In economics, deflation can be described as a decrease in the general price level of goods and services or currency appreciation with respect to the same goods and services. Deflation occurs when the inflation rate falls below 0% (a negative inflation rate). Inflation reduces the real value of money over time; conversely, deflation increases the real value of money – the currency of a national or regional economy. This allows one to buy more goods and services than before with the same amount of money.

Property Value
dbo:abstract
 • In economics, deflation can be described as a decrease in the general price level of goods and services or currency appreciation with respect to the same goods and services. Deflation occurs when the inflation rate falls below 0% (a negative inflation rate). Inflation reduces the real value of money over time; conversely, deflation increases the real value of money – the currency of a national or regional economy. This allows one to buy more goods and services than before with the same amount of money. Economists generally believe that deflation is a problem in a modern economy because it may increase the real value of debt, especially if unpredictable, and may aggravate recessions and lead to a deflationary spiral. Deflation is distinct from disinflation, a slow-down in the inflation rate, i.e. when inflation declines to a lower rate but is still positive. (en)
 • الانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة, وهو عكس التضخم المالي, وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار, إلا أنه نادر الحدوث. (ar)
 • Unter Deflation versteht man in der Volkswirtschaftslehre einen allgemeinen, signifikanten und anhaltenden Rückgang des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen. Deflation entsteht, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geringer ist als das gesamtwirtschaftliche Angebot (Absatzkrise). Deflation tritt üblicherweise zusammen mit einer Depression auf. (de)
 • La deflación, en economía, es la bajada generalizada y prolongada (como mínimo, dos semestres según el FMI) del nivel de precios de bienes y servicios. Suele responder a una caída en la demanda y puede tener consecuencias más negativas que la inflación. [cita requerida] (es)
 • La déflation est un gain de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une baisse durable du niveau général des prix. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec la désinflation qui est un ralentissement de l'inflation, soit une diminution du taux d'inflation. Sans mention explicite, il ne s'agit pas de la baisse du prix d'un bien ou même des prix d'un secteur d'activité, mais du niveau moyen de l'ensemble des prix. On parle néanmoins de déflation sectorielle, pour les prix d'un secteur particulier (par exemple, le secteur informatique a connu au cours des années 1990 et 2000 une déflation sectorielle). La déflation n'est pas une symétrie négative de l'inflation, car les processus et les conséquences qu'elle implique sont différents. Cette dernière prend trois formes : monétaire (réduction des moyens de paiement en circulation), financière (contraction du crédit), réelle (diminution de la production). La déflation est une conséquence normale de l'évolution des structures économiques quand les marchés sont saturés ou à la suite d'innovations qui permettent des gains de productivité. D'un point de vue historique la déflation a pu être régulatrice (comme au XIXe siècle), voire volontaire comme dans les années 1920 et 1930, avant que cette politique soit dénoncée comme dangereuse. La déflation est encore aujourd'hui considérée comme un risque à éviter par les Banques centrales. (fr)
 • La deflazione è, in macroeconomia, una diminuzione del livello generale dei prezzi. Il fenomeno opposto si definisce inflazione. La deflazione non va confusa con la disinflazione, che descrive semplicemente un rallentamento del tasso di inflazione. (it)
 • デフレーション(英: Deflation)とは、物価が持続的に下落していく経済現象を指す。略してデフレとも呼ぶ。日本語では通貨収縮。対義語に物価が持続的に上昇していく現象を指すインフレーション(英: Inflation)がある。 日本のデフレーションについては、日本のデフレーションの項、については、下部を参照 (ja)
 • Deflatie ('uitblazen') of waardevermeerdering van het geld is in de economie het verschijnsel dat het algemeen prijsniveau daalt. Dit betekent in de praktijk dat - bij wijze van voorbeeld - een product dat op een gegeven moment 1 munteenheid kost, na een jaar 0,95 munteenheid kost (of in geval van ernstige deflatie bijvoorbeeld 0,1 of 0,01 eenheden). Bij deflatie groeit de koopkracht (ervan uitgaande dat de lonen gelijk blijven of stijgen, of, theoretisch, in ieder geval met een kleiner percentage dalen dan het percentage deflatie) en dit is daarom het tegenovergestelde van inflatie. Analoog aan het gegeven dat inflatie = geldvermeerdering, geldt dat deflatie = geldvermindering, in verhouding tot de hoeveelheid goederen. Dit kan bijvoorbeeld optreden door productverbetering, waardoor men "meer waar voor hetzelfde geld" krijgt. Het lijkt dat dit een gunstig effect op de economie zou moeten hebben, maar deflatie kan zeer schadelijk voor de economie zijn, omdat consumenten hun bestedingen zullen uitstellen: over een jaar kunnen zij immers meer kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. De bedrijven zullen nu hun prijzen nog meer moeten verlagen om hun klanten te behouden. Hiermee is de indruk van de consument bevestigd: wachten loont. Ze zullen hierdoor nog langer wachten op nog lagere prijzen: een negatieve spiraal is geboren. Gevolg hiervan is echter dat de omzet van bedrijven verder terugloopt, waardoor zij in de problemen kunnen komen. De deflatie heeft ook invloed op de conjunctuur. Bij deze platitude dient men wel alle omstandigheden in aanmerking te nemen, voor men tot een oordeel komt. Er zijn namelijk ook economen die wijzen op de productverbetering -een vorm van deflatie, omdat men een beter product voor hetzelfde of minder geld krijgt-, die wel degelijk mensen tot kopen overhaalt. Zo verbeteren fabrikanten de computers continu en toch stellen mensen de aanschaf ervan echt niet (lang) uit. Een ander effect van deflatie is dat de reële rente stijgt: de schulden moeten immers nominaal afgelost worden, dus met een geldbedrag dat door de deflatie reëel meer waard is geworden dan op het moment dat de schuld werd aangegaan. Aangezien de nominale rentestand niet lager kan worden dan nul, is er een absolute grens voor het stimuleren van investeringen door verlaging van de rentestand en kan het rente-effect van oplopende deflatie niet onbeperkt worden gecompenseerd. Uiteindelijk kan de economie op deze wijze in een recessie terechtkomen. Soms kan het verschijnsel zelfs leiden tot een totale economische ineenstorting: een berucht voorbeeld is de Grote Depressie vanaf 1929. Een veel gematigder variant van het scenario heeft zich voltrokken in Japan, dat vanaf de jaren 80 gedurende langere tijd deflatie kende. Om deze reden wordt meestal geprobeerd deflatie te voorkomen. De instantie (regering of centrale bank) die het uitgeven van geld beheert, en daarmee het monetair beleid voert, streeft veelal naar het handhaven van een lage inflatie, het tegengestelde van deflatie. Het grootste risico wordt gelopen wanneer de rente al laag is: de oplopende besparingen door bestedingsuitstel kunnen dan niet tot een nog lagere rentestand leiden, het normale evenwichtsmechanisme. Deflatie is minder zeldzaam dan algemeen wordt aangenomen. De Britse econoom Roger Bootle schreef hierover het boek “The Death of Inflation” (1997, ISBN 1-85788-148-6). Hij heeft de prijsontwikkeling in Groot-Brittannië onderzocht vanaf 1264. En concludeert dat 97% van alle Britse inflatie in de onderzochte periode heeft plaatsgevonden sinds 1940. Inflatie is volgens hem de uitzondering die de regel bevestigt. (nl)
 • Deflacja – długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tę samą ilość pieniędzy po pewnym czasie można kupić więcej towarów i usług. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja. (pl)
 • Por deflação entende-se o processo inverso à inflação - uma diminuição do índice de preços no consumidor, uma queda de preços. Quando a inflação diminui de 10% ao mês para -1%, por exemplo, pode-se dizer que houve deflação. Ou seja, a inflação assumiu um valor negativo. É diferente da desinflação, pois esta é a desaceleração do ritmo do aumento de preços. A inflação reduz o valor real do dinheiro ao longo do tempo; inversamente, a deflação aumenta o valor real do dinheiro. Isto é, compra-se uma maior quantidade de bens com a mesma quantidade de moeda. A deflação está normalmente associada a períodos de recessão - como a Grande Depressão. (pt)
 • Дефля́ция (от лат. deflatio — сдувание) — повышение покупательной способности местной валюты, что проявляется в снижении индекса цен. При дефляции товары и услуги дешевеют, цены снижаются, увеличивается стоимость денег. Дефляция — это процесс, противоположный инфляции. (ru)
 • 通货紧缩,简称通缩,本意為貨幣流通數量減少,但也指整体物价水平持續下降的現象,是一個與通貨膨脹相反的概念。一般认为通货膨胀率低于0(负的通货膨胀率)时会发生通货紧缩。请注意通货紧缩与反通货膨胀(通货膨胀率下降)不同。通货膨胀会使货币的实际购买力下降,通货紧缩会使货币的实际购买力上升。通货紧缩時,相同数量的货币可以使人们购买更多的商品。 20世紀前期的美國經濟學家艾文·費雪(Irving Fisher)首次提出「债务沉积-通货紧缩链」,成功地指出经济波动的主要原因在于中央银行货币供应不足,造成了企业债务沉积,进而造成全社会的通货紧缩与经济危机。 通貨緊縮是指當市場上的貨幣減少,货币購買能力上升,于是人们倾向于储存货币而非投资或消费,这导致物价下跌。長期的貨幣緊縮會抑制投資與生產,导致失業率升高與經濟衰退。 量化宽松是一种非常规的货币政策。以缓和通货紧缩。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 48847 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743341075 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة, وهو عكس التضخم المالي, وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار, إلا أنه نادر الحدوث. (ar)
 • Unter Deflation versteht man in der Volkswirtschaftslehre einen allgemeinen, signifikanten und anhaltenden Rückgang des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen. Deflation entsteht, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geringer ist als das gesamtwirtschaftliche Angebot (Absatzkrise). Deflation tritt üblicherweise zusammen mit einer Depression auf. (de)
 • La deflación, en economía, es la bajada generalizada y prolongada (como mínimo, dos semestres según el FMI) del nivel de precios de bienes y servicios. Suele responder a una caída en la demanda y puede tener consecuencias más negativas que la inflación. [cita requerida] (es)
 • La deflazione è, in macroeconomia, una diminuzione del livello generale dei prezzi. Il fenomeno opposto si definisce inflazione. La deflazione non va confusa con la disinflazione, che descrive semplicemente un rallentamento del tasso di inflazione. (it)
 • デフレーション(英: Deflation)とは、物価が持続的に下落していく経済現象を指す。略してデフレとも呼ぶ。日本語では通貨収縮。対義語に物価が持続的に上昇していく現象を指すインフレーション(英: Inflation)がある。 日本のデフレーションについては、日本のデフレーションの項、については、下部を参照 (ja)
 • Deflacja – długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tę samą ilość pieniędzy po pewnym czasie można kupić więcej towarów i usług. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja. (pl)
 • Дефля́ция (от лат. deflatio — сдувание) — повышение покупательной способности местной валюты, что проявляется в снижении индекса цен. При дефляции товары и услуги дешевеют, цены снижаются, увеличивается стоимость денег. Дефляция — это процесс, противоположный инфляции. (ru)
 • 通货紧缩,简称通缩,本意為貨幣流通數量減少,但也指整体物价水平持續下降的現象,是一個與通貨膨脹相反的概念。一般认为通货膨胀率低于0(负的通货膨胀率)时会发生通货紧缩。请注意通货紧缩与反通货膨胀(通货膨胀率下降)不同。通货膨胀会使货币的实际购买力下降,通货紧缩会使货币的实际购买力上升。通货紧缩時,相同数量的货币可以使人们购买更多的商品。 20世紀前期的美國經濟學家艾文·費雪(Irving Fisher)首次提出「债务沉积-通货紧缩链」,成功地指出经济波动的主要原因在于中央银行货币供应不足,造成了企业债务沉积,进而造成全社会的通货紧缩与经济危机。 通貨緊縮是指當市場上的貨幣減少,货币購買能力上升,于是人们倾向于储存货币而非投资或消费,这导致物价下跌。長期的貨幣緊縮會抑制投資與生產,导致失業率升高與經濟衰退。 量化宽松是一种非常规的货币政策。以缓和通货紧缩。 (zh)
 • In economics, deflation can be described as a decrease in the general price level of goods and services or currency appreciation with respect to the same goods and services. Deflation occurs when the inflation rate falls below 0% (a negative inflation rate). Inflation reduces the real value of money over time; conversely, deflation increases the real value of money – the currency of a national or regional economy. This allows one to buy more goods and services than before with the same amount of money. (en)
 • La déflation est un gain de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une baisse durable du niveau général des prix. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec la désinflation qui est un ralentissement de l'inflation, soit une diminution du taux d'inflation. Sans mention explicite, il ne s'agit pas de la baisse du prix d'un bien ou même des prix d'un secteur d'activité, mais du niveau moyen de l'ensemble des prix. On parle néanmoins de déflation sectorielle, pour les prix d'un secteur particulier (par exemple, le secteur informatique a connu au cours des années 1990 et 2000 une déflation sectorielle). La déflation n'est pas une symétrie négative de l'inflation, car les processus et les conséquences qu'elle implique sont différents. Cette dernière prend trois formes : monétaire (réd (fr)
 • Deflatie ('uitblazen') of waardevermeerdering van het geld is in de economie het verschijnsel dat het algemeen prijsniveau daalt. Dit betekent in de praktijk dat - bij wijze van voorbeeld - een product dat op een gegeven moment 1 munteenheid kost, na een jaar 0,95 munteenheid kost (of in geval van ernstige deflatie bijvoorbeeld 0,1 of 0,01 eenheden). Bij deflatie groeit de koopkracht (ervan uitgaande dat de lonen gelijk blijven of stijgen, of, theoretisch, in ieder geval met een kleiner percentage dalen dan het percentage deflatie) en dit is daarom het tegenovergestelde van inflatie. (nl)
 • Por deflação entende-se o processo inverso à inflação - uma diminuição do índice de preços no consumidor, uma queda de preços. Quando a inflação diminui de 10% ao mês para -1%, por exemplo, pode-se dizer que houve deflação. Ou seja, a inflação assumiu um valor negativo. É diferente da desinflação, pois esta é a desaceleração do ritmo do aumento de preços. (pt)
rdfs:label
 • Deflation (en)
 • انكماش مالي (ar)
 • Deflation (de)
 • Deflación (es)
 • Déflation (fr)
 • Deflazione (economia) (it)
 • デフレーション (ja)
 • Deflatie (economie) (nl)
 • Deflacja (ekonomia) (pl)
 • Deflação (pt)
 • Дефляция (экономика) (ru)
 • 通货紧缩 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of