About: Annunciation

An Entity of Type: holiday, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Annunciation (from Latin annuntiatio), also referred to as the Annunciation to the Blessed Virgin Mary, the Annunciation of Our Lady, or the Annunciation of the Lord, is the Christian celebration of the announcement by the angel Gabriel to Mary that she would conceive and bear a son through a virgin birth and become the mother of Jesus Christ, the Christian Messiah and Son of God, marking the Incarnation. Gabriel told Mary to name her son Jesus, meaning "YHWH is salvation".

Property Value
dbo:abstract
 • عيد البشارة (25 مارس) وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد. (ar)
 • L'Anunciació és, per al cristianisme, l'aparició de l'Arcàngel Gabriel per anunciar a la Verge Maria que seria mare de Jesús, per obra de l'Esperit Sant. és a dir, sense haver tingut relacions sexuals. L'església catòlica celebra la festa de l'Anunciació el 25 de març (just nou mesos abans de Nadal). L'Anunciació ha esdevingut un dels temes més freqüents en l'art cristià occidental.i en la devoció popular constitueix un dels set goigs de Maria. A Natzaret hi ha la basilica de l'Anunciació, erigida al lloc on segons la tradició catòlica romana es va produir l'esdeveniment La primera versió de la història apareix a l'evangeli de Sant Lluc (Lc 1, 26-38). Als evangelis apòcrifs també apareix l'escena, així com a l'Alcorà. La Llegenda Àuria també té un capítol dedicat a l'Anunciació a Maria. (ca)
 • Tradičně Zvěstování Panny Marie, v současné češtině vlastně Zvěstování Panně Marii či christologicky Zvěstování Páně, je biblická událost zaznamenaná v Lukášově evangeliu, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil jí, že počne dítě z Ducha svatého a narodí se jí Syn Boží, kterému má dát jméno Ježíš. Událost se slaví jako církevní svátek vtělení Páně devět měsíců před Vánocemi (dne 25. března). Důvodem k posunutí termínu na pozdější den je slavení Velikonoc, které mají přednost před všemi slavnostmi a svátky liturgického roku – pokud termín slavnosti připadne do okruhu Svatého týdne či Velikonočního třídení, tak se překládá kvůli slavení Velikonoc až do období po skončení Velikonočního oktávu, tj. nejdéle od Květné neděle do neděle Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční), na druhé pondělí po Velikonocích (tedy nejpozději na 9. duben). Některé křesťanské církve jej slaví jako Zvěstování Panny Marie, v katolickém liturgickém kalendáři je tento den uveden jako . Zasvěcení kostelů se v českých zemích nejčastěji uvádí slovy Zvěstování Panny Marie. Jako námět výtvarných děl se událost mnohdy označuje samotným slovem Zvěstování. (cs)
 • Verkündigung des Herrn, lateinisch Annuntiatio Domini, auch Mariä Verkündigung (In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis), ist ein Fest im Kirchenjahr und zugleich die Bezeichnung für das im Lukasevangelium geschilderte Ereignis der Verkündigung durch den Engel Gabriel, dass die Jungfrau Maria den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen und ihn gebären werde. Das Fest am 25. März wird in vielen Konfessionen gefeiert. Ältere Bezeichnungen sind Conceptio Christi (‚Empfängnis Christi‘), Mariä Bekleibung und Ancilla [Domini] (‚Magd [des Herrn]‘). Die biblische Begebenheit ist ein in der christlichen Ikonographie häufig dargestelltes Motiv. Viele Kirchen sind Mariä Verkündigung geweiht. (de)
 • Με την λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς τη Μαριάμ. Επίσης, με τον ίδιο όρο αναφερόμαστε στην εκκλησιαστική θεομητορική εορτή που τελείται την 25η Μαρτίου προς ανάμνηση του γεγονότος αυτού. Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το ευάγγελος (=ευ+άγγελος < αγγέλω) μια πολύ παλαιότερη ελληνική λέξη (Οδύσσεια, ξ 152-153: ως νείται Οδυσσεύς ευαγγέλιον δε μοι έστω [...]). (el)
 • The Annunciation (from Latin annuntiatio), also referred to as the Annunciation to the Blessed Virgin Mary, the Annunciation of Our Lady, or the Annunciation of the Lord, is the Christian celebration of the announcement by the angel Gabriel to Mary that she would conceive and bear a son through a virgin birth and become the mother of Jesus Christ, the Christian Messiah and Son of God, marking the Incarnation. Gabriel told Mary to name her son Jesus, meaning "YHWH is salvation". According to Luke 1:26, the Annunciation occurred "in the sixth month" of Elizabeth's pregnancy with John the Baptist. Many Christians observe this event with the Feast of the Annunciation on 25 March, an approximation of the northern vernal equinox nine full months before Christmas, the ceremonial birthday of Jesus.The Annunciation is a key topic in Christian art in general, as well as in Marian art in the Catholic Church, having been especially prominent during the Middle Ages and Renaissance. A work of art depicting the Annunciation is sometimes itself called an Annunciation. (en)
 • Anunciacio estas kristana festo, memoriganta la anoncon pri la estonta naskiĝo de Jesuo Kristo al ties patrino, Sankta Maria. Kristanoj festas ĝin je la 25-a de marto, naŭ monatojn antaŭ kristnasko. Laŭ la evangelio laŭ Luko (1, 26–38) ĉefanĝelo Gabrielo vizitis Marian kaj anoncis al ŝi, ke ŝi naskos filon nomotan "Jesuo". Kiam Maria kontraŭdiris, ke ŝi ne rilatis al viro, Gabrielo klarigis, ke la gravediĝo okazos pere de la Sankta Spirito. Kiam la 25-a de marto estas en la antaŭ- aŭ post-paska semajno, la latina katolika eklezio prokrastas la feston al la lundo post tiuj du semajnoj. La ortodoksaj kaj orientaj katolikaj eklezioj ne prokrastas la feston, sed aplikas specialan liturgion por konveni al ambaŭ samtagaj festoj. Ankaŭ la eventon de la anonco mem oni nomas anunciacio. Ĝi estas ofta temo de pentraĵoj de malnovaj majstroj. * Anunciacio de Melozzo da Forlì * Anunciacio de Leonardo da Vinci * Anunciacio de Fra Angelico (eo)
 • En el ámbito cristiano se conoce como la Anunciación (del latín annuntiatio), también llamada Anunciación a la Santísima Virgen María, la Anunciación de Nuestra Señora​ o la Anunciación del Señor, en griego, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, al episodio de la vida de la Virgen María en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio de Lucas (Lc 1:26-38). Es entonces cuando el ángel se presenta ante ella y le anuncia su maternidad.​​ (es)
 • Kristautasunean, Deikundea (latinez: annuntiatio nativitatis Christi) Gabriel goiangeruak Mariari Jesusen jaiotza iragarri zioneko Ebanjelioetako pasartea da. (eu)
 • L'Annonciation est un thème couramment représenté dans les arts visuels depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours. Les œuvres qui lui sont consacrées décrivent l'épisode de l'Annonciation au cours duquel l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera mère du Christ. Fréquent en Orient chrétien comme dans l'Europe occidentale, présent occasionnellement dans le monde islamique, ce thème a connu des évolutions importantes lui permettant de développer une riche iconographie. Les artistes ont représenté chacune des étapes de l'Annonciation décrites par l'Évangile selon Luc comme par certains textes apocryphes. Un ange apparaît à Marie, surprise, et lui explique qu'elle concevra le Seigneur non pas avec un homme, mais par l'action du Saint-Esprit. Marie exprime son acceptation et le Christ est alors incarné en elle. Dès l'époque paléochrétienne, dont héritent les mondes byzantin et orthodoxe puis le Moyen Âge latin, la Vierge apparaît assise sur un haut siège ou debout dans un cadre architectural, l'ange arrivant devant elle pour apporter son message. L'Occident, à partir du XIVe et surtout au XVe siècle, multiplie les modes de représentation. L'Annonciation sert en particulier de terrain d'expérimentation pour les techniques de perspective. Le cadre, parfois très intime à cette époque, devient de plus en plus spectaculaire au XVIe siècle sous l'influence du concile de Trente. L'Annonciation est le support de nombreux thèmes iconographiques chrétiens. Les attitudes respectives de Marie et de l'ange expriment la vision des artistes et de leur époque sur la modestie de la Vierge face à l'envoyé du ciel, ou au contraire sur son statut mystique de reine. La représentation de l'Incarnation, mystère essentiel du christianisme, pousse les artistes à recourir à des symboles dont l'étude nourrit l'histoire de l'art jusqu'à nos jours. Enfin, dépassant le cadre strict de l'entrevue entre les deux personnages, les artistes mettent l'Annonciation en parallèle à des épisodes de l'Ancien Testament ou s'appuient sur des textes autres que l'Évangile pour montrer ce qui précède ou suit l'événement décrit par Luc. (fr)
 • Féile Chríostaí is ea Teachtaireacht an Aingilː * La Fhéile Muire san Earrach, nó * Teachtaireacht an Aingil faoi Bhreith an Tiarna, nó Lá Theachtaireacht an Aingil, nó * Sanas na Maighdine Beannaithe Muire, nó Lá Fhéile Muire na Sanaise. Ceiliúrtar an fhéile ar an 25 Márta gach bliain. “Mar níl ní nach féidir le Dia a dhéanamh. Agus is é a dúirt Muire, ‘Féach, is mise searbhónta an Tiarna; go ndéantar liom de réir do bhriathair.’ Agus d'fhág an t‑aingeal ansin í.” Lúcás 1:37 (ga)
 • L’Annonciation est un épisode biblique relaté dans le Nouveau Testament et une fête chrétienne relative à l'annonce de sa maternité divine faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel. (fr)
 • Anunsiasi (dari bahasa Latin annuntiatio; bahasa Inggris: Annunciation; "Pemberitaan Kabar Sukacita"), juga disebut sebagai Kabar Sukacita kepada Santa Perawan Maria (Annunciation to the Blessed Virgin Mary; Annunciation of Our Lady,) atau Kabar Sukacita Tuhan (Annunciation of the Lord), adalah hari besar Kristen untuk mengenang peristiwa pemberitaan malaikat Gabriel kepada Perawan Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, Anak Allah, yang menandai Inkarnasi. Gabriel memberitahu Maria untuk menamakan anaknya Yesus, yang berarti "YHWH adalah keselamatan". Menurut Lukas 1:26, peristiwa Anunsiasi terjadi "dalam bulan yang keenam" kehamilan Elisabet yang sedang mengandung bayi Yohanes Pembaptis. Banyak orang Kristen memperingati acara ini dengan Hari Raya Anunsiasi atau Kabar Sukacita pada tanggal 25 Maret, suatu perkiraan vernal equinox utara sembilan bulan penuh sebelum Natal, upacara hari ulang tahun Yesus.Anunsiasi adalah topik utama dalam seni Kristen pada umumnya, serta di Seni rupa Maria dalam Gereja Katolik, khususnya selama Abad Pertengahan dan Renaisans. Sebuah karya seni yang menggambarkan Kabar Sukacita itu sendiri sering disebut Anunsiasi (Annunciation). (in)
 • L'annunciazione è stato nei secoli un soggetto molto utilizzato dai pittori. (it)
 • L'Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è, nella religione cristiana, l'annuncio del concepimento verginale e della nascita verginale di Gesù che viene fatto a sua madre Maria (per il Vangelo secondo Luca) e a suo padre Giuseppe (per il Vangelo secondo Matteo) dall'arcangelo Gabriele. In alcuni contesti regionali è detta "Conceptio Domini" o "Conceptio Christi" (ponendosi quindi in connessione con la Immacolata Concezione, un'altra importante festa cattolica). Annunciazione (Maestro di Seitenstetten), 1490 circa (it)
 • 수태고지(受胎告知, 개신교), 또는 성모영보(聖母領報, 라틴어: Annunciatio, 가톨릭), 성모희보(聖母喜報, 동방정교회)는 그리스도교의 신약성서에 쓰여 있는 일화 가운데 하나로, 예수의 어머니 소위 성모 마리아에게 가브리엘이 찾아와 성령에 의해 처녀의 몸으로 예수 그리스도를 잉태할 것이라고 고하고, 또 마리아가 그것에 순명하고 받아들인 사건을 말한다. 성모 공경 사상을 배경으로 삼은 그리스도교 문화권의 예술 작품 중에서 반복적으로 이용되는 모티브이기도 하다. 이 사건을 기념하는 의식은 동방 교회에서 먼저 시작되었으며, 중세 즈음에 서방 교회에 전해졌다. 오늘날에도 동방 정교회나 로마 가톨릭교회 등에서는 3월 25일을 이 사건의 축일로 지정하여 기념한다. (ko)
 • 受胎告知(じゅたいこくち、英: Annunciation)とは、キリスト教の聖典である『新約聖書』に書かれているエピソードの1つ。聖告(せいこく)、処女聖マリアのお告げ、生神女福音(しょうしんじょふくいん)とも言う。一般に、処女マリアに天使のガブリエルが降り、マリアが聖霊によってキリストを妊娠したことを告げ、またマリアがそれを受け入れることを告げる出来事である。 マリア崇敬の思想を背景として、キリスト教文化圏の芸術作品の中で繰り返し用いられるモチーフでもある。 これを記念する祭日は東方に始まり、中世に西方につたわった。現在もカトリック教会などでは3月25日、東方教会では4月7日を祭日としている。カトリック教会では「神のお告げ(の祭日)」と呼ぶ。正教会では「生神女福音祭」とし、十二大祭のひとつである。 (ja)
 • Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy – w wyznaniach chrześcijańskich objawienie Marii poprzez anioła Gabriela zapowiedzi narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św. Łukasza. (pl)
 • A Anunciação, também conhecida como Anunciação da Virgem Maria, é a celebração cristã do anúncio pelo Arcanjo Gabriel para a Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo. Apesar da Virgindade perpétua de Maria, Maria milagrosamente conceberia uma criança, que seria chamada de Filho de Deus. Gabriel também disse à Maria que deveria chamar a criança de Jesus ("Salvador"). Muitos cristãos celebram este evento na festa da Anunciação, em 25 de março, exatamente nove meses antes do Natal. De acordo com a Bíblia (em Lucas 1:26), a Anunciação ocorreu no "no sexto mês" da gravidez de Isabel, a prima de Maria e mãe de João Batista. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Ortodoxa mantêm que o evento ocorreu em Nazaré, mas discordam da localização precisa. A Basílica da Anunciação marca o lugar segundo a primeira, enquanto que a está no lugar preferido pela segunda. A Anunciação é também um dos mais importantes temas da arte cristã em geral, particularmente durante a Idade Média e o Renascimento. (pt)
 • Annunciatie (annuntiatie), Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer (Annuntiatio Domini in het Latijn) is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis. In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriël die volgens Luc. 1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. Er bestaan talloze schilderijen van dit tafereel. Het thema was reeds in de vroegchristelijke kunst (catacomben) geliefd. De tekst werd aanvankelijk gevonden in de zogenaamde apocriefe evangeliën, in de latere middeleeuwen gebruikte men deze niet meer, doch die van Lucas. Het fresco van Fra Angelico in het Museo di San Marco in Florence is wellicht een van de bekendste versies. De Germanen en veel andere volken kenden in deze tijd van het jaar, rond de voorjaarsequinox, wanneer de zon boven de evenaar staat, feesten. Soms worden deze feesten in verband gebracht met de datum van Maria-Boodschap, maar daar is geen enkele aanwijzing of reden voor: het is duidelijk dat de datum van Maria-Boodschap afgeleid is van Kerstmis, en daarom negen maanden daarvoor geplaatst is. Als het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer valt tussen Palmzondag en Beloken Pasen, wordt het verplaatst naar de 2de maandag of dinsdag na Pasen.Valt 25 maart op een zondag in de Veertigdagentijd, wordt het verplaatst naar 26 maart. (nl)
 • Anunciação na pintura é uma lista de pinturas que constam na Wikidata sobre o tema bíblico da Anunciação, tema que foi tratado por um grande número dos grandes mestres pintores do passado. A narração da Anunciação é feita no Evangelho de São Lucas (Lucas 1:26–38), sendo um dos mais importantes temas da arte cristã em geral, particularmente durante a Idade Média e o Renascimento. Atualizar a lista automaticamente agora | SPARQL |Pesquisar imagensEsta lista é gerada a partir dos dados do Wikidata e é atualizada periodicamente por um robô.Edições feitas no conteúdo da lista serão removidas na próxima atualização! Fim da lista gerada automaticamente. (pt)
 • Bebådelsen är inom kristendomen det ögonblick i vilket ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon skall föda Guds son, Jesus Kristus. Framställningar av bebådelsen är under medeltiden och renässansen ett av de mest utbredda motiven i den västerländska konsten. Jungfru Marie bebådelsedag firas den 25 mars i samtliga kristna länder och de flesta samfund. (sv)
 • Благовіщення є однією з найпоширеніших тем християнського мистецтва. Перші зображення датуються періодом раннього християнства. У римських катакомбах Прісцилли знаходиться найстаріша з відомих фресок Благовіщення. Вона датується 4-м століттям. У сцені зображенні Діва Марія і ангел Гавриїлом, який повідомляє про непорочне зачаття Сина Божого. Вона є однією з основних у зображення Діви Марії і першою про життя Ісуса Христа. Фрески, що зображують цю сцену, з'являлися в римсько-католицьких маріанських церквах протягом століть, і це тема, якою займаються багато художників. (uk)
 • Благове́щение Пресвятой Богородицы (церк.-слав. Благовѣ́щенїе; калька греч. Εὐαγγελισμός [τῆς Θεοτόκου]; лат. Annuntiatio — возвещение) — евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Иисуса Христа. В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и некоторые иные празднуют Благовещение 25 марта (7 апреля) по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 25 марта по юлианскому календарю соответствует 7 апреля по григорианскому). Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Чешских земель и Словакии, Американская, а также Католическая церковь и протестантские деноминации празднуют 25 марта по григорианскому календарю. (ru)
 • 聖母領報(英語:Annunciation;拉丁語:Annuntiatio nativitatis Christi;在古老教曆又称为聖子降孕瞻禮、救贖之始節、基督成胎節,聖公會譯童貞女馬利亞聞報,基督新教稱天使報喜)在基督教,指天使加百列(嘉俾額爾天使)向聖母瑪利亞告知她将受聖神降孕而誕下聖子耶穌。 聖經記載這一事件發生于聖母瑪利亞的親戚依撒伯爾懷孕六個月之際。聖誕節以及其他節日,也以聖母領報節為根據,3月25日為聖子降孕節,如此推算40周之後的前後一段時間應該就是聖誕節。不過因爲曆法不同,東正教及其他東方教會中這一日子相當于公曆的4月6日或7日。 由于3月25日接近春分(晝夜平分點),因而包括英國在內世界的許多地方將這一天當作新年,稱爲Lady Day。羅馬天主教會與東方正教會都同意這一事件發生在納匝肋,但對具體地點則有分歧。前者以所在位置為準,後者則以為準。 聖母領報節的起源可以追溯至431年正式宣布瑪利亞為天主之母的厄弗所大公會議時代。在基督教藝術與,這是非常重要的主題,特別是在中世紀與文藝復興時期。 (zh)
 • Благові́щення (грец. Εὐαγγελισμός; лат. Annuntiatio) — у християнстві блага вістка від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого, Месію. Також — християнське свято, що відзначає цю подію. Згадується у Новому Заповіті (Лк. 1:26–38). У західній традиції має найвищий статус торжества. У східній традиції входить до ряду дванадесятих свят; третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового. Святкується 25 березня за григоріанським і новоюліанським календарями Західною та більшістю Східних церков, близько до весняного рівнодення, у частини Східних церков — 1 (7) квітня за юліанським календарем. У звичаях європейських народів асоціювалося з приходом весни, початком нового землеробського року. В англійській традиції свято називалося «Днем Марії» (англ. Lady Day) і позначало початок англійського Нового року до 1752 року. Одна з провідних тем у християнському іконописі та європейському живописі. Від слів благої звістки Гавриїла походить християнська молитва «Ave Maria». Також — Благові́щення Госпо́днє (лат. Annuntiatio Domini), (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 469097 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20308 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124907473 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • عيد البشارة (25 مارس) وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد. (ar)
 • Με την λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς τη Μαριάμ. Επίσης, με τον ίδιο όρο αναφερόμαστε στην εκκλησιαστική θεομητορική εορτή που τελείται την 25η Μαρτίου προς ανάμνηση του γεγονότος αυτού. Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το ευάγγελος (=ευ+άγγελος < αγγέλω) μια πολύ παλαιότερη ελληνική λέξη (Οδύσσεια, ξ 152-153: ως νείται Οδυσσεύς ευαγγέλιον δε μοι έστω [...]). (el)
 • En el ámbito cristiano se conoce como la Anunciación (del latín annuntiatio), también llamada Anunciación a la Santísima Virgen María, la Anunciación de Nuestra Señora​ o la Anunciación del Señor, en griego, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, al episodio de la vida de la Virgen María en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio de Lucas (Lc 1:26-38). Es entonces cuando el ángel se presenta ante ella y le anuncia su maternidad.​​ (es)
 • Kristautasunean, Deikundea (latinez: annuntiatio nativitatis Christi) Gabriel goiangeruak Mariari Jesusen jaiotza iragarri zioneko Ebanjelioetako pasartea da. (eu)
 • Féile Chríostaí is ea Teachtaireacht an Aingilː * La Fhéile Muire san Earrach, nó * Teachtaireacht an Aingil faoi Bhreith an Tiarna, nó Lá Theachtaireacht an Aingil, nó * Sanas na Maighdine Beannaithe Muire, nó Lá Fhéile Muire na Sanaise. Ceiliúrtar an fhéile ar an 25 Márta gach bliain. “Mar níl ní nach féidir le Dia a dhéanamh. Agus is é a dúirt Muire, ‘Féach, is mise searbhónta an Tiarna; go ndéantar liom de réir do bhriathair.’ Agus d'fhág an t‑aingeal ansin í.” Lúcás 1:37 (ga)
 • L’Annonciation est un épisode biblique relaté dans le Nouveau Testament et une fête chrétienne relative à l'annonce de sa maternité divine faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel. (fr)
 • L'annunciazione è stato nei secoli un soggetto molto utilizzato dai pittori. (it)
 • L'Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è, nella religione cristiana, l'annuncio del concepimento verginale e della nascita verginale di Gesù che viene fatto a sua madre Maria (per il Vangelo secondo Luca) e a suo padre Giuseppe (per il Vangelo secondo Matteo) dall'arcangelo Gabriele. In alcuni contesti regionali è detta "Conceptio Domini" o "Conceptio Christi" (ponendosi quindi in connessione con la Immacolata Concezione, un'altra importante festa cattolica). Annunciazione (Maestro di Seitenstetten), 1490 circa (it)
 • 수태고지(受胎告知, 개신교), 또는 성모영보(聖母領報, 라틴어: Annunciatio, 가톨릭), 성모희보(聖母喜報, 동방정교회)는 그리스도교의 신약성서에 쓰여 있는 일화 가운데 하나로, 예수의 어머니 소위 성모 마리아에게 가브리엘이 찾아와 성령에 의해 처녀의 몸으로 예수 그리스도를 잉태할 것이라고 고하고, 또 마리아가 그것에 순명하고 받아들인 사건을 말한다. 성모 공경 사상을 배경으로 삼은 그리스도교 문화권의 예술 작품 중에서 반복적으로 이용되는 모티브이기도 하다. 이 사건을 기념하는 의식은 동방 교회에서 먼저 시작되었으며, 중세 즈음에 서방 교회에 전해졌다. 오늘날에도 동방 정교회나 로마 가톨릭교회 등에서는 3월 25일을 이 사건의 축일로 지정하여 기념한다. (ko)
 • 受胎告知(じゅたいこくち、英: Annunciation)とは、キリスト教の聖典である『新約聖書』に書かれているエピソードの1つ。聖告(せいこく)、処女聖マリアのお告げ、生神女福音(しょうしんじょふくいん)とも言う。一般に、処女マリアに天使のガブリエルが降り、マリアが聖霊によってキリストを妊娠したことを告げ、またマリアがそれを受け入れることを告げる出来事である。 マリア崇敬の思想を背景として、キリスト教文化圏の芸術作品の中で繰り返し用いられるモチーフでもある。 これを記念する祭日は東方に始まり、中世に西方につたわった。現在もカトリック教会などでは3月25日、東方教会では4月7日を祭日としている。カトリック教会では「神のお告げ(の祭日)」と呼ぶ。正教会では「生神女福音祭」とし、十二大祭のひとつである。 (ja)
 • Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy – w wyznaniach chrześcijańskich objawienie Marii poprzez anioła Gabriela zapowiedzi narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św. Łukasza. (pl)
 • Bebådelsen är inom kristendomen det ögonblick i vilket ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon skall föda Guds son, Jesus Kristus. Framställningar av bebådelsen är under medeltiden och renässansen ett av de mest utbredda motiven i den västerländska konsten. Jungfru Marie bebådelsedag firas den 25 mars i samtliga kristna länder och de flesta samfund. (sv)
 • Благовіщення є однією з найпоширеніших тем християнського мистецтва. Перші зображення датуються періодом раннього християнства. У римських катакомбах Прісцилли знаходиться найстаріша з відомих фресок Благовіщення. Вона датується 4-м століттям. У сцені зображенні Діва Марія і ангел Гавриїлом, який повідомляє про непорочне зачаття Сина Божого. Вона є однією з основних у зображення Діви Марії і першою про життя Ісуса Христа. Фрески, що зображують цю сцену, з'являлися в римсько-католицьких маріанських церквах протягом століть, і це тема, якою займаються багато художників. (uk)
 • 聖母領報(英語:Annunciation;拉丁語:Annuntiatio nativitatis Christi;在古老教曆又称为聖子降孕瞻禮、救贖之始節、基督成胎節,聖公會譯童貞女馬利亞聞報,基督新教稱天使報喜)在基督教,指天使加百列(嘉俾額爾天使)向聖母瑪利亞告知她将受聖神降孕而誕下聖子耶穌。 聖經記載這一事件發生于聖母瑪利亞的親戚依撒伯爾懷孕六個月之際。聖誕節以及其他節日,也以聖母領報節為根據,3月25日為聖子降孕節,如此推算40周之後的前後一段時間應該就是聖誕節。不過因爲曆法不同,東正教及其他東方教會中這一日子相當于公曆的4月6日或7日。 由于3月25日接近春分(晝夜平分點),因而包括英國在內世界的許多地方將這一天當作新年,稱爲Lady Day。羅馬天主教會與東方正教會都同意這一事件發生在納匝肋,但對具體地點則有分歧。前者以所在位置為準,後者則以為準。 聖母領報節的起源可以追溯至431年正式宣布瑪利亞為天主之母的厄弗所大公會議時代。在基督教藝術與,這是非常重要的主題,特別是在中世紀與文藝復興時期。 (zh)
 • L'Anunciació és, per al cristianisme, l'aparició de l'Arcàngel Gabriel per anunciar a la Verge Maria que seria mare de Jesús, per obra de l'Esperit Sant. és a dir, sense haver tingut relacions sexuals. L'església catòlica celebra la festa de l'Anunciació el 25 de març (just nou mesos abans de Nadal). L'Anunciació ha esdevingut un dels temes més freqüents en l'art cristià occidental.i en la devoció popular constitueix un dels set goigs de Maria. A Natzaret hi ha la basilica de l'Anunciació, erigida al lloc on segons la tradició catòlica romana es va produir l'esdeveniment (ca)
 • Tradičně Zvěstování Panny Marie, v současné češtině vlastně Zvěstování Panně Marii či christologicky Zvěstování Páně, je biblická událost zaznamenaná v Lukášově evangeliu, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil jí, že počne dítě z Ducha svatého a narodí se jí Syn Boží, kterému má dát jméno Ježíš. (cs)
 • The Annunciation (from Latin annuntiatio), also referred to as the Annunciation to the Blessed Virgin Mary, the Annunciation of Our Lady, or the Annunciation of the Lord, is the Christian celebration of the announcement by the angel Gabriel to Mary that she would conceive and bear a son through a virgin birth and become the mother of Jesus Christ, the Christian Messiah and Son of God, marking the Incarnation. Gabriel told Mary to name her son Jesus, meaning "YHWH is salvation". (en)
 • Anunciacio estas kristana festo, memoriganta la anoncon pri la estonta naskiĝo de Jesuo Kristo al ties patrino, Sankta Maria. Kristanoj festas ĝin je la 25-a de marto, naŭ monatojn antaŭ kristnasko. Laŭ la evangelio laŭ Luko (1, 26–38) ĉefanĝelo Gabrielo vizitis Marian kaj anoncis al ŝi, ke ŝi naskos filon nomotan "Jesuo". Kiam Maria kontraŭdiris, ke ŝi ne rilatis al viro, Gabrielo klarigis, ke la gravediĝo okazos pere de la Sankta Spirito. Ankaŭ la eventon de la anonco mem oni nomas anunciacio. Ĝi estas ofta temo de pentraĵoj de malnovaj majstroj. * Anunciacio de Melozzo da Forlì * * (eo)
 • Verkündigung des Herrn, lateinisch Annuntiatio Domini, auch Mariä Verkündigung (In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis), ist ein Fest im Kirchenjahr und zugleich die Bezeichnung für das im Lukasevangelium geschilderte Ereignis der Verkündigung durch den Engel Gabriel, dass die Jungfrau Maria den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen und ihn gebären werde. (de)
 • L'Annonciation est un thème couramment représenté dans les arts visuels depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours. Les œuvres qui lui sont consacrées décrivent l'épisode de l'Annonciation au cours duquel l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera mère du Christ. Fréquent en Orient chrétien comme dans l'Europe occidentale, présent occasionnellement dans le monde islamique, ce thème a connu des évolutions importantes lui permettant de développer une riche iconographie. Marie exprime son acceptation et le Christ est alors incarné en elle. (fr)
 • Anunsiasi (dari bahasa Latin annuntiatio; bahasa Inggris: Annunciation; "Pemberitaan Kabar Sukacita"), juga disebut sebagai Kabar Sukacita kepada Santa Perawan Maria (Annunciation to the Blessed Virgin Mary; Annunciation of Our Lady,) atau Kabar Sukacita Tuhan (Annunciation of the Lord), adalah hari besar Kristen untuk mengenang peristiwa pemberitaan malaikat Gabriel kepada Perawan Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, Anak Allah, yang menandai Inkarnasi. Gabriel memberitahu Maria untuk menamakan anaknya Yesus, yang berarti "YHWH adalah keselamatan". (in)
 • Annunciatie (annuntiatie), Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer (Annuntiatio Domini in het Latijn) is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis. In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriël die volgens Luc. 1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. (nl)
 • Благове́щение Пресвятой Богородицы (церк.-слав. Благовѣ́щенїе; калька греч. Εὐαγγελισμός [τῆς Θεοτόκου]; лат. Annuntiatio — возвещение) — евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Иисуса Христа. (ru)
 • A Anunciação, também conhecida como Anunciação da Virgem Maria, é a celebração cristã do anúncio pelo Arcanjo Gabriel para a Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo. Apesar da Virgindade perpétua de Maria, Maria milagrosamente conceberia uma criança, que seria chamada de Filho de Deus. Gabriel também disse à Maria que deveria chamar a criança de Jesus ("Salvador"). Muitos cristãos celebram este evento na festa da Anunciação, em 25 de março, exatamente nove meses antes do Natal. De acordo com a Bíblia (em Lucas 1:26), a Anunciação ocorreu no "no sexto mês" da gravidez de Isabel, a prima de Maria e mãe de João Batista. (pt)
 • Anunciação na pintura é uma lista de pinturas que constam na Wikidata sobre o tema bíblico da Anunciação, tema que foi tratado por um grande número dos grandes mestres pintores do passado. A narração da Anunciação é feita no Evangelho de São Lucas (Lucas 1:26–38), sendo um dos mais importantes temas da arte cristã em geral, particularmente durante a Idade Média e o Renascimento. Fim da lista gerada automaticamente. (pt)
 • Благові́щення (грец. Εὐαγγελισμός; лат. Annuntiatio) — у християнстві блага вістка від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого, Месію. Також — християнське свято, що відзначає цю подію. Згадується у Новому Заповіті (Лк. 1:26–38). У західній традиції має найвищий статус торжества. У східній традиції входить до ряду дванадесятих свят; третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового. Святкується 25 березня за григоріанським і новоюліанським календарями Західною та більшістю Східних церков, близько до весняного рівнодення, у частини Східних церков — 1 (7) квітня за юліанським календарем. У звичаях європейських народів асоціювалося з приходом весни, початком нового землеробського року. В англійській трад (uk)
rdfs:label
 • Annunciation (en)
 • البشارة (ar)
 • Anunciació (ca)
 • Zvěstování Panny Marie (cs)
 • Verkündigung des Herrn (de)
 • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (el)
 • Anunciacio (eo)
 • Anunciación (es)
 • Deikundea (eu)
 • Annonciation (fr)
 • La Fhéile Muire san Earrach (ga)
 • Anunsiasi (in)
 • L'Annonciation (fr)
 • Annunciazione nell'arte (it)
 • Annunciazione (it)
 • 수태고지 (ko)
 • 受胎告知 (ja)
 • Annunciatie (nl)
 • Zwiastowanie Pańskie (pl)
 • Anunciação (pt)
 • Anunciação na pintura (pt)
 • Благовещение Пресвятой Богородицы (ru)
 • Bebådelsen (sv)
 • 圣母领报 (zh)
 • Благовіщення (uk)
 • Благовіщення в християнському мистецтві (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:saint of
is dbo:similar of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blankInfoSec of
is dbp:dedication of
is dbp:occasion of
is dbp:patron of
is dbp:relatedto of
is dbp:saint of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License