Sir Edward Coke ( "cook", formerly ; 1 February 1552 – 3 September 1634) was an English barrister, judge, and politician who is considered to be the greatest jurist of the Elizabethan and Jacobean eras.

Property Value
dbo:abstract
 • إدوارد كوك: (1552 ـ 1634) .محام وقاض بريطاني مشهور ولد في مقاطعة نورفولك في إنجلترا، كانت له افكار فلسفية و تم تعينه كناطق رسمي لمجلس العموم عام 1593. و تم اختياره عام 1594 ليصبح النائب العام في حكومة الملكة إليزابيث الأولى خلفًا لفرانسيس بيكون، بعدها رئيسا للقضاء في عهد الملك جيمس الأول. عرف عنه إبان توليه رئاسة القضاء، إصراره على أن يخضع الجميع للقانون حتى الملك نفسه لأن القانون فوق الجميع. وقد ضمن مذكراته الشهيرة الكثير من الأسس التي تنبني عليها مبادئ القانون الحديث. (ar)
 • Sir Edward Coke ( "cook", formerly ; 1 February 1552 – 3 September 1634) was an English barrister, judge, and politician who is considered to be the greatest jurist of the Elizabethan and Jacobean eras. Born into an upper-class family, Coke was educated at Trinity College, Cambridge, before leaving to study at the Inner Temple, where he was called to the Bar on 20 April 1578. As a barrister he took part in several notable cases, including Slade's Case, before earning enough political favour to be elected to Parliament, where he served first as Solicitor General and then as Speaker of the House of Commons. Following a promotion to Attorney General he led the prosecution in several notable cases, including those against Robert Devereux, Sir Walter Raleigh, and the Gunpowder Plot conspirators. As a reward for his services he was first knighted and then made Chief Justice of the Common Pleas. As Chief Justice, Coke restricted the use of the ex officio (Star Chamber) oath and, in the Case of Proclamations and Dr. Bonham's Case, declared the King to be subject to the law, and the laws of Parliament to be void if in violation of "common right and reason". These actions eventually led to his transfer to the Chief Justiceship of the King's Bench, where it was felt he could do less damage. Coke then successively restricted the definition of treason and declared a royal letter illegal, leading to his dismissal from the bench on 14 November 1616. With no chance of regaining his judicial posts, he instead returned to Parliament, where he swiftly became a leading member of the opposition. During his time as a Member of Parliament he wrote and campaigned for the Statute of Monopolies, which substantially restricted the ability of the monarch to grant patents, and authored and was instrumental in the passage of the Petition of Right, a document considered one of the three crucial constitutional documents of England, along with Magna Carta and the Bill of Rights 1689. Coke is best known in modern times for his Institutes, described by John Rutledge as "almost the foundations of our law", and his Reports, which have been called "perhaps the single most influential series of named reports". Historically, he was a highly influential judge; within England and Wales, his statements and works were used to justify the right to silence, while the Statute of Monopolies is considered to be one of the first actions in the conflict between Parliament and monarch that led to the English Civil War. In America, Coke's decision in Dr. Bonham's Case was used to justify the voiding of both the Stamp Act 1765 and writs of assistance, which led to the American War of Independence; after the establishment of the United States his decisions and writings profoundly influenced the Third and Fourth amendments to the United States Constitution while necessitating the Sixteenth. (en)
 • Sir Edward Coke (* 1. Februar 1552 in , Norfolk; † 3. September 1634 in ) war ein bedeutender englischer Richter und Politiker. Nach einem Studium am Trinity College der University of Cambridge praktizierte er ab 1578 als Barrister. Erstmals 1588 wurde er als Abgeordneter für Aldeburgh ins House of Commons des englischen Parlaments gewählt. Cokes Aufstieg begann, nachdem er durch seine erste Ehe 1589 zu Reichtum gekommen war. 1593 wurde er Speaker des House of Commons und im folgenden Jahr englischer Generalstaatsanwalt. In dieser Funktion leitete er 1605 die Anklage gegen die Verschwörer des Gunpowder Plot. 1603 wurde er als Knight Bachelor geadelt. Von 1606 bis 1613 war er oberster Richter am Court of Common Pleas, danach bis 1616 oberster Richter am Court of King's Bench. In dieser Zeit setzte er sich entschieden für die Anwendung des Common Law ein und trat damit in Opposition zum König und zur Kirche, die dem durch königliche Entscheidungen bestimmten Billigkeitsrecht und dem Römischen Recht größere Bedeutung einräumen wollten. 1616 wurde Coke wegen dieser Haltung abgesetzt. Dabei handelte es sich um den ersten überlieferten Fall in der englischen Geschichte, in dem ein Richter aus politischen Gründen suspendiert wurde. Coke blieb der dem Monarchen gegenüber kritisch eingestellte „Oppositionsführer“ im Unterhaus. Der erste Entwurf der Petition of Right von 1628 wurde von ihm formuliert. Cokes Law Reports dokumentierten die Rechtsprechung in konkreten Einzelfällen. In seinen Institutes wollte er die unübersichtlichen Gesetzeswerke Englands geordnet darstellen, legte sie aber zugleich neu entsprechend den Erfordernissen seiner Zeit aus. Beide Werke stellten eine bis dahin nicht erreichte systematische Aufarbeitung des Rechtssystems dar und werden bis heute in der Juristenausbildung in Ländern mit Common law verwendet. (de)
 • Edward Coke​ (1 de febrero de 1552 – 3 de septiembre de 1634) fue un jurisconsulto inglés, sucesivamente abogado de la Corona (1592), procurador general y presidente del , primer juez del Tribunal Supremo (1613). Intervino en cuestiones de gran importancia durante los reinados de Isabel I de Inglaterra y Jacobo I de Inglaterra; al tiempo que se convirtió en uno de los más influyentes miembros del Parlamento inglés, caracterizado por su independencia, lo que le granjeó la animadversión de Jacobo I y su favorito George Villiers de Buckingham. Fue depuesto de todas sus dignidades y murió alejado del poder. Su principal adversario fue Francis Bacon. También fue uno de los juristas que más influyó en el desarrollo de la constitución inglesa. Se ocupó del proceso del conde de Essex Walter Raleigh, el de los implicados en la Conspiración de la pólvora y el del primer conde de Somerset (anterior favorito del rey). Escribió Institutes of the Lawes of England (1628), una obra clásica frecuentemente reeditada. (es)
 • Sir Edward Coke (prononcer cook) (1er février 1552 – 3 septembre 1634) était un jurisconsulte anglais. (fr)
 • Edward Coke adalah ahli hukum, hakim dan politisi Inggris. Sebagai hakim, ia melihat bahwa hukum umum (common law) lebih tinggi kedudukannya daripada hukum yang ditetapkan oleh Dewan Komisi Tinggi. Ia pernah memangku jabatan dalam pemerintahan dan memimpin pihak oposisi dalamparlemen. Ia juga berperan dalam menyusun petisi , sebuah surat permohonan hak-hak asasi warga negara yang disetujui oleh raja Inggris. (in)
 • Sir Edward Coke (Norfolk, 1º febbraio 1552 – Buckinghamshire, 3 settembre 1634) è stato un politico e giurista inglese, tra i più celebri dell'Età elisabettiana. Autore di influenti opere di diritto anglosassone, i suoi scritti sono da più di trecento anni alla base del sistema giuridico inglese. (it)
 • サー・エドワード・コーク(Sir Edward Coke, PC, 1552年2月1日 - 1634年9月3日)は、イングランドの法律家・政治家。中世ゲルマン法に由来するコモン・ローの法思想を理論化し、近代の法思想として継承させることに成功し、「法の支配」という憲法原理を確立した。英国法の発展に大きく貢献した法律家の一人。植民地の起業家でもあった。 姓はクックとも発音ならびに表記される。 (ja)
 • 에드워드 코크(Edward Coke, "Cook"으로 발음함) (1552년 2월 1일-1634년 9월 3일)는 17세기 영국의 식민지 사업가, 판사, 정치인이다. 법의 지배를 주장한 것으로 유명하다. 그는 의회의 특권이 판례로부터 나오고 그것에 구속된다고 지적했으며, 1609년 Calvin's Case에서 "자연법은 영국법의 한 부분이며 신으로부터 비롯되어 영원하며 변하지 않기 때문에 세속적인 법에 우선한다"고 선언하였다. 1610년의 (Bonham`s case)에서는 "의회제정법이 일반권리 또는 이성에 반하거나, 모순되거나, 실행이 불가능한 경우에는 보통법(common law)이 그것을 통제하며 그러한 법을 무효라고 결정할 것이다"라고 했다.후에 하원의원이 된 에드워드 코크는 1628년의 권리청원을 주도하였다. (ko)
 • Sir Edward Coke (1 februari 1552 – 3 september 1634), was een Engels jurist. Zijn geschriften over de common law waren tot in de 19de eeuw de standaardwerken van de Engelse rechtsleer en hebben een blijvende invloed gehad op het Engelse en het Amerikaanse recht. (nl)
 • Sir Edward Coke, vanligen kallad lord Coke, född den 1 februari 1552 i Mileham, Norfolk, död den 3 september 1634 i , Norfolk, var en engelsk domare och juridisk författare. Coke gjorde en synnerligen snabb karriär som advokat, blev 1589 medlem av underhuset, utnämndes 1592 till , 1593 till underhusets talman och 1594 till attorney general. Som kronans advokat i de många högförräderimålen från och med 1600 visade han en även för den tiden ovanlig hjärtlöshet. År 1606 blev han emellertid överdomare vid ; och efter att förut ha varit ett föga nogräknat verktyg åt kungamakten, övergick han nu till att bli den mest ihärdige försvararen av den bestående rätten och undersåtarnas frihet gentemot Jakob I:s och sedermera Karl I:s försök till maktutvidgning. Coke behärskades härvid obestridligen av en ytterligt trång och pedantisk juridisk formalism och leddes i hög grad av yrkesavund mot de makter, som ville inkräkta på common law-domarnas befogenheter. Det är å andra sidan uppenbart, att just hans konservativa fasthängande vid den formalistiska sedvanerätten varit ett av de starkaste bålverken mot enväldets seger i England. Han fick sålunda – under ständiga tvister med Jakob I – flera viktiga rättsregler fastslagna, bland annat den att kungen inte av egen maktfullkomlighet kunde göra något straffbart som inte var det enligt allmän lag. År 1613 flyttades Coke mot sin vilja, genom sin ständige medtävlare Francis Bacons inflytande, till platsen som överdomare vid , men blev samtidigt medlem av privy council. År 1616 bröt emellertid onåden in över honom, i det att han suspenderades från sitt domarämbete. Från 1620 var han en av oppositionens inflytelserikaste och djärvaste talare i parlamentet. Åren 1621–1622 hölls han också häktad i Towern. Det var på hans förslag, som den ryktbara petition of right 1628 blev antagen av parlamentet. Cokes anseende som jurist var länge nästan enastående, och faktiskt skapade han en god del av den på prejudikat uppbyggda engelska common law. Hans Reports (11 delar, 1600–1615; del 12–13 utgavs oavslutade efter hans död 1656 och 1659 – sedan kungen, som först bemäktigat sig dem, tvungits att lämna dem ifrån sig) är till formen referat av domar. Han har dock utvidgat dem till juridiska avhandlingar, och Coke har tydligen i många fall låtit sin egen mening träda i stället för domarens. Trots detta har stora delar därav åberopats som gällande rätt i flera hundra år. Cokes andra stora verk är (4 delar 1628–1644; av del 1 utkom 9:e upplagan 1680 och 19:e upplagan 1832), som består av juridiska avhandlingar (1:a delen, kallad Coke upon Littleton, är en långt äldre skrift, som Coke försett med kommentar) och lagar med kommentar. (sv)
 • Эдвард Кок (англ. Edward Coke, 1 февраля 1552, Норфолк — 3 сентября 1634, Бэкингемшир) — английский политик и самый известный юрист эпохи правления королевы Елизаветы и эпохи Якова. (ru)
dbo:almaMater
dbo:birthDate
 • 1552-02-01 (xsd:date)
dbo:birthPlace
dbo:deathDate
 • 1634-09-03 (xsd:date)
dbo:profession
dbo:spouse
dbo:termPeriod
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 151475 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 106927 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985054719 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:after
dbp:almaMater
dbp:appointer
dbp:before
dbp:birthDate
 • 1552-02-01 (xsd:date)
dbp:birthPlace
dbp:deathDate
 • 1634-09-03 (xsd:date)
dbp:honorificPrefix
dbp:honorificSuffix
dbp:name
 • Edward Coke (en)
dbp:nationality
 • English (en)
dbp:office
dbp:predecessor
dbp:profession
 • Barrister, Politician, Judge (en)
dbp:spouse
 • Bridget Paston Elizabeth Cecil (en)
dbp:successor
dbp:termEnd
 • 1594-04-10 (xsd:date)
 • 1606-07-04 (xsd:date)
 • 1613-10-25 (xsd:date)
 • 1616-11-15 (xsd:date)
dbp:termStart
 • 1592-06-16 (xsd:date)
 • 1594-04-10 (xsd:date)
 • 1606-06-30 (xsd:date)
 • 1613-10-25 (xsd:date)
dbp:title
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:years
 • 1592 (xsd:integer)
 • 1606 (xsd:integer)
 • 1613 (xsd:integer)
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • إدوارد كوك: (1552 ـ 1634) .محام وقاض بريطاني مشهور ولد في مقاطعة نورفولك في إنجلترا، كانت له افكار فلسفية و تم تعينه كناطق رسمي لمجلس العموم عام 1593. و تم اختياره عام 1594 ليصبح النائب العام في حكومة الملكة إليزابيث الأولى خلفًا لفرانسيس بيكون، بعدها رئيسا للقضاء في عهد الملك جيمس الأول. عرف عنه إبان توليه رئاسة القضاء، إصراره على أن يخضع الجميع للقانون حتى الملك نفسه لأن القانون فوق الجميع. وقد ضمن مذكراته الشهيرة الكثير من الأسس التي تنبني عليها مبادئ القانون الحديث. (ar)
 • Sir Edward Coke (prononcer cook) (1er février 1552 – 3 septembre 1634) était un jurisconsulte anglais. (fr)
 • Edward Coke adalah ahli hukum, hakim dan politisi Inggris. Sebagai hakim, ia melihat bahwa hukum umum (common law) lebih tinggi kedudukannya daripada hukum yang ditetapkan oleh Dewan Komisi Tinggi. Ia pernah memangku jabatan dalam pemerintahan dan memimpin pihak oposisi dalamparlemen. Ia juga berperan dalam menyusun petisi , sebuah surat permohonan hak-hak asasi warga negara yang disetujui oleh raja Inggris. (in)
 • Sir Edward Coke (Norfolk, 1º febbraio 1552 – Buckinghamshire, 3 settembre 1634) è stato un politico e giurista inglese, tra i più celebri dell'Età elisabettiana. Autore di influenti opere di diritto anglosassone, i suoi scritti sono da più di trecento anni alla base del sistema giuridico inglese. (it)
 • サー・エドワード・コーク(Sir Edward Coke, PC, 1552年2月1日 - 1634年9月3日)は、イングランドの法律家・政治家。中世ゲルマン法に由来するコモン・ローの法思想を理論化し、近代の法思想として継承させることに成功し、「法の支配」という憲法原理を確立した。英国法の発展に大きく貢献した法律家の一人。植民地の起業家でもあった。 姓はクックとも発音ならびに表記される。 (ja)
 • 에드워드 코크(Edward Coke, "Cook"으로 발음함) (1552년 2월 1일-1634년 9월 3일)는 17세기 영국의 식민지 사업가, 판사, 정치인이다. 법의 지배를 주장한 것으로 유명하다. 그는 의회의 특권이 판례로부터 나오고 그것에 구속된다고 지적했으며, 1609년 Calvin's Case에서 "자연법은 영국법의 한 부분이며 신으로부터 비롯되어 영원하며 변하지 않기 때문에 세속적인 법에 우선한다"고 선언하였다. 1610년의 (Bonham`s case)에서는 "의회제정법이 일반권리 또는 이성에 반하거나, 모순되거나, 실행이 불가능한 경우에는 보통법(common law)이 그것을 통제하며 그러한 법을 무효라고 결정할 것이다"라고 했다.후에 하원의원이 된 에드워드 코크는 1628년의 권리청원을 주도하였다. (ko)
 • Sir Edward Coke (1 februari 1552 – 3 september 1634), was een Engels jurist. Zijn geschriften over de common law waren tot in de 19de eeuw de standaardwerken van de Engelse rechtsleer en hebben een blijvende invloed gehad op het Engelse en het Amerikaanse recht. (nl)
 • Эдвард Кок (англ. Edward Coke, 1 февраля 1552, Норфолк — 3 сентября 1634, Бэкингемшир) — английский политик и самый известный юрист эпохи правления королевы Елизаветы и эпохи Якова. (ru)
 • Sir Edward Coke (* 1. Februar 1552 in , Norfolk; † 3. September 1634 in ) war ein bedeutender englischer Richter und Politiker. Nach einem Studium am Trinity College der University of Cambridge praktizierte er ab 1578 als Barrister. Erstmals 1588 wurde er als Abgeordneter für Aldeburgh ins House of Commons des englischen Parlaments gewählt. Coke blieb der dem Monarchen gegenüber kritisch eingestellte „Oppositionsführer“ im Unterhaus. Der erste Entwurf der Petition of Right von 1628 wurde von ihm formuliert. (de)
 • Sir Edward Coke ( "cook", formerly ; 1 February 1552 – 3 September 1634) was an English barrister, judge, and politician who is considered to be the greatest jurist of the Elizabethan and Jacobean eras. (en)
 • Edward Coke​ (1 de febrero de 1552 – 3 de septiembre de 1634) fue un jurisconsulto inglés, sucesivamente abogado de la Corona (1592), procurador general y presidente del , primer juez del Tribunal Supremo (1613). Intervino en cuestiones de gran importancia durante los reinados de Isabel I de Inglaterra y Jacobo I de Inglaterra; al tiempo que se convirtió en uno de los más influyentes miembros del Parlamento inglés, caracterizado por su independencia, lo que le granjeó la animadversión de Jacobo I y su favorito George Villiers de Buckingham. Fue depuesto de todas sus dignidades y murió alejado del poder. Su principal adversario fue Francis Bacon. También fue uno de los juristas que más influyó en el desarrollo de la constitución inglesa. (es)
 • Sir Edward Coke, vanligen kallad lord Coke, född den 1 februari 1552 i Mileham, Norfolk, död den 3 september 1634 i , Norfolk, var en engelsk domare och juridisk författare. Coke gjorde en synnerligen snabb karriär som advokat, blev 1589 medlem av underhuset, utnämndes 1592 till , 1593 till underhusets talman och 1594 till attorney general. Som kronans advokat i de många högförräderimålen från och med 1600 visade han en även för den tiden ovanlig hjärtlöshet. År 1606 blev han emellertid överdomare vid ; och efter att förut ha varit ett föga nogräknat verktyg åt kungamakten, övergick han nu till att bli den mest ihärdige försvararen av den bestående rätten och undersåtarnas frihet gentemot Jakob I:s och sedermera Karl I:s försök till maktutvidgning. (sv)
rdfs:label
 • إدوارد كوك (ar)
 • Edward Coke (de)
 • Edward Coke (en)
 • Edward Coke (es)
 • Edward Coke (fr)
 • Edward Coke (in)
 • Edward Coke (it)
 • エドワード・コーク (ja)
 • 에드워드 코크 (ko)
 • Edward Coke (nl)
 • Кок, Эдвард (ru)
 • Edward Coke (1552–1634) (sv)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Edward Coke (en)
is dbo:author of
is dbo:parent of
is dbo:predecessor of
is dbo:spouse of
is dbo:successor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:after of
is dbp:author of
is dbp:before of
is dbp:introducedBy of
is dbp:judges of
is dbp:opinions of
is dbp:opponents of
is dbp:parents of
is dbp:predecessor of
is dbp:source of
is dbp:spouse of
is dbp:successor of
is dbp:with of
is dbp:writer of
is foaf:primaryTopic of