About: Consanguinity

An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Consanguinity ("blood relation", from Latin consanguinitas) is the characteristic of having a kinship with another person (being descended from a common ancestor). Many jurisdictions have laws prohibiting people who are related by blood from marrying or having sexual relations with each other. The degree of consanguinity that gives rise to this prohibition varies from place to place. Such rules are also used to determine heirs of an estate according to statutes that govern intestate succession, which also vary from jurisdiction to jurisdiction. In some places and time periods, cousin marriage is allowed or even encouraged; in others, it is taboo, and considered to be incest.

Property Value
dbo:abstract
 • Consanguinitat és la relació de sang entre dues persones: els parents consanguinis són aquells que comparteixen sang per tenir algun parent comú; els parents no consanguinis són aquells que no presenten un vincle de sang, però que són parents per un vincle legal (matrimoni o adopció). A aquesta altra relació de parentiu se l'anomena afinitat. La consanguinitat es mesura en graus i es distingeix entre la que ho és per línia directa i la que ho és per línia colateral. (ca)
 • قرابة العصب (بالإنجليزية: Consanguinity)‏ أو«قرابة الدم»، والمصطلح الإنجليزي مشتق من المصطلح اللاتيني (باللاتينية: consanguinitas) الذي يعني . قرابة العصب تُشير إلى الصفات المميزة لشخص ينتمي لنفس القرابة. وفي هذا الصدد، فإن قرابة العصب هي الصفة التي تشير إلى انحدار شخص آخر من نفس السلف. كما أن قرابة العصب تعد مفهومًا قانونيًا هامًا حيث إن القوانين في العديد من السلطات القضائية تعتبر قرابة العصب عاملاً في تحديد ما إذا كان هناك فردان قد تزوجا أو إن شخصًا معينًا يرث في أملاك الشخص المتوفى إذا لم يترك وصية. ويمكن توضيح درجة القرابة في قرابة العصب من خلال جدول قرابة العصب، حيث يظهر كل مستوى من القرابة المباشرة على شكل صف (على سبيل المثال، الجيل، وعلى سبيل المثال ) ويشترك أيضًا الأفراد التابعون الذين تربطهم قرابة عصب في نفس الصف. عبارة عن توضيح رقمي يُعرف قرابة العصب. (ar)
 • Pokrevní příbuzenství (latinsky consanguinitas) je poměr osob založený na tom, že jedna osoba rodem pochází od druhé, nebo že obě pocházejí od téže osoby třetí. Pokud jedna osoba pochází přímo nebo nepřímo od druhé, mluvíme o příbuzenství v linii přímé (cognatio in linea recta). Pokud ty-které osoby pocházejí od téže osoby třetí, mluvíme o příbuzenství v linii příčné neboli pobočné (cognatio in linea obliqua) a příbuzných pobočných (collaterales). V linii přímé se rozeznávají předkové (ascendentes), čili pokolení vzestupné (linea superior sive ascendens) a potomci (descendentes), či pokolení sestupné (linea inferior sive descendens). Příbuzenství pobočné je plnokrevné čili plnorodé nebo polokrevné čili polorodé podle toho, zda příbuzní pocházejí od téhož páru lidí nebo mají jen jediného společného předka. Plnorodí sourozenci (germani), jakož i polorodí mající společného otce, se nazývají v římském právu consanguinei, polorodí sourozenci z téže matky se nazývají uterini. V právu záleží často na blízkosti, neboli na stupních, kolenech (gradus) pokrevního příbuzenství, které se v právních systémech rozličných národů určují různým způsobem. V moderním právu si zachovalo pokrevní příbuzenství velký význam už jen v oboru rodinného práva a dědického práva a jen výjimečně v jiných právních oborech. Naproti tomu však na nižších stupních právní kultury všech národů hrálo velmi významnou roli. Podle názoru právních historiků a sociologů bylo zdrojem, ze kterého pocházela všechna práva i povinnosti jednotlivců. Jen v pokrevních svazcích člověk docházel faktické i právní ochrany, jakož i svého úplného, ačkoli tehdy jen primitivního, rozvoje. Teprve na vyšším stupni kultury se vyvinuly tzv. společenské svazky, které převzaly mnohé úkoly, které dříve byly plněny jen pokrevními svazky. Z nich největší význam mělo rodinné společenství. (cs)
 • Η συγγένεια εξ αίματος είναι το είδος συγγένειας κατά το οποίο ένα άτομο κατάγεται από τον ίδιο πρόγονο μαζί με άλλα άτομα. Οι νόμοι πολλών περιοχών χρησιμοποιούν την συγγένεια εξ αίματος για να καθορίσουν τις απαγορευμένες σεξουαλικές σχέσεις και γάμους. Οι εν λόγω κανόνες χρησιμοποιούνται και για τον ορισμό των κληρονόμων μιας περιουσίας, νόμοι που διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Σε ορισμένες περιοχές και εποχές, ο γάμος μεταξύ ξαδερφών είναι κοινωνικά αποδεκτός και αναμενόμενος, ενώ σε άλλες, λόγω της αιμομιξίας, είναι ταμπού. Ο βαθμός της σχετικής συγγένειας εξ αίματος μπορεί να παρουσιαστεί με ένα πίνακα συγγένειας εξ αίματος στο οποίο κάθε επίπεδο γραμμικής συγγένειας εξ αίματος (με βάση την γενιά ή την μείωση) εμφανίζεται ως μια σειρά, και τα άτομα με συγγένεια εξ αίματος μοιράζονται την ίδια σειρά. Το Σύστημα των Κόμβων είναι αριθμητικός συμβολισμός για την συγγένεια εξ αίματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό των κοινών προγόνων Ανεντάφελ. (el)
 • Blutsverwandtschaft bezeichnet eine Verwandtschaft zwischen Personen durch Geburt aufgrund ihrer biologischen Abstammung von gemeinsamen Vorfahren. Die Abstammung kann entweder in gerader Linie (auf- oder absteigend) zwischen Vorfahren und Nachkommen bestehen (…↔Eltern↔Kinder↔Enkelkinder↔…) oder in der Seitenlinie zwischen den Nachkommen gemeinschaftlicher Stammeltern (Eltern, Großeltern oder weiter zurückgehend), etwa bei Geschwistern oder Cousins und Cousinen. Blutsverwandtschaft unterscheidet sich von einer Verwandtschaft durch Adoption, von Stiefverwandten und der Affinalverwandtschaft zwischen Familien, die durch Heirat miteinander verbunden sind (Schwägerschaft). Was genau als Blutsverwandtschaft verstanden wird, unterscheidet sich bei den einzelnen Kulturen, die verschiedenen Abstammungsregeln folgen. (de)
 • Consanguinity ("blood relation", from Latin consanguinitas) is the characteristic of having a kinship with another person (being descended from a common ancestor). Many jurisdictions have laws prohibiting people who are related by blood from marrying or having sexual relations with each other. The degree of consanguinity that gives rise to this prohibition varies from place to place. Such rules are also used to determine heirs of an estate according to statutes that govern intestate succession, which also vary from jurisdiction to jurisdiction. In some places and time periods, cousin marriage is allowed or even encouraged; in others, it is taboo, and considered to be incest. The degree of relative consanguinity can be illustrated with a consanguinity table in which each level of lineal consanguinity (generation or meiosis) appears as a row, and individuals with a collaterally consanguineous relationship share the same row. The Knot System is a numerical notation that describes consanguinity using the Ahnentafel numbers of shared ancestors. (en)
 • Consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas: los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente común; los parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un vínculo de sangre, pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio o adopción). A esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad.​ La consanguinidad y la afinidad son términos muy utilizados en derecho. El parentesco es muy importante para todos los sistemas jurídicos, y sobre ese concepto se basa el Derecho de familia o el Derecho de sucesiones. En muchos sistemas jurídicos, la consanguinidad se equipara a la relación de adopción, de forma que no existe diferencia entre un pariente de sangre y uno adoptado. De esta forma, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo natural e, incluso, un nieto adoptivo tiene los mismos derechos que uno natural (casos de herencia, alimentos, etcétera), a pesar de que esos parientes más lejanos en la línea sucesoria no hubiesen prestado su consentimiento en el momento de la adopción. (es)
 • Odolkidetasuna edo odol-ahaidetasuna bi pertsonen arteko odol-harremana da: odol bidezko ahaideak ahaide komunen bat izateagatik odola partekatzen dutenak dira; odol-ahaidetasunik gabeko ahaideak odol-loturarik ez dutenak dira, baina legezko lotura baten bidez (ezkontza edo adopzioa) ahaide direnak. Ahaidetasunezko beste harreman horri ezkontza-ahaidetasuna esaten zaio. Zuzenbidean asko erabiltzen dira odolkidetasuna eta ezkontza-ahaidetasuna. Ahaidetasuna oso garrantzitsua da guztietarako, eta kontzeptu horretan oinarritzen da edo . Sistema juridiko askotan, odolkidetasuna adopzio-harremanarekin parekatzen da, eta, beraz, ez dago alderik odol-ahaide baten eta adoptatu baten artean. Horrela, seme edo alaba adoptatzaileak seme naturalaren eskubide berberak ditu, eta are gehiago, biloba adoptatzaile batek berezko baten eskubide berberak ditu (jaraunsletza, mantenu eta abarren kasuak), nahiz eta oinordetza-lerroan urrutien dauden ahaide horiek adopzioaren unean adostasuna eman ez. (eu)
 • Gaolta idir daoine de bharr gur de shliocht duine ar leith amháin, a gcomhshinsear, iad. I ngach sochaí dhaonna bíonn a leithéid de ghaol fola suntasach agus éagsúil ó ghaolta le daoine eile. Bíonn idirdhealuithe éagsúla suntasacha eile idir gaolta tríd an máthair is tríd an athair, idir garghaolta is gaolta atá fada amach ó chéile, agus idir gaolta den ghlúin chéanna is ó ghlúnta difriúla. I sochaithe beaga neamhthionsclaíocha, is minic gurb iad na gaolta cóngais príomhbhunús na sochaí. Bíonn difríochtaí móra idir córais, ag brath ar phatrúin cónaithe, dlíthe pósta, nósanna oidhreachta is eile. (ga)
 • En génétique des populations, la consanguinité est définie comme étant le résultat d’une reproduction sexuée entre deux individus apparentés (c'est-à-dire ayant un ou plusieurs ancêtres communs). Pour un descendant donné, elle est d’autant plus importante que le lien de parenté entre les géniteurs est étroit.Concept d'abord empirique et approximatif lié à l'élevage, ainsi qu'à certaines pratiques matrimoniales, il a été formalisé et précisé par la génétique avec la découverte des supports matériels de l'hérédité. En anthropologie de la parenté, la consanguinité est la relation entre les descendants d'un même ancêtre. (fr)
 • 血縁(けつえん)とは、共通の祖先を有している関係、あるいは有しているものと信じられている関係を指す。 中世以前の社会や、開発途上国では、社会で重要な位置を占める。子供・老人・病人・障害者がいる場合にも、国家に福祉政策の観点がないからである。必要性から、このような社会では血縁を拡大解釈し、濃密な関係を維持しようとする(大家族主義)が、先進国(特に新中間層の核家族生活者)では必要性が少なく、プライバシーに干渉されることを嫌う傾向が強いため、縮小解釈して淡白な関係に留めようとする。 (ja)
 • 혈연(血緣)은 조상의 피를 이어받은 관계적 속성을 의미한다. (ko)
 • 혈족(血族)이란 자기와 혈연으로 이어져 있는 자를 말한다. 민법상 혈족에는 법정혈족과 자연혈족이 있다. 법정혈족이란 친자라고 하는 혈통이 이어져 있다고 법적으로 의제되어 기타의 친족관계를 가지게 되는 자를 말한다. 양자와 양부모 등의 관계에서 전처의 출생자와 계모, 또는 혼인 외의 출생자와 부의 배우자 등 사이에는 자연의 혈족이 없음에도 불구하고 친자라고 하는 혈통이 이어져 있는 것으로 법적으로 의제되어 이 경우도 포함된다. 이에 대하여 자연혈족이란 혈통의 연결이 있는 법적인 혈족을 말한다. 이 자연혈족의 관계는 혼인중의 출생의 경우에는 출생과 동시에 혈족관계가 발생한다. 혼인 외의 출생의 경우에는 그 부의 인지나 이에 갈음하는 인지의 재판이 있어야만 비로소 혈족관계가 발생한다. 또 이 자연혈족은 직계혈족과 방계혈족으로 나뉜다(민법 제768조). 직계혈족이란 자기의 직계존속과 직계비속을 말하고, 방계혈족이란 자기의 형제자매와 형제자매의 , 의 형제자매 및 그 형제자매의 직계비속을 말한다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Bloedverwantschap of consanguiniteit (letterlijk: gemeenschappelijk bloed) is de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben.Merk het verschil op met een geestelijke verwante, zoals de genealogische verwantschap tussen een stiefkind en een stiefouder, of tussen een petekind en de doopouders: dit zijn weliswaar nauwe verwanten, maar niet noodzakelijk bloedverwanten. Voor verwantschap in de antropologische betekenis, zie Verwantschap. (nl)
 • Кро́вное родство́ — родство между индивидами, основанное на биологическом происхождении друг от друга или от общего предка-родоначальника. (ru)
 • Consanguinidade é a afinidade por laços de sangue entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes. Pode-se medir o quanto um determinado indivíduo é consanguíneo com outro através da medida chamada grau de consanguinidade. Doenças autossômicas recessivas raras são mais frequentes na prole de uniões consanguíneas, porque os descendentes dessa união têm maiores chances de carregar duas cópias defeituosas do gene relevante para uma determinada doença. A consanguinidade em uma população aumenta sua suscetibilidade a patógenos infecciosos, como tuberculose e hepatite. (pt)
 • Blodsband innebär på födelse grundad nära släktskap, alltså släktskapen mellan föräldrar och barn samt mellan syskon inbördes; någon gång utsträcks begreppet även till förhållandet mellan kusiner. Egenskapen att vara förenad med blodsband kallas med äldre begrepp konsangvinitet (latin consanguinitas, av con, med, och sanguis, blod) eller blodsförvantskap. (sv)
 • Кровна спорідненість — спорідненість між індивідами, заснована на біологічному походженні один від одного чи від загального пращура-родоначальника. (uk)
 • 血親指有血缘关系的亲属,是以具有共同祖先为特征的亲属关系。一个人和另一个人生育的所有后代,以及这些后代之间,都是血亲关系。血亲是一个生物学概念,但在法学、社会学等学科中也大量出现。在生物学理论上,由于任何两个生物個體追溯足够多代,总可以找到共同的祖先,因此嚴格來說所有人都是血亲()。现实中,如果在所有能够得到的资讯中两个人找不到共同的祖先,则他们不被视为血亲。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 412395 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28640 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1100412528 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Consanguinitat és la relació de sang entre dues persones: els parents consanguinis són aquells que comparteixen sang per tenir algun parent comú; els parents no consanguinis són aquells que no presenten un vincle de sang, però que són parents per un vincle legal (matrimoni o adopció). A aquesta altra relació de parentiu se l'anomena afinitat. La consanguinitat es mesura en graus i es distingeix entre la que ho és per línia directa i la que ho és per línia colateral. (ca)
 • Gaolta idir daoine de bharr gur de shliocht duine ar leith amháin, a gcomhshinsear, iad. I ngach sochaí dhaonna bíonn a leithéid de ghaol fola suntasach agus éagsúil ó ghaolta le daoine eile. Bíonn idirdhealuithe éagsúla suntasacha eile idir gaolta tríd an máthair is tríd an athair, idir garghaolta is gaolta atá fada amach ó chéile, agus idir gaolta den ghlúin chéanna is ó ghlúnta difriúla. I sochaithe beaga neamhthionsclaíocha, is minic gurb iad na gaolta cóngais príomhbhunús na sochaí. Bíonn difríochtaí móra idir córais, ag brath ar phatrúin cónaithe, dlíthe pósta, nósanna oidhreachta is eile. (ga)
 • En génétique des populations, la consanguinité est définie comme étant le résultat d’une reproduction sexuée entre deux individus apparentés (c'est-à-dire ayant un ou plusieurs ancêtres communs). Pour un descendant donné, elle est d’autant plus importante que le lien de parenté entre les géniteurs est étroit.Concept d'abord empirique et approximatif lié à l'élevage, ainsi qu'à certaines pratiques matrimoniales, il a été formalisé et précisé par la génétique avec la découverte des supports matériels de l'hérédité. En anthropologie de la parenté, la consanguinité est la relation entre les descendants d'un même ancêtre. (fr)
 • 血縁(けつえん)とは、共通の祖先を有している関係、あるいは有しているものと信じられている関係を指す。 中世以前の社会や、開発途上国では、社会で重要な位置を占める。子供・老人・病人・障害者がいる場合にも、国家に福祉政策の観点がないからである。必要性から、このような社会では血縁を拡大解釈し、濃密な関係を維持しようとする(大家族主義)が、先進国(特に新中間層の核家族生活者)では必要性が少なく、プライバシーに干渉されることを嫌う傾向が強いため、縮小解釈して淡白な関係に留めようとする。 (ja)
 • 혈연(血緣)은 조상의 피를 이어받은 관계적 속성을 의미한다. (ko)
 • 혈족(血族)이란 자기와 혈연으로 이어져 있는 자를 말한다. 민법상 혈족에는 법정혈족과 자연혈족이 있다. 법정혈족이란 친자라고 하는 혈통이 이어져 있다고 법적으로 의제되어 기타의 친족관계를 가지게 되는 자를 말한다. 양자와 양부모 등의 관계에서 전처의 출생자와 계모, 또는 혼인 외의 출생자와 부의 배우자 등 사이에는 자연의 혈족이 없음에도 불구하고 친자라고 하는 혈통이 이어져 있는 것으로 법적으로 의제되어 이 경우도 포함된다. 이에 대하여 자연혈족이란 혈통의 연결이 있는 법적인 혈족을 말한다. 이 자연혈족의 관계는 혼인중의 출생의 경우에는 출생과 동시에 혈족관계가 발생한다. 혼인 외의 출생의 경우에는 그 부의 인지나 이에 갈음하는 인지의 재판이 있어야만 비로소 혈족관계가 발생한다. 또 이 자연혈족은 직계혈족과 방계혈족으로 나뉜다(민법 제768조). 직계혈족이란 자기의 직계존속과 직계비속을 말하고, 방계혈족이란 자기의 형제자매와 형제자매의 , 의 형제자매 및 그 형제자매의 직계비속을 말한다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Bloedverwantschap of consanguiniteit (letterlijk: gemeenschappelijk bloed) is de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben.Merk het verschil op met een geestelijke verwante, zoals de genealogische verwantschap tussen een stiefkind en een stiefouder, of tussen een petekind en de doopouders: dit zijn weliswaar nauwe verwanten, maar niet noodzakelijk bloedverwanten. Voor verwantschap in de antropologische betekenis, zie Verwantschap. (nl)
 • Кро́вное родство́ — родство между индивидами, основанное на биологическом происхождении друг от друга или от общего предка-родоначальника. (ru)
 • Consanguinidade é a afinidade por laços de sangue entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes. Pode-se medir o quanto um determinado indivíduo é consanguíneo com outro através da medida chamada grau de consanguinidade. Doenças autossômicas recessivas raras são mais frequentes na prole de uniões consanguíneas, porque os descendentes dessa união têm maiores chances de carregar duas cópias defeituosas do gene relevante para uma determinada doença. A consanguinidade em uma população aumenta sua suscetibilidade a patógenos infecciosos, como tuberculose e hepatite. (pt)
 • Blodsband innebär på födelse grundad nära släktskap, alltså släktskapen mellan föräldrar och barn samt mellan syskon inbördes; någon gång utsträcks begreppet även till förhållandet mellan kusiner. Egenskapen att vara förenad med blodsband kallas med äldre begrepp konsangvinitet (latin consanguinitas, av con, med, och sanguis, blod) eller blodsförvantskap. (sv)
 • Кровна спорідненість — спорідненість між індивідами, заснована на біологічному походженні один від одного чи від загального пращура-родоначальника. (uk)
 • 血親指有血缘关系的亲属,是以具有共同祖先为特征的亲属关系。一个人和另一个人生育的所有后代,以及这些后代之间,都是血亲关系。血亲是一个生物学概念,但在法学、社会学等学科中也大量出现。在生物学理论上,由于任何两个生物個體追溯足够多代,总可以找到共同的祖先,因此嚴格來說所有人都是血亲()。现实中,如果在所有能够得到的资讯中两个人找不到共同的祖先,则他们不被视为血亲。 (zh)
 • قرابة العصب (بالإنجليزية: Consanguinity)‏ أو«قرابة الدم»، والمصطلح الإنجليزي مشتق من المصطلح اللاتيني (باللاتينية: consanguinitas) الذي يعني . قرابة العصب تُشير إلى الصفات المميزة لشخص ينتمي لنفس القرابة. وفي هذا الصدد، فإن قرابة العصب هي الصفة التي تشير إلى انحدار شخص آخر من نفس السلف. كما أن قرابة العصب تعد مفهومًا قانونيًا هامًا حيث إن القوانين في العديد من السلطات القضائية تعتبر قرابة العصب عاملاً في تحديد ما إذا كان هناك فردان قد تزوجا أو إن شخصًا معينًا يرث في أملاك الشخص المتوفى إذا لم يترك وصية. (ar)
 • Pokrevní příbuzenství (latinsky consanguinitas) je poměr osob založený na tom, že jedna osoba rodem pochází od druhé, nebo že obě pocházejí od téže osoby třetí. Pokud jedna osoba pochází přímo nebo nepřímo od druhé, mluvíme o příbuzenství v linii přímé (cognatio in linea recta). Pokud ty-které osoby pocházejí od téže osoby třetí, mluvíme o příbuzenství v linii příčné neboli pobočné (cognatio in linea obliqua) a příbuzných pobočných (collaterales). (cs)
 • Η συγγένεια εξ αίματος είναι το είδος συγγένειας κατά το οποίο ένα άτομο κατάγεται από τον ίδιο πρόγονο μαζί με άλλα άτομα. Οι νόμοι πολλών περιοχών χρησιμοποιούν την συγγένεια εξ αίματος για να καθορίσουν τις απαγορευμένες σεξουαλικές σχέσεις και γάμους. Οι εν λόγω κανόνες χρησιμοποιούνται και για τον ορισμό των κληρονόμων μιας περιουσίας, νόμοι που διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Σε ορισμένες περιοχές και εποχές, ο γάμος μεταξύ ξαδερφών είναι κοινωνικά αποδεκτός και αναμενόμενος, ενώ σε άλλες, λόγω της αιμομιξίας, είναι ταμπού. (el)
 • Blutsverwandtschaft bezeichnet eine Verwandtschaft zwischen Personen durch Geburt aufgrund ihrer biologischen Abstammung von gemeinsamen Vorfahren. Die Abstammung kann entweder in gerader Linie (auf- oder absteigend) zwischen Vorfahren und Nachkommen bestehen (…↔Eltern↔Kinder↔Enkelkinder↔…) oder in der Seitenlinie zwischen den Nachkommen gemeinschaftlicher Stammeltern (Eltern, Großeltern oder weiter zurückgehend), etwa bei Geschwistern oder Cousins und Cousinen. Blutsverwandtschaft unterscheidet sich von einer Verwandtschaft durch Adoption, von Stiefverwandten und der Affinalverwandtschaft zwischen Familien, die durch Heirat miteinander verbunden sind (Schwägerschaft). Was genau als Blutsverwandtschaft verstanden wird, unterscheidet sich bei den einzelnen Kulturen, die verschiedenen Abstam (de)
 • Consanguinity ("blood relation", from Latin consanguinitas) is the characteristic of having a kinship with another person (being descended from a common ancestor). Many jurisdictions have laws prohibiting people who are related by blood from marrying or having sexual relations with each other. The degree of consanguinity that gives rise to this prohibition varies from place to place. Such rules are also used to determine heirs of an estate according to statutes that govern intestate succession, which also vary from jurisdiction to jurisdiction. In some places and time periods, cousin marriage is allowed or even encouraged; in others, it is taboo, and considered to be incest. (en)
 • Odolkidetasuna edo odol-ahaidetasuna bi pertsonen arteko odol-harremana da: odol bidezko ahaideak ahaide komunen bat izateagatik odola partekatzen dutenak dira; odol-ahaidetasunik gabeko ahaideak odol-loturarik ez dutenak dira, baina legezko lotura baten bidez (ezkontza edo adopzioa) ahaide direnak. Ahaidetasunezko beste harreman horri ezkontza-ahaidetasuna esaten zaio. Zuzenbidean asko erabiltzen dira odolkidetasuna eta ezkontza-ahaidetasuna. Ahaidetasuna oso garrantzitsua da guztietarako, eta kontzeptu horretan oinarritzen da edo . (eu)
 • Consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas: los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente común; los parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un vínculo de sangre, pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio o adopción). A esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad.​ La consanguinidad y la afinidad son términos muy utilizados en derecho. El parentesco es muy importante para todos los sistemas jurídicos, y sobre ese concepto se basa el Derecho de familia o el Derecho de sucesiones. (es)
rdfs:label
 • قرابة العصب (ar)
 • Consanguinitat (ca)
 • Pokrevní příbuzenství (cs)
 • Συγγένεια εξ αίματος (el)
 • Blutsverwandtschaft (de)
 • Consanguinity (en)
 • Consanguinidad (es)
 • Odolkidetasun (eu)
 • Consanguinité (fr)
 • Cóngas (ga)
 • 血縁 (ja)
 • 혈연 (ko)
 • 혈족 (ko)
 • Bloedverwantschap (nl)
 • Consanguinidade (pt)
 • Кровное родство (ru)
 • Blodsband (sv)
 • Кровна спорідненість (uk)
 • 血親 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License