An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In the industrial design field of human–computer interaction, a user interface (UI) is the space where interactions between humans and machines occur. The goal of this interaction is to allow effective operation and control of the machine from the human end, while the machine simultaneously feeds back information that aids the operators' decision-making process. Examples of this broad concept of user interfaces include the interactive aspects of computer operating systems, hand tools, heavy machinery operator controls, and process controls. The design considerations applicable when creating user interfaces are related to, or involve such disciplines as, ergonomics and psychology.

Property Value
dbo:abstract
 • Uživatelské rozhraní je souhrn způsobů, jakými lidé (uživatelé) ovlivňují chování strojů, zařízení, počítačových programů či komplexních systémů. Cílem této interakce mezi člověkem a strojem je umožnit efektivní provoz a řízení stroje z lidské strany, zatímco stroj současně poskytuje zpětné informace, které napomáhají procesu rozhodování obsluhy. Mezi příklady této široké koncepce uživatelských rozhraní patří interaktivní aspekty počítačových operačních systémů, ručních nástrojů, ovládacích prvků obsluhy těžkých strojů a řízení procesů. Úvahy o designu použitelné při vytváření uživatelských rozhraní se týkají nebo zahrnují takové disciplíny, jako je ergonomie a psychologie. Obecně je cílem návrhu uživatelského rozhraní vytvořit uživatelské rozhraní, které umožňuje snadné, efektivní a příjemné neboli uživatelsky přívětivé obsluhování stroje způsobem, který poskytuje požadovaný výsledek (tj. Maximální použitelnost). To obecně znamená, že operátor musí poskytnout minimální vstup, aby dosáhl požadovaného výstupu, a také to, že stroj minimalizuje nežádoucí výstupy pro uživatele. Uživatelská rozhraní se skládají z jedné nebo více vrstev, včetně tzv. rozhraní člověk-stroj z anglického human-machine interface (HMI) nebo man-machine interface (MMI), které propojuje stroje s fyzickým vstupním hardwarem, jako jsou klávesnice, myši nebo herní podložky, a výstupním hardwarem, jako jsou počítačové monitory, reproduktory a tiskárny. Zařízení, které implementuje HMI, se nazývá zařízení lidského rozhraní (human interface device, HID). Dalším pojmem pro rozhraní člověk-stroj, je-li dotyčným strojem počítač, je rozhraní člověk-počítač (human-computer interface, HCI). Další vrstvy uživatelského rozhraní mohou interagovat s jedním nebo více lidskými smysly, včetně: dotykové uživatelské rozhraní (dotykové), vizuální uživatelské rozhraní (zrak), sluchové uživatelské rozhraní (zvuk), čichové uživatelské rozhraní (vůně), rovnovážné uživatelské rozhraní (rovnováha) a chuťové uživatelské rozhraní (chuť). Složená uživatelská rozhraní (composite user interface, CUI) jsou uživatelská rozhraní, která interagují se dvěma nebo více smysly. Nejběžnějším CUI je grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface, GUI), které se skládá z hmatového uživatelského rozhraní a vizuálního uživatelského rozhraní schopného zobrazit grafiku. Když se do grafického uživatelského rozhraní přidá zvuk, stane se z něj multimediální uživatelské rozhraní (MUI). (cs)
 • La interfície d'usuari és el medi amb què l'usuari pot comunicar-se amb una màquina, un equip o una computadora, i comprèn tots els punts de contacte entre l'usuari i l'equip; normalment solen ser fàcils d'entendre i fàcils d'accionar. Per treballar amb un sistema, els usuaris han de ser capaços de controlar-lo i avaluar-ne l'estat. Per exemple, en conduir un automòbil, el conductor fa servir el volant per controlar la direcció del vehicle, i els pedals de l'accelerador, del fre i del canvi de marxes per controlar la velocitat del vehicle. Per a aquesta finalitat existeixen aquesta mena de dispositius. Les interfícies d'usuari són també conegudes per les seves sigles en anglés, "Human Machine Interface (HMI)". El terme interfície d'usuari sovint s'utilitza en el context dels sistemes informàtics i dispositius electrònics. La interfície d'usuari d'un sistema mecànic, un vehicle, o una instal·lació industrial es refereix moltes vegades a la interfície entre l'home i la màquina. HMI és una modificació del terme original anglès MMI (man-machine interface). Els sistemes HMI podem pesar-los com una "finestra" d'un procés. Aquesta finestra pot estar en dispositius especials com panells d'operadors o una computadora. Els sistemes HMI en computadores es coneixen també com programari HMI o de monitoreig i control de supervisió. Els senyals del procés són conduïts al HMI per mitjans de dispositius com targetes d'entrada/sortida en la computadora, PLC's (Controladors Lògics Programables), RTU (Unitat Remotes de I/O) o DRIVE's (Variadors de velocitat de motors). Tots aquests dispositius han de tenir una comunicació que entengui el HMI.Es poden definir tres tipus d'interfície d'usuari: A) Una interfície de hardware, a nivell dels dispositius utilitzats per ingressar, processar i entregar les dades:teclat, ratolí i pantalla visualitzadora. B) Una interfície de programari, destinada a entregar informació sobre els processos i eines de control, mitjançant el que l'usuari observa habitualment a la pantalla. Funcions bàsiques d'un programari HMI: - Monitoratge: És l'habilitat d'obtenir i mostrar dades en temps real. Aquestes dades es poden mostrar com a nombres, textos o gràfics que permetin una lectura més fàcil d'interpretar. - Supervisió: Aquesta funció permet juntament amb el monitoratge, la possibilitat d'ajustar les condicions de treball del procés directament des de la computadora. - Alarmes: És la capacitat de reconèixer esdeveniments excepcionals dins del procés i reportar-lo en aquests esdeveniments. Les alarmes són reportades basades en límits de control preestablerts. - Control: És la capacitat d'aplicar algoritmes que ajustin els valors del proses i així mantenir aquests valors dins de certs límits. Control va més enllà del control de supervisió removent la necessitat de la interacció humana. Tot i així, l'aplicació d'aquesta funció des d'un programari corrents en un PC pot quedar limitada per la confiança que vol obtenir-se del sistema. - Històrics. És la capacitat de mostreig i emmagatzematge en arxius, dades del procés a una determinada freqüència. Aquest emmagatzematge de dades és una poderosa eina per a l'optimització i correcció de processos. C) Una interfície de programari-maquinari, aquest permet un pont entre la màquina i les persones, permet a la màquina entendre la instrucció i a l'home entendre el codi binari traduït a informació llegible. Les interfícies bàsiques d'usuari són aquelles que inclouen coses com menús, finestres, teclats, ratolins, els sorolls i alguns altres sons que la computadora fa, i en general, tots aquells canals pels quals es permet la comunicació entre l'ésser humà i la computadora. La millor interacció humà-màquina es produeix a través d'una adequada interfície (Interfície d'Usuari), que li proporcioni tanta comoditat com eficiència. Interfície d'usuari és la manera en què els usuaris es poden comunicar amb un ordinador, i comprèn tots els punts de contacte entre l'usuari i l'equip. Les seves funcions principals són: * Manipulació de fitxers i directoris * Eines de desenvolupament d'aplicacions * Comunicació amb altres sistemes * Informació d'estat * Configuració de la mateixa interfície i entorn * Intercanvi de dades entre aplicacions * Control d'accés * Sistema d'ajuda interactiu (ca)
 • إن واجهة المستخدم في مجال التصميم الصناعي لتفاعل الإنسان مع الآلة، هي مجموعة من الوسائل التي يتفاعل بها الأشخاص (المستخدمون) مع منتج أو خدمة رقمية كاستخدام آلة، أو جهاز، أو برنامج حاسوبي، أو أي أداة معقدة أخرى (النظام). ويتم الوصول إلى هذه الوسائل بعدة طرق مثل الأزرار والرموز. هدف هذا التفاعل هو السماح بعمليات فعالة والتحكم الكبير للآلات من قبل الإنسان في الوقت الذي تقوم به الآلة بتزويد معلومات تساعد المشغل على عملية اتخاذ القرار. تتضمن الأمثلة على هذا المفهوم الواسع النظاق لواجهات المستخدم مظاهر التفاعل في أنظمة تشغيل الحاسوب وأدوات التحكم باليد وأدوات التحكم في المعدات الثقيلة. مع انتشار الحواسيب الشخصية وتراجع معرفة وخبرة المجتمع بالمعدات الثقيلة، فمصطلح واجهة المستخدم يشير عادة إلى واجهة المستخدم الرسومية، بينما لوائح التحكم الصناعية ونقاشات تصميم تحكم الآلات يشار إليهم غالباً بواجهات إنسان_آلة. مصطلحات أخرى لواجهة المستخدم تشمل: واجهة إنسان_حاسوب وواجهة رجل-آلة (MMI) (ar)
 • Die Benutzerschnittstelle (nach der Gesellschaft für Informatik – Fachbereich Mensch-Computer-Interaktion auch Benutzungsschnittstelle; englisch User Interface) oder auch Nutzerschnittstelle ist die Stelle oder Handlung, mit der ein Mensch mit einer Maschine oder einem Arbeitsgerät in Interaktion tritt. Im einfachsten Fall ist das ein Lichtschalter: Er gehört weder zum Menschen, noch zur „Maschine“ (Lampe), sondern ist die Schnittstelle zwischen beiden. Systematisch betrachtet gehört die Benutzerschnittstelle zu den Mensch-Maschine-Systemen (MMS): Mensch ↔ Mensch-Maschine-Schnittstelle ↔ Maschine. Verschiedene Wissenschaften widmen sich dem Thema, etwa die Informatik, die Kognitionsforschung und die Psychologie. In der Forschung beschäftigt sich die Disziplin der Mensch-Computer-Interaktion mit dem Thema. Damit eine Benutzerschnittstelle für den Menschen nutzbar und sinnvoll ist, muss sie seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst sein. Die Grundlagenkenntnisse für eine ergonomische und benutzerfreundliche Schnittstellen-Gestaltung werden in der Wissenschaftsdisziplin der Ergonomie erarbeitet. Die konkreten Tätigkeitsfelder sind hier Kognitive Ergonomie, Systemergonomie und Software-Ergonomie (usability engineering). (de)
 • Erabiltzailearen interfazea programa informatiko baten atal bat da, programaren eta haren erabiltzailearen artean informazioa trukatzeko eginkizuna duena. Informatikan, hainbat interfaze mota daude, hainbat mailatan aritzen direnak: pertsonei programekin komunikatzeko aukera ematen dietenak, batetik; eta ordenagailu edo konputagailu barruko gailuak eta osagaiak lotzen dituzten ezinbesteko hardwareak, ikusezinak sarritan, bestetik. Erabiltzailearen interfazeak erabiltzeari programa batekin komunikatzeko aukera eskaintzen dioten elementuak ditu (diseinu grafikoa, komandoak, mezuak eta abar). Interfaze hauetan hainbat geruza bereizi ohi dira, eta horietako bat gizaki-konputagailu elkarrekintza bideratzen du, zeinaren bidez konputagailuak sarrerako gailuren batekin aritzen baita interakzioan, sarreran teklatu, sagu edo mikrofonoarekin esaterako, eta irteeran pantaila, inprimagailu edo bozgorailuekin. Egungo interfaze ohikoenak, ordenagailuetan zein telefonoetan, "erabiltzailearen interfaze grafikoak" (GUI) dira, baina gero eta sofistikazio handiagokoak dira, ukimen-pantailak telefonoetan, hizketa ahots-laguntzaileetan, haptika edo ukimenaren ustiapena edo garuneko aktibitate elektrikoaren neurketa. Bideo-jokoen industria ere aitzindaria izan da interfaze berrien diseinuan. (eu)
 • La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en el ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser "usables", "amigables e intuitivos" porque es compleja . (es)
 • L’interface utilisateur est un dispositif matériel ou logiciel qui permet à un usager d'interagir avec un produit informatique. C'est une interface informatique qui coordonne les interactions homme-machine, en permettant à l'usager humain de contrôler le produit et d'échanger des informations avec le produit. Parmi les exemples d’interface utilisateur figurent les aspects interactifs des systèmes d’exploitation informatiques, des logiciels informatiques, des smartphones et, dans le domaine du design industriel, les commandes des opérateurs de machines lourdes et les commandes de processus. Les principales considérations de conception lors de la création d'interfaces utilisateur impliquent des disciplines telles que l'ergonomie et la psychologie. Généralement, l'objectif lors de la conception d' interface utilisateur est de produire une interface utilisateur qui facilite l'efficacité et la convivialité pour faire fonctionner une machine ou un logiciel de manière à obtenir le résultat souhaité. Cela signifie généralement que l'opérateur doit fournir un minimum d'entrées pour obtenir le rendement souhaité et que la machine minimise les sorties non souhaitées pour l'homme. Les interfaces utilisateur sont généralement composées d'une ou de plusieurs couches, dont une interface homme-machine (IHM). Les machines peuvent contenir un matériel d'entrée physique tel qu'un clavier, une souris ou une console de jeux et un matériel de sortie tel qu'un écran d'ordinateur, des haut-parleurs ou une imprimante. Un périphérique qui implémente une IHM est appelé un périphérique à interface humaine (HID). Les interfaces utilisateur composites (CUI) sont des interfaces utilisateur qui interagissent avec deux sens ou plus. L’interface utilisateur graphique la plus courante est une interface utilisateur graphique composée d’une interface utilisateur tactile et d’une interface utilisateur visuelle capable d’afficher des images graphiques. Lorsque le son est ajouté à une interface graphique, il devient une interface utilisateur multimédia (MUI). Les interfaces utilisateur composites (CUI) se divisent en trois grandes catégories : standard, virtuelle et augmentée. Les interfaces utilisateur composites standard utilisent des périphériques d'interface humaine standards tels que des claviers, des souris et des écrans d'ordinateur. (fr)
 • Antarmuka pengguna (bahasa Inggris: user interface; disingkat UI) merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna (user). Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Antarmuka pengguna, dalam bidang desain industri interaksi manusia-mesin, adalah sebuah tempat di mana interaksi antara manusia dan mesin terjadi. Tujuan dari interaksi antara manusia dan mesin pada antarmuka pengguna adalah pengoperasian dan kontrol mesin yang efektif, dan umpan balik dari mesin yang membantu operator dalam membuat keputusan operasional. Contoh-contoh dari konsep luas antarmuka pengguna ini termasuk aspek-aspek interaktif dari sistem operasi komputer, alat-alat, kontrol operator mesin berat, dan kontrol proses. Pertimbangan desain berlaku ketika membuat antarmuka pengguna yang berkaitan atau melibatkan disiplin-disiplin ilmu seperti ergonomi dan psikologi Sebuah antarmuka pengguna adalah sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin. Antarmuka pengguna mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka pengguna hadir untuk berbagai sistem, dan menyediakan cara untuk: * Input, memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sebuah sistem * Output, memungkinkan sistem untuk menunjukan efek dari manipulasi pengguna Secara umum, tujuan dari teknik interaksi manusia-mesin adalah untuk menghasilkan sebuah antarmuka pengguna yang membuatnya mudah, efisien, dan menyenangkan untuk mengoperasikan sebuah mesin dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini biasanya berarti bahwa operator harus menyediakan input minimal untuk mencapai output yang diharapkan, dan juga bahwa mesin harus meminimalkan output yang tidak diinginkan. * l * * s (in)
 • In the industrial design field of human–computer interaction, a user interface (UI) is the space where interactions between humans and machines occur. The goal of this interaction is to allow effective operation and control of the machine from the human end, while the machine simultaneously feeds back information that aids the operators' decision-making process. Examples of this broad concept of user interfaces include the interactive aspects of computer operating systems, hand tools, heavy machinery operator controls, and process controls. The design considerations applicable when creating user interfaces are related to, or involve such disciplines as, ergonomics and psychology. Generally, the goal of user interface design is to produce a user interface that makes it easy, efficient, and enjoyable (user-friendly) to operate a machine in the way which produces the desired result (i.e. maximum usability). This generally means that the operator needs to provide minimal input to achieve the desired output, and also that the machine minimizes undesired outputs to the user. User interfaces are composed of one or more layers, including a human-machine interface (HMI) that interfaces machines with physical input hardware such as keyboards, mice, or game pads, and output hardware such as computer monitors, speakers, and printers. A device that implements an HMI is called a human interface device (HID). Other terms for human–machine interfaces are man–machine interface (MMI) and, when the machine in question is a computer, human–computer interface. Additional UI layers may interact with one or more human senses, including: tactile UI (touch), visual UI (sight), auditory UI (sound), olfactory UI (smell), equilibria UI (balance), and gustatory UI (taste). Composite user interfaces (CUIs) are UIs that interact with two or more senses. The most common CUI is a graphical user interface (GUI), which is composed of a tactile UI and a visual UI capable of displaying graphics. When sound is added to a GUI, it becomes a multimedia user interface (MUI). There are three broad categories of CUI: standard, virtual and augmented. Standard CUI use standard human interface devices like keyboards, mice, and computer monitors. When the CUI blocks out the real world to create a virtual reality, the CUI is virtual and uses a virtual reality interface. When the CUI does not block out the real world and creates augmented reality, the CUI is augmented and uses an augmented reality interface. When a UI interacts with all human senses, it is called a qualia interface, named after the theory of qualia. CUI may also be classified by how many senses they interact with as either an X-sense virtual reality interface or X-sense augmented reality interface, where X is the number of senses interfaced with. For example, a Smell-O-Vision is a 3-sense (3S) Standard CUI with visual display, sound and smells; when virtual reality interfaces interface with smells and touch it is said to be a 4-sense (4S) virtual reality interface; and when augmented reality interfaces interface with smells and touch it is said to be a 4-sense (4S) augmented reality interface. (en)
 • ユーザインタフェース(英: User Interface、 UI)または使用者インタフェースは、機械、特にコンピュータとその機械の利用者(通常は人間)の間での情報をやりとりするためのインタフェースである。これには長音符の有無などによる表記ゆれが見られるが、本記事では「ユーザインタフェース」で統一する。ユーザインタフェースは以下の手段を提供する。 * 入力 - ユーザーがシステムを操作する手段 * 出力 - ユーザーが操作した結果システムが生成したものを提示する手段 (ja)
 • 사용자 인터페이스 또는 유저 인터페이스(영어: user interface, UI)는 사람(사용자)과 사물 또는 시스템, 기계, 컴퓨터 프로그램 등 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 매개체를 뜻한다. 사용자 인터페이스는 사람들이 컴퓨터와 상호 작용하는 시스템이다. 사용자 인터페이스는 물리적인 하드웨어와 논리적인 소프트웨어 요소를 포함한다. 사용자 인터페이스는 크게 다음과 같은 수단을 사용한다. * 입력: 사용자가 시스템을 조작할 수 있게 한다. * 출력: 시스템이 사용자가 이용한 것에 대한 결과를 표시한다. * 삭제: 시스템이 사용자가 잘못한것을 삭제한다. 사용자 인터페이스를 판단하는 기준으로 사용성이 있다. 좋은 사용자 인터페이스는 심리학과 생리학에 기반하여, 사용자가 필요한 요소를 쉽게 찾고 사용하며 그 요소로부터 명확하게 의도한 결과를 쉽게 얻어 낼 수 있어야 한다. (ko)
 • Een gebruikersomgeving of gebruikersinterface, van het Engelse user interface (UI), ook wel mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI), is de interface (intermediair) tussen een computer (of andere machine) en de mens die de computer gebruikt. De gebruikersinterface maakt interactie tussen mens en machine mogelijk. (nl)
 • L’interfaccia utente (anche conosciuta come UI, dall'inglese User Interface) è un'interfaccia uomo-macchina, ovvero ciò che si frappone tra una macchina e un utente, consentendone l'interazione reciproca: in generale può riferirsi ad una macchina di qualsiasi natura, tuttavia l'accezione più nota è in ambito informatico con l'interazione utente-computer. (it)
 • Interfejs użytkownika, UI (od ang. user interface) – przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z maszyną. (pl)
 • Ett användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara eller programvara som användaren arbetar med. Användargränssnittet medger två saker: * Inmatning, som ger användaren möjlighet att påverka systemet * Utdata, som ger systemet möjlighet att presentera information och visa resultatet av användarens påverkan Interaktionen med användargränssnitt studeras framförallt inom området Människa–datorinteraktion (MDI). (sv)
 • A interface do utilizador (português europeu) ou interface de usuário (português brasileiro), no campo de desenho industrial da interação homem-máquina, é o espaço onde a interação entre humanos e máquinas ocorre. O objetivo desta interação é a operação e controle efetivos da máquina no lado do usuário e o feedback da máquina, que auxilia o operador na tomada de decisões operacionais. Exemplos deste amplo conceito de interfaces de usuário incluem os aspectos interativos dos sistemas operacionais do computador, ferramentas de mão, controles de operador de e controles de processo. As considerações de design aplicáveis ​​na criação de interfaces de usuário estão relacionados ou envolvem disciplinas como ergonomia e psicologia. Uma interface de usuário é o sistema pelo qual as pessoas (usuários) interagem com uma máquina. A interface de usuário inclui componentes de hardware (físico) e software (lógico). As interfaces de usuário existem para vários sistemas, e fornecem um meio de: * Entrada, permitindo ao usuário manipular o sistema; * Saída, permitindo ao sistema produzir os efeitos (as respostas) das ações do utilizador (pt)
 • 用户界面(User Interface,簡稱UI,亦稱使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。 用户界面是介於使用者與硬體而設計彼此之間互動溝通相關軟體,目的在使得使用者能夠方便有效率地去操作硬體以達成雙向之互動,完成所希望借助硬體完成之工作,用户界面定義廣泛,包含了人机交互與圖形用户界面,凡参与人類與機械的信息交流的领域都存在着用户界面。 用户和系统之间一般用面向问题的受限自然语言进行交互。目前有系统开始利用开发新一代的用户界面。 (zh)
 • Интерфе́йс по́льзователя, он же по́льзовательский интерфейс (UI — англ. user interface) — интерфейс, обеспечивающий передачу информации между пользователем-человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной системы (ISO/IEC/IEEE 24765-2010). (ru)
 • Інтерфе́йс користувача́ (скорочено ІК), (англ. user interface, UI) — засіб зручної взаємодії користувача (людини) з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відбиття інформації, якнайбільше пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача, втілюється багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їх розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налагодженнями як самих вікон, так і окремих їх елементів (файли, теки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 45249 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 44388 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120466764 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en el ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser "usables", "amigables e intuitivos" porque es compleja . (es)
 • ユーザインタフェース(英: User Interface、 UI)または使用者インタフェースは、機械、特にコンピュータとその機械の利用者(通常は人間)の間での情報をやりとりするためのインタフェースである。これには長音符の有無などによる表記ゆれが見られるが、本記事では「ユーザインタフェース」で統一する。ユーザインタフェースは以下の手段を提供する。 * 入力 - ユーザーがシステムを操作する手段 * 出力 - ユーザーが操作した結果システムが生成したものを提示する手段 (ja)
 • 사용자 인터페이스 또는 유저 인터페이스(영어: user interface, UI)는 사람(사용자)과 사물 또는 시스템, 기계, 컴퓨터 프로그램 등 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 매개체를 뜻한다. 사용자 인터페이스는 사람들이 컴퓨터와 상호 작용하는 시스템이다. 사용자 인터페이스는 물리적인 하드웨어와 논리적인 소프트웨어 요소를 포함한다. 사용자 인터페이스는 크게 다음과 같은 수단을 사용한다. * 입력: 사용자가 시스템을 조작할 수 있게 한다. * 출력: 시스템이 사용자가 이용한 것에 대한 결과를 표시한다. * 삭제: 시스템이 사용자가 잘못한것을 삭제한다. 사용자 인터페이스를 판단하는 기준으로 사용성이 있다. 좋은 사용자 인터페이스는 심리학과 생리학에 기반하여, 사용자가 필요한 요소를 쉽게 찾고 사용하며 그 요소로부터 명확하게 의도한 결과를 쉽게 얻어 낼 수 있어야 한다. (ko)
 • Een gebruikersomgeving of gebruikersinterface, van het Engelse user interface (UI), ook wel mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI), is de interface (intermediair) tussen een computer (of andere machine) en de mens die de computer gebruikt. De gebruikersinterface maakt interactie tussen mens en machine mogelijk. (nl)
 • L’interfaccia utente (anche conosciuta come UI, dall'inglese User Interface) è un'interfaccia uomo-macchina, ovvero ciò che si frappone tra una macchina e un utente, consentendone l'interazione reciproca: in generale può riferirsi ad una macchina di qualsiasi natura, tuttavia l'accezione più nota è in ambito informatico con l'interazione utente-computer. (it)
 • Interfejs użytkownika, UI (od ang. user interface) – przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z maszyną. (pl)
 • Ett användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara eller programvara som användaren arbetar med. Användargränssnittet medger två saker: * Inmatning, som ger användaren möjlighet att påverka systemet * Utdata, som ger systemet möjlighet att presentera information och visa resultatet av användarens påverkan Interaktionen med användargränssnitt studeras framförallt inom området Människa–datorinteraktion (MDI). (sv)
 • 用户界面(User Interface,簡稱UI,亦稱使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。 用户界面是介於使用者與硬體而設計彼此之間互動溝通相關軟體,目的在使得使用者能夠方便有效率地去操作硬體以達成雙向之互動,完成所希望借助硬體完成之工作,用户界面定義廣泛,包含了人机交互與圖形用户界面,凡参与人類與機械的信息交流的领域都存在着用户界面。 用户和系统之间一般用面向问题的受限自然语言进行交互。目前有系统开始利用开发新一代的用户界面。 (zh)
 • Интерфе́йс по́льзователя, он же по́льзовательский интерфейс (UI — англ. user interface) — интерфейс, обеспечивающий передачу информации между пользователем-человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной системы (ISO/IEC/IEEE 24765-2010). (ru)
 • Інтерфе́йс користувача́ (скорочено ІК), (англ. user interface, UI) — засіб зручної взаємодії користувача (людини) з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відбиття інформації, якнайбільше пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача, втілюється багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їх розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налагодженнями як самих вікон, так і окремих їх елементів (файли, теки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань. (uk)
 • إن واجهة المستخدم في مجال التصميم الصناعي لتفاعل الإنسان مع الآلة، هي مجموعة من الوسائل التي يتفاعل بها الأشخاص (المستخدمون) مع منتج أو خدمة رقمية كاستخدام آلة، أو جهاز، أو برنامج حاسوبي، أو أي أداة معقدة أخرى (النظام). ويتم الوصول إلى هذه الوسائل بعدة طرق مثل الأزرار والرموز. هدف هذا التفاعل هو السماح بعمليات فعالة والتحكم الكبير للآلات من قبل الإنسان في الوقت الذي تقوم به الآلة بتزويد معلومات تساعد المشغل على عملية اتخاذ القرار. تتضمن الأمثلة على هذا المفهوم الواسع النظاق لواجهات المستخدم مظاهر التفاعل في أنظمة تشغيل الحاسوب وأدوات التحكم باليد وأدوات التحكم في المعدات الثقيلة. (ar)
 • La interfície d'usuari és el medi amb què l'usuari pot comunicar-se amb una màquina, un equip o una computadora, i comprèn tots els punts de contacte entre l'usuari i l'equip; normalment solen ser fàcils d'entendre i fàcils d'accionar. A) Una interfície de hardware, a nivell dels dispositius utilitzats per ingressar, processar i entregar les dades:teclat, ratolí i pantalla visualitzadora. B) Una interfície de programari, destinada a entregar informació sobre els processos i eines de control, mitjançant el que l'usuari observa habitualment a la pantalla. Funcions bàsiques d'un programari HMI: (ca)
 • Uživatelské rozhraní je souhrn způsobů, jakými lidé (uživatelé) ovlivňují chování strojů, zařízení, počítačových programů či komplexních systémů. Cílem této interakce mezi člověkem a strojem je umožnit efektivní provoz a řízení stroje z lidské strany, zatímco stroj současně poskytuje zpětné informace, které napomáhají procesu rozhodování obsluhy. Mezi příklady této široké koncepce uživatelských rozhraní patří interaktivní aspekty počítačových operačních systémů, ručních nástrojů, ovládacích prvků obsluhy těžkých strojů a řízení procesů. Úvahy o designu použitelné při vytváření uživatelských rozhraní se týkají nebo zahrnují takové disciplíny, jako je ergonomie a psychologie. (cs)
 • Die Benutzerschnittstelle (nach der Gesellschaft für Informatik – Fachbereich Mensch-Computer-Interaktion auch Benutzungsschnittstelle; englisch User Interface) oder auch Nutzerschnittstelle ist die Stelle oder Handlung, mit der ein Mensch mit einer Maschine oder einem Arbeitsgerät in Interaktion tritt. Im einfachsten Fall ist das ein Lichtschalter: Er gehört weder zum Menschen, noch zur „Maschine“ (Lampe), sondern ist die Schnittstelle zwischen beiden. (de)
 • Erabiltzailearen interfazea programa informatiko baten atal bat da, programaren eta haren erabiltzailearen artean informazioa trukatzeko eginkizuna duena. Informatikan, hainbat interfaze mota daude, hainbat mailatan aritzen direnak: pertsonei programekin komunikatzeko aukera ematen dietenak, batetik; eta ordenagailu edo konputagailu barruko gailuak eta osagaiak lotzen dituzten ezinbesteko hardwareak, ikusezinak sarritan, bestetik. (eu)
 • L’interface utilisateur est un dispositif matériel ou logiciel qui permet à un usager d'interagir avec un produit informatique. C'est une interface informatique qui coordonne les interactions homme-machine, en permettant à l'usager humain de contrôler le produit et d'échanger des informations avec le produit. Parmi les exemples d’interface utilisateur figurent les aspects interactifs des systèmes d’exploitation informatiques, des logiciels informatiques, des smartphones et, dans le domaine du design industriel, les commandes des opérateurs de machines lourdes et les commandes de processus. (fr)
 • Antarmuka pengguna (bahasa Inggris: user interface; disingkat UI) merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna (user). Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Sebuah antarmuka pengguna adalah sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin. Antarmuka pengguna mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka pengguna hadir untuk berbagai sistem, dan menyediakan cara untuk: * l * * s (in)
 • In the industrial design field of human–computer interaction, a user interface (UI) is the space where interactions between humans and machines occur. The goal of this interaction is to allow effective operation and control of the machine from the human end, while the machine simultaneously feeds back information that aids the operators' decision-making process. Examples of this broad concept of user interfaces include the interactive aspects of computer operating systems, hand tools, heavy machinery operator controls, and process controls. The design considerations applicable when creating user interfaces are related to, or involve such disciplines as, ergonomics and psychology. (en)
 • A interface do utilizador (português europeu) ou interface de usuário (português brasileiro), no campo de desenho industrial da interação homem-máquina, é o espaço onde a interação entre humanos e máquinas ocorre. O objetivo desta interação é a operação e controle efetivos da máquina no lado do usuário e o feedback da máquina, que auxilia o operador na tomada de decisões operacionais. Exemplos deste amplo conceito de interfaces de usuário incluem os aspectos interativos dos sistemas operacionais do computador, ferramentas de mão, controles de operador de e controles de processo. As considerações de design aplicáveis ​​na criação de interfaces de usuário estão relacionados ou envolvem disciplinas como ergonomia e psicologia. (pt)
rdfs:label
 • واجهة المستخدم (ar)
 • Interfície d'usuari (ca)
 • Uživatelské rozhraní (cs)
 • Benutzerschnittstelle (de)
 • Interfaz de usuario (es)
 • Erabiltzailearen interfaze (eu)
 • Interface utilisateur (fr)
 • Antarmuka pengguna (in)
 • Interfaccia utente (it)
 • 사용자 인터페이스 (ko)
 • ユーザインタフェース (ja)
 • Gebruikersomgeving (nl)
 • Interfejs użytkownika (pl)
 • Interface do utilizador (pt)
 • User interface (en)
 • Användargränssnitt (sv)
 • Интерфейс пользователя (ru)
 • 用户界面 (zh)
 • Інтерфейс користувача (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License