An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In physics and engineering, fluid dynamics is a subdiscipline of fluid mechanics that describes the flow of fluids—liquids and gases. It has several subdisciplines, including aerodynamics (the study of air and other gases in motion) and hydrodynamics (the study of liquids in motion). Fluid dynamics has a wide range of applications, including calculating forces and moments on aircraft, determining the mass flow rate of petroleum through pipelines, predicting weather patterns, understanding nebulae in interstellar space and modelling fission weapon detonation.

Property Value
dbo:abstract
 • La dinàmica de fluids és una subdisciplina de la mecànica de fluids (entenent per "fluids" tant els líquids com els gasos). La dinàmica de fluids es ramifica en altres disciplines, com l'aerodinàmica i la hidrodinàmica. La mecànica de fluids té una gran varietat d'aplicacions, incloent-hi el càlcul de les forces i els moments que provoca el moviment dels fluids en problemes ben quotidians o ben complexos. Els fluids inclouen l'aigua, l'aire i les suspensions (que és la forma en què es presenten alguns medicaments), així com el petroli i els seus derivats. La paraula "dinàmica" fa referència al moviment i a les forces que el causen. L'estudi de la dinàmica de fluids ofereix una estructura sistemàtica pel seu estudi basat en lleis empíriques i semiempíriques. Aquestes lleis impliquen propietats dels fluids com la temperatura, la pressió, la densitat i la velocitat, així com funcions de l'espai i el temps. En la dinàmica de fluids, un dels múltiples paràmetres que s'estudien és l'acceleració convectiva, que és un component de l'acceleració en un punt determinat d'una línia de corrent deguda exclusivament a la translació del fluid en l'espai. És la que es produeix en un moviment variat (no uniforme), encara que el règim general sigui permanent (constant en el temps). (ca)
 • La hidrodinàmica estudia la dinàmica de fluids incompressibles. Per extensió, dinàmica de fluids. Etimològicament, la hidrodinàmica és la dinàmica de l'aigua, ja que el prefix grec "hidro-" significa "aigua". Tanmateix, també inclou l'estudi de la dinàmica d'altres fluids. Per a això es consideren entre altres coses la velocitat, pressió, flux i despesa del fluid. Per l'estudi de la hidrodinàmica normalment es consideren tres aproximacions importants: * Que el fluid és un líquid incompressible, és a dir, que la seva densitat no varia amb el canvi de pressió, a diferència del que passa amb els gasos. * Es considera menyspreable la pèrdua d'energia per la viscositat, ja que se suposa que un líquid és òptim per a fluir i aquesta pèrdua és molt menor comparant-la amb la inèrcia del seu moviment. * Se suposa que el flux dels líquids és en règim estable o estacionari, és a dir, que la velocitat del líquid en un punt és independent del temps. La hidrodinàmica té nombroses aplicacions industrials, com disseny de canals, construcció de ports i preses, fabricació de vaixells, turbines, etc. El o cabal és una de les magnituds principals en l'estudi de la hidrodinàmica. Es defineix com el volum de líquid que flueix per unitat de temps . Les seves unitats en el SI són els m 3 /si la seva expressió matemàtica: Aquesta fórmula ens permet saber la quantitat de líquid que passa per un conducte en cert interval de temps o determinar el temps que trigarà a passar certa quantitat de líquid. El teorema de Bernouilli és una conseqüència de la conservació de l'energia en els líquids en moviment. Estableix que en un líquid incompressible i no viscós, la suma de la pressió hidroestàtica, l'energia cinètica per unitat de volum i l'energia potencial gravitatòria per unitat de volum, és constant al llarg de tot el circuit. És a dir, que aquesta magnitud pren el mateix valor en qualsevol parell de punts del circuit. La seva expressió matemàtica és: on és la pressió hidroestàtica, la densitat, l'acceleració de la gravetat, l'alçada del punt i la velocitat del fluid en aquest punt. Els subíndexs 1 i 2 es refereixen als dos punts del circuit. L'altra equació que compleixen els fluids no compressibles és l'equació de continuïtat, que estableix que el cabal és constant al llarg de tot el circuit hidràulic: on és l'àrea de la secció del conducte per on circula el fluid i la seva velocitat mitjana. En el cas de fluids compressibles, on l'equació de Bernouilli no és vàlida, cal utilitzar la formulació més completa de Navier i Stokes. Aquestes equacions són l'expressió matemàtica de la conservació de massa i de quantitat de moviment. Per fluids compressibles, però no viscosos, també anomenats , es redueixen a les equacions d'Euler. Daniel Bernoulli va ser un matemàtic que va fer estudis de dinàmica. La hidrodinàmica o fluids en moviments presenta diverses característiques que poden ser descrites per equacions matemàtiques molt senzilles. Llei de Torricelli: Si en un recipient que no està tapat es troba un fluid i se li obre al recipient un orifici la velocitat amb què sortirà aquest fluid serà: on H és l'alçada vertical entre el nivell del fluid i el de l'orifici. Segons la relació entre la velocitat del fluid, la seva densitat i viscositat i la dimensió del conducte per on circula es produeix des un règim laminar fins a un de turbulent, passant per un de transició. Per identificar aquest règim que descriu els fluids en moviment s'ha definit el nombre de Reynolds: on ρ és la densitat v la velocitat D és el diàmetre del cilindre i η és la viscositat. Per sota de 2.300 de Reynolds serà un règim laminar (circulació per capes) mentre que si se supera el Reynols de 2.400 ja serà turbulent (es produiran remolins). (ca)
 • Hydrodynamika je obor zabývající se mechanickým pohybem (prouděním) kapalin. Spadá pod hydromechaniku. Proudění reálných kapalin je složitý proces, který je ovlivňován množstvím faktorů. Při zkoumání tohoto pohybu tedy záměrně některé z faktorů ignorujeme, provádíme tedy určitou idealizaci. Nejznámějším – a pro zkoumání nejjednodušším příkladem – je pohyb tzv. ideální kapaliny, kdy zanedbáváme stlačitelnost kapaliny a její vnitřní tření. Hydrodynamika využívá při studiu pohybu kapalin metody , tedy Lagrangeovu metodu a Eulerovu metodu. (cs)
 • تدفق أو جريان أو انسياب أو سريان الموائع مجال يتناول الموائع المتحركة إحدى أفرع ميكانيكا الموائع (انظر أيضا الموائع الساكنة). دراسة الموائع المتحركة يصف طبيعة سيلان السوائل والغازات، ويحسب معدل التدفق وغير ذلك من الثوابت والمتغيرات، وتنطوي تحته بدورها مجالات متخصصة تباعا: والديناميكا الهوائية والديناميكا المائية. يستفاد من هذه الدراسة في تحسين التصرف مع الطاقة. وأبرز من كتب عن هذا العلم هو دانييل برنولي وقانونه الشهير الذي جمع به الطاقات في الكثير من التطبيقات العملية. والقانون هو: الضغط + نصف الكثافة × مربع السرعة + الكثافة × عجلة الجاذبية الأرضية ×الارتفاع = ثابت. وكذلك معادلة الاستمرارية. (ar)
 • Die Fluiddynamik ist ein Teilgebiet der Strömungslehre und beschäftigt sich mit bewegten Fluiden (Flüssigkeiten und Gasen). Teilgebiet für Gase ist die Aerodynamik, für Flüssigkeiten die Hydrodynamik. Untersucht werden zum Beispiel laminare und turbulente Strömungen in Gerinnen, Drücke an umströmten Körpern sowie Bewegungen und Kraftverhältnisse in Druckleitungen. Die Fluidstatik dagegen befasst sich mit unbewegten Fluiden und wird eingeteilt in die Hydrostatik (Flüssigkeiten) und die Aerostatik (Gase). Die grundlegende Gleichung der Hydrodynamik ist die Kontinuitätsgleichung: mit der Massendichte und dem Geschwindigkeitsvektor . Diese Gleichung sagt unter anderem aus, dass der Massenstrom durch eine Fläche stets gleich ist. Anschaulich lässt sich dies so erklären: man leite in einen Schlauch Wasser ein. Damit er nicht platzt, weil sich darin Wasser anstaut, muss die gleiche Menge Wasser am Ende des Schlauchs herauskommen, wie hineinfließt. Wird der Schlauch an einer Stelle verengt, so muss immer noch die gleiche Menge Wasser am Ende herauskommen. Dies bedeutet, dass das Wasser (bei vernachlässigbarer Kompressibilität) im engeren Schlauchstück schneller fließen muss als im weiteren. Im Allgemeinen wird die Bewegung eines Fluids durch die Navier-Stokes-Gleichungen beschrieben. Im Falle kleiner Viskosität und damit hoher Reynolds-Zahl können Reibungseffekte vernachlässigt werden und als Bewegungsgleichung des Fluids gilt in guter Näherung die Euler-Gleichung: Diese setzt die Geschwindigkeitsänderung des Fluids an einem Ort mit dem in der Umgebung herrschenden Druck in Verbindung. Häufig wird die Euler-Gleichung für die Berechnung bewegter Gase verwendet, während bei der Berechnung bewegter Flüssigkeiten meist die Navier-Stokes-Gleichungen verwendet werden. (de)
 • Η Υδροδυναμική είναι ιδιαίτερος κλάδος της Μηχανικής των ρευστών δηλαδή της Υδρομηχανικής και ειδικότερα της Δυναμικής. Ο επιστημονικός κλάδος αυτός έχει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης τους νόμους που διέπουν την κίνηση των ασυμπίεστων υγρών όπως τη ροή των ρευστών, την ταχύτητα αυτών, την διεύθυνση των αγωγών ή φλεβών, την παροχή τους, τις διάφορες πιέσεις αυτών κ.λπ. καθώς επίσης και την συμπεριφορά των διαφόρων σωμάτων (αντιστάσεις) που εμφανιζουν κατά την κίνησή τους μέσα στα υγρά. (el)
 • Fluidodinamiko estas aparta branĉo de fluidmekaniko en kontinuaj medioj pri movo de likvoj kaj gasoj. Same kiel en aliaj branĉoj de fiziko pri medioj, kiuj konsistas el granda nombro da partikloj, fluidodinamiko rigardas la medion kiel abstraktan , kaj kreas mov-ekvaciojn por ĝi, sed ne por ĉiu aparta partiklo. (eo)
 • La fluidodinámica es una subdisciplina de la mecánica de los fluidos (entiéndase por fluidos tanto líquidos como gases). Se ramifica en otras disciplinas como lo son: la aerodinámica y la hidrodinámica.​ La mecánica de fluidos tiene un gran rango de aplicaciones, incluyendo el cálculo de las fuerzas y los momentos que ocasionan el movimiento de los fluidos en problemas desde los más cotidianos hasta los más complejos. La palabra fluido incluye al agua, al aire, a las suspensiones (que es la forma como se presentan algunos medicamentos), y también al petróleo y sus derivados. Asimismo, la palabra dinámica incluye el movimiento junto a las fuerzas causantes del mismo.​ El estudio de la dinámica de los fluidos ofrece una estructura sistemática para su estudio basándose en leyes empíricas y semi-empíricas. Estas leyes envuelven propiedades de los fluidos como lo son: temperatura, presión, densidad y velocidad y también funciones de espacio y tiempo. (es)
 • In physics and engineering, fluid dynamics is a subdiscipline of fluid mechanics that describes the flow of fluids—liquids and gases. It has several subdisciplines, including aerodynamics (the study of air and other gases in motion) and hydrodynamics (the study of liquids in motion). Fluid dynamics has a wide range of applications, including calculating forces and moments on aircraft, determining the mass flow rate of petroleum through pipelines, predicting weather patterns, understanding nebulae in interstellar space and modelling fission weapon detonation. Fluid dynamics offers a systematic structure—which underlies these practical disciplines—that embraces empirical and semi-empirical laws derived from flow measurement and used to solve practical problems. The solution to a fluid dynamics problem typically involves the calculation of various properties of the fluid, such as flow velocity, pressure, density, and temperature, as functions of space and time. Before the twentieth century, hydrodynamics was synonymous with fluid dynamics. This is still reflected in names of some fluid dynamics topics, like magnetohydrodynamics and hydrodynamic stability, both of which can also be applied to gases. (en)
 • Fluidoen dinamika edo fluidoen mekanika fluidoen (gasak eta likidoak) mugimendua eta hauek eratzen dituzten indarrak aztertzen dituen adarra da (hau era berean fisikaren adar bat delarik). Fluidoen ezaugarri nagusia jasateko ahalezintasuna da (forma zehatzik ez izatea eragiten duena). Fluidoa eta berau mugatzen duen inguruaren arteko elkarreraginak ere aztertzen ditu. Fluidoen mekanika guztia oinarritzen den funtsezko hipotesia jarraikako medioaren hipotesia da. (eu)
 • Hidrodinamikak likidoen dinamika ikertzen du. Fluido hauen dinamika zehazten duten ekuazioak Navier-Stokes ekuazioak dira. Masa eta mugimendu kopurua kontutan hartzen dituzten espresio matematikoak dira. Fluido ez likatsuen kasuan, baita fluido kolodialak ere deituak, mugatzen dira. Hidrodinamikari buruzko lehenbiziko ikerketak burutu zituenetako bat Daniel Bernoulli zientzialaria izan zen, eta bere ondorioak izenburu berdineko /1738) idazlanean argitaratu zituen. (eu)
 • La hidrodinámica es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica de los fluidos. Para el estudio de la hidrodinámica se pueden considerar diferentes aproximaciones, dependiendo del problema que se vaya a abordar, como por ejemplo las siguientes: * en muchos casos, los cambios de densidad en los fluidos se pueden despreciar, por lo que se puede considerar que el fluido a estudiar es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía con el cambio de presión. Por esta misma razón, dicha aproximación no se suele utilizar para modelar gases; * en algunos casos (en bastantes casos macroscópicos o en hidrodinámica cuántica) se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que la pérdida de energía debido a esta es mucho menor que la debida a la inercia de su movimiento; * en muchos casos, se puede suponer que el flujo de los líquidos alcanza un régimen estable denominado régimen estacionario, en el que la velocidad del líquido en cualquier punto es independiente del tiempo. La hidrodinámica tiene aplicaciones en múltiples escalas que van desde la escala nanoscópica a la macroscópica. Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente él quien dio nombre a esta rama de la física con su obra de 1738, Hydrodynamica. (es)
 • La dynamique des fluides (hydrodynamique ou aérodynamique), est l'étude des mouvements des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux. Elle fait partie de la mécanique des fluides avec l'hydrostatique (statique des fluides). La résolution d'un problème de dynamique des fluides demande de calculer diverses propriétés des fluides comme la vitesse, la viscosité, la densité, la pression et la température en tant que fonctions de l'espace et du temps. (fr)
 • Dinamika fluida adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Fluida terutama cairan dan gas. Penyelsaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida, seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu, sebagai fungsi ruang dan waktu. Disiplini ini memiliki beberapa subdisiplin termasuk aerodinamika (penelitian gas) dan hidrodinamika (penelitian cairan). Dinamika fluida memliki aplikasi yang luas. Contohnya, ia digunakan dalam menghitung gaya dan pada pesawat, dari petroleum dalam jalur pipa, dan perkiraan pola cuaca, dan bahkan , di mana lalu lintas diperlakukan sebagai fluid yang berkelanjutan. Dinamika fluida menawarkan struktur matematika yang membawahi disiplin praktis tersebut yang juga sering kali memerlukan hukum empirik dan semi-empirik, diturunkan dari , untuk menyelesaikan masalah praktikal. (in)
 • In fisica classica l'idrodinamica è la parte della fluidodinamica che studia il moto dei liquidi. Nel caso dei liquidi perfetti e incomprimibili, le equazioni indefinite del movimento di un elemento infinitesimo di volume possono essere sintetizzate nella relazione vettoriale: in cui: * è la densità del liquido; * è la forza che agisce sull'unità di massa; * è l'accelerazione cui la massa è soggetta; * è la pressione. Proiettando tale relazione lungo la tangente alla traiettoria dell'elemento di volume si ottiene una relazione scalare che è il teorema di Bernoulli. La legge di Torricelli equipara il flusso in uscita da un recipiente, per azione della gravità, alla caduta libera da una determinata altezza. (it)
 • La fluidodinamica (o dinamica dei fluidi), in fisica, è la branca della meccanica dei fluidi che studia il comportamento dei fluidi (ovvero liquidi e gas) in movimento, contrapposta alla statica dei fluidi; la risoluzione di un problema fluidodinamico comporta, in genere, la risoluzione (analitica o numerica) di complesse equazioni differenziali per il calcolo di diverse proprietà del fluido tra cui la velocità, la pressione, la densità o la temperatura, in funzione della posizione nello spazio e nel tempo. (it)
 • 유체동역학(流體動力學)은 유체역학의 한 분야로 움직이는 유체(액체나 기체)를 다룬다. 유체 동역학 내에도 기체역학(움직이는 기체를 다룸), 수력학(이상 유체 유동을 다룸) 등의 세부 분야가 있다. 유체 동역학은 응용 범위가 매우 넓어서, 항공기에서의 힘 및 모멘트의 계산, 파이프 라인 내의 석유 유량 계산, 날씨 예측, 항성간 공간에 존재하는 성운의 이해 등에도 이용된다. 유체 동역학에는 실험적인 법칙이나 반실험적인 법칙까지도 포함되며, 유체 동역학을 이용함으로써 이러한 실용적 분야의 문제들을 해결할 수 있다. 유체 동역학은 일반적으로 유체의 속도, 압력, 밀도, 온도 등과 같은 유체의 여러 성질을 공간 및 시간의 함수로서 계산하는 문제를 다룬다. (ko)
 • Vloeistofmechanica is het wiskundig beschrijven van het gedrag van fluïda (vloeistoffen en gassen). Zij valt onder de continuümmechanica en kan worden verdeeld in: * statische vloeistofmechanica (voor water: hydrostatica), het bestuderen van stilstaande fluïda, en * vloeistofdynamica of stromingsleer (voor water: hydrodynamica; voor lucht: aerodynamica), het beschrijven van bewegende fluïda. Vloeistofmechanica wordt gebruikt in uiteenlopende takken van wetenschap als meteorologie, fysische geografie of vulkanologie. Voor de scheepsbouw zijn de weerstand en voortstuwing, het manoeuvreren en de beweging in golven van schepen van belang. (nl)
 • Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch. Podstawową zależnością opisującą wpływ sił na ruch płynu newtonowskiego (przy zaniedbaniu tzw. drugiej lepkości) jest równanie Naviera-Stokesa. Jest to układ cząstkowych, nieliniowych równań różniczkowych postaci: gdzie: – nieliniowy operator Stokesa, zwany także pochodną substancjalną. Dla uproszczonego przypadku płynu nieściśliwego: gdzie: – prędkość, – siły masowe (np. grawitacja), – gęstość płynu, – ciśnienie, – lepkość kinematyczna płynu. Lewe strony powyższych równań są pochodną substancjalną prędkości płynu. Uproszczeniem równania Naviera-Stokesa w założeniu przepływu ustalonego płynu doskonałego w jednorodnym polu sił grawitacyjnych jest równanie Bernoulliego. Ze względu na nieliniowość powyższego układu równań przepływ może mieć w ogólności charakter stochastyczny, generowana jest turbulencja oraz struktury koherentne (np. wiry). (pl)
 • A hidrodinâmica (ou dinâmica de fluidos) é sub-área da hidráulica. Sendo esta a ciência que trata da mecânica dos fluidos, a hidrodinâmica refere-se especificamente a ciência que trata do movimento dos fluidos — fluxo de líquidos e gases. Refere-se à variáveis que atuam sob os líquidos em movimento, tais quais velocidade, aceleração e força. Tem várias aplicações, incluindo a aerodinâmica, a engenharia naval e dimensionamentos hidráulicos. Devido as características complexas dos fluidos reais, e a consequente dificuldade de equacioná-los, a hidrodinâmica passou a trabalhar com o chamado fluido perfeito — fluido sem atrito, viscosidade, coesão ou elasticidade. Devido a essas simplificações, a hidrodinâmica era, inicialmente, uma ciência com aplicações práticas limitadas. Entretanto, com o desenvolvimento de fórmulas empíricas a partir da experimentação e com o avanço de tecnologias que possibilitaram trabalhar com equações bastante complexas, a hidrodinâmica passou a ser um instrumento de valor prático indiscutível. (pt)
 • Гидроаэродинамика — подразделение гидроаэромеханики, описывающее законы движения жидкостей или газов (в гидроаэродинамике часто говорят просто о жидкостях, подразумевая под этим как газы, так и капельные жидкости). У неё есть несколько собственных подразделений, в частности аэродинамика (изучение движения воздуха и других газов) и гидродинамика (изучение движения жидкостей). Гидроаэродинамика имеет широкое поле применений, среди которых вычисление расхода сил и нагрузки, действующих на самолёты, определение скорости потока нефти в нефтепроводах, предсказания погоды, изучение межзвездных туманностей и моделирование ядерного оружия. Гидроаэродинамика предлагает систематический подход к этим задачам, включая эмпирические и полуэмпирические методы исследования, законы и измерения. Решение задач гидроаэродинамики обычно включает в себя расчет различных свойств жидкостей, таких как скорость потока, давление, плотность и температура (в зависимости от времени и пространственных координат, местоположения предметов). До двадцатого века гидроаэродинамика считалась синонимом гидродинамики. Это название до сих пор остается в названиях некоторых разделов гидроаэродинамики, например магнитогидродинамика и . (ru)
 • Hydrodynamik är en gren inom fysiken och speciellt strömningsmekaniken där man studerar vätskors rörelse, rörelseenergi och masströghet. Är vätskan inte i rörelse eller i så långsam rörelse att rörelseenergin är försumbar talar man istället om hydrostatik. Resterande fluider, det vill säga gaser, omfattas istället av aerodynamiken och aerostatiken. Av intresse att studera är bland annat fartygs flytkraft och turbulens kring exempelvis fartygsskrov eller i rör. (sv)
 • Гидродина́мика (от др.-греч. ὕδωρ «вода» + динамика) — раздел физики сплошных сред и гидроаэродинамики, изучающий движение идеальных и реальных жидкостей и газа, и их силовое взаимодействие с твёрдыми телами. Как и в других разделах физики сплошных сред, прежде всего осуществляется переход от реальной среды, состоящей из большого числа отдельных атомов или молекул, к абстрактной сплошной среде, для которой и записываются уравнения движения. (ru)
 • Fluidmekanik är en fysikalisk vetenskap som är härledd från klassisk mekanik och studerar både stillastående fluider (fluidstatik) samt fluider i rörelse (strömningsmekanik, strömningslära, fluiddynamik). Dessutom studeras hur fluiden påverkar andra fluider eller solider. (sv)
 • Гідродина́міка — розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й твердими тілами при їх відносному русі. (uk)
 • Гідроаеродинаміка або динаміка флюїдів — підрозділ гідроаеромеханіки, що описує потік флюїдів (рідин або газів). У неї є кілька власних підрозділів, зокрема аеродинаміка (вивчення руху повітря та інших газів) та гідродинаміка (вивчення руху рідин). Гідроаеродинаміка має широке поле застосувань, серед яких розразхунок сил та моментів, що діють на літаки, визначення швидкості потоку нафти в нафтопроводах, передбачення погоди, розуміння міжзоряних туманностей та моделювання вибуху ядерної зброї. Гідроаердодинаміка пропонує систематичний підхід до цих практичних задач, охоплюючи емпіричні та напівемпіричні закони, отримані з вимірювань. Розв'язання задач гідроаеродинаміки зазвичай включає в себе розрахунок різних властивостей флюїдів, таких як швидкість потоку, тиск, густина та температура в залежності від часу та просторових координат. До двадцятого століття динаміка флюїдів вважалася синонімом гідродинаміки. Це досі залишається в назвах деяких розділів гідроаеромеханіки, наприклад магнітогідродинаміка та , хоча обидва терміни можуть стосуватися газів. (uk)
 • 流體動力學(英語:Fluid dynamics)是流體力學的一門。流體動力學研究的對象是運動中的流體(含液體和氣體)的狀態與規律。流體動力學底下的子學科包括有空氣動力學和。 解決一個典型的流體動力學問題,需要計算流體的多項特性,主要包括速度、壓力、密度、溫度。 流體動力學有很大的應用,比如在預測天氣,計算飛機所受的力和力矩,輸油管線中石油的等方面上。其中的的一些原理甚至運用在交通工程,因交通運輸本身可被視為一連續流體运动。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11034 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35934 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124523372 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Hydrodynamika je obor zabývající se mechanickým pohybem (prouděním) kapalin. Spadá pod hydromechaniku. Proudění reálných kapalin je složitý proces, který je ovlivňován množstvím faktorů. Při zkoumání tohoto pohybu tedy záměrně některé z faktorů ignorujeme, provádíme tedy určitou idealizaci. Nejznámějším – a pro zkoumání nejjednodušším příkladem – je pohyb tzv. ideální kapaliny, kdy zanedbáváme stlačitelnost kapaliny a její vnitřní tření. Hydrodynamika využívá při studiu pohybu kapalin metody , tedy Lagrangeovu metodu a Eulerovu metodu. (cs)
 • Η Υδροδυναμική είναι ιδιαίτερος κλάδος της Μηχανικής των ρευστών δηλαδή της Υδρομηχανικής και ειδικότερα της Δυναμικής. Ο επιστημονικός κλάδος αυτός έχει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης τους νόμους που διέπουν την κίνηση των ασυμπίεστων υγρών όπως τη ροή των ρευστών, την ταχύτητα αυτών, την διεύθυνση των αγωγών ή φλεβών, την παροχή τους, τις διάφορες πιέσεις αυτών κ.λπ. καθώς επίσης και την συμπεριφορά των διαφόρων σωμάτων (αντιστάσεις) που εμφανιζουν κατά την κίνησή τους μέσα στα υγρά. (el)
 • Fluidodinamiko estas aparta branĉo de fluidmekaniko en kontinuaj medioj pri movo de likvoj kaj gasoj. Same kiel en aliaj branĉoj de fiziko pri medioj, kiuj konsistas el granda nombro da partikloj, fluidodinamiko rigardas la medion kiel abstraktan , kaj kreas mov-ekvaciojn por ĝi, sed ne por ĉiu aparta partiklo. (eo)
 • Fluidoen dinamika edo fluidoen mekanika fluidoen (gasak eta likidoak) mugimendua eta hauek eratzen dituzten indarrak aztertzen dituen adarra da (hau era berean fisikaren adar bat delarik). Fluidoen ezaugarri nagusia jasateko ahalezintasuna da (forma zehatzik ez izatea eragiten duena). Fluidoa eta berau mugatzen duen inguruaren arteko elkarreraginak ere aztertzen ditu. Fluidoen mekanika guztia oinarritzen den funtsezko hipotesia jarraikako medioaren hipotesia da. (eu)
 • Hidrodinamikak likidoen dinamika ikertzen du. Fluido hauen dinamika zehazten duten ekuazioak Navier-Stokes ekuazioak dira. Masa eta mugimendu kopurua kontutan hartzen dituzten espresio matematikoak dira. Fluido ez likatsuen kasuan, baita fluido kolodialak ere deituak, mugatzen dira. Hidrodinamikari buruzko lehenbiziko ikerketak burutu zituenetako bat Daniel Bernoulli zientzialaria izan zen, eta bere ondorioak izenburu berdineko /1738) idazlanean argitaratu zituen. (eu)
 • La dynamique des fluides (hydrodynamique ou aérodynamique), est l'étude des mouvements des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux. Elle fait partie de la mécanique des fluides avec l'hydrostatique (statique des fluides). La résolution d'un problème de dynamique des fluides demande de calculer diverses propriétés des fluides comme la vitesse, la viscosité, la densité, la pression et la température en tant que fonctions de l'espace et du temps. (fr)
 • La fluidodinamica (o dinamica dei fluidi), in fisica, è la branca della meccanica dei fluidi che studia il comportamento dei fluidi (ovvero liquidi e gas) in movimento, contrapposta alla statica dei fluidi; la risoluzione di un problema fluidodinamico comporta, in genere, la risoluzione (analitica o numerica) di complesse equazioni differenziali per il calcolo di diverse proprietà del fluido tra cui la velocità, la pressione, la densità o la temperatura, in funzione della posizione nello spazio e nel tempo. (it)
 • 유체동역학(流體動力學)은 유체역학의 한 분야로 움직이는 유체(액체나 기체)를 다룬다. 유체 동역학 내에도 기체역학(움직이는 기체를 다룸), 수력학(이상 유체 유동을 다룸) 등의 세부 분야가 있다. 유체 동역학은 응용 범위가 매우 넓어서, 항공기에서의 힘 및 모멘트의 계산, 파이프 라인 내의 석유 유량 계산, 날씨 예측, 항성간 공간에 존재하는 성운의 이해 등에도 이용된다. 유체 동역학에는 실험적인 법칙이나 반실험적인 법칙까지도 포함되며, 유체 동역학을 이용함으로써 이러한 실용적 분야의 문제들을 해결할 수 있다. 유체 동역학은 일반적으로 유체의 속도, 압력, 밀도, 온도 등과 같은 유체의 여러 성질을 공간 및 시간의 함수로서 계산하는 문제를 다룬다. (ko)
 • Hydrodynamik är en gren inom fysiken och speciellt strömningsmekaniken där man studerar vätskors rörelse, rörelseenergi och masströghet. Är vätskan inte i rörelse eller i så långsam rörelse att rörelseenergin är försumbar talar man istället om hydrostatik. Resterande fluider, det vill säga gaser, omfattas istället av aerodynamiken och aerostatiken. Av intresse att studera är bland annat fartygs flytkraft och turbulens kring exempelvis fartygsskrov eller i rör. (sv)
 • Гидродина́мика (от др.-греч. ὕδωρ «вода» + динамика) — раздел физики сплошных сред и гидроаэродинамики, изучающий движение идеальных и реальных жидкостей и газа, и их силовое взаимодействие с твёрдыми телами. Как и в других разделах физики сплошных сред, прежде всего осуществляется переход от реальной среды, состоящей из большого числа отдельных атомов или молекул, к абстрактной сплошной среде, для которой и записываются уравнения движения. (ru)
 • Fluidmekanik är en fysikalisk vetenskap som är härledd från klassisk mekanik och studerar både stillastående fluider (fluidstatik) samt fluider i rörelse (strömningsmekanik, strömningslära, fluiddynamik). Dessutom studeras hur fluiden påverkar andra fluider eller solider. (sv)
 • Гідродина́міка — розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й твердими тілами при їх відносному русі. (uk)
 • 流體動力學(英語:Fluid dynamics)是流體力學的一門。流體動力學研究的對象是運動中的流體(含液體和氣體)的狀態與規律。流體動力學底下的子學科包括有空氣動力學和。 解決一個典型的流體動力學問題,需要計算流體的多項特性,主要包括速度、壓力、密度、溫度。 流體動力學有很大的應用,比如在預測天氣,計算飛機所受的力和力矩,輸油管線中石油的等方面上。其中的的一些原理甚至運用在交通工程,因交通運輸本身可被視為一連續流體运动。 (zh)
 • تدفق أو جريان أو انسياب أو سريان الموائع مجال يتناول الموائع المتحركة إحدى أفرع ميكانيكا الموائع (انظر أيضا الموائع الساكنة). دراسة الموائع المتحركة يصف طبيعة سيلان السوائل والغازات، ويحسب معدل التدفق وغير ذلك من الثوابت والمتغيرات، وتنطوي تحته بدورها مجالات متخصصة تباعا: والديناميكا الهوائية والديناميكا المائية. يستفاد من هذه الدراسة في تحسين التصرف مع الطاقة. وأبرز من كتب عن هذا العلم هو دانييل برنولي وقانونه الشهير الذي جمع به الطاقات في الكثير من التطبيقات العملية. والقانون هو: الضغط + نصف الكثافة × مربع السرعة + الكثافة × عجلة الجاذبية الأرضية ×الارتفاع = ثابت. (ar)
 • La hidrodinàmica estudia la dinàmica de fluids incompressibles. Per extensió, dinàmica de fluids. Etimològicament, la hidrodinàmica és la dinàmica de l'aigua, ja que el prefix grec "hidro-" significa "aigua". Tanmateix, també inclou l'estudi de la dinàmica d'altres fluids. Per a això es consideren entre altres coses la velocitat, pressió, flux i despesa del fluid. Per l'estudi de la hidrodinàmica normalment es consideren tres aproximacions importants: on és l'àrea de la secció del conducte per on circula el fluid i la seva velocitat mitjana. (ca)
 • La dinàmica de fluids és una subdisciplina de la mecànica de fluids (entenent per "fluids" tant els líquids com els gasos). La dinàmica de fluids es ramifica en altres disciplines, com l'aerodinàmica i la hidrodinàmica. La mecànica de fluids té una gran varietat d'aplicacions, incloent-hi el càlcul de les forces i els moments que provoca el moviment dels fluids en problemes ben quotidians o ben complexos. Els fluids inclouen l'aigua, l'aire i les suspensions (que és la forma en què es presenten alguns medicaments), així com el petroli i els seus derivats. La paraula "dinàmica" fa referència al moviment i a les forces que el causen. (ca)
 • Die Fluiddynamik ist ein Teilgebiet der Strömungslehre und beschäftigt sich mit bewegten Fluiden (Flüssigkeiten und Gasen). Teilgebiet für Gase ist die Aerodynamik, für Flüssigkeiten die Hydrodynamik. Untersucht werden zum Beispiel laminare und turbulente Strömungen in Gerinnen, Drücke an umströmten Körpern sowie Bewegungen und Kraftverhältnisse in Druckleitungen. Die Fluidstatik dagegen befasst sich mit unbewegten Fluiden und wird eingeteilt in die Hydrostatik (Flüssigkeiten) und die Aerostatik (Gase). Die grundlegende Gleichung der Hydrodynamik ist die Kontinuitätsgleichung: (de)
 • In physics and engineering, fluid dynamics is a subdiscipline of fluid mechanics that describes the flow of fluids—liquids and gases. It has several subdisciplines, including aerodynamics (the study of air and other gases in motion) and hydrodynamics (the study of liquids in motion). Fluid dynamics has a wide range of applications, including calculating forces and moments on aircraft, determining the mass flow rate of petroleum through pipelines, predicting weather patterns, understanding nebulae in interstellar space and modelling fission weapon detonation. (en)
 • La hidrodinámica es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica de los fluidos. Para el estudio de la hidrodinámica se pueden considerar diferentes aproximaciones, dependiendo del problema que se vaya a abordar, como por ejemplo las siguientes: La hidrodinámica tiene aplicaciones en múltiples escalas que van desde la escala nanoscópica a la macroscópica. Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente él quien dio nombre a esta rama de la física con su obra de 1738, Hydrodynamica. (es)
 • La fluidodinámica es una subdisciplina de la mecánica de los fluidos (entiéndase por fluidos tanto líquidos como gases). Se ramifica en otras disciplinas como lo son: la aerodinámica y la hidrodinámica.​ La mecánica de fluidos tiene un gran rango de aplicaciones, incluyendo el cálculo de las fuerzas y los momentos que ocasionan el movimiento de los fluidos en problemas desde los más cotidianos hasta los más complejos. La palabra fluido incluye al agua, al aire, a las suspensiones (que es la forma como se presentan algunos medicamentos), y también al petróleo y sus derivados. Asimismo, la palabra dinámica incluye el movimiento junto a las fuerzas causantes del mismo.​ (es)
 • Dinamika fluida adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Fluida terutama cairan dan gas. Penyelsaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida, seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu, sebagai fungsi ruang dan waktu. Disiplini ini memiliki beberapa subdisiplin termasuk aerodinamika (penelitian gas) dan hidrodinamika (penelitian cairan). Dinamika fluida memliki aplikasi yang luas. Contohnya, ia digunakan dalam menghitung gaya dan pada pesawat, dari petroleum dalam jalur pipa, dan perkiraan pola cuaca, dan bahkan , di mana lalu lintas diperlakukan sebagai fluid yang berkelanjutan. Dinamika fluida menawarkan struktur matematika yang membawahi disiplin praktis tersebut yang juga sering kali memerlukan huk (in)
 • In fisica classica l'idrodinamica è la parte della fluidodinamica che studia il moto dei liquidi. Nel caso dei liquidi perfetti e incomprimibili, le equazioni indefinite del movimento di un elemento infinitesimo di volume possono essere sintetizzate nella relazione vettoriale: in cui: * è la densità del liquido; * è la forza che agisce sull'unità di massa; * è l'accelerazione cui la massa è soggetta; * è la pressione. (it)
 • Vloeistofmechanica is het wiskundig beschrijven van het gedrag van fluïda (vloeistoffen en gassen). Zij valt onder de continuümmechanica en kan worden verdeeld in: * statische vloeistofmechanica (voor water: hydrostatica), het bestuderen van stilstaande fluïda, en * vloeistofdynamica of stromingsleer (voor water: hydrodynamica; voor lucht: aerodynamica), het beschrijven van bewegende fluïda. (nl)
 • Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch. Podstawową zależnością opisującą wpływ sił na ruch płynu newtonowskiego (przy zaniedbaniu tzw. drugiej lepkości) jest równanie Naviera-Stokesa. Jest to układ cząstkowych, nieliniowych równań różniczkowych postaci: gdzie: – nieliniowy operator Stokesa, zwany także pochodną substancjalną. Dla uproszczonego przypadku płynu nieściśliwego: gdzie: – prędkość, – siły masowe (np. grawitacja), – gęstość płynu, – ciśnienie, – lepkość kinematyczna płynu. (pl)
 • A hidrodinâmica (ou dinâmica de fluidos) é sub-área da hidráulica. Sendo esta a ciência que trata da mecânica dos fluidos, a hidrodinâmica refere-se especificamente a ciência que trata do movimento dos fluidos — fluxo de líquidos e gases. Refere-se à variáveis que atuam sob os líquidos em movimento, tais quais velocidade, aceleração e força. Tem várias aplicações, incluindo a aerodinâmica, a engenharia naval e dimensionamentos hidráulicos. Devido as características complexas dos fluidos reais, e a consequente dificuldade de equacioná-los, a hidrodinâmica passou a trabalhar com o chamado fluido perfeito — fluido sem atrito, viscosidade, coesão ou elasticidade. Devido a essas simplificações, a hidrodinâmica era, inicialmente, uma ciência com aplicações práticas limitadas. Entretanto, com o d (pt)
 • Гидроаэродинамика — подразделение гидроаэромеханики, описывающее законы движения жидкостей или газов (в гидроаэродинамике часто говорят просто о жидкостях, подразумевая под этим как газы, так и капельные жидкости). У неё есть несколько собственных подразделений, в частности аэродинамика (изучение движения воздуха и других газов) и гидродинамика (изучение движения жидкостей). Гидроаэродинамика имеет широкое поле применений, среди которых вычисление расхода сил и нагрузки, действующих на самолёты, определение скорости потока нефти в нефтепроводах, предсказания погоды, изучение межзвездных туманностей и моделирование ядерного оружия. (ru)
 • Гідроаеродинаміка або динаміка флюїдів — підрозділ гідроаеромеханіки, що описує потік флюїдів (рідин або газів). У неї є кілька власних підрозділів, зокрема аеродинаміка (вивчення руху повітря та інших газів) та гідродинаміка (вивчення руху рідин). Гідроаеродинаміка має широке поле застосувань, серед яких розразхунок сил та моментів, що діють на літаки, визначення швидкості потоку нафти в нафтопроводах, передбачення погоди, розуміння міжзоряних туманностей та моделювання вибуху ядерної зброї. (uk)
rdfs:label
 • Fluid dynamics (en)
 • جريان الموائع (ar)
 • Hidrodinàmica (ca)
 • Dinàmica de fluids (ca)
 • Hydrodynamika (cs)
 • Fluiddynamik (de)
 • Υδροδυναμική (el)
 • Fluidodinamiko (eo)
 • Fluidodinámica (es)
 • Hidrodinámica (es)
 • Fluidoen dinamika (eu)
 • Hidrodinamika (eu)
 • Dinamika fluida (in)
 • Idrodinamica (it)
 • Dynamique des fluides (fr)
 • Fluidodinamica (it)
 • 유체동역학 (ko)
 • Vloeistofmechanica (nl)
 • Dynamika płynów (pl)
 • Hidrodinâmica (pt)
 • Гидроаэродинамика (ru)
 • Fluidmekanik (sv)
 • Гидродинамика (ru)
 • Гідродинаміка (uk)
 • Hydrodynamik (sv)
 • 流體動力學 (zh)
 • Гідроаеродинаміка (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:profession of
is dbp:subDiscipline of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License