek ten powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Obecnie można go odnaleźć również na uczelniach w Polsce. (pl)
 • Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная идентичность. Гендерная идентичность не связана с сексуальной ориентацией. В некоторых случаях понятие «гендер» ошибочно используется как синоним понятия «пол». В действительности, разграничение гендера и пола является фундаментальным, так как множественные различия между женщиной и мужчиной имеют и небиологические по своей природе причины. Понятие гендера затрагивает психические, культурные и социальные различия, а понятие пола — только физические (анатомические и физиологические) различия. Часть людей не имеет гендерной идентичности, они агендеры. Есть и сторонники устранения гендера у человечества — постгендеризма. Понятие «гендер» получило распространение благодаря развитию феминистской теории и гендерных исследований. Оно опирается на теорию социального конструктивизма, ряд представителей которой (в основном феминистские авторы) ставит под сомнение природное происхождение различий между людьми и объясняет их социальными процессами. Тем самым понятие «гендер» предназначено для критики обыденных представлений о «биологии как судьбе» и отсылает к идеологии гендерного равенства. Хотя многие источники определяют гендер как «социальный пол», в современных феминистских и гендерных исследованиях такое понимание считается устаревшим. Критикуя понимание гендера как производной биологического пола, современные исследования рассматривают обе эти категории как социальные конструкты, находящиеся в сложном взаимодействии друг с другом. Тем не менее, существуют различия в трактовке термина «гендер» в разных течениях феминистской теории, постфеминизме, гендерной психологии, гендерной социологии и . (ru)
 • 社會性別(英語:Gender)指与男性气质和女性气质有关,或用於區別兩者的一系列特征。社會性別一詞的意思因語境而異,它所包含的可能是生物性别(即男性、女性、雙性人所擁有的狀態)、建基於生物性別的社会结构(即性别角色)、性別認同。大多文化採取性別二元論的觀點,即認為社會僅有兩種性別(男性/男孩及女性/女孩),而那些不屬於上述群體的人則會歸作非二元性別或性別酷兒。一些社會會把既不是男人,也不是女人的人歸類作某些特定類型的社會性別,像是南亞地區的海吉拉,他們常被視作第三性別(或第四性別等等)。 在1955年,性學家約翰·曼尼開始把生物性别(biological sex)及性別角色(gender as a role)區分開來使用。在這之前的研究者很少用到社會性別一詞去包含性別認同等與性別有關的一切事物,不過在語法上會有所區分。但曼尼的用法在1970年代之前一直沒得到廣泛支持。到了1970年代,女性主义理论開始接受有關區分生物性别及性別的社会建构的概念。當今人們會在某些情況下遵從此一區分,對於社會科學上的討論,及由世界衛生組織擇寫的文件而言更是如此。 在其他情況下,社會性別的意思會包含生物性别在内,甚至以其取代後者。社會科學的某些領域同樣會出現這種情況。在人類以外的動物研究中,社會性別常用於代指動物的生物性别。此一類型的字意改變可追溯至1980年代。1993年,美国食品药品监督管理局開始改用社會性別,以之取代性别(sex)。不過在2011年,它的態度再度出現了改變,改以性别來形容生物上的分類,社會性別則用於表示「某人對自己是男是女的界定,或社会對某人的性別表現的反应」。 社會科學有一門稱為性别研究的分支,其專門研究社會性别。像性學及神經科學般的學科同樣會關注此一議題。社會科學有時會接受社會性別是社会建构底下的產物,這一種傾向於性别研究中較為明顯,而自然科學則更為聚焦於研究人類的生物性差異會否影響社會性別發展。两者都为「生物性差异在多大程度上影响性别认同」的爭議提供了資訊。在一些英语文獻中,研究者會把其分成三個部分——生理性别、心理性别和社会性别角色。此一框架首現於1978年一篇女性主義變性欲文獻中。 (zh)
 • Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. (sv)
 • Гендер (від грец. γευος генос — «рід»), ґендер (англ. gender — «стать», «рід», «сорт») — у гендерних дослідженнях соціальна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена динамічних глибинних, пізнавальних та поведінкових понять жіночого та чоловічого, здобутих індивідом внаслідок набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто гендер — це соціальний конструкт, який визначає соціальну стать людини. Відповідно до позиції українських науковиць, описаної в їх навчальному посібнику, гендер конструюється соціально та зумовлений культурою суспільства в конкретний історичний період, тобто гендерні відмінності не закладені природою, а формуються у процесі гендерної соціалізації — усвідомлення ролей чоловіків і жінок, яке тягнеться від перших днів народження до статевозрілого віку, і меншою мірою — пізніше. На це впливають сімейне виховання, школа, взаємодія з іншими дітьми та ігрова активність. Розуміння відмінностей між статями формується починаючи приблизно з дворічного віку. При збігу біологічних статево-рольових стереотипів із гендером статево-рольова поведінка може бути схарактеризована як нормативна; за відсутності такого збігу є підстави вести мову про гендерні інверсії. На думку гендерних і феміністичних дослідників, на відміну від біологічної статі, гендер виступає набором соціально рольових самоідентифікацій (самовизначень), які можуть збігатися з суто біологічними особливостями або суперечити їм. Українські джерела підкреслюють, що на відміну від статі, гендер стосується не суто фізіологічних властивостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис, притаманних «жіночності» (feminity) та «маскулінності» (masculinity). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 38076 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 144741 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073132360 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:b
 • no (en)
dbp:commons
 • Gender (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:q
 • Gender (en)
dbp:s
 • no (en)
dbp:v
 • Gender (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • no (en)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • النوع الاجتماعي الجنوسة أو الجندر (بالإنجليزية: Gender)‏ هو مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة والأنوثة. اعتمادًا على السياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس الحيوي المعيّن (أي كون الإنسان تشريحيا ذكر أو أنثى أو ثنائي الجنس)، وتشمل البنى الاجتماعية المعتمدة على الجنس (بما فيها من أدوار جنوسة وأدوار اجتماعية أخرى)، أو الهوية الجنوسة. في غالب الحالات يُرى أن المرأة هي النوع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تعديل دوره الاجتماعي. (ar)
 • Ως κοινωνικό φύλο ή γένος αναφέρονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία το σύνολο των χαρακτηριστικών που παραπέμπουν στην αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα και διαχωρίζουν τη μία κατάσταση από την άλλη. Για αυτά τα χαρακτηριστικά λαμβάνεται υπόψη το βιολογικό φύλο (π.χ. αρσενικό, θηλυκό ή ίντερσεξ), η κοινωνική δόμηση των φύλων (ρόλοι των φύλων) ή η ταυτότητα φύλου. (el)
 • Als Gender ([ˈdʒɛndɐ]; Lehnwort aus dem Englischen) oder soziales Geschlecht werden Geschlechtsaspekte zusammengefasst, die eine Person in Gesellschaft und Kultur in Abgrenzung zu ihrem rein biologischen Geschlecht (englisch sex) beschreiben. In den Sozialwissenschaften untersuchen die Gender Studies (Geschlechterforschung) seit den 1970er-Jahren das Verhältnis der Geschlechter zueinander, ihre unterschiedlichen Geschlechterrollen und die soziokulturelle Geschlechterordnung sowie – in kritischer Absicht – insbesondere auch deren gesellschaftliche Entstehung bzw. Konstituierung. (de)
 • Leagan cainte sóisialta ar an difríocht bhunúsach fhiseolaíoch idir mná is fir. An t-iompar sóisialta a mheastar a bheith oiriúnach don ról baineann nó fireann, a fhoghlaimítear trí shóisialú bunaidh is tánaisteach. Is rud bitheolaíoch é gnéas, ach cinntear inscne go sóisialta. Tá an coincheap os comhair an phobail le glúin nó dhó mar chuid den díospóireacht ar ghnéasachas sa tsochaí. (ga)
 • ジェンダーは、多義的な概念であり性別に関する社会的規範と性差を指す。性差とは、個人を性別カテゴリーによって分類し、統計的に集団として見た結果、集団間に認知された差異をいう。ジェンダーの定義と用法は年代によって変化する。ジェンダーという概念は、性別に関して抑圧的な社会的事実を明らかにするとともに、ジェンダーをめぐる社会的相互作用をその概念自身を用いて分析するものである。 生物学的性別に関しては性別を参照 (ja)
 • Gender is de culturele uitdrukking van de verschillende biologische verschillen. Het begrip is in 1955 geïntroduceerd door in onderzoek naar intersekse. Het begrip werd in de jaren 1970 breder toen het een belangrijke rol kreeg in de om via genderstudies de te duiden. In de biologie is het sinds de jaren 1980 ook in gebruik om juist de biologische sekse van dieren aan te duiden. (nl)
 • Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. (sv)
 • Gender ([dʒɛndr]IPA), česky sociální pohlaví, někdy rod, je pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Gender jednotlivce v západní společnosti znamená, do jaké míry se daný člověk cítí být mužem či ženou, které pohlaví je mu okolím přisuzováno a jaké chování a povahové rysy jsou od něj proto očekávány. Pojmem gender může ale být míněna pouze genderová identita jedince nebo pouze a role. (cs)
 • Socia sekso (neologisme ankaŭ genro laŭ la angla vorto gender [ĜENder]) rilatas al la socia kaj kultura interpreto de la regantaj ideoj, roloj, trjtoj kaj atendoj ĉirkaŭ "vireco" kaj "virineco" en socio. En feminisma teorio kaj kvir-teorio oni distingas la utilajn biologiajn klasigojn de vira, ina, kaj interseksa seksoj, disde la socia sekso, la aro de enaj sentoj, sociaj konceptoj, normoj, kredoj, kaj anticipoj konstruitaj ĉirkaŭ tiu klasigo, laŭ kiuj oni taksas sin viro, virino, ambaŭ, aŭ neniu el tiuj. Kelkaj aspektoj de socia sekso estas: (eo)
 • Soziologian, generoa maskulinitatea eta feminitatea definitzen dituzten ezaugarrien multzoa da. Testuinguruaren arabera, ezaugarri horiek sexu biologikoari dagozkionak dira (arra, emea edo intersexuala izatea), baina baita sexuan oinarritutako gizarte egiturei dagozkienak (genero rolak eta beste rol batzuk barne) eta genero nortasunari dagozkionak ere.: (eu)
 • El vocablo género (del lat. (genus, -ĕris)​ es un término técnico específico en las ciencias sociales que alude al «conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres».​ Remite a una categoría relacional​ y no a una simple clasificación de los sujetos en grupos identitarios; según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a «los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres»,​ orientado a visibilizar aquellas diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros.​​ (es)
 • Gender is the range of characteristics pertaining to femininity and masculinity and differentiating between them. Depending on the context, this may include sex-based social structures (i.e. gender roles) and gender identity. Most cultures use a gender binary, having two genders (boys/men and girls/women); those who exist outside these groups may fall under the umbrella term non-binary. Some societies have specific genders besides "man" and "woman", such as the hijras of South Asia; these are often referred to as third genders (and fourth genders, etc.). Most scholars agree that gender is a central characteristic for social organization. (en)
 • Genre désigne les processus et rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent l'humanité en différentes catégories de « sexe », « genre » et de « sexualité » (tel que masculin / féminin, homme / femme, mâle / femelle, cisgenre / transgenre, intersexe / dyadique, homo / hétéro, etc.) (fr)
 • Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakeristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial sepeti peran gender), atau identitas gender. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat nonbiner atau genderqueer. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari "pria" dan "wanita" yang secara kolektif disebut sebagai gender ketiga seperti golongan Bissu di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang hijra di Asia Selatan. (in)
 • Il genere (in inglese gender), in sociologia, è l’appartenenza all’uno o all’altro sesso, non in base alle differenze di natura biologica o fisica, ma su componenti di natura sociale, culturale e comportamentale, quindi l'appartenenza a uno dei due sessi dal punto di vista culturale e non biologico. La maggior parte delle culture usa un binarismo di genere, con due generi (genere maschile e genere femminile); coloro al di fuori di questi due generi rientrano nel termine generico non binario (o genderqueer). (it)
 • 젠더(gender) 또는 사회적 성(社會的 性)은 남성성과 여성성이라는 단어로 특정되고 구분되는 특성 전반을 뜻한다. 단어가 쓰이는 맥락에 따라 해당 특성에는 생물학적 성별 (남성, 여성 또는 간성 등의 상태) 또는 성별 기반 사회구성체 (성 역할 등), 성정체성 등이 포함된다. 전통적으로 자신을 남성이나 여성으로 여기거나 해당 젠더 대명사를 사용하는 사람들이 젠더 이분법을 이용해 자신을 구분한 데에 반해 이런 구분에 들지 못하는 사람들은 논바이너리 또는 젠더퀴어라는 포괄적 용어로 구분된다. 어떤 문화권에서는 "남성"과 "여성" 밖의 성 역할도 나타나는데, 남아시아의 히즈라가 그 예이다. 이를 통칭 제3의 성이라 부른다. 1955년, 성과학자 존 머니를 필두로 라는 용어를 처음 구분하여 사용하기 시작하였다. 그의 연구 이전에는 "젠더"라는 단어는 그저 문법적 범주 중 하나일 뿐이었다. 1970년대까지는 널리 쓰이지 못했으나, 이후 에서 생물학적 성과 의 구분을 받아들이면서 점차 통용되기 시작하였다. 오늘날에는 일부 사회과학계나 세계보건기구의 문서 등에서 이러한 구분법을 사용하고 있다. (ko)
 • Gender (ang. gender, czyt. dżender; płeć kulturowa, płeć społeczna, płeć kulturowo-społeczna, płeć/rodzaj, czasami także jako płeć psychologiczna lub psychiczna) – zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci. Jest to suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych, rozumianych w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie, przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w zakresie danej kultury w drodze socjalizacji, niewynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała między płciami, czyli dymorfizmu płciowego. (pl)
 • Género (português europeu) ou gênero (português brasileiro) é uma gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade. Dependendo do contexto, essas características podem incluir o sexo biológico: como o estado de ser do sexo masculino, do sexo feminino, ou uma variação intersexo (que pode complicar a atribuição do sexo). Também poderá incluir as opressões sociais baseadas no sexo, incluindo papéis sexuais e outros papéis sociais, e a identidade de gênero. Algumas culturas têm papéis de gênero específicos que podem ser considerados distintos da categoria "homens" e "mulheres", como a hijra na Índia e Paquistão. (pt)
 • Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная идентичность. Гендерная идентичность не связана с сексуальной ориентацией. Часть людей не имеет гендерной идентичности, они агендеры. Есть и сторонники устранения гендера у человечества — постгендеризма. (ru)
 • Гендер (від грец. γευος генос — «рід»), ґендер (англ. gender — «стать», «рід», «сорт») — у гендерних дослідженнях соціальна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена динамічних глибинних, пізнавальних та поведінкових понять жіночого та чоловічого, здобутих індивідом внаслідок набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто гендер — це соціальний конструкт, який визначає соціальну стать людини. (uk)
 • 社會性別(英語:Gender)指与男性气质和女性气质有关,或用於區別兩者的一系列特征。社會性別一詞的意思因語境而異,它所包含的可能是生物性别(即男性、女性、雙性人所擁有的狀態)、建基於生物性別的社会结构(即性别角色)、性別認同。大多文化採取性別二元論的觀點,即認為社會僅有兩種性別(男性/男孩及女性/女孩),而那些不屬於上述群體的人則會歸作非二元性別或性別酷兒。一些社會會把既不是男人,也不是女人的人歸類作某些特定類型的社會性別,像是南亞地區的海吉拉,他們常被視作第三性別(或第四性別等等)。 在1955年,性學家約翰·曼尼開始把生物性别(biological sex)及性別角色(gender as a role)區分開來使用。在這之前的研究者很少用到社會性別一詞去包含性別認同等與性別有關的一切事物,不過在語法上會有所區分。但曼尼的用法在1970年代之前一直沒得到廣泛支持。到了1970年代,女性主义理论開始接受有關區分生物性别及性別的社会建构的概念。當今人們會在某些情況下遵從此一區分,對於社會科學上的討論,及由世界衛生組織擇寫的文件而言更是如此。 (zh)
rdfs:label
 • Gender (en)
 • نوع اجتماعي (ar)
 • Gènere (sociologia) (ca)
 • Gender (cs)
 • Κοινωνικό φύλο (el)
 • Gender (de)
 • Socia sekso (eo)
 • Género (ciencias sociales) (es)
 • Genero (soziologia) (eu)
 • Genre (sciences sociales) (fr)
 • Inscne (ga)
 • Gender (in)
 • Genere (scienze sociali) (it)
 • ジェンダー (ja)
 • 젠더 (ko)
 • Gender (pl)
 • Gender (sekse) (nl)
 • Género (pt)
 • Гендер (ru)
 • Genus (könsbegrepp) (sv)
 • Гендер (uk)
 • 社會性別 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:notableIdea of
is dbo:notableWork of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:demographicsType of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:genderLabel of
is dbp:keywords of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:risks of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is dbp:title of
is dc:subject of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License