An Entity of Type: university, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Autodidacticism (also autodidactism) or self-education (also self-learning and self-teaching) is education without the guidance of masters (such as teachers and professors) or institutions (such as schools). Generally, autodidacts are individuals who choose the subject they will study, their studying material, and the studying rhythm and time. Autodidacts may or may not have formal education, and their study may be either a complement or an alternative to formal education. Many notable contributions have been made by autodidacts.

Property Value
dbo:abstract
 • L'autoaprenentatge és un procés d'aprenentatge individual durant el qual s'assoleixen uns coneixements per mitjà d'un mateix, sense l'ajuda d'un professor. És per això que també es coneix l'autoaprenentatge com a aprenentatge autònom. L'autoaprenentatge ve motivat per les pròpies inquietuds o interessos de l'individu. En l'autoaprenentatge cada persona desenvolupa la seva investigació de forma autònoma i, per això, també es considera una habilitat, ja que la persona dirigeix amb les seves pròpies pautes els procés que li permetrà assolir els coneixements desitjats. L'inici d'aquest procés requereix la recerca d'informació individual, valorant la informació vàlida i descartant la que no ho és, així com l'elaboració d'una per tal d'arribar als objectius marcats. L'assoliment dels coneixements significarà l'èxit del procés de l'autoaprenentatge. L'entorn digital permet disposar d'informació de forma immediata. Les xarxes socials han permès construir xarxes i comunitats virtuals agrupades per interessos comuns. A través d'elles es pot compartir informació, debatre els temes d'interès i relacionar-se amb vertaders experts dins de l'àmbit que s'investiga. Dins de l'abundància informativa, cal tenir la mateixa capacitat tant per aprendre allò que és interessant, com per oblidar el que no ho és. (ca)
 • Samouk nebo také autodidakt (z řeckého autos, sám, a didaskó, učím se) je člověk, který v nějaké oblasti dosáhl vysoké úrovně, aniž by prošel soustavným odborným školním vzděláním. Označení autodidakt, jež má smysl teprve ve společnostech, kde je odborné školní vzdělání pravidlem, poprvé použil Leibniz, a to pro označení sebe sama.[zdroj?] Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře či technice. (cs)
 • Ein Autodidakt (altgriechisch αὐτός autos ‚selbst‘ und διδάσκειν didaskein ‚lehren‘) ist ein Mensch, der sich selbstständig Wissen oder Fertigkeiten aneignet beziehungsweise durch Beobachtung, Versuche, Übung oder Lektüre eigenständig erworben hat. Ein gerichteter autodidaktischer Lernprozess wird auch als Selbststudium bezeichnet, in Abgrenzung zum formalisierten Studium an einer Hochschule. (de)
 • Autodidacticism (also autodidactism) or self-education (also self-learning and self-teaching) is education without the guidance of masters (such as teachers and professors) or institutions (such as schools). Generally, autodidacts are individuals who choose the subject they will study, their studying material, and the studying rhythm and time. Autodidacts may or may not have formal education, and their study may be either a complement or an alternative to formal education. Many notable contributions have been made by autodidacts. (en)
 • Memlernanto (aŭ meminstruanto aŭ aŭtodidakto) estas homo, kiu instruas sin mem per objekta lern-materialo, sen lernejo aŭ instruantoj. Oni povas esti memlernanto pri unuopa fako, aŭ ĝenerala memlernanto; ĉar ne eblas ke oni mem instruas al si ĉion dekomence sen antaŭe esti instruita de aliaj, oni kutime difinas ĝeneralan memlernanton kiel iun, kiu meminstrue akiris grandan parton de sia scio. Aplikate al iu persono, la vorto povas esprimi certan respekton pro malfacile atingitaj kapabloj, sed ankaŭ certan malfidon, ĉu la akiritaj kapabloj estas samkvalitaj kiel lerneje akiritaj. Al ĉi-lasta nuanco ekzemple tendencas la novelo "La Naŭzo" de Sartro, en kiu rolas homo nomata nur "La Memlernanto"; tiu akiras sian klerecon trastudante laŭalfabete ĉiujn librojn de publika biblioteko. Multaj esperantistoj lernis la bazojn de Esperanto meminstrue. Tamen tiuj, kiuj iĝas aktivaj esperantistoj, ja poste plibonigas sian scion de Esperanto per uzado, tiel ke ilia Esperanta scio ne estas tute meminstruita. Ĉe aliaj lingvoj lernataj fremdlingve, la nombro de homoj, kiuj meminstrue lernis la bazon de la lingvo, estas malpli granda ol ĉe Esperanto - verŝajne ĉefe ĉar aliaj lingvoj estas pli ofte instruataj en lernejoj kaj kursoj, sed eble ankaŭ pro la relativa facileco de Esperanto kompare al aliaj lingvoj. (eo)
 • Autoikaskuntza hitzak, baita Ikaskuntza autonomo ere, inoren laguntzarik gabe norberak ikasteko prozesua adierazten du, "nork bere kabuz egiten duen ikaskuntza" alegia. Horrela ikasi duena autodidakta da. Autodidakta berak bakarrik ikasten duen pertsona da. (eu)
 • L'autoformation est le fait pour une personne de se former elle-même, dans un cadre qui lui est propre, d’une façon plus ou moins éloignée des structures et institutions enseignantes et formatives. L'autoformation apparaît ainsi comme un mode d'auto-développement des connaissances et des compétences par le sujet social lui-même, selon son rythme, avec l'aide de ressources éducatives et de médiation sociale les plus choisies possibles. Si l'autodidacte est habituellement présenté comme une personne poursuivant une démarche solitaire, il est de plus en plus facile de trouver des ressources d'autoformation collective : groupe d'échange de savoirs, réseaux sociaux d'apprentissage... Les courants de l'éducation populaire, l'université populaire, les réseaux d'échange réciproque de savoir et les phénomènes collaboratifs comme le wiki, illustrent ce phénomène important de la société du XXIe siècle.[réf. nécessaire] À l'inverse, l'autoformation est souvent conduite au savoir grâce à la pratique. C'est en réalisant les choses, donc en « mettant la main à la pâte » que l'autodidacte acquiert des connaissances, d'où l'importance de l'apprentissage par la pratique. (fr)
 • El término autoaprendizaje estrictamente hace referencia a aprender uno mismo en un acto autorreflexivo. El autodidacta​ es quien se enseña a sí mismo. De allí que para referirse al aprendizaje llevado a cabo por uno mismo, sea más adecuado utilizar el término aprendizaje autónomo. Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización también individual de prácticas o experimentos. A una persona que aprende por sí solo se le llama autodidacta. El autoaprendizaje es algo que el ser humano, los mamíferos y otros animales poseen en sí mismos y se pone en evidencia cuando juegan. Jugar, aunque a veces no se tiene presente, tiene la función principal de aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya se poseen. Muchas veces, el autoaprendizaje comienza jugando, y pasado un tiempo se descubre que se ha aprendido mucho de este modo y que no solo sirve para pasárselo bien. Entonces a manera de síntesis, podemos afirmar que la autonomía en el aprendizaje es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de forma consciente e intencionada, haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseados. Esta autonomía debe de ser el fin último de la educación, que se expresa en cómo aprender a aprender. (es)
 • Otodidak, autodidak atau sebutan lainnya yaitu swasiswa (dari bahasa Yunani autodídaktos = "belajar sendiri") merupakan orang yang tanpa bantuan guru bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan dasar empiris yang besar dalam bidang tertentu. Mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dengan belajar sendiri. Biasanya, seseorang yang disebut sebagai autodidak bergelut dalam bidang tertentu, seperti seni, sastra, arsitektur, dan kerajinan tangan. Di samping itu, beberapa bidang bisa jadi sangat sempit sehingga pendidikan yang sesungguhnya tidak ada, di mana seseorang mendiskusikan apakah pendidikan itu merupakan kemungkinan realistik (kewaskitaan). Kata autodidak sering berkonotasi negatif, karena sering dinisbatkan pada orang yang tak terdidik dalam intelektual tradisional. Namun, ini bukanlah perbandingan yang benar, karena orang dapat dengan mudah memenuhi syarat untuk keahlian dalam bidang tertentu. Walau begitu, kata autodidak dapat disalahgunakan. * l * * s (in)
 • 独学(どくがく、英語: autodidacticism)とは、学ぶにあたって、先達者の指導を仰ぐことなく独力で目標をたてて習熟しようとする学習方法、能力開発の方法である。英語"self-taught" などとも言う。なお、ここで言う「学び」とは、学問が第一ではあるが、それに限らない。 一般的には自習も同義語だが、使用される場面が異なる。広くは教授行為と切り離された学習のことを自学自習、自習と言い、送付された資料を元に学習者自身の責任で学習が進められる種類の遠隔教育・通信教育にもその側面がある。 韓国では1990年4月7日に公布された「独学による学位取得に関する法律」により独学者が学位を得る制度ができ、試験等の業務は当初中央教育評価院で行われ後に韓国放送通信大学校に移管された。 (ja)
 • Een autodidact is iemand die zijn kennis door zelfstudie, en los van iedere begeleiding door een educatieve organisatie of opleiding, heeft verkregen. De term wordt gebruikt bij kennisniveaus waarbij een gedegen opleiding wordt verwacht, zoals bij universitaire of andere hogere studies en bij beroepen waarvoor geen opleiding bestaat of bestond, zoals kunstschilders. Na de invoering van de leerplicht is het aantal autodidacten teruggelopen, omdat vrijwel iedereen sindsdien van onderwijs in een instituut heeft genoten. (nl)
 • L'autoformazione, o apprendimento autodiretto, è quel processo che vede il soggetto in una posizione attiva rispetto alle conoscenze ed esperienze che sperimenta. Tale posizione "attiva" spinge il soggetto a essere motivato ad apprendere, poiché istigato da fattori interni quali: bisogno di autostima, desiderio di autorealizzazione, acquisizione di conoscenze specifiche utili sia nella vita quotidiana che in quella lavorativa. Secondo Gian Piero Quaglino, l'autoapprendimento è efficace nel soggetto perché diretto da una motivazione intrinseca; quindi, il soggetto è spinto a conoscere ciò che considera "interessante" piuttosto che ciò che gli è "imposto o proposto" da altri. L'autoapprendimento sarebbe quindi più in sintonia con i processi naturali di sviluppo psicologico, poiché il soggetto nel corso della propria vita sente la necessità di dirigere da sé i propri processi di apprendimento. Nel ramo specifico della formazione, l'autofomazione riguarda l'insieme delle modalità, tecniche e strumenti per poter affrontare situazioni e problemi formativi differenti. Non si parla più di una formazione generalizzata, ma di una formazione orientata verso fini specifici. (it)
 • Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor ou mestre lhe ensinando ou ministrando aulas. O próprio indivíduo, com seu esforço particular intui, busca e pesquisa o material necessário para sua aprendizagem. O autodidatismo é alvo de estudos acadêmicos, devido especialmente a expansão de sistemas educacionais on-line. Estes estudos visam a compreensão das práticas pedagógicas, a relação entre o uso de tecnologia e a concepção de conhecimento e educação envolvidas no processo. (pt)
 • Samokształcenie – samouctwo, osiąganie wykształcenia poprzez działalność, której cele, treść, warunki i środki ustala sam podmiot. W procesie samokształcenia jego cele dynamizują się, osiągnąwszy wyższy stopień świadomości uczeń dokonuje często ich przewartościowania i doskonalenia. Samokształcenie osiąga optymalny poziom wtedy, gdy przekształca się w stałą potrzebę życiową człowieka oraz stanowi oparcie dla kształcenia ustawicznego. Proces samokształcenia rzadko występuje w postaci czystej, bywa powiązany z pracą w szkole, z czy z wychowaniem równoległym. Pojęcie samokształcenia jest związane z pojęciem samouctwa. Niektórzy pedagogowie utożsamiają te pojęcia, inni wiążą pojęcie samokształcenia ze zdobywaniem wykształcenia ogólnego (Antoni Bolesław Dobrowolski) lub z kształtowaniem własnej osobowości wg jakiegoś ideału (Władysław Okiński). Pojęcie samouctwa zaś – ze zdobywaniem wykształcenia zawodowego bądź z samodzielnym zdobywaniem wiedzy. (pl)
 • Autodidaktik, självundervisning, innebär att förvärva sakkunskaper utan att erhålla dem genom formell undervisning. Ordet stammar från grekiskans autos ('själv') och didaskein ('lära', 'undervisa'), och betyder därmed 'självlärdhet'. En självlärd person är en autodidakt. (sv)
 • Самонавча́ння (англ. self-instruction) — направлена індівідуумом діяльність на самостійне отримання знань і (або) досвіду. Метод відомий з давніх часів, про що говорить слово «студент». Студент (лат. studens) — самонавчальний. Якість отримуваних знань при самонавчанні на пряму залежить від якості і кількості необхідного доступного матеріалу, а також від бажання (мотивації) індивідуума їх отримати. При навчанні здійснюється цілеспрямований процес, взаємодія учня і вчителя для формування знань, умінь і навичок. (uk)
 • Самоу́чка, или автодида́кт (др.-греч. αὐτός — «сам» и др.-греч. διδακτός — «обученный») — человек, самостоятельно получивший образование вне стен какого-либо учебного заведения, без помощи обучающего. Противоположностью ему является дилетант, который хоть и может получить знания автодидактическим путём, но это знание зачастую ограничено и поверхностно. Автодидакт же, как правило, проявляет необыкновенные способности, неутомимое прилежание и твёрдую волю, и, как следствие, находит профессиональное применение своим знаниям, а иногда и общественное и научное признание. (ru)
 • 自主學習又稱自修,是一種教育與学习的方法,是指自己對自己設立並實行個人教育計畫。相較於其他教育學派,自主學習者認為自主學習就是自己為自己作選擇,並為這些選擇負責。沒有人能替別人作決定,每個人都應擁有為自己做主的權利。這和把他人或環境指使造成之影響之責任歸因於環境或別人的態度相反。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 255591 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29366 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1074083363 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Samouk nebo také autodidakt (z řeckého autos, sám, a didaskó, učím se) je člověk, který v nějaké oblasti dosáhl vysoké úrovně, aniž by prošel soustavným odborným školním vzděláním. Označení autodidakt, jež má smysl teprve ve společnostech, kde je odborné školní vzdělání pravidlem, poprvé použil Leibniz, a to pro označení sebe sama.[zdroj?] Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře či technice. (cs)
 • Ein Autodidakt (altgriechisch αὐτός autos ‚selbst‘ und διδάσκειν didaskein ‚lehren‘) ist ein Mensch, der sich selbstständig Wissen oder Fertigkeiten aneignet beziehungsweise durch Beobachtung, Versuche, Übung oder Lektüre eigenständig erworben hat. Ein gerichteter autodidaktischer Lernprozess wird auch als Selbststudium bezeichnet, in Abgrenzung zum formalisierten Studium an einer Hochschule. (de)
 • Autodidacticism (also autodidactism) or self-education (also self-learning and self-teaching) is education without the guidance of masters (such as teachers and professors) or institutions (such as schools). Generally, autodidacts are individuals who choose the subject they will study, their studying material, and the studying rhythm and time. Autodidacts may or may not have formal education, and their study may be either a complement or an alternative to formal education. Many notable contributions have been made by autodidacts. (en)
 • Autoikaskuntza hitzak, baita Ikaskuntza autonomo ere, inoren laguntzarik gabe norberak ikasteko prozesua adierazten du, "nork bere kabuz egiten duen ikaskuntza" alegia. Horrela ikasi duena autodidakta da. Autodidakta berak bakarrik ikasten duen pertsona da. (eu)
 • 独学(どくがく、英語: autodidacticism)とは、学ぶにあたって、先達者の指導を仰ぐことなく独力で目標をたてて習熟しようとする学習方法、能力開発の方法である。英語"self-taught" などとも言う。なお、ここで言う「学び」とは、学問が第一ではあるが、それに限らない。 一般的には自習も同義語だが、使用される場面が異なる。広くは教授行為と切り離された学習のことを自学自習、自習と言い、送付された資料を元に学習者自身の責任で学習が進められる種類の遠隔教育・通信教育にもその側面がある。 韓国では1990年4月7日に公布された「独学による学位取得に関する法律」により独学者が学位を得る制度ができ、試験等の業務は当初中央教育評価院で行われ後に韓国放送通信大学校に移管された。 (ja)
 • Een autodidact is iemand die zijn kennis door zelfstudie, en los van iedere begeleiding door een educatieve organisatie of opleiding, heeft verkregen. De term wordt gebruikt bij kennisniveaus waarbij een gedegen opleiding wordt verwacht, zoals bij universitaire of andere hogere studies en bij beroepen waarvoor geen opleiding bestaat of bestond, zoals kunstschilders. Na de invoering van de leerplicht is het aantal autodidacten teruggelopen, omdat vrijwel iedereen sindsdien van onderwijs in een instituut heeft genoten. (nl)
 • Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor ou mestre lhe ensinando ou ministrando aulas. O próprio indivíduo, com seu esforço particular intui, busca e pesquisa o material necessário para sua aprendizagem. O autodidatismo é alvo de estudos acadêmicos, devido especialmente a expansão de sistemas educacionais on-line. Estes estudos visam a compreensão das práticas pedagógicas, a relação entre o uso de tecnologia e a concepção de conhecimento e educação envolvidas no processo. (pt)
 • Autodidaktik, självundervisning, innebär att förvärva sakkunskaper utan att erhålla dem genom formell undervisning. Ordet stammar från grekiskans autos ('själv') och didaskein ('lära', 'undervisa'), och betyder därmed 'självlärdhet'. En självlärd person är en autodidakt. (sv)
 • Самонавча́ння (англ. self-instruction) — направлена індівідуумом діяльність на самостійне отримання знань і (або) досвіду. Метод відомий з давніх часів, про що говорить слово «студент». Студент (лат. studens) — самонавчальний. Якість отримуваних знань при самонавчанні на пряму залежить від якості і кількості необхідного доступного матеріалу, а також від бажання (мотивації) індивідуума їх отримати. При навчанні здійснюється цілеспрямований процес, взаємодія учня і вчителя для формування знань, умінь і навичок. (uk)
 • Самоу́чка, или автодида́кт (др.-греч. αὐτός — «сам» и др.-греч. διδακτός — «обученный») — человек, самостоятельно получивший образование вне стен какого-либо учебного заведения, без помощи обучающего. Противоположностью ему является дилетант, который хоть и может получить знания автодидактическим путём, но это знание зачастую ограничено и поверхностно. Автодидакт же, как правило, проявляет необыкновенные способности, неутомимое прилежание и твёрдую волю, и, как следствие, находит профессиональное применение своим знаниям, а иногда и общественное и научное признание. (ru)
 • 自主學習又稱自修,是一種教育與学习的方法,是指自己對自己設立並實行個人教育計畫。相較於其他教育學派,自主學習者認為自主學習就是自己為自己作選擇,並為這些選擇負責。沒有人能替別人作決定,每個人都應擁有為自己做主的權利。這和把他人或環境指使造成之影響之責任歸因於環境或別人的態度相反。 (zh)
 • L'autoaprenentatge és un procés d'aprenentatge individual durant el qual s'assoleixen uns coneixements per mitjà d'un mateix, sense l'ajuda d'un professor. És per això que també es coneix l'autoaprenentatge com a aprenentatge autònom. L'autoaprenentatge ve motivat per les pròpies inquietuds o interessos de l'individu. En l'autoaprenentatge cada persona desenvolupa la seva investigació de forma autònoma i, per això, també es considera una habilitat, ja que la persona dirigeix amb les seves pròpies pautes els procés que li permetrà assolir els coneixements desitjats. L'inici d'aquest procés requereix la recerca d'informació individual, valorant la informació vàlida i descartant la que no ho és, així com l'elaboració d'una per tal d'arribar als objectius marcats. L'assoliment dels coneixemen (ca)
 • Memlernanto (aŭ meminstruanto aŭ aŭtodidakto) estas homo, kiu instruas sin mem per objekta lern-materialo, sen lernejo aŭ instruantoj. Oni povas esti memlernanto pri unuopa fako, aŭ ĝenerala memlernanto; ĉar ne eblas ke oni mem instruas al si ĉion dekomence sen antaŭe esti instruita de aliaj, oni kutime difinas ĝeneralan memlernanton kiel iun, kiu meminstrue akiris grandan parton de sia scio. (eo)
 • El término autoaprendizaje estrictamente hace referencia a aprender uno mismo en un acto autorreflexivo. El autodidacta​ es quien se enseña a sí mismo. De allí que para referirse al aprendizaje llevado a cabo por uno mismo, sea más adecuado utilizar el término aprendizaje autónomo. Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización también individual de prácticas o experimentos. A una persona que aprende por sí solo se le llama autodidacta. (es)
 • L'autoformation est le fait pour une personne de se former elle-même, dans un cadre qui lui est propre, d’une façon plus ou moins éloignée des structures et institutions enseignantes et formatives. L'autoformation apparaît ainsi comme un mode d'auto-développement des connaissances et des compétences par le sujet social lui-même, selon son rythme, avec l'aide de ressources éducatives et de médiation sociale les plus choisies possibles. (fr)
 • Otodidak, autodidak atau sebutan lainnya yaitu swasiswa (dari bahasa Yunani autodídaktos = "belajar sendiri") merupakan orang yang tanpa bantuan guru bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan dasar empiris yang besar dalam bidang tertentu. Mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dengan belajar sendiri. * l * * s (in)
 • L'autoformazione, o apprendimento autodiretto, è quel processo che vede il soggetto in una posizione attiva rispetto alle conoscenze ed esperienze che sperimenta. Tale posizione "attiva" spinge il soggetto a essere motivato ad apprendere, poiché istigato da fattori interni quali: bisogno di autostima, desiderio di autorealizzazione, acquisizione di conoscenze specifiche utili sia nella vita quotidiana che in quella lavorativa. (it)
 • Samokształcenie – samouctwo, osiąganie wykształcenia poprzez działalność, której cele, treść, warunki i środki ustala sam podmiot. W procesie samokształcenia jego cele dynamizują się, osiągnąwszy wyższy stopień świadomości uczeń dokonuje często ich przewartościowania i doskonalenia. Samokształcenie osiąga optymalny poziom wtedy, gdy przekształca się w stałą potrzebę życiową człowieka oraz stanowi oparcie dla kształcenia ustawicznego. Proces samokształcenia rzadko występuje w postaci czystej, bywa powiązany z pracą w szkole, z czy z wychowaniem równoległym. (pl)
rdfs:label
 • تعلم ذاتي (ar)
 • Samouk (cs)
 • Autoaprenentatge (ca)
 • Autodidacticism (en)
 • Autodidakt (de)
 • Memlernanto (eo)
 • Autoaprendizaje (es)
 • Autoikaskuntza (eu)
 • Autoformation (fr)
 • Autodidak (in)
 • Autoformazione (it)
 • 独学 (ja)
 • 자기주도적 학습 (ko)
 • Autodidact (nl)
 • Autodidata (pt)
 • Samokształcenie (pl)
 • Autodidaktik (sv)
 • Самоучка (ru)
 • Самонавчання (uk)
 • 自主學習 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:almaMater of
is dbo:education of
is dbo:training of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:almaMater of
is dbp:education of
is dbp:fightingStyle of
is dbp:freeText of
is dbp:training of
is dbp:type of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License