About: Manure

An Entity of Type: brain, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Manure is organic matter that is used as organic fertilizer in agriculture. Most manure consists of animal feces; other sources include compost and green manure. Manures contribute to the fertility of soil by adding organic matter and nutrients, such as nitrogen, that are utilised by bacteria, fungi and other organisms in the soil. Higher organisms then feed on the fungi and bacteria in a chain of life that comprises the soil food web.

Property Value
dbo:abstract
 • الزبل هو مادة عضوية مشتقة غالبًا من روث الحيوانات، والذي يستخدم سماداً عضوياً في الزراعة، ويُحصل على الزبل غالبًا من روث الأبقار. ويساهم استخدام الزبل في تحسين خصوبة التربة من خلال إضافة المواد العضوية والمغذّيات مثل النيتروجين، والتي تعمل البكتريا على تثبيته في التربة. (ar)
 • Chlévský hnůj nebo zkráceně hnůj je tuhé statkové hnojivo vzniklé fermentací chlévské mrvy – směsi tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat (zejména skotu) – a podestýlky, kterou může být sláma, piliny nebo pazdeří. Rozdíl mezi chlévským hnojem a chlévskou mrvou je v tom, že mrva neprošla procesem zrání čili procesem mineralizace a humifikace. Chlévský hnůj je tedy vyzrálá chlévská mrva. Chlévský hnůj i čerstvá chlévská mrva jsou používány jako hnojivo i k jiným účelům. Kvalitní kompostovaný hnůj, rozložený s omezeným přístupem vzduchu, je cenným hnojivem. Chlévský hnůj i čerstvá chlévská mrva, jsou-li použity jako hnojivo, zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti půdy a mikrobiální poměry v půdě. (cs)
 • El fem o els fems (usat generalment en plural) són el producte constituït per una barreja d'excrements d'animals domèstics i de restes del seu jaç (usualment palla), descomposta per la fermentació, i que s'utilitza com a adob o fertilitzant orgànic. Els fems poden tenir una consistència més sòlida o més líquida, en funció sobretot de si incorporen o no les restes de jaç. Als fems líquids se'ls anomena normalment purins, mentre que el terme "fems" se sol usar per a referir-se als fems sòlids. El lloc on s'emmagatzemen els fems s'anomena femer. Els fems líquids de porc sense barreja del jaç s'anomenen purins o "suc", i tenen un contingut aproximat del 2 kg/tona de nitrogen, 0,5 de fòsfor i 3 kg/tona de potassi que és d'una tercera a una vuitena part dels fems obtinguda amb jaç, i pot donar problemes per sobredosificació. La xisca són excrements que s'usen per a femar la terra (cast. zulla, estíércol). El guano és un fem obtingut de l'acumulació de les dejeccions d'aus silvestres o de ratpenats en coves. Els fems humans s'utilitzen a través del buidat de les aigües negres procedents de fosses sèptiques o clavegueres, i sovint es fan servir en forma d'aigües negres per a regar. Els usos dels fems són els d'adob i més recentment per produir biogàs (principalment gas metà) com una forma d'obtenir combustible per a la generació d'energia calorífica i/o elèctrica. En agricultura ecològica el fem és el principal adob utilitzat. En forma d'adob es tracta principalment de matèria orgànica amb escassedat de concentració de minerals; especialment és pobre en fòsfor (per raons biològiques). La composició és molt variable, ja que d'una banda depèn de l'espècie animal i de l'altra de les condicions d'obtenció i conservació. Entre els més rics en elements nutritius hi ha el de l'aviram (la gallinassa, colomina) seguits pel d'ovella (xerri) i a més distància pel de vaquí i porc. El fem té un efecte d'increment de l'activitat biològica dels microorganismes del sòl i millora les condicions físiques de manera que incrementa la capacitat d'emmagatzemar aigua i millora l'estructura tant en terrenys sorrencs com en argilosos. (ca)
 • Mist ist die in der Landwirtschaft bei der Viehhaltung in Ställen anfallende Mischung aus Exkrementen von Tieren (Dung mit Fest- und Flüssigbestandteilen, vgl. Gülle und Jauche) mit einem Bindemedium. Dieses besteht traditionellerweise aus pflanzlichem Einstreu, meist Stroh, manchmal auch Hobelspäne oder Hanfhäcksel, oft vermischt mit dem vom Vieh nicht verzehrten Heu. Mist ist ein Wirtschaftsdünger und zählt zu den organischen Düngern. (de)
 • Η κοπριά είναι φυσικό οργανικό λίπασμα που δημιουργείται από τα ζώων, που συγκεντρώνονται και αφήνονται έως ότου χάσουν αρκετή από την υγρασία τους. (el)
 • Stala sterko estas besta, organika sterko, miksita kun substerkaĵo kaj kun densaj kaj maldensaj ekskrementoj de stalaj bestoj, ĉefe brutoj. Ĝi estas diverse traktebla laŭ besto kaj bestobreda metodo. Plej konvena estas, se oni kolektis ĉiutage la stalajn sterkojn kaj deponas, maturigas ĝin. Tiu deponado necesas por rezervi la humidecon kaj la valorajn mineralojn. Post maturiĝo (laŭ efiko de bakterioj), la stala sterko iĝas malhela, unueca materialo, en kiu la partoj de la substerkaĵo (pajlo) disfalas. Oni povas tiun maturan sterkon tzuj disŝuti kaj enplugi aŭ rezervi (kovrite) apud la agro. (Se oni tromaturigas la sterkon, ĝi iĝas knedema, malbone traktebla.) La plej konbvena tempo por disŝuti la sterkon estas la malfrua somero, tima la enplugita sterko tute malkombiniĝas kaj servas kiel mineralfonto por bezonaj plantoj (maizo, sukerbeto). La stala sterko gravas pro ĝia humusgrandiga, struktrur-pliboniga, etilen-estiga efiko. Se oni disdonas 20-25 tunojn da stala sterko sur unu hektaro, tio sufiĉas por 4-5 jaroj. Stala sterko estas plena terko, ĉar ĝi entenas krom la kutimaj makroelementoj (0,5% N, 0,3%P2O5, 0,6%K2O) ankaŭ aliajn elementojn. ĝenerala produktemo de brutoj je stala sterko (tuno/jaro) * 14-15 t: intensive bredata bovo * 11 t: virbovo, bovino, unubovida bovino * 2 t: bovido * 4-8 t: paŝtita bovo * 1,5 t: intensive bredata porko * 5-7 t: ĉevalo * 0,5-0,7 t: ŝafo * 11-12 t: 1000 meleagroj (eo)
 • Se llama estiércol a los excrementos de animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por más de un desecho orgánico, como por ejemplo excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja. El lugar donde se vierte o deposita el estiércol es el estercolero. En agricultura se emplean principalmente los desechos de oveja, de ganado vacuno, de caballo, de gallina (gallinaza). Antaño, también el de paloma (palomina). Actualmente se usa también el de murciélago. El estiércol de cerdo proveniente de granjas o de bovino originado de lecherías tiene consistencia líquida y se denomina purín. Con los abonos sintéticos, los estiércoles dejaron de emplearse bastante en la agricultura convencional, aunque ahora la agricultura ecológica los recupera por su valor ya que no solo proporcionan nutrientes al suelo sino que aportan materia orgánica y favorecen la presencia de microorganismos del suelo, responsables de la fertilidad de la tierra. El estiércol es la base del compost o también llamado mantillo en la agricultura ecológica. (es)
 • Simaurra, samatsa edo satsa ongarritzat erabiltzen den substantzia organikoa da. Abereen gorotzetatik sortzen da. Simaurra biltzeko lekuari simaurtegia edota sastegia deritzo. Ongarri sintetikoek simaurraren erabilera izugarri murriztu dute; hala ere, nekazaritza ekologikoaren bitartez, simaurraren erabilera berreskuratzen ari da. (eu)
 • Le fumier est un matériau semi-solide composé de différents déchets de matière organique, issus de lisier (mélange d'excréments solides et d'urines d'animaux) associé à de la litière absorbante et structurante de composition plutôt carbonée de type pailles de céréales, fougères, granulés de bois, etc. Le fumier frais ou après homogénéisation et transformation par compostage est épandu puis enfoui comme fertilisant en agriculture. Convenablement employés, selon des critères d'épandage plus ou moins stricts selon la saison et les conditions environnementales, définis par un plan prévisionnel de fumure et selon les régions particulièrement sensibles aux excès de nitrates (défini en Europe par la Directive Nitrates), les fumiers contribuent à maintenir la fertilité du sol, à améliorer sa structure, à maintenir sa porosité et sa rétention en eau, à activer, entretenir et enrichir le sol par l'apport de ces matières organiques diverses. Ce fumier mélangé à la surface du sol minéralisera et fournira des nutriments, et notamment de l'azote, du potassium et du phosphore, assimilables et nécessaires pour la nutrition et la bonne santé des végétaux cultivés. Les espèces (insectes, champignons) se nourrissant et transformant le fumier sont dites fimicoles ou coprophages. Le terme « fumier » a été un temps utilisé en France pour des intrants inorganiques. (fr)
 • Ábhar orgánach a úsáidtear mar . De ghnáth is fearadh stoc, measctha le cochán nó easair eile, a úsáidtear i gcomhair áit istigh d'ainmhithe. Nuair a choimeádtar ainmhithe istigh gan mórán cocháin, i gcóras dian, táirgtear sciodar, meascán d'fhearadh is uisce. Faightear aoileach eile ó fheamainn is ceilp a bhaintear ón bhfarraige nó an cladach. Tá aoiligh eile ann a fhaightear ón tionscal éisc, próiseáil múnlach baile is eile. (ga)
 • Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan . Pupuk kandang adalah pupuk organik, sebagaimana kompos dan pupuk hijau. yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Pupuk kandang ternak besar kaya akan nitrogen, dan mineral logam, seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Pupuk kandang ayam memiliki kandungan fosfor lebih tinggi. Namun, manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Kebanyakan pupuk kandang berupa feses yang dikeluarkan oleh hewan ketika sedang berada di kandang maupun ketika sedang digembalakan di lahan pertanian, misal ketika sedang memakan brangkasan dan gulma. Kualitas nutrisi yang terkandung di dalam pupuk kandang sangat ditentukan oleh jenis hewan dan apa yang dimakan oleh hewan tersebut. Kotoran kuda masih mengandung banyak rumput karena sistem pencernaannya tidak sama dengan ruminansia. Tumpukan kotoran hewan dapat menghasilkan panas selama proses dekomposisi sehingga dapat jika ditumpuk dalam tumpukan yang besar. Ketika kotoran hewan sudah terbakar, udara akan tercemar, menimbulkan bau tidak sedap. (in)
 • Manure is organic matter that is used as organic fertilizer in agriculture. Most manure consists of animal feces; other sources include compost and green manure. Manures contribute to the fertility of soil by adding organic matter and nutrients, such as nitrogen, that are utilised by bacteria, fungi and other organisms in the soil. Higher organisms then feed on the fungi and bacteria in a chain of life that comprises the soil food web. (en)
 • 厩肥(きゅうひ/うまやごえ)とは、家畜の糞尿と藁や落葉等を混合し、牛馬に踏ませることで腐熟させた有機質肥料である。 (ja)
 • Si definisce letame (dal latino laetare "fertilizzare", da laetus "fertile", poi "lieto") o stallatico il prodotto della fermentazione delle deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina) miste a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.). Nel caso le deiezioni deposte nei ricoveri animali non vengano miscelate con la lettiera ma lavate con acqua o rimosse con raschiatori, si parla invece di liquame. L'eventuale presenza di lettiera, in quantità marginali, identifica infine una categoria di refluo zootecnico equiparata al liquame e detta . (it)
 • Mest bestaat over het algemeen uit min of meer verteerde dierlijke uitwerpselen al of niet vermengd met stro. Het wordt gebruikt om de bodem vruchtbaarder te maken. Andere vormen zijn compost (de vergane resten van planten) of kunstmest. Mest wordt meestal uitgereden met een meststrooier. (nl)
 • Obornik – nawóz naturalny składający się z przefermentowanego kału, moczu zwierząt i ściółki. Zawiera on wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fizyczne gleby. Obecnie w dużych gospodarstwach rolnych częściej stosowany jest nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich – gnojowica. (pl)
 • Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных. Обладает характерным запахом и . Получается в результате ферментативной и микробиологической переработки фуража и других кормов организмом животного. Помимо использования в качестве удобрения, навоз применялся и иногда применяется до настоящего времени в качестве топлива, для производства бумаги, в строительных целях, для производства биогаза. Различают подстилочный навоз и бесподстилочный. (ru)
 • Naturgödsel är gödsel som har sitt ursprung från husdjur. Man skiljer på naturgödsel med hög torrsubstanshalt, så kallad fastgödsel, och den lösare flytgödseln. (sv)
 • Гній — суміш посліду або кізяка з підстилкою, що використовується як місцеве органічне добриво. Утворюється в результаті ферментативної, зокрема мікробної, переробки бур'янів і кормових трав та калу худоби. Має характерний запах і консистенцію. Використовується як природне («органічне») добриво або паливо. (uk)
 • Estrume ou esterco são designações dadas ao material orgânico em avançado estado de decomposição utilizado como fertilizante e condicionador dos solos para melhoria das práticas agrícolas. Os estrumes contribuem para a fertilidade dos solos pela adição de matéria orgânica e de nutrientes para as plantas, tais como em nível macronutriente o azoto, cálcio, magnésio, potássio e o fósforo. E a nível micronutriente cobre e zinco. (pt)
 • 有机肥指用作肥料的粪便、秸秆等有机物,包含粪肥、堆肥等。有机肥有利于提高土壤的肥力,改良酸碱性土壤、增加土壤透气性和保水保肥功能。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 26998458 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14386 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1033339892 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الزبل هو مادة عضوية مشتقة غالبًا من روث الحيوانات، والذي يستخدم سماداً عضوياً في الزراعة، ويُحصل على الزبل غالبًا من روث الأبقار. ويساهم استخدام الزبل في تحسين خصوبة التربة من خلال إضافة المواد العضوية والمغذّيات مثل النيتروجين، والتي تعمل البكتريا على تثبيته في التربة. (ar)
 • Mist ist die in der Landwirtschaft bei der Viehhaltung in Ställen anfallende Mischung aus Exkrementen von Tieren (Dung mit Fest- und Flüssigbestandteilen, vgl. Gülle und Jauche) mit einem Bindemedium. Dieses besteht traditionellerweise aus pflanzlichem Einstreu, meist Stroh, manchmal auch Hobelspäne oder Hanfhäcksel, oft vermischt mit dem vom Vieh nicht verzehrten Heu. Mist ist ein Wirtschaftsdünger und zählt zu den organischen Düngern. (de)
 • Η κοπριά είναι φυσικό οργανικό λίπασμα που δημιουργείται από τα ζώων, που συγκεντρώνονται και αφήνονται έως ότου χάσουν αρκετή από την υγρασία τους. (el)
 • Simaurra, samatsa edo satsa ongarritzat erabiltzen den substantzia organikoa da. Abereen gorotzetatik sortzen da. Simaurra biltzeko lekuari simaurtegia edota sastegia deritzo. Ongarri sintetikoek simaurraren erabilera izugarri murriztu dute; hala ere, nekazaritza ekologikoaren bitartez, simaurraren erabilera berreskuratzen ari da. (eu)
 • Ábhar orgánach a úsáidtear mar . De ghnáth is fearadh stoc, measctha le cochán nó easair eile, a úsáidtear i gcomhair áit istigh d'ainmhithe. Nuair a choimeádtar ainmhithe istigh gan mórán cocháin, i gcóras dian, táirgtear sciodar, meascán d'fhearadh is uisce. Faightear aoileach eile ó fheamainn is ceilp a bhaintear ón bhfarraige nó an cladach. Tá aoiligh eile ann a fhaightear ón tionscal éisc, próiseáil múnlach baile is eile. (ga)
 • Manure is organic matter that is used as organic fertilizer in agriculture. Most manure consists of animal feces; other sources include compost and green manure. Manures contribute to the fertility of soil by adding organic matter and nutrients, such as nitrogen, that are utilised by bacteria, fungi and other organisms in the soil. Higher organisms then feed on the fungi and bacteria in a chain of life that comprises the soil food web. (en)
 • 厩肥(きゅうひ/うまやごえ)とは、家畜の糞尿と藁や落葉等を混合し、牛馬に踏ませることで腐熟させた有機質肥料である。 (ja)
 • Si definisce letame (dal latino laetare "fertilizzare", da laetus "fertile", poi "lieto") o stallatico il prodotto della fermentazione delle deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina) miste a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.). Nel caso le deiezioni deposte nei ricoveri animali non vengano miscelate con la lettiera ma lavate con acqua o rimosse con raschiatori, si parla invece di liquame. L'eventuale presenza di lettiera, in quantità marginali, identifica infine una categoria di refluo zootecnico equiparata al liquame e detta . (it)
 • Mest bestaat over het algemeen uit min of meer verteerde dierlijke uitwerpselen al of niet vermengd met stro. Het wordt gebruikt om de bodem vruchtbaarder te maken. Andere vormen zijn compost (de vergane resten van planten) of kunstmest. Mest wordt meestal uitgereden met een meststrooier. (nl)
 • Obornik – nawóz naturalny składający się z przefermentowanego kału, moczu zwierząt i ściółki. Zawiera on wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fizyczne gleby. Obecnie w dużych gospodarstwach rolnych częściej stosowany jest nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich – gnojowica. (pl)
 • Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных. Обладает характерным запахом и . Получается в результате ферментативной и микробиологической переработки фуража и других кормов организмом животного. Помимо использования в качестве удобрения, навоз применялся и иногда применяется до настоящего времени в качестве топлива, для производства бумаги, в строительных целях, для производства биогаза. Различают подстилочный навоз и бесподстилочный. (ru)
 • Naturgödsel är gödsel som har sitt ursprung från husdjur. Man skiljer på naturgödsel med hög torrsubstanshalt, så kallad fastgödsel, och den lösare flytgödseln. (sv)
 • Гній — суміш посліду або кізяка з підстилкою, що використовується як місцеве органічне добриво. Утворюється в результаті ферментативної, зокрема мікробної, переробки бур'янів і кормових трав та калу худоби. Має характерний запах і консистенцію. Використовується як природне («органічне») добриво або паливо. (uk)
 • Estrume ou esterco são designações dadas ao material orgânico em avançado estado de decomposição utilizado como fertilizante e condicionador dos solos para melhoria das práticas agrícolas. Os estrumes contribuem para a fertilidade dos solos pela adição de matéria orgânica e de nutrientes para as plantas, tais como em nível macronutriente o azoto, cálcio, magnésio, potássio e o fósforo. E a nível micronutriente cobre e zinco. (pt)
 • 有机肥指用作肥料的粪便、秸秆等有机物,包含粪肥、堆肥等。有机肥有利于提高土壤的肥力,改良酸碱性土壤、增加土壤透气性和保水保肥功能。 (zh)
 • El fem o els fems (usat generalment en plural) són el producte constituït per una barreja d'excrements d'animals domèstics i de restes del seu jaç (usualment palla), descomposta per la fermentació, i que s'utilitza com a adob o fertilitzant orgànic. Els fems poden tenir una consistència més sòlida o més líquida, en funció sobretot de si incorporen o no les restes de jaç. Als fems líquids se'ls anomena normalment purins, mentre que el terme "fems" se sol usar per a referir-se als fems sòlids. El lloc on s'emmagatzemen els fems s'anomena femer. (ca)
 • Chlévský hnůj nebo zkráceně hnůj je tuhé statkové hnojivo vzniklé fermentací chlévské mrvy – směsi tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat (zejména skotu) – a podestýlky, kterou může být sláma, piliny nebo pazdeří. Rozdíl mezi chlévským hnojem a chlévskou mrvou je v tom, že mrva neprošla procesem zrání čili procesem mineralizace a humifikace. Chlévský hnůj je tedy vyzrálá chlévská mrva. (cs)
 • Stala sterko estas besta, organika sterko, miksita kun substerkaĵo kaj kun densaj kaj maldensaj ekskrementoj de stalaj bestoj, ĉefe brutoj. Ĝi estas diverse traktebla laŭ besto kaj bestobreda metodo. Plej konvena estas, se oni kolektis ĉiutage la stalajn sterkojn kaj deponas, maturigas ĝin. Tiu deponado necesas por rezervi la humidecon kaj la valorajn mineralojn. Post maturiĝo (laŭ efiko de bakterioj), la stala sterko iĝas malhela, unueca materialo, en kiu la partoj de la substerkaĵo (pajlo) disfalas. Oni povas tiun maturan sterkon tzuj disŝuti kaj enplugi aŭ rezervi (kovrite) apud la agro. (Se oni tromaturigas la sterkon, ĝi iĝas knedema, malbone traktebla.) (eo)
 • Se llama estiércol a los excrementos de animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por más de un desecho orgánico, como por ejemplo excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja. El lugar donde se vierte o deposita el estiércol es el estercolero. En agricultura se emplean principalmente los desechos de oveja, de ganado vacuno, de caballo, de gallina (gallinaza). Antaño, también el de paloma (palomina). Actualmente se usa también el de murciélago. (es)
 • Le fumier est un matériau semi-solide composé de différents déchets de matière organique, issus de lisier (mélange d'excréments solides et d'urines d'animaux) associé à de la litière absorbante et structurante de composition plutôt carbonée de type pailles de céréales, fougères, granulés de bois, etc. Le fumier frais ou après homogénéisation et transformation par compostage est épandu puis enfoui comme fertilisant en agriculture. Convenablement employés, selon des critères d'épandage plus ou moins stricts selon la saison et les conditions environnementales, définis par un plan prévisionnel de fumure et selon les régions particulièrement sensibles aux excès de nitrates (défini en Europe par la Directive Nitrates), les fumiers contribuent à maintenir la fertilité du sol, à améliorer sa struc (fr)
 • Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan . Pupuk kandang adalah pupuk organik, sebagaimana kompos dan pupuk hijau. yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Pupuk kandang ternak besar kaya akan nitrogen, dan mineral logam, seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Pupuk kandang ayam memiliki kandungan fosfor lebih tinggi. Namun, manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. (in)
rdfs:label
 • زبل (ar)
 • Fem (ca)
 • Chlévský hnůj (cs)
 • Mist (de)
 • Κοπριά (el)
 • Stala sterko (eo)
 • Manure (en)
 • Estiércol (es)
 • Simaur (eu)
 • Aoileach (ga)
 • Fumier (fr)
 • Pupuk kandang (in)
 • Letame (it)
 • 厩肥 (ja)
 • 두엄 (ko)
 • Mest (nl)
 • Estrume (pt)
 • Obornik (pl)
 • Гній (добриво) (uk)
 • Навоз (ru)
 • Naturgödsel (sv)
 • 有机肥 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:products of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License