In optics, dispersion is the phenomenon in which the phase velocity of a wave depends on its frequency.Media having this common property may be termed dispersive media. Sometimes the term chromatic dispersion is used for specificity.Although the term is used in the field of optics to describe light and other electromagnetic waves, dispersion in the same sense can apply to any sort of wave motion such as acoustic dispersion in the case of sound and seismic waves, in gravity waves (ocean waves), and for telecommunication signals along transmission lines (such as coaxial cable) or optical fiber.

Property Value
dbo:abstract
 • تشتيت أو تشتت الضوء أو التقزح هو فصل الضوء إلى ألوانه. تنكسر الألوان بحسب قيمها المختلفة، فلكل لون درجة انكسار معينة. في تشتت الضوء الأبيض يفصل إلى الألوان في الطيف المرئي. يتشتت الضوء عبر المنشور، كما يمكن للحيود والاستطارة أن يسببا تشتت الضوء. التشتت يُعرف في الفيزياء بعلاقة كمية معينة بالتردد، وفي البصريات تحديدا تكون العلاقة مرتبطة بتردد الضوء (سرعة الضوء مرتبطة بتردده والذي يختلف حسب الوسط الذي يسير فيه). نتيجة لذلك فإن الضوء على سطح موشور ينكسر بدرجات متفاوتة و يظهر على الجهة الأخرى طيف ملون. (ar)
 • La dispersió de la llum és un fenomen que es produeix quan un raig de llum composta es refracta en algun medi (per exemple un prisma): queden separats els seus colors constituents; deixant, però, ben sentat, que (per convenció) a la llum que procedeix del sol l'anomenem llum blanca, quan en realitat és una barreja de llums de diferents colors.La causa que es produeixi la dispersió és que l'índex de refracció disminueix quan augmenta la longitud d'ona, de manera que les longituds d'ona més llargues (vermell) es desvien menys que les curtes (blau). En realitat, el que passa és que, depenent del material de què es trobi constituït el medi com a definició geomètrica per defecte (prisma), la llum que prové del primer mitjà (aire per exemple) amb una velocitat concreta passa al segon medi (prisma) i se'n produeix una refracció i, amb això, una desviació en la direcció de la llum. Aquesta llum és blanca a causa de la suma dels pigments lumínics provinents de la font lluminosa (Sol), cada un d'ells té una freqüència diferent i la variació en la direcció de la llum és proporcional a aquesta. D'aquesta manera, la llum blanca, després de travessar el segon medi i tornar al primer, es descompon en un espectre continu de llums pigmentades que oscil·len entre el vermell (freqüència inferior) i el violat (freqüència més alta de la llum visible). (ca)
 • Disperze je závislost fázové rychlosti šíření vlny na její frekvenci. Nejznámějším příkladem je pravděpodobně duha, která vznikne, když disperze způsobí částečné rozdělení bílého světla na složky kvůli rozdílné vlnové délce jednotlivých barev. (cs)
 • Unter Dispersion (von lateinisch dispergere, „ausbreiten, zerstreuen“) versteht man in der Physik die Abhängigkeit einer physikalischen Größe von der Frequenz einer Welle. In der Optik ist dies speziell die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies hat zur Folge, dass Sonnenlicht an den Flächen eines Prismas unterschiedlich stark gebrochen wird. Auf der anderen Seite des Prismas zeigt sich deshalb ein farbiges Spektrum. Der Zusammenhang zwischen der Kreisfrequenz (oder den Energiequanten) einer harmonischen Welle und dem Wellenvektor wird Dispersionsrelation genannt. Insbesondere ist das in der Quantentheorie gerade der Energie-Impuls-Zusammenhang des Teilchens. (de)
 • Διασκεδασμός του φωτός είναι ο διαχωρισμός των ακτίνων του σύνθετου φωτός όταν προσπέσει σε διαφανές πρίσμα. (Σύνθετο λέγεται το φως που αποτελείται από διάφορα χρώματα, δηλαδή από ακτίνες με διαφορετικό μήκος κύματος). Όταν μία δέσμη λευκού φωτός, π.χ. ηλιακού, πέσει πάνω σε κάποιο γυάλινο πρίσμα η καθεμία από τις μόνοχρωματικές ακτίνες από τις οποίες αποτελείται το φως αυτό, θα διαθλαστεί κατά διαφορετικό τρόπο. Για αυτό από την άλλη πλευρά του πρίσματος θα σχηματιστεί πάνω σε ένα π.χ. πανί μία πολύχρωμη εικόνα: Το φάσμα του ηλιακού φωτός. Τα χρώματα του φάσματος είναι με τη σειρά: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, , και ιώδες. Ο διασκεδασμός οφείλεται στο γεγονός ότι το πρίσμα (γενικά κάθε οπτικό μέσο) δεν διαθλά με τον ίδιο τρόπο τις διαφορετικές ακτίνες, έχει δηλαδή διάφορους δείκτες διάθλασης ανάλογα με το μήκος κύματος κάθε ακτίνας. Για παράδειγμα οι κόκκινες ακτίνες υφίστανται πολύ μικρή διάθλαση, ενώ αντίθετα οι ιώδεις υφίστανται πολύ μεγάλη διάθλαση Κάθε μονοχρωματική ακτίνα δεν παθαίνει την ίδια διάθλαση από τα διαφορετικά οπτικά μέσα (γυαλί, νερό, , κενό κλπ). Στη διαφορετική διάθλαση και στο διαφορετικό διασκεδασμό των φωτεινών ακτίνων στηρίζεται η κατασκευή των χρωστικών φακών και διάφορων οπτικών οργάνων. (el)
 • In optics, dispersion is the phenomenon in which the phase velocity of a wave depends on its frequency.Media having this common property may be termed dispersive media. Sometimes the term chromatic dispersion is used for specificity.Although the term is used in the field of optics to describe light and other electromagnetic waves, dispersion in the same sense can apply to any sort of wave motion such as acoustic dispersion in the case of sound and seismic waves, in gravity waves (ocean waves), and for telecommunication signals along transmission lines (such as coaxial cable) or optical fiber. In optics, one important and familiar consequence of dispersion is the change in the angle of refraction of different colors of light, as seen in the spectrum produced by a dispersive prism and in chromatic aberration of lenses. Design of compound achromatic lenses, in which chromatic aberration is largely cancelled, uses a quantification of a glass's dispersion given by its Abbe number V, where lower Abbe numbers correspond to greater dispersion over the visible spectrum. In some applications such as telecommunications, the absolute phase of a wave is often not important but only the propagation of wave packets or "pulses"; in that case one is interested only in variations of group velocity with frequency, so-called group-velocity dispersion. (en)
 • La luz procedente de una estrella, conocida como luz blanca, es una superposición de luces de diferentes colores, las cuales presentan una longitud de onda y una frecuencia específicas. La dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente (por ejemplo el aire) y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. La dispersión tiene su origen en una disminución en la velocidad de propagación de la luz cuando atraviesa el medio. Debido a que el material absorbe y remite la luz cuya frecuencia es cercana a la de los electrones que están presentes en él, esta luz se propaga un poco más despacio en comparación a luz de frecuencias distintas. Estas variaciones en la velocidad de propagación dependen del índice de refracción del material y el oxígeno y hacen que la luz, para frecuencias diferentes, se refracte de manera diferente. En el caso de una doble refracción (como sucede en el prisma) se distinguen entonces de manera organizada los colores que componen la luz blanca: la desviación es progresiva, siendo mayor para frecuencias mayores (menores longitudes de onda); por lo tanto, la luz roja es desviada de su trayectoria original en menor medida que la luz azul. (es)
 • La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde se propageant dans un milieu dit « dispersif », c'est-à-dire dans lequel les différentes longueurs d’onde constituant l'onde ne se propagent pas à la même vitesse. On rencontre ce phénomène pour tous types d'ondes, comme la lumière, le son et les ondes mécaniques (vagues, séismes, etc.). Tous les milieux sont dispersifs en plus ou moins grande proportion. Seul le vide n'est pas dispersif. Le phénomène de dispersion possède de multiples origines qui peuvent varier selon le type d'onde. (fr)
 • San optaic, tugtar spré ar scaradh na gcomhdhathanna i solas nuair a théann sé trí phriosma nó gíl díraonta. (ga)
 • Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya (putih) menjadi cahaya-cahaya (me, ji, ku, hi, bi, ni, u) pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Sebuah prisma atau kisi kisi mempunyai kemampuan untuk menguraikan cahaya menjadi warna warna spektralnya. Indeks cahaya suatu bahan menentukan panjang gelombang cahaya mana yang dapat diuraikan menjadi komponen komponennya. Untuk cahaya ultraviolet adalah prisma dari kristal, untuk cahaya putih adalah prisma dari kaca, untuk cahaya infrared adalah prisma dari garam batu. Peristiwa dispersi ini terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil sedangkan warna ungu mengalami deviasi terbesar. Sudut dispersi: * F = du - dm * F = (nu - nm)b * * dm = sudut deviasi merah * du = sudut deviasi ungu * nu = indeks bias untuk warna ungu * nm = indeks bias untuk warna merah Catatan:Untuk menghilangkan dispersi antara sinar ungu dan sinar merah digunakan susunan Prisma Akhromatik.Ftot = F kerona - Fflinta = 0 Untuk menghilangkan deviasi suatu warna, misalnya hijau, digunakan susunan prisma pandang lurus.Dtot = Dkerona - Dflinta = 0 (in)
 • In ottica la dispersione è un fenomeno fisico che causa la separazione di un'onda in componenti spettrali con diverse lunghezze d'onda, a causa della dipendenza della velocità dell'onda dalla lunghezza d'onda nel mezzo attraversato. È spesso descritta in onde luminose, ma può avvenire in ogni tipo di onda che interagisce con un mezzo o che può essere confinata in una guida d'onda, come le onde sonore. La dispersione è anche chiamata dispersione cromatica per enfatizzare la sua dipendenza dalla lunghezza d'onda. Un mezzo che esibisce queste caratteristiche nei confronti dell'onda in propagazione è detto dispersivo. (it)
 • 光学において分散(ぶんさん、英: dispersion)とは、入射した光線が波長ごとに別々に分離される現象、またはその度合いのことをさす。媒体の屈折率が波長によって異なることによって発生する。 (ja)
 • 분산(分散)을 거치면 태양빛을 프리즘에 통과시켜 스크린에 비추어 보면 여러 가지의 색으로 나뉜다. 이처럼 빛이 한 매질에서 다른 매질로 진행할 때 매질에 따라 빛의 속도가 달라지므로 굴절이 일어나게 되고, 이때 빛의 진행속도는 파장에 따라 달라지게 되는데 이를 빛의 분산이라고 한다. (ko)
 • Onder dispersie wordt in de natuurkunde het verschijnsel verstaan dat de voortplantingssnelheid van een golf afhankelijk is van de frequentie, en dus ook van de golflengte. In de optica wordt dispersie ook wel kleurschifting genoemd. (nl)
 • Rozszczepienie światła – rozdzielenia się fali świetlnej na składowe o różnej długości. Rozszczepienie światła jest wynikiem rozchodzenia się światła przez ośrodki, w których prędkość rozchodzenia się fali zależy od częstotliwości fali, zwanego dyspersją oraz w wyniku dyfrakcji światła. (pl)
 • A dispersão óptica (chamada também de dispersão cromática por causa das diferentes cores associadas aos comprimentos de onda) é um resultado direto da refração e importantíssimo para o nosso cotidiano. Esse fenômeno é, de certa forma, famoso por conta do arco-íris, que é o exemplo mais comum da dispersão cromática. Como visto na figura ao lado, um feixe de luz branca (formado por todas ou quase todas as cores) é separado em feixes de cores diferentes por causa da dispersão. O índice de refração é uma propriedade que muda de um meio para outro; logo, a dispersão cromática é mais acentuada em alguns materiais do que outros. (pt)
 • Inom fysiken syftar dispersion på vissa typer av spridning. Med dispersion avses då inte onoggrannhet och rubbning av exakthet utan ett fysiskt fenomen. Begreppet innefattar frekvensspridning inom optiken, vissa mekaniska vågors utbredning, gemmologi och för verkan av van der Waals-krafter i gaser och kolloidala system (se vidare dispersion (kemi)). I övriga fall och inom akustik används termen spridning. Elektromagnetisk strålnings vinkelhastighet beror på dess frekvens och ger därför för vitt ljus en uppdelning i olika våglängd, när det passerar ett glasprisma eller vattendroppar - regnbågen. Dispersion inom astrofysik avser den, i varierande grad, fördröjning som drabbar strålning som sprids mot elektroner i interstellära rymden. Inom exempelvis fibertekniken skiljer man sålunda på: Moddispersion: * Spridning i löptid (periodtid) mellan olika . Uppstår endast i multimodefiber Materialdispersion: * Glasets brytningsindex och därmed ljusets hastighet i fibern ändras med våglängden. Detta medför att det blir periodtidsvariationer mellan de skilda våglängderna i ljusets spektrum. Inom gemmologin är en stark dispersion önskvärd. Den ger en ofärgad smyckesten tillsammans med god slipning ett färgspel i regnbågsfärger och brukar kallas att stenen har eld. Effekten är tydlig hos diamant. Måttet på dispersionen är skillnaden i brytningsindex för blått och rött ljus hos stenen. Traditionellt mäts brytningsinexen vid de fraunhoferska linjerna G och B motsvarande våglängderna 430,8 (blått ljus) respektive 686,7 nm (rött ljus) och skillnaden anges som BG-dispersion. Ibland anges CF-dispersion där C-linjen ligger vid 656,3 nm och F-linjen vid 486,1 nm. Dispersion är en materialegenskap och kan användas som ett led att identifiera mineral och smyckestenimitationer. Exempel på dispersionsvärden är: * kubisk zirkonia 0,060 BG, 0,035 CF * diamant 0,044 BG, 0,025 CF * zirkon 0,039 BG, 0,022 CF * bergkristall 0,013 BG, 0,008 CF * vatten 0,010 BG, 0,006 CF För vågor i och på vatten talar man ofta om dispersion, medan man för andra mekaniska vågor, t.ex. om ljuds utbredning och riktningskarakteristik säger spridning. (sv)
 • Диспе́рсия све́та (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в веществе от частоты (или длины волны). Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно позднее. называется зависимость тензора диэлектрической проницаемости среды от волнового вектора. Такая зависимость вызывает ряд явлений, называемых эффектами пространственной поляризации. (ru)
 • Дисперсія світла — залежність показника заломлення (або діелектричної проникності) середовища від частоти світла. Внаслідок зміни показника заломлення змінюється також довжина хвилі. , де — хвильове число, — довжина хвилі, — показник заломлення, — циклічна частота, c — швидкість світла. Відношення називають фазовою швидкістю. (uk)
 • 在光學中,色散是指一道光中,光的相速度隨著頻率而改變。擁有上述特性的介質,我們稱為。提到色散,通常是指電磁波(包含可見光)的性質,但此性質可以推廣至任何波動,例如聲波與地震波的色散、波浪的色散、或是遠距傳遞時傳輸線模型或光纖的色散。 在光學中,一個重要且常見的的色散現象為透過三稜鏡或是帶有色差的透鏡產生的光谱,不同顏色的光有著不同的折射角。在一些遠距傳輸的應用中,我們可以不考慮波的絕對相位,而只考慮波包的傳遞,在此情況下我們必須計算波包的色散,也就是頻率與不同群速度的波包的關係。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 172333 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 31941 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984626622 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • تشتيت أو تشتت الضوء أو التقزح هو فصل الضوء إلى ألوانه. تنكسر الألوان بحسب قيمها المختلفة، فلكل لون درجة انكسار معينة. في تشتت الضوء الأبيض يفصل إلى الألوان في الطيف المرئي. يتشتت الضوء عبر المنشور، كما يمكن للحيود والاستطارة أن يسببا تشتت الضوء. التشتت يُعرف في الفيزياء بعلاقة كمية معينة بالتردد، وفي البصريات تحديدا تكون العلاقة مرتبطة بتردد الضوء (سرعة الضوء مرتبطة بتردده والذي يختلف حسب الوسط الذي يسير فيه). نتيجة لذلك فإن الضوء على سطح موشور ينكسر بدرجات متفاوتة و يظهر على الجهة الأخرى طيف ملون. (ar)
 • Disperze je závislost fázové rychlosti šíření vlny na její frekvenci. Nejznámějším příkladem je pravděpodobně duha, která vznikne, když disperze způsobí částečné rozdělení bílého světla na složky kvůli rozdílné vlnové délce jednotlivých barev. (cs)
 • La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde se propageant dans un milieu dit « dispersif », c'est-à-dire dans lequel les différentes longueurs d’onde constituant l'onde ne se propagent pas à la même vitesse. On rencontre ce phénomène pour tous types d'ondes, comme la lumière, le son et les ondes mécaniques (vagues, séismes, etc.). Tous les milieux sont dispersifs en plus ou moins grande proportion. Seul le vide n'est pas dispersif. Le phénomène de dispersion possède de multiples origines qui peuvent varier selon le type d'onde. (fr)
 • San optaic, tugtar spré ar scaradh na gcomhdhathanna i solas nuair a théann sé trí phriosma nó gíl díraonta. (ga)
 • In ottica la dispersione è un fenomeno fisico che causa la separazione di un'onda in componenti spettrali con diverse lunghezze d'onda, a causa della dipendenza della velocità dell'onda dalla lunghezza d'onda nel mezzo attraversato. È spesso descritta in onde luminose, ma può avvenire in ogni tipo di onda che interagisce con un mezzo o che può essere confinata in una guida d'onda, come le onde sonore. La dispersione è anche chiamata dispersione cromatica per enfatizzare la sua dipendenza dalla lunghezza d'onda. Un mezzo che esibisce queste caratteristiche nei confronti dell'onda in propagazione è detto dispersivo. (it)
 • 光学において分散(ぶんさん、英: dispersion)とは、入射した光線が波長ごとに別々に分離される現象、またはその度合いのことをさす。媒体の屈折率が波長によって異なることによって発生する。 (ja)
 • 분산(分散)을 거치면 태양빛을 프리즘에 통과시켜 스크린에 비추어 보면 여러 가지의 색으로 나뉜다. 이처럼 빛이 한 매질에서 다른 매질로 진행할 때 매질에 따라 빛의 속도가 달라지므로 굴절이 일어나게 되고, 이때 빛의 진행속도는 파장에 따라 달라지게 되는데 이를 빛의 분산이라고 한다. (ko)
 • Onder dispersie wordt in de natuurkunde het verschijnsel verstaan dat de voortplantingssnelheid van een golf afhankelijk is van de frequentie, en dus ook van de golflengte. In de optica wordt dispersie ook wel kleurschifting genoemd. (nl)
 • Rozszczepienie światła – rozdzielenia się fali świetlnej na składowe o różnej długości. Rozszczepienie światła jest wynikiem rozchodzenia się światła przez ośrodki, w których prędkość rozchodzenia się fali zależy od częstotliwości fali, zwanego dyspersją oraz w wyniku dyfrakcji światła. (pl)
 • Диспе́рсия све́та (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в веществе от частоты (или длины волны). Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно позднее. называется зависимость тензора диэлектрической проницаемости среды от волнового вектора. Такая зависимость вызывает ряд явлений, называемых эффектами пространственной поляризации. (ru)
 • Дисперсія світла — залежність показника заломлення (або діелектричної проникності) середовища від частоти світла. Внаслідок зміни показника заломлення змінюється також довжина хвилі. , де — хвильове число, — довжина хвилі, — показник заломлення, — циклічна частота, c — швидкість світла. Відношення називають фазовою швидкістю. (uk)
 • 在光學中,色散是指一道光中,光的相速度隨著頻率而改變。擁有上述特性的介質,我們稱為。提到色散,通常是指電磁波(包含可見光)的性質,但此性質可以推廣至任何波動,例如聲波與地震波的色散、波浪的色散、或是遠距傳遞時傳輸線模型或光纖的色散。 在光學中,一個重要且常見的的色散現象為透過三稜鏡或是帶有色差的透鏡產生的光谱,不同顏色的光有著不同的折射角。在一些遠距傳輸的應用中,我們可以不考慮波的絕對相位,而只考慮波包的傳遞,在此情況下我們必須計算波包的色散,也就是頻率與不同群速度的波包的關係。 (zh)
 • La dispersió de la llum és un fenomen que es produeix quan un raig de llum composta es refracta en algun medi (per exemple un prisma): queden separats els seus colors constituents; deixant, però, ben sentat, que (per convenció) a la llum que procedeix del sol l'anomenem llum blanca, quan en realitat és una barreja de llums de diferents colors.La causa que es produeixi la dispersió és que l'índex de refracció disminueix quan augmenta la longitud d'ona, de manera que les longituds d'ona més llargues (vermell) es desvien menys que les curtes (blau). En realitat, el que passa és que, depenent del material de què es trobi constituït el medi com a definició geomètrica per defecte (prisma), la llum que prové del primer mitjà (aire per exemple) amb una velocitat concreta passa al segon medi (prism (ca)
 • Unter Dispersion (von lateinisch dispergere, „ausbreiten, zerstreuen“) versteht man in der Physik die Abhängigkeit einer physikalischen Größe von der Frequenz einer Welle. In der Optik ist dies speziell die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies hat zur Folge, dass Sonnenlicht an den Flächen eines Prismas unterschiedlich stark gebrochen wird. Auf der anderen Seite des Prismas zeigt sich deshalb ein farbiges Spektrum. (de)
 • Διασκεδασμός του φωτός είναι ο διαχωρισμός των ακτίνων του σύνθετου φωτός όταν προσπέσει σε διαφανές πρίσμα. (Σύνθετο λέγεται το φως που αποτελείται από διάφορα χρώματα, δηλαδή από ακτίνες με διαφορετικό μήκος κύματος). Ο διασκεδασμός οφείλεται στο γεγονός ότι το πρίσμα (γενικά κάθε οπτικό μέσο) δεν διαθλά με τον ίδιο τρόπο τις διαφορετικές ακτίνες, έχει δηλαδή διάφορους δείκτες διάθλασης ανάλογα με το μήκος κύματος κάθε ακτίνας. Για παράδειγμα οι κόκκινες ακτίνες υφίστανται πολύ μικρή διάθλαση, ενώ αντίθετα οι ιώδεις υφίστανται πολύ μεγάλη διάθλαση (el)
 • In optics, dispersion is the phenomenon in which the phase velocity of a wave depends on its frequency.Media having this common property may be termed dispersive media. Sometimes the term chromatic dispersion is used for specificity.Although the term is used in the field of optics to describe light and other electromagnetic waves, dispersion in the same sense can apply to any sort of wave motion such as acoustic dispersion in the case of sound and seismic waves, in gravity waves (ocean waves), and for telecommunication signals along transmission lines (such as coaxial cable) or optical fiber. (en)
 • La luz procedente de una estrella, conocida como luz blanca, es una superposición de luces de diferentes colores, las cuales presentan una longitud de onda y una frecuencia específicas. La dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente (por ejemplo el aire) y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. (es)
 • Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya (putih) menjadi cahaya-cahaya (me, ji, ku, hi, bi, ni, u) pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Peristiwa dispersi ini terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil sedangkan warna ungu mengalami deviasi terbesar. Sudut dispersi: Untuk menghilangkan deviasi suatu warna, misalnya hijau, digunakan susunan prisma pandang lurus.Dtot = Dkerona - Dflinta = 0 (in)
 • A dispersão óptica (chamada também de dispersão cromática por causa das diferentes cores associadas aos comprimentos de onda) é um resultado direto da refração e importantíssimo para o nosso cotidiano. (pt)
 • Inom fysiken syftar dispersion på vissa typer av spridning. Med dispersion avses då inte onoggrannhet och rubbning av exakthet utan ett fysiskt fenomen. Begreppet innefattar frekvensspridning inom optiken, vissa mekaniska vågors utbredning, gemmologi och för verkan av van der Waals-krafter i gaser och kolloidala system (se vidare dispersion (kemi)). I övriga fall och inom akustik används termen spridning. Inom exempelvis fibertekniken skiljer man sålunda på: Moddispersion: * Spridning i löptid (periodtid) mellan olika . Uppstår endast i multimodefiber Materialdispersion: (sv)
rdfs:label
 • تشتت (بصريات) (ar)
 • Dispersió òptica (ca)
 • Disperze (vlnění) (cs)
 • Dispersion (Physik) (de)
 • Διασκεδασμός (el)
 • Dispersion (optics) (en)
 • Varianco (optiko) (eo)
 • Dispersión refractiva (es)
 • Dispersion (mécanique ondulatoire) (fr)
 • Spré (optaic) (ga)
 • Dispersi (in)
 • Dispersione ottica (it)
 • 分散 (光学) (ja)
 • 분산 (광학) (ko)
 • Dispersie (natuurkunde) (nl)
 • Rozszczepienie światła (pl)
 • Dispersão (óptica) (pt)
 • Дисперсия света (ru)
 • Dispersion (sv)
 • Дисперсія світла (uk)
 • 色散 (光學) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of