A gazetteer is a geographical dictionary or directory used in conjunction with a map or atlas. It typically contains information concerning the geographical makeup, social statistics and physical features of a country, region, or continent. Content of a gazetteer can include a subject's location, dimensions of peaks and waterways, population, gross domestic product and literacy rate. This information is generally divided into topics with entries listed in alphabetical order.

Property Value
dbo:abstract
 • Gazetteer je seznam zeměpisných názvů. Obvykle má formu seznamu nebo databáze umožňující katalogizovat místní zeměpisná jména, která jsou klasifikována na základě pojmů z definovaného řízeného slovníku (tezaurus). (cs)
 • Un nomenclàtor és una llista o catàleg ordenat dels noms dels pobles d'un territori, dels socis d'una societat, de la terminologia d'una ciència determinada, etc.Dos exemples clàssics de nomenclàtor serien: la llista de les comarques dels Països Catalans, amb indicació de les comarques que les componen (nomenclàtor de comarques i municipis); i la llista dels topònims viaris d'un municipi (nomenclàtor viari), com és el cas del nomenclàtor viari de la ciutat d'Olot. A banda del valor del mot en la llengua general (que s'il·lustra en les remissions al peu de l'article), oficialment la legislació espanyola vigent restringeix el terme nomenclàtor a la relació de totes les unitats poblacionals inferiors al municipi (nuclis de població, llogarets, parròquies, caserius, viles, barris, etc.). Aquesta llista detallada conté les entitats singulars de població, nuclis i disseminats de cadascun dels municipis, i permet conèixer en quina forma s'hi assenta la població. A més, conté, per a cadascuna d'aquestes unitats, la població i dades de caràcter geogràfic. (ca)
 • Ein Ortslexikon, Ortsverzeichnis oder Gazetteer ist eine Nachschlagewerk, die die Orte und Gemeinden einer größeren oder kleineren Region auflistet. (de)
 • A gazetteer is a geographical dictionary or directory used in conjunction with a map or atlas. It typically contains information concerning the geographical makeup, social statistics and physical features of a country, region, or continent. Content of a gazetteer can include a subject's location, dimensions of peaks and waterways, population, gross domestic product and literacy rate. This information is generally divided into topics with entries listed in alphabetical order. Ancient Greek gazetteers are known to have existed since the Hellenistic era. The first known Chinese gazetteer was released by the first century, and with the age of print media in China by the ninth century, the Chinese gentry became invested in producing gazetteers for their local areas as a source of information as well as local pride. The geographer Stephanus of Byzantium wrote a geographical dictionary (which currently has missing parts) in the sixth century which influenced later European compilers. Modern gazetteers can be found in reference sections of most libraries as well as on the internet. (en)
 • Un nomenclátor o índice de topónimos es un catálogo de , el cual, en conjunto con un mapa, constituye una importante referencia sobre lugares y sus nombres. (es)
 • Un index géographique, parfois nommé gazetteer, est un dictionnaire ou répertoire géographique utilisé conjointement avec une carte ou un atlas. Il contient typiquement des informations concernant la configuration géographique, des statistiques sociales et des caractéristiques physiques d'un pays, d'une région ou d'un continent. Le contenu d'un index géographique peut inclure l'emplacement de l'élément répertorié, les dimensions des sommets et cours d'eau, la population, le PIB et le taux d'alphabétisation. Ces informations sont généralement ordonnées en sujets dont les éléments sont listés par ordre alphabétique. (fr)
 • Gazetir adalah sebuah kamus atau geografi sekaligus referensi penting untuk mencari informasi tempat dan nama tempat (toponimi) yang disertai peta atau atlas lengkap. Gazetir biasanya berisi uraian geografi suatu negara, wilayah, atau benua, serta atau bentang alamnya, seperti pegunungan, perairan, atau jalan. Contoh informasi yang tercantum dalam gazetir adalah lokasi tempat, dimensi bentang alam, , PDB, tingkat melek huruf, dan lain-lain. Informasi ini umumnya terbagi menjadi beberapa topik. Entri dalam topik tersebut diurutkan sesuai abjad. Gazetir modern dapat dijumpai di rak referensi perpustakaan dan dunia maya. (in)
 • 地名集 (ちめいしゅう、英語: gazetteer) は地名の辞書やデータベースを指す。地名とその場所に関する情報を提供する役割を果たし(地名学を参照)、地図や地図帳と同時に使用されることも多い。国、地方、大陸のような地理的な特徴に関する知識だけでなく、社会統計や山、水道、道路などの都市環境なども掲載している。地名集で提供される情報の例としては地名とその場所の位置、都市環境、人口、GDP、識字率などがある。地名集は通常50音順もしくはアルファベット順で地名を検索することができるようになっている。 古代ギリシャの地名集はヘレニズム時代には存在していた。世界初の地名集は1世紀の中国に見ることができる。におけるとともに、郷紳は自分の住む地域の誇りをかけて地方の地名集制作に力を入れるようになった。現在では断片しか残存していないものの、東ローマ帝国の地理学者は6世紀に地理辞典を制作し、この辞典は後に16世紀のヨーロッパの地名集編纂に影響を与えた。近代の地名集はほとんどの図書館で閲覧出来るだけでなく、ウェブ上でも参照できるようになっている。 (ja)
 • Gazeter – spis nazw obiektów geograficznych: miejscowości i obiektów fizjograficznych (gór, mórz, rzek, jezior itp.). Oficjalny gazeter opracowany przez powołaną w każdym państwie do tego celu komisję (w Polsce jest to Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), obejmować powinien nazwy obiektów geograficznych zarówno we własnym kraju, jak i obowiązujące w nazewnictwie krajowym nazwy obiektów zagranicznych (egzonimy). Rezolucja ONZ przyjęta na I (w Genewie, 1967 r.) zaleciła wszystkim państwom opracowanie własnych gazeterów narodowych w celu ujednolicenia nazewni­ctwa geograficznego w poszczególnych państwach; wykazy oficjalnie uznanych nazw geograficznych wraz z ich lokalizacją powinny zapewnić jednoznaczność w posługiwaniu się nazwami geograficznymi w różnego typu publikacjach (w tym m.in. na mapach i w podręcznikach) i w środkach masowego komunikowania. (pl)
 • Índice de topónimos, ou nomenclatura ou gazetteer, é um dicionário geográfico ou , uma importante referência para obter informações sobre lugares e nomes de lugar (ver: toponímia), utilizado em conjunto com um mapa ou um atlas completo. (pt)
 • Географический справочник, газетир, (англ. gazetteer) — географический словарь или каталог важных точек отсчета для информации о местах и географических названиях (см.: топонимика). Используется в сочетании с картой или полным атласом. Обычно содержит информацию о географическом составе страны, региона или континента, а также социальной статистике и особенностях физической географии, например горах, водоёмах или дорогах. Примерами информации, предоставляемой справочниками являются расположение мест, размеры физических объектов, численности населения, ВВП, уровень грамотности и т. д. Эта информация, как правило, делится на перекрывающиеся темы с позициями, перечисленными в алфавитном порядке. Газетиры Древней Греции существовали с эллинистической эпохи. Первый известный справочник Китая, Юэцзюэ шу 越絕書, появился в 52 году н. э.; в эпоху книгопечатания в Китае, IX века, китайское дворянство стало инвестировать в производство справочников для местных областей, таких как источники информации, а также местные достопримечательности. Географ Стефан Византийский написал географический словарь в VI веке, который, хотя сейчас и существует только во фрагментах, повлиял позже на европейских составителей справочников XVI века. Современные географические справочники могут быть найдены в справочных отделах большинства библиотек, а также в Интернете. Слово «gazetteer» иногда используется в названии газет, хотя это уже давно вышло из моды. (ru)
 • Газетир — алфавітний перелік географічних назв із зазначенням місця розташування об'єктів, до яких ці назви відносяться і нерідко з додатковою інформацією про них. Такий перелік може слугувати стабільною основою для створення карт, інших довідкових посібників з географії, у інших сферах життя. Газетир географічних назв світу, укладений у 2006 році, містить 80 886 назв українською мовою . «У ньому географічні назви подані окремо за континентами: * Географічні назви Ґренландії; * Географічні назви Південної Америки та Антарктиди; * Географічні назви Північної Америки; * Географічні назви Африки, Австралії та Океанії; * Географічні назви Європи; * Географічні назви Азії. Газетир подано за станом на 2005 р. З того часу на політичній карті світу відбулися певні зміни, які стосуються назв окремих країн і адміністративно-територіального устрою деяких країн. Назви населених пунктів, соціальних, фізико-географічних та орографічних об’єктів залишилися без змін». Стародавня топоніміка й етноніміка території сучасної України представлена в географічному словнику 5-го століття Стефана Візантійського. До словника включені дані, що ніде більше не збереглись в античній літературі: про скіфські племена ісепів, едів, міргетів, язаватів та ін.; у словнику також наведені різночитання в написанні північнопричорноморських топонімів і етнонімів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 307628 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52950 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 971975265 (xsd:integer)
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:date
 • January 2018 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • Gazetteer je seznam zeměpisných názvů. Obvykle má formu seznamu nebo databáze umožňující katalogizovat místní zeměpisná jména, která jsou klasifikována na základě pojmů z definovaného řízeného slovníku (tezaurus). (cs)
 • Ein Ortslexikon, Ortsverzeichnis oder Gazetteer ist eine Nachschlagewerk, die die Orte und Gemeinden einer größeren oder kleineren Region auflistet. (de)
 • Un nomenclátor o índice de topónimos es un catálogo de , el cual, en conjunto con un mapa, constituye una importante referencia sobre lugares y sus nombres. (es)
 • Un index géographique, parfois nommé gazetteer, est un dictionnaire ou répertoire géographique utilisé conjointement avec une carte ou un atlas. Il contient typiquement des informations concernant la configuration géographique, des statistiques sociales et des caractéristiques physiques d'un pays, d'une région ou d'un continent. Le contenu d'un index géographique peut inclure l'emplacement de l'élément répertorié, les dimensions des sommets et cours d'eau, la population, le PIB et le taux d'alphabétisation. Ces informations sont généralement ordonnées en sujets dont les éléments sont listés par ordre alphabétique. (fr)
 • 地名集 (ちめいしゅう、英語: gazetteer) は地名の辞書やデータベースを指す。地名とその場所に関する情報を提供する役割を果たし(地名学を参照)、地図や地図帳と同時に使用されることも多い。国、地方、大陸のような地理的な特徴に関する知識だけでなく、社会統計や山、水道、道路などの都市環境なども掲載している。地名集で提供される情報の例としては地名とその場所の位置、都市環境、人口、GDP、識字率などがある。地名集は通常50音順もしくはアルファベット順で地名を検索することができるようになっている。 古代ギリシャの地名集はヘレニズム時代には存在していた。世界初の地名集は1世紀の中国に見ることができる。におけるとともに、郷紳は自分の住む地域の誇りをかけて地方の地名集制作に力を入れるようになった。現在では断片しか残存していないものの、東ローマ帝国の地理学者は6世紀に地理辞典を制作し、この辞典は後に16世紀のヨーロッパの地名集編纂に影響を与えた。近代の地名集はほとんどの図書館で閲覧出来るだけでなく、ウェブ上でも参照できるようになっている。 (ja)
 • Índice de topónimos, ou nomenclatura ou gazetteer, é um dicionário geográfico ou , uma importante referência para obter informações sobre lugares e nomes de lugar (ver: toponímia), utilizado em conjunto com um mapa ou um atlas completo. (pt)
 • Un nomenclàtor és una llista o catàleg ordenat dels noms dels pobles d'un territori, dels socis d'una societat, de la terminologia d'una ciència determinada, etc.Dos exemples clàssics de nomenclàtor serien: la llista de les comarques dels Països Catalans, amb indicació de les comarques que les componen (nomenclàtor de comarques i municipis); i la llista dels topònims viaris d'un municipi (nomenclàtor viari), com és el cas del nomenclàtor viari de la ciutat d'Olot. (ca)
 • A gazetteer is a geographical dictionary or directory used in conjunction with a map or atlas. It typically contains information concerning the geographical makeup, social statistics and physical features of a country, region, or continent. Content of a gazetteer can include a subject's location, dimensions of peaks and waterways, population, gross domestic product and literacy rate. This information is generally divided into topics with entries listed in alphabetical order. (en)
 • Gazetir adalah sebuah kamus atau geografi sekaligus referensi penting untuk mencari informasi tempat dan nama tempat (toponimi) yang disertai peta atau atlas lengkap. Gazetir biasanya berisi uraian geografi suatu negara, wilayah, atau benua, serta atau bentang alamnya, seperti pegunungan, perairan, atau jalan. Contoh informasi yang tercantum dalam gazetir adalah lokasi tempat, dimensi bentang alam, , PDB, tingkat melek huruf, dan lain-lain. Informasi ini umumnya terbagi menjadi beberapa topik. Entri dalam topik tersebut diurutkan sesuai abjad. (in)
 • Gazeter – spis nazw obiektów geograficznych: miejscowości i obiektów fizjograficznych (gór, mórz, rzek, jezior itp.). Oficjalny gazeter opracowany przez powołaną w każdym państwie do tego celu komisję (w Polsce jest to Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), obejmować powinien nazwy obiektów geograficznych zarówno we własnym kraju, jak i obowiązujące w nazewnictwie krajowym nazwy obiektów zagranicznych (egzonimy). Rezolucja ONZ przyjęta na I (w Genewie, 1967 r.) zaleciła wszystkim państwom opracowanie własnych gazeterów narodowych w celu ujednolicenia nazewni­ctwa geograficznego w poszczególnych państwach; wykazy oficjalnie uznanych nazw geograficznych wraz z ich lokalizacją powinny zapewnić jednoznaczność w posługiwaniu się nazwami geograficzn (pl)
 • Географический справочник, газетир, (англ. gazetteer) — географический словарь или каталог важных точек отсчета для информации о местах и географических названиях (см.: топонимика). Используется в сочетании с картой или полным атласом. Обычно содержит информацию о географическом составе страны, региона или континента, а также социальной статистике и особенностях физической географии, например горах, водоёмах или дорогах. Примерами информации, предоставляемой справочниками являются расположение мест, размеры физических объектов, численности населения, ВВП, уровень грамотности и т. д. Эта информация, как правило, делится на перекрывающиеся темы с позициями, перечисленными в алфавитном порядке. (ru)
 • Газетир — алфавітний перелік географічних назв із зазначенням місця розташування об'єктів, до яких ці назви відносяться і нерідко з додатковою інформацією про них. Такий перелік може слугувати стабільною основою для створення карт, інших довідкових посібників з географії, у інших сферах життя. Газетир географічних назв світу, укладений у 2006 році, містить 80 886 назв українською мовою . «У ньому географічні назви подані окремо за континентами: (uk)
rdfs:label
 • Nomenclàtor (ca)
 • Gazetteer (cs)
 • Ortslexikon (de)
 • Gazetteer (en)
 • Nomenclátor (es)
 • Index géographique (fr)
 • Gazetir (in)
 • 地名集 (ja)
 • Gazeter (pl)
 • Gazetteer (pt)
 • Географический справочник (ru)
 • Газетир (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:mediaType of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:mediaType of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of