An Entity of Type: album, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A government bond or sovereign bond is an instrument of indebtedness (a bond) issued by a national government to support government spending. It generally includes a commitment to pay periodic interest, called coupon payments, and to repay the face value on the maturity date.For example, a bondholder invests $20,000 (called face value) into a 10-year government bond with a 10% annual coupon; the government would pay the bondholder 10% of the $20,000 each year. At the maturity date the government would give back the original $20,000.

Property Value
dbo:abstract
 • Το κρατικό ομόλογο ή κυβερνητικό ομόλογο (αγγλικά: treasury bond) είναι η συνηθέστερη και πιο κοινή περίπτωση ομολόγου. Ομόλογα τέτοιου τύπου συναντώνται σε πολλές χώρες. Εκδίδονται για σχετικά μεγάλα ποσά, θεωρούνται εξαιρετικής πιστωτικής αξίας και έχουν μεγάλη ρευστότητα. Με τον τρόπο αυτό οι κυβερνήσεις καλύπτουν σε ένα βαθμό τις δανειακές τους ανάγκες. Θεωρούνται σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση όλων των άλλων εκδόσεων. Η αγορά των κυβερνητικών ομολόγων των ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο αποτελώντας γι’ αυτό σημείο αναφοράς των διεθνών αγορών, με τα T-bonds, T-bills, T-notes (όπου το Τ σημαίνει Treasury). Μεταξύ των βασικών αιτιών που συντέλεσαν σε αυτήν την ανάπτυξη ήταν τα μεγάλα ελλείμματα του προϋπολογισμού της χώρας και η διεθνοποίηση της αγοράς αυτής αφού ο αριθμός των ξένων επενδυτών αυξήθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των κυβερνητικών ομολόγων βρίσκεται στα χέρια ξένων επενδυτών. Προϊόντα αυτής της αγοράς είναι τα έντοκα γραμμάτια (αγγλικά: treasury bills), τα ομόλογα με διάρκεια από 2 έως 10 χρόνια (αγγλικά: treasury notes) και τα ομόλογα με διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ετών (αγγλικά: treasury bonds). Δημοφιλέστερα και γνωστότερα μεταξύ των τελευταίων τα 30χρόνα ομόλογα, η απόδοση των οποίων είναι σημείο αναφοράς της τάσεως των μακροχρονίων επιτοκίων στις ΗΠΑ. Άλλες σημαντικές αγορές κρατικών ομολόγων είναι αυτή της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και της Μ. Βρετανίας. (el)
 • A government bond or sovereign bond is an instrument of indebtedness (a bond) issued by a national government to support government spending. It generally includes a commitment to pay periodic interest, called coupon payments, and to repay the face value on the maturity date.For example, a bondholder invests $20,000 (called face value) into a 10-year government bond with a 10% annual coupon; the government would pay the bondholder 10% of the $20,000 each year. At the maturity date the government would give back the original $20,000. Government bonds can be denominated in a foreign currency or the government's domestic currency. Countries with less stable economies tend to denominate their bonds in the currency of a country with a more stable economy (i.e. a hard currency). When governments with less stable economies issue bonds, there is a possibility they will be unable to make the interest payments and may default. All bonds carry a default risk. International credit rating agencies provide ratings for each country's bonds. Bondholders generally demand higher yields from riskier bonds. For instance, on May 24, 2016, 10-year government bonds issued by the Canadian government offered a yield of 1.34%, while 10-year government bonds issued by the Brazilian government offered a yield of 12.84%. When a government is close to default on its debt, the media often refer to this as a sovereign debt crisis. (en)
 • Un emprunt d'État (en anglais : government bond, dont le diminutif usuel[Où ?] est govvie) est une obligation ou un titre de créance négociable émis généralement dans sa propre devise par un gouvernement. Dans le cas d'une émission dans une devise convertible d'un autre pays, mais parfois aussi du pays lui-même, on utilise généralement l'appellation d'« obligation souveraine », comme en anglais (sovereign bond). (fr)
 • Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasa disebut dengan obligasi internasional (sovereign bond). (in)
 • 国債(こくさい、英: government bond)は、 * 国家が財政上の必要によって国家の信用によって設定する金銭上の債務。 * 国家が発行する債券。 * 国庫債券の略称。 (ja)
 • I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico. I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione (ossia la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di acquisto), sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale. (it)
 • Een staatsobligatie (ook wel staatslening) is een obligatie aangegaan door een overheid. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Den Haag. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen daarop inschrijven. (nl)
 • Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów. Minister finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuje się w ustawie budżetowej. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Termin do zapadalności obligacji skarbowych jest dłuższy niż 1 rok. Emitowane przez Ministra Finansów papiery dłużne o zapadalności poniżej 1 roku noszą nazwę bonów skarbowych. Świadczenia wynikające z obligacji skarbowych mogą mieć charakter pieniężny (odsetki, dyskonto) lub niepieniężny (akcje spółki, której właścicielem jest Skarb Państwa). Ze względu na kryterium zasad ustalania odsetek obligacje skarbowe możemy podzielić na: * zerokuponowe (sprzedaż następuje z dyskontem, zaś w terminie wykupu posiadacz obligacji otrzymuje jej wartość nominalną), * o stałej stopie procentowej (oprocentowanie jest stałe i znane posiadaczowi obligacji od momentu zawarcia kontraktu), * o zmiennej stopie procentowej (zależne od stopy referencyjnej, która jest znana posiadaczowi obligacji na początku każdego okresu odsetkowego), * indeksowane (szczególny przypadek obligacji o zmiennym oprocentowaniu, w którym oprocentowanie jest zależne od określonego wskaźnika, np. stopy inflacji). (pl)
 • As emissões de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação, saúde e infraestrutura. Os títulos públicos são uma opção de investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária da União. Anteriormente, as pessoas físicas compravam títulos públicos apenas indiretamente, através da aquisição de cotas de fundos de investimento. Os recursos provenientes das aplicações em fundos de investimento são utilitários (negociações com outros agentes). A partir da implantação do Tesouro Direto, os compradores ganham uma forma alternativa de aplicação dos seus recursos com rentabilidade e segurança, sem a necessidade de intermediação financeira nas negociações. Além disso, os investidores se beneficiam de poder administrar diretamente seus próprios recursos adequando os prazos e indexadores dos títulos aos seus interesses. Os títulos públicos são resgatados em data predeterminada por um valor específico, atualizado ou não por indicadores de mercado, como, por exemplo, índices de preços. Outra opção é a venda antecipada ao Tesouro Direto nas recompras semanais, pelo preço de mercado vigente.A venda de títulos públicos no Brasil pode ser realizada por meio de três modalidades: * Oferta pública com a realização de leilão; * Oferta pública sem a realização de leilão (Tesouro Direto); * Emissões diretas para atender a necessidades específicas determinadas em lei. * Mais informações e detalhes podem ser consultadas na Lei nº 10.179 de 6 de fevereiro de 2001. (pt)
 • Statspapper är ett samlingsbegrepp för räntebärande instrument där staten är emittent (låntagare), till exempel statsobligationer eller statsskuldväxlar. Statspapper ses generellt sett som lågriskinvesteringar eftersom staten kan höja skatten eller trycka mer pengar för att infria sina skulder. (sv)
 • Державна облігація (Облігація внутрішньої державної позики, ОВДП, Облігація зовнішньої державної позики, ОЗДП) — облігація, , що випускаються країною з метою фінансування дефіциту державного бюджету. Попри те, що у визначенні державних облігацій позик є слово «папери», проте у паперовому вигляді вони не існують. Обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді. (uk)
 • Государственный заём — одна из форм кредита, при которой заёмщиком выступает государство. Согласно договору, заёмщик берёт деньги у заимодавца для покрытия государственных расходов или проведения целевых мероприятий, на которые у государства нет средств. Приводит к образованию государственного долга. Может быть как внутренним, размещаемым среди банков, предприятий, граждан своей страны, так и внешним, получаемым от зарубежных кредиторов. Государственные займы являются добровольными (ст. 817 ГК РФ). (ru)
 • 国债券也被称为国库券、国家债券、中央政府债券、联邦政府债券,是一个国家的中央政府或联邦政府发行的公共债券。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 93768 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12458 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 996633010 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Un emprunt d'État (en anglais : government bond, dont le diminutif usuel[Où ?] est govvie) est une obligation ou un titre de créance négociable émis généralement dans sa propre devise par un gouvernement. Dans le cas d'une émission dans une devise convertible d'un autre pays, mais parfois aussi du pays lui-même, on utilise généralement l'appellation d'« obligation souveraine », comme en anglais (sovereign bond). (fr)
 • Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasa disebut dengan obligasi internasional (sovereign bond). (in)
 • 国債(こくさい、英: government bond)は、 * 国家が財政上の必要によって国家の信用によって設定する金銭上の債務。 * 国家が発行する債券。 * 国庫債券の略称。 (ja)
 • I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico. I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione (ossia la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di acquisto), sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale. (it)
 • Een staatsobligatie (ook wel staatslening) is een obligatie aangegaan door een overheid. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Den Haag. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen daarop inschrijven. (nl)
 • Statspapper är ett samlingsbegrepp för räntebärande instrument där staten är emittent (låntagare), till exempel statsobligationer eller statsskuldväxlar. Statspapper ses generellt sett som lågriskinvesteringar eftersom staten kan höja skatten eller trycka mer pengar för att infria sina skulder. (sv)
 • Державна облігація (Облігація внутрішньої державної позики, ОВДП, Облігація зовнішньої державної позики, ОЗДП) — облігація, , що випускаються країною з метою фінансування дефіциту державного бюджету. Попри те, що у визначенні державних облігацій позик є слово «папери», проте у паперовому вигляді вони не існують. Обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді. (uk)
 • Государственный заём — одна из форм кредита, при которой заёмщиком выступает государство. Согласно договору, заёмщик берёт деньги у заимодавца для покрытия государственных расходов или проведения целевых мероприятий, на которые у государства нет средств. Приводит к образованию государственного долга. Может быть как внутренним, размещаемым среди банков, предприятий, граждан своей страны, так и внешним, получаемым от зарубежных кредиторов. Государственные займы являются добровольными (ст. 817 ГК РФ). (ru)
 • 国债券也被称为国库券、国家债券、中央政府债券、联邦政府债券,是一个国家的中央政府或联邦政府发行的公共债券。 (zh)
 • Το κρατικό ομόλογο ή κυβερνητικό ομόλογο (αγγλικά: treasury bond) είναι η συνηθέστερη και πιο κοινή περίπτωση ομολόγου. Ομόλογα τέτοιου τύπου συναντώνται σε πολλές χώρες. Εκδίδονται για σχετικά μεγάλα ποσά, θεωρούνται εξαιρετικής πιστωτικής αξίας και έχουν μεγάλη ρευστότητα. Με τον τρόπο αυτό οι κυβερνήσεις καλύπτουν σε ένα βαθμό τις δανειακές τους ανάγκες. Θεωρούνται σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση όλων των άλλων εκδόσεων. Άλλες σημαντικές αγορές κρατικών ομολόγων είναι αυτή της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και της Μ. Βρετανίας. (el)
 • A government bond or sovereign bond is an instrument of indebtedness (a bond) issued by a national government to support government spending. It generally includes a commitment to pay periodic interest, called coupon payments, and to repay the face value on the maturity date.For example, a bondholder invests $20,000 (called face value) into a 10-year government bond with a 10% annual coupon; the government would pay the bondholder 10% of the $20,000 each year. At the maturity date the government would give back the original $20,000. (en)
 • Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów. Minister finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuje się w ustawie budżetowej. (pl)
 • As emissões de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação, saúde e infraestrutura. Os títulos públicos são uma opção de investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária da União. * Oferta pública com a realização de leilão; * Oferta pública sem a realização de leilão (Tesouro Direto); * Emissões diretas para atender a necessidades específicas determinadas em lei. * Mais informações e detalhes podem ser consultadas na Lei nº 10.179 de 6 de fevereiro de 2001. (pt)
rdfs:label
 • Staatsanleihe (de)
 • Κρατικό ομόλογο (el)
 • Government bond (en)
 • Obligasi pemerintah (in)
 • Emprunt d'État (fr)
 • 国債 (ja)
 • Titolo di Stato (it)
 • 국채 (ko)
 • Staatsobligatie (nl)
 • Obligacja skarbowa (pl)
 • Título público (pt)
 • Statspapper (sv)
 • Государственный заём (ru)
 • Державна облігація (uk)
 • 国债券 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:services of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License