About: Experience

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Experience refers to conscious events in general, more specifically to perceptions, or to the practical knowledge and familiarity that is produced by these conscious processes. Understood as a conscious event in the widest sense, experience involves a subject to which various items are presented. In this sense, seeing a yellow bird on a branch presents the subject with the objects "bird" and "branch", the relation between them and the property "yellow". Unreal items may be included as well, which happens when experiencing hallucinations or dreams. When understood in a more restricted sense, only sensory consciousness counts as experience. In this sense, experience is usually identified with perception and contrasted with other types of conscious events, like thinking or imagining. In a sli

Property Value
dbo:abstract
 • الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور. وهو مفهوم المعرفة أو المهارة أو لكن بأسلوب فطري عفوي عميق، عادة يكتسب الإنسان الخبرة من خلال المشاركة في عمل معين أو حدث معين، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو الحدث إلى تعميق هذه الخبرة وإكسابها عمقا أكبر وعفوية أكبر. لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع كلمة تجربة. تترافق كلمة خبرة أيضا بشكل خاص مع المعرفة الإجرائية (تطبيقية) أي معرفة كيفية عمل شيء ما وليس مجرد (قولية) لذلك غالبا ما يصف الفلاسفة الخبرة على أنها معرفة تجريبية أو معرفة بعدية. تطلق لفظ خبرة أيضا على ما يكتسبه المرء من التجارب الروحية الدينية (كالصوفية والبوذية)، كما إن السفر والسياحة للتعرف على ثقافات جديدة تعتبر مصدرا مهما لزيادة خبرة الإنسان.الخبرة أيضا هي عبارة عن مجموعة الاخطاء التي اقترفتها في حياتك العملية وتستفيد منها في المستقبل.. اما الخبرة في مجال العمل فهو يطلق عليها المعرفة وتكتسب من الدراسة والممارسة.. (ar)
 • Experiència és un concepte general que comprèn el coneixement d'alguna cosa o d'algun fet, per mitjà de l'exposició a aquestes. Està molt lligada amb l'experiment. La pregunta filosòfica sobre què significa realment l'experiència ha estat constant al llarg de la tradició filosòfica. Als darrers segles al món occidental, s'ha separat a la filosofia el coneixement empíric del mètode científic. També dins de la filosofia, Kant establí distincions entre el coneixement a priori (analític, independent de l'experiència) i el coneixement a posteriori (empíric, que prové de l'experiència o món exterior). (ca)
 • Zkušenost (od „zkusiti“) se používá v několika významech: * nabytá dovednost, získaná dlouhodobou praxí: „zkušený lékař“, „životní zkušenost“; * výsledek obvykle smyslového vnímání, zdroj poznání, který ještě nemusí být formulován slovy: „zkušenost červené barvy“; * trvalý výsledek zážitku nebo prožitku: vnitřní zkušenost, náboženská zkušenost; * empirie – výsledek řízeného a opakovatelného pozorování, zejména v empirických vědách. Ve všech případech se klade důraz na bezprostřednost vlastní zkušenosti v protikladu například k věcem naučeným, vyslechnutým od jiných nebo přečteným. Potud je zkušenost v pravém slova smyslu nepřenositelná a jen obtížně sdělitelná. Na druhé straně je učení vlastními zkušenostmi nákladné nebo i nebezpečné, a proto se lidé daleko častěji řídí příkladem nebo radou jiných, vyzkoušeným společenským zvykem, než aby riskovali nezdar a vlastní zkušenost. Z tohoto hlediska lze hovořit i o kolektivní zkušenosti, zásobě osvědčených vzorů jednání, příběhů, jazykových obratů a pojmů, v nichž členové určitého společenství využívají zkušenosti jiných. Každý přirozený jazyk je tak výsledek staleté zkušenosti určitého národa (Gadamer). (cs)
 • Εμπειρία είναι η γνώση και η δεξιότητα που στηρίζεται στην παρατήρηση και στην πρακτική εξάσκηση και αποκτάται με την πάροδο του χρόνου. Π.χ. στην εργασία: οι τεχνίτες μαθαίνουν τη δουλειά, βλέποντας, αρχικά, άλλους, που είναι εξειδικευμένοι, ενώ μετά δοκιμάζοντας μόνοι τους. Έτσι με τον καιρό βελτιώνονται, μαθαίνουν καινούρια πράγματα και διδάσκονται πολλές φορές από τα λάθη τους. Στην επιστήμη η εμπειρία έχει στενή σχέση με το πείραμα, το οποίο συμπληρώνει την παρατήρηση. Η δεύτερη έννοια της εμπειρίας είναι το βίωμα μιας κατάστασης, που είναι κομμάτι της συνολικής εμπειρίας (πείρας) του ανθρώπου. (el)
 • Als Erfahrung bezeichnet man die durch Wahrnehmung und Lernen erworbenen Kenntnisse und Verhaltensweisen oder im Sinne von „Lebenserfahrung“ die Gesamtheit aller Erlebnisse, die eine Person jemals hatte, einschließlich ihrer Verarbeitung. (de)
 • Sperto estas scioj kaj kapabloj, akiritaj de individuo aŭ grupo per praktika observado kaj agado, daŭre aplikeblaj por atingi celo(j)n. Ĝenerale necesas longa tempo por akiri sperton pri io. Spertoj influas la konduton. Metode konstatita sperto (ofte per eksperimento), kiun oni uzas en la scienco, oni nomas empirio. (eo)
 • Experience refers to conscious events in general, more specifically to perceptions, or to the practical knowledge and familiarity that is produced by these conscious processes. Understood as a conscious event in the widest sense, experience involves a subject to which various items are presented. In this sense, seeing a yellow bird on a branch presents the subject with the objects "bird" and "branch", the relation between them and the property "yellow". Unreal items may be included as well, which happens when experiencing hallucinations or dreams. When understood in a more restricted sense, only sensory consciousness counts as experience. In this sense, experience is usually identified with perception and contrasted with other types of conscious events, like thinking or imagining. In a slightly different sense, experience refers not to the conscious events themselves but to the practical knowledge and familiarity they produce. In this sense, it is important that direct perceptual contact with the external world is the source of knowledge. So an experienced hiker is someone who actually lived through many hikes, not someone who merely read many books about hiking. This is associated both with recurrent past acquaintance and the abilities learned through them. Many scholarly debates on the nature of experience focus on experience as conscious event, either in the wide or the more restricted sense. One important topic in this field is the question of whether all experiences are intentional, i.e. are directed at objects different from themselves. Another debate focuses on the question of whether there are non-conceptual experiences and, if so, what role they could play in justifying beliefs. Some theorists claim that experiences are transparent, meaning that what an experience feels like only depends on the contents presented in this experience. Other theorists reject this claim by pointing out that what matters is not just what is presented but also how it is presented. A great variety of types of experiences is discussed in the academic literature. Perceptual experiences, for example, represent the external world through stimuli registered and transmitted by the senses. The experience of episodic memory, on the other hand, involves reliving a past event one experienced before. In imaginative experience, objects are presented without aiming to show how things actually are. The experience of thinking involves mental representations and the processing of information, in which ideas or propositions are entertained, judged or connected. Pleasure refers to experience that feels good. It is closely related to emotional experience, which has additionally evaluative, physiological and behavioral components. Moods are similar to emotions, with one key difference being that they lack a specific object found in emotions. Conscious desires involve the experience of wanting something. They play a central role in the experience of agency, in which intentions are formed, courses of action are planned, and decisions are taken and realized. Non-ordinary experience refers to rare experiences that significantly differ from the experience in the ordinary waking state, like religious experiences, out-of-body experiences or near-death experiences. Experience is discussed in various disciplines. Phenomenology is the science of the structure and contents of experience. It uses different methods, like epoché or eidetic variation. Sensory experience is of special interest to epistemology. An important traditional discussion in this field concerns whether all knowledge is based on sensory experience, as empiricists claim, or not, as rationalists contend. This is closely related to the role of experience in science, in which experience is said to act as a neutral arbiter between competing theories. In metaphysics, experience is involved in the mind-body problem and the hard problem of consciousness, both of which try to explain the relation between matter and experience. In psychology, some theorists hold that all concepts are learned from experience while others argue that some concepts are innate. (en)
 • Esperientzia organismo kontzienteek inguruko mundua hautemateko duten prozesua da. Esperientziek kontzientzia aktiboa izan dezakete esperientzia duen pertsonaren aldetik, baina ez dute zertan izan. Esperientzia da filosofiaren alor ezberdinen gai nagusia, besteak beste, , izpirituaren filosofia eta fenomenologia. "Esperientzia" hitzaren hainbat adiera ezberdin bereizi behar dira. "Esperientzia" hitzak "hautemapena", "sentsazioa" edo "behaketa" lerroetan zehar esan nahi du. Hitzaren adiera honetan esperientziatik lortutako ezagutza "ezagutza enpirikoa" edo "a posteriori ezagutza" deitzen da. Horrek proposiziozko ezagutza ekar dezake (adibidez, zenbait gauza sentimenezko esperientzian oinarriturik egiazkoak direla aurkitzea), prozedurazko ezagutza (adibidez, sentimenezko esperientzian oinarritutako zeregin jakin bat betetzen ikastea) edo ezagupenez ezagutzea (adibidez, pertsona, leku edo objektu jakin batzuekiko hurbiltasuna, haiekiko esperientzia bitartegabean oinarritutako ezagutza). Hizkuntza arruntean, "Esperientzia" hitzak, horren ordez, batzuetan, norberaren gaitasun edo esperimentu mailara jo dezake, orokorrean edo gai jakin batera mugaturik. Hitzaren adiera honetan, "Esperientzia" k, oro har, ezagutzari egiten dio erreferentzia; Artikulu hori ez da esperientziari buruzkoa zentzu horretan, baizik eta gertaeren berehalako begiespenari buruzkoa da. (eu)
 • Experiencia se refiere a eventos conscientes en general, más específicamente a percepciones, o al conocimiento práctico y la familiaridad que producen estos procesos conscientes. Entendida como un evento consciente en el sentido más amplio, la experiencia involucra un sujeto al que se presentan varios elementos. En este sentido, ver un pájaro amarillo en una rama presenta al sujeto los objetos "pájaro" y "rama", la relación entre ellos y la propiedad "amarillo". También pueden incluirse elementos irreales, lo que ocurre cuando se experimentan alucinaciones o sueños. Cuando se entiende en un sentido más restringido, solo la conciencia sensorial cuenta como experiencia. En este sentido, la experiencia suele identificarse con la percepción y contrastarse con otros tipos de eventos conscientes, como pensar o imaginar. En un sentido ligeramente diferente, la experiencia se refiere no a los eventos conscientes en sí mismos, sino al conocimiento práctico y la familiaridad que producen. En este sentido, es importante que el contacto perceptivo directo con el mundo externo sea la fuente del conocimiento. Así, un excursionista experimentado es alguien que realmente ha vivido muchas excursiones, no alguien que simplemente ha leído muchos libros sobre el senderismo. Esto se asocia tanto con la familiarición recurrente en el pasado como con las habilidades aprendidas a través de ella. Muchos debates académicos sobre la naturaleza de la experiencia se centran en la experiencia como evento consciente, ya sea en el sentido amplio o más restringido. Un tema importante en este campo es la cuestión de si todas las experiencias son intencionales, es decir, que se dirigen a objetos diferentes de sí mismos. Otro debate se centra en la cuestión de si existen experiencias no conceptuales y, en caso afirmativo, qué papel podrían desempeñar en la justificación de las creencias. Algunos teóricos afirman que las experiencias son transparentes, es decir, que cómo se siente una experiencia solo depende de los contenidos presentados en esta experiencia. Otros teóricos rechazan esta afirmación al señalar que lo que importa no es solo lo que se presenta, sino también cómo se presenta. En la literatura académica se discute una gran variedad de tipos de experiencias. Las experiencias perceptivas, por ejemplo, representan el mundo externo a través de estímulos registrados y transmitidos por los sentidos. La experiencia de la memoria episódica, por otro lado, implica revivir un evento pasado que se experimentó antes. En la experiencia imaginativa, los objetos se presentan sin el objetivo de mostrar cómo son las cosas en realidad. La experiencia del pensamiento involucra representaciones mentales y el procesamiento de información, en los que ideas o proposiciones son entretenidas, juzgadas o conectadas. El placer se refiere a experiencia que se siente bien. Está estrechamente relacionado con la experiencia emocional, que tiene adicionalmente componentes evaluativos, fisiológicos y conductuales. Los estados de ánimo son similares a las emociones. Una diferencia clave es que carecen de un objeto específico que se encuentra en las emociones. Los deseos conscientes implican la experiencia de querer algo. Desempeñan un papel central en la experiencia de la agencia, en la que se forman intenciones, se planifican cursos de acción y se toman y realizan decisiones. La experiencia no ordinaria se refiere a experiencias raras que difieren significativamente de la experiencia en el estado de vigilia ordinario, como experiencias religiosas, experiencias extracorporales o experiencias cercanas a la muerte. La experiencia se discute en varias disciplinas. La fenomenología es la ciencia de la estructura y los contenidos de la experiencia. Utiliza diferentes métodos, como la epojé o la variación eidética. La experiencia sensorial es de especial interés para la epistemología. Una importante discusión tradicional en este campo se refiere a si todo conocimiento se basa en la experiencia sensorial, como afirman los empiristas, o no, como sostienen los racionalistas. Esto está estrechamente relacionado con el papel de la experiencia en la ciencia, en la que se dice que la experiencia actúa como árbitro neutral entre teorías en competencia. En la metafísica, la experiencia está involucrada en el problema mente-cuerpo y en el problema difícil de la conciencia, los cuales tratan de explicar la relación entre materia y experiencia. En la psicología, algunos teóricos sostienen que todos los conceptos se aprenden a partir de la experiencia, mientras que otros argumentan que algunos conceptos son innatos. (es)
 • Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan. Dalam dunia kerja istilah pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional.Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli. * l * * s (in)
 • L'expérience est la connaissance acquise à travers l'interaction avec l'environnement. Une expérience est un enchaînement d'événements dont on peut tirer une leçon par un retour d'expérience. La connaissance issue de l'expérience s'oppose à celle qui relève d'une élaboration théorique. L'expérience d'une personne est l'ensemble des savoirs qu'elle a acquis par la pratique, et non seulement par un enseignement formel. Lorsque cette connaissance est socialement partagée et construite dans l'intersubjectivité, il s'agit d'expérience sociale. En philosophie, l'expérience est un concept central du pragmatisme, par opposition aux doctrines idéalistes qui supposent une connaissance a priori. Une expérience scientifique est une interaction avec l'environnement destinée à vérifier une hypothèse dans le cadre d'une théorie réfutable. L'observateur définit et note précisément les conditions de réalisation afin qu'elle soit reproductible. La méthode scientifique codifie des règles d'expérimentation, l'épistémologie étudie leur validité. (fr)
 • In filosofia il termine esperienza (o empirìa) si riferisce a diversi significati: * nella conoscenza è il momento in cui interviene la sensazione; * riguardo alla sensibilità interiore è la percezione intuitiva, immediata, di un sentimento o un'emozione; * nella filosofia della scienza è il fondamento delle osservazioni scientifiche basate sulle «sensate esperienze» e sulle «dimostrazioni necessarie»: (it)
 • 일반적인 관점으로서의 경험(經驗) 또는 체험(體驗)은 사물이나 사건에 노출되거나 수반됨을 통해 얻는 물건이나 사건의 관찰이나 기술의 지식을 이루고 있다. 경험의 개념은 보통 비결이나 보다는 을 일컫는다. 특정 분야에서 상당한 경험을 한 사람은 전문가로서의 명성을 얻을 수 있다. 불교와 같은 특정한 종교 전통들은 인간 인식론의 실험적인 천성을 강조한다. 이것은 교리, 논리, 이성의 전통과 대비된다. 관광, , 과 같은 활동들은 경험의 중요성을 강조하는 경향이 있다. (ko)
 • 経験(けいけん、英: experience、ドイツ語: Erfahrung)とは、 * 実際に見たり、聞いたり、行ったりすること。 * 外的現実や内的現実との直接的な接触。 * 「認識」としてはまだ組織化されていない、事実の直接的な把握。 * 何事かに直接(触れたり)ぶつかることで、何らかの意味でその人の「自己」(人間性)を豊かにすること。 * 何事かに直接触れたりぶつかることで、そこから技能や知識を得ること。 * (哲学用語)感覚や知覚によって直接的に与えられるもの。感覚・知覚から始まって、道徳的行為や知的活動までを含む体験のうち、自覚されたもの。 (ja)
 • Doświadczenie – powszechne pojęcie składające się z wiedzy lub umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie (w tym staropolskiego słowa eksperiencja) jest blisko związana z pojęciem eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy, jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori. Osoba ze znacznym doświadczeniem w pewnej dziedzinie może zyskać reputację specjalisty. (pl)
 • Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip ervaring is haast synoniem met inzicht, kennis en weten. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, is een expert en zijn ervaring is expertise. (nl)
 • Experiência refere-se a eventos conscientes em geral, mais especificamente a percepções, ou ao conhecimento prático e á familiaridade produzidos por estes processos conscientes. Entendida como um evento consciente no sentido mais amplo, a experiência envolve um sujeito ao qual vários elementos são apresentados. Neste sentido, ver um pássaro amarelo em um galho apresenta ao sujeito os objetos "pássaro" e "galho", a relação entre eles e a propriedade "amarelo". Elementos irreais também podem ser incluídos, o que acontece quando se experimentam alucinações ou sonhos. Quando entendida em um sentido mais restrito, apenas a consciência sensorial conta como experiência. Neste sentido, a experiência é normalmente identificada com a percepção e contrastada com outros tipos de eventos conscientes, como pensar ou imaginar. Em um sentido ligeiramente diferente, a experiência não se refere aos eventos conscientes em si, mas ao conhecimento prático e à familiaridade que produzem. Neste sentido, é importante que o contato perceptivo direto com o mundo externo seja a fonte do conhecimento. Assim, um alpinista experiente é alguém que realmente viveu muitas caminhadas, não alguém que meramente leu muitos livros sobre o alpinismo. Isto está associado tanto á familiarização recorrente no passado quanto às habilidades aprendidas através dela. Muitos debates acadêmicos sobre a natureza da experiência concentram-se na experiência como evento consciente, seja no sentido amplo ou mais restrito. Um tema importante neste campo é a questão de se todas as experiências são intencionais, ou seja, dirigidas a objetos diferentes de si mesmas. Outro debate se concentra na questão de saber se há experiências não conceituais e, em caso afirmativo, que papel poderiam desempenhar na justificação de crenças. Alguns teóricos afirmam que as experiências são transparentes, o que significa que como se sente uma experiência depende apenas dos conteúdos apresentados nesta experiência. Outros teóricos rejeitam essa afirmação, apontando que o que importa não é apenas o que é apresentado, mas também como é apresentado. Uma grande variedade de tipos de experiências é discutida na literatura acadêmica. As experiências perceptuais, por exemplo, representam o mundo externo através de estímulos registrados e transmitidos pelos sentidos. A experiência da memória episódica, por outro lado, envolve reviver um evento passado que se experimentou antes. Na experiência imaginativa, os objetos são apresentados sem o objetivo de mostrar como as coisas realmente são. A experiência de pensar envolve representações mentais e o processamento de informações, nas quais ideias ou proposições são entretidas, julgadas ou conectadas. Prazer refere-se a experiência que se sente bem. Está intimamente relacionada à experiência emocional, que tem adicionalmente componentes avaliativos, fisiológicos e comportamentais. Os ânimos são semelhantes às emoções. Uma diferença chave é que lhes falta o objeto específico encontrado nas emoções. Desejos conscientes envolvem a experiência de querer algo. Desempenham um papel central na experiência da agência, na qual intenções são formadas, cursos de ação planejados e decisões tomadas e realizadas. A experiência não ordinária refere-se a experiências raras que diferem significativamente da experiência no estado comum de vigília, como experiências religiosas, experiências fora do corpo ou experiências de quase-morte. Experiência é discutida em várias disciplinas. A fenomenologia é a ciência da estrutura e dos conteúdos da experiência. Usa diferentes métodos, como a epoché ou a variação eidética. A experiência sensorial é de interesse especial para a epistemologia. Uma importante discussão tradicional neste campo diz respeito a se todo conhecimento é baseado na experiência sensorial, como afirmam os empiristas, ou não, como sustentam os racionalistas. Isto está intimamente relacionado com o papel da experiência na ciência, na qual se diz que a experiência atua como um árbitro neutro entre teorias concorrentes. Na metafísica, a experiência está envolvida no problema mente-corpo e no problema difícil da consciência, os quais tentam explicar a relação entre matéria e experiência. Na psicologia, alguns teóricos sustentam que todos os conceitos são aprendidos a partir da experiência, enquanto outros argumentam que alguns conceitos são inatos. (pt)
 • О́пытное зна́ние (о́пыт), также эмпирическое знание или эмпирика — совокупность знаний и умений, приобретённых человеком в процессе взаимодействия с внешним по отношению к нему миром, а также в процессе собственных внутренних переживаний — вся совокупность чувственных восприятий и психической деятельности мозга. Указанная совокупность накопленной и переработанной мозгом информации формируют два качественно разных массива данных. Одна часть опыта касается сознания и формируется за счёт рефлексии. Этот опыт человек осознанно накапливает, использует и передаёт другим людям. Вторая часть опыта относится к бессознательному и к рефлексам, которые накапливаются, используются, однако не могут быть переданы от одного человека другому. Понятие опыта активно развивалось в противостоянии эмпиризма и рационализма, дифференцированно оценивающего его от понимания в качестве единственного источника достоверного знания (радикальные ветви эмпиризма и сенсуализма) до полного отрицания (радикальные формы рационализма, оценивающие опыт как источник заблуждений). (ru)
 • Erfarenhet är ett allmänt begrepp som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon händelse som tjänats genom deltagande eller utsatthet.Begreppet avser vanligen kunnande eller procedurkunskap, snarare än förslagskunskap; internutbildning snarare än boklärande.Filosofer kallar kunskap baserad på erfarenhet för "empirisk kunskap" eller "aposteriorisk kunskap".Förhör om erfarenhet har en lång tradition i kontinental filosofi. En person med stor erfarenhet inom ett visst område kallas ofta expert eller specialist. Erfarenhet kan vara fysisk, mental, känslomässig, andlig, social eller subjektiv. (sv)
 • 經驗(英語:Experience)一般是指有意識的事件,更具體地說是指知覺,或由這些有意識的過程產生的實踐知識和熟悉程度。在最廣泛的意義上被理解為有意識的事件,經驗涉及主題,各種項目都被呈現在該些主題上。從這個意義上說,在樹枝上看到一隻黃色的鳥,將主體與對象“鳥”和“樹枝”,以及它們與屬性“黃色”之間的關係呈現出來。虛幻事物也可能包括在內,這發生在經歷幻覺或夢境時。當在更狹隘的意義上理解時,只有感官意識才算作經驗。從這個意義上說,經驗通常與感知相一致,並與其他類型的意識事件(如思考或想像)形成對比。在稍微不同的意義上,經驗不是指有意識的事件本身,而是指它們產生的實踐知識和熟悉程度。從這個意義上說,重要的是與外部世界的直接感知接觸是知識的來源。所以一個有經驗的徒步旅行者是一個真正經歷過多次徒步旅行的人,而不是一個只閱讀很多關於徒步旅行的書籍的人。這與反覆的過去相識和透過他們學到的能力有關。 或者可以這麼說,經驗是透過感知和學習獲得的知識和行為,或者,在“生活經驗”的意義上,一個人曾經擁有的所有經驗的總和,包括它們的處理過程。 許多關於經驗本質的學術辯論都將經驗作為有意識的事件,無論是廣義的還是狹義的。該領域的一個重要主題是所有經驗是否都是有意的,即是否針對與自身不同的對象。另一個爭論的焦點是是否存在非概念性經驗,如果存在,它們在證明信念方面可以發揮什麼作用。一些理論家聲稱體驗是透明的,這意味著體驗的感覺只取決於體驗中呈現的內容。其他理論家透過指出重要的不僅是呈現的內容,還包括呈現的方式來駁斥這一主張。 學術文獻中討論了各種經驗。例如,知覺體驗透過感官記錄和傳遞的刺激來表徵外部世界。另一方面,情節記憶的體驗涉及重溫以前經歷過的過去事件。在想像體驗中,物體的呈現並非旨在展示事物的實際情況。思想體驗涉及心智表徵和訊息處理,在這些過程中,想法或命題被娛樂、判斷或聯繫起來。愉快是指感覺良好的體驗。它與情緒體驗密切相關,情緒體驗還具有評價、生理和行為成分。心境與情緒相似,一個主要區別是情緒缺乏在情緒中發現的特定對象。有意識的慾望涉及想要某物的體驗。它們在能動(英語:agency)體驗中發揮著核心作用,在此過程中形成意圖、計劃行動方案以及做出和實現決策。非尋常體驗是指與普通清醒狀態下的體驗顯著不同的罕見體驗,如宗教體驗、靈魂出竅或瀕死體驗。 經驗在各個學科中都有討論。現象學是研究經驗結構和內容的科學;它使用懸置等方法進行探討。認識論對感官體驗特別感興趣;該領域的一個重要傳統討論涉及所有知識是否都像經驗主義者聲稱的那樣基於感官經驗,或者是否像理性主義者所主張的那樣。這與經驗在科學中的作用密切相關,在科學中,經驗被認為是相互競爭的理論之間的中立仲裁者。在形而上學中,經驗涉及心物問題和意識難題,兩者都試圖解釋物質與經驗之間的關係。在心理學中,一些理論家認為所有概念都是從經驗中學到的,而另一些理論家則認為有些概念是天生的。 (zh)
 • До́свід — віддзеркалення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому, випробуваному. Досвід — це перш за все сукупність всього того, що відбувається з людиною в її житті (реальність) і що вона усвідомлює; людина може мати досвід про саму себе, про свої здібності, про свої чесноти і вади, людина також може мати досвід і про думки, ідеї, знання (внутрішній досвід). (uk)
dbo:wikiPageID
 • 297724 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 96671 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1114562779 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Εμπειρία είναι η γνώση και η δεξιότητα που στηρίζεται στην παρατήρηση και στην πρακτική εξάσκηση και αποκτάται με την πάροδο του χρόνου. Π.χ. στην εργασία: οι τεχνίτες μαθαίνουν τη δουλειά, βλέποντας, αρχικά, άλλους, που είναι εξειδικευμένοι, ενώ μετά δοκιμάζοντας μόνοι τους. Έτσι με τον καιρό βελτιώνονται, μαθαίνουν καινούρια πράγματα και διδάσκονται πολλές φορές από τα λάθη τους. Στην επιστήμη η εμπειρία έχει στενή σχέση με το πείραμα, το οποίο συμπληρώνει την παρατήρηση. Η δεύτερη έννοια της εμπειρίας είναι το βίωμα μιας κατάστασης, που είναι κομμάτι της συνολικής εμπειρίας (πείρας) του ανθρώπου. (el)
 • Als Erfahrung bezeichnet man die durch Wahrnehmung und Lernen erworbenen Kenntnisse und Verhaltensweisen oder im Sinne von „Lebenserfahrung“ die Gesamtheit aller Erlebnisse, die eine Person jemals hatte, einschließlich ihrer Verarbeitung. (de)
 • Sperto estas scioj kaj kapabloj, akiritaj de individuo aŭ grupo per praktika observado kaj agado, daŭre aplikeblaj por atingi celo(j)n. Ĝenerale necesas longa tempo por akiri sperton pri io. Spertoj influas la konduton. Metode konstatita sperto (ofte per eksperimento), kiun oni uzas en la scienco, oni nomas empirio. (eo)
 • In filosofia il termine esperienza (o empirìa) si riferisce a diversi significati: * nella conoscenza è il momento in cui interviene la sensazione; * riguardo alla sensibilità interiore è la percezione intuitiva, immediata, di un sentimento o un'emozione; * nella filosofia della scienza è il fondamento delle osservazioni scientifiche basate sulle «sensate esperienze» e sulle «dimostrazioni necessarie»: (it)
 • 일반적인 관점으로서의 경험(經驗) 또는 체험(體驗)은 사물이나 사건에 노출되거나 수반됨을 통해 얻는 물건이나 사건의 관찰이나 기술의 지식을 이루고 있다. 경험의 개념은 보통 비결이나 보다는 을 일컫는다. 특정 분야에서 상당한 경험을 한 사람은 전문가로서의 명성을 얻을 수 있다. 불교와 같은 특정한 종교 전통들은 인간 인식론의 실험적인 천성을 강조한다. 이것은 교리, 논리, 이성의 전통과 대비된다. 관광, , 과 같은 활동들은 경험의 중요성을 강조하는 경향이 있다. (ko)
 • 経験(けいけん、英: experience、ドイツ語: Erfahrung)とは、 * 実際に見たり、聞いたり、行ったりすること。 * 外的現実や内的現実との直接的な接触。 * 「認識」としてはまだ組織化されていない、事実の直接的な把握。 * 何事かに直接(触れたり)ぶつかることで、何らかの意味でその人の「自己」(人間性)を豊かにすること。 * 何事かに直接触れたりぶつかることで、そこから技能や知識を得ること。 * (哲学用語)感覚や知覚によって直接的に与えられるもの。感覚・知覚から始まって、道徳的行為や知的活動までを含む体験のうち、自覚されたもの。 (ja)
 • Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip ervaring is haast synoniem met inzicht, kennis en weten. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, is een expert en zijn ervaring is expertise. (nl)
 • До́свід — віддзеркалення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому, випробуваному. Досвід — це перш за все сукупність всього того, що відбувається з людиною в її житті (реальність) і що вона усвідомлює; людина може мати досвід про саму себе, про свої здібності, про свої чесноти і вади, людина також може мати досвід і про думки, ідеї, знання (внутрішній досвід). (uk)
 • الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور. وهو مفهوم المعرفة أو المهارة أو لكن بأسلوب فطري عفوي عميق، عادة يكتسب الإنسان الخبرة من خلال المشاركة في عمل معين أو حدث معين، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو الحدث إلى تعميق هذه الخبرة وإكسابها عمقا أكبر وعفوية أكبر. لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع كلمة تجربة. تترافق كلمة خبرة أيضا بشكل خاص مع المعرفة الإجرائية (تطبيقية) أي معرفة كيفية عمل شيء ما وليس مجرد (قولية) لذلك غالبا ما يصف الفلاسفة الخبرة على أنها معرفة تجريبية أو معرفة بعدية. (ar)
 • Experiència és un concepte general que comprèn el coneixement d'alguna cosa o d'algun fet, per mitjà de l'exposició a aquestes. Està molt lligada amb l'experiment. La pregunta filosòfica sobre què significa realment l'experiència ha estat constant al llarg de la tradició filosòfica. (ca)
 • Zkušenost (od „zkusiti“) se používá v několika významech: * nabytá dovednost, získaná dlouhodobou praxí: „zkušený lékař“, „životní zkušenost“; * výsledek obvykle smyslového vnímání, zdroj poznání, který ještě nemusí být formulován slovy: „zkušenost červené barvy“; * trvalý výsledek zážitku nebo prožitku: vnitřní zkušenost, náboženská zkušenost; * empirie – výsledek řízeného a opakovatelného pozorování, zejména v empirických vědách. (cs)
 • Experience refers to conscious events in general, more specifically to perceptions, or to the practical knowledge and familiarity that is produced by these conscious processes. Understood as a conscious event in the widest sense, experience involves a subject to which various items are presented. In this sense, seeing a yellow bird on a branch presents the subject with the objects "bird" and "branch", the relation between them and the property "yellow". Unreal items may be included as well, which happens when experiencing hallucinations or dreams. When understood in a more restricted sense, only sensory consciousness counts as experience. In this sense, experience is usually identified with perception and contrasted with other types of conscious events, like thinking or imagining. In a sli (en)
 • Esperientzia organismo kontzienteek inguruko mundua hautemateko duten prozesua da. Esperientziek kontzientzia aktiboa izan dezakete esperientzia duen pertsonaren aldetik, baina ez dute zertan izan. Esperientzia da filosofiaren alor ezberdinen gai nagusia, besteak beste, , izpirituaren filosofia eta fenomenologia. (eu)
 • Experiencia se refiere a eventos conscientes en general, más específicamente a percepciones, o al conocimiento práctico y la familiaridad que producen estos procesos conscientes. Entendida como un evento consciente en el sentido más amplio, la experiencia involucra un sujeto al que se presentan varios elementos. En este sentido, ver un pájaro amarillo en una rama presenta al sujeto los objetos "pájaro" y "rama", la relación entre ellos y la propiedad "amarillo". También pueden incluirse elementos irreales, lo que ocurre cuando se experimentan alucinaciones o sueños. Cuando se entiende en un sentido más restringido, solo la conciencia sensorial cuenta como experiencia. En este sentido, la experiencia suele identificarse con la percepción y contrastarse con otros tipos de eventos conscientes (es)
 • L'expérience est la connaissance acquise à travers l'interaction avec l'environnement. Une expérience est un enchaînement d'événements dont on peut tirer une leçon par un retour d'expérience. La connaissance issue de l'expérience s'oppose à celle qui relève d'une élaboration théorique. L'expérience d'une personne est l'ensemble des savoirs qu'elle a acquis par la pratique, et non seulement par un enseignement formel. Lorsque cette connaissance est socialement partagée et construite dans l'intersubjectivité, il s'agit d'expérience sociale. (fr)
 • Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan. Dalam dunia kerja istilah pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional.Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli. (in)
 • Doświadczenie – powszechne pojęcie składające się z wiedzy lub umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie (w tym staropolskiego słowa eksperiencja) jest blisko związana z pojęciem eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy, jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori. (pl)
 • Erfarenhet är ett allmänt begrepp som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon händelse som tjänats genom deltagande eller utsatthet.Begreppet avser vanligen kunnande eller procedurkunskap, snarare än förslagskunskap; internutbildning snarare än boklärande.Filosofer kallar kunskap baserad på erfarenhet för "empirisk kunskap" eller "aposteriorisk kunskap".Förhör om erfarenhet har en lång tradition i kontinental filosofi. En person med stor erfarenhet inom ett visst område kallas ofta expert eller specialist. (sv)
 • Experiência refere-se a eventos conscientes em geral, mais especificamente a percepções, ou ao conhecimento prático e á familiaridade produzidos por estes processos conscientes. Entendida como um evento consciente no sentido mais amplo, a experiência envolve um sujeito ao qual vários elementos são apresentados. Neste sentido, ver um pássaro amarelo em um galho apresenta ao sujeito os objetos "pássaro" e "galho", a relação entre eles e a propriedade "amarelo". Elementos irreais também podem ser incluídos, o que acontece quando se experimentam alucinações ou sonhos. Quando entendida em um sentido mais restrito, apenas a consciência sensorial conta como experiência. Neste sentido, a experiência é normalmente identificada com a percepção e contrastada com outros tipos de eventos conscientes, c (pt)
 • О́пытное зна́ние (о́пыт), также эмпирическое знание или эмпирика — совокупность знаний и умений, приобретённых человеком в процессе взаимодействия с внешним по отношению к нему миром, а также в процессе собственных внутренних переживаний — вся совокупность чувственных восприятий и психической деятельности мозга. (ru)
 • 經驗(英語:Experience)一般是指有意識的事件,更具體地說是指知覺,或由這些有意識的過程產生的實踐知識和熟悉程度。在最廣泛的意義上被理解為有意識的事件,經驗涉及主題,各種項目都被呈現在該些主題上。從這個意義上說,在樹枝上看到一隻黃色的鳥,將主體與對象“鳥”和“樹枝”,以及它們與屬性“黃色”之間的關係呈現出來。虛幻事物也可能包括在內,這發生在經歷幻覺或夢境時。當在更狹隘的意義上理解時,只有感官意識才算作經驗。從這個意義上說,經驗通常與感知相一致,並與其他類型的意識事件(如思考或想像)形成對比。在稍微不同的意義上,經驗不是指有意識的事件本身,而是指它們產生的實踐知識和熟悉程度。從這個意義上說,重要的是與外部世界的直接感知接觸是知識的來源。所以一個有經驗的徒步旅行者是一個真正經歷過多次徒步旅行的人,而不是一個只閱讀很多關於徒步旅行的書籍的人。這與反覆的過去相識和透過他們學到的能力有關。 或者可以這麼說,經驗是透過感知和學習獲得的知識和行為,或者,在“生活經驗”的意義上,一個人曾經擁有的所有經驗的總和,包括它們的處理過程。 (zh)
rdfs:label
 • Experience (en)
 • خبرة (ar)
 • Experiència (ca)
 • Zkušenost (cs)
 • Erfahrung (de)
 • Εμπειρία (el)
 • Sperto (eo)
 • Experiencia (es)
 • Esperientzia (filosofia) (eu)
 • Pengalaman (in)
 • Expérience (fr)
 • Esperienza (it)
 • 経験 (ja)
 • 경험 (ko)
 • Ervaring (nl)
 • Doświadczenie (pl)
 • Опытное знание (ru)
 • Experiência (filosofia) (pt)
 • Erfarenhet (sv)
 • Досвід (uk)
 • 經驗 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:title of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License