An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Democratic socialism is a left-wing political philosophy that supports political democracy and some form of a socially owned economy, with a particular emphasis on economic democracy, workplace democracy, and workers' self-management within a market socialist economy or an alternative form of a decentralised planned socialist economy. Democratic socialists argue that capitalism is inherently incompatible with the values of freedom, equality, and solidarity and that these ideals can only be achieved through the realisation of a socialist society. Although most democratic socialists seek a gradual transition to socialism, democratic socialism can support revolutionary or reformist politics to establish socialism. Democratic socialism was popularised by socialists who opposed the backsliding

Property Value
dbo:abstract
 • La democràcia socialista o socialisme democràtic és una ideologia de crítica social que s'usa per part de diversos moviments, tendències i organitzacions per aclarir que la seva posició i propòsit és tant el socialisme com la democràcia. Tot i que aquest terme s'utilitza sovint com a sinònim de socialdemocràcia és en realitat més àmplia, abastant diferents corrents. Es pot argumentar que, com a concepte o objectiu polític, es remunta a François Babeuf -considerat un dels fundadors del socialisme- qui criticà als seus oponents: "No sembleu reunir al voltant vostre més que republicans, títol comú i molt equívoc: així, no prediqueu més que una república qualsevol. Nosaltres vam reunir tots els demòcrates i els plebeus, denominació que, sens dubte, adquireix un sentit més positiu: els nostres dogmes són la democràcia pura, la igualtat sense taca i sense reserva. "(Manifest dels Plebeus). Babeuf va ser un gran defensor de la Constitució de l'Any I la qual estava basada sobre la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de 1789 però afegia alguns drets extra (com ara dret d'associació, treball, educació, assistència social, etc.) i establia constitucionalment el principi de la sobirania que emana de la voluntat popular. Entre les posicions "reformistes" polítiques més conegudes es troben les d'Eduard Bernstein. Bernstein postula -citant Friedrich Engels- que el socialisme s'assoleix a través d'una lluita "prolongada, tenaç, avançant lentament de posició a posició", el que produirà una mena d'evolució del capitalisme. Bernstein postula la necessitat de tal reformisme atès que no es pot concebre un socialisme sense abundància de béns materials però, en els països en els quals hi ha la base econòmica per a produir aquesta abundància, el capitalisme pot "comprar" al proletariat, a través de la introducció de reformes i beneficis que anul·len la necessitat d'una insurrecció proletària. Al mateix temps, un partit proletari no pot estar aliè a la lluita per drets i beneficis tant de la societat en general com sindicals en particular, el que necessita la immersió de qualsevol partit no ja socialista sinó progressista en la vida política parlamentària. És important tenir present que les reformes que Bernstein està postulant no es refereixen només a un sistema de beneficis, siguin sindicals o socials, sinó que el sistema polític mateix -especialment el del seu temps- Per a ell, la democràcia és un concepte no només millorable sinó un objectiu polític al qual s'ha d'arribar -per exemple, a través de la lluita pel dret dels sindicats a participar no només en l'administració d'empreses sinó també en la direcció política d'un país- així, defineix democràcia, negativament, com: "l'absència del govern de classes (...) el principi de la supressió del govern de les classes tot i que no encara l'actual supressió de les classes". Una altra posició dins d'aquesta visió general, però aquesta vegada des d'un punt de vista economicista, és la de Joseph Schumpeter, que -tot i no ser socialista en cap sentit de la paraula- argumenta -en la seva obra Capitalisme, Socialisme i Democràcia (1941)- que les "democràcies liberals" estan evolucionant des d'un capitalisme liberal cap a una democràcia socialista, a través del desenvolupament d'institucions d'autogestió dels treballadors, democràcia industrial i institucions reguladores de l'activitat econòmica, avui dia aquesta idea seria considerada més aviat com socialdemocràcia. A diferència de la posició de Bernstein, Schumpeter no percep com a necessària per a aquesta evolució l'acció política d'un partit "proletari". Des del seu punt de vista, l'origen de l'avanç cap al socialisme és el desenvolupament econòmic-industrial. Segons Schumpeter, la fi del capitalisme no es deurà -com va predir Marx- a les seves contradiccions internes. Són els seus èxits els que ho condemnen. Per aquest autor, el sistema capitalista no està amenaçat per la seva economia sinó per característiques sociològiques. El dinamisme del capitalisme és un procés de "destrucció creativa": els elements antiquats són constantment destruïts i reemplaçats. Posteriorment, i continuant amb aquestes idees, Anthony Crosland suggereix que "una forma més benevolent de capitalisme" ha sorgit a partir de la II Guerra Mundial. D'acord amb ell, en conseqüència, és possible obtenir més igualtat social sense necessitat de transformacions econòmiques fonamentals, a través de la inversió del dividend del creixement econòmic -que es deriva del maneig i administració eficient de l'economia, gràcies, en part, a la intervenció estatal (veure economia mixta)- en serveis públics "pro pobres" en lloc d'haver de recórrer a mesures de redistribució fiscals (és a dir, en lloc d'haver d'augmentar impostos). Però a la visió de Crosland el "partit dels treballadors" reprèn la seva importància, no tant per liderar un avanç al socialisme en una lluita tenaç d'oposats com per avançar en aquesta direcció a través de la trobada de consensos polítics. Una posició similar, però més complexa, és avançada per Nikos Pulandzàs. Per a ell, l'estat funciona no només simplement com un instrument d'opressió de classes, sinó com un sistema de concreció d'aliances tant entre com en sectors dintre d'elles. Això significa que en un sistema capitalista madur -com la majoria dels països industrialitzats moderns- el sistema es fragmenta, en la mesura que els treballadors formen aliances amb sectors burgesos per tal d'aconseguir objectius puntuals però significants i, potencialment, incrementals. Entre les posicions que es diferencien profundament de les anteriors trobem el "socialisme des de baix", proposat per Hal Draper, que contrasta, en la visió d'aquest autor, tant a l'estalinisme com a la socialdemocràcia, que serien variacions del "socialisme des de dalt". Un altre corrent proper a l'anterior és el socialisme llibertari representat, entre d'altres, per , (actual Secretari d'Estat de Treball i Pensions, i Secretari d'Estat per Gal·les al Regne Unit) que entén per socialisme una política oposada a l'autoritarisme. Visions similars es troben entre els seguidors del marxisme llibertari i del socialisme autogestionari, etc.Per a aquest tipus de visions del que constitueix el centre del socialisme és la participació activa de la població en general i els treballadors en particular en el maneig de l'economia. Des d'aquest punt de vista, tant les nacionalitzacions com la planificació estatal són característiques del . Convé notar que per a aquests autors en general la diferència entre el socialisme "des de baix" i els "autoritaris" és de major importància que entre "reformistes" i "revolucionaris". Hi ha altres definicions que es poden veure com intermèdies o fora de l'esquema generat pels conjunts ideològics exposats més amunt. Per exemple, alguns pensadors -com ara i altres defensors de la - proposen visions del "socialisme de mercat" que són congruents amb concepcions llibertàries, mentre altres -per exemple - prenen una posició més "tècnica" sobre com s'han d'implementar aquests mecanismes de mercat. Això ha portat a alguns "llibertaris" a criticar durament algunes implementacions (per exemple, el socialisme autogestionari) d'aquestes idees. Bogdan Denitch concep el socialisme democràtic com una tradició autònoma, però propera a la socialdemocràcia, que busca una reorganització radical de la societat a través de la propietat pública, el del procés de producció i polítiques redistributives. Mikhaïl Gorbatxov va descriure la perestroika com la construcció d'un "socialisme nou, humà i democràtic". Posteriorment. alguns partits comunistes s'han rellançat com "partits socialistes democràtics". (ca)
 • Demokratický socialismus je souborem politických ideologií prosazujících demokratické principy v rámci ekonomiky z větší či menší míry založené na , a to zejména s důrazem na sebeorganizaci pracujících a jejich samosprávu. Demokratičtí socialisté věří, že kapitalismus není kompatibilní s ideály svobody, rovnosti a solidarity, kterých podle nich může být dosaženo jen v socialistickém zřízení. Přestože většina demokratických socialistů věří v postupný přechod k socialismu, demokratický socialismus sám o sobě může být jak , tak . Jakožto termín byl zpopularizován především socialisty a sociálními demokraty ve 20. století, kteří se společně stavěli do opozice vůči v Sovětském svazu a dalších zemích východní Evropy včetně modelu příkazové ekonomiky, který v těchto státech vznikl. Kořeny demokratického socialismu sahají až do 19. století, kdy jej formovali tehdejší intelektuálové a britské hnutí Chartistů. Na přelomu 19. a 20. století byl demokratický socialismus silně ovlivněn sociální demokracií. Vůdčími představiteli demokratického socialismu té doby byla britská Fabiánská společnost a německý filozof Eduard Bernstein, teoretik revizionismu. Termín demokratický socialismus byl poprvé oficiálně zveřejněn v prohlášení frankfurtského kongresu Socialistické internacionály Cíle a úkoly demokratického socialismu v roce 1951. Jako historické příklady demokratického socialismu v praxi jsou uváděny Pařížská komuna, mnohé sovětské republiky fungující v období po první světové válce, raný Sovětský svaz před zrušením sovětů ze strany bolševiků, či Chile za vlády Salvadora Allendeho. Za soudobější příklady pak jsou dáváni kibucy v Izraeli, osada Marinaleda ve Španělsku, rozsáhlá území v mexickém státě Chiapas kontrolovaná zapatisty, Rojava na severu Sýrie či některé samosprávy pracujících na Kubě a v bývalé Jugoslávii. Dnes je tento směr tím, co si většina nemarxistických socialistů představuje pod konceptem socialismu. Přestože může termín demokratický socialismus zahrnovat celou řadu proudů, všechny obecně spojuje to, že odmítají autoritářský stát marxisticko-leninského typu. Demokratický socialismus může zahrnovat , tržní socialismus, , , revizionistický a reformní socialismus či eurokomunismus. Na rozdíl od sociální demokracie usiluje demokratický socialismus o překonání neoliberálního kapitalismu a jeho nahrazení jiným ekonomickým modelem, jakým může být , parecon či družstevnictví (družstevní socialismus), historicky ale byl a je výraz demokratický socialismus používán i jako synonymum pro sociálně demokratickou politiku (a to zejména model poválečné sociální demokracie před jejím odklonem k třetí cestě). (cs)
 • Als Demokratischer Sozialismus wird eine politische Zielvorstellung bezeichnet, die Demokratie und Sozialismus als untrennbare, zusammen zu verwirklichende Einheit betrachtet. Der Begriff entwickelte sich um 1920 und wurde seitdem von sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Gruppen und Parteien in Anspruch genommen. Bestrebungen zur Demokratisierung in Ländern des Realsozialismus werden auch Reformkommunismus genannt. (de)
 • Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός ή ριζοσπαστική αριστερά, είναι αριστερός πολιτικός χώρος, συγγενής με τη σοσιαλδημοκρατία. Συνήθως εκπροσωπείται από κόμματα τα οποία ήταν παλαιότερα σοσιαλιστικά και μετατράπηκαν λόγω των θεσμών της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε δημοκρατικά σοσιαλιστικά. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός δεν αντιτίθεται στον φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό, ενώ αποσκοπεί μακροπρόθεσμα να άρει τον καπιταλισμό αλλά με δημοκρατικό τρόπο, χωρίς να προϋποθέτει επανάσταση του προλεταριάτου. Πιστεύοντας σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία γίνεται αποδεκτή, σε πρώτο επίπεδο η ιδιωτική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων και των μέσων παραγωγής, αλλά το κράτος είναι σε θέση να ελέγξει τους ιδιώτες επιχειρηματίες ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός υποστηρίζει πως το κράτος πρέπει να επιτηρεί αυστηρά την ελεύθερη αγορά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε να υπηρετείται το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, μέχρι να επέλθει ο σοσιαλισμός και η επακόλουθη κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής. Έτσι, ιδανικά, το κράτος συντηρεί ένα πλέγμα προστασίας των πιο αδύναμων πολιτών, ενώ ο καθένας συνεισφέρει στα δημόσια βάρη αναλόγως με τη δύναμή του. Η διαφοροποίηση του δημοκρατικού σοσιαλισμού από τα κεντροαριστερά κινήματα και κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία κινείται περισσότερο στα πλαίσια ενός φιλελεύθερου κράτους εμπλουτισμένου με στοιχεία κρατικοσοσιαλιστικής αντίληψης: , κράτος πρόνοιας κλπ. ενώ ο δημοκρατικός σοσιαλισμός πιστεύει στην κρατική ιδιοκτησία. Η διαφορά του από τον επαναστατικό σοσιαλισμό, όπως ο λενινισμός, είναι ότι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός δεν στοχεύει στην κατάργηση της ταξικής διαίρεσης μέσω της όξυνσης της ταξικής πάλης με τη βία αλλά στον ιδεολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας σε σοσιαλιστική. Αποδέχεται τη διανομή των παραγόμενων αγαθών μέσω της ελεύθερης αγοράς, στο πλαίσιο μίας μικτής οικονομίας, την οποία παρεμβαίνει μετατρέποντας την σε κρατικοκεντρική μέχρι πλήρους κρατικοποίησης αυτής. Μετά την Άνοιξη της Πράγας το 1968, και ακόμα περισσότερα μετά την περεστρόικα κατά τη και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ το 1991, ένα μεγάλο υποσύνολο των λενινιστικών κομμάτων διεθνώς διασπάστηκαν και μετακινήθηκαν σταδιακά πρώτα προς τον ευρωκομμουνισμό και τοποθετούμενα συνήθως σήμερα στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Διαφορές δημοκρατικού σοσιαλισμού - σοσιαλδημοκρατίας Από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα, εποχή ανόδου του νεοφιλελευθερισμού στον απόηχο της , τα περισσότερα κυβερνητικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μετακινήθηκαν εμπράκτως σε θέσεις εγγύτερα σε αυτές οι οποίες περιγράφονται εδώ ως αντιλήψεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, εγκαταλείποντας τη μεταπολεμική δέσμευσή τους στην πλήρη απασχόληση, τη μεικτή οικονομία και το κράτος πρόνοιας. Αντιθέτως σήμερα, με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μοιάζουν να κάνουν ξανά στροφή προς τα δεξιά, προς το ρεύμα του σοσιαλφιλελευθερισμού, σε μια προσπάθεια εξανθρωπισμού του νεοφιλελευθερισμού. Η μεγαλύτερη διαφορά σοσιαλδημοκρατίας και δημοκρατικού σοσιαλισμού είναι πως η πρώτη δέχθηκε τον καπιταλισμό ως κυρίαρχο σύστημα και προσπάθησε να τον εξανθρωπίσει και σήμερα προσπαθεί μεγάλο μέρος της να εξανθρωπίσει και τον νεοφιλελευθερισμό. Αντίθετα, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός δεν δέχεται τον καπιταλισμό ως τελικό οικονομικό σύστημα, και στοχεύει στον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, παρότι στην πράξη εφαρμόζονται πολιτικές που δείχνουν να δέχονται τον καπιταλισμό αλλά σε καμία περίπτωση τον νεοφιλελευθερισμό. Ακόμη, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα διαφοροποιούνται από κόμματα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τα οποία έχουν συνήθως αριστερότερες, μαρξιστικές απώτερες καταβολές. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός έχει εν πολλοίς συγκλίνει προγραμματικά και με την σοσιαλδημοκράτια που δεν δέχεται τον νεοφιλελευθερισμό, σε αντίθεση με το μέρος εκείνο της σοσιαλδημοκρατίας που τον δέχεται και ονομάζεται σοσιαλφιλελευθερισμός. Το ρεύμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού ανήκει στην Αριστερά, ενώ της σοσιαλδημοκρατίας ανήκει στην Κεντροαριστερά. (el)
 • الاشتراكية الديمقراطية (بالإنجليزية: democratic socialism)‏ هو وصف تستخدمه الحركات الاشتراكية والمنظمات المختلفة، للتأكيد على الطابع الديمقراطي لميولها السياسية. تؤيد الاشتراكية الديمقراطية إقامة ديمقراطية اقتصادية لامركزية وتعارض الحركات السياسية التي تلجأ إلى الاستبدادية والتسلطية، مثل الستالينية، كوسيلة لتحقيق الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. يرى الاشتراكيون الديمقراطيون بأن الانتقال إلى الاشتراكية سيكون إما عبر ثورة شعبية من الأسفل، أو عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة. ترفض الاشتراكية الديمقراطية كافة أشكال التنظيم المركزية التي تلجأ إليها الأحزاب الشيوعية اللينينة، كالمركزية الديمقراطية. ترفض الاشتراكية الديمقراطية التخطيط المركزي البيروقراطي (النموذج السوفيتي) كأساس لأي نظام اقتصادي ما بعد – رأسمالي، وتدعو إلى إحلال التخطيط الديمقراطي اللامركزي محل السوق الرأسمالية. بينما يفضل بعض الاشتراكيين الديمقراطيين نموذج اشتراكية السوق. يستخدم البعض مصطلح الديمقراطية الاشتراكية كمرادف للاشتراكية الديمقراطية. إلا أنه يجدر الذكر بأن الديمقراطية الاشتراكية الحديثة تحافظ على نمط الإنتاج الرأسمالي، فيما يدعو العديد من الاشتراكيين الديمقراطيين إلى استبداله باشتراكية مدارة ديمقراطياً. (ar)
 • Demokrata socialismo estas politika filozofio kiu subtenas demokration kaj komunan posedaĵon aŭ striktan reguladon de la produktadrimedoj kun emfazo je laborista memregado kaj demokratia regado de ekonomiaj institutoj aŭ en merkato aŭ en malcentralizi planita socialista ekonomio. Laŭ demokrataj socialistoj kapitalismo estas fundamente malkongrua kun demokratiaj valoroj de libereco, egaleco, kaj solidareco; kaj tiuj ideoj nur povas realiĝi en socailisma socio. Demokrataj socialistoj povas subteni aŭ revolucian aŭ reformisman vojojn al socialismo. La termino 'demokrata socialismo' estas ofte uzata sinonime kun socialismo, sed la adjektivo 'demokrata' estas kelfoje uzata por distingi demokratan socialismon de la marksismo-leninismo kompreno de socialismo, kiu kelkaj homoj taksas ĝin ne-demokrata je praktiko. Demokrataj socialistoj malaprobas stalinismon kaj la sovetia ekonomia planado, kontraŭante ambaŭ la aŭtoritatismon kaj la ege planitan ekonomion. Demokrata socialismo malsamas al Socialdemokratio ĉar demokrataj socialistoj volas sisteme transformi la ekonomion de kapitalismo al socialismo, kontraŭe socialdemokratiistoj subtenas nur reformojn al kapitalismo. Kiel socialistoj, demokrataj socialistoj ke la sistemaj problemoj kun kapitalismo nur povas esti solvita per tuta anstataŭigo de kapitalismo per socialismo; t.e. anstataŭigi privatan posedon de la produktrimedoj al sociala popola posedo. (eo)
 • Democratic socialism is a left-wing political philosophy that supports political democracy and some form of a socially owned economy, with a particular emphasis on economic democracy, workplace democracy, and workers' self-management within a market socialist economy or an alternative form of a decentralised planned socialist economy. Democratic socialists argue that capitalism is inherently incompatible with the values of freedom, equality, and solidarity and that these ideals can only be achieved through the realisation of a socialist society. Although most democratic socialists seek a gradual transition to socialism, democratic socialism can support revolutionary or reformist politics to establish socialism. Democratic socialism was popularised by socialists who opposed the backsliding towards a one-party state in the Soviet Union and other nations during the 20th century. The history of democratic socialism can be traced back to 19th-century socialist thinkers across Europe and the Chartist movement in Britain, which somewhat differed in their goals but shared a common demand for democratic decision-making and public ownership of the means of production and viewed these as fundamental characteristics of the society they advocated for. From the late 19th to the early 20th century, democratic socialism was heavily influenced by the gradualist form of socialism promoted by the British Fabian Society and Eduard Bernstein's evolutionary socialism in Germany. Democratic socialism is what most socialists understand by the concept of socialism; it may be broad (socialists who reject a one-party Marxist–Leninist state) or a more limited concept (post-war social democracy). As a broad movement, it includes forms of libertarian socialism, market socialism, reformist socialism, revolutionary socialism, ethical socialism, liberal socialism, social democracy, and some forms of state socialism and utopian socialism, all of which share a commitment to democracy. Democratic socialism is contrasted with Marxism–Leninism, which opponents often perceive as being authoritarian, bureaucratic, and undemocratic in practice. Democratic socialists oppose the Stalinist political system and the Soviet-type economic planning system, rejecting as their form of governance the administrative-command system formed in the Soviet Union and other Marxist–Leninist states during the 20th century. Democratic socialism is also distinguished from Third Way social democracy because democratic socialists are committed to the systemic transformation of the economy from capitalism to socialism, while social democrats use capitalism to create a strong welfare state, leaving many businesses under private ownership. However, many democratic socialists also advocate for state regulations and welfare programs in order to reduce what they view as the harms of capitalism and slowly transform the economic system. While having socialism as a long-term goal, some moderate democratic socialists are more concerned about curbing capitalism's excesses and are supportive of progressive reforms to humanise it in the present day. In contrast, other democratic socialists believe that economic interventionism and similar policy reforms aimed at addressing social inequalities and suppressing capitalism's economic contradictions would only exacerbate them, causing them to emerge under a different guise. Those democratic socialists believe that the fundamental issues with capitalism are systemic and can only be resolved by replacing the capitalist mode of production with the socialist mode of production through the replacement of private ownership with collective ownership of the means of production and extending democracy to the economic sphere in the form of industrial democracy. The main criticism of democratic socialism is focused on the compatibility of democracy and socialism. Several academics and political commentators tend to distinguish between authoritarian socialism and democratic socialism as a political ideology, with the first representing the Soviet Bloc and the latter representing the democratic socialist parties in the Western Bloc countries that have been democratically elected in countries such as Britain, France, and Sweden, among others. However, following the end of the Cold War, many of these countries have moved away from socialism as a neoliberal consensus replaced the social democratic consensus in the advanced capitalist world. (en)
 • El socialismo democrático es un objetivo político que considera la democracia y el socialismo como una unidad inseparable que se realizará conjuntamente. El socialismo democrático es una variante del socialismo que rechaza los métodos autoritarios de transición del capitalismo al socialismo en favor de los movimientos de base defensores de los derechos humanos y de la naturaleza con el objetivo de la creación inmediata de descentralización y democracia económica. El término es de uso frecuente por los socialistas para clarificar que su posición es tanto el socialismo como la democracia. Los socialistas democráticos están a favor ya sea de transición electoral al socialismo o la revolución espontánea de las masas desde abajo para distinguirse de los socialistas autoritarios que requieren un Estado de partido único, la posición del marxismo-leninismo. A pesar de que suele utilizarse como sinónimo de socialdemocracia, es en realidad mucho más amplio, el socialismo democrático abarca diferentes corrientes agrupadas en lo que se conoce como izquierda política o izquierda reformista. En cambio la socialdemocracia es una ideología surgida en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, que defiende principalmente una economía mixta y un estado de bienestar. En la actualidad, los socialdemócratas defienden elementos del socialismo y capitalismo, combinados en lo que se conoce como economía mixta, sin dejar de lado los ideales de justicia social que caracterizan a la izquierda política. El socialismo democrático es un movimiento internacional que no exige una rígida uniformidad de enfoque.​ Ya sea que los socialistas construyan su ideología en el marxismo u otros métodos de análisis de la sociedad, ya sean inspirados por principios religiosos o humanitarios, todos abogan por la organización social y económica socialista. Según el politólogo Thomas Meyer, todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico.​ (es)
 • Sozialismo demokratikoa demokrazia eta sozialismoa bikote banaezintzat hartzen dituen ideologia politikoa da. Sozialismo demokratikoa sozialismoaren aldaera bat da, oinarrizko mugimenduen alde, deszentralizazioa eta demokrazia ekonomikoa berehala sortzeko helburuarekin kapitalismotik sozialismora igarotzeko metodo autoritarioak baztertzen dituena. Sozialistek beren jarrera sozialismoa zein demokrazia dela argitzeko termino hori maiz erabiltzen dute. Sozialista demokratikoak hauteskundeetatik sozialismorako trantsizioren edo masen bat-bateko iraultzaren alde daude, marxismo-leninismo hobesten duen alderdi bakarreko estatua sozialista autoritarioengandik bereizteko. Sozialdemokraziaren sinonimo bezala erabili ohi den arren, egia esan askoz termino zabalagoa da, izan ere, sozialismo demokratikoak bere barnean bere burua ezker politiko edo ezker hartzen duten korronte ezberdinak hartzen ditu. Sozialdemokrazia, aldiz, XIX. mendearen bigarren erdian Europan sortutako ideologia bat da, nagusiki ekonomia mistoa eta ongizate-estatua defendatzen dituena. Gaur egun, sozialdemokratek sozialismoaren eta kapitalismoaren elementuak defendatzen dituzte, ekonomia misto bezala ezagutzen den horretan konbinatuta, ezker politikoak bere ezaugarri nagusitzat dituen justizia sozialeko idealak alde batera utzi gabe. (eu)
 • L'expression socialisme démocratique désigne, dans son acception la plus répandue, un ensemble de courants socialistes caractérisés par la conviction que la construction d'une société socialiste, où existerait l'égalité la plus grande possible et où régnerait la justice, est compatible avec le respect des principes démocratiques. De manière plus précise, l'expression socialisme démocratique est aujourd'hui principalement employée pour désigner le courant socialiste qui, s'opposant après 1917 au léninisme et à ses pratiques autoritaires et coercitives, s'est progressivement éloigné des conceptions révolutionnaires et du marxisme, pour adopter des positions simplement « réformistes ». Le communisme et le socialisme démocratique sont dès lors devenus des courants clairement distincts. Le terme de social-démocratie est devenu, avec le temps, un vocable proche de socialisme démocratique, les deux expressions étant aujourd'hui parfois utilisées comme des synonymes, ou en alternance pour désigner la même réalité politique. Elles ne se confondent cependant pas totalement sur le plan politique et historique : toutes les figures socialistes démocratiques, que ce soit des individus ou des collectifs, n'utilisent en effet pas l'appellation social-démocrate dans leur nom officiel et ne se sont pas toujours définis comme tels, quand bien même ils se revendiqueraient aujourd'hui ouvertement de valeurs dites sociales-démocrates. En outre, le vocable « socialisme démocratique » est de nos jours également utilisé par des partis, notamment de gauche radicale (soit situé entre la social-démocratie et l'extrême gauche), ne relevant pas de la tendance de centre gauche, courant aujourd'hui plutôt assimilé à la social-démocratie. (fr)
 • Sosialisme demokrasi adalah filosofi politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung atas alat produksi, dengan penekanan pada manajemen mandiri dan manajemen demokrasi institusi ekonomi dalam suatu pasar atau suatu bentuk ekonomi sosialis terencana yang terdesentralisasi. Sosialis demokratis menganut bahwa kapitalisme secara inheren tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya sebagai nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Mereka percaya juga bahwa cita-cita tersebut hanya dapat dicapai melalui realisasi . Sosialisme demokratis dapat mendukung politik revolusioner maupun reformis sebagai sarana untuk membangun sosialisme. Dalam istilah sosialisme demokratis, kata sifat demokratis digunakan untuk membedakan sosialis demokratis dengan sosialisme yang terilhami Marxisme-Leninisme, yang dipandang banyak orang dalam praktiknya sebagai tidak demokratis atau otoriter. Sosialis demokrat menentang sistem politik Stalinis dan , menolak bentuk pemerintahan yang dianggap otoriter dan ekonomi komando yang sangat tersentralisasi seperti di Uni Soviet dan lainnya pada awal abad ke-20. Sosialisme demokratis dibedakan dengan konsep demokrasi sosial abad ke-20 atas dasar bahwa sosialis demokrat lebih berkomitmen pada transformasi ekonomi dari kapitalisme menuju sosialisme dengan menggunakan sarana pemerintahan; sedangkan demokrat sosial modern menentang penghapusan total kapitalisme dan sebaliknya mendukung reformasi progresif dari kapitalisme. Berbeda dengan demokrat sosial modern, kaum sosialis demokrat percaya bahwa reformasi yang bertujuan mengatasi kesenjangan sosial dan intervensi negara yang ditujukan untuk menekan kontradiksi ekonomi kapitalisme hanya akan membuat kapitalisme muncul di lain tempat dengan kedok yang berbeda. Sosialis demokrat percaya bahwa permasalahan sistemik kapitalisme hanya dapat diselesaikan dengan mengganti dengan — yaitu dengan mengganti kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan memperluas demokrasi ke ranah ekonomi. Asal-usul sosialisme demokratis dapat ditelusuri ke pemikir sosialis utopis abad ke-19 dan gerakan Chartisme Britania. Meski berbeda dalam detailnya, tetapi sama dalam esensi pengambilan keputusan demokratis dan kepemilikan publik atas alat produksi sebagai karakteristik positif dari masyarakat yang mereka anjurkan. Pada awal abad ke-20, reformisme gradualis demokrat sosial yang dianjurkan oleh Masyarakat Fabian Britania dan sosialisme revolusionernya Eduard Bernstein di Jerman juga mempengaruhi perkembangan sosialisme demokratis. (in)
 • 民主社会主義(みんしゅしゃかいしゅぎ、英: democratic socialism)とは、民主主義の下で社会主義政策を行うという政治思想。社会主義の中で共産主義・マルクスレーニン主義へ強く反対する社会民主主義の一種。「社会主義は民主主義によってのみ実現され、そして民主主義も社会主義によってのみ達成される」という思想。国際組織である社会主義インターナショナルの指導精神である。第二次世界大戦後、共産主義をファシズムと同種であるとする全体主義論が先進諸国の社会民主主義者の間に受容され、用語として、民主的社会主義は、社会主義を支持しながらも共産主義や権威主義的社会主義に反対する人々によって普及した。 なお、アメリカのバーニー・サンダースも民主社会主義者を自称しているが、このような場合は「民主社会主義」が「社会民主主義の左派」を指す。 イギリスの労働党を中心に唱えられ、1951年の社会主義インターナショナル第1回大会で「社会民主主義は議会制民主主義をブルジョア民主主義と考え、政権掌握の手段とみなしているが、民主社会主義はこれを市民的民主主義と考え、そのうえに立って社会主義の建設をはかろうとする」との主張後に公的イデオロギーとして認められ、その後各国で指導理念とする政党が現れた。イギリスの労働党の他に、西ドイツのドイツ社会民主党があり、かつて存在した日本の民主社会党が知られていた。 (ja)
 • 민주사회주의(영어: Democratic socialism)는 사회주의 경제 체제 안에서 기업의 노동자 자주경영을 강조하며 민주주의와 생산수단의 사회화를 옹호하는 정치 이념이다. 민주사회주의라는 용어는 때때로 사회주의와 동의어로 사용되기도 하나 그런 경우는 극히 드물다. 민주사회주의라는 용어는 공산주의와 구별하기 위해 추가된 것이다. (ko)
 • Il socialismo democratico è un'ideologia politica d'ispirazione prevalentemente revisionista del marxismo, che sostiene la possibilità di pervenire al socialismo tramite la democrazia, in qualsiasi sua forma. (it)
 • Demokratisk socialism är ingen tydligt avgränsad politisk teori utan ett uttryck som ges olika innebörd av olika forskare och politiska grupperingar. Detta kan delvis förklaras med olika tolkning av de ingående begreppen demokrati och socialism. Det som av olika uttolkare definieras som demokratisk socialism kännetecknas av att man eftersträvar: * Gemensamt (icke-privat) ägande av viktiga produktionsmedel. När det gäller vad som ska ägas gemensamt och i vilket form (kooperativ, statligt ägande etc.) detta ska ske finns olika uppfattningar. * Demokratisk kontroll av samhällets prioriteringar och de gemensamt ägda resurserna. När det gäller formen för utövandet av denna kontroll finns olika uppfattningar, som bland annat inbegriper parlamentarisk demokrati och direktdemokrati genom olika typer av råd. Ofta framhålls demokratisk socialism som något väsensskilt från den centralstyrda socialism som förknippas med till exempel Kina eller Stalintidens Sovjetunionen. Vad gäller formen för övergång från dagens kapitalistiska samhälle till en framtida demokratisk socialism finns olika uppfattningar. (sv)
 • Socjalizm demokratyczny opowiada się za socjalizmem jako ustrojem gospodarczym i demokracją jako formą rządów w państwie. Postuluje, aby środki produkcji były w posiadaniu całej populacji, a władza w rękach ludu kontrolującego w sposób demokratyczny procesy gospodarcze. Demokratyczni socjaliści preferują republikański ustrój państwowy. W najszerszym znaczeniu terminu, demokratyczny socjalizm odnosi się do wszelkich usiłowań wprowadzenia socjalizmu w drodze pokojowych demokratycznych zmian, w przeciwieństwie do sposobu nagłego i brutalnego (socjalizm rewolucyjny). Sytuuje się na lewo od socjaldemokracji, postulując zniesienie kapitalizmu, nie zaś tylko jego reformę, za czym opowiadają się socjaldemokraci. Termin często błędnie używany jako synonim socjaldemokracji. (pl)
 • Socialismo democrático é uma orientação política que propõe a criação de uma economia democrática, baseada na propriedade pública de serviços e/ou meios de produção, empreendida por e para cidadãos conscientes de seus direitos políticos em democracia política. O socialismo democrático surge em oposição a outras correntes que defendem o autoritarismo, totalitarismo partidário e outros métodos forçosos como meio de transição para o socialismo. Atualmente, a expressão “socialismo democrático” é usada para distinguir os socialistas favoráveis a um movimento espontâneo ou a uma mudança gradual em vez de uma revolução organizada e dirigida por uma vanguarda global (leninismo) que operaria com bases no centralismo democrático. Não é raro o uso do termo como sinônimo de social-democracia; porém, nem os sociais-democratas nem os socialistas democráticos costumam aceitar essa associação. E muitos dos que se autointitulam socialistas democráticos opõem-se à social-democracia contemporânea, dado que esta apoia o modo de produção capitalista. A expressão "socialismo democrático" é geralmente utilizada para indicar uma alternativa em democracia em vez dos movimentos de caráter totalitário que apoiaram a União Soviética, a República Popular da China, Cuba e outros Estados durante a Guerra Fria. (pt)
 • Демократичний соціалізм — вид соціалізму, який підкреслює свою демократичність. Прихильники цієї ідеології вважають, що суспільна власність і контроль за засобами виробництва повинні комбінуватися з демократією. У плані економіки погляди прихильників демосоціалізму варіюються від підтримки змішаної економіки до передачі всіх засобів виробництва в розподілену власність серед трудових колективів. (uk)
 • Демократи́ческий социали́зм — социальная, политическая и экономическая философия и идеология, поддерживающая политическую демократию в общественной экономике, с особым упором на экономическую демократию, рабочую демократию и самоуправление работников. Это совокупность социалистических течений, характеризующихся убеждением в том, что построение социалистического общества, в котором существует максимально возможное равенство и где царит справедливость, совместимо с уважением демократических принципов. Сторонники этой идеологии считают, что общественная собственность и контроль над средствами производства должны поддерживать и включать в себя политическую демократию. В части экономики взгляды сторонников демосоциали́зма варьируются от поддержки смешанной экономики до передачи всех средств производства в распределённую среди трудовых коллективов собственность. (ru)
 • 民主社會主義(英語:Democratic socialism)是一種把现代民主宪政和社会主义经济合为一体的政治意識形態,它的本意就是指民主的社会主义形态。但由于何为“民主”、何为“社会主义”存在很大争议,民主社会主义也是一个相当宽泛的概念。“民主”通常意味着普选、多党制、司法独立、政治自由,反对法西斯主义和斯大林主义的一党专政。而社会主义经济则需要生产资料公有制,经济模式可以为计划经济、参与型经济或者市场社会主义。在实际执政过程中,许多民主社会主义者允许了多样型经济发展,并没有完全取缔市场经济,并着重于提供良好的福利保障和财富的再分配。者通常反对社会民主主义的第三条道路,而倾向于早期的社会民主主义,要求最终完全实现社会主义;大部分民主社会主义者在政治光谱上属于中左翼到左翼,少部分则属于极左翼。部分民主社会主义者也参加社會民主主義者占据主流地位的社会民主党。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 38443580 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 240337 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124029398 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:1a
 • Hamilton (en)
 • Socialist Party of Great Britain (en)
 • Allen (en)
 • Chambers (en)
 • Garrett (en)
 • Johnson (en)
 • Link (en)
 • Long (en)
 • Murray (en)
 • Powell (en)
 • Sinclair (en)
 • Thomas (en)
 • Williams (en)
 • Wright (en)
 • Adams (en)
 • Barrett (en)
 • Lowe (en)
 • Campbell (en)
 • Carson (en)
 • Clarke (en)
 • Hall (en)
 • Sargent (en)
 • Steele (en)
 • Dionne (en)
 • Griffiths (en)
 • Lamb (en)
 • Lih (en)
 • Saunders (en)
 • Ely (en)
 • Webb (en)
 • Bernstein (en)
 • Lange (en)
 • O'Reilly (en)
 • Walters (en)
 • Wilhelm (en)
 • Draper (en)
 • Gamble (en)
 • Tucker (en)
 • Alt (en)
 • Esteva (en)
 • Hain (en)
 • Mabry (en)
 • Merkel (en)
 • Edelstein (en)
 • Casier (en)
 • Cini (en)
 • Roemer (en)
 • Muldoon (en)
 • Qiu (en)
 • Guinan (en)
 • Barrientos (en)
 • Kurian (en)
 • Berman (en)
 • Timmermann (en)
 • Egle (en)
 • Cobham (en)
 • Luxemburg (en)
 • Chomsky (en)
 • Henkes (en)
 • Chartier (en)
 • Borragan (en)
 • Bresser-Pereira (en)
 • Busky (en)
 • Chartier 2009 (en)
 • Considère-Charondu (en)
 • Dearlove (en)
 • Debs (en)
 • Denitch (en)
 • Duignan (en)
 • Eatwell (en)
 • Galtson (en)
 • Godson (en)
 • Haseler (en)
 • Heilbroner (en)
 • Huges (en)
 • Jongerden (en)
 • Kalsang Bhutia (en)
 • Laqueur (en)
 • Lipow (en)
 • Magstadt (en)
 • Mahajan (en)
 • Manley 2014 (en)
 • Megill (en)
 • Millei (en)
 • Palley (en)
 • Petring (en)
 • Prychitko (en)
 • Schumpeter (en)
 • Ticktin (en)
dbp:1loc
 • "Socialism and Democracy" (en)
 • "The "Revisionist" Facade" (en)
 • "The "Revisionist" Facade", "The 100% American Scene" (en)
 • "Co-operatives, Unions, Democracy", "Conquest of Political Power" (en)
dbp:1p
 • 1 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 10 (xsd:integer)
 • 36 (xsd:integer)
 • 45 (xsd:integer)
 • 57 (xsd:integer)
 • 66 (xsd:integer)
 • 72 (xsd:integer)
 • 80 (xsd:integer)
 • 91 (xsd:integer)
 • 95 (xsd:integer)
 • 117 (xsd:integer)
 • 118 (xsd:integer)
 • 127 (xsd:integer)
 • 157 (xsd:integer)
 • 203 (xsd:integer)
 • 227 (xsd:integer)
 • 289 (xsd:integer)
 • 387 (xsd:integer)
 • 401 (xsd:integer)
 • viii (en)
dbp:1pp
 • 5 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
 • 25 (xsd:integer)
 • 44 (xsd:integer)
 • 55 (xsd:integer)
 • 57 (xsd:integer)
 • 80 (xsd:integer)
 • 96 (xsd:integer)
 • 118 (xsd:integer)
 • 204 (xsd:integer)
 • 376 (xsd:integer)
 • 415 (xsd:integer)
 • 559 (xsd:integer)
dbp:1y
 • 1883 (xsd:integer)
 • 1900 (xsd:integer)
 • 1907 (xsd:integer)
 • 1912 (xsd:integer)
 • 1918 (xsd:integer)
 • 1935 (xsd:integer)
 • 1942 (xsd:integer)
 • 1953 (xsd:integer)
 • 1958 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1968 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1972 (xsd:integer)
 • 1975 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
 • 2015 (xsd:integer)
 • 2016 (xsd:integer)
 • 2019 (xsd:integer)
dbp:21pp
 • 351 (xsd:integer)
dbp:2a
 • Anderson (en)
 • Associated Press (en)
 • BBC (en)
 • March (en)
 • Post (en)
 • Socialist Party of Great Britain (en)
 • Bailey (en)
 • Brown (en)
 • Cassidy (en)
 • Chambers (en)
 • Cole (en)
 • Ellman (en)
 • Garrett (en)
 • Howard (en)
 • Johnson (en)
 • Smith (en)
 • Thomas (en)
 • White (en)
 • Wright (en)
 • King (en)
 • Carson (en)
 • Harvey (en)
 • Sargent (en)
 • Cohen (en)
 • Fitzpatrick (en)
 • Harrington (en)
 • Lamb (en)
 • Sloan (en)
 • Vidal (en)
 • Gaus (en)
 • Pierson (en)
 • Romano (en)
 • Foley (en)
 • Boggs (en)
 • Draper (en)
 • Hattersley (en)
 • Alt (en)
 • Amadeo (en)
 • Hain (en)
 • Herr (en)
 • Staab (en)
 • Barbieri (en)
 • Cottrell (en)
 • Kumar (en)
 • Steger (en)
 • Azcárate (en)
 • Roemer (en)
 • LeBlanc (en)
 • Cammack (en)
 • Raza (en)
 • Barro (en)
 • Crosland (en)
 • Heywood (en)
 • Starke (en)
 • Kurian (en)
 • Bracke (en)
 • Kwok (en)
 • Ludlam (en)
 • Rieger (en)
 • Benedetto (en)
 • Panfilov (en)
 • Picard (en)
 • Bardhan (en)
 • Berman (en)
 • Zwolinski (en)
 • Hix (en)
 • Medearis (en)
 • Rotta (en)
 • Chartier (en)
 • Mouffe (en)
 • Abjorensen (en)
 • Busky (en)
 • Cockshott (en)
 • Debbaut (en)
 • Duignan (en)
 • Eatwell (en)
 • Heilbroner (en)
 • Hinnfors (en)
 • Hudis (en)
 • Kalsang Bhutia (en)
 • Katseli (en)
 • Kukathas (en)
 • Kuskowski (en)
 • Laclau (en)
 • Mahajan (en)
 • Manley 2014 (en)
 • Mastrorocco (en)
 • Milios (en)
 • Nordsieck (en)
 • Pelagidis (en)
 • Pestritto (en)
 • Plotke (en)
 • Poulantzas (en)
 • Prew (en)
 • Prychitko (en)
 • Stossel (en)
 • Sunkara (en)
 • Trechsel (en)
dbp:2loc
 • "Democratic Socialism and Social Democracy" (en)
 • "Socialism and Democracy" (en)
 • "The "Revisionist" Facade" (en)
 • "What Is Eurocommunism?" (en)
dbp:2p
 • 3 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 22 (xsd:integer)
 • 23 (xsd:integer)
 • 40 (xsd:integer)
 • 57 (xsd:integer)
 • 67 (xsd:integer)
 • 72 (xsd:integer)
 • 77 (xsd:integer)
 • 80 (xsd:integer)
 • 86 (xsd:integer)
 • 93 (xsd:integer)
 • 97 (xsd:integer)
 • 107 (xsd:integer)
 • 115 (xsd:integer)
 • 117 (xsd:integer)
 • 118 (xsd:integer)
 • 202 (xsd:integer)
 • 401 (xsd:integer)
 • 415 (xsd:integer)
 • 420 (xsd:integer)
 • 447 (xsd:integer)
 • 448 (xsd:integer)
dbp:2pp
 • 2 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 77 (xsd:integer)
 • 96 (xsd:integer)
 • 101 (xsd:integer)
 • 110 (xsd:integer)
 • 145 (xsd:integer)
 • 151 (xsd:integer)
 • 168 (xsd:integer)
 • 309 (xsd:integer)
 • 415 (xsd:integer)
 • 989 (xsd:integer)
dbp:2y
 • 1936 (xsd:integer)
 • 1937 (xsd:integer)
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1974 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
 • 2015 (xsd:integer)
 • 2016 (xsd:integer)
 • 2017 (xsd:integer)
 • 2018 (xsd:integer)
 • 2019 (xsd:integer)
 • 2020 (xsd:integer)
dbp:3a
 • Agence France-Presse (en)
 • Anderson (en)
 • Hamilton (en)
 • Kindersley (en)
 • Medina (en)
 • Socialist Party of Great Britain (en)
 • Thompson (en)
 • Angel (en)
 • Bailey (en)
 • Chambers (en)
 • Garrett (en)
 • Smith (en)
 • Welch (en)
 • Wright (en)
 • Gage (en)
 • Kendall (en)
 • Lih (en)
 • Pyper (en)
 • Wolff (en)
 • Page (en)
 • Pierson (en)
 • Romano (en)
 • Blanc (en)
 • Foley (en)
 • Alt (en)
 • Hain (en)
 • Herr (en)
 • Steger (en)
 • Weisskopf (en)
 • Johari (en)
 • Heywood (en)
 • Kurian (en)
 • Farber (en)
 • Ludlam (en)
 • Zwolinski (en)
 • Alistair (en)
 • Tupy (en)
 • Kristof (en)
 • Jossa (en)
 • Abjorensen (en)
 • Berberoglu (en)
 • Blombäck (en)
 • Busky (en)
 • Calossi (en)
 • Chartier 2010 (en)
 • Demker (en)
 • Eatwell (en)
 • Hagevi (en)
 • Hinnfors (en)
 • Internationalist Marxist Tendency (en)
 • Karnitschnig (en)
 • Kvitrud (en)
 • Palley (en)
 • Patsouras (en)
 • Prychitko (en)
 • Ranadive (en)
 • Schweickart (en)
dbp:3p
 • 3 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 23 (xsd:integer)
 • 72 (xsd:integer)
 • 77 (xsd:integer)
 • 80 (xsd:integer)
 • 97 (xsd:integer)
 • 100 (xsd:integer)
 • 115 (xsd:integer)
 • 118 (xsd:integer)
 • 125 (xsd:integer)
 • 265 (xsd:integer)
 • 341 (xsd:integer)
 • 401 (xsd:integer)
 • 447 (xsd:integer)
 • 448 (xsd:integer)
 • 677 (xsd:integer)
dbp:3pp
 • 3 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 14 (xsd:integer)
 • 64 (xsd:integer)
 • 125 (xsd:integer)
 • 297 (xsd:integer)
 • 335 (xsd:integer)
 • 445 (xsd:integer)
 • 571 (xsd:integer)
 • 664 (xsd:integer)
dbp:3y
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
 • 2015 (xsd:integer)
 • 2016 (xsd:integer)
 • 2017 (xsd:integer)
 • 2018 (xsd:integer)
 • 2019 (xsd:integer)
 • 2020 (xsd:integer)
dbp:4a
 • Chambers (en)
 • Craig (en)
 • Garrett (en)
 • Rutherford (en)
 • Sears (en)
 • Meyer (en)
 • Cooper (en)
 • Devlin (en)
 • Johnston (en)
 • Buck (en)
 • Lamb (en)
 • Tomlinson (en)
 • Fuchs (en)
 • Alt (en)
 • Hain (en)
 • Owusu (en)
 • Li (en)
 • Socialist Alternative (en)
 • Di Donato (en)
 • Kurian (en)
 • Sarkar (en)
 • Berman (en)
 • Abjorensen (en)
 • Busky (en)
 • De Vogli (en)
 • Getzler (en)
 • Hinnfors (en)
 • Kalsang Bhutia (en)
 • Prychitko (en)
 • Saad-Filho (en)
 • Snegovaya (en)
 • Tismaneanu (en)
 • Veenu (en)
dbp:4loc
 • "The Third Way and Its Vision of Social Democracy" (en)
dbp:4p
 • 3 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 69 (xsd:integer)
 • 72 (xsd:integer)
 • 109 (xsd:integer)
 • 115 (xsd:integer)
 • 118 (xsd:integer)
 • 243 (xsd:integer)
 • 401 (xsd:integer)
dbp:4pp
 • 7 (xsd:integer)
 • 60 (xsd:integer)
 • 81 (xsd:integer)
 • 193 (xsd:integer)
 • 309 (xsd:integer)
 • 415 (xsd:integer)
dbp:4y
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2015 (xsd:integer)
 • 2017 (xsd:integer)
 • 2018 (xsd:integer)
 • 2019 (xsd:integer)
dbp:5a
 • Anderson (en)
 • Chambers (en)
 • Cole (en)
 • Garrett (en)
 • Rodriguez (en)
 • Taylor (en)
 • Cooper (en)
 • Lawson (en)
 • Primrose (en)
 • Sargent (en)
 • Cahill (en)
 • Alt (en)
 • Herr (en)
 • Agustín (en)
 • Winn (en)
 • Heywood (en)
 • Kurian (en)
 • Konings (en)
 • Victorian Socialists (en)
 • Chartier (en)
 • Schulman (en)
 • Busky (en)
 • Lafontaine (en)
 • Sitaraman (en)
 • Spieker (en)
dbp:5p
 • 16 (xsd:integer)
 • 97 (xsd:integer)
 • 133 (xsd:integer)
 • 401 (xsd:integer)
dbp:5pp
 • 7 (xsd:integer)
 • 13 (xsd:integer)
 • 117 (xsd:integer)
 • 427 (xsd:integer)
dbp:5y
 • 1980 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
 • 2016 (xsd:integer)
 • 2017 (xsd:integer)
 • 2018 (xsd:integer)
 • 2019 (xsd:integer)
 • 2020 (xsd:integer)
dbp:6a
 • Chambers (en)
 • Garrett (en)
 • Corfe (en)
 • Pierson (en)
 • Alt (en)
 • Kurian (en)
 • Ratner (en)
 • Levitz, April 2019 (en)
 • Sunkara (en)
dbp:6y
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2019 (xsd:integer)
 • 2020 (xsd:integer)
dbp:7a
 • Sargent (en)
 • Sunkara (en)
dbp:7pp
 • 117 (xsd:integer)
dbp:7y
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2020 (xsd:integer)
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:date
 • March 2021 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:pp
 • 52 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Als Demokratischer Sozialismus wird eine politische Zielvorstellung bezeichnet, die Demokratie und Sozialismus als untrennbare, zusammen zu verwirklichende Einheit betrachtet. Der Begriff entwickelte sich um 1920 und wurde seitdem von sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Gruppen und Parteien in Anspruch genommen. Bestrebungen zur Demokratisierung in Ländern des Realsozialismus werden auch Reformkommunismus genannt. (de)
 • 民主社会主義(みんしゅしゃかいしゅぎ、英: democratic socialism)とは、民主主義の下で社会主義政策を行うという政治思想。社会主義の中で共産主義・マルクスレーニン主義へ強く反対する社会民主主義の一種。「社会主義は民主主義によってのみ実現され、そして民主主義も社会主義によってのみ達成される」という思想。国際組織である社会主義インターナショナルの指導精神である。第二次世界大戦後、共産主義をファシズムと同種であるとする全体主義論が先進諸国の社会民主主義者の間に受容され、用語として、民主的社会主義は、社会主義を支持しながらも共産主義や権威主義的社会主義に反対する人々によって普及した。 なお、アメリカのバーニー・サンダースも民主社会主義者を自称しているが、このような場合は「民主社会主義」が「社会民主主義の左派」を指す。 イギリスの労働党を中心に唱えられ、1951年の社会主義インターナショナル第1回大会で「社会民主主義は議会制民主主義をブルジョア民主主義と考え、政権掌握の手段とみなしているが、民主社会主義はこれを市民的民主主義と考え、そのうえに立って社会主義の建設をはかろうとする」との主張後に公的イデオロギーとして認められ、その後各国で指導理念とする政党が現れた。イギリスの労働党の他に、西ドイツのドイツ社会民主党があり、かつて存在した日本の民主社会党が知られていた。 (ja)
 • 민주사회주의(영어: Democratic socialism)는 사회주의 경제 체제 안에서 기업의 노동자 자주경영을 강조하며 민주주의와 생산수단의 사회화를 옹호하는 정치 이념이다. 민주사회주의라는 용어는 때때로 사회주의와 동의어로 사용되기도 하나 그런 경우는 극히 드물다. 민주사회주의라는 용어는 공산주의와 구별하기 위해 추가된 것이다. (ko)
 • Il socialismo democratico è un'ideologia politica d'ispirazione prevalentemente revisionista del marxismo, che sostiene la possibilità di pervenire al socialismo tramite la democrazia, in qualsiasi sua forma. (it)
 • Демократичний соціалізм — вид соціалізму, який підкреслює свою демократичність. Прихильники цієї ідеології вважають, що суспільна власність і контроль за засобами виробництва повинні комбінуватися з демократією. У плані економіки погляди прихильників демосоціалізму варіюються від підтримки змішаної економіки до передачі всіх засобів виробництва в розподілену власність серед трудових колективів. (uk)
 • 民主社會主義(英語:Democratic socialism)是一種把现代民主宪政和社会主义经济合为一体的政治意識形態,它的本意就是指民主的社会主义形态。但由于何为“民主”、何为“社会主义”存在很大争议,民主社会主义也是一个相当宽泛的概念。“民主”通常意味着普选、多党制、司法独立、政治自由,反对法西斯主义和斯大林主义的一党专政。而社会主义经济则需要生产资料公有制,经济模式可以为计划经济、参与型经济或者市场社会主义。在实际执政过程中,许多民主社会主义者允许了多样型经济发展,并没有完全取缔市场经济,并着重于提供良好的福利保障和财富的再分配。者通常反对社会民主主义的第三条道路,而倾向于早期的社会民主主义,要求最终完全实现社会主义;大部分民主社会主义者在政治光谱上属于中左翼到左翼,少部分则属于极左翼。部分民主社会主义者也参加社會民主主義者占据主流地位的社会民主党。 (zh)
 • الاشتراكية الديمقراطية (بالإنجليزية: democratic socialism)‏ هو وصف تستخدمه الحركات الاشتراكية والمنظمات المختلفة، للتأكيد على الطابع الديمقراطي لميولها السياسية. تؤيد الاشتراكية الديمقراطية إقامة ديمقراطية اقتصادية لامركزية وتعارض الحركات السياسية التي تلجأ إلى الاستبدادية والتسلطية، مثل الستالينية، كوسيلة لتحقيق الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. يرى الاشتراكيون الديمقراطيون بأن الانتقال إلى الاشتراكية سيكون إما عبر ثورة شعبية من الأسفل، أو عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة. (ar)
 • La democràcia socialista o socialisme democràtic és una ideologia de crítica social que s'usa per part de diversos moviments, tendències i organitzacions per aclarir que la seva posició i propòsit és tant el socialisme com la democràcia. Tot i que aquest terme s'utilitza sovint com a sinònim de socialdemocràcia és en realitat més àmplia, abastant diferents corrents. Convé notar que per a aquests autors en general la diferència entre el socialisme "des de baix" i els "autoritaris" és de major importància que entre "reformistes" i "revolucionaris". (ca)
 • Demokratický socialismus je souborem politických ideologií prosazujících demokratické principy v rámci ekonomiky z větší či menší míry založené na , a to zejména s důrazem na sebeorganizaci pracujících a jejich samosprávu. Demokratičtí socialisté věří, že kapitalismus není kompatibilní s ideály svobody, rovnosti a solidarity, kterých podle nich může být dosaženo jen v socialistickém zřízení. Přestože většina demokratických socialistů věří v postupný přechod k socialismu, demokratický socialismus sám o sobě může být jak , tak . Jakožto termín byl zpopularizován především socialisty a sociálními demokraty ve 20. století, kteří se společně stavěli do opozice vůči v Sovětském svazu a dalších zemích východní Evropy včetně modelu příkazové ekonomiky, který v těchto státech vznikl. (cs)
 • Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός ή ριζοσπαστική αριστερά, είναι αριστερός πολιτικός χώρος, συγγενής με τη σοσιαλδημοκρατία. Συνήθως εκπροσωπείται από κόμματα τα οποία ήταν παλαιότερα σοσιαλιστικά και μετατράπηκαν λόγω των θεσμών της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε δημοκρατικά σοσιαλιστικά. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός δεν αντιτίθεται στον φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό, ενώ αποσκοπεί μακροπρόθεσμα να άρει τον καπιταλισμό αλλά με δημοκρατικό τρόπο, χωρίς να προϋποθέτει επανάσταση του προλεταριάτου. Πιστεύοντας σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία γίνεται αποδεκτή, σε πρώτο επίπεδο η ιδιωτική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων και των μέσων παραγωγής, αλλά το κράτος είναι σε θέση να ελέγξει τους ιδιώτες επιχειρηματίες ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός υποστηρίζει πως το κράτος πρέπει να επιτηρεί α (el)
 • Demokrata socialismo estas politika filozofio kiu subtenas demokration kaj komunan posedaĵon aŭ striktan reguladon de la produktadrimedoj kun emfazo je laborista memregado kaj demokratia regado de ekonomiaj institutoj aŭ en merkato aŭ en malcentralizi planita socialista ekonomio. Laŭ demokrataj socialistoj kapitalismo estas fundamente malkongrua kun demokratiaj valoroj de libereco, egaleco, kaj solidareco; kaj tiuj ideoj nur povas realiĝi en socailisma socio. Demokrataj socialistoj povas subteni aŭ revolucian aŭ reformisman vojojn al socialismo. (eo)
 • Democratic socialism is a left-wing political philosophy that supports political democracy and some form of a socially owned economy, with a particular emphasis on economic democracy, workplace democracy, and workers' self-management within a market socialist economy or an alternative form of a decentralised planned socialist economy. Democratic socialists argue that capitalism is inherently incompatible with the values of freedom, equality, and solidarity and that these ideals can only be achieved through the realisation of a socialist society. Although most democratic socialists seek a gradual transition to socialism, democratic socialism can support revolutionary or reformist politics to establish socialism. Democratic socialism was popularised by socialists who opposed the backsliding (en)
 • Sozialismo demokratikoa demokrazia eta sozialismoa bikote banaezintzat hartzen dituen ideologia politikoa da. Sozialismo demokratikoa sozialismoaren aldaera bat da, oinarrizko mugimenduen alde, deszentralizazioa eta demokrazia ekonomikoa berehala sortzeko helburuarekin kapitalismotik sozialismora igarotzeko metodo autoritarioak baztertzen dituena. (eu)
 • El socialismo democrático es un objetivo político que considera la democracia y el socialismo como una unidad inseparable que se realizará conjuntamente. El socialismo democrático es una variante del socialismo que rechaza los métodos autoritarios de transición del capitalismo al socialismo en favor de los movimientos de base defensores de los derechos humanos y de la naturaleza con el objetivo de la creación inmediata de descentralización y democracia económica. (es)
 • L'expression socialisme démocratique désigne, dans son acception la plus répandue, un ensemble de courants socialistes caractérisés par la conviction que la construction d'une société socialiste, où existerait l'égalité la plus grande possible et où régnerait la justice, est compatible avec le respect des principes démocratiques. De manière plus précise, l'expression socialisme démocratique est aujourd'hui principalement employée pour désigner le courant socialiste qui, s'opposant après 1917 au léninisme et à ses pratiques autoritaires et coercitives, s'est progressivement éloigné des conceptions révolutionnaires et du marxisme, pour adopter des positions simplement « réformistes ». Le communisme et le socialisme démocratique sont dès lors devenus des courants clairement distincts. (fr)
 • Sosialisme demokrasi adalah filosofi politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung atas alat produksi, dengan penekanan pada manajemen mandiri dan manajemen demokrasi institusi ekonomi dalam suatu pasar atau suatu bentuk ekonomi sosialis terencana yang terdesentralisasi. Sosialis demokratis menganut bahwa kapitalisme secara inheren tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya sebagai nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Mereka percaya juga bahwa cita-cita tersebut hanya dapat dicapai melalui realisasi . Sosialisme demokratis dapat mendukung politik revolusioner maupun reformis sebagai sarana untuk membangun sosialisme. (in)
 • Socialismo democrático é uma orientação política que propõe a criação de uma economia democrática, baseada na propriedade pública de serviços e/ou meios de produção, empreendida por e para cidadãos conscientes de seus direitos políticos em democracia política. O socialismo democrático surge em oposição a outras correntes que defendem o autoritarismo, totalitarismo partidário e outros métodos forçosos como meio de transição para o socialismo. Atualmente, a expressão “socialismo democrático” é usada para distinguir os socialistas favoráveis a um movimento espontâneo ou a uma mudança gradual em vez de uma revolução organizada e dirigida por uma vanguarda global (leninismo) que operaria com bases no centralismo democrático. (pt)
 • Socjalizm demokratyczny opowiada się za socjalizmem jako ustrojem gospodarczym i demokracją jako formą rządów w państwie. Postuluje, aby środki produkcji były w posiadaniu całej populacji, a władza w rękach ludu kontrolującego w sposób demokratyczny procesy gospodarcze. Demokratyczni socjaliści preferują republikański ustrój państwowy. (pl)
 • Demokratisk socialism är ingen tydligt avgränsad politisk teori utan ett uttryck som ges olika innebörd av olika forskare och politiska grupperingar. Detta kan delvis förklaras med olika tolkning av de ingående begreppen demokrati och socialism. Det som av olika uttolkare definieras som demokratisk socialism kännetecknas av att man eftersträvar: Ofta framhålls demokratisk socialism som något väsensskilt från den centralstyrda socialism som förknippas med till exempel Kina eller Stalintidens Sovjetunionen. (sv)
 • Демократи́ческий социали́зм — социальная, политическая и экономическая философия и идеология, поддерживающая политическую демократию в общественной экономике, с особым упором на экономическую демократию, рабочую демократию и самоуправление работников. Это совокупность социалистических течений, характеризующихся убеждением в том, что построение социалистического общества, в котором существует максимально возможное равенство и где царит справедливость, совместимо с уважением демократических принципов. (ru)
rdfs:label
 • Democratic socialism (en)
 • الاشتراكية الديمقراطية (ar)
 • Socialisme democràtic (ca)
 • Demokratický socialismus (cs)
 • Demokratischer Sozialismus (de)
 • Δημοκρατικός σοσιαλισμός (el)
 • Demokrata socialismo (eo)
 • Socialismo democrático (es)
 • Sozialismo demokratiko (eu)
 • Sosialisme demokratis (in)
 • Socialisme démocratique (fr)
 • Socialismo democratico (it)
 • 민주사회주의 (ko)
 • 民主社会主義 (ja)
 • Socjalizm demokratyczny (pl)
 • Socialismo democrático (pt)
 • Demokratisk socialism (sv)
 • Демократический социализм (ru)
 • 民主社会主义 (zh)
 • Демократичний соціалізм (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:ideology of
is dbo:mainInterest of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:ideology of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:movement of
is dbp:political of
is dbp:purpose of
is dbp:schoolTradition of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License