About: Common good

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In philosophy, economics, and political science, the common good (also commonwealth, general welfare, or public benefit) is either what is shared and beneficial for all or most members of a given community, or alternatively, what is achieved by citizenship, collective action, and active participation in the realm of politics and public service. The concept of the common good differs significantly among philosophical doctrines. Early conceptions of the common good were set out by Ancient Greek philosophers, including Aristotle and Plato. One understanding of the common good rooted in Aristotle's philosophy remains in common usage today, referring to what one contemporary scholar calls the "good proper to, and attainable only by, the community, yet individually shared by its members."

Property Value
dbo:abstract
 • El bé comú o procomú és, en l'àmbit de la filosofia, l'economia i la ciència política, allò que és compartit i que és beneficiós per a tots o gran part dels membres d'una comunitat determinada, o, en alguns casos, allò que s'ha aconseguit per la ciutadania, ja sigui per acció col·lectiva o per la participació en l'acció política i el servei públic d'una comunitat determinada. El concepte difereix depenent de la doctrina filosòfica aplicada. Ja a l'antiga Grècia filòsofs com Plató i Aristòtil van analitzar el concepte. Aristòtil ho entenia com allò que és de la comunitat i accessible només per aquesta, compartit individualment pels seus membres. El concepte de bé comú s'ha anat desenvolupant al llarg de la història gràcies a les reflexions de diversos polítics, teòrics, filòsofs i economistes, entre els quals destaquen Tomàs d'Aquino, Nicolau Maquiavel, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, James Madison, Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill, John Rawls. En teoria econòmica contemporània es considera que un és un recurs compartit no excloent, mentre que el està més relacionat amb l'economia del benestar. Aquest benestar, pot estar relacionat amb una teoria moral del bé, com l'utilitarisme. La intenta entendre els processos pels quals es pot assolir el bé comú en societat, mitjançant l'estudi de sistemes de presa de decisions col·lectives. Per altra banda, la Teoria de l'elecció pública aplica metodologies microeconòmiques per tal d'explicar com els interessos privats afecten l'activitat política i els resultats relacionats d'aquesta. (ca)
 • Veřejná prospěšnost je činnost právnické osoby, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha. Za veřejně prospěšné jsou považovány zejména různorodé nestátní neziskové organizace a církve. Princip soukromoprávní veřejné prospěšnosti je v tom, že nejde pouze o monopol veřejné moci. Veřejná prospěšnost se neváže přímo na právní formu, mohou ji tak mít i obchodní korporace (zejména sociální družstvo), vždy však jejich hlavní činnost musí v souladu se zakladatelským právním jednáním spočívat v „dosahování obecného blaha“. Dalšími podmínkami je, že na jejich činnost mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, svůj majetek získávají z poctivých zdrojů a využívají jej hospodárně. Status veřejné prospěšnosti v českém právním řádu byl upraven v občanském zákoníku (§ 146–150), příslušný prováděcí zákon však nikdy nebyl přijat. Jako hlavní důvod bylo uváděno to, že v českém právu nebyly veřejně prospěšné společnosti nijak zvýhodňovány. Návrh prováděcího zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který by mj. umožnil zápis statusu do veřejných rejstříků, schválila v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 8. srpna 2013 Poslanecká sněmovna, ale v Senátu byl následně 12. září téhož roku zamítnut. Od té doby nebyl další podobný návrh přijat, ačkoli kromě občanského zákoníku s ním např. v ustanoveních § 85–93 původně počítal i zákon o zvláštních řízeních soudních. Český právní řád výslovně upravuje jen daňové zvýhodnění veřejně prospěšného poplatníka, jehož vymezení je však oproti úpravě v občanském zákoníku užší. V lednu 2017 předložila vláda Poslanecké sněmovně PČR další návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti k projednání. Stalo se to „nejen přes zásadní výhrady tzv. neziskového sektoru, ale i přes nedoporučující stanovisko Legislativní rady vlády“. Ministerstvo financí dalo rezolutně najevo, že i kdyby prováděcí zákon schválen byl, tak v žádném případě nehodlá na statusu veřejné prospěšnosti stavět v oblasti veřejné (dotační) podpory a daní. Nakonec byl tedy status veřejné prospěšnosti na návrh Senátu od 1. ledna 2018 zrušen a zůstala pouze obecná definice veřejné prospěšnosti v § 146 občanského zákoníku. (cs)
 • الصالح العام أو الخير العام تعبير يستخدم للإشارة إلى عدد من المفاهيم المختلفة. فيصف في معناه العام «خيرًا» معينًا يتم مشاركته والاستفادة منه على صعيد جميع أعضاء الجماعات المشتركة. وهو أيضًا تعريف الصالح العام في الفلسفة، والأخلاقيات، والعلوم السياسية. ومع ذلك فلا يوجد تعريف حاسم للصالح العام لكل موقف. الخير العام بين شخص (أ) وشخص (ب) قد لا يكون هو الخير العام بين الشخص (أ) وشخص (ج). وبالتالي فإن الخير العام يمكن أن يتغير غالبًا، على الرغم من وجود بعض الأشياء - مثل المتطلبات الرئيسية للبقاء على قيد الحياة: الطعام، والماء، والمأوى - والتي تكون جيدة لجميع الناس. (ar)
 • Gemeinwohl (seltener Allgemeinwohl, altgriechisch κοινή συμφέρων koiné symphérōn; lateinisch salus publica, bonum commune, bonum generalis; englisch common good; französisch bien public) bezeichnet das Wohl („das gemeine Beste, den gemeinen Nutzen, die gemeine Wohlfahrt, den Wohlstand“), welches aus sozialen Gründen möglichst vielen Mitgliedern eines Gemeinwesens zugutekommen soll. Ein grundlegender Dissens besteht im Hinblick auf die Frage, ob man ein „Gemeinwohl a priori“ finden könne (wie die richtige Lösung einer einfachen Mathematikaufgabe) oder ob das, was der Allgemeinheit nützt, als Ergebnis einer Bestimmungsleistung von Betroffenen oder deren Vertretern, die sich in Verhandlungen um einen Interessenausgleich bemühen (Gemeinwohl a posteriori), zu betrachten sei. Gemeinwohl wird verstanden als Gegenbegriff zu bloßen Einzel- oder Gruppeninteressen innerhalb einer Gemeinschaft. Dabei bezog sich der Begriff des Gemeinwohls bei Aristoteles notwendig auf die Polis. In der Stoa wurde er auf die ganze Menschheit erweitert. Er kann heute auf jedwede überindividuelle Gemeinschaft bezogen werden (Ehe, Familie, Verein, Religionsgemeinschaft, Region, Land, Volk, Völker einer Vertragsgemeinschaft, Weltgemeinschaft usw., aber auch auf Welt, Natur, Universum). In vielen politischen Philosophien hat das Gemeinwohl eine große Bedeutung. Die nähere inhaltliche Bestimmung hängt von der zugrunde gelegten Konzeption der politischen Gerechtigkeit ab. In der neuzeitlichen politischen Philosophie steht das Gemeinwohl des Staates im Vordergrund. Für manche ist dies identisch mit der Frage nach dem höchsten Staatszweck oder nach der Rechtsidee. Der Begriff findet Verwendung in der Philosophie, der Politik, der Rechtsprechung und der Soziologie. In der neueren managementorientierten Gemeinwohl-Diskussion (Public Value) wird eine sozialwissenschaftlich inspirierte Lösung für den oben genannten Dissens angeboten. Einerseits wird die konkrete Ausgestaltung dessen, was als Gemeinwohl gelten soll, als offen, kontextabhängig und nicht vorab bestimmbar angenommen. Andererseits werden inhaltliche Basiskategorien durch den Rückgriff auf in der Psychologie abgestützte menschliche Grundbedürfnisse im Sinne von bio-psychischen Grundstrukturen bestimmt. Insbesondere die Cognitive-Experiential Self Theory nach Epstein bietet hier einen Bezugsrahmen, um die individuelle Ebene der Bedürfnisse mit der kollektiven Ebene des Gemeinwohls zu verbinden. Gemeinwohl als regulative Idee und generalisierte Erfahrung des Sozialen bezieht sich auf jene Werte und Normen, die eine Gemeinschaft und Gesellschaft konstituieren. In dem sich der Einzelne mit seinem gesellschaftlichen Umfeld auseinandersetzt und dieses selbst aktiv mitgestaltet, entwickelt er sich als soziales Wesen. Gemeinwohl wird in dieser Sicht als eine Voraussetzung und Ressource für gelingendes Leben interpretiert. (de)
 • Komuna bono estas termino referecanta al diversaj nocioj. En la plej komuna nocio definitas la komuna bono aparta bono kiu estas partoprenata de ĉiuj membroj de aparta socio. Troviĝas difinoj pri la komuna bono ankaŭ en la filozofia kadro kiel en tiuj de la etiko, de la politika scienco, de la religio kaj de jurisprudenco. (eo)
 • In philosophy, economics, and political science, the common good (also commonwealth, general welfare, or public benefit) is either what is shared and beneficial for all or most members of a given community, or alternatively, what is achieved by citizenship, collective action, and active participation in the realm of politics and public service. The concept of the common good differs significantly among philosophical doctrines. Early conceptions of the common good were set out by Ancient Greek philosophers, including Aristotle and Plato. One understanding of the common good rooted in Aristotle's philosophy remains in common usage today, referring to what one contemporary scholar calls the "good proper to, and attainable only by, the community, yet individually shared by its members." The concept of common good developed through the work of political theorists, moral philosophers, and public economists, including Thomas Aquinas, Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, James Madison, Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill, John Maynard Keynes, John Rawls, and many other thinkers. In contemporary economic theory, a common good is any good which is rivalrous yet non-excludable, while the common good, by contrast, arises in the subfield of welfare economics and refers to the outcome of a social welfare function. Such a social welfare function, in turn, would be rooted in a moral theory of the good (such as utilitarianism). Social choice theory aims to understand processes by which the common good may or may not be realized in societies through the study of collective decision rules. Public choice theory applies microeconomic methodology to the study of political science in order to explain how private interests affect political activities and outcomes. (en)
 • El bien común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que nos influye para bien a todos los ciudadanos o a la comunidad, como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los que ellos dependen.​ Más recientemente, John Rawls lo definió como “ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos”.[cita requerida] De acuerdo a Renate Mayntz,​ todas las grandes ciencias comparten un interés en las precondiciones necesarias para obtener un cierto fin social que es percibido como deseable. Consecuentemente el concepto de bien común contiene diferentes elementos o puede ser estudiado desde diferentes perspectivas. Por ejemplo: la riqueza general del bienestar económico (ver Commonwealth​), el interés general o público (Gemeinwohl o Intérêt général) de la ciencia política.​ y el «Bonum commune» de la tradición filosófica europea o cristiana.​ (es)
 • Kebaikan bersama (bahasa Latin: bonum commune) adalah hal yang menjadi tujuan bersama suatu kelompok masyarakat. Tujuan bersama inilah yang mengikat anggota-anggota kelompok atau masyarakat untuk bersatu atau bergabung, dan mempunyai kekuatan mewajibkan. Kebaikan bersama lazimnya tidak terbatas pada tujuan lahir, seperti keuntungan tertentu, tetapi dalam masyarakat atau negara terutama adalah kesejehteraan umum, yakni keseluruhan syarat-syarat dari hidup bersama yang memungkinkan masing-masing anggota dan kelompok-kelompok masyarakat mencapai penyempurnaan dirinya dan dapat menjalankan panggilan hidup dengan baik. (in)
 • Le bien commun est une notion développée d'abord par la théologie et la philosophie, puis saisie par le droit, les sciences sociales et invoquée par de nombreux acteurs politiques. Elle désigne l'idée d'un bien patrimonial et matrimonial partagé par les membres d'une communauté, au sens spirituel et moral du mot « bien », de même qu'au sens matériel et pratique (ce dont on dispose ou ce qu'on possède). En Occident, la philosophie s'interroge au moins depuis Platon et Aristote sur ce qui nous constitue en tant que communauté. Le concept de bien commun figure dans la théologie chrétienne à partir de Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, où il désigne l'inclination naturelle de la Création dans son ensemble (dont la communauté humaine) vers le Bien qui est Dieu. Dans une perspective chrétienne, la recherche du bien commun est alors le fondement de toute organisation sociale et politique. Cette notion est souvent utilisée pour les questions relatives à la propriété de certaines ressources et désigne la relation entre l'accès à des ressources équitablement partagées et des intérêts qui soudent les membres d'une communauté et contribuent à son existence. Pour le politologue et économiste italien Riccardo Petrella, le bien commun est ce qui fait vivre les sociétés. Selon l'économiste français Jean-Marie Harribey (2011), cette notion, qui met aussi en jeu celle de propriété, serait notamment liée à la prise de conscience progressive de l'existence d'un patrimoine commun de l'humanité. Dans le langage courant, le bien commun a souvent un sens moins spirituel, mais correspond toujours à l'idée d'un patrimoine matériel ou immatériel de la communauté humaine (parfois élargi aux autres espèces vivantes) nécessaire à la vie, au bonheur ou à un épanouissement collectif. (fr)
 • Bene comune è una locuzione filosofica, tecnica culturale ed economica riferibile a diversi concetti che sono nell'ambito della scienza di oggi. Nell'accezione popolare viene definito bene comune uno specifico bene che è accessibile ad una specifica comunità: proprietà collettiva e uso civico. Vi sono definizioni di bene comune anche nell'ambito della filosofia, dell'etica, della scienza politica, della religione e della giurisprudenza. (it)
 • 共通善(きょうつうぜん、英: common good)とは、個人や一部の集団にとっての善ではなく政治社会全体の共通の善のことである。 アリストテレスの『政治学』で説かれた「共通の利益」に由来し、近年ではマッキンタイアをはじめとする共同体主義者(コミュニタリアン)がこの考え方を重視する。 (ja)
 • 공동선(common good)이란 철학, 경제학, 정치학에서 쓰이는 기술적 용어(term of art)로서, 모든 사람이나 주어진 모든 공동체 구성원을 위하여 분배되고 이익되는 것으로, 정치영역이나 공적 서비스 영역에서 시민권한, 집합적 행동, 행동실천에 의해 성취되는 것을 말한다. 철학적 교리와 다르다. 초기 개념들을 고대 그리스 철학자 아리스토텔레스와 플라토이다.아리스토텔레스는 오직 공동체에 의해 적절하게 도달되며, 그러면서도 모든 구성원들에 의해 개별적으로 분배가 되는 것으로 이해하고 있다. (ko)
 • Het algemeen belang (Latijn: bonum commune) is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is. De term is - hoewel niet eenvoudig te definiëren - toch in de maatschappelijke en politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ze duidt er beslist niet op wat het volk - als het bijvoorbeeld over allerlei zaken zou stemmen - kennelijk wil. Het omgekeerde is het individueel belang. Een goede aanduiding van wat het algemeen belang behelst is afkomstig van de liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke in diens narede bij zijn parlementaire redevoeringen (1869). Thorbecke zegt daarin: 'Is het alleen de vraag, wat het volk of de meerderheid wil, dan vervalt de vraag naar hetgeen regt, waar, goed en uitvoerbaar is'. Het algemeen belang heeft dus in beginsel géén betrekking op wat een meerderheid wil, noch op de wens van bijvoorbeeld een bestuursorgaan, maar juist op de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, waarin ook oog wordt gehouden op de belangen van minderheden en individuen. De fundamentele grondslag ervan ligt thans in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: de gelijkwaardige behandeling van individuen door de bevoegde bestuursorganen. Het algemeen belang werd vroeger ook wel het 'Nut van 't Algemeen' genoemd. Hiervoor bestaat in Nederland een culturele vereniging, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ook wel bekend als 't Nut. Het algemeen belang heeft voorrang op het individueel belang, waardoor bv. onteigening van overheidswege (weliswaar tegen redelijke compensatie) mogelijk is. (nl)
 • Bem comum é uma expressão que se refere a vários conceitos da filosofia, teologia, sociologia e ciência política. No sentido popular, descreve o conjunto de benefícios compartilhados por todos os membros (ou a maioria) de uma dada comunidade. Esta é também a forma como o bem, no seu conjunto, é amplamente definido. As teorias de Platão a Cícero trazem o finalismo da ideia do Bem, ou melhor, do bem comum, tratado como sinônimo do "interesse comum". A Doutrina Social da Igreja formulou o seu conceito na encíclica Pacem in Terris (1963), do Papa João XXIII: "O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade.". Por outras palavras, o bem comum é o fim das pessoas singulares que existem na comunidade, tal como o fim do todo é o fim de qualquer de suas partes. Ou seja, o bem da comunidade é o bem ou propósito do próprio indivíduo que a compõe. O bem comum, por vezes, tem sido visto como uma utilitária ideal, o que representa "o maior bem possível para o maior número possível de pessoas". Outra definição do bem comum, como o objetivo por excelência do Estado, requer uma admissão de direito fundamental do indivíduo na sociedade, ou seja, o direito de todos à oportunidade de livremente moldar sua vida por ação responsável, em busca de virtude e de acordo com a lei moral. (pt)
 • Dobra społeczne – dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów (zwykle na skutek prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej) są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych (np. w Polsce: oświata, opieka zdrowotna). Mimo że dobra społeczne oferowane są na bazie majątku publicznego i finansowane ze środków budżetowych, nie wyklucza to możliwości finansowania ich z innych źródeł. Dobra społeczne wytwarzane są dzięki istnieniu urządzeń, które są własnością publiczną i zostały sfinansowane z funduszy publicznych, np. budynki i urządzenia szkół publicznych. Głównym powodem tworzenia dóbr społecznych jest umożliwienie ich konsumpcji osobom, których dochody indywidualne mogłyby uniemożliwiać lub ograniczać ich nabycie w przypadku, gdyby były one udostępniane na zasadach rynkowych. Ich istnienie nie wyklucza jednak funkcjonowania alternatywnego, konkurencyjnego sektora prywatnego (np. ochrony zdrowia), który może świadczyć usługi na zasadach komercyjnych. (pl)
 • 在哲学、经济学和政治学中,共同利益是指一个特定社区的所有或大多数成员共享和令他們受益的东西,或者是人們以公民身份參加集体行动和积极参与政治和公共服务而獲得的东西。在不同的哲学学说中,共同利益的概念有很大的不同。早期的共同利益概念是由古希腊哲学家亚里士多德和柏拉图等人提出。植根于亚里士多德哲学的一种对共同利益的理解至今仍被普遍使用,它指的是 "属于社区的、只有通過社区才能实现的、但由社区成员个人分享的利益"。 (zh)
 • Спільне благо (також загальне благо, спільне добро, загальне добро) (лат. bonum commune, англ. common good, common wealth, нім. Gemeinwohl) — термін політології та один із принципів суспільного вчення Католицької церкви. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 312085 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 48047 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122588389 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:documenturl
dbp:license
 • CC-BY-SA IGO 3.0 (en)
dbp:licenseStatementUrl
dbp:pageNumbers
 • 80 (xsd:integer)
dbp:publisher
 • UNESCO (en)
dbp:source
 • UNESCO (en)
dbp:title
 • Rethinking Education: Towards a global common good? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الصالح العام أو الخير العام تعبير يستخدم للإشارة إلى عدد من المفاهيم المختلفة. فيصف في معناه العام «خيرًا» معينًا يتم مشاركته والاستفادة منه على صعيد جميع أعضاء الجماعات المشتركة. وهو أيضًا تعريف الصالح العام في الفلسفة، والأخلاقيات، والعلوم السياسية. ومع ذلك فلا يوجد تعريف حاسم للصالح العام لكل موقف. الخير العام بين شخص (أ) وشخص (ب) قد لا يكون هو الخير العام بين الشخص (أ) وشخص (ج). وبالتالي فإن الخير العام يمكن أن يتغير غالبًا، على الرغم من وجود بعض الأشياء - مثل المتطلبات الرئيسية للبقاء على قيد الحياة: الطعام، والماء، والمأوى - والتي تكون جيدة لجميع الناس. (ar)
 • Komuna bono estas termino referecanta al diversaj nocioj. En la plej komuna nocio definitas la komuna bono aparta bono kiu estas partoprenata de ĉiuj membroj de aparta socio. Troviĝas difinoj pri la komuna bono ankaŭ en la filozofia kadro kiel en tiuj de la etiko, de la politika scienco, de la religio kaj de jurisprudenco. (eo)
 • Kebaikan bersama (bahasa Latin: bonum commune) adalah hal yang menjadi tujuan bersama suatu kelompok masyarakat. Tujuan bersama inilah yang mengikat anggota-anggota kelompok atau masyarakat untuk bersatu atau bergabung, dan mempunyai kekuatan mewajibkan. Kebaikan bersama lazimnya tidak terbatas pada tujuan lahir, seperti keuntungan tertentu, tetapi dalam masyarakat atau negara terutama adalah kesejehteraan umum, yakni keseluruhan syarat-syarat dari hidup bersama yang memungkinkan masing-masing anggota dan kelompok-kelompok masyarakat mencapai penyempurnaan dirinya dan dapat menjalankan panggilan hidup dengan baik. (in)
 • Bene comune è una locuzione filosofica, tecnica culturale ed economica riferibile a diversi concetti che sono nell'ambito della scienza di oggi. Nell'accezione popolare viene definito bene comune uno specifico bene che è accessibile ad una specifica comunità: proprietà collettiva e uso civico. Vi sono definizioni di bene comune anche nell'ambito della filosofia, dell'etica, della scienza politica, della religione e della giurisprudenza. (it)
 • 共通善(きょうつうぜん、英: common good)とは、個人や一部の集団にとっての善ではなく政治社会全体の共通の善のことである。 アリストテレスの『政治学』で説かれた「共通の利益」に由来し、近年ではマッキンタイアをはじめとする共同体主義者(コミュニタリアン)がこの考え方を重視する。 (ja)
 • 공동선(common good)이란 철학, 경제학, 정치학에서 쓰이는 기술적 용어(term of art)로서, 모든 사람이나 주어진 모든 공동체 구성원을 위하여 분배되고 이익되는 것으로, 정치영역이나 공적 서비스 영역에서 시민권한, 집합적 행동, 행동실천에 의해 성취되는 것을 말한다. 철학적 교리와 다르다. 초기 개념들을 고대 그리스 철학자 아리스토텔레스와 플라토이다.아리스토텔레스는 오직 공동체에 의해 적절하게 도달되며, 그러면서도 모든 구성원들에 의해 개별적으로 분배가 되는 것으로 이해하고 있다. (ko)
 • 在哲学、经济学和政治学中,共同利益是指一个特定社区的所有或大多数成员共享和令他們受益的东西,或者是人們以公民身份參加集体行动和积极参与政治和公共服务而獲得的东西。在不同的哲学学说中,共同利益的概念有很大的不同。早期的共同利益概念是由古希腊哲学家亚里士多德和柏拉图等人提出。植根于亚里士多德哲学的一种对共同利益的理解至今仍被普遍使用,它指的是 "属于社区的、只有通過社区才能实现的、但由社区成员个人分享的利益"。 (zh)
 • Спільне благо (також загальне благо, спільне добро, загальне добро) (лат. bonum commune, англ. common good, common wealth, нім. Gemeinwohl) — термін політології та один із принципів суспільного вчення Католицької церкви. (uk)
 • El bé comú o procomú és, en l'àmbit de la filosofia, l'economia i la ciència política, allò que és compartit i que és beneficiós per a tots o gran part dels membres d'una comunitat determinada, o, en alguns casos, allò que s'ha aconseguit per la ciutadania, ja sigui per acció col·lectiva o per la participació en l'acció política i el servei públic d'una comunitat determinada. El concepte difereix depenent de la doctrina filosòfica aplicada. (ca)
 • Veřejná prospěšnost je činnost právnické osoby, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha. Za veřejně prospěšné jsou považovány zejména různorodé nestátní neziskové organizace a církve. Princip soukromoprávní veřejné prospěšnosti je v tom, že nejde pouze o monopol veřejné moci. Veřejná prospěšnost se neváže přímo na právní formu, mohou ji tak mít i obchodní korporace (zejména sociální družstvo), vždy však jejich hlavní činnost musí v souladu se zakladatelským právním jednáním spočívat v „dosahování obecného blaha“. Dalšími podmínkami je, že na jejich činnost mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, svůj majetek získávají z poctivých zdrojů a využívají jej hospodárně. (cs)
 • In philosophy, economics, and political science, the common good (also commonwealth, general welfare, or public benefit) is either what is shared and beneficial for all or most members of a given community, or alternatively, what is achieved by citizenship, collective action, and active participation in the realm of politics and public service. The concept of the common good differs significantly among philosophical doctrines. Early conceptions of the common good were set out by Ancient Greek philosophers, including Aristotle and Plato. One understanding of the common good rooted in Aristotle's philosophy remains in common usage today, referring to what one contemporary scholar calls the "good proper to, and attainable only by, the community, yet individually shared by its members." (en)
 • Gemeinwohl (seltener Allgemeinwohl, altgriechisch κοινή συμφέρων koiné symphérōn; lateinisch salus publica, bonum commune, bonum generalis; englisch common good; französisch bien public) bezeichnet das Wohl („das gemeine Beste, den gemeinen Nutzen, die gemeine Wohlfahrt, den Wohlstand“), welches aus sozialen Gründen möglichst vielen Mitgliedern eines Gemeinwesens zugutekommen soll. Der Begriff findet Verwendung in der Philosophie, der Politik, der Rechtsprechung und der Soziologie. (de)
 • El bien común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que nos influye para bien a todos los ciudadanos o a la comunidad, como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los que ellos dependen.​ Más recientemente, John Rawls lo definió como “ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos”.[cita requerida] (es)
 • Le bien commun est une notion développée d'abord par la théologie et la philosophie, puis saisie par le droit, les sciences sociales et invoquée par de nombreux acteurs politiques. Elle désigne l'idée d'un bien patrimonial et matrimonial partagé par les membres d'une communauté, au sens spirituel et moral du mot « bien », de même qu'au sens matériel et pratique (ce dont on dispose ou ce qu'on possède). (fr)
 • Dobra społeczne – dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów (zwykle na skutek prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej) są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych (np. w Polsce: oświata, opieka zdrowotna). Mimo że dobra społeczne oferowane są na bazie majątku publicznego i finansowane ze środków budżetowych, nie wyklucza to możliwości finansowania ich z innych źródeł. (pl)
 • Het algemeen belang (Latijn: bonum commune) is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is. De term is - hoewel niet eenvoudig te definiëren - toch in de maatschappelijke en politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ze duidt er beslist niet op wat het volk - als het bijvoorbeeld over allerlei zaken zou stemmen - kennelijk wil. Het omgekeerde is het individueel belang. Het algemeen belang heeft voorrang op het individueel belang, waardoor bv. onteigening van overheidswege (weliswaar tegen redelijke compensatie) mogelijk is. (nl)
 • Bem comum é uma expressão que se refere a vários conceitos da filosofia, teologia, sociologia e ciência política. No sentido popular, descreve o conjunto de benefícios compartilhados por todos os membros (ou a maioria) de uma dada comunidade. Esta é também a forma como o bem, no seu conjunto, é amplamente definido. As teorias de Platão a Cícero trazem o finalismo da ideia do Bem, ou melhor, do bem comum, tratado como sinônimo do "interesse comum". O bem comum, por vezes, tem sido visto como uma utilitária ideal, o que representa "o maior bem possível para o maior número possível de pessoas". (pt)
rdfs:label
 • صالح عام (ar)
 • Bé comú (ca)
 • Veřejná prospěšnost (cs)
 • Gemeinwohl (de)
 • Komuna bono (eo)
 • Common good (en)
 • Bien común (es)
 • Bien commun (fr)
 • Kebaikan bersama (in)
 • Bene comune (it)
 • 공동선 (ko)
 • 共通善 (ja)
 • Algemeen belang (nl)
 • Dobra społeczne (pl)
 • Bem comum (pt)
 • Спільне благо (uk)
 • 共同利益 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License