A university (Latin: universitas, 'a whole') is an institution of higher (or tertiary) education and research, which awards academic degrees in various academic disciplines. Universities typically provide undergraduate education and postgraduate education. The word university is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "community of teachers and scholars". The modern university system has roots in the European medieval university, which was created in Italy and evolved from cathedral schools for the clergy during the High Middle Ages.

Property Value
dbo:abstract
 • الجامعة هي مؤسسة للتعليم العالي والأبحاث، وتمنح شهادات أو لخريجيها. وهي توفر دراسة من المستوى الثالث والرابع (كاستكمال للدراسة المدرسة الابتدائية والثانوية). وكلمة جامعة مشتقة من كلمة الجمع والاجتماع، كما كلمة جامع، ففيها يجتمع الناس للعلم. (ar)
 • Una universitat (del llatí universitas, -atis) és una institució dedicada a l'ensenyament integrada per diferents centres, anomenats facultats o col·legis, on s'imparteixen estudis superiors de diferents sabers i s'hi atorguen els títols corresponents. Habitualment, també es dedica a l'àmbit de la investigació. La universitat moderna té el seu origen als segles XII i XIII, com a evolució de les escoles catedralícies i monàstiques. (ca)
 • Univerzita (z lat. universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) je tradiční označení samosprávné vysoké školy, která poskytovala nejvyšší stupeň vzdělání v rozmanitých oborech. V České republice je název univerzita vyhrazen vysokým školám univerzitního typu, které se věnují jak vzdělávací, tak také vědecké, badatelské nebo jiné tvůrčí činnosti, uskutečňují všechny typy studijních programů – tedy i programy doktorské – a rovněž udělují nejvyšší tituly. (cs)
 • To πανεπιστήμιο είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στις λατινογενείς γλώσσες η λέξη που χρησιμοποιείται για το πανεπιστήμιο προέρχεται από το λατινικό universitas, που σημαίνει ομάδα και σωματείο, καθώς οι πρώτοι μεσαιωνικοί δάσκαλοι της Ευρώπης ήταν συχνά οργανωμένοι σε σωματεία, μέσω των οποίων κανονιζόταν η μίσθωσή τους. (el)
 • Universitato estas institucio de instruado kaj esploro, kiu koncedas akademian diplomon en ĉiuj niveloj (bakalaŭro, licenciulo, kaj doktoro) en pluraj temoj. Universitato provizas ambaŭ kaj . Laŭ Francisko Azorín universitato estas Plej alta lerneja institucio por instrui diversajn branĉojn de la scio (fakultatoj). Li indikas etimologion el la latina universitas, el unu + versas (unu diversa). (eo)
 • Universitäten (vom lateinischen universitas magistrorum et scolarium, „Gemeinschaft der Lehrer und Schüler“, später im Sinne Humboldts für universitas litterarum, „Gesamtheit der Wissenschaften“) sind Hochschulen mit Promotionsrecht, die früher als wissenschaftliche Hochschulen bezeichnet wurden, die der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre und Studium dienen, aber ihren Studenten auch praxisorientiert Berufsqualifikationen vermitteln sollen. Neben den Volluniversitäten, die ein breites Fächerspektrum (Universalität) anbieten und mehrere zehntausend Studierende haben können (Massenuniversität), gibt es auch kleinere staatliche und Privatuniversitäten, die meist auf wenige Fächer spezialisiert sind und deren Anzahl an Immatrikulierten eher im vierstelligen Bereich liegt. Als älteste Universität der Welt im modernen Sinne wird gemeinhin die Universität Bologna in Italien gezählt (ein Prototyp war die Schule von Salerno), wohingegen die Universität Oxford die älteste englische, die Universität Harvard die älteste in den Vereinigten Staaten, die National Universität Mexicos (UNAM) die älteste des amerikanischen Kontinents und die Universität Heidelberg die älteste deutsche darstellen. (de)
 • Una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus.​ La universidad moderna tiene su origen en las universidades de los siglos XII Y XIII, las cuales son un desarrollo de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas.​ (es)
 • Unibertsitatea goi hezkuntzan eta ikerkuntzan diharduen ikastegi eta erakundeen multzo bat da. Alor humanistiko, zientifiko guztietan jakinduria gorde, ezaguera berriak sortu eta horiek transmititzeaz gainera, unibertsitateek funtsezko zeregina bete izan dute gizartean, kultura eta politikaren oinarriak zabalduz eta finkatuz. Antzinatik zibilizazio guztietan euren gobernu, ekonomia, armada eta bestelako goi-jakintzetarako ikastegiak eta irakasleak izan badira ere, egun mundu osoan nagusi den unibertsitate eredua Erdi Aroko Europan abiarazitakoa da; orduan sortutako Paris, Salamanca, Oxford, Cambridge eta beste zenbait hirietako unibertsitateetan irakasleak eta euren autonomia ziren nagusi. (eu)
 • Is institiúid ardoideachais agus taighde í an ollscoil, a bhronnann céimeanna acadúla. Cuireann ollscoil oideachas tríú leibhéal agus ceathrú leibhéal ar fáil. (ga)
 • Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Kata universitas berasal dari bahasa Latin universitas magistrorum et scholarium, yang berarti "komunitas guru dan akademisi". Pendahulu universitas sudah ada lama di Asia dan Afrika, akan tetapi sistem universitas modern berakar pada universitas Abad Pertengahan di Eropa, yang diciptakan di Italia dan pada dasarnya berakar pada Sekolah Kristen untuk pendeta di masa Abad Pertengahan Tinggi. (in)
 • L'università (dal latino universitas, -atis: comunità, corporazione, associazione) è un modello d'istruzione originatosi nel Medioevo. L'istituto ha le sue origini nelle chiese e nei conventi europei dove, attorno all'XI secolo, iniziarono a tenersi lezioni, con letture e commento di testi filosofici e giuridici, e presso di essi, o in genere attorno a grandi personalità ecclesiastiche, varie categorie di docenti e studenti cominciarono a organizzarsi in .corporazioni o universitates. Oggi con tale termine si intendono degli enti didattici operanti nel campo dell'istruzione terziaria, della ricerca e delle attività culturali. (it)
 • Une université est une institution d'enseignements supérieurs, d'études et de recherches, constituée par la réunion de divers établissements nommés suivant les traditions « collèges » ou « facultés », « instituts », « départements », « centres », « sections », « unités » ou écoles spécifiques, mais aussi bibliothèque ou atelier, médiathèque ou musée… formant un ensemble administratif cohérent avec un statut de droit défini, public, privé ou éventuellement mixte. Sous cette égide légale et administrative sont ainsi rassemblées ou monopolisées la production (recherche), la conservation (publications et bibliothèques) et la transmission (études supérieures) de différents champs choisis d'études et de connaissance. Le mot universitas attesté entre 1214 et 1218 en latin médiéval, dans la pratique de juristes, désigne une communauté, une assemblée ou une corporation, ici, de maîtres et/ou d'élèves universitas magistrorum et scolarium, il est emprunté au vocabulaire des organisations marchandes, en particulier des guildes de commerce et corporations régulant des activités de services marchands. Ces corporations universitaires spécifiques ne caractérisent les premières et rares concentrations d'écoles d'enseignement supérieur de l'Europe méridionale et occidentale qu'à partir de la fin du premier tiers du XIIIe siècle. Il s'agit d'un statut qui permet de faire face aux autorités de l'école ecclésiastique, aux bourgeois de la ville réunis en assemblées ou en communes, voire au besoin à l'autoritarisme régalien ou papal. Aux États-Unis, au moment où les universités de ce pays commençaient leur ascension qui devait les mener au niveau qu'elles ont aujourd'hui, Peirce, un philosophe américain, a défini en 1891 l'université comme « une association d’hommes […] dotée et privilégiée par l’État, en sorte que le peuple puisse recevoir une formation [guidance] intellectuelle et que les problèmes théoriques qui surgissent au cours du développement de la civilisation puissent être résolus ». La définition de Peirce renvoie au latin classique où l'expression universitas hominorum (« association d'hommes ») désigne ce que nous nommons aujourd'hui une personne morale ou une personne juridique. L'entrée à l'université est généralement restreinte à ceux qui ont préalablement un diplôme d'enseignement secondaire. Le nombre d'étudiants dans les universités du monde est monté en flèche pendant tout le XXe siècle, spécialement depuis la Seconde Guerre mondiale. De nos jours un bon fonctionnement des universités et plus généralement de l'enseignement supérieur peut être considéré comme un atout économique. Aussi les grands pays européens, pour soutenir la compétition internationale, se sont-ils lancés depuis une dizaine d'années dans un mouvement de réflexion et de réforme de leurs universités. (fr)
 • 大学(だいがく、英: college、university)は、学術研究および教育における高等教育機関である。 日本の現在の学校教育制度では、高等学校もしくは中等教育学校卒業者、通常の課程による12年の特別教育を修了した者、またはこれと同等以上の学力を有する者を対象に専門的な高等教育を行うものとされている。学生の教育課程と修了要件の充足に応じて学位(短期大学士、学士、修士、専門職学位、博士)の学位授与を行う(なお、学位の名称・定義も国や地域によって異なる)。 (ja)
 • 대학(大學, 영어: university, 라틴어: universitas: "전체"라는 의미)은 다양한 학문 분야에서 학위를 수여하는 고등교육 및 연구기관 이다. 교육기관을 초등·중등·고등으로 나눠보았을 때 최고 교육기관이 된다. 국가나 제도에 따라 다르나, 일반적으로 모든 과정을 수료한 경우 학위나 을 수여한다. 대학이라는 단어는 라틴어 universitas magistrorum et scholarium에서 파생된 것으로, 대략 "교사와 학자의 공동체"를 의미한다. 전례는 아시아와 아프리카에 존재했지만, 현대의 대학체계는 중세 시대 이탈리아의 성직자(clergy)를 위한 대성당 학교에서 진화한 유럽의 중세 대학에 뿌리를 두고 있다. 대한민국에서는 학부 과정과 대학원 과정을 포함하는 용어이나 좁은 의미로는 학부 과정만을 이야기한다. 에서는 고등교육법상 학교의 종류와 무관하게 대학(大學) 또는 대학교(大學校)라는 명칭을 쓸 수 있다고 하였는데 대학교(大學校)는 대한민국에서만 쓰이는 한국제 한자어로, 다른 한자 문화권 국가에서는 대학의 의미로는 통용되지 않는다. (ko)
 • A university (Latin: universitas, 'a whole') is an institution of higher (or tertiary) education and research, which awards academic degrees in various academic disciplines. Universities typically provide undergraduate education and postgraduate education. The word university is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "community of teachers and scholars". The modern university system has roots in the European medieval university, which was created in Italy and evolved from cathedral schools for the clergy during the High Middle Ages. (en)
 • Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zij verzorgt academische opleidingen en verleent academische graden. (nl)
 • Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium, 'ogół nauczycieli i uczniów') – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. W Polsce wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki: * humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych * matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych * biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. Cechą charakterystyczną uniwersytetów jest autonomia, która sprowadza się do stanowienia rozległych uprawnień statutowych o charakterze samorządowym. Cechą uniwersytetów jest również wolność akademicka, czyli wolność nauki i nauczania. (pl)
 • Uma universidade é uma instituição de ensino superior pluridisciplinar e de formação de quadros profissionais de nível superior, de investigação, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Uma universidade fornece educação tanto terciária (graduação) quanto quaternária (pós-graduação). Segundo Mazzari Júnior "as universidades gozam de autonomia para executar suas finalidades, em estrita observância ao texto constitucional, porém este direito não proíbe o Estado de verificar o uso desta prerrogativa nas atividades que lhes são próprias." (pt)
 • Университе́т (от нем. Universität, которое, в свою очередь, произошло от лат. universitas — совокупность, общность) — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам. Как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу. Многие современные университеты действуют как учебно-научно-практические комплексы. Университеты объединяют в своём составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность различных дисциплин, составляющих основы научного знания. (ru)
 • Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning. I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. Sedan 2010 är vetenskapsområdena avskaffade, och det är numera regeringen som beslutar om en statlig högskola har rätt att kalla sig universitet. Den äldre fakultetsindelningen har inte längre någon betydelse i Sverige. Ordet universitet kommer etymologiskt sett från latin, universitas, helhet eller samfund, och är i detta perspektiv en förkortning av universitas magistrorum et scholarium, samling av mästare och lärjungar. Detta har dylika lärosäten kallats sedan 1200-talet. Dessförinnan kallades de i den latinskspråkiga delen av den medeltida världen studium generale. (sv)
 • 大學是提供教學和研究條件,授權頒發學位的高等教育機構。現代的大學通常包括授予學士學位的一個本科生院,下設不同學院及學系,以及授予碩士和博士學位的研究生院或研究所。 (zh)
 • Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas — «сукупність», universitas magistrorum et scholarium — сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) — автономний заклад вищої освіти, тип якого сформувався в Європі за середньовіччя. В університеті об'єднується низка факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, природничих і гуманітарних наук. Крім освітньої функції університети є науковими установами, в яких викладачі спільно зі студентами виконують наукові дослідження. Провідні університети мають свої видавництва, де друкують навчальну та наукову літературу. Традиційно університети мають привілей надавати своїм студентам та аспірантам наукові ступені бакалаврів, магістрів та докторів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 19725260 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 67954 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986633607 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الجامعة هي مؤسسة للتعليم العالي والأبحاث، وتمنح شهادات أو لخريجيها. وهي توفر دراسة من المستوى الثالث والرابع (كاستكمال للدراسة المدرسة الابتدائية والثانوية). وكلمة جامعة مشتقة من كلمة الجمع والاجتماع، كما كلمة جامع، ففيها يجتمع الناس للعلم. (ar)
 • Una universitat (del llatí universitas, -atis) és una institució dedicada a l'ensenyament integrada per diferents centres, anomenats facultats o col·legis, on s'imparteixen estudis superiors de diferents sabers i s'hi atorguen els títols corresponents. Habitualment, també es dedica a l'àmbit de la investigació. La universitat moderna té el seu origen als segles XII i XIII, com a evolució de les escoles catedralícies i monàstiques. (ca)
 • Univerzita (z lat. universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) je tradiční označení samosprávné vysoké školy, která poskytovala nejvyšší stupeň vzdělání v rozmanitých oborech. V České republice je název univerzita vyhrazen vysokým školám univerzitního typu, které se věnují jak vzdělávací, tak také vědecké, badatelské nebo jiné tvůrčí činnosti, uskutečňují všechny typy studijních programů – tedy i programy doktorské – a rovněž udělují nejvyšší tituly. (cs)
 • To πανεπιστήμιο είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στις λατινογενείς γλώσσες η λέξη που χρησιμοποιείται για το πανεπιστήμιο προέρχεται από το λατινικό universitas, που σημαίνει ομάδα και σωματείο, καθώς οι πρώτοι μεσαιωνικοί δάσκαλοι της Ευρώπης ήταν συχνά οργανωμένοι σε σωματεία, μέσω των οποίων κανονιζόταν η μίσθωσή τους. (el)
 • Universitato estas institucio de instruado kaj esploro, kiu koncedas akademian diplomon en ĉiuj niveloj (bakalaŭro, licenciulo, kaj doktoro) en pluraj temoj. Universitato provizas ambaŭ kaj . Laŭ Francisko Azorín universitato estas Plej alta lerneja institucio por instrui diversajn branĉojn de la scio (fakultatoj). Li indikas etimologion el la latina universitas, el unu + versas (unu diversa). (eo)
 • Una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus.​ La universidad moderna tiene su origen en las universidades de los siglos XII Y XIII, las cuales son un desarrollo de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas.​ (es)
 • Unibertsitatea goi hezkuntzan eta ikerkuntzan diharduen ikastegi eta erakundeen multzo bat da. Alor humanistiko, zientifiko guztietan jakinduria gorde, ezaguera berriak sortu eta horiek transmititzeaz gainera, unibertsitateek funtsezko zeregina bete izan dute gizartean, kultura eta politikaren oinarriak zabalduz eta finkatuz. Antzinatik zibilizazio guztietan euren gobernu, ekonomia, armada eta bestelako goi-jakintzetarako ikastegiak eta irakasleak izan badira ere, egun mundu osoan nagusi den unibertsitate eredua Erdi Aroko Europan abiarazitakoa da; orduan sortutako Paris, Salamanca, Oxford, Cambridge eta beste zenbait hirietako unibertsitateetan irakasleak eta euren autonomia ziren nagusi. (eu)
 • Is institiúid ardoideachais agus taighde í an ollscoil, a bhronnann céimeanna acadúla. Cuireann ollscoil oideachas tríú leibhéal agus ceathrú leibhéal ar fáil. (ga)
 • Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Kata universitas berasal dari bahasa Latin universitas magistrorum et scholarium, yang berarti "komunitas guru dan akademisi". Pendahulu universitas sudah ada lama di Asia dan Afrika, akan tetapi sistem universitas modern berakar pada universitas Abad Pertengahan di Eropa, yang diciptakan di Italia dan pada dasarnya berakar pada Sekolah Kristen untuk pendeta di masa Abad Pertengahan Tinggi. (in)
 • L'università (dal latino universitas, -atis: comunità, corporazione, associazione) è un modello d'istruzione originatosi nel Medioevo. L'istituto ha le sue origini nelle chiese e nei conventi europei dove, attorno all'XI secolo, iniziarono a tenersi lezioni, con letture e commento di testi filosofici e giuridici, e presso di essi, o in genere attorno a grandi personalità ecclesiastiche, varie categorie di docenti e studenti cominciarono a organizzarsi in .corporazioni o universitates. Oggi con tale termine si intendono degli enti didattici operanti nel campo dell'istruzione terziaria, della ricerca e delle attività culturali. (it)
 • 大学(だいがく、英: college、university)は、学術研究および教育における高等教育機関である。 日本の現在の学校教育制度では、高等学校もしくは中等教育学校卒業者、通常の課程による12年の特別教育を修了した者、またはこれと同等以上の学力を有する者を対象に専門的な高等教育を行うものとされている。学生の教育課程と修了要件の充足に応じて学位(短期大学士、学士、修士、専門職学位、博士)の学位授与を行う(なお、学位の名称・定義も国や地域によって異なる)。 (ja)
 • 대학(大學, 영어: university, 라틴어: universitas: "전체"라는 의미)은 다양한 학문 분야에서 학위를 수여하는 고등교육 및 연구기관 이다. 교육기관을 초등·중등·고등으로 나눠보았을 때 최고 교육기관이 된다. 국가나 제도에 따라 다르나, 일반적으로 모든 과정을 수료한 경우 학위나 을 수여한다. 대학이라는 단어는 라틴어 universitas magistrorum et scholarium에서 파생된 것으로, 대략 "교사와 학자의 공동체"를 의미한다. 전례는 아시아와 아프리카에 존재했지만, 현대의 대학체계는 중세 시대 이탈리아의 성직자(clergy)를 위한 대성당 학교에서 진화한 유럽의 중세 대학에 뿌리를 두고 있다. 대한민국에서는 학부 과정과 대학원 과정을 포함하는 용어이나 좁은 의미로는 학부 과정만을 이야기한다. 에서는 고등교육법상 학교의 종류와 무관하게 대학(大學) 또는 대학교(大學校)라는 명칭을 쓸 수 있다고 하였는데 대학교(大學校)는 대한민국에서만 쓰이는 한국제 한자어로, 다른 한자 문화권 국가에서는 대학의 의미로는 통용되지 않는다. (ko)
 • A university (Latin: universitas, 'a whole') is an institution of higher (or tertiary) education and research, which awards academic degrees in various academic disciplines. Universities typically provide undergraduate education and postgraduate education. The word university is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "community of teachers and scholars". The modern university system has roots in the European medieval university, which was created in Italy and evolved from cathedral schools for the clergy during the High Middle Ages. (en)
 • Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zij verzorgt academische opleidingen en verleent academische graden. (nl)
 • Uma universidade é uma instituição de ensino superior pluridisciplinar e de formação de quadros profissionais de nível superior, de investigação, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Uma universidade fornece educação tanto terciária (graduação) quanto quaternária (pós-graduação). Segundo Mazzari Júnior "as universidades gozam de autonomia para executar suas finalidades, em estrita observância ao texto constitucional, porém este direito não proíbe o Estado de verificar o uso desta prerrogativa nas atividades que lhes são próprias." (pt)
 • Университе́т (от нем. Universität, которое, в свою очередь, произошло от лат. universitas — совокупность, общность) — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам. Как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу. Многие современные университеты действуют как учебно-научно-практические комплексы. Университеты объединяют в своём составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность различных дисциплин, составляющих основы научного знания. (ru)
 • 大學是提供教學和研究條件,授權頒發學位的高等教育機構。現代的大學通常包括授予學士學位的一個本科生院,下設不同學院及學系,以及授予碩士和博士學位的研究生院或研究所。 (zh)
 • Universitäten (vom lateinischen universitas magistrorum et scolarium, „Gemeinschaft der Lehrer und Schüler“, später im Sinne Humboldts für universitas litterarum, „Gesamtheit der Wissenschaften“) sind Hochschulen mit Promotionsrecht, die früher als wissenschaftliche Hochschulen bezeichnet wurden, die der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre und Studium dienen, aber ihren Studenten auch praxisorientiert Berufsqualifikationen vermitteln sollen. Neben den Volluniversitäten, die ein breites Fächerspektrum (Universalität) anbieten und mehrere zehntausend Studierende haben können (Massenuniversität), gibt es auch kleinere staatliche und Privatuniversitäten, die meist auf wenige Fächer spezialisiert sind und deren Anzahl an Immatrikulierten eher im vierstelligen Bereic (de)
 • Une université est une institution d'enseignements supérieurs, d'études et de recherches, constituée par la réunion de divers établissements nommés suivant les traditions « collèges » ou « facultés », « instituts », « départements », « centres », « sections », « unités » ou écoles spécifiques, mais aussi bibliothèque ou atelier, médiathèque ou musée… formant un ensemble administratif cohérent avec un statut de droit défini, public, privé ou éventuellement mixte. Sous cette égide légale et administrative sont ainsi rassemblées ou monopolisées la production (recherche), la conservation (publications et bibliothèques) et la transmission (études supérieures) de différents champs choisis d'études et de connaissance. (fr)
 • Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium, 'ogół nauczycieli i uczniów') – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. W Polsce wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki: (pl)
 • Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning. I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. Sedan 2010 är vetenskapsområdena avskaffade, och det är numera regeringen som beslutar om en statlig högskola har rätt att kalla sig universitet. Den äldre fakultetsindelningen har inte längre någon betydelse i Sverige. (sv)
 • Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas — «сукупність», universitas magistrorum et scholarium — сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) — автономний заклад вищої освіти, тип якого сформувався в Європі за середньовіччя. В університеті об'єднується низка факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, природничих і гуманітарних наук. (uk)
rdfs:label
 • University (en)
 • جامعة (ar)
 • Universitat (ca)
 • Univerzita (cs)
 • Universität (de)
 • Πανεπιστήμιο (el)
 • Universitato (eo)
 • Universidad (es)
 • Unibertsitate (eu)
 • Université (fr)
 • Ollscoil (ga)
 • Universitas (in)
 • Università (it)
 • 大学 (ja)
 • 대학 (ko)
 • Uniwersytet (pl)
 • Universiteit (nl)
 • Universidade (pt)
 • Университет (ru)
 • Університет (uk)
 • Universitet (sv)
 • 大學 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:narrower
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:almaMater of
is dbo:education of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:location of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:owner of
is dbo:team of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:after of
is dbp:buildingType of
is dbp:category of
is dbp:employmentField of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:keywords of
is dbp:label of
is dbp:mission of
is dbp:northeast of
is dbp:occupation of
is dbp:org/group of
is dbp:patronage of
is dbp:profession of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is dbp:youthclubs of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of