Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader; office of general, command, generalship") is a general plan to achieve one or more long-term or overall goals under conditions of uncertainty. In the sense of the "art of the general", which included several subsets of skills including tactics, siegecraft, logistics etc., the term came into use in the 6th century C.E. in East Roman terminology, and was translated into Western vernacular languages only in the 18th century. From then until the 20th century, the word "strategy" came to denote "a comprehensive way to try to pursue political ends, including the threat or actual use of force, in a dialectic of wills" in a military conflict, in which both adversaries interact.

Property Value
dbo:abstract
 • الاستراتيجية أو علم التخطيط بصفة عامة هي مصطلح عسكري بالأساس وتعني الخطة الحربية، أو هي فن التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب الحروب، وفي نفس الوقت فن إدارة تلك العمليات عقب نشوب الحروب. وتعكس الاستراتيجية الخطط المحددة مُسبقاً لتحقيق هدف معين على المدى البعيد في ضوء الإمكانيات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها. هي خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتماداً على التخطيطات والإجراءات الأمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير. ومفهوم الاستراتيجية عموما: هي مجموعة السياسات والأساليب والخطط والمناهج المتبعة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد مبذول (ar)
 • L'estratègia és la ciència de projectar i dirigir les grans operacions militars. L'estratègia té com a parts executives la tàctica, en tant que s'ocupa de l'estructura dels exèrcits, del reclutament, del funcionament de l'armament i dels transports, de , del medi humà i de les característiques de l'adversari, i la logística, en tant que s'ocupa de calcular, preparar i portar a terme tot el que fa referència a la vida, al moviment i a les necessitats de les tropes per tal d'aconseguir la màxima eficàcia en cada operació concreta. Per extensió, el terme s'aplica als jocs on cal una planificació per guanyar, a moviments polítics i socials i a decisions d'empresa, on un pla director determina cada decisió. Prové del grec ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Exèrcit i Agein = conductor, guia. S'aplica en diferents contextos: * Estratègia militar: conjunt d'accions que són de batalla i mesures preses per a conduir un enfrontament armat. * Jocs d'estratègia: gènere de jocs en els quals es té en compte l'estratègia ja siga política, militar o econòmica. * : es refereix al disseny del pla d'acció dins d'una empresa per a l'assoliment de les seues metes i objectius.Exemples de diferents tipus d'estratègia empresarial: * : és el procés d'elaboració d'una visió estratègica macro, proposat per Kaplan i Norton, que normalment precedeix a la implementació d'un . * : Un important patró de disseny de l'enginyeria del programari, pertanyent a la branca de . * Estratègia: És el procés seleccionat mitjançant el qual s'espera assolir arribar a un estat futur. En l'àmbit de l'administració d'empreses és possible referir-se a la "". D'acord amb Arieu (2007), "existeix consistència estratègica quan les accions d'una organització són coherents amb les expectatives de l'Adreça, i aquestes al seu torn ho són amb el mercat i el seu entorn". El concepte d'estratègia s'usa normalment en tres formes. Primer, per a designar els mitjans emprats en l'obtenció de certa fi, és per tant, un punt que involucra la racionalitat orientada a un objectiu. En segon lloc, és utilitzat per a designar la manera en la qual una persona actua en un cert joc d'acord amb el que ella pensa, quin serà l'acció dels altres i el que considera que els altres pensen que seria la seua acció; aquesta és la forma que un cerca tenir avantatges sobre els altres. I en tercer lloc, s'utilitza per a designar els procediments usats en una situació de confrontació amb la finalitat de privar a l'oponent dels seus mitjans de lluita i obligar-lo a abandonar el combat; és una qüestió, llavors, dels mitjans destinats a obtenir una victòria. (ca)
 • Στρατηγική είναι ο τρόπος της χρήσης/σύζευξης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη των εταιρικών ή των εθνικών/πολιτικών στόχων (goals) από τους οποίους πηγάζουν οι (αντικειμενικοί) στόχοι (objectives) της εταιρείας ή της εθνικής ασφάλειας (για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων) εν όψει υπάρχουσας ή δυνητικής σύγκρουσης (υπαρκτών ή δυνητικών αντιπάλων). Αποτελεί επιστήμη και τέχνη (βασίζεται στην εμπειρία και στο ταλέντο). Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άξονες: την τρέχουσα στρατηγική (current strategy), η οποία συνδυάζεται με ορατούς, απτούς και άμεσους στόχους και τη μελλοντική στρατηγική σχεδίαση (strategic planning), η οποία συνδυάζεται με ευρύτερους στόχους, μη-προσδιορισμένους με ακρίβεια, βασιζόμενους στο στρατηγικό όραμα (strategic vision), τυπικά βάθους 15-ετίας. Η λέξη αυτή, όπως και οι συγγενικές της (πχ στρατηγός) προέρχεται ετυμολογικά από την Αρχαία Ελλάδα (στρατός + ηγούμαι) και αρχικά είχε καθαρά στρατιωτική έννοια. Ειδικότερα, η στρατηγική υποδήλωνε την επιστήμη ή την τέχνη της στρατιωτικής διοίκησης και την απαραίτητη σχεδίαση για τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των έμψυχων και άψυχων πόρων (δηλαδή στρατιωτών και πολεμικού υλικού) προς την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Η στρατηγική, ως σχέδιο δράσης που αποτελεί συνειδητή και ηθελημένη ενέργεια δεν εφαρμόζεται μόνο στο πολεμικό πεδίο αλλά και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις (πολιτική, οικονομία, εμπόριο, παιχνίδια, τεχνολογία, κτλ) και γι’ αυτό ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως και για να δηλώσει: * Το σχέδιο δράσης μίας επιχείρησης ή ενός (κυρίως σε μεσο – μακροπρόθεσμο πλαίσιο) * Την συλλογιστική και τις ενέργειες που ακολουθούνται σε διάφορα παιχνίδια που προϋποθέτουν προετοιμασία από πλευράς κινήσεων (όπως π.χ. σκάκι και ηλεκτρονικά παιχνίδια στρατηγικής) * Το σχέδιο που τίθεται προκειμένου να επιτύχουμε έναν οποιοδήποτε στόχο ο οποίος συνήθως βρίσκεται σε υψηλή στάθμη δυσκολίας (πχ πολιτικές εκστρατείες υποψηφίων, κτλ) (el)
 • Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader; office of general, command, generalship") is a general plan to achieve one or more long-term or overall goals under conditions of uncertainty. In the sense of the "art of the general", which included several subsets of skills including tactics, siegecraft, logistics etc., the term came into use in the 6th century C.E. in East Roman terminology, and was translated into Western vernacular languages only in the 18th century. From then until the 20th century, the word "strategy" came to denote "a comprehensive way to try to pursue political ends, including the threat or actual use of force, in a dialectic of wills" in a military conflict, in which both adversaries interact. Strategy is important because the resources available to achieve these goals are usually limited. Strategy generally involves setting goals, determining actions to achieve the goals, and mobilizing resources to execute the actions. A strategy describes how the ends (goals) will be achieved by the means (resources). Strategy can be intended or can emerge as a pattern of activity as the organization adapts to its environment or competes. It involves activities such as strategic planning and strategic thinking. Henry Mintzberg from McGill University defined strategy as a pattern in a stream of decisions to contrast with a view of strategy as planning, while Henrik von Scheel defines the essence of strategy as the activities to deliver a unique mix of value – choosing to perform activities differently or to perform different activities than rivals. while Max McKeown (2011) argues that "strategy is about shaping the future" and is the human attempt to get to "desirable ends with available means". Dr. Vladimir Kvint defines strategy as "a system of finding, formulating, and developing a doctrine that will ensure long-term success if followed faithfully." Complexity theorists define strategy as the unfolding of the internal and external aspects of the organization that results in actions in a socio-economic context. (en)
 • Strategio estas plano laŭ kiu aganto realigas unuopajn paŝojn por atingi (pli ampleksan kaj foran) celon. Krome oni uzas la nocion por la arto ellabori kaj realigi tian planon. (eo)
 • Estrategiak helburuak lortzeko erak aztertzen ditu. Adibidez, erakunde batek zenbait helburu lortu nahi badu, ez da nahikoa lanari gogor ekitea, baita estrategia ondo aukeratzea ere.Estrategia ez da ideia estatikoa; prozesua da, bideak bilatzeko prozesua. Prozesu honen zatiak hauek dira: Erakundearen egitekoa argitu, etorkizunerako helburuak zehaztu, ingurunea ezagutu, erakundearen indarrak neurtu, beste erakundeekin posible diren erlazioak (norgehiagoka, kolaborazioa) azaldu, eta aukeragai dauden hautabide guztiak arakatu. Soluzio bide guziak arakatu ondoren, beharrezkoa da nahi dugun helburuarekiko zein bide dagoen gertuago erabaki, kontuan harturik inguruneak etorkizunean jasango dituen eraginak ezin direla zehazki aurre-ezagutu. Ingurunearen eszenario bakoitzean aztertu behar da hautabide bakoitzak zeintzuk ondorio ekar litzakeen. Litekeenak diren eszenario gehienetan gure helburuekiko gertu diren ondorioak erakarriko dituen hautabidea izango da aukeratuko dugun estrategia. Estrategia bukatzeko beharrezkoa da aukeratutako bidean aurrera egiteko beharrezkoak diren ekintza guztiak ondo zehaztea; eta ekintza bakoitzean nor den erantzulea, zeintzuk errekurtso beharko dituen, eta noizko egingo den argi uztea. (eu)
 • La stratégie est un « ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis ». Elle concerne divers domaines tels l'art militaire, la psychologie (notamment la manipulation mentale ou la séduction), la politique, l’économie, les entreprises en management et en marketing, la diplomatie, l'écologie, les jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de go ou le poker, etc. Dans son approche économique, elle est l'ensemble des méthodes qui maximisent dans un univers conflictuel ou concurrentiel — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre. Elle se distingue de la tactique, en ce sens qu'elle concerne des objectifs à moyen ou à long terme tels que la victoire d'une guerre ou une politique diplomatique particulière, alors que la tactique concerne des objectifs à court terme tels que la victoire dans une bataille. (fr)
 • Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, "Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan". Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi (in)
 • Una strategia è un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e coordinare azioni tese al raggiungimento di uno scopo od obiettivo predeterminato. Il concetto si applica a svariati campi (filosofia, teologia, economia, psicologia, semiotica, retorica, letteratura, diplomazia, relazioni internazionali, militare, ludico) in cui per raggiungere l'obiettivo è necessaria una serie di operazioni separate, la cui scelta non è univoca e/o il cui esito è incerto. (it)
 • 전략(戰略, 영어: strategy)은 본래 군사에서 쓰이는 낱말로, 특정한 목표를 수행하기 위한 행동 계획을 가리킨다. 군사 전략은 교전의 수행에 관련한 전술(military tactics)과는 구별한다. 전략은 각기 다른 교전을 어떻게 연결시킬지에와 관련되어 있다. 전략은 전통적인 분야인 군사와 그랜드 전략(grand strategy, 옛 소련의 세계 제패 전략)을 넘어서서 사업, 경제, 게임 이론 등의 분야로까지 확장되고 있다. (ko)
 • 戦略(せんりゃく、英: strategy)は、一般的には特定の目的を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・応用科学である。 (ja)
 • Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno -produkcyjnego. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. Strategia zarządzania jednostkami gospodarczymi: 1. * przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe szczególnego znaczenia, a więc te, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, 2. * jest zdeterminowana przez otoczenie i przez czynniki wewnętrzne, 3. * uwzględnia poziom organizacyjno- techniczny i zasoby konkurencji, 4. * jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa, 5. * jest określona w elastycznym horyzoncie planowania, 6. * podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności. Różne definicje strategii: * (A.D. Chandler; 1962) Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. * (K.R. Andrews; 1971) Strategia 1) jest zbiorem celów (zadań), ujętych w programy i plany 2) stanowi wzorzec decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości przedsiębiorstwa, jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu na rynku. * (W.F. Gluck; 1980) Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia. * (K. Ōmae; 1982) Strategia jest podejściem zmierzającym do najbardziej korzystnego wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle swych konkurentów; podejście to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiębiorstwa, tak aby w możliwie największym stopniu spełnić oczekiwania odbiorcy. * (, C. O’Donnell; 1984) Strategie są najczęściej programami ogólnymi, ukierunkowanymi na możliwie pełne wykorzystanie potencjału wytwórczego systemu dla osiągnięcia założonych celów. * (H.I. Ansoff; 1985) Model wyboru zachowania strategicznego jest określony przez następujące wymiary: 1) zachowanie budżetowe, tj. takie, w którego ramach nie występują zmiany strategiczne, 2) strategiczną adaptację, która jest zgodna z poprzednimi zmianami strategicznymi ; 3) strategiczną nieciągłość odrzucającą dawniejsze doświadczenie. * (Dictionary of Business English; 1989) 1. Definicja ramowa: strategia to plan, w którym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjonowania organizacji w przyszłości (odpowiedzialność za wykonanie tych zadań spoczywa na jednostkach szczebla naczelnego kierownictwa) 2. Strategia rynkowa to program efektywnego działania przedsięb. na danym rynku (w odróżnieniu od strategii poszukiwania nowych korzystnych rynków); 3. Strategia przedsiębiorstwa to ogólny program rozwoju działalności firmy.; 4. Strategie cząstkowe to decyzje dotyczące specyficznych, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie działalności lub odniesione do jakichś szczególnych problemów. Przykładami takich strategii mogą być decyzje o lokalizacji zakładów, w sprawach wysokości cen, sposobu reklamy itd. * (P. Wright, Ch. Pringle, M. Kroll; 1992) Strategia odnosi się do planowanych wyników (określonych przez naczelne kierownictwo firmy) w związku z misją i celami przedsiębiorstwa. * (A.A. Thompson, A.J. Strickland; 1996) Strategia jest: 1) planem działania; 2) odzwierciedla wzorzec zarządzania w sferze rynku; 3) wskazuje jak wypełnić misje i osiągnąć założone cele. * (; 1996) Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1) zasięgu strategii – zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2) dystrybucji zasobów – sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3) wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4) synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają. * (J. Stoner, R. Freeman, Gilbert 1997); Strategia – szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia. (pl)
 • Estratégia (do grego antigo στρατηγία: stratēgia, tendo como significado a arte de liderar uma tropa; comandar) designava o comandante militar, à época de democracia ateniense. O idioma grego apresenta diversas variações, como strategicós, ou próprio do general chefe; stratégema, ou estratagema, ardil de guerra; stratiá, ou expedição militar; stráutema, ou exército em campanha; stratégion, ou tenda do general, dentre outras. (pt)
 • Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — искусство полководца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов). Понятие произошло от понятия военная стратегия — наука о ведении войны, одна из областей военного искусства, высшее его проявление, которое охватывает вопросы теории и практики подготовки к войне, её планирование и ведение, исследует закономерности войны. Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси «ресурсы — цель». По мнению Карла Клаузевица ведение войны подразумевает два совершенно различных вида деятельности: * организация отдельных боёв и ведение их; * увязка их с общей целью войны. Первая называется тактикой, вторая — стратегией. Тактика нужна для того, чтобы выиграть битву. Стратегия нужна для того, чтобы выиграть войну.Со второй половины двадцатого века стратегия как практика и методология начала развиваться в сфере бизнеса и постепенно получила развитие в сфере государственного управления. Владимир Квинт определяет стратегию как систему поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при последовательной и полной реализации . (ru)
 • Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst. (sv)
 • 战略/策略,是指为实现某种目标(如政治、军事、经济或国家利益方面的目标)而制定的高层次、全方位的长期行动计划。 (zh)
 • Страте́гія (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів — мистецтво полководця) — це загальний, недеталізований план, охоплюючий довготривалий проміжок часу, спосіб досягнення складної мети.Завданням стратегії є ефективне використання наявних ресурсів для досягнення основної мети (стратегія як спосіб дій стає особливо необхідною в ситуації, коли для прямого досягнення основної мети недостатньо наявних ресурсів).Поняття походить від поняття військова стратегія - наука про ведення війни, одна з областей військового мистецтва, вищий його прояв, яке охоплює питання теорії і практики підготовки до війни, її планування та ведення, досліджує закономірності війни. На думку Карла Клаузевіца ведення війни вклюяає в себе два абсолютно різних види діяльності: - організація окремих боїв і ведення їх; - пов'язання їх із загальною метою війни. Перша називається тактикою, друга - стратегією. Тактика потрібна для того, щоб виграти битву. Стратегія потрібна для того, щоб виграти війну. З другої половини двадцятого століття стратегія як практика і методологія почала розвиватися в сфері бізнесу і поступово набула розвитку в сфері державного управління. Володимир Квінт визначає стратегію як систему пошуку, формулювання і розвитку доктрини, яка забезпечить довгостроковий успіх при послідовній і повної реалізації. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 29607 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18514 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980099672 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:quote
 • The essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment. (en)
 • Subordinating the political point of view to the military would be absurd, for it is policy that has created war...Policy is the guiding intelligence, and war only the instrument, not vice-versa. (en)
dbp:source
dbp:width
 • 200 (xsd:integer)
 • 300 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الاستراتيجية أو علم التخطيط بصفة عامة هي مصطلح عسكري بالأساس وتعني الخطة الحربية، أو هي فن التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب الحروب، وفي نفس الوقت فن إدارة تلك العمليات عقب نشوب الحروب. وتعكس الاستراتيجية الخطط المحددة مُسبقاً لتحقيق هدف معين على المدى البعيد في ضوء الإمكانيات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها. هي خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتماداً على التخطيطات والإجراءات الأمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير. ومفهوم الاستراتيجية عموما: هي مجموعة السياسات والأساليب والخطط والمناهج المتبعة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد مبذول (ar)
 • Strategio estas plano laŭ kiu aganto realigas unuopajn paŝojn por atingi (pli ampleksan kaj foran) celon. Krome oni uzas la nocion por la arto ellabori kaj realigi tian planon. (eo)
 • Una strategia è un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e coordinare azioni tese al raggiungimento di uno scopo od obiettivo predeterminato. Il concetto si applica a svariati campi (filosofia, teologia, economia, psicologia, semiotica, retorica, letteratura, diplomazia, relazioni internazionali, militare, ludico) in cui per raggiungere l'obiettivo è necessaria una serie di operazioni separate, la cui scelta non è univoca e/o il cui esito è incerto. (it)
 • 전략(戰略, 영어: strategy)은 본래 군사에서 쓰이는 낱말로, 특정한 목표를 수행하기 위한 행동 계획을 가리킨다. 군사 전략은 교전의 수행에 관련한 전술(military tactics)과는 구별한다. 전략은 각기 다른 교전을 어떻게 연결시킬지에와 관련되어 있다. 전략은 전통적인 분야인 군사와 그랜드 전략(grand strategy, 옛 소련의 세계 제패 전략)을 넘어서서 사업, 경제, 게임 이론 등의 분야로까지 확장되고 있다. (ko)
 • 戦略(せんりゃく、英: strategy)は、一般的には特定の目的を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・応用科学である。 (ja)
 • Estratégia (do grego antigo στρατηγία: stratēgia, tendo como significado a arte de liderar uma tropa; comandar) designava o comandante militar, à época de democracia ateniense. O idioma grego apresenta diversas variações, como strategicós, ou próprio do general chefe; stratégema, ou estratagema, ardil de guerra; stratiá, ou expedição militar; stráutema, ou exército em campanha; stratégion, ou tenda do general, dentre outras. (pt)
 • Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst. (sv)
 • 战略/策略,是指为实现某种目标(如政治、军事、经济或国家利益方面的目标)而制定的高层次、全方位的长期行动计划。 (zh)
 • L'estratègia és la ciència de projectar i dirigir les grans operacions militars. L'estratègia té com a parts executives la tàctica, en tant que s'ocupa de l'estructura dels exèrcits, del reclutament, del funcionament de l'armament i dels transports, de , del medi humà i de les característiques de l'adversari, i la logística, en tant que s'ocupa de calcular, preparar i portar a terme tot el que fa referència a la vida, al moviment i a les necessitats de les tropes per tal d'aconseguir la màxima eficàcia en cada operació concreta. (ca)
 • Στρατηγική είναι ο τρόπος της χρήσης/σύζευξης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη των εταιρικών ή των εθνικών/πολιτικών στόχων (goals) από τους οποίους πηγάζουν οι (αντικειμενικοί) στόχοι (objectives) της εταιρείας ή της εθνικής ασφάλειας (για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων) εν όψει υπάρχουσας ή δυνητικής σύγκρουσης (υπαρκτών ή δυνητικών αντιπάλων). Αποτελεί επιστήμη και τέχνη (βασίζεται στην εμπειρία και στο ταλέντο). (el)
 • Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader; office of general, command, generalship") is a general plan to achieve one or more long-term or overall goals under conditions of uncertainty. In the sense of the "art of the general", which included several subsets of skills including tactics, siegecraft, logistics etc., the term came into use in the 6th century C.E. in East Roman terminology, and was translated into Western vernacular languages only in the 18th century. From then until the 20th century, the word "strategy" came to denote "a comprehensive way to try to pursue political ends, including the threat or actual use of force, in a dialectic of wills" in a military conflict, in which both adversaries interact. (en)
 • Estrategiak helburuak lortzeko erak aztertzen ditu. Adibidez, erakunde batek zenbait helburu lortu nahi badu, ez da nahikoa lanari gogor ekitea, baita estrategia ondo aukeratzea ere.Estrategia ez da ideia estatikoa; prozesua da, bideak bilatzeko prozesua. Prozesu honen zatiak hauek dira: Erakundearen egitekoa argitu, etorkizunerako helburuak zehaztu, ingurunea ezagutu, erakundearen indarrak neurtu, beste erakundeekin posible diren erlazioak (norgehiagoka, kolaborazioa) azaldu, eta aukeragai dauden hautabide guztiak arakatu. (eu)
 • La stratégie est un « ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis ». Elle concerne divers domaines tels l'art militaire, la psychologie (notamment la manipulation mentale ou la séduction), la politique, l’économie, les entreprises en management et en marketing, la diplomatie, l'écologie, les jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de go ou le poker, etc. (fr)
 • Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, "Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan". (in)
 • Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno -produkcyjnego. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. (pl)
 • Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — искусство полководца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов). По мнению Карла Клаузевица ведение войны подразумевает два совершенно различных вида деятельности: (ru)
 • Страте́гія (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів — мистецтво полководця) — це загальний, недеталізований план, охоплюючий довготривалий проміжок часу, спосіб досягнення складної мети.Завданням стратегії є ефективне використання наявних ресурсів для досягнення основної мети (стратегія як спосіб дій стає особливо необхідною в ситуації, коли для прямого досягнення основної мети недостатньо наявних ресурсів).Поняття походить від поняття військова стратегія - наука про ведення війни, одна з областей військового мистецтва, вищий його прояв, яке охоплює питання теорії і практики підготовки до війни, її планування та ведення, досліджує закономірності війни. (uk)
rdfs:label
 • Strategy (en)
 • استراتيجية (ar)
 • Estratègia (ca)
 • Στρατηγική (el)
 • Strategio (eo)
 • Estrategia (juegos) (es)
 • Estrategia (eu)
 • Stratégie (fr)
 • Strategi (in)
 • 戦略 (ja)
 • Strategia (it)
 • 전략 (ko)
 • Strategia organizacji (pl)
 • Estratégia (pt)
 • Стратегия (ru)
 • Strategi (sv)
 • Стратегія (uk)
 • 战略 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:keyPerson of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:trainer of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:competencies of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:genre(s)_ of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:services of
is dbp:skills of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of