An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Critical thinking is the analysis of available facts, evidence, observations, and arguments to form a judgement. The subject is complex; several different definitions exist, which generally include the rational, skeptical, and unbiased analysis or evaluation of factual evidence. Critical thinking is self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking. It presupposes assent to rigorous standards of excellence and mindful command of their use. It entails effective communication and problem-solving abilities as well as a commitment to overcome native egocentrism and sociocentrism.

Property Value
dbo:abstract
 • التفكير النقدي (بالإنجليزية: critical thinking)‏ هو التحليل الموضوعيّ للحقائق لصياغة حُكم. للموضوع العديد من التعريفات تتفق جميعها في أنه تحليل عقلانيّ شكوكيّ غير متحيّز، أو هو تقييم الأدلة والحقائق. التفكير النقديّ هو عملية موجهة ومنظّمة ومتابَعة ذاتيًا وتصحح نفسها بنفسها. إنه يفترض التوافق بشأن معايير معينة والاستخدام اليقظ لها. كما يتضمن التواصل الفعّال والقدرة على حل المشكلات، والالتزام بالتغلب على الأنانيّة الفطريّة والأعراف المجتمعيّة. التفكير الناقد، والذي ربما يتم تعريفة ب (المقدرة على التحقق من الافتراضات، الأفكار، هل هي حقيقية، أو تحمل جزء من الحقيقة، أو أنها غير حقيقية) وقد يتم تعريفة ب «تفكير تأملي معقول يركز على ما يعتقد به الفرد أو يقوم بأدائه»، وهو فحص وتقويم الحلول المعروضة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء. يأتي التفكير الناقد في قمة هرم بلوم، وهو أرقى أنواع التفكير، ويكون من وجهة نظر بلوم القدرة على عملية إصدار حكم وفق معايير محددة. (ar)
 • Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého κριτικός/kritikos – schopnost rozhodnout či rozlišit, od κρίνω/krinó – rozlišuji, soudím) znamená schopnost * nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, * naivně nepřebírat tradované názory, * dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled, * vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob. (cs)
 • El pensament crític és un tipus de pensament que es proposa analitzar o avaluar l'estructura i consistència dels raonaments, particularment opinions o afirmacions que la gent accepta com a veritables en el context de la vida quotidiana. Tal avaluació pot basar-se en l'observació, en l'experiència, en el raonament o en el mètode científic. El pensament crític es basa en valors intel·lectuals que tracten d'anar més enllà de les impressions i opinions particulars, per la qual cosa requereix claredat, exactitud, precisió, evidència i equitat. Té per tant una vessant analítica i una altra avaluadora. Encara que utilitza la lògica, intenta superar l'aspecte formal d'aquesta per poder entendre i avaluar els arguments en el seu context i dotar d'eines intel·lectuals per distingir el raonable d'allò no raonable, el vertader del fals. El pensament crític es troba molt lligat a l'escepticisme i l'estudi i detecció de les fal·làcies. Hi ha moltes definicions de pensament crític o raonament crític. Des d'un punt de vista pràctic, pot ser definit de la manera següent: El pensament crític és un procés mitjançant el qual es fa servir el coneixement i la intel·ligència per arribar, de forma efectiva, a la posició més raonable i justificada sobre un tema, i en la qual es procura identificar i superar les nombroses barreres o obstacles que els prejudicis o biaixos introdueixen. No tothom valora la necessitat d'un raonament crític. Amb freqüència, ser metòdicament objectiu és vist com quelcom fred, estèril i avorrit sobretot per als que segueixen polítiques de l'estil "Tingueu fe i deixeu que els vostres sentiments us guiïn a la veritat" o "No deixis que els fets o detalls interrompin el camí cap a una història interessant". Això és així perquè avui en dia molts sobreviuen justament de la i de la crida a les necessitats primàries de l'ésser humà. Tanmateix, quan la veritat és requerida no es pot caure en les fal·làcies o en allò que ens agradaria creure per protegir perquè la veritat d'aquell que agrada del raonament crític és preferible a una mentida feliç. La intel·ligència i el coneixement que es posseeixin no impliquen forçosament que es pugui tenir un raonament o pensament crític. Fins al major dels genis pot tenir les més irracionals creences o les més esbojarrades opinions. La teoria sobre el pensament crític, tracta sobre com s'hauria d'utilitzar la intel·ligència i el coneixement per assolir punts de vista més racionals i objectius amb les dades que es posseeixen. Opinions i creences basades en un raonament crític poden estar millor cimentada comparades amb aquelles formulades a través de processos menys racionals. Al mateix temps, els bons pensadors crítics estan normalment millor equipats per prendre decisions i resoldre problemes comparats amb aquells que no tenen aquesta habilitat apresa. Bàsicament els processos cognitius sintetitzen les percepcions de la realitat, i això sempre en el context de les nostres necessitats emocionals bàsiques sobre qualsevol cosa a la vida. El raonament crític és només un dels subprocessos que els processos cognitius que les persones poden o no poden utilitzar per assolir les seves conclusions. El raonament crític també és més que pensar lògicament o analíticament. També es tracta de pensar de forma més racional i objectiva. Existeix una important diferència. Lògica i anàlisi són essencialment conceptes filosòfics i matemàtics respectivament, mentre que el pensar racionalment i objectivament són conceptes més amplis que abracen els camps de la psicologia i la sociologia que tracten d'explicar els complexos efectes dels altres sobre els nostres propis processos mentals. En teoria per poder ser un bon pensador crític s'haurien de seguir i desenvolupar els següents cinc passos, que es desenvoluparan: (ca)
 • Κριτική Σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. (el)
 • Der Begriff Critical Thinking, dt. Kritisches Denken, bezeichnet reasonable reflective thinking, dt. vernünftiges reflektierendes Denken. So ist insbesondere auch die Orientierung des Denkens von Laien an den methodischen Kriterien der Wissenschaft von Bedeutung. Dabei sind Laien besonders in ihrer Rolle als Bürger in einer Wissensgesellschaft gemeint. (de)
 • Critical thinking is the analysis of available facts, evidence, observations, and arguments to form a judgement. The subject is complex; several different definitions exist, which generally include the rational, skeptical, and unbiased analysis or evaluation of factual evidence. Critical thinking is self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking. It presupposes assent to rigorous standards of excellence and mindful command of their use. It entails effective communication and problem-solving abilities as well as a commitment to overcome native egocentrism and sociocentrism. (en)
 • Pentsamendu kritikoa prozesu bat da, eta prozesu honen helburua ezagutzak zelan antolatzen diren aztertzea, ulertzea eta ebaluatzea da. Gehien bat, egunerokotasuneko baieztapen edo iritzietan oinarritzen da. Kontzeptu hau, benetako irizpideekin bat dator. Benetako edo egiazko irizpideak, honetan oinarritzen dira: kapaz garenean ezaugarri bat bereizten benetakoa edo faltasua den. Pentsamendu honek zentratua egotea inplikatzen du, honen helburua ez delako soilik pentsatzea, ulertzea askoz garrantzitsuagoa izango da, gogoeta hau bete ahal izateko. Nabarmentzekoa da ere, pentsamendu honen helburua ez dela besteengan konnotazio negatiboak sortaraztea, ezta beste pertsonen pentsamenduak, emozioak etb aldatzea. Beste ezaugarri garrantzitsu bat izango litzateke gizartearekin bat ez etortzea, hau da, pentsamendu indibidualista bat edukitzea zure argudio pertsonalekin. Hau da, xumea, sendoa, zuhurra eta zorrotza izan beharko du irizpide guztiak bete ahal izateko. Honako hau edukitzea, ate asko zabaltzen dizkigu, norbanakoa duen gaitasun bat delako, hala nola; erraztasun gehiago arazoak konpontzerako orduan, logika gehiago erabiltzera bultzatzen gaitu, bitxiagoak izatera animatzen gaitu.... Pentsamendu honek, elementu unibertsal batzuk ditu: helburua, ikuspegiak, suposizioak, inplikazioak eta ondorioak, arazoa eta inferentziak. (eu)
 • El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Por ello, el pensamiento crítico no aspira a alcanzar una verdad absoluta, sino a profundizar en prácticas y estrategias que nos permiten someter nuestras convicciones, y las de otras personas, a discusiones. (es)
 • La pensée critique (traduction littérale de l'anglais critical thinking, rendu plus souvent par esprit critique) est un concept dont les définitions sont nombreuses et parfois contradictoires, qui désigne, dans les grandes lignes, les capacités et attitudes permettant des raisonnements rigoureux afin d'atteindre un objectif, ou d'analyser des faits pour formuler un jugement. Son utilisation est particulièrement mise en avant en pédagogie. Certains auteurs considèrent que l'école enseigne plus aux élèves des contenus de cours qu'à raisonner correctement, alors qu'elle devrait faire le contraire (ce qui expliquerait par exemple la prolifération actuelle des pseudo-sciences). Les démarches du scepticisme scientifique et la zététique s'appuient sur la pensée critique. En philosophie, le criticisme a pour objet le questionnement des limites de la raison et, par là, de la connaissance et du jugement. Il est indispensable de distinguer la pensée critique (qui est une utilisation de la raison avec, pour finalité, d'affiner et de préciser les affirmations sans chercher, par principe, à les discréditer) de la méthode hypercritique (qui vise, pour sa part, à rejeter à tout prix une affirmation). (fr)
 • Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Berpikir kritis mengandaikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan etnosentrisme. (in)
 • 비판적 사고(批判的 思考,Critical thinking) 또는 논리적 사고(Logical thinking)는 판단하기 위하여 사실들을 분석하는 것이다. 비판적 사고는 다양한 정의가 있는데, 일반적으로 합리적이고, 회의적이며, 편향되지 않은 분석 혹은 사실적 증거에 대한 평가 등의 개념을 포함한다. (ko)
 • 批判的思考(英: critical thinking)またはクリティカル・シンキングとは、「物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること」とされる。クリティカルの語源は「きびしく批判する」、「危篤の」、「批評(家)の」、「慎重な判断を下す」など。教育認知心理学者の楠見孝の定義では批判的思考とは、「マイサイド・バイアス(自分の信念が正しいと思ってしまうこと)」に陥らずに自他の思考を吟味するという、「メタ的に一つ上の立場に立って考えること」である。ケンブリッジ大学出版局では次の定義がある。 生きる上で批判的思考が重要な技能なのは明らかである。 … 批判的思考とは、科学的探究の核心である。優れた科学者とは、物事がなぜ起きるのか、どうやって起きるのかという問いかけを決して絶やさない者である。科学は、われわれの現時点の科学的考えと矛盾するデータをわれわれが発見する時に、進歩している。 (ja)
 • Kritisch denken is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is en of een redenering geldig is. Het biedt handvatten om de natuurlijke aanleg iets voetstoots aan te nemen te beteugelen, en onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en voorkomen. (nl)
 • Il pensiero critico è un tipo di pensiero che consiste nell'analisi dei fatti, delle prove, delle osservazioni e degli argomenti disponibili per formare un giudizio attraverso processi mentali. Comprende processi di riflessione su aree tangibili e intangibili con l'intento di formarsi un giudizio solido che riconcili l'evidenza empirica con il senso comune. Il pensiero critico trae informazioni dall'osservazione, l'esperienza, il ragionamento o la comunicazione. Esso si fonda sul tentativo di andare al di là della parzialità del singolo soggetto: i suoi valori fondamentali sono la chiarezza, l'accuratezza, la precisione e l'evidenza. (it)
 • Pensamento crítico é a análise de fatos para formar um julgamento. Trata-se de um tema complexo, possuindo várias definições diferentes, que geralmente incluem a análise ou ponderação racional, cética, imparcial de evidências factuais. O pensamento crítico é autodirigido, autodisciplinado, automonitorado e autocorretivo. Ela pressupõe uma adesão a padrões rigorosos de excelência e um domínio consciente de seu uso. Envolvendo uma comunicação eficaz e habilidades de resolução de problemas, além de um comprometimento em superar um inerente egocentrismo e sociocentrismo. (pt)
 • Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление докритическое. Критическое мышление — способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе — необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества. (ru)
 • Крити́чне ми́слення — (дав.-гр. κριτική τέχνη — «мистецтво аналізувати, судження») — це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. (uk)
 • 批判性思維(英語:Critical thinking),或稱批判性思考、思辨能力、嚴謹的思考、明辨性思維、審辨式思维等,是對事實、證據、觀察結果和論據的分析以形成判斷。也是積極和熟練地概念化、應用、分析、綜合和/或評估從觀察、經驗、反思、推理或交流中收集或產生的訊息的智力訓練過程,作為信念和行動的指南。 該主題存在幾種不同的定義,通常包括對事實證據的理性、懷疑和不帶偏見(英語:Bias)的分析或評估。 批判性思維是自我導向、自律、自我監控和自我糾正的思維。 它的前提是同意嚴格的卓越標準並謹慎使用它們。 它需要有效的溝通和解決問題的能力,以及克服先天自我中心主義和民族中心主義等的承諾。 批判性思維一詞描述了合於理智的反思性思維。將外行人的思維導向科學的方法論標準(參見科學方法)尤為重要。 外行人在知識社會中扮演公民的角色尤其重要。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 276872 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 57702 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124077711 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2016 (en)
dbp:reason
 • need to follow standard wikipedia reference style (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého κριτικός/kritikos – schopnost rozhodnout či rozlišit, od κρίνω/krinó – rozlišuji, soudím) znamená schopnost * nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, * naivně nepřebírat tradované názory, * dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled, * vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob. (cs)
 • Κριτική Σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. (el)
 • Der Begriff Critical Thinking, dt. Kritisches Denken, bezeichnet reasonable reflective thinking, dt. vernünftiges reflektierendes Denken. So ist insbesondere auch die Orientierung des Denkens von Laien an den methodischen Kriterien der Wissenschaft von Bedeutung. Dabei sind Laien besonders in ihrer Rolle als Bürger in einer Wissensgesellschaft gemeint. (de)
 • Critical thinking is the analysis of available facts, evidence, observations, and arguments to form a judgement. The subject is complex; several different definitions exist, which generally include the rational, skeptical, and unbiased analysis or evaluation of factual evidence. Critical thinking is self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking. It presupposes assent to rigorous standards of excellence and mindful command of their use. It entails effective communication and problem-solving abilities as well as a commitment to overcome native egocentrism and sociocentrism. (en)
 • El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Por ello, el pensamiento crítico no aspira a alcanzar una verdad absoluta, sino a profundizar en prácticas y estrategias que nos permiten someter nuestras convicciones, y las de otras personas, a discusiones. (es)
 • Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Berpikir kritis mengandaikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan etnosentrisme. (in)
 • 비판적 사고(批判的 思考,Critical thinking) 또는 논리적 사고(Logical thinking)는 판단하기 위하여 사실들을 분석하는 것이다. 비판적 사고는 다양한 정의가 있는데, 일반적으로 합리적이고, 회의적이며, 편향되지 않은 분석 혹은 사실적 증거에 대한 평가 등의 개념을 포함한다. (ko)
 • 批判的思考(英: critical thinking)またはクリティカル・シンキングとは、「物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること」とされる。クリティカルの語源は「きびしく批判する」、「危篤の」、「批評(家)の」、「慎重な判断を下す」など。教育認知心理学者の楠見孝の定義では批判的思考とは、「マイサイド・バイアス(自分の信念が正しいと思ってしまうこと)」に陥らずに自他の思考を吟味するという、「メタ的に一つ上の立場に立って考えること」である。ケンブリッジ大学出版局では次の定義がある。 生きる上で批判的思考が重要な技能なのは明らかである。 … 批判的思考とは、科学的探究の核心である。優れた科学者とは、物事がなぜ起きるのか、どうやって起きるのかという問いかけを決して絶やさない者である。科学は、われわれの現時点の科学的考えと矛盾するデータをわれわれが発見する時に、進歩している。 (ja)
 • Kritisch denken is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is en of een redenering geldig is. Het biedt handvatten om de natuurlijke aanleg iets voetstoots aan te nemen te beteugelen, en onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en voorkomen. (nl)
 • Pensamento crítico é a análise de fatos para formar um julgamento. Trata-se de um tema complexo, possuindo várias definições diferentes, que geralmente incluem a análise ou ponderação racional, cética, imparcial de evidências factuais. O pensamento crítico é autodirigido, autodisciplinado, automonitorado e autocorretivo. Ela pressupõe uma adesão a padrões rigorosos de excelência e um domínio consciente de seu uso. Envolvendo uma comunicação eficaz e habilidades de resolução de problemas, além de um comprometimento em superar um inerente egocentrismo e sociocentrismo. (pt)
 • Крити́чне ми́слення — (дав.-гр. κριτική τέχνη — «мистецтво аналізувати, судження») — це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. (uk)
 • 批判性思維(英語:Critical thinking),或稱批判性思考、思辨能力、嚴謹的思考、明辨性思維、審辨式思维等,是對事實、證據、觀察結果和論據的分析以形成判斷。也是積極和熟練地概念化、應用、分析、綜合和/或評估從觀察、經驗、反思、推理或交流中收集或產生的訊息的智力訓練過程,作為信念和行動的指南。 該主題存在幾種不同的定義,通常包括對事實證據的理性、懷疑和不帶偏見(英語:Bias)的分析或評估。 批判性思維是自我導向、自律、自我監控和自我糾正的思維。 它的前提是同意嚴格的卓越標準並謹慎使用它們。 它需要有效的溝通和解決問題的能力,以及克服先天自我中心主義和民族中心主義等的承諾。 批判性思維一詞描述了合於理智的反思性思維。將外行人的思維導向科學的方法論標準(參見科學方法)尤為重要。 外行人在知識社會中扮演公民的角色尤其重要。 (zh)
 • التفكير النقدي (بالإنجليزية: critical thinking)‏ هو التحليل الموضوعيّ للحقائق لصياغة حُكم. للموضوع العديد من التعريفات تتفق جميعها في أنه تحليل عقلانيّ شكوكيّ غير متحيّز، أو هو تقييم الأدلة والحقائق. التفكير النقديّ هو عملية موجهة ومنظّمة ومتابَعة ذاتيًا وتصحح نفسها بنفسها. إنه يفترض التوافق بشأن معايير معينة والاستخدام اليقظ لها. كما يتضمن التواصل الفعّال والقدرة على حل المشكلات، والالتزام بالتغلب على الأنانيّة الفطريّة والأعراف المجتمعيّة. يأتي التفكير الناقد في قمة هرم بلوم، وهو أرقى أنواع التفكير، ويكون من وجهة نظر بلوم القدرة على عملية إصدار حكم وفق معايير محددة. (ar)
 • El pensament crític és un tipus de pensament que es proposa analitzar o avaluar l'estructura i consistència dels raonaments, particularment opinions o afirmacions que la gent accepta com a veritables en el context de la vida quotidiana. Tal avaluació pot basar-se en l'observació, en l'experiència, en el raonament o en el mètode científic. El pensament crític es basa en valors intel·lectuals que tracten d'anar més enllà de les impressions i opinions particulars, per la qual cosa requereix claredat, exactitud, precisió, evidència i equitat. Té per tant una vessant analítica i una altra avaluadora. Encara que utilitza la lògica, intenta superar l'aspecte formal d'aquesta per poder entendre i avaluar els arguments en el seu context i dotar d'eines intel·lectuals per distingir el raonable d'all (ca)
 • Pentsamendu kritikoa prozesu bat da, eta prozesu honen helburua ezagutzak zelan antolatzen diren aztertzea, ulertzea eta ebaluatzea da. Gehien bat, egunerokotasuneko baieztapen edo iritzietan oinarritzen da. Kontzeptu hau, benetako irizpideekin bat dator. Benetako edo egiazko irizpideak, honetan oinarritzen dira: kapaz garenean ezaugarri bat bereizten benetakoa edo faltasua den. Pentsamendu honek, elementu unibertsal batzuk ditu: helburua, ikuspegiak, suposizioak, inplikazioak eta ondorioak, arazoa eta inferentziak. (eu)
 • Il pensiero critico è un tipo di pensiero che consiste nell'analisi dei fatti, delle prove, delle osservazioni e degli argomenti disponibili per formare un giudizio attraverso processi mentali. Comprende processi di riflessione su aree tangibili e intangibili con l'intento di formarsi un giudizio solido che riconcili l'evidenza empirica con il senso comune. (it)
 • La pensée critique (traduction littérale de l'anglais critical thinking, rendu plus souvent par esprit critique) est un concept dont les définitions sont nombreuses et parfois contradictoires, qui désigne, dans les grandes lignes, les capacités et attitudes permettant des raisonnements rigoureux afin d'atteindre un objectif, ou d'analyser des faits pour formuler un jugement. Les démarches du scepticisme scientifique et la zététique s'appuient sur la pensée critique. (fr)
 • Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление докритическое. Критическое мышление — способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. (ru)
rdfs:label
 • Critical thinking (en)
 • تفكير نقدي (ar)
 • Pensament crític (ca)
 • Kritické myšlení (cs)
 • Critical Thinking (de)
 • Κριτική σκέψη (el)
 • Pensamiento crítico (es)
 • Pentsamendu kritiko (eu)
 • Berpikir kritis (in)
 • Pensiero critico (it)
 • Esprit critique (fr)
 • 批判的思考 (ja)
 • 비판적 사고 (ko)
 • Kritisch denken (nl)
 • Pensamento crítico (pt)
 • Критическое мышление (ru)
 • Критичне мислення (uk)
 • 批判性思维 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:award of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:competencies of
is dbp:mainInterests of
is dbp:skills of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License