Water scarcity is the lack of fresh water resources to meet the standard water demand. Water scarcity can also be caused by droughts, lack of rainfall, or pollution. This was listed in 2019 by the World Economic Forum as one of the largest global risks in terms of potential impact over the next decade. It is manifested by partial or no satisfaction of expressed demand, economic competition for water quantity or quality, disputes between users, irreversible depletion of groundwater, and negative impacts on the environment. Two-thirds of the global population (4 billion people) live under conditions of severe water scarcity at least 1 month of the year. Half a billion people in the world face severe water scarcity all year round. Half of the world's largest cities experience water scarcity.

Property Value
dbo:abstract
 • ندرة المياه هي عجز موارد المياه العذبة على تلبية . ويؤثر ذلك على قارات العالم كافة، وقد أدرج المنتدى الاقتصاديالعالمي هذا الملف في عام 2015 باعتباره أكبر من حيث تأثيره المحتمل خلال العقد القادم. ويظهر ذلك في غياب القدرة على تلبية الطلب على المياه أو التلبية الجزئية له، وفي المنافسة الاقتصادية على كمية المياه وجودتها، والنزاعات بين المستهلكين، ونضوب المياه الجوفية، والآثار السلبية على البيئة. ويعيش ثلث سكان العالم (2 مليار نسمة) في ظل ظروف يعانون فيها من ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل في العام. بينما يعاني نصف مليار شخص في العالم من ندرة حادة في المياه على مدار العام. كما تعاني نصف أكبر مدن العالم من ندرة المياه. على الرغم من أن 0.014٪ فقط من اجمالي المياه الموجودة على سطح الأرض صالحة للشرب ويمكن الوصول إليها بسهولة (من المياه المتبقية، 97% منها مالحة ، وأقل بقليل من 3% يصعب الوصول إليها)، فمن الناحية الفنية ، هناك كمية كافية من المياه العذبة على الصعيد العالمي، كي تدبر بها البشرية احتياجاتها. ومع ذلك ، وبسبب عدم التكافؤ في التوزيع (الذي تفاقم بسبب التغييرات المناخية) في بعض المناطق الجغرافية الرطبة والجافة للغاية، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في الطلب العالمي على المياه العذبة في العقود الأخيرة بفعل الصناعة، تواجه البشرية أزمة مائية، في ظل توقعات بارتفاع الطلب عن المعروض بنسبة 40% في عام 2030 ، في حال استمرت الاتجاهات الحالية. وترجع ندرة المياه عالميًا في جوهرها إلى عدم التوافق الجغرافي والزمني بين الطلب على المياه العذبة وتوافرها. وتعد زيادة عدد سكان العالم ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتغيير أنماط الاستهلاك ، والتوسع في الزراعة المروية من بين القوة الرئيسية الدافعة لزيادة الطلب العالمي على المياه. فتغير المناخ ، مثل تغير أنماط الطقس (بما في ذلك الجفاف والفيضانات) ، وإزالة الغابات ، وارتفاع معدلات التلوث، والغازات الدفيئة ، والإسراف في استخدام المياه كل ذلك قد يتسبب في عدم كفاية المعروض. على الصعيد العالمي وعلى أساس سنوي ، تتوفر كمية كافية من المياه العذبة لتلبية هذا الطلب، ولكن الاختلافات المكانية والزمنية في الطلب على المياه وتوفرها تعد كبيرة، ما يؤدي إلى ندرة المياه (الفعلية) في مناطق عدة في العالم خلال أوقات محددة من السنة. وترتبط جميع أسباب ندرة المياه بالتدخل البشري في الدورة المائية. وتتفاوت ندرتها بمرور الوقت كنتيجة للتقلبات الهيدرولوجية الطبيعية، ولكنها تتفاوت بدرجة أكبر وفقا للسياسات الاقتصادية والنهج التخطيطي والإداري السائد. ومن المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه في ظل معظم أشكال التنمية الاقتصادية ، ولكن ، إن جرى تعريف المشكلة تعريفًا صحيحًا ، يمكن التنبؤ بالعديد من أسبابها أو تجنبها أو تخفيفها. وأثبتت بعض البلدان بالفعل امكانية فصل استخدام المياه عن النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال ، في أستراليا ، انخفض استهلاك المياه بنسبة 40% بين عامي 2001 و2009 في حين حقق الاقتصاد نموًا بأكثر من 30%. ويقول الفريق الدولي المعني بالموارد التابع للأمم المتحدة إن الحكومات تميل إلى الاستثمار بكثافة في حلول غير فعالة إلى حد كبير على غرار إنشاء مشاريع ضخمة مثل السدود والقنوات وا وخطوط الأنابيب وخزانات المياه ، وهي عامة غير مستدامة بيئيًا أو اقتصاديًا. فأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لفصل استخدام المياه عن النمو الاقتصادي ، وفقاً للفريق العلمي، هي أن تضع الحكومات خططًا شاملة لإدارة المياه تأخذ في الاعتبار الدورة المائية بأكملها: بدءًا المصدر إلى التوزيع، والاستخدام الاقتصادي للمياه ، ومعالجتها ، وإعادة تدويرها ، وإعادة استخدامها ورجوعها إلى البيئة. (ar)
 • L'escassetat d'aigua es refereix a la falta de suficients recursos hídrics per satisfer les demandes de consum d'aigua en una regió. El problema de l'escassetat d'aigua afecta a al voltant de 2,8 mil milions de persones en tots els continents del món durant almenys un mes cada any. Més d'1,2 milions de persones no tenen accés a aigua potable salubre. L'escassetat d'aigua implica estrès hídric, dèficit hídric, i crisi hídrica. El concepte de l'estrès hídric és relativament nou i es refereix a la dificultat d'obtenir fonts d'aigua dolça durant un cert període, una situació que pot culminar en una major deterioració i esgotament dels recursos hídrics disponibles. El dèficit hídric pot ser causat "per canvis climàtics així com patrons climàtics alterats -incloent sequeres o inundacions- així com l'augment de la contaminació i l'augment de la demanda humana d'aigua, fins i tot el seu ús excessiu. Una crisi hídrica és una situació que es produeix quan la disponibilitat d'aigua no contaminada dins d'una regió és inferior a la demanda d'aigua en aquesta regió. L'escassetat d'aigua està sent impulsada per dos fenòmens convergents: el creixent ús d'aigua dolça i l'esgotament dels recursos d'aigua dolça disponibles. L'escassetat d'aigua pot ser el resultat de dos mecanismes: l' i l', on l'escassetat física d'aigua és el resultat de la insuficiència dels recursos naturals d'aigua per proveir la demanda d'una regió, i l'escassetat econòmica d'aigua és el resultat d'una mala gestió dels recursos hídrics disponibles. D'acord amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, l'escassetat econòmica d'aigua sol ser la principal causa en la majoria dels països o regions que experimenten escassetat d'aigua, perquè la majoria dels països o regions tenen suficient aigua dolça per satisfer les necessitats de les llars, així com les necessitats industrials, agrícoles i ambientals, però manquen dels mitjans per proporcionar-ho en una forma accessible. La reducció de l'escassetat d'aigua és una fita de molts països i governs. L'ONU reconeix la importància de la reducció del nombre de persones sense accés sostenible a sanejament i aigua potable. Els objectius de Desenvolupament del Mil·lenni formulats en la de les Nacions Unides afirmen que per a l'any 2015 es pretén "reduir a la meitat per 2015 el percentatge de persones que manquen d'accés sostenible a l'aigua potable i al sanejament bàsic." (ca)
 • Wasserknappheit besteht, wenn nicht genügend Wasserressourcen vorhanden sind, um den vorhandenen Wasserbedarf zu decken. (de)
 • La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de en una región. El problema de la escasez de agua afecta a alrededor de 2800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. Más de 1300 millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre.​ La escasez de agua implica , , y . El concepto del estrés hídrico es relativamente nuevo y se refiere a la dificultad de obtener fuentes de agua dulce durante un cierto período, una situación que puede culminar en un mayor deterioro y agotamiento de los recursos hídricos disponibles.​ El déficit hídrico puede ser causado por cambios climáticos tales como patrones climáticos alterados —incluyendo sequías o inundaciones— así como el aumento de la contaminación y el aumento de la demanda humana de agua, incluso su uso excesivo.​ Una crisis hídrica es una situación que se produce cuando la disponibilidad de agua no contaminada dentro de una región es inferior a la demanda de agua en esta región.​ La escasez de agua está siendo impulsada por dos fenómenos convergentes: el creciente uso de agua dulce y el agotamiento de los recursos de agua dulce disponibles.​ La escasez de agua puede ser el resultado de dos mecanismos: la y la , donde la escasez física de agua es el resultado de la insuficiencia de los recursos naturales de agua para abastecer la demanda de una región, y la escasez económica de agua es el resultado de una mala gestión de los recursos hídricos disponibles. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la escasez económica de agua suele ser la principal causa en la mayoría de los países o regiones que experimentan escasez de agua, porque la mayoría de los países o regiones tienen suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades de los hogares, así como las necesidades industriales, agrícolas y ambientales, pero carecen de los medios para proporcionarlo en una forma accesible.​ La reducción de la escasez de agua es una meta de muchos países y gobiernos. La ONU reconoce la importancia de la reducción del número de personas sin acceso sostenible a saneamiento y agua potable. Los objetivos de Desarrollo del Milenio formulados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas afirman que para el año 2015 se pretende "reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico."​ (es)
 • Un stress hydrique, qui peut également être une pénurie d'eau, est une situation dans laquelle la demande en eau dépasse les ressources en eau disponibles. Le manque d’eau dans le monde repose essentiellement sur le déséquilibre géographique et temporel entre la demande et la disponibilité en eau douce. Plus d'une personne sur six dans le monde souffre de stress hydrique, ce qui signifie qu'elle n'a pas suffisamment accès à de l'eau potable.Les principales causes du manque d'eau sont liées à l'interférence humaine avec le cycle de l'eau. Les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique et de l'Asie sont considérablement touchés par ce phénomène. Selon les Nations Unies, les deux tiers de la population mondiale vivront en situation de stress hydrique en 2025. (fr)
 • Kelangkaan air adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Kelangkaan air telah mempengaruhi setiap benua kecuali Antartika, dan sekitar 2.8 miliar manusia hidup di daerah yang mengalami kelangkaan air setidaknya sebulan dalam setahun. Lebih dari 1.2 miliar manusia memiliki akses terhadap air minum yang tidak mencukupi. Kelangkaan air dapat disamakan dengan stres air, defisit air, dan krisis air. Stres air dapat disebut juga kesulitan mendapatkan sumber air bersih untuk digunakan pada periode waktu tertentu dan dapat memperparah kelangkaan air. Kelangkaan air dapat disebabkan oleh perubahan iklim karena berubahnya pola cuaca seperti terjadinya pergantian ekstrem antara kekeringan dan musim banjir. Pencemaran air dan peningkatan jumlah populasi manusia yang membutuhkan air juga menjadi penyebab kelangkaan air. Kelangkaan air dapat merupakan hasil dari dua mekanisme, yaitu kelangkaan air secara fisik dan . Kelangkaan air secara fisik dihitung berdasarkan jumlah air yang tersedia secara alami dan kebutuhannya di suatu wilayah. Kelangkaan air secara ekonomi dikarenakan kemiskinan yang terjadi meski air tersedia secara mencukupi. Berdasarkan UNDP, kelangkaan air secara ekonomi lebih sering terjadi karena perebutan air antara kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan pelestarian lingkungan. Pengurangan kasus kelangkaan air merupakan tujuan pemerintahan di berbagai negara di dunia. PBB menekankan pentingnya akses terhadap air dan sanitasi bagi penduduk suatu negara. Negara yang mengadopsi Millenium Development Goals menyatakan bahwa pada tahun 2015 akan mengurangi kasus kelangkaan air menjadi setengahnya. (in)
 • Water scarcity is the lack of fresh water resources to meet the standard water demand. Water scarcity can also be caused by droughts, lack of rainfall, or pollution. This was listed in 2019 by the World Economic Forum as one of the largest global risks in terms of potential impact over the next decade. It is manifested by partial or no satisfaction of expressed demand, economic competition for water quantity or quality, disputes between users, irreversible depletion of groundwater, and negative impacts on the environment. Two-thirds of the global population (4 billion people) live under conditions of severe water scarcity at least 1 month of the year. Half a billion people in the world face severe water scarcity all year round. Half of the world's largest cities experience water scarcity. A mere 0.014% of all water on Earth is both fresh and easily accessible. Of the remaining water, 97% is saline and a little less than 3% is difficult to access. Technically, there is a sufficient amount of freshwater on a global scale. However, due to unequal distribution (exacerbated by climate change) resulting in some very wet and some very dry geographic locations, plus a sharp rise in global freshwater demand in recent decades driven by industry, humanity is facing a water crisis. Demand is expected to outstrip supply by 40% in 2030, if current trends continue. The essence of global water scarcity is the geographic and temporal mismatch between freshwater demand and availability. The increasing world population, improving living standards, changing consumption patterns, and expansion of irrigated agriculture are the main driving forces for the rising global demand for water. Climate change, such as altered weather-patterns (including droughts or floods), deforestation, increased pollution, green house gases, and wasteful use of water can cause insufficient supply. At the global level and on an annual basis, enough freshwater is available to meet such demand, but spatial and temporal variations of water demand and availability are large, leading to (physical) water scarcity in several parts of the world during specific times of the year. Scarcity varies over time as a result of natural hydrological variability, but varies even more so as a function of prevailing economic policy, planning and management approaches. Scarcity can be expected to intensify with most forms of economic development, but, if correctly identified, many of its causes can be predicted, avoided or mitigated. Some countries have already proven that decoupling water use from economic growth is possible. For example, in Australia, water consumption declined by 40% between 2001 and 2009 while the economy grew by more than 30%. The International Resource Panel of the UN states that governments have tended to invest heavily in largely inefficient solutions: mega-projects like dams, canals, aqueducts, pipelines and water reservoirs, which are generally neither environmentally sustainable nor economically viable. The most cost-effective way of decoupling water use from economic growth, according to the scientific panel, is for governments to create holistic water management plans that take into account the entire water cycle: from source to distribution, economic use, treatment, recycling, reuse and return to the environment. (en)
 • 물 부족(- 不足)은 수분 스트레스(water stress)와 물의 위기를 모두 아우르는 용어이다. 수분 스트레스의 개념은 상대적으로 새로운 것으로, 자원 고갈로 말미암아 이용 가능한 신선한 수원(水源)을 얻기 어려운 것을 뜻한다. 물의 위기는 오염되지 않은 마실 수 있는 물이 어느 지역의 수요에 미치지 못할 때의 상황을 말한다. 모든 대륙에 영향을 미치며 2019년 세계 경제 포럼에 의해 앞으로 10년 간 잠재적인 영향도 면에서 최대의 들 가운데 하나로 나열되었다. 전 세계 인구의 1/3(20억 명)이 한 해에 적어도 1개월 동안 심각한 물 부족 속에서 살아간다.전 세계 5억 명의 사람들은 1년 내내 심각한 물 부족 현상을 경험한다. 전 세계 최대 도시들 중 절반이 물 부족을 경험한다. (ko)
 • Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water. De vraag naar water overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem of de toegang ertoe. Dit is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft en een van de bepalende thema's van de 21ste eeuw. Schaarste is herkenbaar aan vraag waaraan niet kan worden voldaan, spanningen tussen gebruikers, concurrentie om water, overmatige onttrekking van grondwater en onvoldoende stroming voor een gezond milieu. In 2025 zullen, volgens prognoses van de FAO, 1,8 miljard mensen in landen of gebieden leven waar absolute waterschaarste heerst en twee derde van de wereldbevolking zou te maken kunnen hebben met waterstress. Snel groeiende stedelijke gebieden zullen een zwaar beslag leggen op watervoorraden in de buurt. Internationale organisaties als , de , en het World Economic Forum spreken van een mondiale watercrisis. Waterschaarste wordt veroorzaakt door een complex geheel aan fluctuerende, op elkaar inwerkende menselijke en ecologische factoren. De groeiende wereldbevolking, verbeterende levensstandaarden, veranderende consumptiepatronen en steeds toenemende irrigatie van landbouwgronden zorgen voor een stijgende vraag naar water. Klimaatverandering, ontbossing, waterverspilling en -vervuiling zorgen anderzijds voor een dalende beschikbaarheid. Dat de beschikbaarheid van water, evenals de consumptie ervan, doorgaans plaatselijk per seizoen varieert, maakt het moeilijker om inzicht te krijgen in de problematiek. Genuanceerde analyses uit 2016 laten zien dat twee derde van de wereldbevolking (4 miljard mensen) ten minste 1 maand per jaar in omstandigheden van ernstige waterschaarste leeft. Bijna de helft van die mensen leeft in India en China. Ondanks recente successen op dit gebied hadden anno 2012 wereldwijd meer dan 780 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. (120 miljoen daarvan in Europa). Op 28 juli 2010 erkende de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het recht op veilig, schoon drinkwater en sanitatie als een mensenrecht, door het op te nemen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (nl)
 • A escassez de água é um problema ambiental cujos impactos tendem a ser cada vez mais graves caso o manejo dos recursos hídricos não seja revisto pelos países. A pecuária, que por vezes contamina rios e lençóis freáticos, contribui de maneira decisiva para a escassez de água, uma vez que de acordo com relatório publicado em 2003 pela FAO, para se produzir 1 kg de carne são consumidos cerca de 15.000 litros de água, enquanto são necessários apenas 1.300 litros para se produzir a mesma quantidade de grãos. (pt)
 • Дефицит водных ресурсов (англ. Water scarcity) — отсутствие достаточных запасов водных ресурсов для удовлетворения потребностей населения,скота в чистой питьевой воде. Питьевая вода необходима для поддержания жизни и имеет первостепенное значение для человеческого здоровья. От дефицита питьевой воды страдает более 40% мирового населения. Проблема нехватки пресной питьевой воды с 20 века рассматривается как глобальная проблема современности. Население планеты стремительно растёт и при этом возрастает потребность в чистой питьевой воде. (ru)
 • Дефіцит водних ресурсів (англ. Water scarcity) — відсутність достатніх запасів водних ресурсів для забезпечення потреб населення в чистій питній воді. Питна вода необхідна для підтримки життя і має першорядне значення для здоров'я людини. Від дефіциту питної води страждає більше ніж 40 відсотків світового населення. Проблема недостатньої кількості питної води з 20 сторіччя розглядається як глобальна проблема сучасності. Населення планети стрімко зростає і при цьому зростає необхідність в чистій питній воді. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 15380061 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 81368 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986221945 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Wasserknappheit besteht, wenn nicht genügend Wasserressourcen vorhanden sind, um den vorhandenen Wasserbedarf zu decken. (de)
 • 물 부족(- 不足)은 수분 스트레스(water stress)와 물의 위기를 모두 아우르는 용어이다. 수분 스트레스의 개념은 상대적으로 새로운 것으로, 자원 고갈로 말미암아 이용 가능한 신선한 수원(水源)을 얻기 어려운 것을 뜻한다. 물의 위기는 오염되지 않은 마실 수 있는 물이 어느 지역의 수요에 미치지 못할 때의 상황을 말한다. 모든 대륙에 영향을 미치며 2019년 세계 경제 포럼에 의해 앞으로 10년 간 잠재적인 영향도 면에서 최대의 들 가운데 하나로 나열되었다. 전 세계 인구의 1/3(20억 명)이 한 해에 적어도 1개월 동안 심각한 물 부족 속에서 살아간다.전 세계 5억 명의 사람들은 1년 내내 심각한 물 부족 현상을 경험한다. 전 세계 최대 도시들 중 절반이 물 부족을 경험한다. (ko)
 • A escassez de água é um problema ambiental cujos impactos tendem a ser cada vez mais graves caso o manejo dos recursos hídricos não seja revisto pelos países. A pecuária, que por vezes contamina rios e lençóis freáticos, contribui de maneira decisiva para a escassez de água, uma vez que de acordo com relatório publicado em 2003 pela FAO, para se produzir 1 kg de carne são consumidos cerca de 15.000 litros de água, enquanto são necessários apenas 1.300 litros para se produzir a mesma quantidade de grãos. (pt)
 • Дефицит водных ресурсов (англ. Water scarcity) — отсутствие достаточных запасов водных ресурсов для удовлетворения потребностей населения,скота в чистой питьевой воде. Питьевая вода необходима для поддержания жизни и имеет первостепенное значение для человеческого здоровья. От дефицита питьевой воды страдает более 40% мирового населения. Проблема нехватки пресной питьевой воды с 20 века рассматривается как глобальная проблема современности. Население планеты стремительно растёт и при этом возрастает потребность в чистой питьевой воде. (ru)
 • Дефіцит водних ресурсів (англ. Water scarcity) — відсутність достатніх запасів водних ресурсів для забезпечення потреб населення в чистій питній воді. Питна вода необхідна для підтримки життя і має першорядне значення для здоров'я людини. Від дефіциту питної води страждає більше ніж 40 відсотків світового населення. Проблема недостатньої кількості питної води з 20 сторіччя розглядається як глобальна проблема сучасності. Населення планети стрімко зростає і при цьому зростає необхідність в чистій питній воді. (uk)
 • ندرة المياه هي عجز موارد المياه العذبة على تلبية . ويؤثر ذلك على قارات العالم كافة، وقد أدرج المنتدى الاقتصاديالعالمي هذا الملف في عام 2015 باعتباره أكبر من حيث تأثيره المحتمل خلال العقد القادم. ويظهر ذلك في غياب القدرة على تلبية الطلب على المياه أو التلبية الجزئية له، وفي المنافسة الاقتصادية على كمية المياه وجودتها، والنزاعات بين المستهلكين، ونضوب المياه الجوفية، والآثار السلبية على البيئة. ويعيش ثلث سكان العالم (2 مليار نسمة) في ظل ظروف يعانون فيها من ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل في العام. بينما يعاني نصف مليار شخص في العالم من ندرة حادة في المياه على مدار العام. كما تعاني نصف أكبر مدن العالم من ندرة المياه. (ar)
 • L'escassetat d'aigua es refereix a la falta de suficients recursos hídrics per satisfer les demandes de consum d'aigua en una regió. El problema de l'escassetat d'aigua afecta a al voltant de 2,8 mil milions de persones en tots els continents del món durant almenys un mes cada any. Més d'1,2 milions de persones no tenen accés a aigua potable salubre. (ca)
 • Water scarcity is the lack of fresh water resources to meet the standard water demand. Water scarcity can also be caused by droughts, lack of rainfall, or pollution. This was listed in 2019 by the World Economic Forum as one of the largest global risks in terms of potential impact over the next decade. It is manifested by partial or no satisfaction of expressed demand, economic competition for water quantity or quality, disputes between users, irreversible depletion of groundwater, and negative impacts on the environment. Two-thirds of the global population (4 billion people) live under conditions of severe water scarcity at least 1 month of the year. Half a billion people in the world face severe water scarcity all year round. Half of the world's largest cities experience water scarcity. (en)
 • Un stress hydrique, qui peut également être une pénurie d'eau, est une situation dans laquelle la demande en eau dépasse les ressources en eau disponibles. Le manque d’eau dans le monde repose essentiellement sur le déséquilibre géographique et temporel entre la demande et la disponibilité en eau douce. Plus d'une personne sur six dans le monde souffre de stress hydrique, ce qui signifie qu'elle n'a pas suffisamment accès à de l'eau potable.Les principales causes du manque d'eau sont liées à l'interférence humaine avec le cycle de l'eau. (fr)
 • La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de en una región. El problema de la escasez de agua afecta a alrededor de 2800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. Más de 1300 millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre.​ (es)
 • Kelangkaan air adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Kelangkaan air telah mempengaruhi setiap benua kecuali Antartika, dan sekitar 2.8 miliar manusia hidup di daerah yang mengalami kelangkaan air setidaknya sebulan dalam setahun. Lebih dari 1.2 miliar manusia memiliki akses terhadap air minum yang tidak mencukupi. (in)
 • Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water. De vraag naar water overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem of de toegang ertoe. Dit is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft en een van de bepalende thema's van de 21ste eeuw. Schaarste is herkenbaar aan vraag waaraan niet kan worden voldaan, spanningen tussen gebruikers, concurrentie om water, overmatige onttrekking van grondwater en onvoldoende stroming voor een gezond milieu. In 2025 zullen, volgens prognoses van de FAO, 1,8 miljard mensen in landen of gebieden leven waar absolute waterschaarste heerst en twee derde van de wereldbevolking zou te maken kunnen hebben met waterstress. Snel groeiende stedelijke gebieden zullen een zwaar beslag leggen op watervoorraden in de buurt. Internati (nl)
rdfs:label
 • Water scarcity (en)
 • ندرة المياه (ar)
 • Escassetat d'aigua (ca)
 • Wasserknappheit (de)
 • Escasez de agua (es)
 • Stress hydrique (écologie) (fr)
 • Kelangkaan air (in)
 • 물 부족 (ko)
 • Waterschaarste (nl)
 • Escassez de água (pt)
 • Дефицит водных ресурсов (ru)
 • Дефіцит водних ресурсів (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of