An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Psychological abuse, often called emotional abuse, is a form of abuse, characterized by a person subjecting or exposing another person to behavior that may result in psychological trauma, including anxiety, chronic depression, or post-traumatic stress disorder. It is often associated with situations of power imbalance in abusive relationships, and may include bullying, gaslighting, and abuse in the workplace. It also may be perpetrated by persons conducting torture, other violence, acute or prolonged human rights abuse, particularly without legal redress such as detention without trial, false accusations, false convictions and extreme defamation such as where perpetrated by state and media.

Property Value
dbo:abstract
 • الإساءة النفسية أو الإساءة الانفعالية (بالإنجليزية: Psychological abuse)‏ شكل من أشكال الإساءة وسوء المعاملة يوسم به الشخص الذي يُخضع غيره بسلوك قد يتسبب له بصدمات نفسية، بما في ذلك القلق، أو أو اضطراب كرب ما بعد الصدمة أو يكون سبباً في تعريضه لذلك. وكثيراً ما يرتبط هذا العنف مع حالات من ، مثل العلاقة المسيئة، والتنمر والاعتداء على الأطفال . كما يمكن أن يرتكبها أشخاص يمارسون التعذيب أو غيره من أشكال العنف أو الإساءات لحقوق الإنسان الشديدة أو الممتدة، لاسيما دون تعويض قانوني مثل الاحتجاز دون محاكمة والاتهامات الكاذبة والإدانات الكاذبة والتشهير المغالى فيه مثل ما ترتكبه الدولة ووسائل الإعلام. (ar)
 • El maltractament psicològic o maltractament psíquic és una forma de violència que inclou moltes modalitats d'agressió intel·lectual i moral; i que consisteix en hostilitat reiterada, que pot ser verbal o no verbal, que perjudica directament o indirecta l' de la persona que la pateix. Fa referència a conductes que atempten contra la integritat psíquica i emocional de la dona o la persona, i bàsicament com a persona. Són manifestacions d'aquest tipus: la humiliació, els insults, l'exigència a l'obediència, els crits, l', la culpabilització, el rebuig, el xantatge emocional i totes aquelles conductes que tinguin com a objectiu minvar l'autoestima de la persona. Aquest tipus de violència no és tan visible com la física, i és més difícil de demostrar. Moltes vegades la víctima no identifica aquesta violència sinó que la justifica com a pròpia del caràcter de l'agressor. El maltractament psicològic es pot manifestar de diferents maneres: depressió, aïllament, baixa autoestima, ansietat, por, estrès, suïcidi o intents de suïcidi, sentiments de vergonya i culpabilitat, cometre robatoris, inestabilitat emocional, pertorbacions del son, queixes de dolors físics sense base mèdica, comportaments inadequats per a l'edat o el desenvolupament, entre moltes altres. (ca)
 • Psychické zneužívání, psychické násilí nebo citové týrání je forma zneužívání charakterizovaná osobou, která podrobuje nebo vystavuje jinou osobu chování, které může mít za následek psychické trauma, včetně úzkosti, chronické deprese nebo posttraumatické stresové poruchy. Je často spojeno se situacemi nerovnováhy moci v zneužívajících vztazích; může zahrnovat citovou šikanu, psychické domácí násilí, různé formy šikany na pracovišti nebo ve společenské skupině a psychickou či emocionální manipulaci jako např. tzv. „gaslighting“. Mimo kontext osobních vztahů psychické zneužívání rovněž může být pácháno osobami, které provádějí mučení, jiné násilí, akutní nebo dlouhodobé porušování lidských práv, jako je zadržení bez soudního řízení, falešná obvinění, falešná odsouzení a hanobení. (cs)
 • Ψυχολογική Κακοποίηση είναι η συμπεριφορά που αποσκοπεί στην περιφρόνηση του άλλου, με στόχο την αποδυνάμωση και υποταγή του, τον έλεγχο και τη διατήρηση της εξουσίας του θύτη προς το θύμα του. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι κάθε μορφή κακοποίησης είναι πρώτα ψυχολογική και οι συνέπειές της είναι σοβαρότερες, ακόμη κι από τη φυσική κακοποίηση. Νοείται ως πράξη που διενεργείται από ένα άτομο σε βάρος ενός άλλου ή άλλων ατόμων και συμπεριλαμβάνει περιορισμό, απομόνωση, λεκτική κακοποίηση, ταπείνωση, εκφοβισμό, υποτίμηση νοημοσύνης, ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που μπορεί να μειώσει την αίσθηση της ταυτότητας, της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης. Αυτό μερικές φορές ονομάζεται συναισθηματική κακοποίηση. Η Ψυχολογική Κακοποίηση μπορεί να συμβάλει καταλυτικά, ώστε το άτομο να αισθάνεται «λίγο, ποταπό, μηδαμινό». Κακοποιημένοι άνθρωποι συχνά συνειδητοποιούν ότι η ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση είναι η πιο οδυνηρή μορφή κακοποίησης. Αυτού του είδους η κακοποίηση μπορεί να καταστήσει ένα άτομο φοβικό ή να του προκαλέσει ανυπολόγιστη ψυχική οδύνη. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, όπως: * προκαλώντας του ενοχές και ανασφάλεια για τον εαυτό του και τις ικανότητές του μειώνοντας την αυτοεκτίμηση του, * απειλώντας το με κάποια μορφή βίας, * απειλώντας το να το εγκαταλείψει ή να το παραμελήσει, * πραγματοποιώντας τις απειλές του με την άμεση-ευθεία, ή έμμεση - μακροχρόνια απομόνωση, παραμέληση και εγκατάλειψη. (el)
 • Abusu psikologikoa edo tratu txar emozionala bere mende dauden gizabanakoak deskalifikatzen, umiliatzen, diskriminatzen edo menderatzen dutenean gertatzen da, haien duintasunean, autoestimuan eta osotasun psikiko eta moralean hainbat alderditan eragiten. Abusu psikologikoa abusu fisikoarekin batera egon daitezke edo ez, baina abusu fisikoak daudenean, beti abusu emozionalak agertuko dira. (eu)
 • La violence psychologique, dite aussi violence morale, violence mentale, ou violence émotionnelle, est une forme de violence ou d'abus envers autrui sans qu'une violence physique soit mise en œuvre directement. Elle se caractérise par le comportement moralement agressif ou violent d'un individu vis-à-vis d'un autre individu. Elle peut se manifester par des paroles ou des actes qui influencent l'autre dans ses sentiments d'être aimé ou détesté. Cette violence peut résulter en un traumatisme psychologique, pouvant inclure anxiété, dépression chronique, ou trouble de stress post-traumatique. La violence psychologique ne concerne pas uniquement des agissements propres aux hommes envers les femmes. Même si les violences commises par des femmes sont minimes en pourcentages, elles existes et les victimes sont toutes aussi légitimes. Les enfants en sont aussi massivement victimes, au point que des études récentes la considèrent comme « la norme » dans le monde moderne ; les enfants peuvent subir une violence morale directe mais aussi souffrir d'en être témoins. Enfin, cette violence est également très présente au travail, notamment de la part de « supérieurs » envers leurs « inférieurs », particulièrement sous la forme de harcèlement moral. (fr)
 • El maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones en las que los individuos significativos de quienes depende el sujeto lo descalifican, humillan, discriminan, someten su voluntad o lo subordinan en distintos aspectos de su existencia que inciden en su dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral. (es)
 • Penyalahgunaan psikologis juga disebut sebagai penyalahgunaan emosional merupakan bentuk penyalahgunaan ilmu pengetahuan psikologis terhadap sekelompok masyarakat, seseorang atau target ke dalam suatu perilaku berdasarkan kaidah-kaidah rekayasa psikologis yang berbahaya serta melibatkan secara disengaja yang dapat membuat kerusakan mental emosional oleh penderita oleh karena adanya ancaman, ketakutan, penghinaan atau karena suatu doktrin. Hal ini sering dikaitkan dengan situasi karena keadaan ketidak berdayaan atau ketimpangan kekuasaan. (in)
 • La violenza psicologica è un insieme di atti, parole o sevizie morali, minacce e intimidazioni utilizzati come strumento di costrizione e di oppressione per obbligare gli altri ad agire contro la propria volontà. La violenza psicologica non utilizza la forza fisica e si manifesta principalmente con parole e atti tesi a coercire la volontà di altre persone. Questa violenza può sfociare in un trauma psicologico che può includere ansia, depressione cronica, disturbo da stress post traumatico. Non è raro che la vittima non riconosca la violenza e non riesca a lasciare il suo "carceriere": fino a qualche anno fa, il silenzio e la connivenza della vittima venivano fatte risalire a sue caratteristiche di masochismo; oggi si preferisce considerarli come il risultato del plagio a cui la vittima è stata sottoposta. In altre parole, la vittima ha "appreso a considerarsi impotente" di fronte a questa situazione. A questo proposito sono state importanti le ricerche di Albert Biderman sui sopravvissuti ai campi di concentramento cinesi durante la guerra di Corea Tale violenza non è tipica di un genere o di un altro ma riguarda la coppia e i rapporti genitori-figli nella cosiddetta "violenza domestica": spesso infatti ne sono vittima i bambini, sia come bersagli che in quanto testimoni. Si tratta di un tipo di violenza presente anche nel posto di lavoro, in forma di bossing (esercitata dai superiori verso i subordinati) o di mobbing..A livello sociale, la violenza psicologica della mafia è pure un fenomeno ben noto (it)
 • 心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)は、精神的虐待(せいしんてきぎゃくたい)とも呼ばれる。 社会的弱者がターゲットになりやすく、対象者の自尊心を著しく傷つける暴言、暴力やネグレクトを示唆するなどの脅しがよく行われている。 (ja)
 • Psychological abuse, often called emotional abuse, is a form of abuse, characterized by a person subjecting or exposing another person to behavior that may result in psychological trauma, including anxiety, chronic depression, or post-traumatic stress disorder. It is often associated with situations of power imbalance in abusive relationships, and may include bullying, gaslighting, and abuse in the workplace. It also may be perpetrated by persons conducting torture, other violence, acute or prolonged human rights abuse, particularly without legal redress such as detention without trial, false accusations, false convictions and extreme defamation such as where perpetrated by state and media. (en)
 • Abuso psicológico, também conhecido como abuso emocional ou abuso mental, caracteriza-se quando uma pessoa submete ou expõe outra a um comportamento que pode resultar em traumas psicológicos, como ansiedade, depressão crônica, ou transtorno de estresse pós-traumático. Esse tipo de abuso é frequentemente associado a situações de desequilíbrio de poder, tais como relações abusivas, bullying, assédio moral e abuso no local de trabalho. (pt)
 • Психологическое насилие, также эмоциональное или моральное насилие — это форма насилия, которая может приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству. Этот вид насилия характерен для ситуаций дисбаланса власти, например для насильственных отношений, травли, в частности на рабочем месте, и насилия над детьми. В России предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность за психоэмоциональное насилие в его различных формах, в зависимости от последствий и обстоятельств ответственность меняется. Максимальное наказание при систематическом унижении человеческого достоинства, угрозах и других формах психоэмоционального насилия, повлекшие покушение на самоубийство или самоубийство - лишение свободы сроком на 5 лет . В случае, если психоэмоциональное насилие вызвало психогенную депрессию и другие острые и хронические психические заболевания, классифицируемые как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание - лишение свободы сроком на 3 года . Согласно конвенции ООН 1984 года против пыток, во всех странах мира, включая Россию, предусмотрена уголовная ответственность за истязания и пытки, разновидностью которых может быть психологическая пытка. Психологические истязания, совершенные против государственных и муниципальных служащих, общественных деятелей, беременных женщин (и др.), а также психоэмоциональное насилие, совершенное двумя и более людьми сразу, может караться до 7 лет лишения свободы (ч.2 ст.117 УК РФ). Поскольку разные формы насилия классифицируются разными статьями, суд по факту может признать виновным насильника или насильников сразу по нескольким статьям, рассматривая это как различные уголовные преступления. В таком случае, моральное насилие может караться намного жестче, чем физическое и сексуальное. Поскольку терроризм тоже может являться разновидностью психоэмоционального насилия, за него могут быть предусмотрены наказания вплоть до смертной казни, в зависимости от страны. В шкале конфликтных тактик (англ. CTS), применяемой во многих психологических исследованиях, выделяется около 20 характерных проявлений психологического насилия, объединённых в три более общих категории: * вербальная и невербальная агрессия (например, высказывания, имеющие целью вызвать у человека обиду или раздражение); * доминантное поведение (например, ограничение общения человека с его родственниками); * умышленная провокация чувства ревности у другого человека, а также проявление насилия из-за собственной ревности (например, обвинения в супружеской неверности). К проявлениям психологического насилия также относят действия, направленные на подрывание самооценки и самоуважения человека (например, постоянную критику, преуменьшение способностей человека, оскорбления), запугивание, угрозы причинения физического вреда самому себе, партнёру, детям, друзьям или родственникам партнёра, убийство домашних животных, уничтожение личных вещей партнёра, насильственную изоляцию от семьи или друзей, газлайтинг (отрицание фактов насилия в прошлом). Во многих исследованиях отмечается, что, в отличие от и сексуального насилия, единичный инцидент не является эмоциональным насилием. Для этого вида насилия характерно формирование климата или поведенческого паттерна, и важным компонентом для выявления эмоционального насилия является систематический, повторяющийся характер. Эмоциональное насилие может быть намеренным или неосознанным, но это всегда длящееся поведение, а не единичный случай. Самой тяжелой формой психоэмоционального насилия является пытка, запрещенная Конвенцией ООН против пыток 1984 года. (ru)
 • Psykisk misshandel är misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av , socialt sammanhang, integritet eller andra grundläggande behov. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal till sin karaktär, men mer subtila former av icke-verbal psykisk misshandel finns också. Denna form av missförhållande i relationer kan orsaka ångest, nedsatt självförtroende och depression. Psykisk misshandel kan yttra sig i försök att isolera personen, så att personen därmed blir ensam och som följd av detta socialt utsatt. Misshandel mot självkänslan kan yttra sig i obefogad kritik och klagomål, förlöjliganden, osynliggörande, och andra härskartekniker. Att visa tecken på aggressivitet, som att slå sönder saker, kan också räknas som psykisk misshandel, om det i detta finns ett outtalat hot. Som psykisk misshandel räknas vidare förföljelser, stalkning, och att gå bakom ryggen på personen för att sprida förtroenden, ljuga om personen, eller på annat sätt omöjliggöra sociala relationer, skapa otrygghet, ingjuta hjälplöshet och därmed skapa jagsvaghet. Hot som riktas mot närstående är också psykisk misshandel. Den psykiska misshandeln kan definieras som en maktobalans som den misshandlande parten utnyttjar eller försöker skaffa sig. För att definieras som misshandel måste det också finnas ett uppsåt att skada eller trycka ner personen. Psykisk, liksom fysisk, misshandel är straffbart, om det ger medicinsk effekt. Jämför även hotbrott, olaga förföljelse och ofredande. (sv)
 • 精神虐待,是虐待的一種,指一個人導致其他人出現心理創傷、焦慮症、创伤后心理压力紧张综合症等心理傷害。這些虐待常常與權力不衡的場所有關連,例如欺凌、虐兒和等。 (zh)
 • Психологічне насильство, а також психічне, емоційне чи ментальне зловживання (від англ. psychological violence, psychological, emotional or mental abuse) — це форма насильства, яка характеризується тим, що людина піддається сама або піддає іншу особу поведінці, яка може призвести до психологічної травми, включаючи тривогу, хронічну депресію або посттравматичний стресовий розлад. Цей вид насильства характерний для ситуацій дисбалансу влади, наприклад для насильницьких стосунків у міжособових, або соціальних стосунках у вигляді залякування, цькування (булінг), маніпуляцій, газлайтингу тощо; зокрема, в домашньому насильстві, , та насильства над дітьми. У багатьох дослідженнях відзначається, що, на відміну від та сексуального насильства, одиничний інцидент не є психологічним чи емоційним насильством. Для цього виду насильства характерно формування емоційного клімату або поведінкового патерну, і важливим компонентом для виявлення психологічного насильства є систематичний характер таких дій. Психологічне насильство може бути навмисним або неусвідомленим, але це завжди є довготривалою поведінкою, а не поодиноким випадком. Може вчинятися особами, що проводять катування або насильство, жорстоке або тривале зловживання правами людини, зокрема, без будь-яких правових виправдань, таких як затримання без судового розгляду, неправдивих звинувачень, фальшивих доказів та екстремальних дифамацій, вчинені державою чи ЗМІ. Найбільш серйозною формою психологічного насильства є психологічне катування, заборонене Конвенцією ООН проти катувань від 1984 року. (uk)
dbo:icd10
 • T74.3
dbo:icd9
 • 995.82
dbo:medicalSpecialty
dbo:wikiPageID
 • 526618 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 76135 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024923313 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:icd
 • 995.820000 (xsd:double)
 • (en)
 • T74.3 (en)
dbp:name
 • Psychological abuse (en)
dbp:specialty
dbp:synonyms
 • Psychological violence, emotional abuse, mental abuse (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الإساءة النفسية أو الإساءة الانفعالية (بالإنجليزية: Psychological abuse)‏ شكل من أشكال الإساءة وسوء المعاملة يوسم به الشخص الذي يُخضع غيره بسلوك قد يتسبب له بصدمات نفسية، بما في ذلك القلق، أو أو اضطراب كرب ما بعد الصدمة أو يكون سبباً في تعريضه لذلك. وكثيراً ما يرتبط هذا العنف مع حالات من ، مثل العلاقة المسيئة، والتنمر والاعتداء على الأطفال . كما يمكن أن يرتكبها أشخاص يمارسون التعذيب أو غيره من أشكال العنف أو الإساءات لحقوق الإنسان الشديدة أو الممتدة، لاسيما دون تعويض قانوني مثل الاحتجاز دون محاكمة والاتهامات الكاذبة والإدانات الكاذبة والتشهير المغالى فيه مثل ما ترتكبه الدولة ووسائل الإعلام. (ar)
 • Psychické zneužívání, psychické násilí nebo citové týrání je forma zneužívání charakterizovaná osobou, která podrobuje nebo vystavuje jinou osobu chování, které může mít za následek psychické trauma, včetně úzkosti, chronické deprese nebo posttraumatické stresové poruchy. Je často spojeno se situacemi nerovnováhy moci v zneužívajících vztazích; může zahrnovat citovou šikanu, psychické domácí násilí, různé formy šikany na pracovišti nebo ve společenské skupině a psychickou či emocionální manipulaci jako např. tzv. „gaslighting“. Mimo kontext osobních vztahů psychické zneužívání rovněž může být pácháno osobami, které provádějí mučení, jiné násilí, akutní nebo dlouhodobé porušování lidských práv, jako je zadržení bez soudního řízení, falešná obvinění, falešná odsouzení a hanobení. (cs)
 • Abusu psikologikoa edo tratu txar emozionala bere mende dauden gizabanakoak deskalifikatzen, umiliatzen, diskriminatzen edo menderatzen dutenean gertatzen da, haien duintasunean, autoestimuan eta osotasun psikiko eta moralean hainbat alderditan eragiten. Abusu psikologikoa abusu fisikoarekin batera egon daitezke edo ez, baina abusu fisikoak daudenean, beti abusu emozionalak agertuko dira. (eu)
 • El maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones en las que los individuos significativos de quienes depende el sujeto lo descalifican, humillan, discriminan, someten su voluntad o lo subordinan en distintos aspectos de su existencia que inciden en su dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral. (es)
 • Penyalahgunaan psikologis juga disebut sebagai penyalahgunaan emosional merupakan bentuk penyalahgunaan ilmu pengetahuan psikologis terhadap sekelompok masyarakat, seseorang atau target ke dalam suatu perilaku berdasarkan kaidah-kaidah rekayasa psikologis yang berbahaya serta melibatkan secara disengaja yang dapat membuat kerusakan mental emosional oleh penderita oleh karena adanya ancaman, ketakutan, penghinaan atau karena suatu doktrin. Hal ini sering dikaitkan dengan situasi karena keadaan ketidak berdayaan atau ketimpangan kekuasaan. (in)
 • 心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)は、精神的虐待(せいしんてきぎゃくたい)とも呼ばれる。 社会的弱者がターゲットになりやすく、対象者の自尊心を著しく傷つける暴言、暴力やネグレクトを示唆するなどの脅しがよく行われている。 (ja)
 • Psychological abuse, often called emotional abuse, is a form of abuse, characterized by a person subjecting or exposing another person to behavior that may result in psychological trauma, including anxiety, chronic depression, or post-traumatic stress disorder. It is often associated with situations of power imbalance in abusive relationships, and may include bullying, gaslighting, and abuse in the workplace. It also may be perpetrated by persons conducting torture, other violence, acute or prolonged human rights abuse, particularly without legal redress such as detention without trial, false accusations, false convictions and extreme defamation such as where perpetrated by state and media. (en)
 • Abuso psicológico, também conhecido como abuso emocional ou abuso mental, caracteriza-se quando uma pessoa submete ou expõe outra a um comportamento que pode resultar em traumas psicológicos, como ansiedade, depressão crônica, ou transtorno de estresse pós-traumático. Esse tipo de abuso é frequentemente associado a situações de desequilíbrio de poder, tais como relações abusivas, bullying, assédio moral e abuso no local de trabalho. (pt)
 • 精神虐待,是虐待的一種,指一個人導致其他人出現心理創傷、焦慮症、创伤后心理压力紧张综合症等心理傷害。這些虐待常常與權力不衡的場所有關連,例如欺凌、虐兒和等。 (zh)
 • El maltractament psicològic o maltractament psíquic és una forma de violència que inclou moltes modalitats d'agressió intel·lectual i moral; i que consisteix en hostilitat reiterada, que pot ser verbal o no verbal, que perjudica directament o indirecta l' de la persona que la pateix. (ca)
 • Ψυχολογική Κακοποίηση είναι η συμπεριφορά που αποσκοπεί στην περιφρόνηση του άλλου, με στόχο την αποδυνάμωση και υποταγή του, τον έλεγχο και τη διατήρηση της εξουσίας του θύτη προς το θύμα του. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι κάθε μορφή κακοποίησης είναι πρώτα ψυχολογική και οι συνέπειές της είναι σοβαρότερες, ακόμη κι από τη φυσική κακοποίηση. Αυτό μερικές φορές ονομάζεται συναισθηματική κακοποίηση. Αυτού του είδους η κακοποίηση μπορεί να καταστήσει ένα άτομο φοβικό ή να του προκαλέσει ανυπολόγιστη ψυχική οδύνη. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, όπως: (el)
 • La violence psychologique, dite aussi violence morale, violence mentale, ou violence émotionnelle, est une forme de violence ou d'abus envers autrui sans qu'une violence physique soit mise en œuvre directement. Elle se caractérise par le comportement moralement agressif ou violent d'un individu vis-à-vis d'un autre individu. Elle peut se manifester par des paroles ou des actes qui influencent l'autre dans ses sentiments d'être aimé ou détesté. Cette violence peut résulter en un traumatisme psychologique, pouvant inclure anxiété, dépression chronique, ou trouble de stress post-traumatique. (fr)
 • La violenza psicologica è un insieme di atti, parole o sevizie morali, minacce e intimidazioni utilizzati come strumento di costrizione e di oppressione per obbligare gli altri ad agire contro la propria volontà. La violenza psicologica non utilizza la forza fisica e si manifesta principalmente con parole e atti tesi a coercire la volontà di altre persone. Questa violenza può sfociare in un trauma psicologico che può includere ansia, depressione cronica, disturbo da stress post traumatico. (it)
 • Психологічне насильство, а також психічне, емоційне чи ментальне зловживання (від англ. psychological violence, psychological, emotional or mental abuse) — це форма насильства, яка характеризується тим, що людина піддається сама або піддає іншу особу поведінці, яка може призвести до психологічної травми, включаючи тривогу, хронічну депресію або посттравматичний стресовий розлад. (uk)
 • Психологическое насилие, также эмоциональное или моральное насилие — это форма насилия, которая может приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству. Этот вид насилия характерен для ситуаций дисбаланса власти, например для насильственных отношений, травли, в частности на рабочем месте, и насилия над детьми. В шкале конфликтных тактик (англ. CTS), применяемой во многих психологических исследованиях, выделяется около 20 характерных проявлений психологического насилия, объединённых в три более общих категории: (ru)
 • Psykisk misshandel är misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av , socialt sammanhang, integritet eller andra grundläggande behov. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal till sin karaktär, men mer subtila former av icke-verbal psykisk misshandel finns också. Denna form av missförhållande i relationer kan orsaka ångest, nedsatt självförtroende och depression. Psykisk, liksom fysisk, misshandel är straffbart, om det ger medicinsk effekt. Jämför även hotbrott, olaga förföljelse och ofredande. (sv)
rdfs:label
 • Psychological abuse (en)
 • عنف نفسي (ar)
 • Maltractament psicològic (ca)
 • Psychické zneužívání (cs)
 • Ψυχολογική κακοποίηση (el)
 • Abusu psikologiko (eu)
 • Maltrato emocional (es)
 • Violence psychologique (fr)
 • Penyalahgunaan psikologis (in)
 • Violenza psicologica (it)
 • 心理的虐待 (ja)
 • 심리적 학대 (ko)
 • Abuso psicológico (pt)
 • Психологическое насилие (ru)
 • Psykisk misshandel (sv)
 • Психологічне насильство (uk)
 • 精神虐待 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Psychological abuse (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License