About: Microscopy

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Microscopy is the technical field of using microscopes to view objects and areas of objects that cannot be seen with the naked eye (objects that are not within the resolution range of the normal eye). There are three well-known branches of microscopy: optical, electron, and scanning probe microscopy, along with the emerging field of X-ray microscopy.

Property Value
dbo:abstract
 • دراسة بالمجهر في الفيزياء وعلم الأحياء وعلم المعادن (بالإنجليزية: Microscopy) هو دراسة الأشياء باستخدام المجهر، ويستخدم المجهر لرؤية أو لتكوين صورة لشيئ لا يمكن للعين رؤيته لصغره. وتوجد ثلاثة أنواع من المجهرات : المجهر الضوئي، مجهر إلكتروني، ومجهر نقطي. ويستعمل المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني حيود وانعكاس وانكسار الأشعة الكهرومغناطيسية أو فيض الإلكترونات التي تصور العينة المراد تضخيمها ثم تقوم بتجميع الأشعة المنعكسة من الشيء لتكوين صورة له. وقد يستخدم لهذا الغرض ميكروسكوبا عاديا أو مجهر إلكتروني ماسح أو عن طريق المسح النقطي للعينة بواسطة مجهر المسح النقطي. وتتضمن طريقة مسح العينة رؤية سطحها عن طريق تجميع الأشعة المنعكسة وتكوين صورة لها. وقد أحدث اختراع المجهر ثورة تقدمية كبيرة في دراسة علم الأحياء وهو لايزال الأداة الأساسية في دراسة علم الحياة والعلوم الطبيعية. (ar)
 • La microscòpia és el conjunt de tècniques i mètodes destinats a fer visibles determinats objectes d'estudi que per la seva petita grandària no són visibles a l'ull nu, és a dir, estan fora del rang de resolució de l'ull humà normal. La microscòpia inclou el microscopi com a element central a més d'un conjunt de tècniques i mètodes complementaris com són els de preparació i maneig de mostres, el processament, registre i interpretació d'imatges i d'altres. La microscòpia òptica i la microscòpia electrònica fan ús de la difracció, refracció i reflexió de feixos de fotons o electrons que incideixen sobre l'objecte d'estudi per a fer-lo visible. Les tècniques de microscòpia per al laboratori de biologia difereixen depenent del tipus de microscopi i així es classifiquen en òptica, electrònica i sonda de rastreig, juntament amb el camp emergent de . El desenvolupament de la microscòpia va revolucionar la biologia, va donar lloc al camp de la histologia i, per tant, continua essent una tècnica essencial en les ciències de la vida. La microscòpia de raigs X és tridimensional i no destructiva, i permet la repetició d'imatges de la mateixa mostra per a estudiar in situ o en estudis de 4D, i proporciona la capacitat de "veure dins" de la mostra que s'està estudiant abans de sacrificar-la amb tècniques de més alta resolució. Un microscopi de raigs X en 3D utilitza la tècnica de la tomografia computada (microCT), fent girar la mostra a 360 graus i reconstruint les imatges. La TC es realitza normalment amb una pantalla de pla pla. Un microscopi de raigs X en 3D utilitza diversos objectius, per exemple, de 4X a 40X, i també pot incloure un pla pla. (ca)
 • La microscopía (o también sin tilde: «microscopia»)​ es el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visible los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución del ojo normal. Si bien el microscopio es el elemento central de la microscopía, el uso del mismo se requiere para producir las imágenes adecuadas, de todo un conjunto de métodos y técnicas afines pero extrínsecas al aparato. Algunas de ellas son, técnicas de preparación y manejo de los objetos de estudio, técnicas de salida, procesamiento, interpretación y registro de imágenes, etc. Exceptuando técnicas especiales como las utilizadas en microscopio de fuerza atómica, microscopio de iones en campo y microscopio de efecto túnel, la microscopía generalmente implica la difracción, reflexión o refracción de algún tipo de radiación incidente en el sujeto de estudio. (es)
 • Microscopy is the technical field of using microscopes to view objects and areas of objects that cannot be seen with the naked eye (objects that are not within the resolution range of the normal eye). There are three well-known branches of microscopy: optical, electron, and scanning probe microscopy, along with the emerging field of X-ray microscopy. Optical microscopy and electron microscopy involve the diffraction, reflection, or refraction of electromagnetic radiation/electron beams interacting with the specimen, and the collection of the scattered radiation or another signal in order to create an image. This process may be carried out by wide-field irradiation of the sample (for example standard light microscopy and transmission electron microscopy) or by scanning a fine beam over the sample (for example confocal laser scanning microscopy and scanning electron microscopy). Scanning probe microscopy involves the interaction of a scanning probe with the surface of the object of interest. The development of microscopy revolutionized biology, gave rise to the field of histology and so remains an essential technique in the life and physical sciences. X-ray microscopy is three-dimensional and non-destructive, allowing for repeated imaging of the same sample for in situ or 4D studies, and providing the ability to "see inside" the sample being studied before sacrificing it to higher resolution techniques. A 3D X-ray microscope uses the technique of computed tomography (microCT), rotating the sample 360 degrees and reconstructing the images. CT is typically carried out with a flat panel display. A 3D X-ray microscope employs a range of objectives, e.g., from 4X to 40X, and can also include a flat panel. (en)
 • La microscopie est un ensemble de techniques d'imagerie des objets de petites dimensions. Quelle que soit la technique employée, l'appareil utilisé pour rendre possible cette observation est appelé un microscope . Des mots grecs anciens mikros et skopein signifiant respectivement « petit » et « examiner », la microscopie désigne étymologiquement l'observation d'objets invisibles à l'œil nu. On distingue principalement trois types de microscopies : la microscopie optique, la microscopie électronique et la microscopie à sonde locale. En microscopie optique et électronique, un faisceau lumineux ou un faisceau d'électrons interagit avec l'objet à observer et est recueilli par un détecteur (œil, caméra...) alors qu'en microscopie à sonde locale, un capteur sonde directement la surface de l'objet. Rendant possible l'imagerie jusqu'à l'échelle atomique, la microscopie est aujourd'hui utilisée dans de nombreuses disciplines scientifiques ; son développement a, par exemple, révolutionné la biologie en rendant accessible le monde cellulaire. (fr)
 • Microscopie, oppervlakteanalyse of oppervlaktekarakterisering is een categorie binnen de materiaalkarakterisering, die de oppervlakte- of grenslaagstructuur van een materiaal onderzoeken en in kaart brengen. Meestal wordt niet alleen informatie verkregen over de buitenste atoomlaag, maar ook over meer naar binnen gelegen lagen, en gaat het om vaste materialen. Oppervlakteanalyse wordt voornamelijk gebruikt bij het onderzoek naar coatings, thin films en microstructuren. Deze manier van materiaalkarakterisering wordt veel toegepast binnen het vakgebied der materiaalkunde, maar ook binnen delen van de vastestoffysica en analytische chemie. Bij een aantal methoden wordt slechts een zeer klein oppervlak geanalyseerd (lokaalanalyse). Door aftasten met een sonde (Engels: probe) wordt dan een beeld van het gehele substraat verkregen. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van fenomenen als reflectie, diffractie, refractie en elektromagnetische straling. De analyse verloopt door excitatie van het substraat met behulp van fotonen, elektronen, ionen of aanleggen van een elektrisch veld, waarna de respons in de vorm van emissie van fotonen, elektronen, ionen of neutrale deeltjes wordt geanalyseerd via spectroscopische analysemethoden. Hierbij kan het zijn dat het deeltje of de golf van de inkomende straal (excitatie) verschilt van de uitkomende straal (emissie). De structuurinformatie van de uitkomende straal kan in kaart worden gebracht door een afbeelding, patroon of diagram te genereren. (nl)
 • 顯微鏡學(Microscopy)是使用显微镜观察用肉眼不能看到的物体和物体区域(不在正常眼睛的分辨率范围内的物体)的一个技术领域。有三个众所周知的显微镜学分支:光学,电子,和扫描探针显微镜。 光学和电子显微镜涉及与样品相互作用的电磁辐射/电子束的衍射,反射或折射,以及散射辐射或另一信号的收集,以便产生图像。这个过程可以通过样品的宽场照射(例如标准光学显微镜与透射电子显微镜)或通过在样品上扫描精细束(例如共聚焦激光扫描显微镜和扫描电子显微镜)来进行。扫描探针显微术涉及扫描探针与感兴趣对象的表面的相互作用。显微镜学的发展革命性的改变了生物学,产生了组织学领域,并且仍然是生命科学和物理学中的基本技术。 (zh)
 • Мікроскопі́я (англ. microscopy, нім. Mikroskopie f) — сукупність методів застосування мікроскопів різної конструкції та принципів роботи і способи виготовлення мікроскопічних препаратів. (uk)
 • Микроскопия (МКС) (греч. μικρός — мелкий, маленький и σκοπέω — вижу) — изучение объектов с использованием микроскопа. Подразделяется на несколько видов: оптическая микроскопия, электронная микроскопия, многофотонная микроскопия, рентгеновская микроскопия, рентгеновская лазерная микроскопия и предназначается для наблюдения и регистрации увеличенных изображений образца. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19567 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 68054 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119754837 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 顯微鏡學(Microscopy)是使用显微镜观察用肉眼不能看到的物体和物体区域(不在正常眼睛的分辨率范围内的物体)的一个技术领域。有三个众所周知的显微镜学分支:光学,电子,和扫描探针显微镜。 光学和电子显微镜涉及与样品相互作用的电磁辐射/电子束的衍射,反射或折射,以及散射辐射或另一信号的收集,以便产生图像。这个过程可以通过样品的宽场照射(例如标准光学显微镜与透射电子显微镜)或通过在样品上扫描精细束(例如共聚焦激光扫描显微镜和扫描电子显微镜)来进行。扫描探针显微术涉及扫描探针与感兴趣对象的表面的相互作用。显微镜学的发展革命性的改变了生物学,产生了组织学领域,并且仍然是生命科学和物理学中的基本技术。 (zh)
 • Мікроскопі́я (англ. microscopy, нім. Mikroskopie f) — сукупність методів застосування мікроскопів різної конструкції та принципів роботи і способи виготовлення мікроскопічних препаратів. (uk)
 • Микроскопия (МКС) (греч. μικρός — мелкий, маленький и σκοπέω — вижу) — изучение объектов с использованием микроскопа. Подразделяется на несколько видов: оптическая микроскопия, электронная микроскопия, многофотонная микроскопия, рентгеновская микроскопия, рентгеновская лазерная микроскопия и предназначается для наблюдения и регистрации увеличенных изображений образца. (ru)
 • دراسة بالمجهر في الفيزياء وعلم الأحياء وعلم المعادن (بالإنجليزية: Microscopy) هو دراسة الأشياء باستخدام المجهر، ويستخدم المجهر لرؤية أو لتكوين صورة لشيئ لا يمكن للعين رؤيته لصغره. وتوجد ثلاثة أنواع من المجهرات : المجهر الضوئي، مجهر إلكتروني، ومجهر نقطي. وقد أحدث اختراع المجهر ثورة تقدمية كبيرة في دراسة علم الأحياء وهو لايزال الأداة الأساسية في دراسة علم الحياة والعلوم الطبيعية. (ar)
 • La microscòpia és el conjunt de tècniques i mètodes destinats a fer visibles determinats objectes d'estudi que per la seva petita grandària no són visibles a l'ull nu, és a dir, estan fora del rang de resolució de l'ull humà normal. La microscòpia inclou el microscopi com a element central a més d'un conjunt de tècniques i mètodes complementaris com són els de preparació i maneig de mostres, el processament, registre i interpretació d'imatges i d'altres. La microscòpia òptica i la microscòpia electrònica fan ús de la difracció, refracció i reflexió de feixos de fotons o electrons que incideixen sobre l'objecte d'estudi per a fer-lo visible. (ca)
 • La microscopía (o también sin tilde: «microscopia»)​ es el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visible los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución del ojo normal. Si bien el microscopio es el elemento central de la microscopía, el uso del mismo se requiere para producir las imágenes adecuadas, de todo un conjunto de métodos y técnicas afines pero extrínsecas al aparato. Algunas de ellas son, técnicas de preparación y manejo de los objetos de estudio, técnicas de salida, procesamiento, interpretación y registro de imágenes, etc. (es)
 • Microscopy is the technical field of using microscopes to view objects and areas of objects that cannot be seen with the naked eye (objects that are not within the resolution range of the normal eye). There are three well-known branches of microscopy: optical, electron, and scanning probe microscopy, along with the emerging field of X-ray microscopy. (en)
 • La microscopie est un ensemble de techniques d'imagerie des objets de petites dimensions. Quelle que soit la technique employée, l'appareil utilisé pour rendre possible cette observation est appelé un microscope . Rendant possible l'imagerie jusqu'à l'échelle atomique, la microscopie est aujourd'hui utilisée dans de nombreuses disciplines scientifiques ; son développement a, par exemple, révolutionné la biologie en rendant accessible le monde cellulaire. (fr)
 • Microscopie, oppervlakteanalyse of oppervlaktekarakterisering is een categorie binnen de materiaalkarakterisering, die de oppervlakte- of grenslaagstructuur van een materiaal onderzoeken en in kaart brengen. Meestal wordt niet alleen informatie verkregen over de buitenste atoomlaag, maar ook over meer naar binnen gelegen lagen, en gaat het om vaste materialen. Oppervlakteanalyse wordt voornamelijk gebruikt bij het onderzoek naar coatings, thin films en microstructuren. Deze manier van materiaalkarakterisering wordt veel toegepast binnen het vakgebied der materiaalkunde, maar ook binnen delen van de vastestoffysica en analytische chemie. (nl)
rdfs:label
 • Microscopy (en)
 • مجهرية (ar)
 • Microscòpia (ca)
 • Mikroskopie (cs)
 • Mikroskopie (de)
 • Microscopía (es)
 • Microscopie (fr)
 • Microscopie (nl)
 • Микроскопия (ru)
 • 顯微鏡學 (zh)
 • Мікроскопія (uk)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:broadMatch
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:medicalDiagnosis of
is dbo:occupation of
is dbo:picture of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:diagnosis of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:specialism of
is dbp:topics of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License